Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2013-τ.396                              

PROFILE
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑ


Ο όμιλος Profile συνέχισε να παρουσιάζει θετική πορεία στο α’ εξάμηνο του 2013, βελτιώνοντας τα βασικά του μεγέθη, ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πολιτικής στο εξωτερικό και της μέχρι τώρα αποδοτικής στρατηγικής του.


Ο όμιλος πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις σε λύσεις για τον χρηματοοικονομικό τομέα, με συνεχή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία, το EBITDA, το μικτό κέρδος και τα καθαρά κέρδη εμφανίζονται ενισχυμένα, ενώ αυξήθηκαν τα ήδη ισχυρά διαθέσιμα και μειώθηκε περαιτέρω ο δανεισμός, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.
Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρέμεινε στα ίδια περίπου μεγέθη, καταγράφοντας μικρή άνοδο, καθώς έκλεισε στα 4,145 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2013 από 4,064 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2012, ενώ τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,103 εκατ. ευρώ από 854 χιλ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, παρουσίασαν σημαντική αύξηση, διαμορφούμενα σε 163 χιλ. ευρώ, από 55 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε 96,5 χιλ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2013.
Το μικτό κέρδος παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 7,3%, διαμορφούμενο σε 1,7 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο του 2013, το οποίο, σε συνδυασμό και με τη συγκράτηση των χρηματοοικονομικών εξόδων, συνετέλεσε στη βελτίωση των βασικών μεγεθών του ομίλου.
Ο δανεισμός του ομίλου έφτασε τα 3,677 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 11%, από 4,114 εκατ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2012, και τα διαθέσιμα προσδιορίστηκαν σε 5,368 εκατ. ευρώ, από 4,285 εκατ. ευρώ, συνεπεία της αποτελεσματικής πιστωτικής πολιτικής του ομίλου. Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 3,746 εκατ. ευρώ, από 3,720 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων εμφάνισαν ιδιαίτερη αύξηση, φθάνοντας τις 266 χιλ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2013, από 75 χιλ. ευρώ πέρσι.
Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,157 εκατ. ευρώ, από 798 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2012 και το μικτό κέρδος προσδιορίστηκε σε 1,5 εκατ. ευρώ το 2013. Το λειτουργικό κέρδος για την εταιρεία αυξήθηκε κατά 61%, στις 353 χιλ. ευρώ, από 219 χιλ. ευρώ και το καθαρό κέρδος μετά από φόρους προσδιορίστηκε σε 268 χιλ. ευρώ από 50 χιλ. ευρώ.
Η προσήλωση του ομίλου στην αναπτυξιακή του στρατηγική, με βασικό στόχο την περαιτέρω διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού, καθώς και η παρουσίαση στην αγορά νέων συστημάτων, που προσφέρουν βελτίωση των λειτουργιών, ανταγωνιστικές υπηρεσίες και μοντέρνες λειτουργικότητες στον χρηματοοικονομικό κλάδο, συνέβαλαν θετικά στη βελτίωση της πορείας και των οικονομικών αποτελεσμάτων.
Ο όμιλος ενισχύει δυναμικά την παρουσία του στις αγορές του εξωτερικού, οργανώνοντας εξειδικευμένες εκδηλώσεις για τον κλάδο και παρουσιάζοντας συστηματικά τις λύσεις του σε Γενεύη, Ντουμπάι και Λονδίνο.
Στην τελευταία εκδήλωση, στο Λονδίνο, επίτιμος ομιλητής ήταν ο Ian Woodhouse της PwC, ο οποίος παρουσίασε τις νέες τάσεις και προκλήσεις στον κλάδο του wealth management.
Ειδικότερα με την ίδρυση της εταιρείας στο Ντουμπάι, ο όμιλος προσδοκά σε μεγαλύτερη διείσδυση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, καθώς στην περιοχή της Σιγκαπούρης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικές συνεργασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους.
Δεδομένης της μέχρι τώρα επιτυχημένης προσπάθειας στο εξωτερικό, που αντικατοπτρίζεται στα νέα projects που έχουν αναληφθεί, ο όμιλος θα συνεχίσει να υποστηρίζει εντατικά τις δραστηριότητες των διεθνών γραφείων του, προωθώντας την καθιέρωση των προϊόντων του στις εκάστοτε τοπικές αγορές.
Παράλληλα, ο όμιλος Profile συνεχίζει να συμμετέχει σε έργα προστιθέμενης αξίας του εγχώριου δημόσιου τομέα, διαβλέποντας ότι υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Με βάση τα ανωτέρω και τις ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης στις αγορές του εξωτερικού, η διοίκηση του ομίλου αισιοδοξεί για το υπόλοιπο του έτους, διατηρώντας θετικές προσδοκίες για την επίτευξη των στόχων του.

  Περιεχόμενα
ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
25 ΧΡΟΝΙΑ «ΧΡΗΜΑ»
Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ
EUROMONEY CONFERENCE
ΕΡΕΥΝΑ SAXO BANK
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑEGEAN
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ
ΦΑΚΕΛΟΣ LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site