Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2013-τ.393                              

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΧΩΡΕΙ Η ΖΗΤΗΣΗ, ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ


Περαιτέρω υποχώρηση της ζήτησης για υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας – καθυστερημένες εισπράξεις από ΕΟΠΥΥΗ ζήτηση των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας παρουσίασε υποχώρηση για δεύτερη συνεχή χρονιά (έως και 20%), καθώς η οικονομική κρίση οδήγησε σε περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών.
Επιπροσθέτως, το 2010 και το 2011 η επισκεψιμότητα στις μονάδες του ΕΣΥ - όπου οι χρεώσεις είναι χαμηλότερες συγκριτικά με τις ιδιωτικές κλινικές - αυξήθηκε κατά 20%. Το 2011, ο αριθμός των νοσηλευθέντων αυξήθηκε κατά 6% και οι χειρουργικές επεμβάσεις κατά 6%.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία από πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α.Ε., κύριο πρόβλημα των ιδιωτικών μονάδων υγείας είναι η μειωμένη ρευστότητα, κυρίως λόγω της καθυστερημένης είσπραξης των οφειλών από τα δημόσια ταμεία. Η συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ στις αρχές του 2012, αν και οδήγησε σε αύξηση των περιστατικών νοσηλείας στις ιδιωτικές κλινικές, χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα χαμηλές πληρωμές. Ενδεικτικά, οι οφειλές για νοσήλια έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2011 ανέρχονταν σε 600 εκατ. ευρώ, ενώ τον περασμένο Μάιο είχαν φτάσει περίπου τα 850 εκατ. ευρώ, αυξανόμενες κατά περίπου 60 εκατ. ευρώ τον μήνα.
Αρνητικά έχει επιδράσει και η νέα τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόστηκε στα ειδικά-προσθετικά υλικά και τα φάρμακα (επιβολή πλαφόν), αλλά και η επιβολή ΦΠΑ 13% από την 1/1/2011. Επιπλέον, η λίστα των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ), που καθορίστηκε στις αρχές του 2012, σύμφωνα με την οποία θα τιμολογούνταν οι ιατρικές πράξεις, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί.
Πάντως ο ιδιωτικός τομέας υγείας απασχολεί άμεσα περισσότερους από 25.000 εργαζομένους, συντηρεί περισσότερες από 30.000 θέσεις εργασίας, μέσω έμμεσων συνεργασιών, και επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη με νέες υποδομές, νέα ιατρικά πρωτόκολλα, νέες τεχνολογίες. Καλύπτοντας το 39% των υπηρεσιών υγείας στη χώρα, ο ιδιωτικός τομέας υγείας συγκρατεί κρίσιμο επιστημονικό δυναμικό στη χώρα, σε μια εποχή που μαστίζεται από brain drain, συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ και αναδεικνύει την Ελλάδα ως προορισμό ιατρικού τουρισμού. Λειτουργεί συμπληρωματικά του δημόσιου τομέα υγείας, αλλά καλύπτει και επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις υψηλής τεχνολογίας, που αδυνατεί να καλύψει το δημόσιο, αποτελώντας κομβικό παράγοντα διασφάλισης της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα.


Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου


Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 78 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:
• Ο αθροιστικός κύκλος εργασιών του δείγματος υποχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά 10,1%, σε 1,17 δισ. ευρώ. Το 80% των εταιρειών υπέστησαν υποχώρηση των εσόδων τους.
• Τα ΚΠΤΦΑ επέδειξαν σημαντική μείωση, που έφτασε το -27,5% σε περίπου 67 εκατ. ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημιές του δείγματος διευρύνθηκαν σε 150 εκατ. ευρώ, με το 53% των επιχειρήσεων να καθίστανται ζημιογόνες.
• Η μέση αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 1,7%, έναντι 8,8% κατά την προηγούμενη χρήση. 
• Η μέση γενική ρευστότητα παρέμεινε σε επίπεδο οριακά ανώτερο της μονάδας.
• Οι Απαιτήσεις συνιστούν σημαντικό μέρος των συνολικών κεφαλαίων (24% το 2011), καθώς τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία καθυστερούν τις πληρωμές προς τα νοσοκομεία. Λόγω της σημαντικής χορηγούμενης πίστωσης (221 ημέρες), ο εμπορικός κύκλος διαμορφώθηκε στις 14 ημέρες.
• Η κεφαλαιακή μόχλευση το 2011 βελτιώθηκε σε 1,5 προς 1, έπειτα από μια χρονιά ανόδου.
• Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις το 2011 υποχώρησαν κατά 1,6% (κυρίως λόγω των υποχρεώσεων έναντι των προμηθευτών), καταλαμβάνοντας το 47% του Παθητικού.


