Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2005                               Τεύχος 314

Τηλεπικοινωνίες: Ενόψει ραγδαίων αλλαγών


Η αγορά της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας –
Χρήσιμες οδηγίες προς τους καταναλωτές


Του Μάκη Αποστόλου


Σε κομβικό σημείο βρίσκεται η εγχώρια τηλεπικοινωνιακή αγορά, με τη σταθερή τηλεφωνία να τελεί σε φάση ρευστότητας και την κινητή να βρίσκεται πλέον σε κατάσταση ωρίμανσης. Η ικανότητα των εταιριών να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να συμπιέσουν την κοστολογική τους βάση είναι κρίσιμη για τη μελλοντική εικόνα του κλάδου, ενώ οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για επιχειρηματικές κινήσεις, εξαγορές ή συγχωνεύσεις, που θα ευνοήσουν αυτόν τον στόχο και θα δημιουργήσουν μεγαλύτερες ενότητες πελατειακής βάσης.
Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα της ετήσιας έκθεσης της Kantor Capital για την ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, η οποία επισημαίνει ότι διαμορφώνονται γρήγορα συνθήκες υπερπροσφοράς υπηρεσιών που μοιραία οδηγεί σε συμπίεση της κερδοφορίας ή ακόμη και σε ζημιογόνες χρήσεις για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Στον αντίποδα η κατά κεφαλή κατανάλωση ακολουθεί διαρκώς ανοδική πορεία ενισχύοντας την βαρύτητα του κλάδου και δημιουργώντας αισιοδοξία για το μέλλον.
Αναφορικά με την εικόνα του κλάδου το 2004, ο κύκλος εργασιών στην αγορά τηλεπικοινωνιών αυξήθηκε με ρυθμό 5,4% έναντι 6,1% κατά το 2003, ανάπτυξη η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και δευτερευό% και 49,6% αντίστοιχα.
Από την άλλη πλευρά, τα κέρδη μειώθηκαν κατά 36,8% σε σχέση με το 2003. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας αύξησαν τα κέρδη τους κατά 16,7% από 834 εκατ. σε 973 εκατ. ευρώ, ωστόσο τόσο η σταθερή τηλεφωνία (ΟΤΕ) όσο και οι εναλλακτικοί πάροχοι εμφάνισαν ζημιές ύψους 134 εκατ. και 32 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Αναφορικά με τα μερίδια της σταθερής τηλεφωνίας, οι εναλλακτικοί φορείς απέσπασαν το 2004 το 24% της κίνησης του ΟΤΕ, έναντι ποσοστού 13% το 2003.


Σταθερή Τηλεφωνία
Το 2004 ο κλάδος της σταθερής τηλεφωνίας χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία των εναλλακτικών παρόχων. Ο πολύ υψηλός αριθμός τους αποτελεί φαινόμενο που ξεκίνησε με την έλευση του καθεστώτος πλήρους ανταγωνισμού πριν από 2 σχεδόν χρόνια και έχει οδηγήσει σε πόλεμο τιμών μεταξύ των ανταγωνιστών και απόσπαση σημαντικού μεριδίου αγοράς από τον ΟΤΕ. Οι εναλλακτικοί φορείς σταθερής τηλεφωνίας απέσπασαν το 2004 το 24% της κίνησης του ΟΤΕ, έναντι ποσοστού 13% το 2003.
Ο πόλεμος τιμών προκάλεσε επανειλημμένα τις παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ κυρίως προς την πλευρά του ΟΤΕ καθώς έκρινε ότι παραβιάζοντας οι αρχές του υγιούς ανταγωνισμού. Παρόλα αυτά ο πόλεμος των τιμών αναμένεται να διαρκέσει.
Ο ΟΤΕ θα εντείνει τις προσπάθειες προστασίας του μεριδίου αγοράς που κατέχει και οι εναλλακτικοί φορείς είναι βέβαιο ότι θα επιχειρήσουν με κάθε τρόπο να αποσπάσουν ικανή πελατειακή βάση για να διασφαλίσουν την βιωσιμότητά τους. Σε κάθε περίπτωση το όφελος για τον τελικό καταναλωτή είναι εμφανές.
Ο ανταγωνισμός θα κορυφωθεί κατά την χρονική στιγμή που ο καταναλωτής θα μπορεί να μεταφέρει τον αριθμό του χωρίς να πληρώνει πάγιο στον ΟΤΕ. Παρά το γεγονός ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο παρέχει αυτή τη δυνατότητα δεν αναμένεται να αποτελέσει σύντομα μια απτή πραγματικότητα.


ΟΤΕ
Ο Κύκλος Εργασιών του ΟΤΕ ανήλθε στο Α’ Εξάμηνο 2005 στα 1,34 δισ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004 κατά 2,5%. Η μείωση αυτή οφείλεται στη συνεχιζόμενη υποκατάσταση της σταθερής τηλεφωνίας από την κινητή και στην ένταση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά σταθερής τηλεφωνίας.
Η μείωση στον κύκλο εργασιών του ΟΤΕ συγκρατήθηκε από την αύξηση κατά 43,4% των εσόδων από Νέες Υπηρεσίες -εξαιτίας της αύξησης των εσόδων από μισθώσεις γραμμών και μεταφορά δεδομένων που ανήλθαν στα 110,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 119,9%- και των εσόδων από Internet/ADSL που ανήλθαν στα 10,8 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 191,9%.
Σημειώνεται ότι στο τέλος Ιουνίου οι πελάτες ADSL του ΟΤΕ ανήλθαν στους 88.400, μέγεθος τριπλάσιο περίπου από το αντίστοιχο του Ιουνίου 2004, ενώ η συνολική αγορά ADSL στο τέλος Αυγούστου ξεπέρασε τους 100.000 συνδρομητές.
Στο Α’ Εξάμηνο 2005 τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν στα 1,3 δισ. ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,40% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004.
Η διαμόρφωσή τους επηρεάστηκε από τη μείωση των αποδόσεων κατά 12,4% προς τους εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, την αύξηση κατά 6,7% των δαπανών προσωπικού, που προήλθε κυρίως από την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη μείωση κατά 4,6% στις Αποσβέσεις και την αύξηση των Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων κατά 1,0% που οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην αύξηση των δαπανών για υποστήριξη και προώθηση των πωλήσεων σταθερής τηλεφωνίας. Τέλος, τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα  322,1 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 178,1%. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στο μέρισμα της Cosmote ύψους 297,6 εκατ. ευρώ.


Εναλλακτικοί φορείς
Το 2004 ήταν η τρίτη χρονιά δραστηριοποίησης των εναλλακτικών φορέων σταθερής τηλεφωνίας. Στους 21 υπολογίζονται οι εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί και η Ελλάδα είναι η χώρα με τους περισσότερους τηλεπικοινωνιακούς φορείς στην Ευρώπη, σε σχέση με τον πληθυσμό της.
Μέσα στο 2004 οι εναλλακτικοί πάροχοι έκαναν ακόμα πιο αισθητή την παρουσία τους αποκτώντας μεγαλύτερα μερίδια αγοράς σε σχέση με το 2003. Παρόλα αυτά η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών δεν συνοδεύεται από αντίστοιχα ικανοποιητική εικόνα στην κερδοφορία του κλάδου. Τα αρνητικά αποτελέσματα είναι σύνηθες φαινόμενο ενώ και η χρηματοοικονομική εικόνα δεν δίνει περιθώρια για εφησυχασμό.
Η Tellas αποτελεί τον κυριότερο παίκτη, με οδηγό το ισχυρό brand name συνεχίζει με επιταχυνόμενους ρυθμούς την ανάπτυξη των εργασιών της. Το 2004 εμφάνισε το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών με 109,5 εκατ. ευρώ και αύξηση της τάξεως του 148,9% σε σχέση με το 2003. Τη δεύτερη και τρίτη θέση όσον αφορά στον κύκλο εργασιών κατέχουν η Forthnet και η Lannet. Το μερίδιο αγοράς που αποσπούν στο σύνολο των τηλεπικοινωνιών οι Tellas, Forthnet και Lannet ανέρχεται σε 1,48%, 1,03% και 0,93% αντίστοιχα.
Όσον αφορά στην κερδοφορία οι περισσότερες εταιρίες εμφάνισαν θετικά αποτελέσματα, παρόλα αυτά ο κλάδος στο σύνολό του δίνει αρνητική εικόνα καθώς καταγράφηκαν σημαντικές ζημιές από μεγάλους παίκτες όπως η Tellas, η Lannet και η Altec Telecoms. Ιδιαίτερα αξίζει να τονισθεί η αρνητική τιμή του λειτουργικού περιθωρίου για εταιρίας όπως Lannet, Tellas, ACN, Vivodi γεγονός που υποδηλώνει τη δυσχερή θέση των εταιριών. Οι ζημιές οφείλονται κυρίως στις υψηλές αποσβέσεις λόγω των μεγάλων επενδύσεων σε τεχνικές υποδομές αλλά και στα συμπιεσμένα περιθώρια συνέπεια, του αυξημένου ανταγωνισμού.


