Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2013-τ.396                              

ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ
ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Η βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών διατηρεί θεμελιώδη ρόλο για την ελληνική οικονομία και την ελληνική μεταποιητική βιομηχανία εν γένει και διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να παραμείνει βασικός μοχλός ανάπτυξης της χώρας, ακόμη και σε αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη και υφεσιακή περίοδο που διανύουμε.


 


Προκειμένου όμως η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων και ποτών να αποτελέσει το εφαλτήριο αναπτυξιακής τροχιάς, είναι εξίσου σημαντικό να στραφεί με μεγαλύτερο σθένος και επιμονή προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών, δίνοντας έμφαση στην ελληνική ποιότητα και την ταυτότητα προϊόντος, αλλά και την οργανωμένη προώθηση του ελληνικού brand name τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται εντονότερος συντονισμός και στενότερη συνεργασία των εκπροσώπων του κλάδου, ώστε να αναπτυχθούν οι συνέργιες εκείνες που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας για μια αποτελεσματική προβολή των ελληνικών προϊόντων και θα διασφαλίζουν την επιλογή της σωστής στρατηγικής και την σταθερότητα υλοποίησης του μακροχρόνιου σχεδιασμού της. Αυτή η προσπάθεια υλοποιείται σήμερα ως ένα βαθμό και έχουν αρχίσει να γίνονται σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, αλλά και η ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου επαφίεται ως εκ τούτου στην προώθηση και προβολή του ελληνικού προϊόντος, μέσα και από τα κατάλληλα σχεδιασμένα δίκτυα διανομής των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων που στηρίζονται στην ποιότητα και τη διαφοροποίηση και στην προώθηση του προτύπου της ελληνικής/ μεσογειακής κουζίνας και προτύπου διατροφής, τόσο εγχωρίως, όσο και στο εξωτερικό. Η σύνδεση δε με τον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών στα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και εν γένει με τον τουρισμό, η συνέργια με άλλα λόγια του πρώτου και του τρίτου πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί ένα επιπλέον μέσο για την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων, δημιουργώντας και αυτό σημαντική προστιθέμενη αξία, αλλά και εξαγωγική και αναπτυξιακή δυναμική στο φάσμα της παραγωγής τροφίμων.
Στο πλαίσιο της αναζήτησης τρόπων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων τροφίμων, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, των χαρακτηριστικών και προσόντων που ενσωματώνει, των γνώσεων, της εμπειρίας, των δεξιοτήτων, του αντικείμενου και του βαθμού εξειδίκευσης. Η δυναμική του ανθρωπίνου κεφαλαίου και η εξειδίκευση της απασχόλησης σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας τροφίμων περιλαμβάνει μία ευρύτατη γκάμα ειδικοτήτων και αντικειμένων απασχόλησης που εκτείνεται από τον σπόρο, την καλλιέργεια και την αγροτική παραγωγή, τη μεταποίηση των πρώτων υλών, την κατασκευή και χρήση ειδικών μηχανημάτων για τον τομέα, τις μεταφορές, το εμπόριο και τη διάθεση των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή, μέχρι τις υπηρεσίες στα εστιατόρια, το διαμετακομιστικό εμπόριο και τα logistics, τη χρηματοοικονομική διαχείριση, το μάρκετινγκ, αλλά και ζητήματα ασφάλισης, κανονισμών και νομοθεσίας τροφίμων. Οι νέες τεχνολογίες, η καινοτομική δραστηριότητα, τα προϊόντα έρευνας και ανάπτυξης ήδη οδηγούν καθοριστικά τις εξελίξεις σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης σε πολλές χώρες στο χώρο των τροφίμων. Άλλωστε, η ταχύτατη μεταβολή τους καθιστά αναγκαία την ταχεία προσαρμογή, την εγρήγορση και την ευελιξία του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να είναι ικανό να ανταποκριθεί άμεσα, έγκαιρα και αποτελεσματικά στις μεταβολές αυτές και τις νέες απαιτήσεις στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού, αλλά και να στηρίζει και να ενισχύει τις προοπτικές εξέλιξης του κλάδου, συνδέοντάς τις με τις σημερινές, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του.ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ


Η συνολική ανά κεφαλή κατανάλωση στην Ελλάδα ήταν ίση με €11.400 το 2001 (σε τρέχουσες τιμές) και αυξήθηκε σε €14.300 το 2011. Ωστόσο, η πορεία της κατά κεφαλήν κατανάλωσης υπήρξε καθοδική σταθερά από το 2009 και μετά, με την αντίστοιχη δαπάνη για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (€2.300 το 2011) να παραμένει αντίθετα σταθερή για το ίδιο χρονικό διάστημα . Επιπλέον, ως μερίδιο στη συνολική κατανάλωση, τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά παρουσίασαν μεγάλη μείωση από το 2003 (18,1%), μέχρι το 2008 (14,6%), ενώ έκτοτε, το ποσοστό αυτό συνεχώς αυξάνεται ως μερίδιο στη συνολική κατανάλωση, φτάνοντας το 16,2% το 2011. Στα τρόφιμα μόνο (χωρίς τα ποτά), οι αντίστοιχες σχετικές μεταβολές καταγράφουν την ίδια τάση. Το μερίδιο της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά στην ΕΕ-27, είναι πολύ χαμηλότερο κατά μέσο όρο σε σχέση με αυτό της Ελλάδας και παρουσιάζει ομαλότερες διακυμάνσεις. Επιπλέον, από το 2009 έως το 2011, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος της αναλογίας των τροφίμων στη συνολική κατανάλωση παρέμεινε σχετικά σταθερός, σε αντίθεση με τη συνεχή αύξηση των αντίστοιχων ποσοστών στην Ελλάδα, ένδειξη της σχετικής μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα κατά την περίοδο αυτή.ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ


Όσον αφορά τις τιμές των τροφίμων ο δείκτης για το σχετικό επίπεδο των τιμών στα τρόφιμα ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΕΕ-27 ήταν χαμηλότερος από τις 100 μονάδες από το 2000 μέχρι το 2008, γεγονός το οποίο φανερώνει ότι τα τρόφιμα στην Ελλάδα είχαν εν γένει χαμηλότερες τιμές από εκείνες στο σύνολο της ΕΕ-27 κατά την περίοδο αυτή. Ωστόσο, μετά το 2008, η σχετική τιμή στο σύνολο των τροφίμων στην Ελλάδα είναι σταθερά υψηλότερη από εκείνη της ΕΕ-27. Μεταξύ των προϊόντων των τροφίμων που ήταν σταθερά πιο ακριβά στην εξεταζόμενη περίοδο είναι το γάλα, τυρί και αυγά, αλλά και τα έλαια και λίπη. Το γάλα, τυρί και αυγά είναι η πιο ακριβή κατηγορία των τροφίμων στην Ελλάδα σε σύγκριση με την ΕΕ-27, με τον σχετικό δείκτη να φθάνει στις 140,2 μονάδες το 2006 και να είναι σταθερά πάνω από τις 100 μονάδες συνολικά κατά την υπό εξέταση περίοδο. Τα μη αλκοολούχα ποτά είναι επίσης σταθερά πιο ακριβά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά μετά το 2003, ενώ το ίδιο ισχύει και για αλκοολούχα ποτά, όπως και για τα ψάρια και θαλασσινά, αλλά μετά το 2005. Οι δύο κατηγορίες που εμφανίζουν σταθερά χαμηλότερες σχετικές τιμές κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου είναι το κρέας, το οποίο είναι σχετικά φθηνότερο στην Ελλάδα από ότι στην ΕΕ-27, και τα Φρούτα και Λαχανικά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πατάτες, κατηγορίες οι οποίες είναι σημαντικά φθηνότερες στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ-27 από το 2000 μέχρι το 2011.
Σε σχέση ωστόσο με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών και την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του σε ΕΕ-27 και Ελλάδα για το ίδιο χρονικό διάστημα, προκύπτει ότι ο ευρωπαϊκός μέσος δείκτης είναι σταθερά υψηλότερος από το 2008 έως το 2012, αποκλίνοντας μάλιστα περισσότερο κάθε έτος. Συγκεκριμένα, η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ευρωπαϊκού δείκτη το 2008 ήταν 6,4%, όταν η αντίστοιχη εγχώρια ήταν 5,3%, ενώ το 2012, ο εγχώριος σχετικός δείκτης αυξήθηκε μόλις κατά 1,5%, με τον μέσο ευρωπαϊκό δείκτη να καταγράφει διπλάσια ετήσια άνοδο το ίδιο διάστημα .ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΥΠΟΚΛΑΔΟ


Σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων, ο υποκλάδος Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων (107) κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων στα Τρόφιμα, το οποίο φθάνει περίπου το 63% κατά μέσο όρο την περίοδο 2008-2010. Δεύτερος κατά σειρά υποκλάδος σε όρους αριθμού επιχειρήσεων το 2008 είναι η Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών (104), με ποσοστό ως προς το σύνολο το οποίο δεν διαφέρει σε σχέση με το 2010 (περίπου 13%). Στο σύνολο των Τροφίμων (χωρίς τα ποτά), ο αριθμός των επιχειρήσεων φθάνει τις 15.325 το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΒΕ, παρουσιάζοντας μικρή πτώση της τάξης του 1% σε σχέση με το 2008. Στα Ποτά αντίθετα, ο αντίστοιχος αριθμός των επιχειρήσεων το 2008 ήταν 868 και το 2010 έφθανε τις 918 επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας συνολική ετήσια αύξηση της τάξης του 5,8%.
Όσον αφορά την Αξία παραγωγής (ακαθ.), είναι ο υποκλάδος Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων (105) που κατέχει την πρωτιά, με ποσοστό 25,2% το 2008, ενώ ακολουθεί η Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων με 21% το ίδιο έτος. Η ακαθάριστη αξία παραγωγής των Γαλακτοκομικών προϊόντων παραμένει η υψηλότερη και το 2009 (24,3%), αλλά μειώνεται στο 18,6% το 2010, όταν η συμβολή της Παραγωγής ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων φθάνει στο 27,4% του συνόλου των τροφίμων. Σωρευτικά, από το 2008 έως το 2010, η ακαθάριστη αξία παραγωγής στα Τρόφιμα αυξήθηκε κατά 6% και στα Ποτά μειώθηκε κατά 4,5%.
Σε όρους Κύκλου εργασιών του τομέα των Τροφίμων, είναι και πάλι τα Γαλακτοκομικά προϊόντα που κατέχουν τα πρωτεία, συμβάλλοντας κατά το ¼ στο συνολικό κύκλο εργασιών στα Τρόφιμα το 2008, με την Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων να ακολουθεί με 21,7%. Το 2009, οι δύο αυτοί υποκλάδοι κατέχουν ο καθένας από ένα 23% του συνολικού κύκλου εργασιών στα Τρόφιμα, ενώ το 2010, το μερίδιο της Παραγωγής ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων αυξάνεται σε 27,8%, με το αντίστοιχο στα Γαλακτοκομικά προϊόντα να μειώνεται στο 19% του συνολικού κύκλου εργασιών. Στο σύνολο των Τροφίμων, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5% από το 2008 έως το 2010, ενώ στα Ποτά, έναν από τους πιο διακεκριμένους υποκλάδους σε όρους κύκλου εργασιών, μειώθηκε κατά 2,5%.
Ως προς την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, την πρωτιά κατέχει το 2008 η Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων (25,4%), με την Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων να ακολουθεί, (23,2%). Το 2010, το μερίδιο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στα Γαλακτοκομικά έχει μειωθεί στο 17% του συνόλου των Τροφίμων (εκτός ποτών), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της Παραγωγής ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων έχει αυξηθεί σημαντικά, φθάνοντας στο 32,8% του συνόλου. Στο σύνολο των Τροφίμων, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία έχει σωρευτικά αυξηθεί κατά 14% από το 2008 έως το 2010, ενώ στα Ποτά, από τους σημαντικότερους υποκλάδους και σε όρους προστιθέμενης αξίας, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία έχει μειωθεί οριακά κατά το εξεταζόμενο διάστημα (-1%).
Τέλος, σε όρους παραγωγικότητας της εργασίας (ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο) ανά υποκλάδο σε σχέση με την ΕΕ -27, τη μεγαλύτερη διαφορά υπέρ της εγχώριας και της μέσης ευρωπαϊκής παραγωγικότητας εμφανίζει ο υποκλάδος των Ποτών (κατά €27.4 ανά εργαζόμενο), με τον κλάδο Επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος και παραγωγής προϊόντων κρέατος να ακολουθεί. Υψηλότερη είναι και η εγχώρια παραγωγικότητα της εργασίας σε σχέση με τη μέση ευρωπαϊκή και στην Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων και ελαφρώς υψηλότερη και στα Γαλακτοκομικά προϊόντα (Διάγραμμα 7). Αντίθετα, στους υπόλοιπους υποκλάδους και περισσότερο στην Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων, αμύλων και προϊόντων αμύλου και την Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών, η μέση ευρωπαϊκή παραγωγικότητα της εργασίας ξεπερνά την αντίστοιχη εγχώρια. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό το γεγονός ότι στο σύνολο των Τροφίμων, αλλά και στα Ποτά, η εγχώρια παραγωγικότητα της εργασίας ξεπερνά την αντίστοιχη μέση ευρωπαϊκή (κατά €3.2 ανά εργαζόμενο).ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Σε ό,τι αφορά την απασχόληση του τομέα των Τροφίμων , οι εργαζόμενοι στον κλάδο το 2008 έφθαναν τις 106.772, ενώ στον τομέα των ποτών τις 10.899, αποτελώντας το 9,2% του συνόλου στα Τρόφιμα και Ποτά μαζί. Έτσι, το σύνολο των εργαζομένων στα Τρόφιμα και Ποτά μαζί, έφθανε συνολικά τις 117.671 εργαζόμενους το 2008, αριθμός που μειώθηκε στις 106.488 το 2012 (μέσος όρος α’ – γ’ τριμήνου 2012), ήτοι κατά 9,5% μέσα σε μια τετραετία. Το 2011 μόνο, τα άτομα που απασχολούνται σε Τρόφιμα και Ποτά μαζί, μειώθηκαν κατά 8,3% μέσα σε ένα χρόνο, γεγονός το οποίο οφείλεται στην πτώση της απασχόλησης στον τομέα των Τροφίμων (κατά -9,5%), αφού για το ίδιο έτος, στον τομέα των ποτών σημειώθηκε άνοδος στον αριθμό των απασχολουμένων (κατά 5,4%). Στο Διάγραμμα 8 παρουσιάζεται η ετήσια μεταβολή σε όρους εργατικού δυναμικού για τα έτη 2008- 2012 και το σύνολο των εργαζομένων στα τρόφιμα και στα ποτά αντίστοιχα. Είναι φανερό ότι από το 2009 και μετά, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στα τρόφιμα μειώνεται σταθερά ανά έτος, ενώ στα ποτά, παρά τη μείωσή του κατά 6% το 2012 σε σχέση με το 2011, καταγράφει άνοδο το 2010 (2,3%), αλλά και το 2011 (2,6%), εν μέσω δηλαδή κρίσης και οικονομικής ύφεσης.
Σχετικά με τους υποκλάδους των τροφίμων, ο πιο πολυπληθής σε όρους εργατικού δυναμικού το 2012 είναι η Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων, κλάδος ο οποίος έρχεται πρώτος σε όρους απασχόλησης, καλύπτοντας σχεδόν το ½ των ατόμων που απασχολούνται στα Τρόφιμα (χωρίς τα ποτά) κατά τα έτη 2008-2012. Ακολουθούν η Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής (12,3% επί του συνόλου το 2012 από 14,4% το 2008), τα Γαλακτοκομικά (11% το 2012 από 13,4% το 2008) και τα Φρούτα και λαχανικά (10,8% το 2012 από 8,2% το 2008).
Κατά το 2012, η απασχόληση έχει μειωθεί σε όλους τους υποκλάδους των τροφίμων και περισσότερο στις Παρασκευασμένες ζωοτροφές (-36,8%) και τα Προϊόντα αλευρομύλων•και άμυλα (-18,7%). Πάντως, το 2011, εκτός από τα Ποτά, η απασχόληση είχε αυξηθεί στην Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών (κατά 24,3%), στον τρίτο μεγαλύτερο υποκλάδο σε όρους εργατικού δυναμικού, αλλά και στην Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων (κατά 10%) (Διάγραμμα 9). Σωρευτικά, την περίοδο 2008 - 2012, η απασχόληση έχει αυξηθεί στην Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων (κατά 58,8%), στην Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος (κατά 30,3%) και στην Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών (κατά 21%), ενώ στους υπόλοιπους κλάδους έχει σωρευτικά μειωθεί, λιγότερο στην Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων (κατά -3,6%) και περισσότερο στις Παρασκευασμένες ζωοτροφές (-58,7%) και τα Προϊόντα αλευρομύλων•και άμυλα (-43%).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


