Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2013/Ιανουάριος 2014-τ.398                              

ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ GS1 ASSOCIATION GREECE


ΤΟ GS1 ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ


Η Μαρία Κόντου περιγράφει τους σκοπούς και τις λειτουργίες του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού GS1, αναλύει τα χαρακτηριστικά του συστήματος προτύπων που εξυπηρετεί, ενώ απαριθμεί τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις από τη συμμετοχή τους σε αυτόν


ΧΡΗΜΑ_Κα Κόντου περιγράψτε μας, με λίγα λόγια, την ταυτότητα του GS1.


ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ_Ο GS1 είναι διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αναγνωρισμένος από τον ΟΗΕ ως μη κυβερνητική οργάνωση. Εδρεύει στις Βρυξέλλες και εκπροσωπείται σε όλο τον κόσμο από αντίστοιχους με μας οργανισμούς-μέλη του, που διαχειρίζονται και προωθούν τα πρότυπα GS1 στη χώρα τους. Λειτουργεί ως ουδέτερος φορέας και ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή διεθνών, πολυτομεακών προτύπων για τη διευκόλυνση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Ο GS1 συνεργάζεται με πολλούς διεθνείς οργανισμούς και φορείς, όπως τους ISO, NATO, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, World Customs Organization, World Health Organization, AIM και άλλους.


Χ_Ποια είναι η σχέση του GS1 Association Greece με τον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό και ποιος ο σκοπός του;


Μ.Κ._O GS1 Association Greece είναι το αποκλειστικό μέλος του Διεθνούς Οργανισμού GS1 στην Ελλάδα και ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας για τη διαχείριση του συστήματος GS1 και τη χορήγηση GS1 κωδικών barcodes με προθέματα 520 και 521 στη χώρα μας. Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό σωματείο, που δημιουργήθηκε και διοικείται από εμάς τις ίδιες τις επιχειρήσεις που είμαστε χρήστες του συστήματος GS1. Έτσι άλλωστε ορίζει και το καταστατικό του διεθνούς οργανισμού.
Σκοπός του GS1 Association Greece, όπως και όλων των μελών του GS1 σε 113 χώρες στον κόσμο, είναι να προάγει το σύστημα GS1 και να παρέχει στις επιχειρήσεις-μέλη του σύγχρονες λύσεις και μέσα, βασισμένα στα πρότυπα GS1, που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να απαντούν στις ανάγκες και προκλήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύνολό της και διευκολύνεται σημαντικά το εξαγωγικό εμπόριο.


Χ_Ποιο είναι το σύστημα προτύπων GS1 και πού εξυπηρετεί;


Μ.Κ._Το Σύστημα GS1 είναι ένα σύνολο διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, που επί 40 χρόνια αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου. Με άλλα λόγια αποτελεί την κοινή γλώσσα του παγκόσμιου επιχειρείν. Χρησιμοποιείται από 2.500.000 επιχειρήσεις στον κόσμο, σε περισσότερους από 20 βιομηχανικούς κλάδους, που πραγματοποιούν πάνω από 6 δισ. συναλλαγές/ημέρα.
Τα πιο γνωστά σε όλους μας πλέον, ως καταναλωτές, είναι τα GS1 Barcodes, για την κωδικοποίηση, σήμανση και αυτόματη συλλογή δεδομένων. Επίσης, τα πρότυπα GS1 eCom, που καλύπτουν όλες τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα πρότυπα GS1 GDSN που καλύπτουν τον συγχρονισμό δεδομένων μεταξύ λιανεμπορίου και βιομηχανίας με τη χρήση ηλεκτρονικών κατάλογων προϊόντων, των λεγόμενων datapools. Σήμερα, το δίκτυο GDSN χρησιμοποιείται από περίπου 25.000 επιχειρήσεις και περιλαμβάνει περίπου 10.000.000 καταχωρημένους κωδικούς προϊόντων. Πιο εξελιγμένες εφαρμογές βασίζονται στην αναγνώριση μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFid) με τα πρότυπα GS1 EPC, ενώ αντίστοιχα προγράμματα εξυπηρετούν εφαρμογές για ιχνηλασιμότητα, ασφάλεια, αυθεντικότητα, ανάκληση και απόσυρση προϊόντων. Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες του GS1 για τα επόμενα χρόνια είναι η επένδυση στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, με την ανάπτυξη προτύπων και λύσεων σχετικών με τη διανομή αξιόπιστων πληροφοριών σε ψηφιακά on-line περιβάλλοντα και Β2C εφαρμογές.