Κινητή τηλεφωνία
Η κινητή τηλεφωνία συνέχισε και το 2004 τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξής της σε επίπεδο αριθμού συνδρομητών, ενώ οι υπηρεσίες που προσφέρει εξελίσσονται και ανανεώνονται διαρκώς. Όπως και το 2003, έτσι και το 2004 η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο συνδρομητών ανά 100 κατοίκους, κινήθηκε σε επίπεδα υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Δεδομένου ότι οι καταγεγραμμένοι κάτοχοι κινητών τηλεφωνικών γραμμών έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, εκτιμάται ότι τα περιθώρια πρωτογενούς αύξησης των κατόχων κινητών είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Είναι εμφανές πια ότι η αγορά κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα έχει φτάσει στο στάδιο ωρίμανσης της, ενώ η έμφαση δίνεται πια στην ποιότητα και στην ποικιλία των υπηρεσιών περιεχομένου. Σηματοδότες αυτής της ωρίμανσης αποτελούν τα κινητά τρίτης γενιάς, οι πλατφόρμες των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες ευνοούν τις υπηρεσίες περιεχομένου (I-mode, Vodafone Live! και TIM Imagine), η αύξηση του αριθμού των MMS, καθώς και η νέα γενιά υπηρεσιών περιεχομένου που είναι καθοδόν, όπως mobile TV, RFID.
Οι Έλληνες χρήστες κινητής τηλεφωνίας είναι αρκετά δεκτικοί και φαίνεται να εξοικειώνονται σχετικά γρήγορα με τα καινούρια επιτεύγματα της τεχνολογίας σε επίπεδο συσκευών, ακόμα και όταν αυτές είναι ιδιαίτερα ακριβές. Ωστόσο, δείχνουν ιδιαίτερα διστακτικοί ως προς τη χρήση των νέων υπηρεσιών περιεχομένου και διασύνδεσης. Μπορεί ο αριθμός χρηστών κινητής τηλεφωνίας να μην ενδέχεται να μεγαλώσει πολύ περισσότερο, σημειώνεται όμως ότι η μέση μηνιαία χρήση κινητού για το 2004 ανερχόταν σε κάτι περισσότερο από 100 λεπτά τον μήνα, όταν η αντίστοιχη σταθερή ανερχόταν στα 400 λεπτά. Υπό αυτό το πρίσμα, η κινητή τηλεφωνία διαθέτει ακόμα περιθώρια ανάπτυξης.
Τα μερίδια αγοράς (αριθμός συνδρομητών) των τριών μεγαλύτερων δεν απέχουν ιδιαίτερα μεταξύ τους, ενώ αρκετά χαμηλότερα βρίσκεται το μερίδιο αγοράς της Q – Telecom. Η Q – Telecom εισήλθε τελευταία στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, αλλά και ακολουθεί ένα διαφορετικό και ιδιαίτερα επιτυχημένο μέχρι στιγμής επιχειρησιακό μοντέλο, το οποίο εστιάζει κυρίως σε χρήστες καρτοκινητών.
Την περσινή χρονιά, οι πωλήσεις του κλάδου αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 2003. Με κριτήριο τον όγκο των πωλήσεών τους, μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου θεωρείται η Vodafone και ακολουθούν κατά σειρά Cosmote, TIM, και Q- Telecom. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων της Q- Telecom παραμένει εξαιρετικά εντυπωσιακός.
Η κερδοφορία του κλάδου εμφάνισε αύξηση κατά 17% συγκριτικά με το 2003, έναντι αύξησης 25% για το 2003. Η Vodafone εμφάνισε την υψηλότερη κερδοφορία όλων, αυξάνοντας τα κέρδη της κατά 23,1%. Αύξηση κατά 19,8% παρουσίασε και η Cosmote. Κέρδη ύψους 1,1 εκατ. ευρώ εμφάνισε για πρώτη φορά και η Q –Telecom, ενώ τα κέρδη της ΤΙΜ μειώθηκαν κατά 22,6% σε σχέση με το 2003.
Αναφορικά με τα περιθώρια κέρδους, η Cosmote υπερέχει των υπολοίπων. Όσον αφορά στη δανειακή επιβάρυνση, η Cosmote μείωσε το ποσοστό της από 0,27 το 2003 σε 0,02 το 2004, ακολουθώντας τη Vodafone η οποία το 2003 μείωσε το ποσοστό της σε 0,04 από 0,24 το 2002. Μικρή μείωση του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης καταγράφηκε και στις Vodafone και ΤΙΜ.


Τηλεπικοινωνίες και Χρηματιστήριο
Το 2004 χαρακτηρίστηκε από την απόσυρση των μετοχών της Vodafone από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο ΟΤΕ, η Cosmote και η ΤΙΜ ενίσχυσαν τη θέση τους κατά 22,95%, 37,62% και 52,09% αντίστοιχα. Η αγορά δείχνει να αισιοδοξεί για τη μελλοντική πορεία του ΟΤΕ, ενισχυμένη από ενέργειες όπως η εθελούσια έξοδος μεγάλου αριθμού υπαλλήλων αλλά και η αναδιάρθρωση του εταιρικού χαρτοφυλακίου του (π.χ. πώληση των εταιριών Globul και Cosmofon στην Cosmote το 2005), αλλά και η προσφορά νέων υπηρεσιών-προϊόντων σε εταιρικούς και οικιακούς χρήστες.
Σταθερά ανοδική πορεία εμφανίζει η Cosmote καθώς ενισχύει την ηγετική της θέση στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας και διαθέτει σταθερά υγιή χρηματοοικονομική εικόνα. Όσον αφορά στην ΤΙΜ, οδηγό για την συνεχιζόμενη θετική απόδοση της μετοχής της αποτελεί η εξαγορά της αλλά και οι διαρκείς προσπάθειες της διοίκησής της να αποκτήσει ένα από τα δυναμικότερα management teams στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Αντιθέτως, τόσο η Lannet όσο και η Forthnet εμφανίζουν πτώση της κεφαλαιοποίησής τους κατά 75,08% και 6,36% αντίστοιχα.


 


Σταθερή τηλεφωνία


ΟΤΕ
Σημαντικές μειώσεις ADSL πρόσβασης ανακοίνωσε ο ΟΤΕ στο πλαίσιο της 70ης ΔΕΘ. Οι νέες τιμές είτε για το self-installed πακέτο Conn-X είτε για ADSL high stream είναι οι εξής:
Οι μειώσεις στις παραπάνω τιμές κυμαίνονται από 20% έως και 49%, αφορούν όλους τους χρήστες, παλιούς και νέους, και ισχύουν από τις 20/9/2005. Από την ίδια ημερομηνία θα ισχύουν αντίστοιχες μειώσεις και στις τιμές χονδρικής. Επιπρόσθετα, συνεχίζει το ισχύον εκπτωτικό πακέτο για τους παρόχους χονδρικής.
Συγχρόνως, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την νέα υπηρεσία «ΟΤΕ Surf». Πρόκειται για πλατφόρμα υποστήριξης υπηρεσιών Internet “Pay as you Go” μέσω ISPs, η οποία θα είναι διαθέσιμη μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.
Πρακτικά, ο ΟΤΕ διαθέτει στους ISPs τη δυνατότητα να παρέχουν στους πελάτες τους πρόσβαση στο Internet χωρίς δεσμεύσεις. Δεν απαιτείται δηλαδή καμία συνδρομή ή αγορά προπληρωμένης Internet κάρτας. Η σύνδεση στο Internet είναι πολύ απλή και πραγματοποιείται καλώντας από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο, έναν αριθμό 801 801 3ΧΧΧ ή 8962000ΧΧΧ, ανάλογα με τον ISP που θα επιλέγεται κάθε φορά.
Η χρέωση θα είναι όπως η χρέωση αστικών κλήσεων (δηλ. 0,026 ευρώ / λεπτό πλέον ΦΠΑ) ενώ θα ισχύουν και τα μειωμένα τιμολόγια αστικών κλήσεων του ΟΤΕ.
Όσον αφορά την ανάπτυξη και τη λειτουργία του δικτύου ADSL του ΟΤΕ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν εγκατεστημένες 150.000 «πόρτες» - παροχές, μια αύξηση της τάξης του 317% μέσα σε ένα χρόνο (από 36.000 πέρσι), καθώς και 330 σημεία παρουσίας (από 201 πέρσι).
Με βάση το σχέδιο διαθεσιμότητας ADSL το οποίο έχει καταρτίσει ο ΟΤΕ, μέχρι το τέλος του 2005 θα υπάρχουν περίπου 270.000 εγκατεστημένες «πόρτες» - παροχές που θα εξυπηρετούνται από  515 σημεία παρουσίας του δικτύου. Η διαθεσιμότητα ADSL στο τέλος του 2005 θα φθάσει στο 80,4% του τηλεφωνικού δικτύου.


ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
Νέες ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ με συνολικά έως 4 ώρες δωρεάν χρόνο ομιλίας στο λογαριασμό προσφέρει ο ΟΤΕ. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Δωρεάν χρόνο ομιλίας μέχρι 3 ώρες για αστικές κλήσεις
Δωρεάν χρόνο ομιλίας μέχρι 1 ώρα για υπεραστικές κλήσεις
Για τις ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ με δωρεάν χρόνο ομιλίας ισχύει ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής 1_ ανά τηλεφωνική σύνδεση.
Μπορείτε να εγγραφείτε και online στο ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ Δωρεάν Χρόνος Ομιλίας, με χρέωση του εφάπαξ τέλους εγγραφής στον τηλεφωνικό σας λογαριασμό.
Επίσης, μπορείτε να συνδυάσετε και τα δύο προγράμματα ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ & ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ Δωρεάν Χρόνος Ομιλίας για ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις στο τηλεφωνικό σας λογαριασμό.
Το πρόγραμμα ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ με επιλογή 1-3 τηλεφωνικούς αριθμούς για αστικές κλήσεις, 1-3 τηλεφωνικούς αριθμούς για υπεραστικές κλήσεις, 1 ή 2 τηλεφωνικούς αριθμούς για κλήσεις προς Κινητά και 1-3 χώρες για κλήσες προς σταθερό τηλέφωνο των χωρών αυτών, σας προσφέρει μειώσεις έως και:
7% για αστικές κλήσεις (προς τους επιλεγέντες αριθμούς),
13% για υπεραστικές κλήσεις (προς τους επιλεγέντες αριθμούς),
12% για κλήσεις προς κινητά (προς τους επιλεγέντες αριθμούς στο μερίδιο του ΟΤΕ),
35% για διεθνείς κλήσεις (προς σταθερό τηλέφωνο, προς τις επιλεγέντες χώρες).


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 65+
O OTE προσπαθώντας να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ομάδας πελατών του, στρέφεται προς την ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των συνταξιούχων με το Οικονομικό Πρόγραμμα Συνταξιούχοι 65+.
Το πρόγραμμα Συνταξιούχοι 65+ προσφέρει:
δωρεάν αστικές κλήσεις αξίας 2 _ στο λογαριασμό,
δωρεάν υπεραστικές κλήσεις αξίας 1 _ στο λογαριασμό.
Το ειδικό πρόγραμμα Συνταξιούχοι 65+ απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω και προσφέρει δωρεάν αστικές και υπεραστικές κλήσεις, χωρίς καμία επιβάρυνση.
Το μόνο που χρειάζεται για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα Συνταξιούχοι 65+ είναι:
Αστυνομική ταυτότητα,
Βεβαίωση από τον συνταξιοδοτικό σας φορέα ή το τελευταίο χαρτί συνταξιοδοσίας,
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 χρόνια. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος θα πρέπει να ανανεώσετε το πρόγραμμα. Ισχύει για μία μόνο σύνδεση ανά δικαιούχο.


