Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2013-τ.394                              

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ


Η επαγγελματική εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η συνεχής επιμόρφωση στο αντικείμενο δουλειάς τους έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο ανέλιξης τους στην ιεραρχία, ενώ στο σημερινό δύσκολο περιβάλλον αποτελεί και σημαντικό όπλο στην καθιέρωση και διατήρηση της θέσης τους στην ίδια την επιχείρηση.


Η επαγγελματική εκπαίδευση έχει διάφορες μορφές. Για κάποιον εργαζόμενο μπορεί να είναι ένας μεταπτυχιακός τίτλος, για κάποιον άλλο μια σειρά από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν σε κάποια συγκεκριμένη πιστοποίηση, απόλυτα απαραίτητη για τα επόμενα βήματα της επαγγελματικής του ανάπτυξης. Επίσης κάποια στελέχη επιλέγουν ένα δεύτερο μεταπτυχιακό κύκλο που αλλάζει εντελώς «το πεδίο δράσης τους» Όλα όμως άσχετα με τη μορφή τους δεν παύουν να είναι εκπαίδευση και αποτελούν απαραίτητη «γνώση» σε διαφορετικά επίπεδα. Αν προσεγγίσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση με αυτό τον τρόπο καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι σε όλα τα στάδια και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ζωής. Σήμερα, που οι οικονομικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, η επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να σχεδιαστεί και με άλλους τρόπους προσέγγισης, χωρίς τεράστιο κόστος για τις εταιρείες, με γνώμονα τη συνεργασία ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα, τη σωστή διαχείριση σημαντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη συνέργια και τη σύνεση στη διαχείριση των οικονομικών πόρων. Όπως τονίζουν έμπειρα στελέχη της αγοράς δεν είναι τα οικονομικά μέσα το δυνατό στοιχείο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, αλλά η «δημιουργική διαχείριση» της ουσιαστικής γνώσης.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Στην επαγγελματική τους πορεία πολλά στελέχη θέλουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και αποφασίζουν να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο. Εργαζόμενοι που, κατέχουν μία θέση στον εργασιακό χώρο, αλλά αναζητούν νέους τρόπους και προτείνουν νέες ιδέες για καλύτερα αποτελέσματα. Ο μεταπτυχιακός τίτλος δεν δίνει μόνο βαθιά γνώση και εξειδίκευση αλλά πάνω από όλα τους βοηθά να αναπτύξουν οι εργαζόμενοι δεξιότητες που κάθε εταιρεία θα αναζητούσε στα στελέχη της, απαραίτητες πλέον στο συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών δημιουργεί συνθήκες για ομαδικό πνεύμα μέσα στην επιχείρηση, κριτική σκέψη, συνδυασμό διαφορετικών οπτικών καθώς μέσα από τις μεταπτυχιακές σπουδές αρκετές φορές αναλύονται θέματα και προβλήματα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται. Εφαρμόζονται μέθοδοι και τεχνικές διαχείρισης χρόνου αλλά και όγκου εργασιών, καλούμενοι να διαχειριστούν τις πολλαπλές απαιτήσεις ενός μεταπτυχιακού παράλληλα με την εργασιακή τους καθημερινότητα. Είναι γεγονός ότι οι αυξανόμενες γνωστικές απαιτήσεις καθιστούν αναγκαία είτε την επανεκπαίδευση των στελεχών στο αντικείμενό τους, είτε τη διεύρυνση των γνώσεών τους σε άλλα νέα αντικείμενα.Η σημερινή αγορά εργασίας όμως δεν έχει ανάγκη από τυπικούς τίτλους σπουδών, αλλά από ουσιαστική γνώση και αποκτηθείσες δεξιότητες που κάνουν τη διαφορά. Οι μεταπτυχιακές σπουδές συνδυάζουν γνώση και αξίες, δημιουργώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που κάθε επιχείρηση αναζητά. Δηλαδή στελέχη ικανά που θα την ωθήσουν ένα βήμα παραπέρα και θα της δώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται για να διακριθεί στην αγορά. Με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουν στην ελληνική αγορά πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλοι φορείς, τα στελέχη έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά σε κάθε μορφής αλλαγή του επιχειρηματικού κλίματος, καθώς οπλίζονται με δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες και να εκμεταλλευθούν μελλοντικές ευκαιρίες. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό από όλους ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι η καλύτερη στρατηγική για να εξασφαλιστεί η επιτυχία των στελεχών στο αυξανόμενο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και προσαρμόζονται έτσι, ώστε να καλύπτονται οι σημερινές και οι μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών και, πέρα από αυτό, να επιτυγχάνονται μετρήσιμα αποτελέσματα στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της συμπεριφοράς των στελεχών.
Εκτός βέβαια από τα ιδρύματα και τους φορείς, εκτεταμένα προγράμματα επιμόρφωσης προσφέρουν στα στελέχη τους και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, καθώς έχουν αντιληφθεί ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου το ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρείας θα αποτελέσει, τώρα πιο πολύ από ποτέ, το «κλειδί» για τη μελλοντική της ανάπτυξη.