Σε όρους εξωτερικού εμπορίου, το 2012 υπήρξε μία σχετικά καλή χρονιά για τον κλάδο των Τροφίμων, ποτών και καπνού, ο οποίος σημείωσε μείωση του εμπορικού του ελλείμματος κατά 43% μέσα σε ένα έτος, όταν η αντίστοιχη μείωση στο σύνολο του εμπορικού ελλείμματος έφθανε πλησίον του 8%. Ενδιαφέρον έχει επίσης η εξέλιξη του λόγου εξαγωγών –εισαγωγών τροφίμων, ποτών και καπνού, ο οποίος καταγράφει συνεχή άνοδο από το 2009 και μετά, φθάνοντας στο 57,3% το 2012. Αυτό σημαίνει ότι το μερίδιο των εγχώριων εξαγωγών Τροφίμων, ποτών και καπνού ως προς τις αντίστοιχες εισαγωγές καλύπτει σχεδόν το 60%. Η αντίστοιχη αναλογία στο σύνολο των προϊόντων φθάνει το 78,5% το 2012, έχοντας επίσης αυξηθεί σταθερά από το 2008 και παρουσιάζοντας εν γένει σε σχέση με την σχετική αναλογία των τροφίμων, την ίδια σχεδόν απόκλιση διαχρονικά, ήτοι περί τις 20 με 30 ποσοστιαίες μονάδες.
Σε απόλυτα μεγέθη οι εξαγωγές Τροφίμων, ποτών και καπνού το 2012 έφθασαν τα €3.863 εκατ. (από €3.798 εκατ. το 2011), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές τα €4.918 εκατ. (από €5.662 εκατ. το 2011). Έτσι, το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδό του από το 2007, στα €1.055 εκατ. (από €1.864 εκατ. το 2011 και €2.704 εκατ. το 2007).
Σημαντική πληροφόρηση για την εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου Τροφίμων, ποτών, καπνού παρέχει και η διαχρονική εξέλιξη του στο ποσοστό των εισαγωγών και εξαγωγών Τροφίμων, ποτών, καπνού στο σύνολο των εμπορεύσιμων προϊόντων. Συγκεκριμένα, το 2012, το ποσοστό των Τροφίμων, ποτών, καπνού στο σύνολο των εγχωρίων εξαγωγών μειώθηκε στο 15% (από 16,7% το 2011), ενώ ανάλογη ήταν και η μείωση ως προς τις εισαγωγές Τροφίμων, ποτών, καπνού στο σύνολο των εγχωρίων εξαγωγών (11% από 13% το 2011). Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι το μερίδιο των εξαγώγιμων Τροφίμων, ποτών, καπνού στο σύνολο των εξαγωγών το 2012 είναι το χαμηλότερο από το 2007, όταν το αντίστοιχο μερίδιο σε σχέση με τις
εισαγωγές έχει διατηρηθεί σχετικά σταθερό από το 2007 ως το 2012, με σημαντικά
μικρότερες διακυμάνσεις. Η πτώση του μεριδίου των εξαγωγών Τροφίμων, ποτών και
καπνού στο σύνολο των εξαγωγών υποδηλώνει εντονότερη σχετική εξαγωγική
δυναμική και άλλων κλάδων της χώρας, οι οποίοι αποσπούν ένα μέρος της
εξαγωγικής δυναμικής των τροφίμων.
Επιπλέον, από τη συγκριτική ανάλυση του ποσοστού εισαγωγών και εξαγωγών από
και προς το σύνολο των χωρών της ΕΕ-27 και των χωρών εκτός ΕΕ-27, τονίζεται η
σημασία των ευρωπαίων εμπορικών εταίρων για τα Τρόφιμα, ποτά και καπνό, αφού το ποσοστό των εξαγωγών τροφίμων στις χώρες της ΕΕ-27 καλύπτει σχεδόν το 80% του συνόλου. Ήτοι, σχεδόν σταθερά από το 2007 και μετά, τα 4/5 των εξαγωγών στα
Τρόφιμα, ποτά και καπνό προορίζονται σε χώρες της ΕΕ και μόλις το 1/5 στις χώρες
του υπόλοιπου κόσμου. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο των εξαγωγικών
προϊόντων είναι πολύ χαμηλότερο (57% το 2012) και παρουσιάζει μεγαλύτερη
διακύμανση διαχρονικά. Η ΕΕ είναι και ως προς τις εισαγωγές σε Τρόφιμα, ποτά και
καπνό σημαντικός εμπορικός εταίρος, αφού από αυτήν εισάγουμε σχεδόν το 70% του
συνόλου των εισαγωγών σε Τρόφιμα, ποτά και καπνό.ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ


ΕΒΖ
«ΓΥΡΙΣΕ» ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Απογοητευτικά είναι τα αποτελέσματα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ, μέχρι στιγμής για το 2013 καθώς από τροχιά κερδοφορίας, τόσο στον όμιλο, όσο και στην εισηγμένη, επέστρεψε σε ζημίες μετά φόρων, ύψους 10,73 εκατ. ευρώ και 9,80 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.
Πρόκειται για επιδείνωση κατά 13 εκατ. ευρώ περίπου στα αποτελέσματα μέσα σε ένα μόλις χρόνο σε μια, μην ξεχνάμε, κρίσιμη περίοδο για την επιχείρηση, δεδομένου ότι σε περίπου ένα μήνα από τώρα, την 1η Νοεμβρίου, εκπνέει και η νέα προθεσμία, την 3η κατά σειρά που έχει ανακοινώσει ο ειδικός εκκαθαριστής, για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών από κάθε ενδιαφερόμενο για την εξαγορά του 82,33% της ζαχαροβιομηχανίας, καθιστώντας την όλη διαδικασία- και κυρίως, την εξασφάλιση ικανοποιητικού αντιτίμου- ακόμη πιο δύσκολη.
Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 16ης Σεπτεμβρίου, για την οικονομική χρήση 1η Ιουλίου 2012 έως και 30 Ιουνίου του 2013, ο κύκλος των εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 161,19 εκ. ευρώ και είναι μειωμένος 8,05% έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών στην Σερβία AD FABRIKA SECERA "SAJKASKA" και AD FABRIKA SECERA "CRVENKA") ανήλθε σε 228,35 εκ. ευρώ, και παρουσιάζει μείωση σε ποσοστό 0,27% έναντι της περσινής χρήσης. Όσον αφορά σο Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 15,16%, έναντι 16,30% της περσινής χρήσης, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε 19,45% έναντι 23,24%.
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, η Ε.Β.Ζ. Α.Ε., παρουσιάζει ζημίες 3,31 εκ. ευρώ, από κέρδη ύψους 10,63 εκ. ευρώ, πέρυσι και στον όμιλο σε μειωμένα κέρδη 11,08 εκ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 26,25 εκ. ευρώ, στην περασμένη χρήση. Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. εξάλλου παρουσίασαν αύξηση των ζημιών, στα 11,37 εκ. ευρώ, από ζημίες 994 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής χρήσης, ενώ για τον όμιλο οι ζημίες εκτοξεύτηκαν στα 11,29 εκ. ευρώ, από κέρδη 232 χιλ. ευρώ, στην περυσινή χρήση.
Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες 9,80 εκ. ευρώ από κέρδη 2,32 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής χρήσης, ενώ ζημίες 10,73 εκατ. ευρώ, από κέρδη 2,96 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, εμφάνισαν τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου. Σημειώνεται ότι η κλειόμενη χρήση επιβαρύνθηκε με έκτακτα έξοδα απομείωσης αξίας επενδυτικών ακινήτων, αναβαλλόμενης φορολογίας, καθώς και με προβλέψεις για ενδεχόμενες απομειώσεις απαιτήσεων.COCA-COLA HBC
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 3% ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Αύξηση της τάξεως του 3% στα 111 εκατ. ευρώ σημείωσαν το πρώτο εξάμηνου του έτους τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της Coca-Cola HBC, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Πέμπτη η εταιρεία.
Ο όγκος των πωλήσεων (κιβώτια) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος (-1%) σε 1,004 δισ. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν κατά 5% στα 178 εκατ. ευρώ.
Στο β΄τρίμηνο τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 127 εκατ. ευρώ (από 126 το β΄τρίμηνο του 2012), οι πωλήσεις σε 578 εκατ. κιβώτια (-2%) και τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη σε 179 εκατ. ευρώ (-5%).
Σύμφωνα με την εταιρεία, στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου συνέχισε να ενισχύει τη θέση της στην αγορά, καθώς αύξησε ή διατήρησε στα ίδια επίπεδα τα μερίδια αγοράς, σε όγκο, στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένων της Αυστρίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Τσεχίας, Ρουμανίας, Ρωσίας και Ουκρανίας.
Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις υποχώρησαν κατά 2% στη διάρκεια του τριμήνου και κατά 1% στο πρώτο εξάμηνο του 2013, με τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο να αυξάνονται κατά 1% σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση και για τις δύο περιόδους.
Στις αναδυόμενες αγορές σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2%, η οποία υπεραντισταθμίστηκε από την πτώση του όγκου πωλήσεων κατά 6% και 3% στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες αγορές αντίστοιχα.
Το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 98 εκατ. ευρώ, ποσό που μεταφράζεται σε αύξηση 15% σε ετήσια βάση.
Σε ό,τι αφορά την πολιτική για το μέρισμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «την υιοθέτηση μιας νέας, προοδευτικά αυξανόμενης πολιτικής μερισμάτων από το 2014 και εξής, στοχεύοντας σε ένα ποσοστό διανομής επί των συγκρίσιμων καθαρών κερδών της τάξεως του 35-45% σε βάθος χρόνου».
«Συνεχίσαμε να εστιάζουμε την προσοχή μας στα έσοδα από τις πωλήσεις, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο των καθαρών εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων προέρχεται από τις αναδυόμενες αγορές, αν και με μικρότερο ρυθμό. Η πτώση του όγκου πωλήσεων που καταγράφηκε στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές αντικατοπτρίζει το συνεχιζόμενα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές αγορές μας. Παρά τις προαναφερθείσες αντίξοες συνθήκες, ο όγκος πωλήσεων των προϊόντων με το σήμα Coca-Cola κατέγραψε άνοδο πάνω από 2% στο δεύτερο τρίμηνο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, Δημήτρης Λόης.


ΚΑΝΑΚΗΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ


Η εισηγμένη εταιρεία πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας Στ. Κανάκης κατάφερε στο πρώτο φετινό εξάμηνο, να διατηρήσει σταθερές τις πωλήσεις παρά την οικονομική κρίση (στα 7,94 εκατ. ευρώ), να βελτιώσει τα λειτουργικά της κέρδη προ φόρων και τόκων από 628 στα 836 χιλιάδες ευρώ, και να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη από τα 473 στα 568 χιλιάδες ευρώ. Επίσης σημείωσε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 980 χιλιάδων ευρώ, οι οποίες όχι μόνο χρηματοδότησαν πλήρως την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους, αλλά παράλληλα ενίσχυσαν το ταμείο της εισηγμένης.
Να σημειωθεί πως στις 30 Ιουνίου του 2013, τα ίδια κεφάλαια της Κανάκης είχαν διαμορφωθεί στα 16,48 εκατ. ευρώ, ο τραπεζικός της δανεισμός ήταν μηδενικός και το ταμείο της είχε αυξηθεί στα 2,87 εκατ. ευρώ.
Σε ότι αφορά τώρα τις προοπτικές της εισηγμένης για το δεύτερο φετινό εξάμηνο, η διοίκηση της αναφέρει:
Οι πωλήσεις της εταιρείας το πρώτο εξάµηνο του έτους διαχρονικά και µε βάση την σχετική ιστορικότητα καλύπτουν το 46% περίπου του ετησίου κύκλου εργασιών, καθώς το 54% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας πραγµατοποιείται στην διάρκεια του δευτέρου εξαµήνου κάθε χρήσεως, µε αποτέλεσµα και τα κέρδη του δευτέρου εξαµήνου να είναι µεγαλύτερα του πρώτου εξαµήνου. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή δεν υπάρχει κάποιο γεγονός, το οποίο να οδηγεί σε διαφορετική εκτίµηση σχετικά και µε την τρέχουσα χρήση 2013.
Η συνεχιζόµενη προσπάθεια για ανάπτυξη των εξαγωγών στις βαλκανικές χώρες η οποία αποτυπώνεται σε πωλήσεις ύψους 219 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2013, από 80 χιλ. Ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2012 εκτιµάται από την εταιρεία ότι θα αντισταθµίσει σε ένα βαθµό την όποια τυχόν µείωση της ζήτησης στο εσωτερικό της χώρας.
Το µικτό περιθώριο κέρδους εκτιµάται ότι θα παρουσιάσει ανοδική τάση σε ποσοστό 1-2%, λόγω της σταθεροποίησης των διεθνών τιµών πρώτων υλών.
Εν κατακλείδι, λόγω της ρευστότητας των κρατουσών συνθηκών και της ύφεσης που εξακολουθεί να επηρεάζει την χώρα και κατά την τρέχουσα χρήση, οιαδήποτε εκτίµηση για τα αποτελέσµατα και τις εν γένει επιδόσεις της Εταιρείας θα ήταν επισφαλής και παρακινδυνευµένη».


