Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2013-τ.396                              

LAMDA DEVELOPMENT


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ MALL


Η κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA) παρουσίασε αύξηση κατά 16% και ανήλθε σε 17,7 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του οφέλους λόγω της απόκτησης του δικαιώματος επικαρπίας του Golden Hall.Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου (δηλαδή προ μεταβολών εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα, αποσβέσεων, τόκων και φόρων) το πρώτο εξάμηνο του 2013 παρουσίασαν κερδοφορία 14,6 εκατ. ευρώ, έναντι 15,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μικρή κάμψη.
Η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγορά λιανικής συνεχίζεται, καθώς αποτελούν σημεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό.
Οι έμποροι λιανικής συνεχίζουν να έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλότερου ενοικίου συγκριτικά με τις κεντρικές οδούς, μεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και επικοινωνίας, καθώς και εξασφαλισμένη μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως αποδεικνύει η μέχρι σήμερα πορεία. Απόδειξη της επιτυχίας αυτής αποτελεί το καθεστώς υψηλών ποσοστών μίσθωσης των εμπορικών κέντρων (94%).
Πιο συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 στο «Mediterranean Cosmos» στη Θεσσαλονίκη, η πτώση του κύκλου εργασιών των καταστημάτων περιορίστηκε οριακά κατά 1%, η επισκεψιμότητα παρουσίασε πτώση κατά 7%, ενώ η εξαμηνιαία λειτουργική κερδοφορία παρουσίασε πτώση κατά 13%.
Αναφορικά με το «The Mall Athens», η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε κατά 10%, ενώ το πρώτο εξάμηνο του έτους ο τζίρος των καταστημάτων και ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασαν πτώση κατά 9% και 3% αντίστοιχα. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στο «Golden Hall» επίσης για το πρώτο εξάμηνο του έτους κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά κατά 1%, ενώ είναι αρκετά ενθαρρυντική η αύξηση του αριθμού των επισκέψεων κατά 3%. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι από τον Μάιο μέχρι σήμερα το πρόσημο είναι πλέον θετικό και για τα τρία εμπορικά κέντρα.
Η Μαρίνα του Φλοίσβου έχει επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κρίση, παρουσιάζοντας λειτουργικές ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 0,4 εκατ. ευρώ, πέρσι ενώ τα κτήρια γραφείων συνεισέφεραν στη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου 0,9 εκατ. ευρώ, οριακά πτωτικά σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.
Τα έσοδα από συμμετοχές και μερίσματα εμφανίζονται αισθητά μειωμένα, καθώς στο πρώτο τρίμηνο του 2012 συμπεριλήφθηκε στα αποτελέσματα το μέρισμα των 3,7 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή του στη Eurobank Properties, η οποία δεν υφίσταται πλέον.
 Οι καθαρές ζημιές χρήσεως, σε ενοποιημένο επίπεδο, ανήλθαν σε 25,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 62,3 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσεως.
Οι ενοποιημένες ζημιές οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις ζημιές από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου, οι οποίες όμως εμφανίζονται αισθητά μειωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Επίσης οι ζημιές οφείλονται και στην εφάπαξ επίπτωση στα αποτελέσματα ποσού 11,8 εκατ. ευρώ, που αφορά την αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας, λόγω της αύξησης του συντελεστή φορολογίας κατά 6% (από το 20% στο 26%).
Η καθαρή αξία ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε 321,0 εκατ. ευρώ (7,9 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 337 εκατ. ευρώ που ήταν την 31/12/2012, παρουσιάζοντας μικρή πτώση κατά 5%.
Η μετοχή της Lamda Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σημαντική έκπτωση στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή. Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής 3,98 ευρώ στις 27/08/2013 το discount διαμορφώνεται σε 49% έναντι της καθαρής αξίας του ενεργητικού ανά μετοχή.
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι οι αγορές ιδίων αντιπροσωπεύουν το 7,9% του μετοχικού κεφαλαίου, με ένα σωρευτικό μέσο κόστος κτήσης 4,85 ευρώ.
Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου («Net Loan to Value») ανέρχεται στο 58%, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο σε σχέση με την 31/12/2012.
Ο όμιλος διατηρεί ικανοποιητική ρευστότητα, που προσεγγίζει συνολικά τα 55 εκατ. ευρώ.


ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


Η πλέον σημαντική εξέλιξη για τον όμιλο είναι η απόκτηση της επικαρπίας επί του δικαιώματος αξιοποίησης του κτηρίου του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) για 90 έτη από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
Η υπογραφή της συμβάσεως, με την ταυτόχρονη καταβολή του τιμήματος των 81 εκατ. ευρώ, διεξήχθη την 5η Φεβρουαρίου 2013. Σκοπός της επένδυσης είναι η αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου χώρου του κτηρίου, που θα περιλαμβάνει, εκτός από πρότυπο μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων, νέες εμπορικές και ψυχαγωγικές χρήσεις, καθώς και η περαιτέρω αύξηση της επισκεψιμότητας του Golden Hall.
Επιπλέον η Lamda Development έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, και έχει ήδη προκριθεί στη δεύτερη φάση, σε σημαντικούς διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ, όπως η αξιοποίηση του χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, του οικοπέδου στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας Χαλκιδικής, της παραχώρησης εκμετάλλευσης της πρώτης δέσμης Μαρίνων (με μεγαλύτερη αυτήν του Αλίμου), καθώς και στη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Lamda Development S.A. και της εταιρείας D-Marine Investments Holding B.V. του ομίλου συμμετοχών Dogus τον Δεκέμβριο του 2012, με στόχο κοινές επενδύσεις σε τουριστικές μαρίνες, δημιουργήθηκε κοινή εταιρεία, όπου τα μέρη συμμετέχουν με ποσοστό 50%, στην οποία η Lamda Development συνεισέφερε τις μετοχές που κατείχε στη Lamda Flisvos Holding, ενώ η D-Marine συμμετείχε καταβάλλοντας μετρητά.
Η στρατηγική της εταιρείας συνοψίζεται ως ακολούθως:
• Στήριξη και ποιοτική βελτίωση των λειτουργικών κερδών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
• Προσεκτική διαχείριση της ρευστότητας, των εμπορικών και επενδυτικών κινδύνων του ομίλου, καθώς και συνέχιση της προσπάθειας για περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων.
• Προώθηση της ανάπτυξης στο πίσω μέρος του κτηρίου IBC, καθώς και των δύο μεγάλων αναπτύξεων στο Βελιγράδι. Συμμετοχή σε διαδικασίες διάθεσης ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Του Δημοσίου Α.Ε., που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αναπτυξιακό και επενδυτικό ενδιαφέρον, με ενδυνάμωση υφιστάμενων, αλλά και νέων στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς και ελληνικούς ομίλους.

  Περιεχόμενα
ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
25 ΧΡΟΝΙΑ «ΧΡΗΜΑ»
Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ
EUROMONEY CONFERENCE
ΕΡΕΥΝΑ SAXO BANK
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑEGEAN
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ
ΦΑΚΕΛΟΣ LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site