Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2005                               Τεύχος 314

Διεθνείς Αγορές  Εμπορευμάτων: Ανασκόπηση για το Μήνα Σεπτέμβριο 2005


Ο Σεπτέμβριος του 2005 αποτέλεσε έναν ακόμη μήνα, κατά τον οποίο η διεθνής αγορά των εμπορευμάτων «τράβηξε» τα βλέμματα των επενδυτών, με κύρια χαρακτηριστικά την υψηλή μεταβλητότητα και τον αυξημένο όγκο συναλλαγών, κυρίως λόγω της έντονης κίνησης των τιμών των ενεργειακών πρώτων υλών, των πολύτιμων μετάλλων, αλλά και των ζώντων εμπορευμάτων. Η πορεία του δείκτη Commodities Research Bureau ήταν διττή, αφού έπειτα από τα υψηλά των 335 μονάδων στα τέλη του προηγούμενου μήνα, η δύναμη των πωλητών ήταν υπερβάλλουσα, ενώ αμέσως μετά, η προσέγγιση στα επίπεδα των 315 μονάδων επανέφερε την ανοδική ορμή στο δείκτη. Ο δείκτης έκλεισε τελικά στα επίπεδα των 333,33 μονάδων, έναντι 329,42 μονάδων, αυξημένος σε σχέση με τα επίπεδα του μηνός Αυγούστου. Η επανα-διάσπαση του κρίσιμου επιπέδου των 330 μονάδων στη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου, ενισχύει την άποψη περί «νέας οπτικής στην αγορά των εμπορευμάτων». Πλέον, οι 300 μονάδες για το δείκτη CRB έχουν αποκτήσει δυναμική διατήρησης και σε συνδυασμό με την εκρηκτική κατάσταση στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, πιθανόν να αποτελούν το εφαλτήριο για νέα ανοδική κίνηση των τιμών στο μέλλον. Η διατήρηση του ψυχολογικού ορίου των 300 μονάδων στη διάρκεια του μηνός Οκτωβρίου θα συντηρήσει το ούτως ή άλλως υψηλό ενδιαφέρον για την αγορά. Σε τεχνικούς όρους, βραχυπρόθεσμα, ο CRB πιθανότατα θα δοκιμάσει τα επίπεδα των 350 μονάδων, ενώ στον αντίποδα οι στηρίξεις των 315 - 330 μονάδων θα δοκιμασθούν σε περίπτωση βίαιης αλλαγής της υπάρχουσας ανοδικής τάσης.


 Στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, η οποία περιλαμβάνει τα πολύτιμα μέταλλα χρυσό, άργυρο, πλατίνα και παλλάδιο, η ανοδική διάθεση των επενδυτών φάνηκε από τις πρώτες συνεδριάσεις του μήνα Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα ο δείκτης των πολύτιμων μετάλλων να κινηθεί έως τις 635 μονάδες έναντι 587,94 μονάδων το μήνα Αύγουστο του 2005. Έπειτα από τις «νωχελικές» κινήσεις στην αρχή του μήνα, ο δείκτης της πολύτιμων μετάλλων της Goldman Sachs, (χαλκός, αλουμίνιο, χάλυβας, κ.ά.), κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, πάνω από τα επίπεδα των 240 μονάδων. Τελικά, ο δείκτης έκλεισε στις 247,80 μονάδες, από 244,36 μονάδες για το μήνα Αύγουστο. Ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων της Goldman Sachs στην εξεταζόμενη περίοδο, έπειτα από την αποτυχημένη προσπάθεια διάσπασης των 200 μονάδων κατά το προηγούμενο διάστημα, κινήθηκε πτωτικά στις 191,92 μονάδες έναντι 190,19 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, και η πορεία του θα εξαρτηθεί πλέον από τη διατήρηση ή μη του σημείου στήριξης των 190 μονάδων σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Ο δείκτης των ζώντων εμπορευμάτων κινήθηκε με την υψηλότερη μεταβλητότητα και τελικά έκλεισε στα επίπεδα των 220,58 μονάδων, έναντι 211,72 μονάδων στα τέλη Αυγούστου. Τέλος, ο δείκτης ενεργειακών πρώτων υλών κινήθηκε έντονα ανοδικά με την τιμή του πετρελαίου να «κλέβει» την παράσταση για ακόμα ένα μήνα. Ο μαύρος χρυσός έδωσε ένα ανοδικό τόνο σε επίπεδο συνολικής αγοράς, με αποτέλεσμα ο δείκτης να κινηθεί στη διάρκεια του μήνα στα επίπεδα των 269,49 μονάδων έναντι 265,47 μονάδων περίπου για τον προηγούμενο μήνα.


