Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2013-τ.396                              

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΠΙΟ ΣΙΓΟΥΡΟΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ «ΜΕΤΩΠΑ»


Με πιο σίγουρα βήματα φαίνεται ότι πορεύεται, πλέον, ο εγχώριος τραπεζικός κλάδος, μετά από μια μακρά περίοδο ισχυρών αναταράξεων και μεγάλων ανακατατάξεων, που οδήγησαν στη συγκέντρωση των δέκα, μέχρι πριν μερικούς μήνες, ελληνικών τραπεζών σε τέσσερις.Παρά το γεγονός ότι οι συστημικές τράπεζες άντλησαν γύρω στα 30 δισ. ευρώ από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους, θα πρέπει στο άμεσο μέλλον να εξοικονομήσουν σημαντικά πρόσθετα κεφάλαια, είτε μέσω γενναίων περικοπών είτε μέσω πώλησης θυγατρικών τους στο εξωτερικό.
Οι περικοπές αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, στο κλείσιμο ή τη συγχώνευση καταστημάτων, καθώς οι πρόσφατες συνενώσεις έχουν επιβαρύνει τα νέα σχήματα με πλεονάζοντα υποκαταστήματα, τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, βρίσκονται στον ίδιο δρόμο ή σε απόσταση λίγων μέτρων.
Η δραστική μείωση των καταστημάτων, η οποία ήδη λαμβάνει χώρα στα τραπεζικά ιδρύματα, θα μειώσει και τον αριθμό των εργαζόμενων τους, καθώς φαίνεται πολύ δύσκολο σε αυτήν τη φάση να απορροφηθεί όλο το προσωπικό σε άλλα τμήματα ή υπηρεσίες.
 Επίσης, μέσα στο επόμενο τρίμηνο, αναμένεται να υπάρξουν καθοριστικές εξελίξεις σε τρία κύρια «μέτωπα»: Το πρώτο είναι το πόρισμα της BlackRock σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια. Ανάλογα με το πόρισμα θα διαφανούν και οι πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν για τις τράπεζες, οι οποίες θα αναγκαστούν να προσαρμόσουν επί τα χείρω τους κεφαλαιακούς δείκτες τους.
Το δεύτερο «μέτωπο» είναι τα stress tests που θα πραγματοποιηθούν από ειδική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από την ΤτΕ, την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και την Τρόικα. Η επιτροπή θα βασίσει το πόρισμά της στο αντίστοιχο BlackRock, για να κρίνει κατά πόσον οι τράπεζες είναι κεφαλαιακά θωρακισμένες ώστε να αντέξουν σε μια νέα τραπεζική κρίση.
Το τρίτο κρίσιμο «στοίχημα» για τις τράπεζες θα είναι το χρονικό σημείο εξάσκησης των warrants, το οποίο, στην ουσία, θα αποκαλύψει ποιοι επενδυτές θα παραμείνουν τελικά «στο τιμόνι» του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.
Πάντως, παρά τις πολλές και μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο εγχώριος χρηματοπιστωτικός κλάδος, οι επικεφαλής των ομίλων εκφράζουν την αισιοδοξία τους, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, που ήταν θετικά για τους περισσότερους εξ αυτών.


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ (ΦΩΤΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ


Θετική οργανική κερδοφορία


«Τα σταθερά βήματα προόδου που έχει επιτύχει η χώρα μας, όσον αφορά τις αναγκαίες προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις, έχουν πλέον δώσει νέα δυναμική στην πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών, αν και οι υφεσιακές πιέσεις παραμένουν ισχυρές. Σε αυτό το ακόμη δύσκολο, αλλά πιο αισιόδοξο περιβάλλον, το πιστωτικό σύστημα, μετά την πλήρη ανακεφαλαιοποίησή του, καλείται να παίξει τον συστημικό του ρόλο στην επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης.
Τα αποτελέσματα της Εθνικής για το δεύτερο τρίμηνο προσμετρώνται στο αισιόδοξο κλίμα. Συγκεκριμένα, η οργανική κερδοφορία του ομίλου ήταν θετική για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο - προοιωνίζοντας την επαναφορά του σε υγιή κερδοφορία, αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξή του. Κύριες συνιστώσες στην εγχώρια αγορά ήταν τόσο η ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους όσο και ο συνεχιζόμενος εξορθολογισμός των λειτουργικών εξόδων, επιτυγχάνοντας σωρευτική μείωση 23% από το 2010. Είναι, επίσης, αξιοσημείωτη η συνεχόμενη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών, με θετικό αντίκτυπο στην πορεία των προβλέψεων και των κερδών, και είναι αποτέλεσμα της συντηρητικής πιστοληπτικής πολιτικής που έχει εφαρμόσει η ΕΤΕ στο χαρτοφυλάκιό της τα τελευταία χρόνια. Σημαντική θα είναι η προσθήκη της Probank στην ευρύτερη οικογένεια της ΕΤΕ, γεγονός που θα ωφελήσει τον νευραλγικό για την Ελλάδα κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η Εθνική Τράπεζα έχει το πλεονέκτημα της σημαντικής παρουσίας της τόσο στην Τουρκία όσο και στη ΝΑ Ευρώπη, δυναμικές περιοχές, που της επιτρέπουν να διαφοροποιήσει τα κέρδη της, γεγονός που προσθέτει σημαντική αξία στον όμιλο. Είναι ενδεικτικό το ότι το β’ τρίμηνο η Τουρκία πρόσθεσε 180 εκατ. ευρώ στην οργανική κερδοφορία του ομίλου και είναι ενθαρρυντικό το ότι οι δραστηριότητες στη ΝΑ Ευρώπη επιστρέφουν στην κερδοφορία.


 


ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΑΜΚ


Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Εθνικής τον Ιούνιο, με τη συμμετοχή ιδιωτών κατά σχεδόν 11%, εκτός του ότι διασφάλισε τον ιδιωτικό χαρακτήρα της, έβαλε την τράπεζα σε μια νέα πορεία. Στο άμεσο μέλλον, η Εθνική Τράπεζα θα αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την περαιτέρω εξυγίανση του δανειακού της χαρτοφυλακίου.
Παράλληλα, προβαίνει σε ενέργειες για την πρόσθετη ενίσχυση των κεφαλαίων της και την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της. Η επίτευξη αυτών των στόχων, σε συνδυασμό με την περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος, θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να συνδράμει ουσιαστικά στην επιχειρηματική ανάκαμψη. Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτήν την προσπάθεια είναι η ισχυρή καταθετική της βάση, με τον βέλτιστο δείκτη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά, με δάνεια προς καταθέσεις στο 93%, που θα μειωθεί περαιτέρω με την ενσωμάτωση της Probank.
Η θετική πορεία των αποτελεσμάτων της ΕΤΕ επιβεβαιώνει την ικανότητά της να υλοποιήσει τη στρατηγική της κάτω από δύσκολες συνθήκες, έχοντας αντιμετωπίσει αποτελεσματικά βασικές της προκλήσεις. Κύριο μέλημα της σημερινής διοίκησης είναι να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες του ομίλου, στηριζόμενη στα σημαντικά πλεονεκτήματά του. Βάσει των παραπάνω, η ΕΤΕ βρίσκεται σε θέση να ανταποκριθεί πάλι στην εθνική πρόκληση της χρηματοδότησης της ανάκαμψης και της στήριξης της ελληνικής επιχείρησης και κοινωνίας».


ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΛΛΑΣ (ΦΩΤΟ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια


Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της τράπεζας, Μιχάλης Σάλλας: «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των 4 συστημικών τραπεζών (σε συνδυασμό με το απόθεμα κεφαλαίων του ΤΧΣ), μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι θα αντεπεξέλθουν στην προσπάθεια εξασφάλισης πόρων για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας με ανταγωνιστικούς όρους.
Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την επιτυχή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εμπιστοσύνη των ιδιωτών επενδυτών, που κάλυψαν το 20% της αύξησης, επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης, μέχρι το τέλος του έτους, των πρόσφατων εξαγορών, στην υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης συνεργειών και στην ακόμη αποτελεσματικότερη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου σε καθυστέρηση, εισάγοντας νέες λύσεις, με σκοπό τη διασφάλιση της κεφαλαιακής βάσης, αλλά και τη στήριξη της βιωσιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ανακούφιση των νοικοκυριών».
 Ο CEO του ομίλου, Σταύρος Λεκκάκος, τόνισε: «Η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε στα τέλη Ιουνίου 2013 τη Millennium Bank Ελλάδος, ολοκληρώνοντας τον κύκλο εξαγορών που ξεκίνησε ένα χρόνο πριν με την ΑΤΕbank, και έχει μερίδιο 30% της ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Η τράπεζα κινείται με ταχύτητα ως προς την ενοποίηση συστημάτων και λειτουργιών των τραπεζικών δραστηριοτήτων που απέκτησε, ώστε να αποδώσουν νωρίτερα οι συνέργειες κόστους, χρηματοδότησης και εσόδων. Ήδη, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η ενοποίηση της ΑΤΕbank, καθώς και των εγχώριων δραστηριοτήτων της Ελληνικής Τράπεζας. Επόμενος στόχος είναι η ενοποίηση των ελληνικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου και της CPB εντός του δ’ τριμήνου του τρέχοντος έτους, καθώς και της Millennium Bank Ελλάδας έως το τέλος του α’ τριμήνου 2014.


ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ


Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου Πειραιώς, στις 30 Ιουνίου 2013 επισημαίνεται ότι ο όμιλος διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με δείκτη Core Tier I στο 14%, ταυτόχρονα με την ύπαρξη πολύ σημαντικού αποθέματος προβλέψεων, με δείκτη σωρευμένων προβλέψεων ως προς μικτά δάνεια 16%.
Παράλληλα, ο Όμιλος Πειραιώς διαθέτει ενισχυμένο προφίλ ρευστότητας, με καθαρή χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα στο 12% του ενεργητικού του και δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 116%.
Τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, προ φόρων και προβλέψεων, του α’ εξαμήνου 2013, του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν σε 0,3 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε από έκτακτα έξοδα ενοποίησης των εξαγορών, για τα οποία στόχος είναι να αναληφθούν, κατά το συντομότερο δυνατό, ώστε στη συνέχεια ο όμιλος να επωφελείται των συνεργειών κόστους και εσόδων που έχουν προϋπολογισθεί.
Οι προβλέψεις παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο (1,1 δισ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2013), αν και ο σχηματισμός νέων ληξιπρόθεσμων δανείων εμφανίζει σταθεροποίηση για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο. Το καθαρό αποτέλεσμα, που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας, στο α’ εξάμηνο του 2013, διαμορφώνεται στα 3,5 δισ. ευρώ, ενσωματώνοντας όφελος από αρνητική υπεραξία εξαγορών ύψους 3,8 δισ. ευρώ».


ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΦΩΤΟ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ALPHA BANK


Βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση


«Καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να αποδεικνύει, με απτά αποτελέσματα, την ισχυρή της δέσμευση να ανταποκριθεί στους δημοσιονομικούς και διαρθρωτικούς στόχους του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, της δίδεται η ευκαιρία να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί.
Η συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής, και η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, είναι σημαντική, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η Alpha Bank, μετά την απόκτηση της Εμπορικής Τραπέζης και την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίησή της τον Μάιο, αναμένεται να επωφεληθεί από την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τη σημαντική αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, που έλαβε χώρα τους τελευταίους μήνες.
Καθώς η οικονομία πλησιάζει σε μια αποφασιστική καμπή, η τράπεζα ευρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, ώστε να επιτύχει αποδόσεις που θα ανταμείψουν την εμπιστοσύνη των μετόχων της».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Δημήτριος Π. Μαντζούνης, σημείωσε: «Κατά το β’ τρίμηνο του 2013, συνεχίσθηκε η μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως και η σταθεροποίηση του ρυθμού αυξήσεως των καθυστερήσεων, διατηρώντας τους δείκτες καλύψεως των καθυστερήσεων σε υψηλό επίπεδο.
Εις ό,τι αφορά την Εμπορική Τράπεζα, η νομική συγχώνευση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας. Επικεντρώνουμε πλέον τις προσπάθειές μας στην επιτάχυνση της διαδικασίας συγχωνεύσεως και στην ενδυνάμωση του ισολογισμού μας, καθώς η λειτουργική μας κερδοφορία θα βελτιώνεται περαιτέρω, λόγω της συνεχιζόμενης προσαρμογής των επιτοκίων καταθέσεων και των συνεργειών που αναμένεται να προκύψουν από τη λειτουργική ενοποίηση της Εμπορικής».


ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ (ΦΩΤΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ EUROBANK


Ενισχύσαμε τη θέση μας με το Τ.Τ.


«Το οικονομικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό. Στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Με την απόκτηση του Τ.Τ. και της Proton, η Eurobank ενίσχυσε τη στρατηγική της θέση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ταυτόχρονα διεύρυνε σημαντικά την πελατειακή της βάση και βελτίωσε τη ρευστότητά της.
Η ενοποίηση των δύο αυτών τραπεζών και η υλοποίηση των σημαντικών συνεργειών που αυτή θα αποδώσει, αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Παράλληλα, εξετάζουμε ένα πρόγραμμα ανασχεδιασμού του επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου της τράπεζας, αναδεικνύοντας τον πελατοκεντρικό της χαρακτήρα, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την επιστροφή στην κερδοφορία. Στόχος είναι η άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων».


ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ATTICA BANK


Δίνουμε ουσιαστικές απαντήσεις στην κρίση


«Η Attica Bank, μετά την επίτευξη του στόχου της κάλυψης των κεφαλαιακών της αναγκών και της πλήρους ανακεφαλαιοποίησής της από ιδιωτικά κεφάλαια, έχει δημιουργήσει την αναγκαία βάση για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, συμβάλλοντας έτσι στην αναστροφή της υφεσιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας.
Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος, ως αποτέλεσμα της τήρησης των υποχρεώσεων που η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει έναντι των διεθνών πιστωτών, η συνεχιζόμενη δημοσιονομική προσαρμογή και αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, έχουν δημιουργήσει ελπίδα και βάσιμη εκτίμηση επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος με μόνιμα χαρακτηριστικά, από τον προϋπολογισμό ήδη του τρέχοντος έτους. Στην κατεύθυνση αυτή συντείνει κι ο ρυθμός αύξησης των τουριστικών αφίξεων, με άμεση επίδραση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Κρίνεται όμως αναγκαία η επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και η εισροή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, ώστε η χώρα να επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά και να διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα που είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάταξη της χώρας.
Μετά την επίτευξη του στόχου της πλήρους ανακεφαλαιοποίησής της, η Attica Bank θέτει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου μέσω του περιορισμού του λειτουργικού της κόστους, της περαιτέρω αναβάθμισης των υπηρεσιών της, που ήδη έχει ξεκινήσει και θα αποκτήσει χαρακτηριστικά μεγαλύτερης έντασης την επόμενη περίοδο, όπως και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.
Δρώντας με γνώμονα τη στήριξη των πελατών της και με την υποστήριξη του βασικού της μετόχου, του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, αλλά και των νέων μετόχων της, η Attica Bank δημιουργεί το πλαίσιο ουσιαστικών απαντήσεων στα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει η οικονομική κρίση και ο κύκλος ύφεσης, από τον οποίο δεν έχει ακόμα εξέλθει η ελληνική οικονομία».


ΑΝΑΚΑΜΠΤΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν τις προσπάθειες εξοικονόμησης κόστους όπου είναι δυνατόν, βελτιώνουν την οργανική τους κερδοφορία, προχωρούν στην εξυγίανση των δανειακών χαρτοφυλακίων τους, επιβραδύνουν τη δημιουργία νέων επισφαλειών, ενώ παράλληλα αυξάνουν τους κρίσιμους δείκτες της ρευστότητάς τους.


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ


O Όμιλος της ΕΤΕ παρουσίασε κερδοφορία για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, καθώς τα καθαρά κέρδη β’ τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 317 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων εκτάκτων αποτελεσμάτων από θετικό αναβαλλόμενο φόρο ύψους 208 εκατ. ευρώ, αλλά και της περαιτέρω απομείωσης της συμμετοχής της ΕΤΕ στη Eurobank, ύψους 17 εκατ. ευρώ (ή συνολικά 176 εκατ. ευρώ αρνητική επίπτωση για το α’ εξάμηνο του 2013).
Επιπλέον, θετική επίπτωση στην κερδοφορία είχε η συνεχιζόμενη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, που οδήγησε στον αντιλογισμό προβλέψεων για ενδεχόμενη απομείωση απαιτήσεων έναντι του ελληνικού Δημοσίου, ύψους 163 εκατ. ευρώ.
Η άνοδος των οργανικών κερδών του ομίλου κατά 8%, στα 999 εκατ. ευρώ, το β’ τρίμηνο του 2013 (έναντι 922 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του έτους) καταδεικνύει τη σταδιακή αντιστροφή της πτωτικής πορείας των εργασιών του ομίλου στην Ελλάδα και στη ΝΑ Ευρώπη, καθώς και την περαιτέρω περιστολή του κόστους και στις δύο περιοχές και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Επίσης αντικατοπτρίζει τη συνέχιση της ισχυρής συνεισφοράς της θυγατρικής της ΕΤΕ στην Τουρκία. Εν τούτοις, ένδειξη της σαφούς βελτίωσης της οικονομικής συγκυρίας είναι ότι τα λειτουργικά κέρδη, προ προβλέψεων, υπερβαίνουν τις προβλέψεις για πρώτη φορά μετά από εννέα τρίμηνα.
Σε εξαμηνιαία βάση, τα κέρδη έφτασαν τα 344 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.894 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012. Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων κερδών και ζημιών, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 312 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο.


Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ


Ιδιαίτερα θετική στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων ήταν η συμβολή της Finansbank, με κέρδη 332 εκατ. ευρώ, ενώ οι θυγατρικές της ΝΑ Ευρώπης συνέβαλαν με κέρδη 6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 13 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.
Πιο συγκεκριμένα, κατά το α’ εξάμηνο του 2013, οι εγχώριες δαπάνες προσωπικού παρουσίασαν πτώση κατά 12% σε ετήσια βάση, ενώ οι συνολικές δαπάνες - εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων γενικών και διοικητικών εξόδων - σημείωσαν μείωση κατά 8%.
Στη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του ομίλου συνέβαλε και η συνεχιζόμενη περιστολή των λειτουργικών δαπανών στη ΝΑ Ευρώπη κατά 3% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2012.
Συμπεριλαμβανομένης της γοργά αναπτυσσόμενης Finansbank στην Τουρκία (άνοιγμα 101 νέων καταστημάτων τους τελευταίους 12 μήνες), οι δαπάνες του ομίλου κατά το α’ εξάμηνο σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 3% σε ετήσια βάση. Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες θα σημειώσουν περαιτέρω πτώση από το β’ εξάμηνο του 2013, αφού στις ήδη αναληφθείσες πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους έρχεται να προστεθεί τόσο η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2013 όσο και η κατάργηση του επιδόματος ισολογισμού από το 2014.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 30% ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ


Καθαρά κέρδη (που αναλογούν στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) ύψους 3.509 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς.
Τα αποτελέσματα της τράπεζας έχουν ως εξής:
• Τα καθαρά έντοκα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 734 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2013. Αξίζει να σημειωθεί η θετική επίπτωση στα έντοκα έσοδα από τον περιορισμό της χρήσης του μηχανισμού ELA (ρευστότητα μόλις 0,5 δισ. ευρώ στις 30.06.13), αλλά και από την αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων.
• Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 122 εκατ. ευρώ, με το 88% αυτών να προέρχεται από προμήθειες εμπορικής τραπεζικής.
• Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 956 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένης της αρνητικής υπεραξίας εξαγορών ύψους 3.810 εκατ. ευρώ.
• Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε 644 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 347 εκατ. ευρώ ήταν δαπάνες προσωπικού, 237 εκατ. ευρώ γενικά διοικητικά έξοδα και 60 εκατ. ευρώ αποσβέσεις και λοιπά έξοδα. Στο λειτουργικό κόστος συμπεριλαμβάνονται έκτακτες επιβαρύνσεις 17 εκατ. ευρώ, λόγω της λειτουργικής ενοποίησης και των εξαγορών.
• Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του α’ εξαμήνου 2013 διαμορφώθηκαν στα 308 εκατ. ευρώ, ενώ χωρίς τα έκτακτα έξοδα ενοποίησης ανήλθαν σε 325 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένης και της αρνητικής υπεραξίας εξαγορών ύψους 3.810 εκατ. ευρώ).
• Οι προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε 1.054 εκατ. ευρώ ή 2,8% επί των μικτών δανείων σε ετησιοποιημένη βάση.
• Τα προ φόρων αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2013 διαμορφώθηκαν σε
 -857 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένης της αρνητικής υπεραξίας εξαγορών.
• Για τον καθορισμό της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εγχώριων δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών, της ATEbank, καθώς και της Millennium Bank Ελλάδος, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος επιμερισμού του κόστους αγοράς (Purchase Price Allocation), εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΔΠΧΑ3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Η συνολική αρνητική υπεραξία (negative goodwill) ανήλθε σε 3.810 εκατ. ευρώ.
• Συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής υπεραξίας, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2.953 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους για το α’ εξάμηνο 2013, τα οποία ενσωματώνουν θετικό αναβαλλόμενο φόρο 559 εκατ. ευρώ (κυρίως από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26% από την 01.01.13), διαμορφώθηκαν σε 3.509 εκατ. ευρώ.
• Το ενεργητικό του ομίλου διαμορφώθηκε σε 95,0 δισ. ευρώ στο τέλος του Ιουνίου του 2013.
• Τα δάνεια, προ προβλέψεων και προσαρμογών, διαμορφώθηκαν σε 75,7 δισ. ευρώ, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αντιπροσωπεύουν το 65%, τα στεγαστικά το 24% και τα καταναλωτικά το 11%.
• Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 54,7 δισ. ευρώ, με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως να αποτελούν το 38% του συνόλου.
• Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 116% στο τέλος του Ιουνίου του 2013, ενώ ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί ως κάλυμμα για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) στο 12% επί του ενεργητικού.
• Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 33% τον Ιούνιο του 2013, ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις ήταν στο 49%. Ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 16,3%.
• Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 8,4 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος του Ιουνίου του 2013 στα 9,5 δισ. ευρώ και ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων του ομίλου διαμορφώθηκε στο 14,0%.
• Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Ιουνίου του 2013 αριθμούσε 1.718 μονάδες, με 1.280 καταστήματα στην Ελλάδα και 438 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό στις 30.06.13 αριθμούσε 24.743 άτομα, 18.591 στην Ελλάδα και 6.152 στο εξωτερικό.