Χ_Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους έχει μεγαλύτερη εφαρμογή το GS1;


Μ.Κ._Τα πρότυπα GS1, αν και αρχικά δημιουργήθηκαν από λιανέμπορους και τους προμηθευτές τους, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διακίνηση των τροφίμων και των καταναλωτικών προϊόντων στα super markets, σήμερα χρησιμοποιούνται και από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς, όπως η υγεία, οι μεταφορές και τα logistics, η άμυνα, ο τραπεζικός τομέας, η χημική βιομηχανία, τα προϊόντα μικροηλεκτρονικής κ.ά.


Χ_Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και για την οικονομία γενικότερα από τη συμμετοχή στο GS1;


Μ.Κ._Μέσω των διεθνών προτύπων GS1 εξασφαλίζονται η τυποποίηση των εμπορικών συναλλαγών, οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι αξιόπιστες πληροφορίες, η ασφάλεια, η αύξηση της παραγωγικότητας και η μείωση του κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, η χρήση τους διασφαλίζει την προστιθέμενη αξία στο προϊόν, τη διαθεσιμότητα, τους ταχύτερους χρόνους εξυπηρέτησης, τη δυνατότητα νέων εμπορικών συνεργασιών, τη διευκόλυνση των εξαγωγών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Γιατί θα πρέπει λοιπόν μια ελληνική επιχείρηση να εφαρμόσει διεθνή πρότυπα GS1; Γιατί απλούστατα 2.500.000 επιχειρήσεις στον κόσμο, όπως ανέφερα προηγουμένως, τα χρησιμοποιούν και ζητούν το ίδιο από τους συνεργάτες τους. Γιατί δίνουν στρατηγικά πλεονεκτήματα σε κάθε επιχείρηση έναντι των ανταγωνιστών της. Γιατί οι «παραδοσιακές» εμπορικές συναλλαγές εξελίσσονται σε ηλεκτρονικές και το «κλασικό» κατάστημα προάγεται σε «ηλεκτρονικό», διευρύνοντας τα όρια δραστηριοποίησης και στην παγκόσμια αγορά. Γιατί η καταχώριση των προϊόντων σε GS1 «ηλεκτρονικούς καταλόγους» κάνει την επιχείρηση και τα προϊόντα της άμεσα «ορατά» και αναγνωρίσιμα οπουδήποτε στον κόσμο.


Χ_Σε τι είδους εταιρείες απευθύνεται ο GS1 Association Greece στη χώρα μας;


Μ.Κ._Aπευθυνόμαστε σε όλους τους κλάδους εμπορίου, βιομηχανίας και υπηρεσιών: σε ανεξάρτητες βιοτεχνίες, παραγωγούς, πολυεθνικές εταιρείες, εμπορικές επιχειρήσεις, μικρά καταστήματα και μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου, στο χονδρεμπόριο και στους διακινητές. Στα μέλη του GS1 Association Greece συγκαταλέγονται ακόμη τράπεζες και ο δημόσιος φορέας. Ανά κατηγορία δραστηριοποίησης, μπορώ να σας αναφέρω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει ο κλάδος τροφίμων και ποτών με 59%. Ακολουθούν ο οικιακός εξοπλισμός με 5%, τα χαρτικά, τα σχολικά και είδη συσκευασίας με 4,5%, τα ρούχα και υποδήματα 5,2%, τα καλλυντικά και είδη ατομικής φροντίδας 4,5% και ακολουθούν τα υπόλοιπα με μικρότερα ποσοστά.


Χ_Ποιες είναι οι υπηρεσίες που παρέχετε στα μέλη σας;


Μ.Κ._Στις υπηρεσίες του GS1 Association Greece προς τα μέλη του, συμπεριλαμβάνονται η έκδοση μοναδικών GS1 κωδικών barcodes με προθέματα 520 και 521, η καταχώρισή τους στο μοναδικό Διεθνές Μητρώο Κωδικών του GS1, το GEPIR, η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε ομάδες εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια, η τεχνική υποστήριξη και οι εξειδικευμένες λύσεις, η προώθηση των ενδιαφερόντων και των αναγκών των επιχειρήσεων-μελών μας μέσα στη διεθνή κοινότητα του GS1, η συνεχής ενημέρωση, η αμεσότητα και η προσαρμογή σε κάθε τεχνολογική εξέλιξη, η κοινοτική οδηγία ή ρύθμιση, έχοντας το πλεονέκτημα της ενημέρωσης πάντα κατ’ ευθείαν από την «πηγή».