Η αγορά του Σιδήρου


Η τιμή του σιδήρου σε μορφή σκόνης (fines) κυμάνθηκε στην περιοχή των 29,31 σεντς/dltu (US cents / dry long tone per unit) στην παγκόσμια αγορά, κατά τη διάρκεια του έτους 2002, παρουσιάζοντας μια μείωση της τάξεως του 2,40% από την αντίστοιχη μέση τιμή της περιόδου 2001 (30,03 σεντς/dltu). Για την περίοδο του 2004, ο σίδηρος σε μορφή σκόνης κυμάνθηκε στα επίπεδα των 29,87 - 30,83 σεντς / dltu (Usc/dry long tone per unit), παρουσιάζοντας μέγιστη αύξηση της τάξεως του 9,02% από την αντίστοιχη μέση τιμή της περιόδου 2003 (28,28 σεντς/dltu). Για τους μήνες του 2005, υπάρχει μια ανοδική τάση στη διαμόρφωση των τιμών. Το κύριο χαρακτηριστικό στην αγορά του μετάλλου εξακολουθεί να αποτελεί η ύπαρξη μακροχρόνιων συμβολαίων, αλλά και σχέσεων, μεταξύ αγοραστών και πωλητών, με αποτέλεσμα οι τιμές του μετάλλου να συμφωνούνται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μεταξύ των ενδιαφερομένων πλευρών. Η Ιαπωνία, αποτελεί το μεγαλύτερο εισαγωγέα σιδήρου, ενώ η Αυστραλία μαζί με τη Βραζιλία, αποτελούν τους μεγαλύτερους εξαγωγείς του μετάλλου παγκοσμίως. Σύμφωνα με παρατηρητές της αγοράς, η βιομηχανία σιδήρου στην Κίνα έχει ανακάμψει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατανάλωση σιδήρου αναφέρουν μία ποσότητα της τάξεως των 351 εκατ. τόνων για το 2005.


ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
 Οι τελευταίες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι η αγορά δείχνει κατά το τελευταίο διάστημα εμφανή σημάδια ανάκαμψης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις είναι αρκετά επηρεασμένες από τη συνεχή άνοδο των τιμών του χάλυβα, σε συνάρτηση με τη μεγάλη μείωση των αποθεμάτων του σιδήρου στην περιοχή της Ευρώπης. Η μέση τιμή του μετάλλου στην παγκόσμια αγορά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και με το AME Mineral Economics και το A.B.A.R.E. (Australian Bureau of Agriculture & Resource Economics), διαμορφώνεται στα 32,25 σεντς / dltu, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 4,61% από 30,83 σεντς/dltu που ήταν τα μέσα επίπεδα κατά το 2004. Η ανοδική κίνηση της τιμής αποτελεί συνάρτηση της κίνησης των τιμών του χάλυβα, σε συνδυασμό με τη ζήτηση από την πλευρά της Ιαπωνίας. Κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς του σιδήρου παραμένουν οι σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των παραγωγών παγκοσμίως και η διαφοροποίηση αυτή στις τεχνικές προδιαγραφές του μετάλλου αντανακλάται στις τιμές του. Παρά τις συμφωνίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών, η περιεκτικότητα των μεταλλευμάτων σε σίδηρο είναι εκείνη που επηρεάζει την τιμή του σιδήρου στις διεθνείς αγορές. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις ευρωπαϊκές αγορές του μετάλλου, η μονάδα μέτρησης για την τιμή του σιδήρου είναι τα σεντς / dmtu (U.S.c/dry metric tone per unit), ενώ στις ασιατικές αγορές και κυρίως στην Ιαπωνία, η μέτρηση γίνεται με σεντς / dltu (U.S.c/dry long tone per unit). Η παγκόσμια παραγωγή, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Australian Bureau of Agriculture & Resource Economics και του International Iron & Steel Institute, για το 8μηνο του τρέχοντος έτους, εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στους 510.563 χιλιάδες μετρικούς τόνους από 463.057 χιλ. μετρικούς τόνους που είχε διαμορφωθεί για το 8μηνο του έτους 2004, εμφανίζοντας μια ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 10,26%. Η περιοχή της Ασίας εκτιμάται ότι εμφάνισε μία σημαντική αύξηση της παραγωγής της, από 253.762 χιλ. μετρικούς τόνους σε 308.048 χιλ. μετρικούς τόνους, ή μία ποσοστιαία άνοδο κατά 21,39%. Παράλληλα, μεγάλη παραγωγός του σιδήρου παγκοσμίως, παρέμεινε η Ευρώπη των 25 κρατών μελών, καθώς υπολογίζεται ότι εμφάνισε μια μείωση στα μεγέθη της παραγωγής της, από 73.957 χιλ. μετρικούς τόνους για το 8μηνο του 2004, σε 71.484 χιλ. μετρικούς τόνους για το 8μηνο του 2005 – ή πτώση της τάξεως του 3,34%. Η παγκόσμια παραγωγή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του International Iron & Steel Institute κατά το μήνα Αύγουστο του 2005, διαμορφώθηκε στους 64.361 χιλ. μετρικούς τόνους από 60.368 χιλ. τόνους που είχε διαμορφωθεί κατά τον αντίστοιχο μήνα του 2004, εμφανίζοντας αύξηση της τάξεως του 6,61%. Η σημαντική άνοδος της ζήτησης προήλθε από την περιοχή της Ασίας, αφού η παραγωγή κινήθηκε ανοδικά κατά 17,86%, διαμορφούμενη σε 40,107 εκατ. μετρικούς τόνους. Η περιοχή της Ασίας παράγει διαχρονικά το μισό περίπου, ίσως και παραπάνω, μέγεθος της ετήσιας παραγωγής σιδήρου, κυρίως για την παραγωγή χάλυβα. Κατά τη διάρκεια του μηνός Αυγούστου του 2005, εκτιμάται ότι η παραπάνω περιοχή κάλυψε το 62% της συνολικής παραγωγής, με κύριο εισαγωγέα την Ιαπωνία και την Κίνα. Αντίθετα, η περιοχή της Βόρειας Αμερικής εμφάνισε μια σημαντική μείωση της τάξεως του 16,22% περίπου, από 4.613 χιλ. μετρικούς τόνους σε 3.165 χιλ. τόνους. Παράλληλα, η περιοχή της Νότιας Αμερικής εκτιμάται ότι εμφάνισε μία μείωση στην παραγωγή της, περίπου κατά 4,52%. Οι εκτιμήσεις του A.M.E. Mineral Economics για το έτος 2004, προέβλεψαν ότι η κατανάλωση του μετάλλου αυξήθηκε κατά 3,65% σε σχέση με την κατανάλωση για την περίοδο του έτους 2003. Όπως επισημαίνουν στην αναφορά τους οι αναλυτές του A.M.E. Mineral Economics για το έτος 2004, η σημαντική αύξηση της ζήτησης προήλθε από την περιοχή της Ασίας και της Ωκεανίας.

  Περιεχόμενα
Editorial: Περί διαφθοράς ο λόγος...
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: Eπί «Ξυρού Ακμής» τα Χρηματιστήρια;
Επενδύσεις: Aναζητώντας το «Μίτο της Αριάδνης»
Επενδύσεις: Αγορά ακινήτων: Το «αόρατο δηλητήριο» των χαμηλών επιτοκίων
Αφιέρωμα: ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «Mάχες σε πολλά μέτωπα»
Αφιέρωμα: Τηλεπικοινωνίες: Ενόψει ραγδαίων αλλαγών
¶ρθρο: Ο Τραπεζικός Κλάδος στην Ελλάδα
Εμπορεύματα: Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων: Ανασκόπηση για το Μήνα Σεπτέμβριο 2005

 Όροι και προϋποθέσεις του site