TELLAS
Tellas GR540
Η υπηρεσία «Tellas GR540» αποτελεί μέρος των «πακέτων» χρόνου ομιλίας της Tellas, που ξεκίνησαν με το «Tellas Polis  300», εισάγοντας την οικονομία με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο για τον Έλληνα καταναλωτή. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι καταναλωτές μπορούν, πληρώνοντας μόνο 12 ευρώ το μήνα, να πραγματοποιούν 420 λεπτά Αστικών μαζί με 120 λεπτά Υπεραστικών κλήσεων το μήνα (14 ώρες αστικών κλήσεων και 4 ώρες υπεραστικών σε κάθε λογαριασμό) ανεξάρτητα από την ώρα ή τη μέρα κατά την οποία γίνεται η κλήση. Το «Tellas GR540» αποτελεί την οικονομικότερη συνδυασμένη προσφορά Αστικών και Υπεραστικών κλήσεων, καλύπτει πλήρως τις επικοινωνιακές ανάγκες κάθε Έλληνα σε Αστικές & Υπεραστικές κλήσεις, ενώ δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να γνωρίζει πόσο θα ξοδεύει σε Εθνικές  κλήσεις, χωρίς πολύπλοκους υπολογισμούς. Επιπλέον προσφέρει 60 λεπτά δωρεάν Αστικών κλήσεων σε κάθε λογαριασμό σε συνδυασμό με την δωρεάν Υπηρεσία Προεπιλογής φορέα.
Αναλυτικά ο τιμοκατάλογος  του «Tellas GR540» διαμορφώνεται ως εξής:
Οι Αστικές κλήσεις (εντός του ίδιου νομού) χρεώνονται ανά λεπτό.
Οι Υπεραστικές κλήσεις χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο.
Οι κλήσεις προς Κινητά (ελληνικών δικτύων) χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο (ελάχιστη χρέωση 1 λεπτό).
Οι Διεθνείς κλήσεις χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο.
Οι κλήσεις Internet χρεώνονται ανά λεπτό. 
Oι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
Από 840 λεπτά Αστικών κλήσεων σε κάθε λογαριασμό και πάνω, η χρέωση είναι 0,024 ευρώ ανά λεπτό (420 λεπτά/ μήνα για διμηνιαίο λογαριασμό).
Από 240 λεπτά Υπεραστικών κλήσεων σε κάθε λογαριασμό και πάνω, η χρέωση είναι 0,044 ευρώ ανά λεπτό (120 λεπτά/ μήνα για διμηνιαίο λογαριασμό).


Tellas Video-τηλέφωνο
Το Video-Τηλέφωνο της Tellas δίνει μία νέα διάσταση στις μέχρι σήμερα δυνατότητες της σταθερής τηλεφωνίας, αφού πλέον μπορεί κανείς, μέσω της απλής σταθερής τηλεφωνικής γραμμής, να πραγματοποιεί κλήσεις video, βλέποντας το συνομιλητή του.
Είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση  (plug and play) και απευθύνεται σε όλους. Είναι σταθερό τηλέφωνο με όλα τα χαρακτηριστικά ενός κινητού τηλεφώνου και προσφέρει μια σειρά από δυνατότητες που αλλάζουν ριζικά τη σχέση του Έλληνα με το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού του.
Η Tellas πρόσφατα ανακοίνωσε μία νέα ευέλικτη προσφορά  για την αγορά δύο video-τηλεφώνων Tellas μόνο με 12 ευρώ το μήνα και δωρεάν όλες τις video-κλήσεις έως το τέλος του 2005. Για την αγορά των δύο συσκευών τοις μετρητοίς το κόστος με Φ.Π.Α. είναι 384 ευρώ.


Tellas ADSL Internet
Η υπηρεσία «Tellas ADSL Internet» πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο που περιλαμβάνει γραμμή ADSL, συνδρομή Internet, όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και επιπλέον 4 ώρες δωρεάν Αστικές κλήσεις καθώς και πλήθος επιπλέον παροχών. Πρόσφατα, η Tellas μείωσε έως 43% τις τιμές του «Tellas ADSL Internet», παρουσιάζοντας για ακόμη μια φορά την πιο ολοκληρωμένη πρόταση της αγοράς. Oι νέες τιμές ισχύουν για όλη τη διάρκεια της συνδρομής και χωρίς χρονικούς περιορισμούς (π.χ. τρίμηνης προπληρωμένης διάρκειας).
Δηλαδή ο συνδρομητής δεν καλείται να πληρώσει μεγαλύτερη χρέωση για ανανέωση της υπηρεσίας.
Αναλυτικά οι νέες τιμές του «Tellas ADSL Internet»,  διαμορφώνονται ως εξής: Συνδρομή Internet & Γραμμή ADSL μόνο με:
34,90 ευρώ  για  ταχύτητα 384 Kbps  
49,90 ευρώ για  ταχύτητα 512 Kbps
79,90 ευρώ για  ταχύτητα 1024 Kbps                          
Οι τιμές αφορούν στους νέους και παλιούς συνδρομητές  και δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία ADSL της Tellas εξασφαλίζει άριστη ποιότητα και υψηλές ταχύτητες χάρη στην μεγάλη διεθνή χωρητικότητα του δικτύου της που φτάνει τα 2,5Gbps.


FORTHnet Telephony
FORTHnet ADSL
Το «ADSL in a box», το πληρέστερο πακέτο για νέους χρήστες ADSL, μειώνει την τιμή του κατά 40 ευρώ και οδηγεί το συνολικό μηναίο κόστος στα 27,25 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, από τις 5 Οκτωβρίου 2005 η τιμή του «ADSL in a box» μειώνεται στα 109 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) από 149 ευρώ, ενώ η τιμή του «ADSL in a box Plus» μειώνεται στα 159 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), από 199 ευρώ. Οι νέες ασυναγώνιστες τιμές, σε συνδυασμό με την ειδική προσφορά ενός επιπλέον μήνα δωρεάν (3+1 μήνας δώρο), δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσει κανείς ADSL συνδρομή με συνολικό κόστος που ξεκινά μόλις από 27,25 ευρώ το μήνα, όλα πληρωμένα.
Τα πακέτα «ADSL in a box» περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεται κάποιος για να συνδεθεί με ADSL εύκολα και άμεσα, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, δικαιολογητικά ή μακροχρόνιες δεσμεύσεις, καθώς και χωρίς περιορισμούς χρόνου και όγκου. Ταυτόχρονα προσφέρουν απόλυτη ελευθερία και πληθώρα επιλογών στην ανανέωση.
Τα «ADSL in a box» περιλαμβάνουν μέσα σε μία και μόνο συσκευασία όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, 3μηνη με 1 επιπλέον μήνα δώρο συνδρομή FORTHnet ADSL 1Bill 384 (αφορά πάγιο γραμμής & συνδρομή Internet), 4 ώρες δωρεάν αστικές κλήσεις το μήνα με FORTHnet Telephony, υπηρεσίες προστασίας My Security και όλα τα προνόμια των συνδρομών FORTHnet Internet.
Επιπλέον, το «ADSL in a box Plus» παρέχει ακόμα περισσότερες δυνατότητες, καθώς περιλαμβάνει ADSL Router της Linksys για ασύρματη πρόσβαση (Wi-Fi) χωρίς καλώδια και περιορισμούς από όλους τους χώρους του σπιτιού ή του γραφείου, υπηρεσίες καταχώρισης domain.gr, e-mail hosting και κάρτες προπληρωμένου χρόνου πρόσβασης NetKey 6_ και NetKey WiFi 6_. Τα «ADSL in a box» διατίθενται από τις αλυσίδες καταστημάτων Πλαίσιο, Multirama, One Way και GNET, καθώς και από τους εξουσιοδοτημένους εμπορικούς συνεργάτες και γραφεία της Forthnet σε όλη την Ελλάδα.
FORTHnet Telephony Αγαπημένοι Προορισμοί
Το «FORTHnet Telephony Αγαπημένοι Προορισμοί» είναι σχεδιασμένο κυρίως για  οικιακούς πελάτες και είναι ένα πρόγραμμα χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς μηνιαίο πάγιο και με την Προεπιλογή Φορέα δωρεάν. Απλά επιλέγει κανείς έως 3 αστικούς, έως 3 υπεραστικούς, έως 3 εθνικούς κινητούς προορισμούς και έως 3 διεθνείς κωδικούς και πραγματοποιεί τις κλήσεις του με πολύ χαμηλές τιμές, καλύπτοντας ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της μηνιαίας τηλεφωνικής του δαπάνης.
Η FORTHnet, επιθυμώντας να προσφέρει διαρκώς ανταγωνιστικές υπηρεσίες προς τους συνδρομητές της, συνοδεύει το πρόγραμμα «FORTHnet Telephony Αγαπημένοι Προορισμοί» με έως 5 Ώρες Δωρεάν Χρόνο Ομιλίας σε κάθε λογαριασμό.
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία προσφέρει αυτόματα σε όλους τους συνδρομητές του προγράμματος «FORTHnet Telephony Αγαπημένοι Προορισμοί», παλιούς και νέους, δωρεάν λεπτά ομιλίας ανεξάρτητα από το εάν έχουν δηλώσει ή όχι Αγαπημένους προορισμούς και χωρίς καμία επιπλέον χρέωση (πάγια ή εφάπαξ).
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα δωρεάν λεπτά ομιλίας, υπολογίζονται βάσει του συνολικού ύψους του λογαριασμού του συνδρομητή και δεν εξαρτώνται από το τζίρο σε συγκεκριμένα είδη κλήσεων. Τα δωρεάν λεπτά είναι ευθέως ανάλογα με το ύψος της χρέωσης του συνδρομητή και αφαιρούνται αυτόματα από κάθε λογαριασμό από όλα τα είδη κλήσης (εξαιρούνται οι κλήσεις προς δορυφορικά δίκτυα).


