Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2013-τ.394                              

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ


Ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα τριμήνου των εταιρειών στις οποίες κατέχει σημαντικό ποσοστό το δημόσιο. Αν εξαιρέσουμε τον ΟΠΑΠ, ο οποίος κατέγραψε σημαντική πτώση κερδών εξαιτίας κυρίως του αυξημένου συντελεστή φορολόγησης που ισχύει από το 2012, οι υπόλοιπες εταιρείες παρουσίασαν βελτίωση στα μεγέθη τους βελτίωση ή σταθεροποίηση. Σε ότι αφορά το μέτωπο των αποκρατικοποιήσεων η σημαντικότερη εξέλιξη ήταν σίγουρα η πώληση του 33% του ΟΠΑΠ στην Emma Delta, έναντι 712 εκατ. ευρώ. Ωστόσο η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης αποκρατικοποίησης έχει βρει αρκετά εμπόδια στο δρόμο της καθώς η Emma Delta έχει εκφράσει σημαντικές ενστάσεις για τη σύμβαση συνεργασίας που έχει υπογράψει ο οργανισμός με την Ιντραλότ για τον έλεγχο των κρατικών λαχείων και όχι μόνο. Επόμενος στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι η πώληση του 67% του ΟΛΠ. Γι' αυτό το λόγο στην τελευταία Γενική Συνέλευση τροποποιήθηκε το καταστατικό του οργανισμού, που απαγόρευε την πώληση του 51% του Οργανισμού. Σημειώνεται ότι η μεταβίβαση των μετοχών του ΟΛΠ ΑΕ από το ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται ακόμα υπό την κρίση του ΣτΕ. Άλλες ιδιωτικοποιήσεις που έχουν μπει σε προτεραιότητα περιλαμβάνουν τον ΟΛΘ, το υπόλοιπο 6% στον ΟΤΕ, αλλά και το μερίδιο του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ. Επίσης  Σε ότι αφορά τα λιμάνια το χαρτοφυλάκιο του Ελληνικού Κράτους περιλαμβάνει 12 με τη μορφή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Πρόκειται για τα λιμάνια του Πειραιά (ΟΛΠ), της Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), του Βόλου, της Ραφήνας, της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας, της Αλεξανδρούπολης, του Ηρακλείου, της Ελευσίνας, του Λαυρίου, της Κέρκυρας και της Καβάλας. Το Ελληνικό Κράτος κατέχει το 74% του ΟΛΠ και του ΟΛΘ (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών) και το 100% των υπόλοιπων λιμανιών. Το Ελληνικό Δημόσιο βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης του πλέον αρμόδιου τρόπου αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου των λιμανιών μέσω της δημιουργίας ομάδων λιμένων που μετέπειτα θα αποκρατικοποιηθούν μέσω μιας σειράς συναλλαγών.
Το Ελληνικό Δημόσιο έχει διορίσει ως οικονομικούς συμβούλους την Morgan Stanley και την Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να βοηθήσουν στην αποκρατικοποίηση.


