Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2013/Ιανουάριος 2014-τ.398                              

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΤΟ «ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ»


Η εφαρμογή του ορίου του 9%, σε ό,τι αφορά τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των συνεταιριστικών τραπεζών, έχει οδηγήσει ήδη κάποιες σε λουκέτο και αρκετές ακόμα στο «χείλος του γκρεμού»Στον «αέρα» βρίσκονται, αυτή τη στιγμή, οι δέκα συνεταιριστικές τράπεζες που εξακολουθούν να έχουν άδεια λειτουργίας μετά και το πρόσφατο λουκέτο των τραπεζών Ευβοίας, Δυτικής Μακεδονίας και Δωδεκανήσου, οι οποίες απορροφήθηκαν από την Alpha Bank.


Οι τρεις αυτές τράπεζες απέτυχαν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο το 9% της κεφαλαιακής επάρκειας που ζητά από όλες τις συνεταιριστικές η Τράπεζα της Ελλάδος.


Αντίθετα, οι άλλες τρεις τράπεζες, από τις έξι που μπήκαν στη διαδικασία να αναζητήσουν κεφάλαια με έγκριση του ενημερωτικού τους δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δηλαδή η Πελοποννήσου, η Ηπείρου και η Σερρών, πέρασαν στην επόμενη φάση, μαζί με την Παγκρήτια, τη Χανίων, τη Θεσσαλίας και της Καρδίτσας, του Έβρου, της Δράμας και της Πιερίας, οι οποίες εμφανίζονται να καλύπτουν, άλλη λιγότερο, άλλη περισσότερο, το όριο του 9%.


Από την πλευρά της, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει καθυστερήσει να διατυπώσει τη συνολική πρότασή της για το πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών, καθώς θα έπρεπε να έχει καταλήξει σε ένα σχέδιο από τον Σεπτέμβριο.


Αντί σχεδίου επέλεξε τον «νόμο του Προκρούστη», με την εφαρμογή του ορίου 9% στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, η οποία οδήγησε σε «ξαφνικό θάνατο» τρεις τράπεζες.


Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ


Οι συνεταιριστικές τράπεζες ξεκίνησαν, κατά κύριο λόγο, με πρωτοβουλία τοπικών επιμελητηρίων, ως πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούσαν αποκλειστικά υπέρ των μελών τους. Σταδιακά, υπό την πίεση της εποπτικής αρχής, μετεξελίχθησαν σε πιστωτικά ιδρύματα, υποκείμενα, ταυτόχρονα, και στο θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει.


Ως πιστωτικά ιδρύματα, πλέον, βρέθηκαν να λειτουργούν ανταγωνιστικά με τις εμπορικές τράπεζες σε έναν αγώνα άνισο, δεδομένων των μεγεθών των εμπορικών τραπεζών αφενός και του επιπέδου οργάνωσης και υποδομών αφετέρου.


ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ


Με εξαίρεση τις δύο μεγάλες συνεταιριστικές τράπεζες της Κρήτης, την Παγκρήτια και την τράπεζα Χανίων, το επίπεδο στελέχωσης, οργάνωσης, υποδομών, υπολείπεται κατά πολύ αυτού των εμπορικών τραπεζών.


Έναντι των μεγάλων εμπορικών τραπεζών, που παρέχουν ποικιλία τραπεζικών προϊόντων και εναλλακτικές μορφές τοποθετήσεων, αντέταξαν, για την προσέλκυση πελατών και καταθέσεων, τα υψηλά επιτόκια.


Από την άλλη πλευρά, η ακριβή ρευστότητα που απέκτησαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, διοχετεύθηκε σε πιστοδοτήσεις που εξυπηρέτησαν είτε πολιτικές είτε προσωπικές σχέσεις. Η οικονομική κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστες τις συνεταιριστικές τράπεζες και κατέστησε – όπως άλλωστε και σε όλες τις τράπεζες - μεγάλο ποσοστό των χορηγήσεων προβληματικό, γεγονός που υποχρεώνει τις τράπεζες στον σχηματισμό υψηλών προβλέψεων.


