Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2014-τ.400                              

H «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ» ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ STRESS TEST



Πειραιώς, Alpha και Eurobank βγαίνουν στην αγορά για 6 δισ. και αναμένεται να λάβουν «ψήφο εμπιστοσύνης» από τους ξένους επενδυτές



Στην «αντεπίθεση» περνούν οι τράπεζες, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress test, βγαίνοντας στην αγορά.

Κεφάλαια - ρεκόρ 6 δισ. ευρώ θα αντλήσουν από τις αγορές τρεις τράπεζες: η Πειραιώς (1,75 δισ.), η Alpha Bank (1,2 δισ.) και η Eurobank (3 δισ., εκ των οποίων περίπου 800 εκατ. θα καταβάλει το ΤΧΣ).

Η Εθνική, με κεφαλαιακό έλλειμμα 2,183 δισ., επέλεξε έναν… άλλο δρόμο ανακεφαλαιοποίησης!

Η Εθνική πρέπει να βρει σε 6 μήνες 2,18 δισ. χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. H Πειραιώς προχωρά και σε έκδοση 500 εκατ. ομολογιακού δανείου χωρίς εξασφαλίσεις.

Οι κεφαλαιακές ανάγκες είναι συνολικά 6,382 δισ., και οι τράπεζες πρέπει να απαντήσουν στο πώς θα τις καλύψουν.

Με βάση την άσκηση προσομοίωσης που υλοποίησε η ΤτΕ, η Alpha Bank έχει κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 262 εκατ., η Πειραιώς 425 εκατ., ενώ η Eurobank χρειάζεται 2,945 δισ. και η Εθνική 2,183 δισ. Κεφάλαια ύψους 397 εκατ. έχει ανάγκη η Attica Bank και 169 εκατ. η Πανελλήνια Τράπεζα. Οι τράπεζες έως τις 15 Απριλίου καλούνται να υποβάλουν τα capital plans για την κάλυψη των αναγκών με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το συντομότερο δυνατό.

Με βάση τα stress test, η ΤτΕ υιοθέτησε το βασικό σενάριο, που προέβλεπε ανάπτυξη 0,6% το 2014 και 2,9% το 2015, έναντι του δυσμενούς σεναρίου, που προέβλεπε ύφεση -2,9% το 2014 και -0,3% το 2015.

 Με βάση το βασικό σενάριο των stress test, προκύπτουν 6,382 δισ. κεφαλαιακές ανάγκες για τις τράπεζες:

-    Alpha: 262 εκατ. με εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 4,047 δισ.

-    Eurobank: 2,945 δισ. με εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 2,106 δισ.

-    Εθνική: 2,183 δισ. κεφάλαια με εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 1,451 δισ.

-    Πειραιώς: ανάγκες κεφαλαίων 425 εκατ. με εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 2,658 δισ.

-    Attica Bank: 397 εκατ. με εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 106 εκατ.



ΤΟ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΣΕΝΑΡΙΟ



Με βάση το δυσμενές σενάριο, προκύπτουν για τις τράπεζες κεφαλαιακές ζημίες 9,418 δισ.

Στην Alpha 560 εκατ. με εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 3,172 δισ.

Στη Eurobank 4,980 δισ. ανάγκη κεφαλαίων και εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 25 εκατ.

Στην Εθνική 2,502 δισ. ανάγκη κεφαλαίων και εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 656 εκατ.

Στην Πειραιώς 757 εκατ. νέα κεφάλαια και εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου στα 1,831 δισ.

Στην Attica Βank 434 εκατ. νέα κεφάλαια και εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 77 εκατ.

Η ΤτΕ επιχειρηματολόγησε πειστικά, τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το βασικό σενάριο, καθώς οι παραδοχές του δυσμενούς σεναρίου (που ήθελε το ΔΝΤ) ξεπερνούν τα όρια των ακραίων εκτιμήσεων.



Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ



Εθνική: Εμφανίζοντας τις χαμηλότερες εκτιμήσεις για πιστωτικές ζημιές (CLPs) σε ό,τι αφορά το ελληνικό χαρτοφυλάκιο (8,74 δισ.), η Εθνική δέχεται πλήγμα από τις αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου στο εξωτερικό (3,1 δισ.), ενώ εμφανίζει τη χαμηλότερη εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου, της τάξης των 1,451 δισ. Τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια αναφοράς διαμορφώνονται στα 4,82 δισ. ευρώ, με τον στόχο κεφαλαίων 8% στα 4,743 δισ. τον Δεκέμβριο του 2016 και οι συσσωρευμένες προβλέψεις στα 8,13 δισ.



Πειραιώς: Εμφανίζει αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στο εξωτερικό, της τάξης των 2,342 δισ. και τα μεγαλύτερα CLPs για ελληνικό κίνδυνο (16,132 δισ.). Διαθέτει τα υψηλότερα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια αναφοράς (8,294 δισ.), με στόχο 8% τον Δεκέμβριο του 2016, στα 5,265 δισ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώνονται στα 12,362 δισ. και η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου στα 2,658 δισ.



Alpha Bank: Την υψηλότερη εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου εμφανίζει η Alpha Bank, στα 4,047 δισ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώνονται στα 10,416 δισ., τα ελληνικά CLPs στα 14,720 δισ. και τα CLPs εξωτερικού στα 2,936 δισ. Τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της τράπεζας την ημερομηνία αναφοράς (Ιούνιο 2013) υπολογίστηκαν στα 7,38 δισ. και τα κεφάλαια τον Δεκέμβριο του 2016, βάσει του στόχου 8%, στα 4,45 δισ.



