Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2013-τ.395                              

EUROZONE FINANCIAL SERVICES FORECAST 
Σε ύφεση θα παραμείνει ο τραπεζικός κλάδος της Ευρωζώνης


Η ύφεση, η ανεργία και η μείωση των πραγματικών εισοδημάτων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, σύμφωνα με το  Eurozone Financial Services Forecast  της ΕΥ. Ο ρυθμός της απομόχλευσης δεν έχει επιβραδυνθεί, οι προοπτικές για τις χορηγήσεις είναι χειρότερες από ό,τι αναμενόταν και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αναμένεται να φθάσουν στο υψηλότερο τους επίπεδο κατά το 2013, οπότε και η ποιοτική αξιολόγηση του ενεργητικού των τραπεζών (AQR) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ενδέχεται να οδηγήσει σε διατήρηση των υψηλών αυτών επιπέδων σε ορισμένες αγορές μέχρι και το 2015.
Ο Andy Baldwin, επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της ΕΥ για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία και την Αφρική (EMEIA) σχολιάζει: «Τον Μάρτιο πιστεύαμε ότι ο τραπεζικός κλάδος πλησίαζε το σημείο καμπής, όμως σήμερα πια δεν περιμένουμε ότι θα υπάρξει ανάκαμψη τουλάχιστον για ένα ακόμη χρόνο. Οι προοπτικές για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από το οικονομικό και πολιτικό κλίμα της Ευρωζώνης. Η οικονομική ανάκαμψη είναι βραδύτερη από ότι ελπίζαμε, η ανεργία υψηλότερη, και οι απαιτήσεις των εθνικών πολιτικών εξακολουθούν να δημιουργούν εμπόδια στην πορεία. Μέχρι να δούμε τους όρους της AQR της ΕΚΤ, είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τις επιπτώσεις της αξιολόγησης του ενεργητικού των τραπεζών (AQR). Ωστόσο, αν συγκρίνουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στους ισολογισμούς στις ΗΠΑ με αυτούς της Ευρωζώνης, είναι ρεαλιστικό να περιμένει κανείς μια πρόσθετη συρρίκνωση κατά 1,5 τρισ.€ στην Ευρώπη, πράγμα που θα καθυστερήσει την ανάκαμψη ακόμη περισσότερο.
Ο δανεισμός θα μειωθεί περαιτέρω καθώς η απομόχλευση των τραπεζών συνεχίζεται 
Υπήρξε μια σημαντική μείωση της ζήτησης για προσωπικά και στεγαστικά δάνεια κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς η ανεργία στην Ευρωζώνη συνέχισε να αυξάνεται. Τα επιχειρηματικά δάνεια προβλέπεται να φθάσουν το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εξαετίας στα 4.5 δισ.€, τα προσωπικά δάνεια θα συρρικνωθούν  στα 595 δισ.€ (χαμηλά επταετίας), ενώ τα στεγαστικά δάνεια θα μειωθούν κατά 46 δισ.€ σε σχέση με πέρυσι. Οι τράπεζες συνεχίζουν να μειώνουν τις πιστώσεις με τον ίδιο απότομο ρυθμό του 2012, συρρικνώνοντας το σύνολο του ενεργητικού τους κατά επιπλέον 850 δισ.€ φέτος.


ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Αυξημένες κατά 22,2% οι πωλήσεις εξαμήνου


Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2013, καταρτισμένες με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2013 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  διαμορφώνονται ως εξής:
Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,5 εκατ. ευρώ, έναντι  55,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012, αυξημένες κατά 22,2% κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την ενεργειακή δραστηριότητα της εταιρείας, συνεπεία της μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 51,4 εκατ. ευρώ έναντι 38,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012, αυξημένα κατά 34,5%.
Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 16,1 εκατ. ευρώ έναντι 17 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012, μειωμένες κατά 5,3%. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 34,9 εκατ. ευρώ, έναντι 27 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αυξημένη κατά 29,1%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 20,2 εκατ. ευρώ έναντι 17,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,7%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,5 εκατ. ευρώ έναντι 11,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, μειωμένα κατά 17,5%.  Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, μειωμένα κατά 36%.


ΟΜΙΛΟΣ QUEST
Εκπαιδευτική συνεργασία με το ALBA


Ο Όμιλος Quest, σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, δημιούργησε ένα ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης για 25 στελέχη του Ομίλου Quest, σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και management.
Το Quest mini MBA δημιουργήθηκε και οργανώθηκε ειδικά για τον Όμιλο Quest,  και στοχεύει στην προσφορά σύγχρονης γνώσης σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, σε ομάδα ταλαντούχων στελεχών που προέρχονται από τις εταιρίες του Ομίλου όπως η Info Quest Technologies, Uni Systems, iSquare, και ΑCS.
Το πρόγραμμα, το οποίο θα έχει διάρκεια 132 ωρών, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2013 και θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2014. Στο mini MBA θα διδάξουν διακεκριμένοι Έλληνες καθηγητές  του ALBA, οι οποίοι κατέχουν σημαντικές ακαδημαϊκές διακρίσεις, τόσο στον τομέα της ακαδημαϊκής έρευνας όσο και στον τομέα της διδασκαλίας, καθώς και κορυφαίοι επισκέπτες καθηγητές από Πανεπιστήμια της Αμερικής.