Σε ό,τι αφορά στο λειτουργικό κόστος, το μικρό μέγεθος πολλών από τις συνεταιριστικές τράπεζες συνεπάγεται μεγαλύτερο μοναδιαίο λειτουργικό κόστος έναντι των μεγάλων τραπεζών, με επίπτωση στην κερδοφορία και με συνέπεια την αδυναμία σχηματισμού μεγαλύτερων προβλέψεων.


Παρά την άμεση σχέση των συνεταιριστικών τραπεζών με τις τοπικές κοινωνίες, η διείσδυση στις περιοχές δραστηριοποίησής τους είναι, με εξαιρέσεις, σχετικά χαμηλή. Βασική αιτία είναι η επιφυλακτικότητα του κοινού απέναντι στις συνεταιριστικές τράπεζες και ο φόβος απώλειας των αποταμιεύσεών τους.


ΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ


Οι συνεταιριστικές τράπεζες είναι εταιρείες ανοικτού κεφαλαίου και γι’ αυτόν τον λόγο είναι ευάλωτες σε περιόδους κρίσης ή ύφεσης, όπου τα μέλη είναι ενδεχόμενο να ζητήσουν, μαζικά, τη ρευστοποίηση των μερίδων τους, είτε από φόβο είτε για να καλύψουν άλλες, επιτακτικότερες, ανάγκες. Σε αυτό συμβάλλει και η έλλειψη δευτερογενούς αγοράς για τις συνεταιριστικές μερίδες, αν και, με τη γενική κρίση και με την κρίση του χρηματιστηρίου, η ύπαρξή της λίγα θα μπορούσε να προσφέρει.


ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ


Οι συνεταιριστικές τράπεζες, μέχρι σήμερα, ακολούθησαν μια «μοναχική» πορεία και αρκετές από αυτές κατάφεραν να σταθούν με σχετική επιτυχία, βασιζόμενες κυρίως στον τοπικό τους χαρακτήρα και στη γνώση προσώπων και καταστάσεων των τοπικών κοινωνιών και αγορών προς τις οποίες απευθύνθηκαν.


Σε αυτή τη «μοναχική» πορεία είχαν την ανάγκη μιας κεντρικής επιχειρηματικής δομής, η οποία θα τις υποστήριζε στη λειτουργία τους, με την παροχή υπηρεσιών, το κόστος ανάπτυξης των οποίων, για την κάθε μία χωριστά, θα αποτελούσε μεγάλη επένδυση.


Η Πανελλήνια Τράπεζα ιδρύθηκε για να εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό και σε κάποιο βαθμό το πέτυχε, παρέχοντας στις συνεταιριστικές τράπεζες, κυρίως, υπηρεσίες κίνησης κεφαλαίων, πιστωτικών καρτών, ΑΤΜs και εργασιών εξωτερικού εμπορίου σε ορισμένες περιπτώσεις. Έφτασε, όμως, ιδιαίτερα στον τομέα των καταθέσεων, να ανταγωνίζεται τις ίδιες τις τράπεζες που είναι ιδρυτές της.


Κρίσιμο για τις συνεταιριστικές τράπεζες είναι το μέλλον της Πανελλήνιας Τράπεζας. Σε περίπτωση απορρόφησής της από άλλη τράπεζα, οι συνεταιριστικές τράπεζες που είναι μεγαλομέτοχοί της είναι πιθανόν να υποστούν σημαντική ζημιά, με επιπτώσεις στην κεφαλαιακή τους επάρκεια, ενώ όλες οι συνεταιριστικές θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στη στήριξη βασικών λειτουργιών τους.


ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ


Μετά την ανάκληση της άδειας τριών συνεταιριστικών τραπεζών στις αρχές του 2012, και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις υπόλοιπες συνεταιριστικές τράπεζες από αυτόν τον λόγο, αναπτύχθηκε ένας γενικότερος προβληματισμός για το μέλλον των συνεταιριστικών τραπεζών σε όλα τα επίπεδα, από το συναλλασσόμενο κοινό, τις ίδιες τις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές.


Με πρωτοβουλία της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος εκπονήθηκε μια μελέτη η οποία κατέληγε σε εναλλακτικά σενάρια που θα διασφάλιζαν τη βιωσιμότητα των συνεταιριστικών τραπεζών μέσα από συγχωνεύσεις.
Η μελέτη αυτή προέβλεπε τη συγχώνευση όλων των συνεταιριστικών, με τη δημιουργία είτε μίας τράπεζας είτε δύο σχημάτων - βορείου και νοτίου - είτε τριών σχημάτων, που αποτελεί μια μικρή παραλλαγή του δεύτερου.


Το σενάριο των δύο σχημάτων, το οποίο εκτιμήθηκε ως το επικρατέστερο, φάνηκε να μην «περπατάει», κυρίως λόγω της συνεπαγόμενης απώλειας του τοπικού χαρακτήρα των συνεταιριστικών τραπεζών, που αποτελεί το συγκριτικό τους πλεονέκτημα και την αιτία της ύπαρξής τους.


Μεταγενέστερα, η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών επεξεργάστηκε νέα πρόταση, η οποία, βασιζόμενη στα συμπεράσματα της προηγούμενης μελέτης, πρότεινε μιαν άλλη, εναλλακτική λύση, που προέβλεπε την ανακεφαλαιοποίηση των συνεταιριστικών τραπεζών μέσω της Πανελλήνιας Τράπεζας, την ανακεφαλαιοποίηση της ίδιας, τη μετεξέλιξη της Πανελλήνιας σε κεντρική τράπεζα των συνεταιριστικών τραπεζών, με στόχο να προκύψουν οικονομίες κλίμακας, καθώς και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση ή την πιο εύρυθμη λειτουργία των συνεταιριστικών τραπεζών.


ΑΣΑΦΕΣ «ΤΟΠΙΟ»


Το «τοπίο» στον θεσμό συνεταιριστικών τραπεζών εμφανίζεται ακόμα ασαφές. Η Τράπεζα της Ελλάδος φαίνεται να είναι διστακτική στο να πάρει πρωτοβουλίες και περιορίζεται στην αυστηρή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, όπως ισχύει σήμερα.
Όμως, θα πρέπει να εκτιμηθεί, και να ληφθεί σοβαρά υπόψη, το ότι σε αυτήν τη συγκυρία, όπου οι συστημικές αντιμετωπίζουν τα προβλήματα από τις απορροφήσεις άλλων τραπεζών, οι συνεταιριστικές τράπεζες θα μπορούσαν, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια, να στηρίξουν την τοπική επιχειρηματικότητα και να αποτελέσουν διέξοδο για πολλές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.


Κάποιες από τις σημαντικότερες συνεταιριστικές τράπεζες παρουσιάζονται παρακάτω:


ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου έλαβε στις 18/10/96 την άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος με τη σημερινή επωνυμία της. Η εμφάνισή της στην περιοχή, με τον έντονα αποκεντρωμένο χαρακτήρα της, το ελάχιστο κόστος συγκέντρωσης της τοπικής αποταμίευσης, την επανατοποθέτησή της στο τοπικό παραγωγικό κύκλωμα και την εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών, απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών οικονομικών παραγόντων, θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια σταδιακή μετατόπιση του κέντρου βάρους της χρηματοδοτικής ενίσχυσης των περιφερειακών ΜΜΕ του νομού, από τα κεντρικά ή τα καταστήματα των εμπορικών τραπεζών, σε ένα τοπικά αυτόνομο συνεταιριστικό πιστωτικό ίδρυμα, ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομία, αλλά και την ευρωστία των μελών της. Η πίστη στη Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου πηγάζει από τον δυναμισμό των μεγεθών της, την ικανότητα του στελεχιακού και υπαλληλικού δυναμικού της και των συνεργατών της, αλλά κυρίως από την ανταπόκριση των μελών της. Γιατί η Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου είναι τα μέλη της. Αυτά ορίζουν την τύχη της και κατευθύνουν, με τη συμμετοχή τους, την πορεία και το μέλλον της.


ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ξεκίνησε σαν πιστωτικός συνεταιρισμός το 1978, με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Νομού Ιωαννίνων - Ο Στόχος» και μετεξελίχθηκε σε Συνεταιριστική Τράπεζα το 1993. Έκτοτε λειτουργεί με τη σημερινή της επωνυμία και διενεργεί όλες τις τραπεζικές εργασίες.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, σύμφωνα με τις καταστατικές της διατάξεις, δεν έχει ως αυτοσκοπό την άμετρη κερδοφορία, που καταλήγει σε βάρος των συναλλασσομένων, αλλά αντίθετα εφαρμόζει την πλέον ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, προς όφελος των μελών της, ώστε η τράπεζα αυτή να είναι πραγματικά μεγάλη γι’ αυτούς και η συνεταιριστική μερίδα να αποτελεί πραγματικό επενδυτικό αγαθό.


ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1994, ως πιστωτικός και αναπτυξιακός συνεταιρισμός, μέχρι το 1998, οπότε, αφού εκπλήρωσε τις προϋποθέσεις που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, πήρε την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος να λειτουργήσει ως πιστωτικό ίδρυμα.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Θεσσαλίας είναι μια εδραιωμένη εναλλακτική τραπεζική πρόταση στον νομό. Στην πενταετία που πέρασε από τη δημιουργία της, κατέγραψε μια πορεία συνεχών επενδυτικών πρωτοβουλιών και βελτίωσης της καθημερινής της δράσης, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη των μεγεθών της με έντονους ρυθμούς, πολλές φορές με διπλασιασμό τους από χρήση σε χρήση.
Η τράπεζα βρήκε τη «χρυσή τομή», δίνοντας στους κατοίκους του νομού χρηματοδοτικές και αποταμιευτικές διεξόδους, αμείβοντας ταυτόχρονα τους συνεταίρους της με μερίσματα που προέκυπταν από την ανοδική κερδοφορία της. Έχει ως κύριους στόχους της τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των συνεταίρων της και τη συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη, σε έναν νομό, μάλιστα, που αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα.


ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ξεκίνησε τη λειτουργία της ως πιστωτικό ίδρυμα του Ν. Ηρακλείου τον Ιούνιο του 1994 και αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς, κάνοντας αισθητή την παρουσία της στην οικονομική ζωή της Κρήτης, αλλά και ευρύτερα.
Ο χαρακτήρας και η φιλοσοφία της διαφέρουν σημαντικά από τις εμπορικές τράπεζες. Είναι πρωτίστως επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας, χρήσιμη και αναγκαία για την περιφερειακή ανάπτυξη, αφού λειτουργεί ανθρωποκεντρικά και τα κέρδη της παραμένουν στην Κρήτη επ’ ωφελεία των συνεταίρων της που έχουν επενδύσει σε αυτήν και είναι χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
Η Παγκρήτια είναι μια δυναμική περιφερειακή τράπεζα, που διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο στο νησί, με 53 καταστήματα και 8 ακόμη εκτός Κρήτης. Έρχεται πρώτη στις καταθέσεις στην Κρήτη, με μερίδιο αγοράς πάνω από 14% και πάνω από 20% στον νομό Ηρακλείου, ενώ πρώτη θέση κατέχει επίσης στις χρηματοδοτήσεις προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του νησιού. Αποτελεί μέλος του Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της για γρήγορη και ανέξοδη εξυπηρέτηση μέσα από ένα ενοποιημένο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ, πανελλαδικά.
Η εκτεταμένη εμπειρία της τράπεζας από την εδραιωμένη για χρόνια συνεργασία της με την τοπική αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ και νομαρχίες), τα επιμελητήρια, τους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους, τους συνεταιριστικούς φορείς του αγροτικού τομέα και όλους τους τοπικούς φορείς της Κρήτης, δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε να αναπτύξει ολοκληρωμένα προϊόντα και υπηρεσίες, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης δημοτικών εσόδων στους δήμους, με στόχο την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού τους κόστους, καθώς και τη νέα υπηρεσία παροχής δωρεάν πληροφόρησης και υποστήριξης προς τους ΟΤΑ και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τα τρέχοντα και υπό διαβούλευση ευρωπαϊκά και εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα που τους αφορούν.


ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, μια ιδέα του Επιμελητηρίου Κορίνθου και του τότε Προέδρου του, κ. Αθανάσιου Δασκαρόλη, ιδρύθηκε το 1994 ως πιστωτικός συνεταιρισμός. Από το 1998 αναβαθμίστηκε σε τραπεζικό ίδρυμα και μετρά 6 χρόνια επιτυχημένης πορείας.
Θεμελιωμένη σωστά, ενισχύει καθημερινά την οικονομική της ευρωστία και λειτουργεί με υγιείς κανόνες και αρχές, που στοχεύουν στην οικονομική ανάπτυξη του νομού στον οποίο δραστηριοποιείται. Κατά τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση του όγκου των εργασιών της και διεύρυνε το δίκτυό της με δύο νέα καταστήματα.
Με στόχο πάντα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, την εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας, την απλούστευση των διαδικασιών, την εσωτερική οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τα στελέχη της επιτυγχάνουν μέσα από ένα κλίμα εμπιστοσύνης και φιλικής εξυπηρέτησης να διεκπεραιώνουν με ταχύτητα, συνέπεια και ακρίβεια τα αιτήματα των συνεταίρων τους και να δίνουν σαφείς λύσεις στα προβλήματα. Η ευελιξία που τη διακρίνει και η γνώση της τοπικής αγοράς διασφαλίζει και προωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των συνεταίρων - μελών της, ενισχύοντας την πίστη στον θεσμό και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του νομού.


ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ξεκίνησε τη δραστηριότητά της ως πιστωτικός συνεταιρισμός το έτος 1993, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής και καταναλωτικής πίστης υψηλής ποιότητας, με χαμηλό κόστος και μετεξελίχθηκε σε τράπεζα το 1995. Στα 14 χρόνια από την ίδρυσή της, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ακολουθώντας ένα δυναμικό σχέδιο δράσης με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το 2007 η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων έλαβε άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για συναλλαγές με μη μέλη της, στο πλαίσιο του ν. 3601/2007. Το 2008 η τράπεζα αξιοποίησε τη δυνατότητα που παρασχέθηκε με την τροποποίηση του Ν. 1667/1986 για την απόκτηση έως 1.502 μερίδων συνολικά από κάθε φυσικό πρόσωπο ή Ν.Π.Ι.Δ.
 Η επιτυχία του επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο υλοποιείται σήμερα, καθιερώνει τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ως μια επιχειρηματική και κοινωνική οντότητα με όραμα, που έχει ως αποστολή να δείξει ότι και σήμερα η κοινωνική οικονομία μπορεί να συνυπάρχει, να συνεργάζεται και να συμπληρώνει τα κενά της ελεύθερης αγοράς, δραστηριοποιούμενη με ευαισθησία, χωρίς να λειτουργεί εις βάρος του αποτελέσματος.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΝΙΚΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ «ΧΡΗΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ»
ΑΡΘΡΟ Κ. Χ. ΖΙΑΒΡΑ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ-CO BRANDED
ΦΑΚΕΛΟΣ DIONIC
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
STANDARDS MONEY CONFERENCE 2013
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ
ΕΚΘΕΣΗ ALLIANZ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΟΥΤΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ FOURLIS
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site