Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2013 τ.397                              

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΟΑΕΠ)


Ο κ. Άγγελος Κωτσιόπουλος παρουσιάζει τη δραστηριότητα του ΟΑΕΠ στη χώρα μας και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός διευκολύνει τις εξαγωγικές προσπάθειες των επιχειρήσεων. Επισημαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, καθώς και τους τομείς στους οποίους ακόμα υστερούν έναντι των ξένων ανταγωνιστών τους, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο καινοτόμο πρόγραμμα ασφάλισης και χρηματοδότησης «Εξωστρέφεια», που στηρίζει ουσιαστικά τις, μικρομεσαίες κυρίως, εξαγωγικές επιχειρήσεις


ΧΡΗΜΑ_Τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας διακρίνεται στον τομέα των εξαγωγών, με αποτέλεσμα να βελτιώνονται κρίσιμοι δείκτες για την ελληνική οικονομία, όπως είναι το εμπορικό έλλειμμα και το ισοζύγιο πληρωμών. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο ώστε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές μας;


ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ_Σαφώς, τόσο η Ελλάδα όσο και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή και ευρωπαϊκή οικονομική κρίση.
Για έναν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων η κρίση αποτέλεσε το έναυσμα για το μεγάλο βήμα στο εξωτερικό. Για αρκετές από αυτές ήταν μια λύση ανάγκης, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και μαζί αρκετές θέσεις εργασίας. Τώρα, πλέον, είναι συνειδητή επιλογή, καθώς ολοένα και περισσότερες την αναδεικνύουν σε βασικό άξονα της στρατηγικής που χαράσσουν, συμβάλλοντας στην «τιτάνια» προσπάθεια ανασυγκρότησης του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας.
Είναι ενδεικτικό ότι σημαντικοί ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται με επιτυχία στις ξένες αγορές και οι ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτη άνοδο από τις αρχές του 2012 έως και τον Σεπτέμβριο του 2013, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.


Επέκταση


Η εξωστρέφεια που επιδεικνύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις έχει θετικό αντίκτυπο και στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Αρκετοί αναλυτές, πλέον, μαζί με τον τουρισμό και τη ναυτιλία, χαρακτηρίζουν τις εξαγωγές τη νέα «βαριά» βιομηχανία της Ελλάδας, η οποία μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της ανεργίας και στην έξοδο από την κρίση.
 Η Ελλάδα, όντας ένας παραδοσιακός και αξιόπιστος εμπορικός, επιχειρηματικός και επενδυτικός εταίρος με τις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Ο.Σ.Α., καθώς και με τις αναδυόμενες νέες δυνάμεις του παγκόσμιου εμπορίου και της παγκόσμιας οικονομίας (Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία και Νότια Αφρική) προσβλέπει στη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη τόσο του δικού της οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος όσο και αυτού των υπολοίπων χωρών Ε.Ε. – Ευρωζώνης, γεγονός που σαφώς θα έχει θετικό αντίκτυπο στις διμερείς επιχειρηματικές και εμπορικές σχέσεις της με όλες τις προαναφερόμενες χώρες.
Ταυτόχρονα, η διασφάλιση της παρουσίας της Ελλάδας στον σκληρό πυρήνα της Ε.Ε., δηλαδή στην Ευρωζώνη, που οδήγησε στην πλήρη κατάργηση των εμποδίων στην κυκλοφορία των φυσικών προσώπων και των εμπορευμάτων, ευνοεί την ανάπτυξη των διμερών επενδυτικών ροών και συνεχώς μεταβάλλει τους όρους του εξαγωγικού εμπορίου της χώρας μας προς το θετικότερο.
Όπως καταλαβαίνουμε, οι εξελίξεις αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις για ενίσχυση και ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια αγορά, επιδεικνύοντας επιχειρηματική εξωστρέφεια.


