Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2013-τ.393                              

ΣΕΛΟΝΤΑ
Συμμετέχει στο πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας»


Η Σελόντα δίνει την ευκαιρία εργασίας στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας». Το πρόγραμμα προσφέρει 5.350 θέσεις πρακτικής απασχόλησης σε 890 επιχειρήσεις και παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις μόνιμης απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης.
Η Σελόντα μέσα από το πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας»  που οργανώνεται από την εταιρεία «Διάσταση», επιθυμεί να συμβάλλει στην ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς  και στο κομβικής σημασίας πρόβλημα για τη χώρα, την ανεργία. Συμμετέχοντας σε αυτή την προσπάθεια, η Σελόντα προσφέρει την προοπτική για επαγγελματική εξέλιξη σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών ήδη αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά την συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση στη χώρα μας. Παρουσιάζει παράλληλα σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, μέσω της εξωστρέφειας που τον χαρακτηρίζει. Αποτελεί γενικότερα κλάδο με αξιόλογες προϋποθέσεις εργασιακής εμπειρίας και απασχόλησης.
Η συμμετοχή αυτή της εταιρείας εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο της παρουσίας της Σελόντα ως «εταιρικός πολίτης», καθώς είναι στρατηγική επιλογή, η προσφορά της εταιρείας τόσο στις τοπικές οικονομίες όσο και στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης, της στήριξης μέσω επενδύσεων αλλά και χορηγιών
«Με την στήριξη του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας»  η Σελόντα παρέχει νέες θέσεις εργασίας συμβάλλοντας με τη δυναμική της στην καταπολέμηση του προβλήματος της ανεργίας. Η εταιρεία μας, με μεγάλη χαρά συμμετέχει και υποστηρίζει  το νέο αυτό  πρόγραμμα προσφέροντας μια αξιόλογη διέξοδο σε ανέργους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εργασθούν και να αναδείξουν τις ικανότητές τους» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Σελόντα κ. Ιωάννης Στεφανής.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
Πτωτική συνεχίζει η πορεία των μεγάλων τεχνικών επιχειρήσεων


Ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια είχε συνδεθεί άρρηκτα με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο κλάδος των κατασκευών έφθασε στην κορύφωσή του το 2006, όπου συνέβαλε κατά 7,8% στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ το 2011 η συμμετοχή του μειώθηκε μόλις στο 2,2%. Η συμμετοχή του στη συνολική απασχόληση ανερχόταν σε 8,7% το 2008, έκτοτε όμως παρατηρείται συνεχής μείωση του ποσοστού συμμετοχής (5,6% το Β΄ Τρίμηνο του 2012). Σωρευτικά, την περίοδο 2008-2012 παρατηρούνται απώλειες 186 χιλ. θέσεων εργασίας.   
Στον κλάδο, δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός τεχνικών επιχειρήσεων, ωστόσο στις τρεις ανώτερες τάξεις (5ης, 6ης και 7ης) περιλαμβάνονται (συγκριτικά) λίγες εταιρείες. Τα κριτήρια και οι δείκτες βιωσιμότητας που ορίζει η εθνική νομοθεσία για την κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων οδήγησε (κυρίως από το 2002) στη δημιουργία σχετικά λίγων και μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων – ομίλων.


Σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου, η Διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, σημειώνει τα εξής: «Τα τελευταία χρόνια οι περικοπές στα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων και η μείωση στις δημοπρασίες δημοσίων έργων επέφεραν μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας δημοσίων έργων. Περαιτέρω, η οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα έχει επιφέρει μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών, αύξηση του αδιάθετου αποθέματος ακινήτων, μείωση των χορηγήσεων δανείων με αποτέλεσμα να πληγεί και ο τομέας κατασκευής ιδιωτικών έργων (κατοικίες, εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα κλπ). Συνέπεια των παραπάνω ήταν η δραστική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων ιδιαίτερα την τριετία 2009-2011, γεγονός το οποίο δημιούργησε ανακατατάξεις στον κλάδο, όπως υποβαθμίσεις επιχειρήσεων σε χαμηλότερες τάξεις πτυχίων, πτωχεύσεις, παύση λειτουργίας ορισμένων εταιρειών και γενικότερα σταδιακή μείωση του αριθμού των εταιρειών 5ης, 6ης και 7ης τάξης. Για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην εγχώρια αγορά, οι μεγαλύτερες (κυρίως) από τις εταιρείες του κλάδου, εκμεταλλευόμενες τη σημαντική τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει αναζητούν ευκαιρίες και εκτός των ελληνικών συνόρων».
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Κλαδικής Μελέτης, το μέγεθος αγοράς των τεχνικών εταιρειών 7ης-6ης-5ης τάξης (έσοδα μόνο από την κατασκευή αυτοτελώς εκτελούμενων έργων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό) παρουσιάζει μείωση από το 2009 και συγκεκριμένα υποχώρησε κατά 7,8% το 2011/10. Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και το 2012 με εκτιμώμενο ποσοστό της τάξης του 36%. Οι εταιρείες 6ης και 7ης τάξης αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς (40% και 46% αντίστοιχα το 2011).FORTHNET
ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Τα ενοποιημένα έσοδα της Forthnet για το 1ο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε € 97,5  εκ., μειωμένα έναντι του 1ου τριμήνου του 2012 κυρίως λόγω της συμπίεσης τιμών που υφίσταται η λιανική αγορά αλλά και στην αλλαγή των λογιστικών μεθόδων. Η μείωση του τζίρου προσαρμοσμένη είναι στο επίπεδο του 5,5%.
Τα Ενοποιημένα Έσοδα (ομαλοποιημένα) για το 1ο τρίμηνο του 2013 είναι χαμηλότερα του 1ου τριμήνου του 2012 λόγω της πτώσης του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή, του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος και του έντονου ανταγωνισμού. Παρά το γεγονός ότι οι καθαρές νέες συνδέσεις, το 1ο τρίμηνο του 2013 έφτασαν τις 28.036 αυξημένες κατά πολύ σε σχέση με τις 4.275 του αντίστοιχου 1ου τριμήνου του 2012, η επίπτωση των αυξημένων νέων συνδρομητών δεν αποτυπώνεται πλήρως στα έσοδα του 1ου τριμήνου του 2013.
Το προσαρμοσμένο EBITDA του 1ου τριμήνου του 2013 ανήλθε στα €17,9 εκ. συγκρινόμενο με €21 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2012, κυρίως λόγω της πτώσης εσόδων. Η αυξημένη απόκτηση νέων συνδρομητών, η πτώση του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή, καθώς και το κόστος αντικατάστασης των αποκωδικοποιητών παλαιάς γενεάς με νέους, οδήγησαν σε πτώση του EBITDA σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2012.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός το 1ο τρίμηνο του 2013 ήταν χαμηλότερος κατά €10 εκ. σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2012, ενώ η εταιρία επηρεάστηκε από έκτακτη ζημία κατά €1 εκ. λόγω των εξελίξεων στην Κύπρο.
Πρόσφατες Εξελίξεις


• Τον Απρίλιο του 2013 λανσαρίστηκε η νέα οικογένεια υπηρεσιών Nova 3Play που προσφέρει στον συνδρομητή μέσα από ένα λογαριασμό μια ενιαία εμπειρία σταθερής τηλεφωνίας, internet και συνδρομητικής τηλεόρασης. Οι νέες αυτές υπηρεσίες αναμένεται ότι θα προσελκύσουν ένα σημαντικό αριθμό νέων συνδρομητών.
• Το 1ο τρίμηνο του 2013 πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση του 1/3 των αποκωδικοποιητών παλαιάς γενιάς με αποκωδικοποιητές νέας τεχνολογίας MPEG4. Με την ολοκλήρωση της αντικατάστασης όλων των αποκωδικοποιητών παλαιάς γενιάς η εταιρεία θα είναι σε θέση να μειώσει τα κόστη εκπομπής σήματος και να βελτιώσει τα επίπεδα ασφαλείας της πλατφόρμας.


ΒΙΟΧΑΛΚΟ
Μειωμένος κύκλος εργασιών κατά 10,3% στο τρίμηνο
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ κατά το Α’ τρίμηνο 2013 ανήλθε σε € 733 εκατ., μειωμένος κατά 10,3% σε σχέση με αυτόν της  αντίστοιχης περυσινής περιόδου, λόγω της επιβράδυνσης της Ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς και της συνεχιζόμενης ύφεσης της Ελληνικής.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 25,6 εκατ., έναντι € 37,6 εκατ. το 2012, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων, κυμάνθηκαν στα ίδια με πέρυσι επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 22,8 εκατ. 
Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου, επιβαρύνθηκαν εφ’ άπαξ κατά το ποσό € 36,4 εκατ. λόγω της αναβαλλόμενης φορολογικής ζημίας, πού προέκυψε από την αύξηση  του φορολογικού συντελεστή στο 26% από  το 20% και τελικά τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 41,1 εκατ. (ή € -0,2063  ανά μετοχή), έναντι ζημιών € 14,7  εκατ. (ή € -0,0735   ανά μετοχή), το Α’ τρίμηνο του 2012.
Η μεγάλη κάμψη που παρατηρείται στην οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, η αύξηση του ενεργειακού κόστους το οποίο επιβαρύνεται και με φόρους καταναλώσεως καθώς και η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους επηρεάζουν  δυσμενώς τα  οικονομικά αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα προ φόρων της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., κατά το Α’ τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε ζημίες € 0,05 εκατ. έναντι ζημιών  € 0,15 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2012, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €4,2  εκατ. (ή € -0,0212  ανά μετοχή), επιβαρυμένα με αναβαλλόμενη φορολογική ζημία €4,1 εκατ., λόγω της αύξησης του  φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%, έναντι ζημιών  € 0,3 εκατ. το 2012 (ή € -0,0014  ανά μετοχή). 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΛΗΣ
DIGITAL BANKING
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
MARKETING & SALES META-CONFERENCE
ΑΡΘΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΒΡΑΣ
155 ΔΙΣ. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ZTE
ΟΛΠ - Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site