Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2013-τ.394                              

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Δυνατότητες ανάπτυξης, λόγω των μειωμένων κοινωνικών παροχών, εμφανίζει ο κλάδος, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται προς τα αποταμιευτικά και επενδυτικά προγράμματα

Η σημερινή δύσκολη συγκυρία, η αβεβαιότητα για το μέλλον και οι συνεχώς μειούμενες παροχές από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης καθιστούν σήμερα περισσότερο αναγκαία από ό,τι στο παρελθόν τα αποταμιευτικά, συνταξιοδοτικά και επενδυτικά προϊόντα που προωθούνται μέσω του bancassurance.
Τράπεζες και ασφαλιστικές αναδιοργανώνουν τη στρατηγική και σχεδιάζουν ευέλικτα και προσιτά προγράμματα που μπορούν να αντισταθμίσουν τη μείωση των κοινωνικών παροχών του κράτους. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις - και κυρίως στα συνταξιοδοτικά προϊόντα - που θα διασφαλίσουν ότι στο μέλλον θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους ανάγκες. Όπως μας αναφέρει ο κ. R. Shutton, Διευθύνων Σύμβουλος της Crédit Agricole Life, στο α’ τρίμηνο του 2013 η εταιρεία κατέγραψε αύξηση κατά 90% περίπου στη νέα παραγωγή στα συνταξιοδοτικά-αποταμιευτικά προγράμματα σε σχέση με την παραγωγή του αντίστοιχου διαστήματος του 2012.
Αν και η ασφαλιστική αγορά επενδύει στη δημιουργία αποταμιευτικών προγραμμάτων και τα προγράμματα που διατίθενται σήμερα προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στους καταναλωτές, ωστόσο η διείσδυση στο καταναλωτικό κοινό δεν είναι η αναμενόμενη λόγω του μειωμένου εισοδήματος των καταναλωτών. Γι’ αυτό και η χώρα μας υπολείπεται έναντι άλλων χωρών του εξωτερικού όσον αφορά στη διείσδυση της τραπεζοασφάλισης. Σύμφωνα με τον κ. Μάριο Λάμπρου, Senior Sales Manager Bancassurance στη Eurobank, είναι βέβαιο ότι στην Ελλάδα θα θεσμοθετηθούν φορολογικά κίνητρα για τη μακροχρόνια αποταμίευση και τη δημιουργία συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και μαζί με τη σταθεροποίηση του οικογενειακού εισοδήματος, η αγορά των αποταμιευτικών/συνταξιοδοτικών προγραμμάτων θα αναπτυχθεί.


Τα προϊόντα του bancassurance
Μέσω του bancassurance οι ασφαλιστικές εταιρείες απέκτησαν ένα επιπλέον δίκτυο διανομής των προγραμμάτων τους με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και τα τραπεζικά ιδρύματα επιπλέον έσοδα. Συνήθως, τα προϊόντα που προωθούνται μέσα από τις τραπεζοασφάλειες είναι τυποποιημένα, απλά και προσιτά για τον καταναλωτή και διακρίνονται σε συμπληρωματικά και ανεξάρτητα.
Τα μεν συμπληρωματικά προϊόντα συνδέονται άμεσα με τραπεζικά προϊόντα (κυρίως δάνεια) και απευθύνονται στους πελάτες που καταρχάς έχουν αγοράσει το τραπεζικό προϊόν. Τα προϊόντα αυτά, πολλές φορές, είναι ενσωματωμένα μέσα στο τραπεζικό προϊόν, δημιουργώντας για τον πελάτη ένα ενιαίο προϊόν και αφορούν είτε τη ζωή και την υγεία του δανειολήπτη ή του εγγυητή είτε τα περιουσιακά του στοιχεία.
 Αντίθετα, τα ανεξάρτητα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα δεν συνδέονται άμεσα με τραπεζικά προϊόντα, αλλά μέσω των καταστημάτων προωθούνται στους πελάτες της τράπεζας.
 Ο καταναλωτής, μέσα από τα κατάλληλα «εργαλεία» που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι τράπεζες, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το προϊόν που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του.ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ  CREDIT AGRICOLE ΚΑΙ EUROBANK- Ποια είναι τα οφέλη του κατόχου ενός τραπεζοασφαλιστικού αποταμιευτικού ή επενδυτικού προγράμματος για τον καταναλωτή;