Vivodi Telecom
DSLcube
Η Vivodi Telecom παρουσίασε πρόσφατα το πιο ολοκληρωμένο «ADSL πακέτο» της αγοράς, το DSLcube, τον «κύβο» που δημιουργεί νέα δεδομένα στο γρήγορο Internet. Με ταχύτητα 512/128Kbps από την πρώτη ημέρα της τρίμηνης συνδρομής και δυνατότητα αναβάθμισης έως τα 4Mbps, το DSLcube εισάγει το χρήστη στην ευρυζωνική εποχή (broadband), προσφέροντάς του απεριόριστες δυνατότητες και εφαρμογές.
Αποτελώντας το πιο ολοκληρωμένο «ADSL πακέτο» που μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνοι σας, το DSLcube περιλαμβάνει:
Τρίμηνη προπληρωμένη συνδρομή ADSL πρόσβασης & Internet σε ταχύτητα 512/128Kbps,
Το τέλος ενεργοποίησης ADSL γραμμής,
Τον απαραίτητο εξοπλισμό (ADSL modem/splitters) που επιτρέπει τη δυνατότητα λειτουργίας τόσο σε γραμμές PSTN, όσο και ISDN,
Πέντε e-mail accounts και WebMail,
Δυνατότητα χρήσης static IP και υπηρεσιών Web Hosting.
Το DSLcube παρέχει στον καταναλωτή τη μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψει όλες τις δυνατότητες του Broadband Internet: μουσική, video, τηλεφωνία, on-line games.
Η πρώτη πλευρά του «κύβου» της Vivodi είναι αφιερωμένη στη μουσική. Telecom. Με την αγορά κάθε DSLcube, δώρο ένα iPod shuffle 512MB της Apple, την απόλυτη φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. Παράλληλα, η Vivodi προσφέρει 20 τραγούδια της επιλογής σας σε συνεργασία με το mpGreek.gr, το πρώτο ελληνικό ψηφιακό κατάστημα μουσικής, το οποίο περιλαμβάνει 75.000 τραγούδια ελληνικού ρεπερτορίου. Το DSLcube της Vivodi Telecom κοστίζει 165 ευρώ.


Broadband Internet
Σε ταχύτητες ADSL πρόσβασης κατάλληλες για ευρυζωνικές υπηρεσίες, η Vivodi παρέχει πρόσβαση και Internet πλοήγηση χωρίς χρονοχρέωση ή ογκοχρέωση και με μηνιαία συνδρομή που ξεκινά από 23,80 ευρώ το μήνα για ταχύτητα 256/128Kbps.
Μπαίνοντας πλέον στο μαγικό κόσμο του ευρυζωνικού Internet, η Vivodi Telecom προσφέρει:
Ταχύτητα 512/128Kbps: από 34,80 ευρώ το μήνα,
Ταχύτητα 1024/256Kbps: από 63,80 ευρώ το μήνα με δώρο, τόσο το τέλος ενεργοποίησης της ADSL γραμμής, όσο και τον απαραίτητο εξοπλισμό (modem, splitters).
Δώρο περιμένει και τους υφιστάμενους συνδρομητές της εταιρίας, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν την ταχύτητα ADSL πρόσβασης, καθώς η Vivodi τους προσφέρει δωρεάν το τέλος αναβάθμισης.


Lannet
Από την αρχή του 2005 ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών λειτουργεί σε ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, με έντονη και συνεχή πίεση, δεδομένης της στρατηγικής του ΟΤΕ για χαμηλή τιμολογιακή πολιτική.
Αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί ο κύκλος εργασιών της Lannet από την Σταθερή Τηλεφωνία κατά 20% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο 6μηνο του 2004 και συγκεκριμένα στα 28,79 εκατ. ευρώ από 36,29 εκατ. ευρώ το 2004. Η μείωση αυτή οφείλεται αφενός στη συμπίεση του τιμοκαταλόγου όλων των υπηρεσιών ώστε η εταιρία να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της (έως και 3% στις κλήσεις προς κινητά), η οποία πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, αφετέρου δε στη μείωση του πελατολογίου-ιδιαίτερα στην κατηγορία των ιδιωτών- της τάξης του 16% που είχε ως αποτέλεσμα την ελάττωση κατά 32% των ενεργών συνδέσεων. Κατά συνέπεια ο αριθμός των εγγεγραμμένων πελατών της εταιρίας στις 30 Ιουνίου 2005, ξεπερνούσε τις 140.000, ενώ ο αριθμός των ενεργών συνδέσεων ανερχόταν στις 210.000, με μέσο μηνιαίο έσοδο ανά γραμμή, τα 18,5 ευρώ.
Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Lannet, ειδικά στη μαζική αγορά των ιδιωτών και ατομικών επιχειρήσεων, βρίσκεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου σε πλήρη ισχύ το έργο της νέας εμπορικής δομής, που έχει ως στόχο:
τη δημιουργία συνθηκών εντός και εκτός εταιρίας για την άμεση ανάπτυξη του πελατολογίου της Τηλεφωνίας,
τη γρήγορη διείσδυση στην αγορά των ευρυζωνικών υπηρεσιών Internet,
την αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων,
την προετοιμασία της νέας διαφημιστικής καμπάνιας και
τη δημιουργία νέων προϊόντων για τους οικιακούς και εταιρικούς πελάτες.
Παρόλη τη συμπίεση του κύκλου εργασιών, το μικτό αποτέλεσμα της εταιρίας σημείωσε ανάλογη μείωση ενώ το μικτό περιθώριο διατηρήθηκε σε ανταγωνιστικά επίπεδα (44,3% περίπου).
Τα Έξοδα λειτουργίας της εταιρίας μειώθηκαν κατά 21,67% στα 20,51 εκατ. ευρώ, έναντι 26,19 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2004, γεγονός που οφείλεται στο συστηματικό έλεγχο των δαπανών και την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης, με στόχο τη λειτουργικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων της εταιρίας.
Το EBITDA της εταιρίας παρουσιάζεται αρνητικό στα 5,5 εκατ. ευρώ περίπου, είναι όμως σημαντικά μειωμένο από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2004 που ανέρχονταν σε ζημίες 7,16 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια τα αποτελέσματα προ φόρων εμφανίζονται ζημιογόνα στα 9,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,8 εκατ. ευρώ περίπου, το εξάμηνο του 2004.
Σημειώνουμε ότι οι αποσβέσεις περιόδου ανέρχονται σε 2,18 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με τις δραστηριότητες της Lannet στο A’ εξάμηνο του 2005 αναφέρουμε ότι υπεγράφη συμφωνία με τη Σουηδική εταιρία Swedtel, για την ανάληψη ενεργού ρόλου στη Διοίκηση της εταιρίας με σκοπό την αναδιάρθρωση, την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με το πενταετές επιχειρησιακό πλάνο (business plan) που εκπονήθηκε από την Swedtel και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ουσιαστικός στόχος των ενεργειών αυτών είναι η κατάκτηση ηγετικής θέσης τόσο στην Ελληνική όσο και στην περιφερειακή αγορά.
Στις αρχές Σεπτέμβρη η Lannet Communications ανακοίνωσε την αποκλειστική για την Ελλάδα συνεργασία της με την Fincom – Materna Communications, η οποία αφορά στην εγκατάσταση πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσίας αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) από σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία η οποία θα παρέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Lannet, φέρνει την ήδη γνωστή από την κινητή τηλεφωνία υπηρεσία, στη διάθεση των συνδρομητών της σταθερής. Η νέα αυτή υπηρεσία θα απευθύνεται τόσο σε συνδρομητές όσο και σε μη συνδρομητές της Lannet και θα δίνει τη δυνατότητα αποστολής SMS από σταθερό σε σταθερό αριθμό εντός Ελλάδος αλλά και σε οποιονδήποτε κινητό αριθμό σε όλο τον κόσμο. Στο προσεχές διάστημα η Lannet θα διαθέσει στην αγορά συσκευές οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να εκμεταλλευτεί την νέα αυτή υπηρεσία.
Ακόμη πραγματοποιήθηκε η αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 15,35 εκατ. ευρώ με την έκδοση 14.761.076 νέων μετοχών υπέρ των παλαιών Μετόχων κατ’ αναλογία τεσσάρων νέων μετοχών για κάθε δέκα υφιστάμενες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,04 ευρώ και τιμής διάθεσης 1,04 ευρώ. Τέλος επαναδιαπραγματεύθηκαν όλες οι δανειακές υποχρεώσεις  της εταιρίας.
Στις 15 Σεπτεμβρίου υπεγράφη μεταξύ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Lannet η σύμβαση για την αναδιάρθρωση του συνόλου του δανεισμού με την εν λόγω τράπεζα. Πιο συγκεκριμένα:
Κατεβλήθη από τη Lannet ποσό 1,2 εκατ. ευρώ για εξόφληση τόκων υφισταμένων δανείων.
Υπεγράφη ρύθμιση δανείου, ύψους 13,75 εκατ. ευρώ, με τη μετατροπή του σε μακροπρόθεσμο δεκαετές πληρωτέο σε εξαμηνιαίες ισόποσες τοκοχρωλυτικές δόσεις.
Ενοποιήθηκαν τα υφιστάμενα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους 5,348 εκατ. ευρώ σε ένα δάνειο τακτής λήξεως (31.12.2006) με δικαίωμα ανανέωσης.


