Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2013 τ.397                              

FRIGOGLASS
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 500-800 ΧΙΛ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ


Αλλαγή του παραγωγικού προσανατολισμού του εργοστασίου


Η παραγωγή ανταλλακτικών ψυγείων, που μέχρι σήμερα γινόταν στη Ρουμανία και την Τουρκία, θα γίνεται στην Ελλάδα


Με στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του εργοστασίου, καθώς και τη διατήρηση του συνόλου των θέσεων εργασίας σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης, η Frigoglass προχωρά σε αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας του ιστορικού εργοστασίου που διατηρεί στην Κάτω Αχαΐα.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα αναλάβει επενδύσεις που, σε πρώτη φάση, θα είναι ύψους 500-800 χιλ. ευρώ και θα συμβάλουν στην αλλαγή του προσανατολισμού και της δραστηριοποίησης του εργοστασίου. Μετά τις αλλαγές, στο εργοστάσιο της Κάτω Αχαΐας θα υπάρχουν οι εξής δραστηριότητες:


- Κέντρο παροχής υπηρεσιών (Service Center)
• Παραγωγή ανταλλακτικών για την Ευρώπη (με τη μεταφορά παραγωγής από το εξωτερικό)
• Κέντρο ανακατασκευής ψυγείων
- Παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων
• Γραμμή παραγωγής ψυγείων ανοιχτού τύπου


Παράλληλα, προκειμένου να μειωθεί το λειτουργικό κόστος, το οποίο θα συμβάλει στη διασφάλιση της μακρόχρονης βιωσιμότητας του εργοστασίου, η εταιρεία βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το σωματείο των εργαζομένων για την από κοινού κατάρτιση νέου μισθολογικού πλάνου, ανταγωνιστικού των επιπέδων της αγοράς.
Επισημαίνεται ότι, με βάση το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, διασφαλίζεται πλήρως το σύνολο των θέσεων εργασίας, καθώς το εργατικό δυναμικό μεταφέρεται στις νέες γραμμές παραγωγής, που αφορούν την ανακατασκευή ψυγείων και την παραγωγή ανταλλακτικών.
Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται και πάλι η 5νθήμερη εργασία για το σύνολο των εργαζομένων, οι οποίοι, μέχρι σήμερα, απασχολούνταν με το καθεστώς της εκ περιτροπής εργασίας.
Στρατηγική απόφαση και δέσμευση της εταιρείας είναι η διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη του εργοστασίου, ώστε το εργοστάσιο της Κάτω Αχαΐας να ενδυναμώσει την παρουσία του, στηρίζοντας την τοπική οικονομία της Αχαΐας, αλλά και της χώρας γενικότερα.
Οι πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν, πέρα από τις αυτονόητες μεσοπρόθεσμες ωφέλειες, αναμένεται να προσδώσουν νέες προοπτικές στο εργοστάσιο, που αποκτά έτσι τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ποικίλων εμπορικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή.
Η Frigoglass έχει την έδρα της την Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για πολυεθνική εταιρεία, με παραγωγικές εγκαταστάσεις σε 11 χώρες και 6.500 εργαζομένους.
Στην πελατειακή βάση της Frigoglass περιλαμβάνονται οι εμφιαλωτές της Coca-Cola Company (Coca-Cola Hellenic, the Bottling Investments Group, Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Amatil, Coca-Cola Sabco και πολλοί άλλοι), οι ζυθοποιίες AB InBev, SAB Miller, Carlsberg, Heineken, Diageo, Efes, οι εμφιαλωτές της Pepsi, εταιρείες γαλακτοκομικών (Nestlé, Danone) κ.ά.
Το 2012 οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 581,2 εκατ. ευρώ (458,8 εκατ. ευρώ από την επαγγελματική ψύξη και 122,4 εκατ. ευρώ από τον κλάδο υαλουργίας), ενισχυμένες σε σχέση με το 2011, όταν είχαν ανέλθει σε 555,2 εκατ. ευρώ.
 Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και εξόδων αναδιάρθρωσης, έφθασαν τα 67 εκατ. ευρώ.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ JUMBO
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ "ΧΡΗΜΑ"
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΣELLAS LIFE SCIENCES GROUP
CLICK DELIVERY
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ FRIGOGLASS
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΕΛΟΝΤΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site