Μάριος Λάμπρου, Senior Sales Manager Bancassurance στην τράπεζα Eurobank: Μία από τις σύγχρονες ανάγκες του καθένα μας είναι η εξασφάλιση του βιοτικού επιπέδου ζωής του ιδίου και της οικογένειάς του για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η χρήση σύγχρονων ασφαλιστικών, αλλά και επενδυτικών «εργαλείων» είναι απαραίτητη για την καλύτερη επίτευξη αυτού του στόχου. Η άμεση πρόσβαση, το One Stop Shop, αλλά και η αξιοπιστία του τραπεζικού οργανισμού δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για τον υποψήφιο αποταμιευτή-συνταξιούχο-επενδυτή. Για τους παραπάνω λόγους, η αγορά των τραπεζοασφαλειών αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς παγκοσμίως.


Richard Sutton, Διευθύνων Σύμβουλος της Crédit Agricole Life: Ο καταναλωτής ωφελείται διπλά από την επιλογή ενός τραπεζοασφαλιστικού προγράμματος, καθώς του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιλογών επενδυτικών και αποταμιευτικών προγραμμάτων που δημιουργεί η ασφαλιστική εταιρεία και τα οποία μπορούν να προσαρμοσθούν στις δικές του ανάγκες, σε συνδυασμό με την υποστήριξη πριν και μετά την πώληση από τα εξειδικευμένα τραπεζικά στελέχη. Στο πλαίσιο αυτό, η Crédit Agricole Life, έχοντας συμπληρώσει δέκα χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην Ελλάδα, στηρίζει τους πελάτες της και το δίκτυο πωλήσεων, δημιουργώντας ευέλικτες λύσεις, που προσαρμόζονται στο προφίλ κάθε πελάτη. Η άμεση σχέση του τραπεζικού με τον πελάτη ενισχύει την πώληση του κατάλληλου προγράμματος, ενώ αυτή η σχέση δένει μακροχρόνια τον πελάτη με την τράπεζά του.


- Υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης των προγραμμάτων αυτών σε περιόδους κρίσης; Στρέφονται σήμερα οι καταναλωτές σε αποταμιευτικά ή επενδυτικά προγράμματα;