ALPHA BANK
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 126,1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ


Η τράπεζα έκλεισε το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης με καθαρά κέρδη 126,1 εκατ. ευρώ, επιδεικνύοντας σημαντική βελτίωση στα οργανικά της μεγέθη και επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των επισφαλειών.
Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 412,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ και τον ELA και της μείωσης του κόστους καταθέσεων.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 50% και τα βασικά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 526 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο, έναντι των 421,5 εκατ. ευρώ του α’ τριμήνου. Τα προ προβλέψεων προσαρμοσμένα αποτελέσματα ανήλθαν σε 197,5 εκατ. ευρώ, έναντι 73,5 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο.
Οι προβλέψεις ανήλθαν σε 479,1 εκατ. ευρώ από 504,9 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, σημειώνοντας μείωση κατά 5,1%, ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης στη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Ειδικότερα, τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων της Alpha Bank στο εξάμηνο έχουν ως εξής:


Περαιτέρω ενίσχυση του Ισολογισμού
• Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 13,9%, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου 4.571 εκατ. ευρώ. Οι εγγραφές από τους ενασκήσαντες δικαιώματα προτιμήσεως και προεγγραφής υπερέβησαν το 165%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση.
• Ο δείκτης μοχλεύσεως, σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ, ανέρχεται περίπου σε 9,4%, υπερβαίνοντας το τριπλάσιο του εκτιμώμενου ελάχιστου ορίου.
• Η ολοκλήρωση της επαναγοράς υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως τον Μάιο 2013, οδήγησε σε κέρδη 103 εκατ. ευρώ προ φόρων.
• Μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας («ELA»), κατά 2,7 δισ. ευρώ το β' τρίμηνο 2013 σε 4 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότησή μας συνολικά από τις κεντρικές τράπεζες ανήλθε σε 17,9 δισ., στο τέλος Ιουνίου 2013.
• Περαιτέρω αύξηση των υπολοίπων των καταθέσεων το β' τρίμηνο 2013 σε 42 δισ. ευρώ, με εισροές από τον ιδιωτικό τομέα 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανήλθε σε 127,3%.
• Δείκτης καθυστερήσεων 31,8%, παρουσιάζοντας μειούμενο ρυθμό αυξήσεως των καθυστερήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε 791 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο, έναντι 943 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2013.
• Οι σωρευτικές προβλέψεις ανήλθαν σε 10,4 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 16,3% του δανειακού χαρτοφυλακίου και αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 51%.
• Υπογραφή συμφωνίας πωλήσεως της θυγατρικής στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των ενεργειών για την κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου και την προσήλωσή μας στην επανασχεδίαση των δραστηριοτήτων μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η πώληση θα πραγματοποιηθεί έναντι τιμήματος 82 εκατ. ευρώ, ενώ η συναλλαγή θα είναι ουδέτερη κεφαλαιακά για την Alpha Bank. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το γ' τρίμηνο 2013. Η χρηματοοικονομική επίδοση επηρεάστηκε θετικά από το μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως.
• Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε 412,8 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο 2013, ενισχυμένο κατά 26% σε συγκρίσιμη τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως από τις κεντρικές τράπεζες, καθώς και της μειώσεως του κόστους των καταθέσεων.
• Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε αντιστοίχως κατά 50 πόντους σε 2,3% το β' τρίμηνο 2013.
• Τα βασικά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 526,5 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο 2013, έναντι 421,5 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2013 (+24,9% σε συγκρίσιμη βάση).
• Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων, προσαρμοσμένο για τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων, ανήλθε σε 197,5 εκατ. ευρώ, έναντι 73,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2013 σε συγκρίσιμη βάση.
• Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε 329 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο του 2013, μειωμένο κατά 5,4% σε συγκρίσιμη τριμηνιαία βάση.
• Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 479,1 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο 2013 από 504,9 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2013, μειωμένες κατά 5,1% σε τριμηνιαία βάση ως αποτέλεσμα του μειούμενου ρυθμού αυξήσεως των καθυστερήσεων.
• Ζημίες προ φόρων 223,9 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο του 2013 και 452,6 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2013.