ΟΠΑΠ
ΚΑΜΨΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013
Πτώση 70,5% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ κατά το α΄τρίμηνο του 2013, καθώς επηρεάστηκαν από τον υψηλότερο συντελεστή φορολόγησης.
Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη του Οργανισμού διαμορφώθηκαν στο εξεταζόμενο διάστημα στα 38,9 εκατ. ευρώ έναντι 131,9 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, υπήρξε θετική επίδραση από χρηματοοικονομικά έσοδα ύψους 4,8 εκατ. ευρώ έναντι χρηματοοικονομικών εξόδων ύψους 6,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2012, επηρεαζόμενα όμως αρνητικά από τον υψηλότερο εταιρικό φορολογικό συντελεστή.
Τα έσοδα στο εξεταζόμενο διάστημα μειώθηκαν κατά 18,4% στα 869,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1,065 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Όπως υπογραμμίζεται η πτώση είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, της πενθήμερης απεργίας των πρακτόρων τον Ιανουάριο, μιας λιγότερης μέρας λειτουργίας για το τρίμηνο και της αρνητικής επίδρασης από τη φορολόγηση στα κέρδη των παικτών από το 1ο ευρώ, που τροποποιήθηκε την 1η Απριλίου.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν στο α’ τρίμηνο 2013 τα 57,6 εκατ. ευρώ από 184,4 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2012.
Η ανωτέρω πτώση κατά 68,8% αποδίδεται κυρίως στη μείωση του κύκλου εργασιών, καθώς και στην μείωση του μεικτού κέρδους (λόγω της επιβολής φόρου 30% ή ποσού 85,5 εκατ. ευρώ επί των καθαρών εσόδων από 1/1/2013), αντισταθμιζόμενη μερικώς από το χαμηλότερο ποσοστού διανομής κερδών του παιγνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.
Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού στην εξεταζόμενη περίοδο μειώθηκαν κατά 28,0%, στα 309,5 εκατ. ευρώ έναντι 429,7 εκατ. ευρώ. Η μείωση ήταν αποτέλεσμα των χαμηλότερων εσόδων του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά 27,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Οι πωλήσεις των αριθμολαχείων στο α’ τρίμηνο του 2013, μειώθηκαν κατά 11,9% σε 559,8 εκατ. ευρώ, από 635,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πωλήσεις του ΚΙΝΟ διαμορφώθηκαν στα 480,8 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 11,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
Το συνολικό κόστος πωλήσεων στο α’ τρίμηνο του 2013 ανήλθε σε 781,9 εκατ. ευρώ, έναντι 853,5 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2012, μειωμένο κατά 8,4%.
Οι συνολικές αποδόσεις κερδών στους νικητές όλων των παιχνιδιών, στο α’ τρίμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 20,8% στα 566,7 εκατ. ευρώ, έναντι 715,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012.
Σε ό,τι αφορά το ποσοστό των αποδόσεων στους νικητές (payout) όλων των παιχνιδιών, μειώθηκε σε 65,2% έναντι 67,2%, στην αντίστοιχη περίοδο του 2012. Ειδικότερα, το ποσοστό των αποδόσεων του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ μειώθηκε στο 63,6% έναντι 70,0% το α’ τρίμηνο του 2012, σε αντίθεση με το ποσοστό των αποδόσεων στο ΚΙΝΟ, το οποίο αυξήθηκε σε 69,3% από 68,7% το α’ τρίμηνο 2012.