 


HELLENIC AMERICAN EDUCATION CENTER
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ


Το ίδρυμα αξιολογεί τις αιτήσεις και το υποστηρικτικό υλικό και αποφασίζει την αποδοχή και τοποθέτηση των σπουδαστών στα προγράμματα του Hellenic American University.
Η εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου βασίζεται στην προηγούμενη ακαδημαϊκή επίδοση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην επαγγελματική εμπειρία και στην επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαδικασία επιλογής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα τεκμήρια ηγετικής δυναμικής καθώς και ακαδημαϊκής αριστείας. Ειδικό βάρος αποδίδεται επίσης στην επαγγελματική εμπειρία κατά τη διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι σπουδαστές που είναι επιλέξιμοι για εισαγωγή πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
- Πτυχίο αναγνωρισμένου πανεπιστημίου, που να περιέχει ως μέρος των σπουδών στοιχεία ανθρωπιστικών σπουδών ή γενικής παιδείας, ή πτυχίο διαπιστευμένου ιδρύματος.
- Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας γιατους υποψήφιους σπουδαστές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα.
- Πέντε χρόνια διοικητικής εμπειρίας
Το Professional MBA απευθύνεται σε έμπειρα στελέχη και στην ανάγκη τους για μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Το πρόγραμμα βασίζεται στην εφαρμογή του μοντέλου ανάπτυξης διοικητικών δεξιοτήτων, Competing Values Framework, το οποίο εξοικειώνει τα στελέχη – φοιτητές με τους πολλαπλούς και συχνά αντικρουόμενους ρόλους που απαιτούνται για την αποτελεσματική και καινοτόμα διοίκηση σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά.
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια ποικιλία από μεθόδους και περιβάλλοντα διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας στην τάξη, στο διαδίκτυο, καθώς και τη μέθοδο μελέτης περιπτώσεων, οι οποίες αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες λήψης αποφάσεων σε οργανισμούς. Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται ότι η ικανότητες για αποτελεσματική διοίκηση είναι τόσο εμπειρικές όσο και επίκτητες.
Το Professional MBA είναι ιδανικό για επαγγελματίες που έχουν από πέντε χρόνια διοικητικής εμπειρίας και επιδιώκουν την ταχεία εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.


ALBA
BUSINESS UNUSUAL


Με στόχο να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθήσει ενεργά την επιστημονική έρευνα και τη δημιουργία νέας γνώσης, το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, λειτουργεί ως ένας ανεξάρτητος μη κρατικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, της ΕΕΔΕ και του ΕΒΕΑ.
Τα περισσότερα από τα προγράμματα σπουδών είναι πιστοποιημένα από εξειδικευμένους Διεθνείς Οργανισμούς Πιστοποίησης, The Association of MBAs (AMBA) και European Foundation for Management Development (EFMD/EPAS).