CRETA FARMS
ΠΤΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9,5%
Το πρώτο τρίμηνο του 2013 βρίσκει την Ελλάδα σε ύφεση αποτέλεσμα της δύσκολης δημοσιοοικονομικής προσαρμογής.  Η Creta Farms κατάφερε να διατηρήσει το ύψος των πωλήσεων στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη περίοδο παρ΄ όλες τις δύσκολες συνθήκες. Αναφορικά με τον Όμιλο το περιθώριο λειτουργικού αποτελέσματος EBITDA, πλέον των εξόδων αναδιοργάνωσης, αυξήθηκε κατά 4,9% και οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 9,5 %. Η μείωση στις πωλήσεις του Ομίλου οφείλεται κυρίως στη μείωση των πωλήσεων από τις θυγατρικές του εξωτερικού.
Η Διοίκηση, στα πλαίσια της πολιτικής της για ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, και προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίηση αυτής της πολιτικής έλαβε σημαντικές αποφάσεις για συνολική αναδιοργάνωση του Ομίλου οι οποίες θα τεθούν προς έγκριση στα αρμόδια όργανα.
Μεταξύ των προτάσεων της Διοίκησης περιλαμβάνονται η απορρόφηση από τη μητρική εταιρία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε των θυγατρικών της εταιριών ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε και ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. και η αύξηση κεφαλαίου στη θυγατρική της στις Η.Π.Α «Creta Farm USA» μέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσης απαίτησης. Οι παραπάνω ενέργειες εντάσσονται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της Διοίκησης με βασικούς πυλώνες:
Τη δημιουργία ενός ευέλικτου σχήματος στην εγχώρια αγορά συγκεντρώνοντας στη μητρική εταιρεία τις εγχώριες λειτουργίες του Ομίλου.
Την επικέντρωση σε εναλλακτικά μοντέλα συνεργασίας για άμεση διείσδυση στις ξένες αγορές μέσω συμφωνίας παραχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης της καινοτόμας παραγωγικής μεθοδολογίας
Την προσαρμογή των δομών του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης στο διεθνή προσανατολισμό του Ομίλου Την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου σε νέες αναπτυσσόμενες δραστηριότητες Την συνεχή βελτίωση της τεχνολογικής υποστήριξης και πληροφόρησης των λειτουργιών του Ομίλου
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρίας εμφανίζονται μειωμένα λόγω μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων (one-off) κατά ποσό 11 εκ € και 9,9 εκ € αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα δημιουργίας προβλέψεων απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού.
Ο Όμιλος Creta Farms εστιασμένος στη στρατηγική του για την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργικών δομών του, επέτυχε σημαντική μείωση των εξόδων παραγωγής και διάθεσης 7% και 14% αντίστοιχα, ενώ παράλληλα διατήρησε σταθερές πωλήσεις σε επίπεδο εταιρείας.
Οι λειτουργικές ροές, τόσο της εταιρείας όσο και του ομίλου, κινούνται σε θετικά επίπεδα, ενώ το περιθώριο λειτουργικού αποτελέσματος EBITDA, πλέον των εξόδων αναδιοργάνωσης, ανήλθε σε 10% για την εταιρεία και 8% για τον Όμιλο.


 