ΔΕΗ: ΓΥΡΙΣΕ ΣΕ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
Με κέρδη έναντι ζημιών έκλεισε το α΄ τρίμηνο του 2013 για τη ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, ο όμιλος εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 49,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.
Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α΄ τρίμηνο 2013, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, είναι αυξημένα κατά € 22 εκατ. (+9,5%) σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2012 και ανήλθαν σε € 254 εκατ. έναντι € 232 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης του συνόλου των δαπανών ενεργειακού ισοζυγίου κατά € 198,2 εκατ. (-20,1%), με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 17,1%, σε σύγκριση με 15% το α’ τρίμηνο του 2012.
Αν δεν συνυπολογιστεί η θετική επίπτωση από την αντιστροφή πρόβλεψης ύψους € 52,7 εκατ., η οποία διενεργήθηκε το α’ τρίμηνο του 2012 και αφορούσε το συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από κατανάλωση Η/Ε των φωτεινών σηματοδοτών της Αττικής, τότε το περιθώριο EBITDA του α΄ τριμήνου 2013 (17,1%) συγκρίνεται με ένα αναπροσαρμοσμένο περιθώριο 2 11,6% του α’ τριμήνου του 2012.
Το α’ τρίμηνο του 2013, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 774 GWh (-4,9%), στις 15.167 GWh έναντι 15.941 GWh το α’ τρίμηνο του 2012 στο οποίο, ως γνωστό, επεκράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, η ζήτηση μειώθηκε κατά 4,4% (-653 GWh).
Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 273 GWh (-2,1%), σε 12.773 GWh, κυρίως λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, παρά τη μικρή ανάκτηση μεριδίου αγοράς στη λιανική κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες. Τα αντίστοιχα έσοδα παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα (-0,5%), καθώς οι τιμολογιακές αυξήσεις από 1.1.2013 και η μικρή ανάκτηση μεριδίου αγοράς αντισταθμίστηκαν από τη μείωση του όγκου των πωλήσεων κατά 2,1% και την επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων της ΔΕΗ.
Επιπλέον, σημειώνεται η αρνητική επίπτωση μεταξύ των δύο τριμήνων, από την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας να επιβάλει προσωρινά, από 16.5.2012, χαμηλότερη τιμή, € 42/MWh, για την ενεργειακή συνιστώσα του τιμολογίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.
Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 1.486,8 εκατ. από € 1.549,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2012, μειωμένος κατά € 63 εκατ. (-4,1%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 19,7 εκατ.που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά € 18,4 εκατ. σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2012 (€ 38,1 εκατ.) λόγω της μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότηταςκαι της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, καθώς και από το γεγονός ότι στο α΄ τρίμηνο του 2012 υπήρχε αυξημένος αριθμός αιτήσεων για συνδέσεις με το δίκτυο από παραγωγούς ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β).
Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 64,4% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο του 2012 ήταν 67,4%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 967 GWh, που οφείλεται στη μικρότερη παραγωγή των μονάδων λιγνίτη και φυσικού αερίου της ΔΕΗ, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή. Επιπλέον, η παραγωγή τρίτων από ΑΠΕ αυξήθηκε σε 1.966 GWh (+606 GWh) και το αντίστοιχο μερίδιό τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας σε 13% από 8,5%.
Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 181,7 εκατ. (-22,1%) σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2012, κυρίως λόγω των χαμηλότερων δαπανών για φυσικό αέριο και δευτερευόντως για υγρά καύσιμα. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των δαπανών για αγορές ενέργειας, το οποίο οφείλεται στη μείωση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ), αντισταθμίστηκε από την υψηλότερη δαπάνη λόγω του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους υπέρ τρίτων παραγωγών. Ο μηχανισμός αυτός, όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν, δημιουργεί στρεβλώσεις στη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς, καθώς οι τρίτοι παραγωγοί αποζημιώνονται στο μεταβλητό τους κόστος + 10% και, κατά συνέπεια, δεν έχουν κίνητρο να αναζητήσουν χαμηλότερη τιμή για το φυσικό αέριο, καθώς όσο υψηλότερη είναι αυτή, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος από το περιθώριο του 10%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μη βέλτιστη λειτουργία της αγοράς και την αδικαιολόγητη επιβάρυνση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, του καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας εν γένει. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ η ΟΤΣ, μεταξύ των δύο περιόδων, μειώθηκε κατά € 31,9/MWh, από € 72,2/MWh σε € 40,3 /MWh (-44,2%), η μείωση στο συνολικό κόστος αγορών ενέργειας ήταν μόνο € 11,3/MWh (-12,1%) από € 93,1/MWh σε € 81,8 /MWh, καταδεικνύοντας ότι ακόμη και σε περιόδουςΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ CO2
Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπής CO2 ανήλθε σε € 70,7 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013, αυξημένη κατά € 65,5 εκατ. σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2012, λόγω του γεγονότος ότι από 1.1.2013, η ΔΕΗ δεν διαθέτει πλέον δωρεάν δικαιώματα εκπομπής CO2. Οι εκπομπές CΟ2 για το α΄ τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 9,7 εκατ. τόννους, εκ των οποίων 3,6 εκατ. τόννοι καλύφθηκαν με EUAs, τα οποία είχαν αγορασθεί κατά τη 3 διάρκεια της περιόδου 2008-2012 με μέση τιμή περίπου € 13, 5 / τόννο, που αντιστοιχούν σε δαπάνη € 48,6 εκατ. Αντίθετα, η μέση τιμή των EUAsτα οποία αγοράσθηκαν το α΄ τρίμηνο του 2013 ήταν € 4,27/τόννο. Αν είχε εφαρμοστεί αυτή η τιμή στους 3,6 εκατ. τόννους που είχαν προαγορασθεί, η δαπάνη για εκπομπές CO2 στο α΄ τρίμηνο του 2013 θα ανερχόταν σε € 37 εκατ., μειωμένη κατά € 33,7 εκατ. σε σχέση με το απολογιστικό μέγεθος του α’ τριμήνου του 2013 (€ 70,7 εκατ.).
Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, ανέρχεται σε € 4,8 εκατ. (-1,8%), μεταξύ των δύο περιόδων. Στα στοιχεία του α΄ τριμήνου του 2012 δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας ύψους € 2,1 εκατ. του εισφερθέντος κλάδου Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς του πρώην ΔΕΣΜΗΕ στον ΑΔΜΗΕ. Αν συνυπολογισθεί το κόστος αυτό, η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού μεταξύ των δύο περιόδων ανέρχεται σε € 6,9 εκατ (-2,6%). Το μέγεθος αυτό προκύπτει αφού έχει αφαιρεθεί από το συνολικό κόστος μισθοδοσίας ύψους € 5 εκατ. το ποσό των € 3 εκατ. το οποίο ανακτά η ΔΕΗ από το Κράτος και το οποίο αφορά 481 εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΤΑΥΤΕΚΩ.
H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανήλθε σε 899 εργαζόμενους, από 20.858 την 31/3/2012 σε 19.959 την 31/3/2013. Στον αριθμό προσωπικού την 31/3/2013 συμπεριλαμβάνονται 110 εργαζόμενοι του ασφαλιστικού οργανισμού του προσωπικού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΔΕΔΔΗΕ και τη Μητρική εταιρεία. Οι παραπάνω εργαζόμενοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στη δύναμη προσωπικού του Ομίλου την 31/3/2012.
Σημειώνεται ότι, παρά το μειωμένο προσωπικό, οι ώρες για υπερωρία και βάρδια μειώθηκαν αθροιστικά κατά 2,5%.


ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Το α΄ τρίμηνο του 2013, το 47,7% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας, έναντι 53,3% το α΄ τρίμηνο του 2012, γεγονός που οφείλεται στην μείωση του ποσοστού των δαπανών για υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο σε 15,2% από 25,1%, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή της δαπάνηςγια CO2 και για το Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους αυξήθηκε σε 4,7% και 7,1% από 0,3% και 2,6%, αντίστοιχα.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 45,1 εκατ. έναντι € 15 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2012, αυξημένα κατά € 30,1 εκατ. Επιπλέον, η επαναμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογικής θέσης των εταιρειών του Ομίλου, λόγω της αύξησης του ονομαστικού φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα από 20% σε 26%, οδήγησε σε θετική επίδραση κατά € 4,3 εκατ. στην καθαρή κερδοφορία του α’ τριμήνου 2013, με αποτέλεσμα τα μετά από φόρους κέρδη να ανέρχονται σε € 49,4 εκατ. έναντι ζημιών € 1,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Οι θυγατρικές εταιρείες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., παρουσίασαν κέρδη προ φόρων € 3,2 εκατ., € 29,5 εκατ., και € 2 εκατ. αντίστοιχα. Η φορολογική απαίτηση που προέκυψε για τις δύο θυγατρικές των δικτύων είναι ύψους € 11,5 εκατ, ενώ για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες προέκυψε φορολογική υποχρέωση ύψους € 1,6 εκατ.ΟΛΠ: ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ


Αύξηση των κερδών προ φόρων και των καθαρών κερδών μετά από φόρους καταγράφουν οι οικονομικές καταστάσεις του ΟΛΠ Α.Ε. για το α’ τρίμηνο του 2013.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2013-31.03.2013 τις οποίες ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού:
α) Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 347.383 Ευρώ έναντι 185.379 της αντίστοιχης περιόδου του 2012.
β) Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1.133.514 Ευρώ έναντι 521.964 του 2012.
Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε ελαφρά μείωση 2,38%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα της περιόδου μειώθηκαν κατά 7,04%.
Η καθαρή θέση λήξης της περιόδου της εταιρίας ανέρχεται σε 160,8 εκ.  Ευρώ έναντι 155,5 εκ. Ευρώ του 2012.
Όπως δήλωσε στο Δ.Σ. ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης “Παρότι η χειμερινή περίοδος δεν αποτελεί τη σημαντική περίοδο της οικονομικής δραστηριότητας του λιμανιού, τα αποτελέσματα είναι θετικά και δείχνουν βάσει των στατιστικών μας δεδομένων ότι το 2013 θα είναι μια ακόμα κερδοφόρα χρονιά για τον ΟΛΠ Α.Ε.   Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι κατά τη χειμερινή περίοδο είδαμε τα έσοδα από την κρουαζιέρα να αυξάνονται κατά 69,97%, χωρίς να μεταβάλουμε τα τιμολόγια μας. Ο ΟΛΠ Α.Ε. μετά και τη ψήφιση του Νόμου για το νέο λιμενικό σύστημα βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις ανάπτυξης. Επίσης σε νέες προοπτικές ανάπτυξης βρίσκονται οι τομείς της κρουαζιέρας του car-terminal και των εμπορευματοκιβωτίων (containers), με τη ΣΕΠ Α.Ε. να έχει υποβάλει νέες προτάσεις για την ανάληψη κατασκευής του δυτικού Προβλήτα III και των 3 εταιρειών διαχείρισης καυσίμων την κατασκευή νέου προβλήτα μέσω Σύμβασης Παραχώρησης. Στην τελευταία φάση έγκρισης βρίσκεται επίσης και το έργο της επέκτασης του νότιου λιμένα για τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια”.