EUROBANK
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ


• Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton, που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4 δισ. ευρώ και βελτίωση της σχέσης δανείων προς καταθέσεις pro-forma σε 116%, από 136% στο τέλος Ιουνίου 2013. Ετήσιες συνέργειες, που θα κλιμακωθούν σε 200 εκατ. ευρώ το 2015.
• Ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 9% το β’ τρίμηνο του 2013 έναντι του α’ τριμήνου του ίδιου έτους.
• Περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 τριμήνων. Μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 8,5% σε ετήσια βάση το α’ εξάμηνο του 2013.
• Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 120 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο, από 93 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2013.
• Μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα κατά 29% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2013. Διατήρηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στα επίπεδα του α’ τριμήνου του 2013.
• Καθαρά κέρδη α’ εξαμήνου 45 εκατ. ευρώ, συνυπολογιζομένου του αναβαλλόμενου φόρου. Λειτουργικό αποτέλεσμα -244 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο.


ATTICA BANK
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Το αποτέλεσμα, προ φόρων, για τον όμιλο, στο α’ εξάμηνο του 2013, διαμορφώθηκε σε ζημία 68 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 96,5 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2012. Αντίστοιχα, το μετά από φόρους αποτέλεσμα για το α’ εξάμηνο διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 59,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 81,1 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2012.
Ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί η θεαματική βελτίωση των συγκεντρωτικών λοιπών εσόδων μετά από φόρους, τα οποία περιορίστηκαν σε ζημία 31,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 100,1 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο.
Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 65,1 εκατ. ευρώ, χωρίς την προσμέτρηση των κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την κάλυψη του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της τράπεζας, συνολικού ύψους 398,8 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου ανήλθε σε 4 δισ. ευρώ. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 30/06/2013 σε 22,4%.
Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/06/2013, οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις για το α’ εξάμηνο του 2013 ανέρχονται σε 41 εκατ. ευρώ περίπου. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 402,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,3% περίπου σε σχέση με τη χρήση του 2012. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις την 30/6/2013 διαμορφώθηκε σε 43%.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο όμιλος, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που εξακολουθεί να υπάρχει, συνέχισε τη σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών, στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 229 μ.β. για το α’ εξάμηνο του 2013.
Οι καθαροί τόκοι για τον όμιλο ανήλθαν σε 14,8 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση της τάξης του 51,2% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2012, ως συνέπεια του κύκλου ύφεσης στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται η χώρα, που έχει ως απόρροια τη μείωση των εσόδων από τόκους λόγω της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και λόγω της αδυναμίας πρόσβασης των τραπεζών στις αγορές για την άντληση χαμηλού κόστους ρευστότητας. Σημειώνεται ότι, μετά την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας στο β’ εξάμηνο, το κόστος άντλησης κεφαλαίων για την τράπεζα αναμένεται να μειωθεί αισθητά, λόγω της απεξάρτησης από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας (E.L.A.) και της ωρίμανσης της σταδιακής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων καταθέσεων.
Το σύνολο των εσόδων για τον όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 26,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 36,8%, έναντι του α’ εξαμήνου του 2012, ως απόρροια της οικονομικής ύφεσης στον κύκλο της οποίας εξακολουθεί να βρίσκεται η ελληνική οικονομία.
 Θα πρέπει, ιδιαίτερα, να σημειωθεί η καθαρή μείωση των λειτουργικών εξόδων, αφαιρουμένων των προβλέψεων και των αποσβέσεων κατά 5% και η καθαρή μείωση των δαπανών μισθοδοσίας κατά 6% περίπου. Στο σύνολο των λειτουργικών εξόδων, με την προσθήκη και των αμοιβών μισθοδοσίας, η μείωση είναι της τάξης του 5,4%, διατηρώντας για τρίτη συνεχή χρονιά την πτωτική πορεία της συγκεκριμένης κατηγορίας εξόδων.


 

  Περιεχόμενα
ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
25 ΧΡΟΝΙΑ «ΧΡΗΜΑ»
Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ
EUROMONEY CONFERENCE
ΕΡΕΥΝΑ SAXO BANK
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑEGEAN
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ
ΦΑΚΕΛΟΣ LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site