R. Sutton: Παράγοντες όπως η σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, η κρίση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, οι συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών, έχουν οδηγήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες στο να εντάξουν τα αποταμιευτικά προγράμματα στον στρατηγικό σχεδιασμό τους. Οι καταναλωτές σήμερα αναζητούν προϊόντα ευέλικτα, τα οποία μπορούν να προσαρμοσθούν στην εκάστοτε οικονομική τους κατάσταση και να ταιριάζουν στο επενδυτικό τους προφίλ.
Πιστεύουμε ότι σήμερα – περισσότερο από ποτέ - η αποταμίευση αποκτά νέα αξία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Crédit Agricole Life το α’ τρίμηνο του 2013 σημειώθηκε αύξηση κατά 90% περίπου στη νέα παραγωγή στα συνταξιοδοτικά-αποταμιευτικά προγράμματα σε σχέση με την παραγωγή του αντίστοιχου διαστήματος του 2012.
M. Λάμπρου: Στην Ελλάδα, έχει γίνει πλέον ευρέως κατανοητό ότι η σύνταξη – που μέχρι τώρα εθεωρείτο «υποχρέωση» του κράτους - είναι ατομική υπόθεση του καθενός εργαζομένου. Το κράτος, με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει, στοχεύει στο να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για τους πολίτες του. Θα περίμενε λοιπόν κανείς μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς, που μέχρι τώρα όμως δεν έχει εμφανιστεί. Ο κυριότερος λόγος είναι η συνεχώς μειούμενη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και η ανασφάλεια που το γεγονός αυτό δημιουργεί. Ο καθένας προσπαθεί να ρυθμίσει τις σημερινές καθημερινές υποχρεώσεις του σύμφωνα με το εισόδημά του. Εφόσον σταθεροποιηθεί η οικονομία και βελτιωθεί η ψυχολογία της αγοράς, είναι βέβαιον ότι οι Έλληνες θα θελήσουν να εξασφαλίσουν το εισόδημα των γηρατειών τους, αναζητώντας τις καλύτερες λύσεις. Ο Έλληνας εκπαιδεύεται μέσα από τις σημερινές πολύ δύσκολες συνθήκες να διακρίνει τις διαφορές των αποταμιευτικών, των επενδυτικών και συνταξιοδοτικών λύσεων που του προτείνονται. Είμαστε βέβαιοι, ότι όπως συμβαίνει και σε όλες τις δυτικού τύπου οικονομίες, έτσι και στην Ελλάδα, θα θεσμοθετηθούν φορολογικά κίνητρα για τη μακροχρόνια αποταμίευση και τη δημιουργία συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και μαζί με τη σταθεροποίηση του οικογενειακού εισοδήματος, η αγορά των αποταμιευτικών/συνταξιοδοτικών προγραμμάτων θα αναπτυχθεί. Αναφορικά με τα επενδυτικά προγράμματα, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα για επένδυση, δεν υπάρχει σωστός χρόνος έναρξής τους. Κάθε μέρα είναι μια καλή μέρα! Με την προϋπόθεση της επιλογής του σωστού επενδυτικού προγράμματος.


- Ποια είναι τα μεγέθη του κλάδου και οι προοπτικές του;


Μ. Λάμπρου: Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για την παραγωγή των τραπεζοασφαλιστικών αποταμιευτικών και επενδυτικών προγραμμάτων.


R. Sutton: Ο κλάδος των ασφαλίσεων ζωής παρουσίασε πτώση σε επίπεδο παραγωγής ασφαλίστρων, κατά τη διάρκεια του 2012, κάτι απολύτως λογικό εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας. Συγκεκριμένα, για το μοντέλο των τραπεζοασφαλειών, πιστεύουμε ότι έχει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα, καθώς βρίσκεται ακόμα στο στάδιο ανάπτυξης και το ποσοστό διείσδυσης απέχει κατά πολύ από το αντίστοιχο σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, όπου οι τραπεζοασφαλιστικές εργασίες αποτελούν το 60% της συνολικής παραγωγής της ασφαλιστικής αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι απαραίτητο να υπάρξει σύμπραξη μεταξύ των τραπεζών και των ασφαλιστικών συνεργατών τους, αφενός για τη δημιουργία ευέλικτων και προστιθέμενης αξίας προϊόντων, τα οποία θα μπορεί να διαθέσει το δίκτυο, και αφετέρου για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, κυρίως μετά την πώληση.- Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος;


R. Sutton: Το bancassurance αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, ενώ ενισχύει και τις συνεργαζόμενες τράπεζες, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις τα έσοδα από τις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες είναι σημαντικά. Ωστόσο, η δυσμενής οικονομική κατάσταση, οι κεφαλαιακές συνέπειες από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων και – κυρίως - η αναδιάρθρωση και η συγκέντρωση του τραπεζικού κλάδου δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγορά, τα οποία οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να αξιολογήσουν προκειμένου να χαράξουν τον στρατηγικό σχεδιασμό τους και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές κινήσεις τους», αναφέρει ο κ. Shutton.


