Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2005                               Τεύχος 313

Διεθνείς Αγορές  Εμπορευμάτων - Ανασκόπηση Αυγούστου 2005


Ο Αύγουστος του 2005 αποτέλεσε έναν «καυτό» μήνα στη διεθνή αγορά των εμπορευμάτων, με κύρια χαρακτηριστικά την υψηλή μεταβλητότητα και τον αυξημένο όγκο συναλλαγών, κυρίως λόγω της έντονης κίνησης των τιμών του πετρελαίου και των ζώντων εμπορευμάτων. Η πορεία του δείκτη Commodities Research Bureau - CRB ήταν έντονα ανοδική σε όλη τη διάρκεια του μήνα, διασπώντας ενδοσυνεδριακά και τα επίπεδα των 330 μονάδων, έπειτα από τη συσσωρευτική κίνηση σε επίπεδα άνω των 310 μονάδων στις αρχές του εξεταζόμενου μήνα. Η τιμή του δείκτη εμπορευμάτων CRB έκλεισε τελικά στα επίπεδα των 329,42 μονάδων, σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τα επίπεδα του μηνός Ιουλίου, όπου ο δείκτης είχε κλείσει στις 314,72 μονάδες. Πλέον, οι 300 μονάδες έχουν αποκτήσει δυναμική «στήριξης» για το δείκτη CRB και σε συνδυασμό με την εκρηκτική κατάσταση στην αγορά των ενεργειακών υλών, πιθανόν να αποτελούν το εφαλτήριο για μια νέα έντονη ανοδική κίνηση. Η τεκμαρτή μεταβλητότητα στην αγορά των εμπορευμάτων κινείται πλέον σε αισθητά ανώτερα επίπεδα, συγκρινόμενη με τους ιστορικούς μέσους όρους, γεγονός το οποίο λαμβάνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους επενδυτές. Σε τεχνικούς όρους, βραχυπρόθεσμα, ο CRB πιθανότατα θα δοκιμάσει να διασπάσει δυναμικά τα επίπεδα των 335 μονάδων, ενώ στον αντίποδα οι στηρίξεις των 300 - 315 μονάδων θα δοκιμασθούν σε περίπτωση βίαιης αλλαγής της υπάρχουσας ανοδικής τάσης.


Στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, η οποία περιλαμβάνει τα πολύτιμα μέταλλα χρυσό, άργυρο, πλατίνα και παλλάδιο, ο δείκτης πολύτιμων μετάλλων της Goldman Sachs, στις πρώτες συνεδριάσεις του μήνα Αυγούστου κινήθηκε ανοδικά. Στην πρώτη περίοδο του μήνα, οι αγοραστές έδειξαν πιο αποφασιστικοί στις κινήσεις τους, με αποτέλεσμα ο δείκτης των πολύτιμων μετάλλων να ανέλθει έως τις 620 μονάδες. Η συνέχεια όμως ήταν πτωτική, με αποτέλεσμα να κλείσει τελικά στην περιοχή των 587,94 μονάδων έναντι 591,18 μονάδων για το μήνα Ιούλιο του 2005, ήτοι οριακή πτώση της τάξεως του 0,55%. Έπειτα από τις «νωχελικές» κινήσεις στην αρχή του μήνα, ο δείκτης των βιομηχανικών μετάλλων (χαλκός, αλουμίνιο, χάλυβας, κ.ά.), κινήθηκε σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Τελικά, ο δείκτης έκλεισε στις 244,36 μονάδες στα τέλη του Αυγούστου 2005, έναντι 240,21 μονάδων για το μήνα Ιούλιο του 2005. Ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων της Goldman Sachs στην εξεταζόμενη περίοδο, έπειτα από την αποτυχημένη προσπάθεια διάσπασης των 200 μονάδων κινήθηκε πτωτικά στις 190,19 μονάδες έναντι 199,95 μονάδων για τον περασμένο μήνα. Η πορεία του θα εξαρτηθεί πλέον από τη διατήρηση ή μη του σημείου στήριξης των 190 μονάδων σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Ο δείκτης των ζώντων εμπορευμάτων κινήθηκε με την υψηλότερη μεταβλητότητα συγκριτικά με του υπόλοιπους δείκτες, αντιστρέφοντας την πτωτική τάση των προηγούμενων μηνών. Ο δείκτης τελικά έκλεισε στα επίπεδα των 211,72 μονάδων έναντι 208,86 μονάδων στα τέλη Ιουλίου 2005, και πλέον υπάρχει μια καλύτερη προοπτική για την πορεία της αγοράς. Η αγορά εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή στήριξη στα επίπεδα των 200 μονάδων και πιθανή προσέγγιση σε αυτά τα επίπεδα να ενισχύσει το ανοδικό momentum. Τέλος, ο δείκτης ενεργειακών πρώτων υλών κινήθηκε έντονα ανοδικά με την τιμή του πετρελαίου να «κλέβει» την παράσταση για έναν ακόμα μήνα. Η τιμή του πετρελαίου έδωσε ένα ισχυρό ανοδικό τόνο σε επίπεδο συνολικής αγοράς, με αποτέλεσμα ο δείκτης να κινηθεί στη διάρκεια του μήνα στα επίπεδα των 265,47 μονάδων, έναντι 223,88 μονάδων περίπου για τον προηγούμενο μήνα.