Χ_Μπορείτε να μας κάνετε μια παρουσίαση του ΟΑΕΠ; Ποια είναι η «ταυτότητά» του, το έργο του και η συμβολή του στο μεγάλο στοίχημα της «εξωστρέφειας» και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας;


Α.Κ._Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την «ταυτότητα» του ΟΑΕΠ ως εξής:
Ο Οργανισμός ιδρύθηκε με τον Νόμο 1796/1988, είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο ορίζεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ο ΟΑΕΠ δεν επιχορηγείται ούτε από τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε από το Π.Δ.Ε., αλλά έχει πλήρη οικονομική αυτοτέλεια και καλύπτει με τους δικούς του πόρους όλα τα λειτουργικά του έξοδα, καθώς και τις αποζημιώσεις που συνδέονται με τις ασφαλιζόμενες βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις.
Στα μέσα Ιουλίου του 2013 ο ΟΑΕΠ συμπληρώνει 25 χρόνια λειτουργίας. Στο διάστημα αυτό, και κυρίως από το 1995 και μέχρι σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι ο Οργανισμός έκανε σημαντικά βήματα προόδου, με πλήρη αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του, με προσφορά «νέων» ασφαλιστικών προϊόντων, πάντα με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων εξαγωγέων και επιχειρηματιών γενικότερα.
Μάλιστα, αυτήν την περίοδο, ο ΟΑΕΠ βρίσκεται στη διαδικασία εύρεσης αναδόχου, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, για ένα πολύ φιλόδοξο έργο με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΟΑΕΠ».
Με το έργο αυτό, ο ΟΑΕΠ θα αναβαθμίσει πλήρως το πληροφοριακό του σύστημα και τον εξοπλισμό του, ενώ οι υπηρεσίες του θα είναι άμεσα προσβάσιμες μέσω διαδικτύου, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται καλύτερα και ταχύτερα οι εξαγωγείς. Ο ΟΑΕΠ προσπαθεί δηλαδή, με τις κατάλληλες ενέργειες, να προσεγγίσει το επίπεδο των υπηρεσιών των ηγέτιδων εταιρειών στον χώρο.


Χ_Πόσο σημαντική είναι η συμβολή του Οργανισμού στην εθνική προσπάθεια για αύξηση των εξαγωγών;


Α.Κ._Όλοι αναγνωρίζουν πλέον - πολιτική ηγεσία και επιχειρηματικός κόσμος - ότι η δυναμική ανάπτυξη της «εξωστρέφειας» της ελληνικής οικονομίας αποτελεί το καλύτερο «όπλο» για την έξοδο της χώρας μας από την οικονομική κρίση που την ταλανίζει τα τελευταία χρόνια. Και όταν λέμε «εξωστρέφεια», δεν εννοούμε μόνο την προώθηση των ελληνικών εξαγωγικών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και την κατασκευή τεχνικών έργων από ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό, καθώς και τις άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό που πραγματοποιούν Έλληνες επενδυτές.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Έλληνες εξαγωγείς και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό με τις παραπάνω τρεις μορφές δράσεων - εξαγωγές, τεχνικά έργα, επενδύσεις - αρκετά συχνά αντιμετωπίζουν τόσο εμπορικούς όσο και πολιτικούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να αποβούν κρίσιμοι και καθοριστικοί για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) προσφέρει προγράμματα ασφάλισης τα οποία προστατεύουν αποτελεσματικά τους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, είτε με εξαγωγές είτε με τεχνικά έργα είτε με άμεσες επενδύσεις. Τα προγράμματα ασφάλισης είναι τα εξής:


1.  Πρόγραμμα ασφάλισης βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, με το οποίο καλύπτονται τόσο εμπορικοί όσο και πολιτικοί κίνδυνοι.
2.  Πρόγραμμα ασφάλισης μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές προϊόντων και τεχνικά έργα εξωτερικού, που αναλύεται σε:
2.1. Πρόγραμμα ασφάλισης πίστωσης στον προμηθευτή.
2.2. Πρόγραμμα ασφάλισης πίστωσης στον αγοραστή και
3. Πρόγραμμα ασφάλισης επενδύσεων στο εξωτερικό.


Για τα προγράμματα 2 και 3 ασφαλίζονται μόνο πολιτικοί κίνδυνοι.