Χ_Τι είναι το Διεθνές Μητρώο GEPIR;


Μ.Κ._Η αποδοχή του GS1 από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και η καθιέρωσή του ως αξιόπιστη πηγή δεδομένων, οδηγεί τις επιχειρήσεις στη χρήση και αξιοποίηση του Διεθνούς Μητρώου GEPIR.
To Διεθνές Μητρώο GEPIR - ή αλλιώς Global Electronic Party Information Registry - είναι μια μοναδική, διεθνής διαδικτυακή πλατφόρμα του GS1, που περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς GS1 σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω σύνδεσης με τα εθνικά γραφεία GS1. Αποτελεί δε βασικό «εργαλείο» του GS1 για την πιστοποίηση της εγκυρότητας των GS1 κωδικών barcodes.


Το GEPIR χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις για την επιβεβαίωση των στοιχείων των συνεργατών τους, από τελωνειακές και δημόσιες αρχές για την επιβεβαίωση στοιχείων και τον εντοπισμό πλαστών προϊόντων, από τους τελικούς καταναλωτές, ακόμη και μέσω κινητών τηλεφώνων, αλλά και τα κατά τόπους εθνικά γραφεία GS1, στο πλαίσιο του προγράμματος GS1 Logger, που αφορά σε δειγματοληπτικούς ελέγχους εγκυρότητας των GS1 barcodes, στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.


Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν αρκεί να υπάρχει ένα barcode επάνω σε ένα προϊόν, το οποίο μπορεί και να αντιγραφεί εύκολα, το θέμα είναι αυτό να είναι έγκυρο και να αντιστοιχεί στη σωστή επιχείρηση που διακινεί το προϊόν. Αυτό λοιπόν εξασφαλίζεται μοναδικά σε παγκόσμιο επίπεδο από το GEPIR. Mε απλή πληκτρολόγηση στο www.gepir.org. Και πιστέψτε με, καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες πολλών «κρουσμάτων» στην Ελλάδα και το εξωτερικό από σημεία διακίνησης, αλλά και δημόσιες αρχές που συμβουλεύονται το GEPIR για την εγκυρότητα των διακινούμενων barcodes.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας αναφέρω ότι οι καταναλωτές κατεβάζοντας την εφαρμογή iGepir στο κινητό τους, θα μπορούν πλέον, σκανάροντας το GS1 barcode ενός προϊόντος στο ράφι, να συνδέονται με το παγκόσμιο μητρώο GEPIR και να επιβεβαιώνουν με τον ασφαλέστερο τρόπο επιτόπου, την προέλευση του προϊόντος που αγοράζουν.Χ_Αναφερθήκατε προηγουμένως στην ασφάλεια, την αυθεντικότητα, την ανάκληση και την απόσυρση προϊόντων. Θέλετε να μας πείτε για τις ενέργειες του GS1 προς αυτήν την κατεύθυνση;
Μ.Κ._Με τη χρήση των διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων GS1 εξασφαλίζεται η ασφαλής καταγραφή, η μοναδική αναγνώριση και η αποτελεσματική επικοινωνία προϊόντων και πληροφοριών. Κατ’ επέκταση εξασφαλίζονται τυποποιημένες διαδικασίες για την ανάκληση και την καταπολέμηση της διακίνησης πλαστών προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας.
Η ασφάλεια των καταναλωτών, σε μια παγκοσμιοποιημένη πλέον οικονομία, απαιτεί την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων με διεθνή αποδοχή, ώστε η ανταλλαγή πληροφοριών διασυνοριακά να πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο.
Η σφαιρική προσέγγιση του GS1 όσον αφορά στην ιχνηλασιμότητα και τις ανακλήσεις, έχει ήδη οδηγήσει στην εφαρμογή λύσεων που εκμεταλλεύονται το internet και τις δυνατότητες των smartphones. Για παράδειγμα, διαβάζοντας με το κινητό τηλέφωνο το barcode ενός προϊόντος στο ράφι ενός supermarket, μπορούμε να γνωρίζουμε – μέσω internet – εάν το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει κάποιο αλλεργιογόνο συστατικό ή εάν βρίσκεται υπό ανάκληση.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η στενή συνεργασία του GS1 με τον ΟΟΣΑ, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αλλά και με τη Διεθνή Οργάνωση Τελωνείων, WCO.
Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΟΣΑ, με την υιοθέτηση των GS1 προτύπων για κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση, αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων αναζήτησης της διαδικτυακής του πύλης, του global recall (
http://globalrecalls.oecd.org), ώστε να αποτελέσει μια μοναδική πηγή αξιόπιστων πληροφοριών στη διάθεση των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των ρυθμιστικών αρχών σχετικά με τις ανακλήσεις των προϊόντων. Το global recall είναι η πρώτη on-line εφαρμογή με ενημερωμένες πληροφορίες, που εκδίδονται από ρυθμιστικές αρχές όλου του κόσμου, σχετικά με τις ανακλήσεις καταναλωτικών προϊόντων.
Παράλληλα, εμπειρογνώμονες των δύο φορέων συνεργάζονται στενά για τη δημιουργία μιας αυτοματοποιημένης εφαρμογής για τη συλλογή πληροφοριών ανακαλούμενων προϊόντων σε πραγματικό χρόνο, από τις ρυθμιστικές αρχές, όπως επίσης για μια εφαρμογή με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα φιλικό προς τον χρήστη «εργαλείο» για τον εντοπισμό επικίνδυνων προϊόντων.