ΚΡΙ ΚΡΙ
ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της ΚΡΙ-ΚΡΙ ανήλθε σε € 35.384 χιλ. έναντι € 30.606 χιλ. το εξάμηνο 2012 (αύξηση 15,6%). Αντίστοιχα, τα μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:
- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 5.902 χιλ. έναντι € 6.128 χιλ. το εξάμηνο 2012.
- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 4.781 χιλ., έναντι € 4.645 χιλ. το εξάμηνο 2012.
- Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 4.182 χιλ., έναντι € 3.982 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
Σε επίπεδο ομίλου, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 4.177 χιλ., έναντι € 4.154 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
Τα μεγέθη της κερδοφορίας επηρεάστηκαν αρνητικά από τις αυξήσεις στις τιμές των α’ υλών που παρουσιάστηκαν στο β’ τρίμηνο και επέφεραν μείωση του μικτού περιθωρίου των γαλακτοκομικών κατά 2,5 μονάδες περίπου, καθώς και από τις αυξημένες δαπάνες προωθήσεων και διαφήμισης.
Στον τομέα του παγωτού, όπου οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν οριακή μείωση κατά 0,7%, προωθήσαμε ενεργά την επέκταση του δικτύου πωλήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα προχωρήσαμε σε αναδιάρθρωση του δικτύου μας στην ΠΓΔΜ και τη Βουλγαρία, μιας και πλέον οι πωλήσεις μας πραγματοποιούνται μέσω τοπικών αντιπροσώπων. Παράλληλα, συνεχίσαμε να ενισχύουμε την αναγνωρισιμότητα μας, μέσω τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων, αλλά και αξιοποιώντας την ελληνική προέλευση των προϊόντων μας.
Στο γιαούρτι, λόγω της άσχημης οικονομικής συγκυρίας, συνεχίζουμε να ακολουθούμε πολιτική ανταγωνιστικών τιμών προωθώντας, παράλληλα, τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα προϊόντα γιαουρτιού που παράγουμε για την ελληνική αγορά. Η πρόσφατη διαφημιστική καμπάνια μας, επικεντρωμένη στη φρεσκάδα των γιαουρτιών μας, που παράγονται από γάλα που συλλέγεται, επεξεργάζεται και συσκευάζεται σε λιγότερο από 24 ώρες, βοήθησε σημαντικά στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς στην εσωτερική αγορά. Ταυτόχρονα καταβάλλουμε συστηματικές προσπάθειες για την ενίσχυση των εξαγωγών μας σε χώρες της δυτικής Ευρώπης που δραστηριοποιούμαστε, καθώς και για την είσοδο μας σε μεγάλες αγορές που δε διαθέτουμε παρουσία. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η είσοδος μας στην αγορά ελληνικού γιαουρτιού της Μ. Βρετανίας, με το ξεκίνημα της συνεργασίας μας με τη γνωστή αγγλική αλυσίδα super market Waitrose. Αποτέλεσμα των προσπαθειών μας ήταν να επιτύχουμε αύξηση στις πωλήσεις γαλακτοκομικών κατά 23,4%.
Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, συνεχίζεται η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος για το παγωτό, που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/04, για το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά κλιμάκια περισσότερο από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού. Επιπλέον, η ισχυρή ανάπτυξη που παρουσιάζει ο κλάδος των γαλακτοκομικών δημιουργεί άμεσα την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας στο εργοστάσιο γιαουρτιού. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζονται επενδύσεις €8 εκ., έναντι €5 εκ. που είχαν σχεδιαστεί αρχικά, με ορίζοντα υλοποίησης ως το καλοκαίρι 2014.ΝΙΚΑΣ
ΖΗΜΙΕΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ  ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ


Σε ότι αφορά τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών της στο πρώτο τρίμηνο του 2013 αυξήθηκε κατά 1,95% και διαμορφώθηκε σε€14,77 εκατ. έναντι €14,48 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Βελτίωση κατά 25,36% παρουσίασαν και τα μικτά κέρδη τα οποία ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε €6,06 εκατ.έναντι €4,83 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012, ενώ αύξηση παρουσίασε και το περιθώριο μικτού κέρδους κατά 7,66 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 41,03% επί του κύκλου εργασιών έναντι 33,37% το 2012. Σε ότι αφορά τη λειτουργική κερδοφορία, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στο Α' τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €0,33 εκατ.έναντι €0,16 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012.
Βελτίωση παρουσίασαν και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) όπου οι ζημιές περιορίστηκαν στα€0,25 εκατ.έναντι €0,44 εκατ. το 2012.
Τέλος, βελτίωση παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) τα οποία ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε ζημιές €1,28 εκατ. έναντι ζημιών €1,68 εκατ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ)ανήλθαν σε ζημιές €2,74 εκατ.έναντι ζημιών €2,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012, επηρεασμένα σημαντικά από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον επανυπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας από τον οποίο προέκυψε ζημία που επιβάρυνε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.
Σε ότι αφορά τον όμιλο ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,2% και διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε €15,30 εκατ. έναντι €15,27 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε €6,58 εκατ. έναντι €5,32 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012 αυξημένο κατά 23,7%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά 8,2 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 43,0% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 34,8% το 2012.
Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €0,51 εκατ. έναντι €0,24 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012.
Το ενοποιημένο EBITπαρουσίασε επίσης βελτίωση καθώς περιορίστηκαν σημαντικά οι ζημιές οι οποίες ανήλθαν σε €0,30 εκατ. έναντι €0,60 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012, ενώ αντίστοιχη βελτίωση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα EBT τα οποία ανήλθαν σε ζημιές €1,49 εκατ. έναντι ζημιών €2,05 εκατ. το 2012.
Τέλος κυρίως λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή που αναφέρθηκε ανωτέρω και της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων του Α' τριμήνου το ενοποιημένο EAT, διαμορφώθηκε σε ζημίες €2,98 εκατ. έναντι ζημιών €2,41 εκατ. πέρυσι ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου ανήλθαν σε ζημίες €2,93 εκατ. έναντι ζημιών €2,44 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012.


  

  Περιεχόμενα
ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
25 ΧΡΟΝΙΑ «ΧΡΗΜΑ»
Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ
EUROMONEY CONFERENCE
ΕΡΕΥΝΑ SAXO BANK
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑEGEAN
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ
ΦΑΚΕΛΟΣ LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site