Χ_Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς;


Α.Κ._Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε Έλληνας εξαγωγέας έχει τρία προβλήματα, ή καλύτερα τρεις «πονοκεφάλους», να αντιμετωπίσει σε καθημερινή βάση.
Πρώτον, να βρει πελάτες-αγοραστές στις αγορές του εξωτερικού, δεύτερον να εξασφαλίσει την πληρωμή της αξίας των προϊόντων τα οποία πωλεί «επί πιστώσει» και τρίτον να βρει χρηματοδότηση για τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχει σε πελάτες του, ώστε να μην αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας.
Για το πρώτο πρόβλημα, δηλαδή την εύρεση πελατών-αγοραστών στο εξωτερικό, αρμόδιοι να βοηθήσουν είναι οι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Για το δεύτερο πρόβλημα, δηλαδή την εξασφάλιση της πληρωμής των προϊόντων που οι εξαγωγείς μας πωλούν «επί πιστώσει» στο εξωτερικό, ο ρόλος του ΟΑΕΠ είναι καταλυτικός και καθοριστικός, καθώς προσφέρει στους πελάτες του ανταγωνιστικά προγράμματα για την εξασφάλιση της πληρωμής των εξαγωγικών πιστώσεών τους.
Όσον αφορά στο τρίτο πρόβλημα, δηλαδή στην εξεύρεση χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων, επίσης ο ρόλος του ΟΑΕΠ είναι καταλυτικός και καθοριστικός.
Με βάση τον ιδρυτικό νόμο, ο ΟΑΕΠ δεν μπορεί να χρηματοδοτεί, αλλά μόνο να ασφαλίζει, έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, τις εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες τους στο εξωτερικό.
Όμως, ο ΟΑΕΠ συμβάλλει «έμμεσα» στη χρηματοδότηση των Ελλήνων εξαγωγέων από εμπορικές τράπεζες, αφού επιτρέπει σε όλους τους ασφαλιζόμενους πελάτες του να εκχωρούν το δικαίωμα αποζημίωσής τους για συγκεκριμένα τιμολόγια ξένων αγοραστών σε εμπορικές τράπεζες που τους χρηματοδοτούν.
Με άλλα λόγια, η εκχώρηση του δικαιώματος αποζημίωσης προς εμπορικές τράπεζες λειτουργεί σαν μια πρόσθετη διασφάλιση για αυτές (collateral), οπότε έτσι διευκολύνεται η χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων.


Χ_Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που αποκτά μια επιχείρηση συνεργαζόμενη με τον ΟΑΕΠ; Για ποιους λόγους να συνεργαστεί κάποιος με τον ΟΑΕΠ; Από ποιους κινδύνους προφυλάσσει την επιχείρησή του με αυτήν τη συνεργασία;


Α.Κ._Πολλοί είναι οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν κάποιον να συνεργαστεί με τον ΟΑΕΠ. Αναφέρομαι κατ’ αρχάς στα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και στο ποσοστό κάλυψης μέχρι 95% της ασφαλιζόμενης αξίας. Επίσης, ο εξαγωγέας καλύπτεται από την πρώτη κιόλας εξαγωγή, ανεξαρτήτως ποσού, και για όλες τις χώρες της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ, αλλά ακόμα και σε χώρες υψηλού κινδύνου, όπως Β. Αφρική, Μ. Ανατολή, χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης κ.λπ.
Έναν ακόμη σημαντικό λόγο συνεργασίας αποτελεί και το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» που παρέχει ο Οργανισμός, το οποίο είναι σημαντικό «εργαλείο» για τους εξαγωγείς, γιατί με το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζουν ασφάλιση και χρηματοδότηση ταυτόχρονα.
Οι κίνδυνοι για τους οποίους μπορεί να ασφαλιστεί ένας εξαγωγέας είναι δύο κατηγοριών: Είναι οι εμπορικοί κίνδυνοι και οι πολιτικοί κίνδυνοι. Στους εμπορικούς κινδύνους έχουμε την πτώχευση του ξένου αγοραστή, την υπερημερία του ξένου αγοραστή, την αυθαίρετη καταγγελία της εξαγωγικής σύμβασης από τον αγοραστή και την αθέτηση των όρων της σύμβασης από τον οφειλέτη.
 Στους πολιτικούς κινδύνους έχουμε τα γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως εμφύλιο ή διακρατικό πόλεμο, πολιτικές αναταραχές, γενικές απεργίες, θεομηνίες, την απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος σε χώρες εκτός Ε.Ε., κ.λπ.