Μ. Λάμπρου: Η ανασφάλεια των οικογενειών για το εισόδημά τους και η ανυπαρξία φορολογικών κινήτρων.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


EUROBANK


Η Eurobank, σε συνεργασία με τη Eurolife ERB, είναι πρωτοπόρος στη διάθεση τραπεζοασφαλιστικών αποταμιευτικών και επενδυτικών προγραμμάτων. Έχουμε ξεκινήσει από το 2001 και αυτήν τη στιγμή έχουμε πάνω από 200.000 σχετικά συμβόλαια εν ισχύ. Πολλά συμβόλαιά μας έχουν φθάσει και στη λήξη τους, ώστε έχουμε και συνταξιούχους πια!


Η Eurolife ERB, ως μέλος του Ομίλου Eurobank, συνεργάζεται με την τράπεζα Eurobank και τη Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., και είναι σε θέση να παρέχει αποταμιευτικές, συνταξιοδοτικές και επενδυτικές λύσεις, εξατομικευμένες στο επενδυτικό προφίλ κάθε πελάτη της. Η υπερδεκαετής εμπειρία μας στις ανάγκες του Έλληνα, αλλά και η διάθεσή μας να προσφέρουμε πάντα πρωτοπόρες και καινοτόμες προτάσεις, διασφαλίζει στους πελάτες μας ότι στα τραπεζικά καταστήματά μας θα βρίσκουν πάντα ελκυστικές, αλλά και υπεύθυνες λύσεις για τις ανάγκες τους. Οι λύσεις αυτές εμπεριέχουν unit linked προγράμματα συνδεδεμένα με μετοχές Ελλάδας και εξωτερικού, με κρατικά χρεώγραφα, αλλά και τα κλασικά προγράμματα εγγυημένης απόδοσης, εφάπαξ ή περιοδικών καταβολών.


Πέραν των προγραμμάτων με τα οποία μπορεί ο καταναλωτής να δημιουργήσει το απαραίτητο για εκείνον κεφάλαιο σύνταξης, διαθέτουμε παράλληλα και προγράμματα άμεσης συνταξιοδότησης για ανθρώπους ηλικίας πάνω από 55 χρονών.


Τέλος, διαθέτουμε εξειδικευμένα προγράμματα που αφορούν στην εξασφάλιση των σπουδών των παιδιών.ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ


Η Εθνική Ασφαλιστική, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, διαθέτει νέα προγράμματα επενδυτικού και ασφαλιστικού χαρακτήρα, τόσο μέσα από τα δίκτυα πωλήσεών της όσο και μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.
Το νέο πρόγραμμα «ΕΦΑΠΑΞ Εθνικής» αποτελεί μια σύγχρονη εναλλακτική επενδυτική λύση, προσφέροντας τον συνδυασμό αφενός του εγγυημένου κεφαλαίου και της εξασφαλισμένης απόδοσης στη λήξη του και αφετέρου της ασφαλιστικής κάλυψης ζωής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι, επενδύοντας ένα ποσό εφάπαξ σήμερα, επιθυμούν να εξασφαλίσουν για τους ίδιους ή για τα παιδιά τους ένα σημαντικό κεφάλαιο μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα για την κάλυψη μελλοντικών οικονομικών αναγκών (εκπλήρωση μελλοντικών τους στόχων, ενίσχυση της μηνιαίας σύνταξής τους, σπουδές των παιδιών, επαγγελματική τους δραστηριότητα κ.ά.).
Η διάθεσή του γίνεται σε επαναλαμβανόμενες εκδόσεις και διενεργείται μέσα σε ένα προκαθορισμένο διάστημα προεγγραφών. Η 3η έκδοση του προγράμματος έχει 10ετή διάρκεια και η περίοδος προεγγραφών στην Εθνική Τράπεζα έχει ορισθεί από τις 2.4.2013 έως τις 10.5.2013.
 Ο σχεδιασμός του προγράμματος «ΕΦΑΠΑΞ Εθνικής» είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει σε όλη τη διάρκειά του πλεονεκτήματα, όπως:
• Εξασφαλισμένη υψηλή απόδοση. Προσφέρεται στη λήξη μικτή (προ φόρων) ετησιοποιημένη απόδοση 4,75%.
• 100% εγγύηση του επενδυόμενου ασφαλίστρου (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος).
• Ελευθερία επιλογής του ύψους του ποσού επένδυσης.
• Ξεκάθαρη διαδικασία επένδυσης – επένδυση σε προθεσμιακή κατάθεση ειδικού τύπου της Εθνικής Τράπεζας.
• Ασφαλιστική προστασία σε όλη τη διάρκεια της επένδυσης σε περίπτωση απώλειας ζωής από ασθένεια ή ατύχημα.
• Επιπλέον οικονομική ενίσχυση των αγαπημένων προσώπων του ασφαλισμένου, σε περίπτωση που επέλθει το απρόοπτο συνεπεία ατυχήματος.
• Ευελιξία επιλογής στη λήξη του προγράμματος, ώστε να καταβληθεί το συνολικό ποσό εφάπαξ ή ως ισόβια μηνιαία σύνταξη, με ή χωρίς εγγυημένη περίοδο καταβολής (η παροχή σύνταξης προϋποθέτει ο ασφαλιζόμενος ενήλικας να είναι και δικαιούχος της παροχής στη λήξη).
• Δυνατότητα μερικής ή ολικής ρευστοποίησης του συμβολαίου μετά τον 1ο μήνα ανά πάσα στιγμή.
• Ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος.
Crédit Agricole Life
Η Crédit Agricole Life, με την υψηλή τεχνογνωσία και την εμπειρία του μητρικού ομίλου Crédit Agricole Assurances, προωθεί στην ελληνική αγορά μια ολοκληρωμένη γκάμα ασφαλιστικών προγραμμάτων ζωής μέσω του δικτύου της Εμπορικής Τράπεζας: αποταμιευτικά, επενδυτικά, συνταξιοδοτικά και προστασίας για ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις, τα οποία συνάδουν με την τραπεζική φιλοσοφία και ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2012 ήταν ένα ιδιαίτερα παραγωγικό έτος, στη διάρκεια του οποίου εστιάσαμε στους τομείς της σύνταξης και της επένδυσης, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.
H Crédit Agricole Life προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν συμπληρωματική ιδιωτική σύνταξη στο μέλλον, να σχεδιάσουν, από κοινού με την εταιρεία, τη λύση που τους ταιριάζει καλύτερα, ώστε με συστηματική αποταμίευση να «χτίσουν» ένα κεφάλαιο το οποίο θα τους ενισχύσει κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής τους.


α/ «Σχεδιάζω Σύνταξη» Εγγυημένα
Πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου, το οποίο εξασφαλίζει εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη του και χαρακτηρίζεται από:


• Εγγυημένη απόδοση και επιπλέον όφελος από πιθανές υπεραποδόσεις της εταιρείας
• Ευελιξία
- στην καταβολή των ασφαλίστρων: ο πελάτης προσαρμόζει το ύψος και τη συχνότητά τους (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια), καθώς και τη δυνατότητα για έκτακτες καταβολές, όποτε το επιθυμεί
- με δυνατότητα παύσης πληρωμών και επαναφοράς συμβολαίου, όποτε ο πελάτης επιθυμεί, μετά τον 1ο χρόνο
- στη διάρκεια του προγράμματος και προσαρμογή στο προφίλ του πελάτη μέχρι και 40 χρόνια
• Αντιπληθωριστική προστασία, με ετήσια αναπροσαρμογή καταβολών 3% ή, εφόσον το επιλέξει ο πελάτης, 5% και 7%
• Ασφαλιστική προστασία από ασθένεια ή ατύχημα: σε περίπτωση απώλειας ζωής, καταβάλλεται στους δικαιούχους το σύνολο του κεφαλαίου και οι συσσωρευμένες αποδόσεις. Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας, αναλαμβάνει η Crédit Agricole Life τη συνέχιση της αποταμίευσης και επιπλέον σε περίπτωση ατυχήματος ο πελάτης λαμβάνει εφάπαξ ποσό 10.000 ευρώ
• Μείωση φόρου βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίαςβ/ «Σχεδιάζω Σύνταξη» Αποδοτικά
Unit-linked αποταμιευτικό – συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, που επενδύει σε ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Επενδύσεων σε Συλλογικές Αξίες) για δυναμικές αποδόσεις και χαρακτηρίζεται από:
• Προσαρμογή στο στάδιο της ζωής του πελάτη: εφόσον ο επιμερισμός του ασφάλιστρου αλλάζει αυτόματα ανάλογα με την ηλικία του ασφαλισμένου μεταξύ 2 ΟΣΕΚΑ του Amundi International SICAV, το οποίο προσφέρει διαχρονικά δυναμικές αποδόσεις και του Amundi Funds Index Global Bond, το οποίο διακρίνεται για τον έλεγχο στις αποδόσεις του
• Ευελιξία: α) στην καταβολή των ασφαλίστρων: ο πελάτης προσαρμόζει το ύψος και τη συχνότητά τους (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια), καθώς και τη δυνατότητα για έκτακτες καταβολές, όποτε το επιθυμεί, β) δυνατότητα παύσης πληρωμών και επαναφοράς συμβολαίου όποτε ο πελάτης επιθυμεί μετά τον 1ο χρόνο, γ) στη διάρκεια του προγράμματος και προσαρμογή στο προφίλ του πελάτη μέχρι και 40 χρόνια
• Ενεργή συμμετοχή στη διαχείριση των αποδόσεων (πέραν της αυτόματης), όποτε ο πελάτης επιθυμεί: α) με αλλαγές των ποσοστών επένδυσης ανά ΟΣΕΚΑ (2 δωρεάν μεταφορές ποσών από τον ένα λογαριασμό επένδυσης στον άλλο), β) διασφάλιση των αποδόσεων μέσω του Amundi Funds Cash Euro, το οποίο λειτουργεί ως «κουμπαράς»
• Αντιπληθωριστική προστασία με ετήσια αναπροσαρμογή καταβολών 3% ή, εφόσον ο πελάτης το επιλέξει, 5% και 7%
• Ασφαλιστική προστασία από ασθένεια ή ατύχημα: σε περίπτωση απώλειας ζωής, καταβάλλεται στους δικαιούχους το σύνολο του κεφαλαίου και οι συσσωρευμένες αποδόσεις. Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας, αναλαμβάνει η Crédit Agricole Life τη συνέχιση της αποταμίευσής του πελάτη και επιπλέον σε περίπτωση ατυχήματος, ο πελάτης λαμβάνει εφάπαξ ποσό 10.000 ευρώ
• Μείωση φόρου, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
Στα προγράμματα «Σχεδιάζω Σύνταξη», ο συμβαλλόμενος μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο/εταιρεία (ως προσφορά του εργοδότη στους υπαλλήλους του), αλλά στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η κάλυψη της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.


Οι πελάτες που θα επιλέξουν ένα από τα προγράμματα «Σχεδιάζω Σύνταξη», έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο πρόγραμμα «Plus στην Υγεία» με 10 ευρώ τον μήνα, που καλύπτει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών (γιατροί, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές) και υπηρεσίες υγειονομικής μεταφοράς με αεροπλάνο ή ελικόπτερο σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος εντός Ελλάδας.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
INSURANCE MONEY CONFERENCE 2013
ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
PHARMA & HEALTH CONFERENCE 2013
ΕΣΠΑ-ΥΓΕΙΑ
ΒΙΑΝΕΞ- LILLY
ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΕΕ
ΖΤΕ - IDEAL ELECTRONICS
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΤΕ
ΦΑΚΕΛΟΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site