Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2013-τ.393                              

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ


Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 73,2% και ανήλθαν στη χρήση 2012 σε 11,8 εκ. ευρώ έναντι 6,8 εκ. ευρώ το 2011, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση της τάξεως του 71,9% και ανήλθαν στη χρήση 2012 σε 9,7 εκ. ευρώ


Συγκεκριμένα για χρήση 2012 αναφέρθηκε από τη διοίκηση ότι ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε κάμψη και διαμορφώθηκε σε 234,7 εκ. ευρώ έναντι 264,1 εκ. ευρώ το 2011, ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ πέτυχε να ενισχύσει σημαντικά το περιθώριο κερδοφορίας του αντισταθμίζοντας την όξυνση του ανταγωνισμού. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στη χρήση 2012 σε 21,3 εκ. ευρώ έναντι 18,1 εκ. ευρώ το 2011 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 17,7%, ενώ το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 9,1% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, έναντι 6,8% στη χρήση του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 73,2% και ανήλθαν στη χρήση 2012 σε 11,8 εκ. ευρώ έναντι 6,8 εκ. ευρώ το 2011, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση της τάξεως του 71,9% και ανήλθαν στη χρήση 2012 σε 9,7 εκ. ευρώ (0,0779 ευρώ ανά μετοχή), έναντι 5,6 εκ. ευρώ (0,0453 ευρώ ανά μετοχή) το 2011. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της σημαντικής μείωσης του καθαρού δανεισμού ο οποίος στις 31/12/2012 διαμορφώθηκε σε 22,4 εκ. ευρώ έναντι 40,9 εκ. ευρώ στις 31/12/2011, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης διαχείρισης των αποθεμάτων και των αγορών πρώτων υλών.


Στη συνέχεια αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους της εταιρίας ότι η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ συνεχίζει σταθερά προσηλωμένη την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της στις αγορές εξωτερικού στις οποίες δραστηριοποιείται, αλλά και σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές. Παράλληλα, προσανατολίζεται στη διεύρυνση της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων, ενδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτό περαιτέρω τη θέση του Ομίλου στη διεθνή αγορά καθιστώντας τον ως έναν από τους σημαντικότερους και πιο αξιόπιστους κατασκευαστές σωλήνων ενέργειας παγκοσμίως.


Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρία προχώρησε στην υπογραφή Σύμβασης με τη γερμανική εταιρία κατασκευής εξοπλισμού SMS Meer, για την προμήθεια μονάδας παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής μεγάλης διαμέτρου τύπου LSAW-JCOE. Η νέα μονάδα θα είναι σε θέση να παράγει σωλήνες με εξωτερική διάμετρο από 18’’ έως 56’’, πάχος τοιχώματος έως 40mm και μήκος σωλήνα έως 18,3 μέτρα και ποιότητα χάλυβα υψηλής αντοχής έως Χ100. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα θα είναι 400.000 τόνοι σωλήνων. Οι νέοι σωλήνες LSAW θα χρησιμοποιηθούν σε έργα ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή της Μεσογείου, στον Κόλπο του Μεξικού, στη Λατινική Αμερική, στη Δυτική / Ανατολική Αφρική στη Βόρεια Θάλασσα και αλλού. Με τη νέα αυτή επένδυση, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της, με στόχο να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για σωλήνες υψηλής αντοχής και καταπόνησης, που χρησιμοποιούνται σε κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου.  

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΛΗΣ
DIGITAL BANKING
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
MARKETING & SALES META-CONFERENCE
ΑΡΘΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΒΡΑΣ
155 ΔΙΣ. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ZTE
ΟΛΠ - Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site