 


ΣΤΟ 95% Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ


Την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγκρίνει και να επιδοτήσει κατά 95% την επέκταση του νότιου λιμένα κρουαζιέρας στον Πειραιά, εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ Γιώργος Ανωμερίτης.
Η Επιτροπή ενέκρινε κρατική ενίσχυση ύψους 113,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 96,9 εκατ. αποτελούν χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 120 εκατ. ευρώ (χωρίς εκπτώσεις), και εκτός από την κοινοτική ενίσχυση, 17 εκατ. ευρώ θα είναι η εθνική συνδρομή και 6,1 εκατ. η ιδιωτική συμμετοχή του ΟΛΠ Α.Ε.
«Η απόφαση φέρνει 120 εκατ. ευρώ στον Πειραιά, ενισχύει την ελληνική κρουαζιέρα, δικαιώνοντας τις προσπάθειές μας για τη μετατροπή του λιμένα Πειραιά σε πύλη τουρισμού και πολιτισμού», δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΛΠ Γιώργος Ανωμερίτης.
Το έργο, που θα μετατρέψει τον Πειραιά σε κόμβο κρουαζιέρας της Μεσογείου, έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και έχει προκηρυχθεί από την Περιφέρεια Αττικής. Αφορά την επέκταση του νότιου επιβατικού λιμένα Πειραιά με την κατασκευή 2 νέων θέσεων πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων νέας γενιάς, μήκους άνω των 300 μέτρων και χωρητικότητας 4.000 επιβατών.
Σύμφωνα με στοιχεία που υπέβαλε η Ελλάδα το 2011, τα πλοία νέας γενιάς αντιπροσώπευαν περίπου το 36% της χωρητικότητας των κρουαζιερόπλοιων στη Μεσόγειο. Το λιμάνι του Πειραιά που έχει 9 θέσεις πρόσδεσης για κρουαζιερόπλοια, διαθέτει σήμερα μόνο μία θέση πρόσδεσης που καλύπτει κρουαζιερόπλοια νέας γενιάς. Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν από τις 15 Μαρτίου 2014 έως τις 31 Μαρτίου 2015.


ΑΥΞΗΣΗ 17,2% ΤΩΝ ΤΡΑΝΖΙΤ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Το νεότερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα, το Royal Princess της εταιρείας Carnival, καλωσόρισε την Τρίτη στο λιμάνι του Πειραιά η διοίκηση του ΟΛΠ ΑΕ.
Το νεότευκτο κρουαζιερόπλοιο από την Ιταλία, έχει μήκος 330 μ., 1.346 άτομα πλήρωμα, ζυγίζει 141.000 τόνους και στα 18 καταστρώματα του μπορεί να φιλοξενήσει 3.600 επιβάτες σε 1.780 καμπίνες.
Στον πλοίαρχο Τόνι Ντρέιπερ και τους αξιωματικούς του κρουαζιερόπλοιου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), Γιώργος Ανωμερίτης, παρέδωσε το θυρεό του λιμανιού και βιβλία ως δώρα. Ο πρόεδρος του ΟΛΠ ανέφερε ότι κατά το α' πεντάμηνο του 2013, σε σχέση με το 2012, στο λιμάνι του Πειραιά σημειώθηκε αύξηση των επιβατών μετεπιβίβασης (transit) στην κρουαζιέρα κατά 17,23%, ενώ χαιρέτισε την απόφαση της Κομισιόν την οποία ανακοίνωσε η επίτροπος Μαρία Δαμανάκη, βάσει της οποίας ο Πειραιάς και το λιμάνι του θα αποτελέσουν το 2015 τη Ναυτική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
«Είναι αυτονόητο ότι ο ΟΛΠ Α.Ε. και ως αρχή και ως επιχείρηση θα συνεργασθεί με την αυτοδιοίκηση και όλους τους φορείς του Πειραιά, ώστε το 2015 να είναι μια ευκαιρία προβολής και ανάπτυξης του Πειραιά και της ελληνικής ναυτιλίας» τόνισε ο Γ.Ανωμερίτης.
 