Teledome
Η Teledome ολοκλήρωσε την αναβάθμιση του διεθνούς δικτύου της, αυξάνοντας την συνολική του χωρητικότητα σε 620 Mbit (4 STM1). Η επαύξηση αυτή κατατάσσει την Teledome μεταξύ των 4 μεγαλύτερων διεθνών δικτύων σταθερής τηλεφωνίας της χώρας μας. Η υψηλή διαθεσιμότητα του διεθνούς δικτύου σε συνδυασμό με το αυτόνομο εθνικό δίκτυο κορμού της εταιρείας «ΑΙΟΛΟΣ», της δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες ADSL Internet σε τιμές έως και 30% χαμηλότερες από τις σημερινές τιμές λιανικής, αλλά και ταχύτητες πραγματικά υψηλές και σταθερές. Άμεσος στόχος της εταιρίας είναι να κάνει την ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet εφικτή για όλους, δημιουργώντας συγκεκριμένα πακέτα ADSL, με τιμολογιακή πολιτική η οποία θα επιτρέπει σε κάθε κοινωνική ομάδα την άμεση σύνδεσή της με το διαδίκτυο.
Η διασύνδεση του ιδιόκτητου κόμβου της Teledome στο Λονδίνο με το εθνικό δίκτυο της εταιρίας «ΑΙΟΛΟΣ» εξυπηρετεί άριστα την ολοένα αυξανόμενη πελατειακή της βάση, διασφαλίζοντας ακόμη υψηλότερη ποιότητα σε όλα τα επίπεδα υπηρεσιών, σε ακόμη χαμηλότερες τιμές. Ιδιαίτερα θα ωφεληθούν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υποκαταστήματα στο Λονδίνο, καθώς η Teledome θα προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές διασύνδεσης των σημείων παρουσίας τους, σε ταχύτητες από 64Κ έως και 2 MBit.
Σύντομα η Teledome θα προσφέρει πάνω από την ιδιόκτητη ευρυζωνική υποδομή της, πρωτοποριακές υπηρεσίες στους πελάτες της. Πριν από το τέλος του 2005 η εταιρία προτίθεται να προσφέρει στους συνδρομητές της τη δυνατότητα να δοκιμάσουν νέες υπηρεσίες όπως Video on Demand, Broadcasting και άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Teledome  κ. Αθανάσιος Πηλιούνης δήλωσε ότι «μέσω του δικτύου αυτού, στόχος της εταιρίας είναι να μειώσει σημαντικά τις τιμές των υπεραστικών κυκλωμάτων, βοηθώντας την Ελληνική Επιχείρηση να μειώσει τα λειτουργικά της κόστη και να γίνει ποιο ανταγωνιστική. Οι οικονομικές και υψηλά ποιοτικές προτάσεις της Teledome, βεβαίως, δεν θα περιοριστούν στην εταιρική αγορά, αλλά θα καλύψουν ανάγκες και των Ελληνικών νοικοκυριών». Μέσω του «Αιόλου» η εταιρία σύντομα θα προσφέρει πολύ χαμηλές τιμές για τα προϊόντα φωνητικής τηλεφωνίας αλλά και για το ADSL. Ο κύριος Πηλιούνης εκτιμά ότι οι μειώσεις στο ADSL αναμένεται να αγγίξουν το 30-40% των σημερινών τιμών λιανικής. «Στόχος μας» - δηλώνει ο κ. Πηλιούνης – «είναι να κάνουμε την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ADSL οικονομικά δυνατή για όλους, συντελώντας ουσιαστικά στη μείωση του τεχνολογικού χάσματος μεταξύ της Ελληνικής νεολαίας και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής».


ALTEC TELECOMS
Σε μείωση τιμών στις προπληρωμένες συνδρομές Altecnet ADSL και Altecnet Plus (μηνιαίες, τρίμηνες, εξάμηνες και δωδεκάμηνες) προχώρησε η ALTEC TELECOMS. Παράλληλα, η εταιρία μείωσε έως και 40,5% τις τιμές στις συνδρομές αορίστου χρόνου, προσφέροντας  τις οικονομικότερες τιμές στην αγορά. Ειδικότερα, βάσει του νέου τιμοκαταλόγου, η συνδρομή αορίστου Altecnet ADSL384 διαμορφώνεται στα 17,9 ευρώ το μήνα, η Altecnet ADSL 512 στα 29,9 ευρώ και η Altecnet ADSL 1024 στα 46,9 ευρώ. Οι νέες τιμές ισχύουν από τις 20 Σεπτεμβρίου.
Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου παρατείνονται οι προσφορές στις dial up συνδρομές Altecnet. Ειδικότερα, η ALTEC TELECOMS προσφέρει 50% επιπλέον δωρεάν χρόνο πρόσβασης στο Internet σε κάθε νέα συνδρομή Altecnet καθώς και στις ανανεώσεις συνδρομών διάρκειας 6 και 12 μηνών. Επιπλέον, συνεχίζεται μέχρι 10/10 η προσφορά ενός μήνα δωρεάν πρόσβασης στο internet, στις νέες συνδρομές και στις ανανεώσεις συνδρομών Altecnet διάρκειας 3 μηνών.


 


Κινητή Τηλεφωνία


COSMOTE
Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις της Cosmote συνεχίστηκαν και κατά το Α’ εξάμηνο του 2005.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Cosmote συνέχισε και το Α’ Εξάμηνο 2005 τη θετική του πορεία  αυξανόμενος κατά 5%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004, με κύριους μοχλούς ανάπτυξης την αύξηση της χρήσης στην Ελλάδα και τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις της θυγατρικής της COSMOTE στην Αλβανία, AMC.
Η συνολική αύξηση των εσόδων της COSMOTE αντανακλά αύξηση των εσόδων από αεροχρόνο, μηνιαία πάγια τέλη, SMS και υπηρεσίες δεδομένων, η οποία αντισταθμίζει τη μείωση των εσόδων από τα τέλη διασύνδεσης. Τα προγράμματα συμβολαίου προπληρωμένου χρόνου ομιλίας εξακολουθούν να αποτελούν την πιο δημοφιλή πρόταση της αγοράς.
Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου της Cosmote ανήλθαν σε 158,6 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 9,1%. Το περιθώριο καθαρού κέρδους του Ομίλου ξεπέρασε για πρώτη φορά το 20% ως αποτέλεσμα και της θετικής επίδρασης από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 3 μονάδες.
O ΟΤΕ κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου αγόρασε 19,4 εκατ. μετοχές της Cosmote αυξάνοντας έτσι τη συμμετοχή του στο 64,4%.
Στις 20 Απριλίου 2005 ο ΟΤΕ και η COSMOTE συμφώνησαν να μεταβιβάσουν τη συμμετοχή του ΟΤΕ σε Globul & Cosmofon έναντι _ 490 εκατ. ευρώ. Στις 27 Μαϊου 2005 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ των ROMTELECOM - COSMOROM & COSMOTE σχετικά με την απόκτηση από την COSMOTE του 70% της Ρουμανικής εταιρίας κινητής τηλεφωνίας COSMOROM.
Σε συνέχεια της από 30.6.2005 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση τριών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους μέχρι 1 δισ. ευρώ, εξέδωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου τρίτο ομολογιακό δάνειο ύψους 500 εκατ. ευρώ το οποίο αναλήφθηκε πλήρως από την OTE Plc. To δάνειο αυτό λήγει τον Σεπτέμβριο του 2010, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς του μέχρι δύο (1+1) συνολικά έτη κατόπιν συμφωνίας. Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση των πρόσφατων διεθνών επενδυτικών πρωτοβουλιών της COSMOTE και την άμεση αποπληρωμή του υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 350 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο ομολογιακό δάνειο ύψους 201 εκατ. ευρώ εκδόθηκε στις 5 Ιουλίου 2005 και το δεύτερο ύψους 289 εκατ. ευρώ στις 13 Ιουλίου 2005.
Ακόμα πιο προσιτές καθιστά τις υπηρεσίες i-mode η COSMOTE μειώνοντας περαιτέρω τις κλιμακωτές, ανάλογα με τη χρήση, χρεώσεις και ξεκινώντας παράλληλα την εμπορική διάθεση τριών πακέτων δωρεάν όγκου χρήσης, των “i-mode 1,5 MB”, “i-mode 5 MB” και “i-mode 15 MB”.
Οι καινούριες χρεώσεις ισχύουν μετά τη δωρεάν, δοκιμαστική περίοδο χρήσης του ενός μήνα, που η COSMOTE προσφέρει σε όλους τους νέους i-mode πελάτες της ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τις δημοφιλείς υπηρεσίες. Υπενθυμίζεται ότι η COSMOTE σε αποκλειστικότητα παρέχει στους χρήστες i-mode και το Μετρητή Χρήσης ώστε να μπορούν να ελέγχουν την κίνηση (σε ΚΒ) που πραγματοποιούν.
Για ακόμη φθηνότερη πλοήγηση η COSMOTE εισάγει επιπλέον τρία νέα πακέτα δωρεάν όγκου δεδομένων, τα “i-mode 1,5MB”, “i-mode 5MB” και “i-mode 15MB”, με τα οποία οι χρήστες του i-mode δεν χρεώνονται αντίστοιχα για τα πρώτα 1,5ΜΒ, 5ΜΒ και 15ΜΒ χρήσης που πραγματοποιούν.
Η ενεργοποίηση των πακέτων γίνεται εύκολα και απλά με την αποστολή δωρεάν γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό 1256. Ειδικά για τους συνδρομητές συμβολαίου, η ενεργοποίηση των νέων πακέτων δωρεάν όγκου χρήσης μπορεί να γίνει και μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών καθώς και του δικτύου καταστημάτων της COSMOTE.
Ο Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της COSMOTE, κ. Κώστας Λιαμίδης, δήλωσε ότι «με τις νέες, σημαντικά μειωμένες, κλιμακωτές χρεώσεις και τα καινούρια πακέτα δωρεάν όγκου χρήσης του i-mode η COSMOTE, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των πελατών της, επιβραβεύει την ολοένα και αυξανόμενη χρήση των υπηρεσιών i-mode και ανοίγει το δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών δεδομένων. Πάντα με γνώμονα την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, η COSMOTE προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική ανταποκρινόμενη στις διαφορετικές ανάγκες χρήσης των πελατών της, προσφέροντάς τους την οικονομικότερη λύση στην αγορά».


VODAFONE
Vodafone 500 & 720
H Vodafone λάνσαρε τα νέα Οικογενειακά Προγράμματα Vodafone 500 & 720 με ενδοοικογενειακές κλήσεις. Έτσι τα μέλη μιας οικογένειας μπορούν να έχουν 50% επιπλέον χρόνο ομιλίας για να επικοινωνούν μεταξύ τους περισσότερο από ποτέ.
Με τα νέα προγράμματα της Vodafone μια οικογένεια που έχει το Οικογενειακό Πρόγραμμα Vodafone 720 τώρα έχει τη δυνατότητα να μοιράζεται επιπλέον 360 λεπτά για τις ενδοοικογενειακές κλήσεις. Αντίστοιχα μια οικογένεια που έχει το Οικογενειακό Πρόγραμμα Vodafone 500 τώρα έχει τη δυνατότητα να μοιράζεται επιπλέον 250 λεπτά για να επικοινωνούν τα μέλη της μεταξύ τους.
Εκτός των παραπάνω, τα οικογενειακά προγράμματα της Vodafone εξασφαλίζουν επίσης:
4 τηλεφωνικούς αριθμούς με 1 μόνο πάγιο
500 λεπτά (ή 720 αντίστοιχα) που τα μέλη της μοιράζονται για όλες τις υπόλοιπες κλήσεις προς όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα.
Οι Ενδοοικογενειακές κλήσεις της Vodafone προσφέρονται στις οικογένειες που έχουν επιλέξει είτε το Οικογενειακό Πρόγραμμα V500 είτε το V720, με μηνιαίο πάγιο 14 ευρώ + ΦΠΑ ανά οικογένεια. Το μηνιαίο αυτό πάγιο εξασφαλίζει 250 ή 360 επιπλέον δωρεάν λεπτά ομιλίας για τα προγράμματα Vodafone 500 και Vodafone 720, αντίστοιχα, ενώ η χρέωση μετά την εξάντληση των δωρεάν λεπτών είναι: 0,198 ευρώ/λεπτό.
Με την κίνηση αυτή η Vodafone κάνει πολύ πιο οικονομική την επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας και αποδεικνύει εμπράκτως το ότι κάνει την κινητή τηλεφωνία ακόμα πιο προσιτή σε όλους.