    Executive MBA
    The ALBA MBA
    MBA in Shipping
    MBA in Banking (υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών)
    MSc in International Business and Management
    MSc in Strategic HRM
    MSc in Marketing
    MSc in Finance (αποκλειστικό Πρόγραμμα Επιλογής (Program Partner) του CFA στην Ελλάδα)
    MSc in Risk Management
    MSc in Business for Lawyers
    MSc in International Shipping and Finance (Dual Degree, ALBA & University of Reading)
Τόσο το μόνιμο διδακτικό προσωπικό, όσο και οι επισκέπτες καθηγητές του ALBA, είναι επιφανείς ακαδημαϊκοί με πλήθος δημοσιεύσεων αλλά και επαγγελματίες με εκτενή διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία, και προέρχονται από καταξιωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.
Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Αποφοίτων του ALBA παρέχει σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης σταδιοδρομίας και αναζήτησης εργασίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην επαγγελματική αποκατάστασή τους:
• Ατομικές συναντήσεις Career Coaching
• Σεμινάρια σε θέματα αναζήτησης εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Εταιρικές παρουσιάσεις μεγάλων εταιρειών αλλά και career panels με καταξιωμένα και έμπειρα στελέχη της αγοράς εργασίας.
Επιπλέον, το ALBA Career Forum προσελκύει κάθε χρόνο πάνω από 150 στελέχη μεγάλων εταιρειών που αναζητούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για υψηλού επιπέδου στελεχειακό δυναμικό.


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Το ALBA προσφέρει μερικές υποτροφίες σε υποψήφιους με κριτήριο την αριστεία, καθώς και οικονομική ενίσχυση σε υποψήφιους με περιορισμένα οικονομικά μέσα.
Ειδικά για τις εταιρείες που χρηματοδοτούν στελέχη τους, το ALBA προσφέρει εκπτώσεις προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθειά τους για εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών. Για τις εταιρείες-μέλη του ALBA, ισχύουν επιπλέον ειδικά προνόμια.
• Το ALBA είναι ο μοναδικός ακαδημαϊκός οργανισμός από την Ελλάδα που συμμετέχει στον Ετήσιο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Σχεδίου (European Business Plan of the Year Competition – EBPYC). Πανευρωπαϊκά, είναι το μόνο Business School με τόσες διακρίσεις σε αυτόν τον διαγωνισμό, απέναντι σε Σχολές όπως το INSEAD και το Imperial College: Τρία πρώτα βραβεία (2003, 2005, 2010), δύο δεύτερα (2006, 2007) και ένα τρίτο (2008).
• Τα προγράμματα MSc in Finance και MSc in Business for Lawyers είναι τα μοναδικά προερχόμενα από ακαδημαϊκό οργανισμό στην Ελλάδα, τα οποία συμπεριέλαβαν οι Financial Times στη λίστα με τα καλύτερα μεταπτυχιακά προγράμματα.
Το ALBA αποτελεί την πρώτη επιλογή των μεγαλύτερων εταιρειών για την επιμόρφωση των στελεχών τους. Τα τελευταία χρόνια, το ALBA Executive Development έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες περισσοτέρων από 900 εταιριών και έχει εκπαιδεύσει πάνω από 9,500 στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, προσφέροντας σεμινάρια σε όλο το εύρος του management, mini MBAs, Προγράμματα Ανάπτυξης Ηγεσίας αλλά και ολοκληρωμένα Ενδοεπιχειρησιακά ΜΒΑ. Επίσης, το ALBA Executive Development διοργανώνει ετησίως μία σειρά Ανοικτών Σεμιναρίων, τα οποία απευθύνονται σε στελέχη διαφορετικών βαθμίδων και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες.
Το ALBA Hub for Enterprise and Development (AHEAD) συνδέει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα στο ALBA. Υποστηρίζουμε μαθητές και αποφοίτους επιχειρηματίες μέσω αποκλειστικών υπηρεσιών, ενώ εργαζόμαστε στενά με το επιχειρηματικό οικοσύστημα της Ελλάδας για την τόνωση κάθε μορφής επιχειρείν.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (επιπέδου Master) εξ Αποστάσεως, στις Επιστήμες της Αγωγής. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) αναγνώρισε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ως ισότιμο προς τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω αναγνώριση συμπεριλαμβάνει και τις πέντε κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος:
(α) Ειδική Αγωγή,
(β) Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση,
(γ) Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας,
(δ) Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών και
(ε) Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής βαθιά γνώση στην κατεύθυνση που επιλέγει και ταυτόχρονα να ασκηθεί σε δεξιότητες έρευνας. Η βαθιά γνώση και η ερευνητική δεξιότητα αναμένεται ότι θα προσδώσουν συγκεκριμένη έκφραση στο σωκρατικό “γηράσκω αεί διδασκόμενος”, αλλά και στο αξίωμα της δια βίου εκπαίδευσης που απαιτεί ο 21ος αιώνας.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από προσοντούχο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και υποστηρίζεται από τη βιβλιοθήκη και τις άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Μέσα από την αλληλεπίδραση φοιτητών και καθηγητών δημιουργούνται “ακαδημαϊκές κοινότητες” με απώτερο στόχο την παραγωγή γνώσης και την προαγωγή της επιστήμης.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιεί Πρόγραμμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και Ειδίκευσης, μέσω e-learning (αποκλειστικά εξ αποστάσεως), στην Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενσωματώνει και να δίνει έμφαση τόσο στην παροχή επιστημονικής γνώσης, όσο και σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης.
Φιλοδοξία του είναι η λειτουργική σύνδεση της θεωρητικής - επιστημονικής γνώσης με την πράξη, με τρόπο και σε βαθμό που οι επιμορφωμένοι/ες θα ωφεληθούν με γνώσεις και δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες στην αγορά εργασίας.
Απευθύνεται:


    α) σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
    β) σε αποφοίτους ΙΕΚ και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
    γ) σε στελέχη και εργαζόμενους τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών και
    δ) σε ανέργους με ενδιαφέρον για μελλοντική απασχόληση στον τουρισμό.


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα (9) διδακτικές ενότητες οι οποίες υλοποιούνται σε χρονική περίοδο 30 εβδομάδων.
Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δρ. Θεόδωρος Α. Σταυρινούδης, Επίκουρος Καθηγητής στη «Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=45209&menu=general και στο τηλέφωνο 22410 99425.ΕΕΔΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΝΑΤΖΕΡ


Η ΕΕΔΕ, επί 50 ολόκληρα χρόνια, διαδίδει και προωθεί την εφαρμογή των σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών του μάνατζμεντ, αλλά και των επιμέρους λειτουργιών του, σε κάθε συλλογική προσπάθεια, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, κυρίως με τη διάχυση της αναγκαίας τεχνογνωσίας και εμπειρίας.
Από την αρχή της λειτουργίας της, η ΕΕΔΕ εργάζεται συστηματικά για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη των αλλαγών του οικονομικού, κοινωνικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των συνεπειών που αυτές έχουν στο περιεχόμενο και στον τρόπο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης.
Με τρόπο μεθοδικό ανέπτυξε, και συνεχίζει να αναπτύσσει, τη δραστηριότητά της σε κάθε ελληνική περιφέρεια, αλλά και εκτός χώρας, δημιουργώντας περιφερειακά τμήματα, παρέχοντας επιμορφωτικές υπηρεσίες σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, ώστε να βελτιωθούν οι επαγγελματικές ικανότητες των εργαζομένων: εκπαιδεύοντας στελέχη σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε 30 ελληνικές πόλεις, προσφέροντας προγράμματα που παρέχουν στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται ώστε να διδαχθούν, να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις νέες τάσεις στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα διεθνώς, παρέχοντάς τους, επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθούν και πρακτικές εφαρμογής των στρατηγικών του μάνατζμεντ και των λειτουργιών του.
Στο ξεκίνημα της δεύτερης πεντηκονταετίας της, η ΕΕΔΕ, συνεπής στην πολύχρονη ιστορία της και τη διαρκή της προσπάθεια για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δηλώνει παρούσα για άλλη μια φορά.