Συγκριτικά πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής δράσης του ΟΑΕΠ


Επειδή είναι γνωστό ότι, εκτός από τον ΟΑΕΠ, στην Ελλάδα λειτουργούν και ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων, καθώς και εταιρείες factoring, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο ΟΑΕΠ λειτουργεί κυρίως «συμπληρωματικά» με αυτές.
Για παράδειγμα, οι ιδιωτικές εταιρείες ασφαλίζουν εγχώριες και εξαγωγικές πιστώσεις, ενώ ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει μόνο εξαγωγικές πιστώσεις. Επίσης, όσον αφορά στις εξαγωγικές πιστώσεις, οι ιδιωτικές εταιρείες ασφαλίζουν μόνο «εμπορικούς» κινδύνους και μόνο με συμβόλαια «Global», ενώ ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει «εμπορικούς» και «πολιτικούς» κινδύνους και προσφέρει δύο τύπους συμβολαίων, συμβόλαια «Μεμονωμένων Φορτώσεων» και συμβόλαια «Global».
Τέλος, οι ιδιωτικές εταιρείες απαιτούν ένα ελάχιστο ύψος ετήσιων φορτώσεων - συνήθως 1.000.000 ευρώ - ενώ ο ΟΑΕΠ, λόγω της φύσης και του ρόλου του, ασφαλίζει φορτώσεις χωρίς κάποιον περιορισμό όσον αφορά την αξία τους, δηλαδή μπορεί να ασφαλίσει ακόμα και μία μεμονωμένη φόρτωση με οποιαδήποτε αξία.


Χ_Ποια είναι τα προγράμματα που «τρέχει» σήμερα ο Οργανισμός και ποιος ο προϋπολογισμός τους; Μπορείτε να μας παρουσιάσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Οργανισμού;


Α.Κ._Ο Οργανισμός προσφέρει προγράμματα ασφάλισης τα οποία προστατεύουν αποτελεσματικά τους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, είτε με εξαγωγές είτε με τεχνικά έργα είτε με άμεσες επενδύσεις.
Για την εξασφάλιση της πληρωμής των προϊόντων που οι εξαγωγείς μας πωλούν «επί πιστώσει» στο εξωτερικό, ο ρόλος του ΟΑΕΠ είναι σημαντικός και οι διαδικασίες ασφάλισης και αποζημίωσης είναι απλές.
Ο ΟΑΕΠ προσφέρει δύο προγράμματα ασφάλισης βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που, όπως αναφέρθηκε, καλύπτουν και εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους: Το πρόγραμμα «Μεμονωμένων Φορτώσεων» και το πρόγραμμα «Global». Και τα δύο προγράμματα μπορούν να έχουν διάρκεια ενός έτους, ενώ τα ασφάλιστρα κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ώστε να μην επιβαρύνουν υπέρμετρα τους ασφαλιζόμενους εξαγωγείς και, ταυτόχρονα, να μην καθιστούν λιγότερο ανταγωνιστικά τα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα, αφού είναι γνωστό ότι το κόστος ασφάλισης μετακυλίεται στην τιμή των εξαγόμενων προϊόντων.


Εννοείται βέβαια ότι τα οριζόμενα ασφάλιστρα εξαρτώνται από πολλούς επιμέρους παράγοντες, όπως: τη χώρα προορισμού, τη φερεγγυότητα του ξένου αγοραστή, τον τρόπος διακανονισμού της πληρωμής, το ύψος των συνολικών συναλλαγών, το ιστορικό ζημιών του εξαγωγέα, τον αριθμό των κινδύνων μη πληρωμής που ζητείται να καλυφθούν κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα ασφάλιστρα είναι ανταγωνιστικά και οι διαδικασίες ασφάλισης και αποζημίωσης είναι απλές.