Πάντως, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο κλάδος της υγείας είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς για την οικονομία: απασχολεί 17 εκατομμύρια άτομα στην Ε.Ε. (το 8% όλων των απασχολουμένων). Λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, ο τομέας αυτός αναμένεται να διαδραματίσει στο μέλλον ακόμη πιο καίριο ρόλο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Ωστόσο, θα πρέπει να λυθούν ορισμένα σοβαρά προβλήματα του κλάδου:


• Το εργατικό δυναμικό γερνάει, ενώ το ποσοστό των προσλήψεων για αντικατάσταση όσων συνταξιοδοτούνται είναι πολύ χαμηλό
• Παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα προσωπικού σε ορισμένους επιμέρους κλάδους, λόγω των απαιτητικών όρων εργασίας και των σχετικά χαμηλών αμοιβών
• Απαιτούνται νέες δεξιότητες, που να συμβαδίζουν με τις καινοτόμες τεχνολογίες και την ολοένα μεγαλύτερη εμφάνιση χρόνιων νόσων, όπως ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες στους ηλικιωμένους.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ


Στον αέρα η συνεργασία ιδιωτικών κλινικών με το Δημόσιο


Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου, με θέμα «Η ιδιωτική υγεία στην Ελλάδα του σήμερα: Μύθοι και πραγματικότητα», παραχώρησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ). Παραθέτοντας στοιχεία που αποτυπώνουν την πραγματικότητα του αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει σήμερα οι ιδιωτικές κλινικές στην Ελλάδα, εξαιτίας της άρνησης του Δημοσίου να καλύψει τις συμβατικές του υποχρεώσεις απέναντί τους, ο ΣΕΚ τόνισε ότι οι ιδιωτικές κλινικές είναι σε αδυναμία να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και να πληρώσουν εργαζομένους και προμηθευτές, με αποτέλεσμα υγιείς εταιρείες να κατηγορούνται από τον ίδιο τους τον οφειλέτη, το Δημόσιο, για αδυναμία καταβολής φόρων και εισφορών.
Ο ΣΕΚ ζήτησε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, καλώντας τον να παρέμβει άμεσα και πρακτικά για να προστατέψει τη βιωσιμότητα ενός δυναμικού κλάδου της οικονομίας, και πυλώνα της εθνικής υγείας, που απειλείται με αφανισμό. Μόνο η πολιτική βούληση θα βάλει τέλος στις αυθαιρεσίες, στις ξαφνικές, μονομερείς μεταβολές σε συμφωνημένες υποχρεώσεις και στις μεθοδεύσεις που κυοφορούνται εν κρυπτώ για να καλύψουν τις αδυναμίες των ιθυνόντων.
Καταρρίπτοντας τα ευχολόγια και τους μύθους που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της συνεργασίας των ιδιωτικών κλινικών με το Δημόσιο, ο ΣΕΚ κατέγραψε τη ζοφερή πραγματικότητα, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα προχειρότητας, αιφνιδιασμού και έλλειψης κεντρικού σχεδιασμού, ενώ παράλληλα κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις που, έστω και την ύστατη ώρα, θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν την εύθραυστη ισορροπία στην οποία βρίσκεται σήμερα η συνεργασία αυτή.


ΠΑΛΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΟΠΥΥ


Παρά το γεγονός ότι δεσμεύτηκε με νόμο σε ειδικό λογαριασμό 1,5 δισ. ευρώ από την Τρόικα για εξόφληση μέρους των ληξιπροθέσμων οφειλών 2007-2011, οι παλαιές οφειλές του ΕΟΠΥΥ στις ιδιωτικές κλινικές ξεπερνούν τα 530 εκατ. ευρώ μέχρι την 31-12-11. Για να προχωρήσει η διαδικασία εκκαθάρισης παλαιών οφειλών, ο ΣΕΚ πρότεινε οι ιδιωτικές κλινικές να χρηματοδοτήσουν τον έλεγχό τους μέσα από μια τριμερή συμφωνία ΕΟΠΥΥ, ιδιωτικών κλινικών και ελεγκτικών εταιρειών της απόλυτης έγκρισης του Οργανισμού.


ΝΕΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΟΠΥΥ


Η σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τους παρόχους υγείας προβλέπει καταβολή του 90% της αποζημίωσης του μηνιαίου τιμολογίου εντός 45 ημερών από την υποβολή του και εξόφληση εντός 6 μηνών το αργότερο. Η πραγματικότητα είναι ότι το 2012 έχει καταστεί ήδη ληξιπρόθεσμο και περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ οφείλονται από 1-1-12 μέχρι σήμερα. Το γεγονός ότι κάθε μήνα προστίθενται 40 εκατομμύρια νέων οφειλών οδηγεί σε εθνικοποίηση της ιδιωτικής υγείας.


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΟΠΥΥ


Για την εξασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης και ισονομίας στις πληρωμές των ιδιωτών που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ, ο ΣΕΚ πρότεινε αναλογικότητα στις πληρωμές κάθε μήνα, με θέσπιση διαφανούς διαδικασίας αποπληρωμής μέσω συγκεκριμένης ποσόστωσης, που θα αποδίδει, π.χ. x% σε φαρμακευτικούς φορείς, ψ% σε ιδιωτικές κλινικές, ζ% σε κρατικά νοσοκομεία και ω% σε γιατρούς.


ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΫΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ


Παρά τη δέσμευση των Υπουργείων Υγείας & Οικονομικών ότι ο συμψηφισμός των οφειλών των παρόχων υγείας με τις απαιτήσεις τους από τον ΕΟΠΥΥ θα υλοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31-10-2012, σήμερα αναμένεται πόρισμα ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013. Ο ΣΕΚ προτείνει τον συμψηφισμό χρεών και οφειλών μετά την παρέλευση διπλάσιου χρόνου από την ημερομηνία αποπληρωμής της οφειλής.


ΕΝΙΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Ο ΣΕΚ πρότεινε την άμεση εφαρμογή ενιαίου πλαισίου λειτουργίας για όλους τους παρόχους υγείας, μέσα από αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και διαπίστευση των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων, με συγκεκριμένα κριτήρια και ανάλογη διαφοροποίηση των αποζημιώσεων.


ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Η ιδιωτική υγεία λειτουργεί με τιμολόγια πολύ χαμηλότερα του Δημοσίου, προσφέροντας υπηρεσίες πολύ υψηλότερης ποιότητας, ενώ παράλληλα η ίδια ιατρική πράξη κοστίζει 5 φορές πιο ακριβά στον δημόσιο από ό,τι στον ιδιωτικό τομέα. Η πρόταση του ΣΕΚ περιλαμβάνει θέσπιση ενιαίου ποσού εισφοράς ασφαλισμένου, ανεξαρτήτως του αν εισάγεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, καθώς και έλεγχο υπερβολών, υπερβάσεων και ορθής εφαρμογής των ΚΕΝ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που θα συνοδεύεται από τη δημοσίευση συγκριτικών στοιχείων.


ΕΝΙΑΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ


Το «Παπαγεωργίου», το «Ωνάσειο» και το «Ερρίκος Ντυνάν» εντάσσονται στον κωδικό πληρωμών των ιδιωτικών νοσοκομείων, αλλά λειτουργούν με όρους Δημοσίου. Ο ΣΕΚ προτείνει να βγουν από τον κωδικό πληρωμών των ιδιωτικών νοσοκομείων χωρίς να μεταβληθεί το προϋπολογισμένο ποσό. Εναλλακτικά, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να έχουν την ίδια συμμετοχή στο ΚΕΝ και να επιβαρύνονται τα τιμολόγιά τους με τον αντίστοιχο ΦΠΑ.


ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ


Η συνεργασία των παρόχων ιδιωτικής υγείας με το Δημόσιο διέπεται από συστηματικούς αιφνιδιασμούς, αυθαιρεσίες και μονομερείς μεταβολές των όρων των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί. Οι αλλαγές επιβάλλονται βίαια, κάποιες φορές με αναδρομική ισχύ, με υπουργικές αποφάσεις που ανακοινώνονταν σε μία νύχτα, με αποτέλεσμα η ιδιωτική υγεία να εκβιάζεται ώστε να έχει μόνο υποχρεώσεις, χωρίς κανένα δικαίωμα.


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Η απουσία σχεδιασμού και εφαρμογής ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος, που θα υποκαταστήσει τα προγράμματα των παλαιών ταμείων, οδηγεί σε προχειρότητα και «μπαλώματα», που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες και δεν είναι συμβατά με τα σύγχρονα συστήματα, με αποτέλεσμα η ψηφιακή τεχνολογία να βρίσκεται στην υπηρεσία της ενίσχυσης της γραφειοκρατίας.
Κλείνοντας, ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΚ, δήλωσε ότι ο χρόνος ανοχής έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. «Οι ζωές των εργαζομένων μας και των οικογενειών τους, αλλά και η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σε όλη τη χώρα, κρέμονται από μια κλωστή. Η λύση εναπόκειται στην πολιτική βούληση στο ανώτατο επίπεδο».ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΖΙΡΟΥ, ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΖΗΜΙΩΝ


Τα ενοποιημένα και εταιρικά αποτελέσματα της χρήσης του 2012 δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της χρήσης του 2011, κυρίως λόγω της απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού του Ομίλου «Μητέρα» και της απομείωσης των ληξιπρόθεσμων μέχρι την 31/12/2011 οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων του Δημοσίου, σύμφωνα με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση.
Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του 2012 ανήλθε σε 242,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,1% έναντι 237,6 εκατ.ευρώ το 2011. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας μειώθηκε κατά 2,3% και ανήλθε σε 138,5 εκατ. ευρώ, έναντι 141,7 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα αποτελέσματα, προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασαν σημαντικά κέρδη, ύψους 13,2 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ το 2011.
Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα αποτελέσματα, προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε κέρδη 15 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3 εκατ. ευρώ το 2011.
Τα αποτελέσματα, προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), του «Υγεία» διαμορφώθηκαν σε κέρδη 17,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 20,8 εκατ. ευρώ το 2011, και το περιθώριο EBITDA ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 12,7% το 2012 έναντι 14,7% το 2011.
Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα, προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 18,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 20,8 εκατ. ευρώ το 2011, και το περιθώριο EBITDA ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 13,7% το 2012, έναντι 14,7% το 2011.
Ο όμιλος «Υγεία» παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -111,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών -27,5 εκατ. ευρώ το 2011. Ωστόσο, τα συγκρίσιμα ενοποιημένα αποτελέσματα, μετά από φόρους, παρουσιάζουν σημαντική συρρίκνωση των ζημιών, και διαμορφώνονται σε -4,9 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι ζημιών -28 εκατ. ευρώ το 2011.
Οι ζημιές, μετά από φόρους, της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε -140 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών -12,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα περίπου, ήτοι σε κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι κερδών 2,6 εκατ. ευρώ το 2011.
Στα συγκρίσιμα αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνονται οι απομειώσεις υπεραξίας και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού θυγατρικών, τα αποτελέσματα από τη λειτουργία και την πρόβλεψη πώλησης τoυ κυπριακού ομίλου Vallone για το 2012, η πώληση της τουρκικής θυγατρικής για το 2011 και λοιπά έκτακτα έξοδα.