Χ_Στον τομέα της υγείας που αναφέρατε, πώς μπορούν να λειτουργήσουν τα πρότυπα GS1;


Μ.Κ._O τομέας της υγείας αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο, αλλά και ευαίσθητο περιβάλλον. Φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικός εξοπλισμός, αλλά και υπηρεσίες και άνθρωποι θα πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το σωστό προϊόν ή υπηρεσία χορηγείται στον σωστό ασθενή, την κατάλληλη στιγμή, με τον σωστό τρόπο και στη σωστή δόση.
Εδώ λοιπόν, με τη χρήση των προτύπων GS1, εξασφαλίζονται τυποποιημένες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, μειώνονται τα λάθη στη φαρμακευτική αγωγή και εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Εντοπίζεται η κυκλοφορία των πλαστών φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ μειώνονται σημαντικά οι δαπάνες υγείας. Δεν είναι τυχαίο που το σύστημα GS1 έχει αναγνωριστεί από την HL7, με την υποστήριξη περισσότερων από 50 κορυφαίων φορέων του παγκόσμιου τομέα υγείας, ως το καταλληλότερο παγκοσμίως σύστημα προτύπων για την αλυσίδα εφοδιασμού της υγείας.


Χ_Τι νεότερο υπάρχει σε σχέση με τα GS1 barcodes και τι να περιμένει η ελληνική αγορά;


Μ.Κ._Πολύ σωστά το είπατε: τα GS1 barcodes. Γιατί και τα barcodes έχουν ονοματεπώνυμο. Από 1/1/2014, λοιπόν, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα η νέα συμβολογία GS1 Databar. Πρόκειται για ένα σύμβολο που τοποθετείται σε ιδιαίτερα μικρά αντικείμενα, όπως π.χ. φρούτα, κοσμήματα, καλλυντικά και μπορεί να περιέχει πολλές πληροφορίες σχετικά με το κάθε αντικείμενο, όπως τον GS1 κωδικό του προϊόντος, τον αριθμό παρτίδας, την ημερομηνία λήξης κ.λπ.
 Ακόμη υπάρχει η συμβολογία GS1 DataMatrix, που δίνει επίσης τη δυνατότητα για απεικόνιση πολλών πληροφοριών σε περιορισμένη επιφάνεια και χρησιμοποιείται κυρίως στον τομέα της υγείας.
Και τέλος να αναφέρω το GS1 QR Code, ένα άλλο σύμβολο barcode που δίνει επίσης τη δυνατότητα άντλησης πολλών πληροφοριών για το προϊόν και τον κατασκευαστή του και διαβάζεται ακόμη και με το κινητό τηλέφωνο. Προς το παρόν χρησιμοποιείται για λόγους marketing. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΝΙΚΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ «ΧΡΗΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ»
ΑΡΘΡΟ Κ. Χ. ΖΙΑΒΡΑ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ-CO BRANDED
ΦΑΚΕΛΟΣ DIONIC
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
STANDARDS MONEY CONFERENCE 2013
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ
ΕΚΘΕΣΗ ALLIANZ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΟΥΤΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ FOURLIS
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site