BlackBerry®
Η Vodafone και η Research In Motion (RIM) ανακοίνωσαν στις 19 Σεπτεμβρίου την εμπορική διάθεση του BlackBerry® στην Ελλάδα. Το BlackBerry αποτελεί την κορυφαία λύση ασύρματης επικοινωνίας για επαγγελματίες. Αρχικά, η Vodafone θα προσφέρει στους εταιρικούς πελάτες της το BlackBerry 7290™ και το BlackBerry 7100v™, δύο τεχνολογικά προηγμένες συσκευές που δίνουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα αποστολής και λήψης e-mail, οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Η Vodafone στην Ελλάδα θα παρέχει αρχικά την εταιρική έκδοση BlackΒerry για εταιρικούς χρήστες η οποία σταδιακά θα προσφερθεί και στους υπόλοιπους συνδρομητές της. Στους εταιρικούς της πελάτες η Vodafone θα προσφέρει το οικονομικό πακέτο BlackBerry Enterprise Solution™, που χρησιμοποιεί τον BlackBerry Enterprise Server™ για τη συνεργασία του με τα Microsoft® Exchange ή IBM® Lotus® Domino™ δίνοντας ασφαλή ασύρματη πρόσβαση στο e-mail, το ημερολόγιο και άλλα δεδομένα του χρήστη.
Επιπλέον, μέσω του BlackBerry ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει συνημμένα αρχεία στις δημοφιλέστερες μορφές όπως Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, PDF, ASCII, JPEG, GIF, BMP, TIFF και PNG.
Για την εγγραφή στην υπηρεσία απαιτείται μία ισχύουσα συνδρομή στη Vodafone και μία συσκευή BlackBerry.
Οι συνδρομητές της Vodafone που επιθυμούν να εγγραφούν στην υπηρεσία BlackBerry, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο προγράμματα:
Χωρίς δωρεάν όγκο:
-Μηνιαίο Πάγιο: 18 ευρώ
-Χρέωση ανά kbyte: 0,006 ευρώ
Με δωρεάν όγκο:
-Μηνιαίο Πάγιο: 30 _ ( περιλαμβάνει δωρεάν μεταφορά δεδομένων από το δίκτυο της Vodafone μέχρι 10ΜΒ )
-Χρέωση πέραν του δωρεάν 10ΜΒ: 0,006 _ ανά kbyte
Οι παραπάνω χρεώσεις δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19% και ο δωρεάν όγκος 10ΜΒ δεν ισχύει κατά τη χρήση υπερεσίας περιαγωγή.


TIM
Την εξέλιξη του δικτύου της καθώς και τα αποτελέσματα ποιοτικών μετρήσεων που αφορούν στην απόδοση και λειτουργία του, παρουσίασε πρόσφατα η ΤΙΜ Ελλάς. Όπως επισήμανε ο Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της εταιρίας, κ. Ζαχαρίας Πιπερίδης «μέσα σε μία πενταετία, η ΤΙΜ Ελλάς επένδυσε περισσότερα από 500 εκατ. Ευρώ για την επέκταση του δικτύου της και τη βελτίωση της κάλυψης στην Ελληνική Επικράτεια. Διπλασιάσαμε τους σταθμούς βάσης του δικτύου και πετύχαμε αύξηση στα ποσοστά κάλυψης».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Πιπερίδης, η σημαντική ενίσχυση του δικτύου της ΤΙΜ από το 2001 μέχρι σήμερα αποτυπώνεται στην εξέλιξη των ποσοστών κάλυψης που προσφέρει:
Η κάλυψη της ΤΙΜ στην ξηρά αυξήθηκε από το 83% στο 91% ,
η συνολική γεωγραφική κάλυψη από 90% σε 94,5% και
η πληθυσμιακή κάλυψη από 98% σε 99% .
Στη διάρκεια του 2004 έγιναν συνολικά 38.000 μετρήσεις και 1.200 ώρες drive tests ενώ το 2005 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 20.000 κλήσεις και περισσότερες από 650 ώρες μετρήσεων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών αποδεικνύουν ότι:
Η πρόσβαση στο δίκτυο της ΤΙΜ είναι δυνατή κατά 97, 6%
Σε 98% ανέρχεται το ποσοστό κλήσεων που ολοκληρώθηκαν επιτυχημένα.
Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην περίοδο από τον Ιούνιο 2001 ως τον Ιούνιο 2005, καταγράφουν 41% μείωση στις κλήσεις χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο και 35% μείωση στο ποσοστό κλήσεων που διακόπτονται για τεχνικούς λόγους, από 1,39% σε 0,90% .
Οι επενδύσεις της ΤΙΜ Ελλάς για την 3ετία 2005-2007 θα φτάσουν τα 400 εκατ. Ευρώ, ενώ παράλληλα η εταιρία θα ακολουθήσει νέα στρατηγική επικοινωνίας για την προβολή της εξέλιξης του δικτύου της και της ποιότητας στην κάλυψη που προσφέρει.


BlackBerry®
Στις 19 Σεπτεμβρίου η ΤΙΜ και η Research In Motion (RIM) ανακοίνωσαν τη διάθεση του BlackBerry® και στην Ελλάδα, ενώ η Attica Group, μητρική εταιρία των Superfast Ferries & Blue Star Ferries, είναι η πρώτη επιχείρηση που απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα του BlackBerry. Ενοποιώντας σε μία κορυφαία τεχνολογική πλατφόρμα ασύρματης επικοινωνίας εφαρμογές φωνητικής κλήσης, αποστολής και λήψης e-mail καθώς και δεδομένων, το BlackBerry δίνει απόλυτη ελευθερία κινήσεων στους χρήστες που επιθυμούν να έχουν μια ολοκληρωμένη λύση επικοινωνίας, κάθε στιγμή, όπου και αν βρίσκονται.


TIM My Tone
Τον ήχο αναμονής απάντησης κλήσεων μπορούν πλέον να αλλάξουν οι πελάτες της ΤΙΜ, χάρη στη νέα υπηρεσία TIM My Tone.
Επιλέγοντας την αγαπημένη τους μελωδία από μία πλούσια συλλογή μουσικών επιλογών αλλά και διάφορους άλλους ήχους, οι χρήστες της υπηρεσίας TIM My Tone μπορούν να προσωποποιήσουν τον ήχο που ακούν όσοι τους καλούν, δίνοντας το δικό τους «χαρακτήρα» στην επικοινωνία τους. 
Η υπηρεσία TIM My Tone, είναι πολύ απλή στη χρήση, καθώς οι πελάτες καλούν στο τετραψήφιο νούμερο 1432, ακολουθούν τις ηχογραφημένες οδηγίες, και επιλέγουν το τραγούδι ή τον ήχο που επιθυμούν. Επιπλέον μπορούν να επιλέξουν διαφορετικές μελωδίες ή ήχους για την αναμονή απάντησης ανάλογα με την ώρα κλήσης (πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ). Οι διαθέσιμες κατηγορίες της υπηρεσίας TIM My Tone είναι: TOP Ελληνικές επιτυχίες, TOP ξένες επιτυχίες, Pop & Rock, Soundtracks & Κλασσική μουσική, Αθλητικά, Χορευτικά, Ερωτικά Τραγούδια, All time classics  και Ήχοι Η υπηρεσία TIM My Tone της ΤΙΜ είναι διαθέσιμη σε όλους τους πελάτες της εταιρίας, είτε είναι συνδρομητές με συμβόλαιο είτε κάτοχοι καρτοκινητής τηλεφωνίας. Είναι συμβατή με όλες τις συσκευές.
Η χρέωση της κλήσης στην υπηρεσία TIM My Tone είναι 0,0142 ευρώ/ δευτ. και η παραγγελία μουσικών τραγουδιών ή ήχων χρεώνεται 1,50 ευρώ. Η υπηρεσία προσφέρεται με κόστος ενεργοποίησης 0,50 ευρώ και μηνιαίο πάγιο τέλος 0,50 ευρώ.
Η ΤΙΜ σε συνέχεια του πρωτοποριακού πακέτου καρτοκινητής τηλεφωνίας ΤΙΜ F2G, προσφέρει μια ακόμα πρόταση καρτοκινητής, την ΤΙΜ Card. Το νέο οικονομικό πακέτο ΤΙΜ Card είναι ειδικά σχεδιασμένο για καταναλωτές που επιθυμούν εύκολες, απλές και ξεκάθαρες χρεώσεις, που κυρίως πραγματοποιούν φωνητικές κλήσεις και αποστέλλουν γραπτά μηνύματα, με χρέωση 0,25 ευρώ για όλες τις βασικές υπηρεσίες.
Πιο συγκεκριμένα, το νέο οικονομικό πακέτο TIM Card προσφέρει:
0,25 _/λεπτό για εθνικές κλήσεις,
0,25 _/SMS  για την αποστολή SMS προς εθνικά και διεθνή δίκτυα,
0,25 _/MMS με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας TIM ΜΜS 10,
0,25 _/λεπτό για κλήσεις προς τον Προσωπικό Τηλεφωνητή ΤΙΜ,
0,25 _/κλήση για κλήσεις προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
H ΤΙΜ Card παρουσιάζει και τη νέα υπηρεσία ΤΙΜ MMS 10 η οποία προσφέρει 10 δωρεάν MMS με την αποστολή ενός γραπτού μηνύματος με κείμενο τον αριθμό 10 στο 5020, με χρέωση 2,50 ευρώ κάθε μήνα.
Επιπλέον, οι χρήστες της ΤΙΜ Card έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν το επιθυμούν, την επιλογή TIM Card 1, για χρεώσεις ανά δευτερόλεπτο.
Πιο αναλυτικά:
0,0055 _/δευτ για εθνικές κλήσεις, με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 30 δευτερόλεπτα,
0,11_/SMS για αποστολή SMS σε εθνικά δίκτυα,
0,22 _/SMS για αποστολή SMS σε διεθνή δίκτυα, και
0,39 _/ΜΜS για αποστολή MMS.
Το νέο πακέτο σύνδεσης ΤΙΜ Card διατίθεται σε όλο το δίκτυο καταστημάτων ΤΙΜ σε μοντέρνα συσκευασία, στην τιμή των 19,90 _ (με ΦΠΑ 19%), η οποία περιλαμβάνει αρχικό χρόνο ομιλίας 8,00 _ (με ΦΠΑ 19%) και διάρκεια αρχικού χρόνου ομιλίας τους 12 μήνες.