ΙΑΣΩ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ EBITDA


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος και έφτασε το 2012 στα 124,14 εκατ. ευρώ, έναντι των περσινών 124,37 εκατ. ευρώ. Εν τούτοις, το EBITDA, δηλαδή τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, παρουσίασαν σημαντική αύξηση και έφτασαν το 2012 στα 24,61 εκατ. ευρώ, έναντι των περσινών 20,13 εκατ. ευρώ.
Τα συγκρίσιμα με το 2011 τελικά, προ φόρων, αποτελέσματα της μητρικής το 2012 είναι 8,07 εκατ. ευρώ. Οι ανάγκες για πιστή απεικόνιση των μεγεθών των οικονομικών τους καταστάσεων οδήγησαν στην απόφαση για απομείωση της αξίας των συμμετοχών της στη θυγατρική ΙΑΣΩ General κατά 11,17 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι κατά το 4ο τρίμηνο του 2012 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε σημαντική αύξηση και ανήλθε σε 32,51 εκατ. ευρώ, έναντι των περσινών 30,12 εκατ. ευρώ, και τα ενοποιημένα κέρδη, προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), έφτασαν στο 4ο τρίμηνο του 2012 τα 6,54 εκατ. ευρώ, έναντι των περσινών 2,90 εκατ. ευρώ.
Ο Πρόεδρος του ομίλου ΙΑΣΩ, κ. Γιώργος Σταματίου, σχολιάζοντας τα εν λόγω αποτελέσματα, δήλωσε:
«Στις αρχές του 2012, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, αλλά και τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην αγορά της υγείας με τη δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, θέσαμε ως κύριο στόχο τη διατήρηση του αριθμού των ασθενών και του μεριδίου αγοράς, με παράλληλη βελτίωση της κερδοφορίας μας.
Για τον σκοπό αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ από τις 17/1/2012, παρέχοντας υπηρεσίες όλων των εταιρειών του ομίλου στους ασφαλισμένους του.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πιστή εφαρμογή των σχεδίων μας για διαρκή βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών, την προσφορά τους σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, καθώς και την ορθολογικότερη διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, είχε ως αποτέλεσμα να περιορισθούν κατά μεγάλο βαθμό οι δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης και να αποφευχθεί η μείωση των ασθενών και του κύκλου εργασιών.
Οι θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου παρουσίασαν το 2012 βελτιωμένα αποτελέσματα, ανέπτυξαν τον κύκλο εργασιών, περιόρισαν τις λειτουργικές τους δαπάνες και τελικά βελτίωσαν τα περιθώρια κέρδους μέσω περιορισμού των λειτουργικών δαπανών, όπου αυτό ήταν εφικτό.
Σοβαρή επίδραση στα οικονομικά μεγέθη, και ιδίως στα αποτελέσματα των εταιρειών, επέφερε η κρίση ρευστότητας της αγοράς, η οποία εντάθηκε από τις καθυστερήσεις αποπληρωμής των χρεών του δημοσίου και ιδίως του ΕΟΠΥΥ.
Ως ιατρός, δεν επιθυμώ να αναφερθώ περισσότερο στα ποσοτικά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων και αρκούμαι στις ακόλουθες παρατηρήσεις που χαρακτηρίζουν και τη σχετική αισιοδοξία όλων μας.
Εμείς όλοι, οι άνθρωποι του «ΙΑΣΩ», είμαστε υποχρεωμένοι να βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Θεωρούμε ότι η διεύρυνση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, η μείωση του κόστους της λειτουργίας μας και η μείωση των προσφερόμενων τιμών σε όλους όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας, συνεχίζουν και φέτος να αποτελούν τους κατευθυντήριους άξονες του έργου μας. Επίσης αγκαλιάζουμε και υιοθετούμε τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και επιδιώκουμε, παρά τις όποιες δυσκολίες, να είμαστε στην πρωτοπορία του κλάδου μας».


ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΤΩΣΗ 27,1% ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ


Με αύξηση κύκλου εργασιών κατά 14,8% και μείωση στα κέρδη προ φόρων κατά 27,1% έκλεισε το εννεάμηνο του 2002 για τον όμιλο του Ιατρικού Αθηνών. Η υστέρηση στα κέρδη αποδίδεται από τη διοίκηση στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα.
Τα κέρδη, προ φόρων, του Ιατρικού Αθηνών, σε επίπεδο ομίλου, κατά το εννεάμηνο του 2001, διαμορφώθηκαν στα 8,55 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 27,1%.
Σημειώνεται ότι η κερδοφορία της εταιρείας, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση, βαρύνεται με αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα, αυξημένες αποσβέσεις λόγω του σημαντικού επενδυτικού της πλάνου, αυξημένα έξοδα ανακαινίσεων των κλινικών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τρίτο τρίμηνο, καθώς και με τα έξοδα της έναρξης λειτουργίας της κλινικής της Δάφνης.
Επίσης, για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2001, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 114,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,8% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2001.
Σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, ότι η αύξηση των εσόδων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου του γενικότερου αρνητικού κλίματος. Επίσης επιβεβαιώνει τη σταδιακή απόδοση των επενδύσεων.
Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,9% σε σχέση με το προηγούμενο εννεάμηνο.
Με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου για το σύνολο της χρήσης, η διοίκηση του Ιατρικού Αθηνών αναμένει ενοποιημένο κύκλο εργασιών 151 εκατ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη 24 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 11 εκατ. ευρώ.


EUROMEDICA
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΜΕ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ


Την είσοδο στρατηγικών επενδυτών στον όμιλο, με την εισφορά 100 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ανακοίνωσε η διοίκηση της Euromedica. Το διοικητικό συμβούλιο της Euromedica ανακοινώνει ότι επετεύχθη συμφωνία με εκπρόσωπο στρατηγικών επενδυτών για την είσοδό τους στον όμιλο της Euromedica, η οποία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των εμπλεκομένων πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η συμφωνία προβλέπει την ίδρυση κοινής εταιρείας, στην οποία η Euromedica θα εισφέρει μια σειρά από περιουσιακά της στοιχεία (διαγνωστικά κέντρα), ενώ οι στρατηγικοί επενδυτές θα εισφέρουν το ποσό των 100 εκατ. ευρώ σε μετρητά.
Το νέο σχήμα που θα προκύψει, θα παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών υγείας, στο πλαίσιο της παροχής των οποίων η τεχνογνωσία της Euromedica αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα assets.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός υλοποίησης της ως άνω συμφωνίας προβλέπει την απόσχιση του κλάδου διαγνωστικών της Euromedica και την εισφορά του στο νέο σχήμα.
Η είσοδος του στρατηγικού επενδυτή στη Euromedica ΑΕΠΙΥ και οι συνέργειες που θα επιτευχθούν θα επιτρέψουν τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του ομίλου, καθώς θα οδηγήσουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, συμβάλλοντας επίσης στην ανάπτυξη της ίδιας και του ομίλου - τόσο στον τομέα των διαγνωστικών όσο και στον τομέα των κλινικών - λόγω της ρευστότητας που θα αντληθεί.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στον τομέα της υγείας στη χώρα τα τελευταία χρόνια, ενώ αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης προς τον όμιλο, αλλά και των προοπτικών που διαφαίνονται στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Είναι μια κίνηση η οποία αναμένεται να δώσει νέα πνοή στον όμιλο Euromedica και να συνδράμει ουσιαστικά στην προσπάθεια που γίνεται από τη διοίκηση για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του.


ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΠΑΤΑΛΗ 7,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Τεράστιες σπατάλες κατά την περίοδο 2005-2009 στον κλάδο υγείας στην Ελλάδα αποτυπώνονται στα στοιχεία που καταγράφονται στο Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ), το πρότυπο σύστημα ταξινόμησης των δαπανών υγείας που έχουν αναπτύξει ο ΟΟΣΑ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Eurostat.
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, των οποίων εκκρεμεί ακόμα η επικύρωση από την ΕΛΣΤΑΤ, από τα 38,1 δισ. ευρώ αύξησης του ΑΕΠ στα τέσσερα χρόνια από το 2005 ως το 2009 (από 193 σε 231,1 δισ. ευρώ), τα 7,2 δισ. ευρώ προήλθαν από την αύξηση των συνολικών δαπανών υγείας. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», από αυτά τα 7,2 δισ., τα 6,8 δισ. ευρώ ήταν αποτέλεσμα της εκτόξευσης των δημόσιων δαπανών υγείας.
Το μεγαλύτερο μέρος της σπατάλης οφείλεται στη δημόσια νοσοκομειακή δαπάνη, που εκτοξεύθηκε κατά την υπό εξέταση τετραετία κατά 79% – από 3,9 σε 7 δισ. ευρώ. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, η δημόσια νοσοκομειακή δαπάνη αυξήθηκε μεταξύ των ετών 2005-2009 από 2% σε 3%. Παράλληλα, μεταξύ των ετών 2005-9, το κόστος του φαρμάκου και των υγειονομικών αναλωσίμων για το κράτος αναρριχήθηκε κατά 73%, από τα 3 δισ. ευρώ στα 5,2 δισ.
Ως ποσοστό της συνολικής παραγωγής, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη εκτινάχθηκε από το 1,5% στο 2,2% του ΑΕΠ. Επίσης, το 2005, τα έξοδα του ελληνικού Δημοσίου για εργαστηριακές εξετάσεις και άλλες εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες ήταν 1,6 δισ. ευρώ, ενώ το 2009 το αντίστοιχο ποσό είχε αισίως φτάσει τα 2,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 63%.


ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ


Οι επενδύσεις που έγιναν στον κλάδο της ψηφιακής υγείας το 2012, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αυξήθηκαν κατά 46%, σύμφωνα με μια έκθεση της Rock Health. Η τελευταία είναι μια εταιρεία που έχει βασικό σκοπό την ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών στον χώρο σε οικονομικό και συμβουλευτικό επίπεδο, παρέχοντας εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, marketing και promotion.
Στη μελέτη της η Rock Health διαπίστωσε ότι σε σχέση με το 2011 σημειώθηκαν 46% περισσότερες επενδύσεις στον κλάδο, καθώς και 56% περισσότερες συμφωνίες. Μείωση όμως υπήρξε στις χρηματοδοτήσεις: κατά 4% στη βιοτεχνολογία και κατά 16% στις ιατρικές συσκευές. Στα λογισμικά σημειώθηκε αύξηση κατά 19%.


Ορισμένα συμπεράσματα:


• 134 εταιρείες ψηφιακής υγείας συγκέντρωσαν η καθεμία από τουλάχιστον 2 εκατ. δολ. το 2012.
• Οι εταιρείες ψηφιακής υγείας που βρίσκονται στην Bay Area και στην περιοχή της Βοστώνης, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% του συνόλου των επενδύσεων που έλαβαν χώρα το 2012.
• Οι πέντε μεγαλύτερες συμφωνίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 20% του συνόλου των χρηματοδοτήσεων ολόκληρου του 2012.


Τέσσερα συγκεκριμένα θέματα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 1/3 του συνόλου των συμφωνιών: 1) Προσωπικά «εργαλεία» καταναλωτών για την παρακολούθηση της υγείας τους – 150 εκατ. δολ. 2) Επικοινωνία και υποστήριξη των καταναλωτών – 237 εκατ. δολ. 3) Ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι για την καταγραφή κλινικών πληροφοριών – 108 εκατ. δολ. 4) Διαχείριση νοσοκομείων – 78 εκατ. δολ.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΛΗΣ
DIGITAL BANKING
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
MARKETING & SALES META-CONFERENCE
ΑΡΘΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΒΡΑΣ
155 ΔΙΣ. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ZTE
ΟΛΠ - Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site