ΟΛΘ:
ΟΡΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ


Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Στυλιανός Αγγελούδης παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας, επισημαίνοντας τη συνεχιζόμενη κερδοφορία της ΟΛΘ ΑΕ, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.
Στο Α Τρίμηνο του 2013 τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 4.871.513 ευρώ, έναντι των 4.867.767 ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2012 οριακά αυξημένα κατά 3.746 ευρώ και σε ποσοστό 0,08%.
Tα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 6.022.890 ευρώ έναντι των 6.107.165 ευρώ του τριμήνου του 2012 μειωμένα κατά 84.275ευρώ και σε ποσοστό 1,38%.
Ο Κύκλος εργασιών κατά το Α τρίμηνο έφθασε στα 12.306.284€, έναντι των 13.130.173 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012, μειωμένος κατά 6,27%.
Τονίσθηκε ότι οι πωλήσεις του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, που αποτελεί το βαρόμετρο της λειτουργίας του εμπορικού λιμένος, μειώθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2013 μόλις κατά 0,80%, γεγονός που επιτρέπει την εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες οι απώλειες αυτές θα ανακτηθούν.
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Στυλιανός Αγγελούδης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα δήλωσε τα εξής: «Παρά το δυσμενές και υφεσιακό οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η ΟΛΘ ΑΕ τα μεγέθη της εταιρίας αντέχουν. Η κερδοφορία συνεχίζεται, όπως συνεχίζονται και οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της λειτουργικότητας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Η προσπάθεια της διοίκησης, των στελεχών και των εργαζομένων της ΟΛΘ ΑΕ δεν είναι εύκολη. Εκείνο που έχει σημασία είναι το τελικό θετικό αποτέλεσμα, κάτι που αποτελεί κίνητρο και πρόκληση μαζί για να συνεχίσουμε. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν είναι απλώς μία ακόμη επιχείρηση.
Αποτελεί το στρατηγικό πλεονέκτημα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη, αφού αποτελεί τον βασικότερο κρίκο στην πορεία ολοκλήρωσης της Θεσσαλονίκης σε σύγχρονο διαμετακομιστικό κέντρο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ας μη τα ξεχνάμε αυτά, ιδίως τώρα που βρισκόμαστε ενώπιον εξελίξεων και ανακατατάξεων. Επιπροσθέτως, η θέση του λιμανιού στην «καρδιά» του κέντρου της πόλης δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες, αλλά και υποχρεώσεις από την πλευρά μας για να τις αναδείξουμε και να τις αξιοποιήσουμε. Οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά οι οιωνοί για την ΟΛΘ είναι ευνοϊκοί».


ΕΥΔΑΠ
ΟΡΙΑΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ


Στο ποσό των 73,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της ΕΥΔΑΠ A.E. το πρώτο τρίμηνο του 2013, έναντι 76,1 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου τριμήνου του 2012.
Τα κέρδη προ φόρων,  χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 17,4 εκατ. ευρώ, έναντι 19,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, τα δε κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα 8,6 εκατ. ευρώ, έναντι 8,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου. Τα μετά από φόρους κέρδη, το α’ τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν στο ποσό των 25,7 εκατ. ευρώ από 6,3 εκατ. αντίστοιχα το α’ τρίμηνο του 2012. Η αλλαγή του συντελεστή φορολογίας από 20% σε 26% επηρέασε σημαντικά την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά 20 εκατ. ευρώ βελτιώνοντας τα κέρδη μετά φόρων.


ΕΥΑΘ:
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ


 Με αυξημένα κέρδη, παρά την πτώση του τζίρου της, έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του έτους η ΕΥΑΘ. Αναλυτικά, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 18,3 εκατ. ευρώ, μειωμένος σε ποσοστό 4,71%, ενώ τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,46%.
Τα μικτά κέρδη υποχώρησαν κατά 9,76%, στα 7,96 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων «έκλεισαν» στα 7,7 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
«Η εταιρεία παραμένει εύρωστη οικονομικά, με υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων της», σημείωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Νίκος Παπαδάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα τριμήνου και πρόσθεσε:
«Μειώσαμε τα έξοδα διοίκησης και το εργατικό κόστος, εξορθολογήσαμε τις δαπάνες και παράλληλα αυξήσαμε τις εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεών μας για τη βέλτιστη λειτουργία τους».


 


 


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
INSURANCE MONEY CONFERENCE 2013
ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
PHARMA & HEALTH CONFERENCE 2013
ΕΣΠΑ-ΥΓΕΙΑ
ΒΙΑΝΕΞ- LILLY
ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΕΕ
ΖΤΕ - IDEAL ELECTRONICS
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΤΕ
ΦΑΚΕΛΟΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site