Q TELECOM
Τα συνολικά έσοδα της Q-Telecom στο Α’ εξάμηνο του 2005 σημείωσαν αύξηση 54% και ανήλθαν σε 73 εκατ. ευρώ έναντι 47,5 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν πενταπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 12,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ κατά το Α΄ εξάμηνο του 2004 και τα προ φόρων κέρδη σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  Η πελατειακή βάση της Q-Telecom στις 30 Ιουνίου 2005 ανήλθε συνολικά σε 854.436 συνδέσεις κινητής και 71.896 συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας. Η Q-Telecom συνεχίζει να εστιάζει την εμπορική της πολιτική στην κινητή τηλεφωνία και ειδικότερα στην καρτοκινητή. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2005, οι καθαρές νέες συνδέσεις στην κινητή τηλεφωνία ανήλθαν σε 60.930, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε πελάτες καρτοκινητής τηλεφωνίας. Το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά σύνδεση (ARPU) στην κινητή τηλεφωνία κατά την περίοδο 01/01/2005 έως 30/06/2005 ήταν 13,7 ευρώ ο μέσος μηνιαίος χρόνος ομιλίας ανά σύνδεση (AMOU) 48 λεπτά και ο μέσος μηνιαίος αριθμός γραπτών μηνυμάτων (ANSMS) 59 μηνύματα. Η Q-Telecom στοχεύει πλέον στις 1.000.000 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας μέχρι το τέλος του 2005 κι ετήσια έσοδα 150 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στην παροχή σύνθετων τηλεπικοινωνιακών λύσεων σταθερής ασύρματης τηλεφωνίας σε εταιρικούς πελάτες.
Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. της Info-Quest αποφάσισε την απόσχιση του τηλεπικοινωνιακού κλάδου της εταιρίας (Q-Telecom) και την εισφορά του στην 100% θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «Q Telecommunications Ανώνυμη Εταιρία Τηλεπικοινωνιών».  Η Διοίκηση της Info-Quest βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές του εξωτερικού.


Q card1
Η Q-TELECOM ανακοίνωσε νέα προσφορά για όλους τους χρήστες καρτοκινητής τηλεφωνίας Q card1, παρέχοντας την αποστολή SMS με ΜΟΝΟ 0,01 ευρώ/SMS κάθε απόγευμα 18:00 – 20:00 προς όλα τα Ελληνικά και Ξένα δίκτυα, έως και την 1η Νοεμβρίου.
Αναλυτικά, η νέα  προσφορά του πακέτου Q card1 έχει τα παρακάτω μοναδικά χαρακτηριστικά:
Χρέωση MONO 0,01 ευρώ/SMS συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Όλες τις ημέρες της εβδομάδας 18:00 – 20:00 το απόγευμα.
Ενιαία χρέωση για αποστολή μηνυμάτων προς όλα τα κινητά της Ελλάδας καθώς και προς 160 δίκτυα του εξωτερικού.
Χωρίς κανένα επιπλέον κόστος και χωρίς περιορισμό στον αριθμό αποστολής γραπτών μηνυμάτων.
Για όλους τους συνδρομητές του Q card1, παλαιούς και νέους.
Η Q-TELECOM απλοποίησε τη διαδικασία για τους κατόχους καρτοκινητής τηλεφωνίας που επιθυμούν να μεταφέρουν τον αριθμό τους στο δίκτυο της. Επιλέγοντας ως νέα σύνδεση το πακέτο Q card1, μέσω της υπηρεσίας φορητότητας Q-change, κρατούν τον ίδιο 10ψήφιο αριθμό και επωφελούνται από τις συμφέρουσες χαμηλές χρεώσεις της, τόσο στην ομιλία όσο και στα SMS & MMS. Με τη νέα διαδικασία, δεν χρειάζεται πλέον οι καρτοκινητοί να γίνουν επώνυμοι πριν κάνουν αίτηση φορητότητας στην Q-TELECOM και δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό παρά μόνο η κάρτα SIM που έχουν ήδη. Η «Αίτηση Φορητότητας Ανώνυμης Καρτοκινητής Σύνδεσης» μπορεί να συμπληρωθεί σε όλους τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Q-TELECOM. Κάθε νέα σύνδεση Q card1 μέσω φορητότητας προσφέρεται με 6 ευρώ και περιλαμβάνει 1 ευρώ δωρεάν χρόνο ομιλίας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Όσον αφορά στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων οι περισσότερες εταιρίες εμφανίζουν μικρή βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η βελτίωση του δείκτη ROE χαρακτηρίζεται ως αναιμική ενώ μεγάλες εταιρίες του κλάδου εξακολουθούν να έχουν έντονα αρνητική τιμή. Η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται και όσον αφορά στον δείκτη ROA. Συνοψίζοντας είναι εμφανές ότι οι εταιρείες του κλάδου δεν έχουν κατορθώσει ακόμη να ξεπεράσουν τις παιδικές ασθένειες και να σταθεροποιηθούν σε θετική – αναπτυξιακή πορεία.


 


Επιλέγοντας τα οικονομικότερα προγράμματα τηλεφωνίας για ιδιώτεςΟσοι έχετε προσπαθήσει να μειώσετε τις τηλεπικοινωνιακές σας δαπάνες συγκρίνοντας τις χρεώσεις των εταιριών, σίγουρα θα έχετε αντιληφθεί ότι πρόκειται για γρίφο που απευθύνεται σε «δυνατούς λύτες». Αν και σχεδόν όλα τα έντυπα δημοσιεύουν κατά καιρούς συγκριτικούς πίνακες με τις χρεώσεις, όταν φτάσετε στα «ψιλά γράμματα» θα αντιληφθείτε ότι είναι πρακτικά αδύνατο να απαντήσετε με μονοσήμαντο τρόπο στο ερώτημα «Ποιος είναι ο φθηνότερος;». Με το άρθρο αυτό επιχειρούμε να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να περιορίσετε τις δαπάνες σας, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που ΕΣΕΙΣ χρησιμοποιείτε τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, προτείνοντας λύσεις ανάλογα με το «προφίλ» σας.


Κινητή τηλεφωνία για ιδιώτες
Οι δαπάνες για κινητή τηλεφωνία που επιβαρύνουν τις ελληνικές οικογένειες είναι συχνά μεγαλύτερες από τις δαπάνες για σταθερή τηλεφωνία, παρόλα αυτά αντιμετωπίζονται ως μη συμπιέσιμες, αφού υπάρχει έντονη η πεποίθηση ότι η ομιλία είναι δωρεάν για 300 ή 500 λεπτά το μήνα. Φυσικά τα δωρεάν λεπτά κάθε άλλο παρά δωρεάν είναι… Οι πληροφορίες που χρειάζονται για τη βέλτιστη τοποθέτηση είναι διαθέσιμες στον αναλυτικό λογαριασμό που λαμβάνετε (με τη διαφορά ότι χρειάζεται να κουραστείτε λίγο για να τις συγκεντρώσετε…). Πρέπει να υπολογίσετε τα μηνιαία λεπτά ομιλίας αθροίζοντας τις διάρκειες όλων σας των κλήσεων ξεχωριστά για κάθε κατηγορία όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Αγνοείστε τις κλήσεις προς τον τηλεφωνητή καθώς και άλλες κλήσεις σε τετραψήφιους/πενταψήφιους  αριθμούς.
Αν έχετε πρόσβαση στο Internet επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.telecompare.gr της ανεξάρτητης εταιρίας Telecompare (κατηγορία ιδιώτες/κινητή τηλεφωνία) και εισάγετε τα ανωτέρω στοιχεία. Συγκρίνοντας όλα τα διαθέσιμα προγράμματα της αγοράς θα σας προταθεί το οικονομικότερο σύμφωνα με τη χρήση που πραγματοποιείτε. Αν δεν έχετε πρόσβαση στο Ιnternet μπορείτε να πάρετε μια ιδέα ακολουθώντας τις παρακάτω γενικές οδηγίες. Οι χρεώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια περιλαμβάνουν τα τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τον ΦΠΑ.


Πότε συμφέρει κινητό με κάρτα
Η χρησιμοποίηση καρτοκινητού προτείνεται μόνο στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:
1. Αν θέλετε να έχετε έλεγχο του τι ακριβώς πληρώνετε
2. Αν είστε περιστασιακός χρήστης (χρησιμοποιείτε δηλαδή το κινητό σας λιγότερο από δύο φορές την εβδομάδα και η χρήση σας δεν ξεπερνά τα 10 περίπου λεπτά το μήνα). Η ενδεικτική μηνιαία κίνηση ενός περιστασιακού χρήστη θα μπορούσε να είναι:
 Η οικονομικότερη κάρτα πρόγραμμα είναι η Q Card 1 της Q- Telecom (με συνολικό κόστος περίπου 3,5 _/μήνα), λίγο φθηνότερα απ’ όσο θα κόστιζε και με τις οικονομικότερες κάρτες των άλλων εταιριών (οι χρεώσεις με TIM For All, Vodafone A la Carte και Cosmo Κάρτα είναι 3,6-3,7 _). 