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προσφέρει μια πλούσια γκάμα εκπαιδευτικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων για στελέχη. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα της ΕΕΔΕ στοχεύουν στην εκπαίδευση των μάνατζερ, με την απόκτηση αντίστοιχων τίτλων σπουδών. Διεξάγονται full time ή part time, με το ιδιαίτερο πλεονέκτημα για τα ενεργά στελέχη ότι, χωρίς να διακόψουν την καριέρα τους ή να στερηθούν για κάποιο διάστημα τα επαγγελματικά τους έσοδα, μπορούν να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Σκοπός του προγράμματος είναι:
- Η εκμάθηση των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου επιστημονικού μάνατζμεντ
- Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών γνώσεων των στελεχών
- Η ανάπτυξη της ικανότητας των στελεχών να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άτομα διαφορετικής κοινωνικοεκπαιδευτικής συγκρότησης και επαγγελματικής κατάρτισης
- Η συστηματική ενημέρωση των στελεχών γύρω από τις τάσεις που αναπτύσσονται με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα (Multinational Environment), αλλά και τις επιπτώσεις
αυτών των τάσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών στον ελληνικό χώρο


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
- Σε όλα τα ανερχόμενα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ με τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακή εμπειρία
- Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιδιώκουν να είναι έτοιμες να ανταγωνιστούν επιτυχώς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο


Εισηγητές
Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από έναν επιτυχημένο συνδυασμό καθηγητών και έμπειρων μάνατζερ, διακεκριμένων εισηγητών και προσωπικοτήτων από τον κόσμο των επιχειρήσεων.


Μέθοδοι διδασκαλίας
Χρησιμοποιούνται οι πλέον αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας, όπως Simulation Games, Case Studies, Group Projects. Οι συμμετέχοντες μπορούν να έλθουν σε επαφή με τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία διοίκησης, όπως τα Personal Profile System, Time Management, Systems Theory, Market Modeling, κ.ά.