MLS
Τέταρτο συνεχόμενο ανοδικό τρίμηνο
Αύξηση σε όλα τα οικονομικά μεγέθη της παρουσιάζει η MLS Πληροφορική το πρώτο εξάμηνο του 2013. Αύξηση 22% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της εταιρίας και ανήλθε σε 3,75 εκατ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν σε 805 χιλ. ευρώ έναντι 668 χιλ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,32 εκατ. ευρώ έναντι 2,07 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012 (αύξηση 12%). Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 18,6 εκατ. ευρώ  και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1,05 εκατ. ευρώ. 
Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MLS κ. Ιωάννης Καματάκης σημείωσε: «Διανύουμε το τέταρτο συνεχόμενο ανοδικό τρίμηνο. Πιστεύουμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα ενταθεί τα επόμενα τρίμηνα. Μετά την αγορά των smartphones,  η ΜLS στο τρίτο τρίμηνο που διανύουμε εισήλθε και στην αγορά των tablets με τέσσερα νέα μοντέλα. Εντείνουμε τις επενδύσεις μας σε έρευνα και ανάπτυξη και ετοιμάζουμε πολλά νέα προϊόντα με αιχμή του δόρατος την καινοτομία». 


ΟΠΑΠ
Μειωμένες κατά 15,1% οι πωλήσεις


Παρά την επίδραση διαφόρων εξωτερικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, όπως η μακρά και απαιτητική διαδικασία πώλησης του 33%, οι εντατικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της άδειας των Ελληνικών Λαχείων και κυρίως η αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος, η δραστηριότητα του Ομίλου επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και επηρεάστηκε αποκλειστικά από την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών. Η εταιρεία βελτίωσε τη θέση της στην ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών, παρήγαγε υψηλές ταμειακές ροές και είναι έτοιμη να επωφεληθεί από τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν από την αξιοποίηση των αδειών της. Οι πωλήσεις στο α’ εξάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 15,1% σε 1,744,3 εκ. ευρώ από 2.054,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών (ΑΕΠ α’ εξαμήνου μειωμένο κατά 5,1%) και διαφόρων έκτακτων παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα α’ τριμήνου. Οι πωλήσεις στο β’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 874,9 εκ. ευρώ από 989,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, μειωμένες κατά 11,6%, παρουσιάζοντας όμως βελτίωση σε τριμηνιαία βάση.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο α’ εξάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 103,3 εκ. ευρώ, από 344,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 70,0% ως αποτέλεσμα κυρίως της φορολόγησης επί των καθαρών εσόδων με συντελεστή 30% από 1.1.2013 και σε μικρότερο βαθμό της μείωσης του κύκλου εργασιών. Τα EBITDA β’ τριμήνου 2013 έφτασαν τα 45,7 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 71,5% σε ετήσια βάση.
Τα  καθαρά κέρδη για το α’ εξάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 73,9% στα 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Τα καθαρά κέρδη στο β’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 28,4 εκ. ευρώ   μειωμένα κατά 77,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού μειώθηκαν στο α’ εξάμηνο 2013 κατά 26,9%, στα 605,9 εκ. ευρώ από 829,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω των μειωμένων εσόδων κατά 26.3% του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Στο β’ τρίμηνο 2013, τα έσοδα του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ μειώθηκαν κατά 25,4%, ποσοστό μικρότερο σε σχέση με την μείωση κατά 27,0% του α’ τρίμηνου 2013, λαμβάνοντας υπόψη και την έλλειψη συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο ποδόσφαιρου που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2012.
Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία στο α’ εξάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 7,1% στα 1.138,4 εκ. ευρώ, έναντι 1.225,4 εκ. ευρώ. Στο β’ τρίμηνο 2013, τα έσοδα από αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά μόλις 1.9%, λόγω της αύξησης των εσόδων σε ΤΖΟΚΕΡ και ΛΟΤΤΟ και της βελτίωσης σε τριμηνιαία βάση των πωλήσεων του ΚΙΝΟ, που μειώθηκαν κατά 5.2% έναντι πτώσης 11.4% το α’ τρίμηνο 2013.


 


 


  

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ANDREY POPEL
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
78Η ΔΕΘ
ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
DIGITAL BANKING MONEY CONFERENCE 2013
ΟΙ ΤΟΠ 500 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site