Πότε συμφέρει κινητό με σύνδεση
Αν χρησιμοποιείτε το κινητό σας περισσότερο από τον περιστασιακό χρήστη σας συμφέρει να χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα συμβολαίου. Με την εξαίρεση της Q-Telecom που ακολουθεί εντελώς διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, οι τρεις μεγάλες εταιρίες ακολουθούν παραπλήσια πολιτική χρεώσεων. Έτσι τα οικονομικά οφέλη από αλλαγή εταιρία κινητής τηλεφωνίας μεταξύ Cosmote, Vodafone και TIM είναι περιορισμένα. Το σημαντικότερο όφελος μπορεί να επιτευχθεί με τη τοποθέτηση του κινητού σας στο βέλτιστο πρόγραμμα χρήσης (στην εταιρεία που βρίσκεστε ήδη) ανάλογα με τη χρήση που πραγματοποιείτε.
Ελαφριά χρήση: Το μοναδικό πρόγραμμα συμβολαίου χωρίς μηνιαίο πάγιο είναι το πρόγραμμα Q1 της Q-Telecom. Έτσι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το οικονομικότερο από τα υπόλοιπα προγράμματα χωρίς προπληρωμένα λεπτά (Cosmote βασικό ή 60, Vodafone 10 ή 60, ΤΙΜ 20,40 ή 60) για όσους κάνουν «ελαφριά χρήση», δηλαδή πραγματοποιούν 2-3 εξερχόμενες κλήσεις την ημέρα (ως 90 λεπτά / μήνα). Η ενδεικτική μηνιαία κίνηση ενός τέτοιου χρήστη θα μπορούσε να είναι: (πίνακας 1). Το οικονομικότερο πρόγραμμα κοστίζει 23,7 _/μήνα (Q1 της Q-Telecom) ενώ τα οικονομικότερα προγράμματα των άλλων εταιριών είναι τα Vodafone 120, TIM 120 και Cosmote 120 με κόστος 24,6 _/μήνα
Μέση χρήση: Αν κάνετε 5-6 εξερχόμενες κλήσεις την ημέρα, η μηνιαία κίνηση σας θα μπορούσε να είναι:
Τα οικονομικότερα προγράμματα περιλαμβάνουν 240 προπληρωμένα λεπτά ομιλίας και κοστίζουν 42,4-42,7 _ (Cosmote 240, Vodafone 240, TIM 240) ενώ το οικονομικότερο πρόγραμμα της Q-Telecom Q1 κοστίζει 65 _.


Βαριά χρήση: Αν κάνετε περίπου 10 κλήσεις την ημέρα, η μηνιαία κίνηση σας θα μπορούσε να είναι:
Τα οικονομικότερα προγράμματα περιλαμβάνουν περισσότερα από 400 προπληρωμένα λεπτά ομιλίας και κοστίζουν 73,5-76,0 _ (Cosmote 480 με την επιλογή SMS 30, TIM 480, Vodafone 420) ενώ το οικονομικότερο πρόγραμμα της Q-Telecom Q1 κοστίζει 118 _.


Κλήσεις προς το εξωτερικό ή όταν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας
Μη χρησιμοποιείτε το κινητό σας για κλήσεις προς το εξωτερικό (ανεξάρτητα αν καλείτε σε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο). Καλώντας από σταθερό έχετε τουλάχιστον 20% χαμηλότερες τιμές. Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό διατηρήστε τη χρήση στο απολύτως απαραίτητο. Αν και χρεώνεστε και για τις εισερχόμενες κλήσεις, είναι πολύ οικονομικότερο να δέχεστε παρά να κάνετε κλήσεις. Χρησιμοποιείστε προπληρωμένες τηλεφωνικές κάρτες με χρεώσεις ως 90% χαμηλότερες από το κινητό σας. Η Vodafone προσφέρει την επιλογή Vodafone Passport σύμφωνα με την οποία χρεώνεστε με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι μέχρι τώρα. Προσέξτε ότι η συγκεκριμένη επιλογή συμφέρει μόνο στην περίπτωση που οι κλήσεις σας είναι μεγάλης διάρκειας. Αν οι κλήσεις σας είναι σύντομες μπορείτε να βρεθείτε να πληρώνετε αρκετά περισσότερο απ’ ότι αν δεν χρησιμοποιήσετε το Passport.
Σταθερή τηλεφωνία για ιδιώτες
Οι τιμοκατάλογοι υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας για ιδιώτες είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι και ο εντοπισμός του οικονομικότερου παρόχου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Oι περισσότεροι εναλλακτικοί πάροχοι είναι οικονομικότεροι από τον ΟΤΕ. Ωστόσο τα ελκυστικά ποσοστά έκπτωσης που διαφημίζονται, ισχύουν μόνο για συγκεκριμένους προορισμούς και μάλλον θολώνουν τα νερά παρά διευκολύνουν την επιλογή. Η πραγματική εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί σε σχέση με τον ΟΤΕ εξαρτάται από το τηλεπικοινωνιακό προφίλ κάθε χρήστη και μπορεί να κυμαίνονται από 5-25%. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι εσφαλμένη επιλογή προγράμματος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερες δαπάνες απ’ ότι θα κόστιζε ο ΟΤΕ.
Σημαντική παράμετρος που πρέπει να συνεκτιμηθεί είναι η ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών. Κάθε πάροχος θέτει διαφορετικές προδιαγραφές για τη λειτουργία του, οπότε είναι αναμενόμενο να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην αξιοπιστία του δικτύου. Έτσι είναι πιθανό να δυσκολεύεστε να «βγάλετε» κλήσεις προς κινητό, ή να υπάρχει καθυστέρηση μέχρι να «βγει» μια κλήση εξωτερικού. Επειδή όμως η ποιότητα μεταβάλλεται από περιοχή σε περιοχή, από μέρα σε μέρα και κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπάρχει ένας ενιαία αποδεκτός «βαθμός ποιότητας», καθιστώντας το ζήτημα αυτό δύσκολα επαληθεύσιμο εκ των προτέρων. Ο μοναδικός τρόπος για να βεβαιωθείτε για την ποιότητα, είναι η πιλοτική χρησιμοποίηση κάποιου εναλλακτικού παρόχου και η αξιολόγηση της υπηρεσίας που λαμβάνετε.


Ποια εταιρία είναι η φθηνότερη;
Δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση! Ανάλογα με το προφίλ κάθε χρήστη η απάντηση διαφέρει. Στα παραδείγματα που ακολουθούν φαίνεται η εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί σε σχέση με το βασικό πρόγραμμα του ΟΤΕ για διάφορα προφίλ χρήσης. Σημειώστε ότι οι δαπάνες που αναφέρονται είναι μηνιαίες (ενώ ο λογαριασμός του ΟΤΕ είναι διμηνιαίος) και αφορούν στις χρεώσεις μόνο για το χρόνο ομιλίας (εκτός δηλαδή των παγίων). Στο πάνω μέρος κάθε πίνακα αναφέρονται τα χαρακτηριστικά για κάθε προφίλ και στο κάτω μέρος αναφέρονται τα τρία οικονομικότερα προγράμματα της αγοράς και το οικονομικότερο πρόγραμμα του ΟΤΕ για το συγκεκριμένο προφίλ χρήσης, με το αντίστοιχο ποσοστό εξοικονόμησης σε σχέση με το βασικό πρόγραμμα του ΟΤΕ. Σημειώστε ότι υπάρχουν προγράμματα από εναλλακτικούς παρόχους που είναι σημαντικά ακριβότερα από τον ΟΤΕ και για το λόγο αυτό σε κάθε πίνακα αναφέρεται και το ακριβότερο πρόγραμμα για το συγκεκριμένο προφίλ.


Μέσος οικιακός χρήστης: Μιλάει κυρίως απόγευμα/βράδυ και Σαββατοκύριακα. Η κατανομή των δαπανών του και η διάρκεια των κλήσεων είναι τυπικά για το τυπικό κάτοχο σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης
Οικογένεια με παιδί στο εξωτερικό: Μιλάει κυρίως απόγευμα/βράδυ και Σαββατοκύριακα. Έχει υψηλές δαπάνες για κλήσεις εξωτερικού.
Φοιτητής από της Αθήνα που σπουδάζει στην επαρχία: Μιλάει κυρίως απόγευμα/βράδυ και Σαββατοκύριακα. Έχει χαμηλές δαπάνες για αστικά/εξωτερικό, αλλά υψηλές για κινητά και υπεραστικά, ενώ οι υπεραστικές του κλήσεις διαρκούν περισσότερο από το μέσο όρο.


Ελεύθερος επαγγελματίας: Μιλάει κυρίως τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Έχει σημαντικές δαπάνες για αστικά και κινητά.
"Φλύαρη" οικογένεια: Μιλάει όλες τις ώρες της ημέρας, καθημερινές και σαββατοκύριακο. Οι διάρκεια των κλήσεων της είναι μεγαλύτερη του μέσου όρου και οι δαπάνες τις επικεντρώνονται σε αστικά και κινητά.


· Ο Nils Steen είναι πτυχιούχος του University of Pennsylvania με ειδίκευση σε Computer and Information Science και διαθέτει μεταπτυχιακό σε Telecommunications and Networking. Είναι αναλυτής της Telecompare Α.Ε. (www.telecompare.gr), εταιρίας που προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις λογισμικού για τον έλεγχο, παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών σε επιχειρήσεις. Έχει εργασθεί ως αναλυτής πληροφοριακών συστημάτων για την τιμολόγηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (billing software expert) στην Pennsylvania και Νέα Υόρκη.

  Περιεχόμενα
Editorial: Περί διαφθοράς ο λόγος...
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: Eπί «Ξυρού Ακμής» τα Χρηματιστήρια;
Επενδύσεις: Aναζητώντας το «Μίτο της Αριάδνης»
Επενδύσεις: Αγορά ακινήτων: Το «αόρατο δηλητήριο» των χαμηλών επιτοκίων
Αφιέρωμα: ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «Mάχες σε πολλά μέτωπα»
Αφιέρωμα: Τηλεπικοινωνίες: Ενόψει ραγδαίων αλλαγών
¶ρθρο: Ο Τραπεζικός Κλάδος στην Ελλάδα
Εμπορεύματα: Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων: Ανασκόπηση για το Μήνα Σεπτέμβριο 2005

 Όροι και προϋποθέσεις του site