Εξετάσεις
Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα υποβάλλονται σε εξετάσεις όπου θα αξιολογείται η εμπέδωση της διδακτέας ύλης.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα πιστοποιούμενα προγράμματα της ΕΕΔΕ υποστηρίζονται από τις σημαντικές συνεργασίες που έχει συνάψει η τελευταία με οργανισμούς του εξωτερικού και στοχεύουν στην εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση των μάνατζερ. Στα προγράμματα αυτά μπορούν να συμμετάσχουν στελέχη που έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε χρόνια.
Diploma in Environmental 1 Management
Το πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται και να δημιουργήσουν το κατάλληλο σύστημα ελέγχου και βελτίωσης της επιχείρησης στον τομέα του περιβάλλοντος. Μέσα από το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης, που θα βασίζεται στο ISO 14001:2000 και στο EMAS,
λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.
Σε ποιους απευθύνεται
-Σε κατόχους Ms ή MA σε συναφείς ειδικότητες, με επαγγελματική εμπειρία
- Σε νέους μάνατζερ, κατόχους πτυχίων ανώτερων και ανώτατων σχολών
- Σε στελέχη που εργάζονται στο χώρο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της ποιότητας ή και της εταιρικής επικοινωνίας
- Σε στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2000 ή EMAS
Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά το «Plan – Do – Check – Act» στους περιβαλλοντικούς δείκτες της επιχείρησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή τους και την προαγωγή των περιβαλλοντικών θεμάτων με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, θα είναι σε θέση να προβούν σε περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
Εξετάσεις
Για την απόκτηση του πτυχίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς ασκήσεις και ομαδικές εργασίες και να επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις. Στο τέλος του προγράμματος θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις σε όλη την ύλη. Την εξεταστική επιτροπή απαρτίζουν 4 μέλη: Ο συντονιστής και 3 καθηγητές του προγράμματος. Το πιστοποιητικό χορηγείται από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων μόνο σε όσους αποφοιτήσουν επιτυχώς.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν τα κάτωθι Π.Μ.Σ:
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
α. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
β. MBA TQM - Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ολική Ποιότητα (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ)
γ. MBA Tourism Management - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού
δ. Executive MBA
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
α. ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική»
β. ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου»
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
α. Στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»
β. Στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη Επιχειρήσεων»
γ. Στο «Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»
δ. M.Sc. Banking and Financial Markets
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
α. Στην «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων»
β. Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Στη «Ναυτιλία»
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
α. Στην «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική»
β. Στην «Διοίκηση της Υγείας»
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
α. Στην «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα»
β.Στην «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»
 Τμήμα Πληροφορικής
α. Στα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»
β. Στην «Πληροφορική»
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στελεχών στην Ελλάδα διαδραματίζει το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΚ ΟΠΑ). Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1995 και διοικείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης, η οποία έχει την ευθύνη του συντονισμού και του εκπαιδευτικού προγραμματισμού. Πρόεδρος είναι ο εκάστοτε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και μέλη οι Πρόεδροι ή άλλο εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ των τμημάτων του ΟΠΑ. Η διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που αναλαμβάνει το ΚΕΚ ΟΠΑ, γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΟΠΑ.
To ΚΕΚ ΟΠΑ υλοποιεί - σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς - με μεγάλη επιτυχία, εξειδικευμένα προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της επιμόρφωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων.
 Στo πλαίσιo των δραστηριοτήτων του, το ΚΕΚ ΟΠΑ υλοποιεί, επίσης, μακροχρόνια αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στους οποίους χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Απόφαση Συγκλήτου ΟΠΑ, 13/01/2000).
Το ΚΕΚ ΟΠΑ πραγματοποιεί, κάθε είδους και διάρκειας, εκπαιδευτικά προγράμματα στα γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργούνται και καλύπτονται μέσα από τα οκτώ τμήματά του. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, σε κατόχους πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική επαγγελματική εμπειρία. Σκοπός του ΚΕΚ ΟΠΑ είναι η επιμόρφωση, ο εμπλουτισμός, η ανανέωση, η κατάρτιση και ο εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οικονομίας, τόσο ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όσο και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η φοίτηση στα προγράμματα του ΚΕΚ ΟΠΑ σχεδιάζεται με ευέλικτο ωράριο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται ακόμη και κατά τις απογευματινές ώρες ή/και το Σάββατο. Προγράμματα είναι δυνατόν, επίσης, να διεξάγονται και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρησιμοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών.
Τα προγράμματα διακρίνονται, ανάλογα με τον τίτλο που χορηγούν, ως εξής:
1. Προγράμματα Επιμόρφωσης, που οδηγούν σε Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, τα οποία είναι βραχυχρόνια και δεν απαιτούν υποχρεωτικά εξετάσεις.
2. Προγράμματα Συνεχούς Εκπαίδευσης, που οδηγούν, κατόπιν εξετάσεων, σε χορήγηση Πιστοποιητικού Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω Προγράμματα, συνολικής διάρκειας άνω των 300 ωρών, απευθύνονται αποκλειστικά σε πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Είναι δυνατή η έγκριση και λειτουργία προγραμμάτων τα οποία οργανώνονται και πραγματοποιούνται μεταξύ δύο ή περισσότερων ΚΕΚ ή σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή με ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων για στελέχη συγκεκριμένων επιχειρήσεων, κατόπιν συνεννόησης με τις διευθύνσεις εκπαίδευσής τους.
Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΑ υλοποιεί τα ακόλουθα προγράμματα:
1. Κατάρτιση στελεχών στο φορολογικό δίκαιο
2. Μακροχρόνιο πρόγραμμα στα διεθνή λογιστικά πρότυπα
3. Μακροχρόνιο πρόγραμμα στο risk management, στον επιχειρηματικό και τραπεζικό χώρο - Πρότυπα Βασιλείας
4. Μακροχρόνιο πρόγραμμα στη σύγχρονη διοικητική εμπορίου, λιανεμπορίου και υπηρεσιών (Retail)
5. Μακροχρόνιο πρόγραμμα στη λογιστική
6. Business Technology Excellence Executive Seminar
7. Ναυτιλιακά παράγωγα 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
INSURANCE MONEY CONFERENCE 2013
ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
PHARMA & HEALTH CONFERENCE 2013
ΕΣΠΑ-ΥΓΕΙΑ
ΒΙΑΝΕΞ- LILLY
ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΕΕ
ΖΤΕ - IDEAL ELECTRONICS
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΤΕ
ΦΑΚΕΛΟΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site