Η αγορά της Ζάχαρης


Στη διάρκεια του 2004, η τιμή του εμπορεύματος εμφάνισε μία ανοδική τροχιά, έπειτα από μια μικτή συμπεριφορά κατά το 2003. Για την περίοδο 2005, η τιμή κινήθηκε έντονα μέχρι τα επίπεδα των 10,30 σεντς / λίμπρα, ενώ την παρούσα χρονική στιγμή και σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, το επίπεδο των 10,50 σεντς / λίμπρα φαίνεται να αποτελεί ισχυρή αντίσταση για τη συνέχιση της ανοδικής κίνησης. Παρά το γεγονός ότι οι διακυμάνσεις της τιμής επηρεάζονται μέγιστα από τις θεμελιώδεις δυνάμεις της αγοράς ζάχαρης και λιγότερο από τις τεχνικές της όψεις, την παρούσα χρονική στιγμή η τεχνική εικόνα του εμπορεύματος ευνοεί την ανοδική κίνηση.
Ιστορικά, περίοδοι υψηλών τιμών έχουν συνοδευτεί από σχετικά χαμηλά αποθέματα εμπορεύματος στις παγκόσμιες αγορές, σε συνδυασμό με υψηλότερη άνοδο της ζήτησης σε σύγκριση με την αύξηση της παραγωγής. Για το έτος 2006, τα τελικά αποθέματα αναμένεται να κινηθούν έντονα πτωτικά επηρεάζοντας την ισορροπία των θεμελιακών δυνάμεων στην αγορά της ζάχαρης. Τέλος, αρνητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η συνολική προσφορά θα είναι αυξημένη σε σχέση με την περυσινή περίοδο. Ωστόσο, διάφοροι παρατηρητές της αγοράς εκτιμούν ότι σε μεγάλο βαθμό, οι τιμές της ζάχαρης έχουν ήδη προεξοφλήσει τα παραπάνω στοιχεία στα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης.


Η αγορά της ζάχαρης στη διάρκεια του Αυγούστου 2005 κινήθηκε ανοδικά, διασπώντας σημαντικές τεχνικές και ψυχολογικές αντιστάσεις, όπως τα επίπεδα 9,50 σεντς / λίμπρα και των 10,00 σεντς / λίμπρα. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή του εμπορεύματος στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Οκτωβρίου 2005 στην αγορά της Νέας Υόρκης, την Τρίτη 30 Αυγούστου του 2005, έκλεισε στα 10,12 σεντς / λίμπρα, αυξημένη κατά 29 σεντς, ήτοι 2,95%, συνεχίζοντας την άνοδο των προηγούμενων συνεδριάσεων. Το συμβόλαιο λήξεως Μαρτίου του 2006, το οποίο κινείται σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνο του Οκτωβρίου, έκλεισε στα 10,53 σεντς / λίμπρα, ανοδικά κατά 2,73%. Τέλος, το συμβόλαιο λήξεως Μαΐου  του 2006, έκλεισε στα 10,20 σεντς / λίμπρα, ανοδικά κατά 2,31% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.