Χ_Τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα ασφάλισης και χρηματοδότησης «Εξωστρέφεια»;


Α.Κ._Στο σημαντικό πρόβλημα της εξεύρεσης χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς, ο ρόλος του ΟΑΕΠ είναι καταλυτικός και καθοριστικός.
Με βάση τον ιδρυτικό του νόμο, ο ΟΑΕΠ μπορεί να ασφαλίζει έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων τις εξαγωγικές πιστώσεις των ελληνικών επιχειρήσεων.
Από τον Σεπτέμβριο του 2011, όμως, ο ΟΑΕΠ συμβάλλει και «έμμεσα» στη χρηματοδότηση των Ελλήνων εξαγωγέων, μέσω του προσφερόμενου «καινοτόμου» προγράμματος «Εξωστρέφεια», με στόχο την παροχή ρευστότητας και, κατά συνέπεια, την αποτελεσματική στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και, κυρίως, των μικρομεσαίων που αποτελούν τη «ραχοκοκκαλιά» της ελληνικής οικονομίας.


Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής:
• Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια», στην ουσία, αποτελεί έναν άριστο συνδυασμό ασφάλισης και χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς στους αγοραστές-πελάτες τους εξωτερικού.
• Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» προσφέρεται μέσω στενής συνεργασίας του ΟΑΕΠ με συγκεκριμένες εμπορικές τράπεζες, με τις οποίες ο Οργανισμός έχει υπογράψει σχετικές «Συμφωνίες Συνεργασίας».
• Οι εξαγωγικές εταιρείες που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΠ και εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια», μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την τράπεζα της επιλογής τους, με ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αξίας των ασφαλισμένων από τον ΟΑΕΠ τιμολογίων, με ανώτατο ανακυκλούμενο όριο ανά εξαγωγέα το 1.000.000 ευρώ, για διάρκεια πιστώσεων από 1 μέχρι 4 μήνες και με σχετικά ευνοϊκό επιτόκιο.
• Οι τράπεζες που χρηματοδοτούν τους ασφαλιζόμενους στον ΟΑΕΠ εξαγωγείς, δεν απαιτούν «εμπράγματες» ασφάλειες, ή άλλου είδους διασφαλίσεις από τους εξαγωγείς, δεδομένου του ότι ο ΟΑΕΠ έχει καταθέσει σε καθεμία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, μετά την υπογραφή της σύμβασης, ένα συγκεκριμένο ποσό, από το οποίο η τράπεζα αποζημιώνεται σε περίπτωση που δεν υπάρξει εξόφληση των τιμολογίων από τους αγοραστές του εξωτερικού.
Αναγνωρίζοντας το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς, ο Οργανισμός κινήθηκε έγκαιρα για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Είναι μεγάλης σημασίας και σπουδαιότητας η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας που έκανε δεκτή την πρόσφατη πρόταση του ΟΑΕΠ για διπλασιασμό του ορίου χρηματοδότησης του προγράμματος «Εξωστρέφεια» του ΟΑΕΠ από 500.000 ευρώ σε 1.000.000 ευρώ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων.
 Την απόφαση αυτή αποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση οι Έλληνες εξαγωγείς, γιατί τους «ανακουφίζει», δίνοντας λύση στο καυτό πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας, και ταυτόχρονα βοηθά τα μέγιστα τόσο στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους όσο και στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.
 Στη σημερινή δύσκολη εποχή, που το πρόβλημα είναι η ρευστότητα των επιχειρήσεων, το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του Οργανισμού είναι το «οξυγόνο» των Ελλήνων εξαγωγέων.
Είναι βέβαιο ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες θα εκμεταλλευθούν τα προγράμματα που τους προσφέρει ο ΟΑΕΠ, για να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο, και ασφαλέστερα, τις εξαγωγικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, τόσο στον τομέα των επενδύσεων όσο και στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ JUMBO
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ "ΧΡΗΜΑ"
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΣELLAS LIFE SCIENCES GROUP
CLICK DELIVERY
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ FRIGOGLASS
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΕΛΟΝΤΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site