Eurobank: Το δεύτερο χαμηλότερο ύψος αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών στην Ελλάδα εμφανίζει η Eurobank, στα 9,519 δισ. ευρώ, και το χαμηλότερο στο εξωτερικό, 1,628 δισ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις είναι στα 7 δισ. και η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου στα 2,106 δισ. Τα εποπτικά κεφάλαια αναφοράς είναι στα 2,2 δισ. και ο στόχος του 8% τον Δεκέμβριο του 2016 στα 3,133 δισ.



ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ MOODY'S



Θετική είναι η αντίδραση του οίκου αξιολόγησης Moody’s, στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress test από την Τράπεζα της Ελλάδας.

 Μάλιστα αναφέρει ότι τα 6,4 δισ. κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών είναι εναρμονισμένα με τις δικές της εκτιμήσεις.

 Η Moody’s χαρακτηρίζει πιστωτικά θετικό (credit positive) για τις ελληνικές τράπεζες τη δημοσιοποίηση των stress test. Δίνει επίσης ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες και εκτιμά ότι είναι σε θέση να αντλήσουν ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαιακών τους αναγκών, αν όχι το σύνολο, από τις αγορές, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι αυξημένο για στοιχεία ενεργητικού.



H DEUTSCHE BANK



H Deutsche Bank σημειώνει ότι προβλέπει ισχυρή ανάκαμψη στα θεμελιώδη μεγέθη του εγχώριου τραπεζικού κλάδου λόγω:



-    Των υψηλότερων περιθωρίων, καθώς ομαλοποιούνται τα κόστη χρηματοδότησης,

-    Της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (credit risk), καθώς η ελληνική οικονομία ισχυροποιείται,

-    Της βελτίωσης στην παραγωγή προμηθειών, αφού ανακάμπτει η οικονομική δραστηριότητα,

-    Των εκτιμήσεων για καλύτερη αποδοτικότητα κόστους, που αντανακλά τις συνεργίες από τα deals, αλλά και μεμονωμένες ενέργειες των τραπεζών,

-    Των προσδοκιών για χαμηλότερα κόστη σε σχέση με το πιστωτικό ρίσκο, καθώς βελτιώνονται οι οικονομικές συνθήκες.



Η γερμανική τράπεζα προβλέπει για τις ελληνικές τράπεζες αύξηση 10% ετησίως στα έσοδα έως το 2018 και αύξηση 18% στα προ προβλέψεων κέρδη.



CITI: ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ



Οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να εμφανίσουν διψήφιες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων από το 2016 και μετά, αναφέρει η Citi.

Ωστόσο, τονίζει ότι οι άμεσες προκλήσεις για τον κλάδο παραμένουν.

 Για τα «κόκκινα» δάνεια, τονίζει ότι η μείωσή τους είναι μια πολυετής διαδικασία. Όπως σημειώνει, αναμένει καθυστερήσεις σε μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις τράπεζες και την οικονομία.

Ωστόσο, τονίζει ότι η μείωση των τραπεζών από 15 σε 4, αλλά και τα συμφέροντα της κυβέρνησης, αναμένεται να αποτελέσουν τους οδηγούς για διψήφια ποσοστά απόδοσης ιδίων κεφαλαίων προς το 2016.

Η Citi «βλέπει» υψηλή απόδοση και αποτίμηση για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο και τονίζει πως οι διεθνείς δραστηριότητες της ΕΤΕ θα της εξασφαλίσουν σημαντική κερδοφορία, εκτιμώντας, ωστόσο, ταχύτερα κέρδη για την Alpha Bank.

Σύμφωνα με τη Citi, τρία είναι τα σενάρια για την ελληνική τραπεζική αγορά με βάση τη βελτιωμένη οικονομική κατάσταση της χώρας:



-    Το βασικό προβλέπει ότι τα κέρδη θα φτάσουν κοντά στο 1,5% του ΑΕΠ της χώρας και με περιορισμένο πλεόνασμα κεφαλαίων. Η εκτίμηση για την τιμή προς λογιστική αξία (p/b) του 2017 είναι 0,7-1,4 φορές και 10-14% το RoE.

-    Το κακό σενάριο, το οποίο βασίζεται στο ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν επιπλέον χρηματοδότηση από τους μετόχους τους, η οποία αντιστοιχεί στη σημερινή κεφαλαιοποίηση. Οι αποτιμήσεις σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι οι υψηλότερες, παγκοσμίως, στο 30% του ΑΕΠ. Η εκτίμηση για την τιμή προς λογιστική αξία (p/b) του 2017 είναι 3-6 φορές και οι αποδόσεις θα παραμείνουν αρνητικές.

-    Το καλό σενάριο προβλέπει ότι η κερδοφορία θα αυξηθεί ταχύτατα και θα φτάσει σε επίπεδα που απαντώνται σε άλλες ολιγοπωλιακές αγορές, όπως αυτές της Αυστραλίας και του Καναδά (2,5 του ΑΕΠ των χωρών). Επιπλέον κεφαλαιακό απόθεμα το οποίο μπορεί να προσεγγίζει την κεφαλαιοποίηση θα επιστρέψει, εν καιρώ, στους μετόχους. Οι τράπεζες θα έχουν το 2017 p/b μεταξύ 0,3 και 0,8 φορές και RoE 25-32%.





  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS
ONLINE TRADING
ΑΓΟΡΑ CATERING-FAST FOOD
CLINICAL RESEARCH CONFERENCE 2013
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site