Τεχνικά, η τιμή του εμπορεύματος στο συμβόλαιο λήξεως Οκτωβρίου ’05 διαπραγματεύεται πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των 14 και των 18 ημερών. Η μελέτη των ημερήσιων διαγραμμάτων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η τιμή του εμπορεύματος έχει εισέλθει σε μια βραχυπρόθεσμη ανοδική τροχιά, ενώ η μεσοπρόθεσμη τάση της προσεγγίζει σημαντικά επίπεδα αντίστασης, όπως διαφαίνεται από τη μηνιαία διαγραμματική απεικόνιση των τιμών. Σε τεχνικό επίπεδο, σημαντική εξέλιξη για την πορεία του εμπορεύματος αποτελεί η διατήρηση του σημείου στήριξης των 10,00 σεντς / λίμπρα, ενώ ακόμη πιο αξιόπιστη στήριξη εξακολουθεί να αποτελεί το επίπεδο των 9,50 σεντς / λίμπρα, ενώ σημείο αντίστασης σε μία βραχυχρόνια ανοδική κίνηση του εμπορεύματος μπορεί να αποτελέσει το επίπεδο των 10,50 σεντς / λίμπρα. Ο δείκτης Relative Strength Index 14 ημερών κινείται στα επίπεδα του 56,32.


ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Οι εκτιμήσεις για την περίοδο 2005/06 αναφορικά με την εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. (United States Department of Agriculture) στην αναφορά του Αυγούστου του 2005, προβλέπουν μία αύξηση κατά 2,95%, από 142,066 εκατ. τόνους το 2004/05 σε 146,252 εκατ. τόνους το 2005/06, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης στην παραγωγή της Ευρώπης και της Ασίας. Σημαντική αύξηση εκτιμάται ότι θα εμφανίσει η Ινδία (18,340 εκατ. τόνους από 13,770 εκατ. τόνους την προηγούμενη περίοδο). Οι Η.Π.Α. εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν μία παραγωγή της τάξεως των 7,385 εκατ. τόνων, μέγεθος το οποίο είναι αυξημένο οριακά σε σχέση με το έτος 2004/05. Για την προηγούμενη περίοδο (2004/05), η παγκόσμια παραγωγή εκτιμάται σε 142,066 εκατ. μετρικούς τόνους, μειωμένη κατά 0,16% σε σχέση με την προηγούμενη οικονομική περίοδο.


Για τη Βραζιλία, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα στον κόσμο, η παραγωγή για την περίοδο 2005/06 εκτιμάται ότι θα επιδείξει μία σημαντική αύξηση, σε 29,500 εκατ. μετρικούς τόνους έναντι 28,150 εκατ. τόνων το 2004/2005, λόγω και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για το εμπόρευμα. Για την τρέχουσα περίοδο, η Βραζιλία εκτιμάται ότι θα παράγει επίδοση ρεκόρ για την τελευταία 5ετία. Η Δυτική Ευρώπη αναμένεται να παράγει 20,680 εκατ. τόνους κατά την περίοδο 2005/2006, επιδεικνύοντας μικρή μείωση, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης αποδοτικότητας των καλλιεργούμενων εκτάσεων και της εφαρμογής των ποσοστώσεων για κάθε χώρα μέλος.


Ανοδικά εκτιμάται ότι κινήθηκε η κατανάλωση του εμπορεύματος για την περίοδο 2004/05, καθώς η εκτιμώμενη αύξηση ήταν της τάξεως των 1,970 εκατ. μετρικών τόνων (+1,42%) σε σχέση με το 2003/04. Η ποσότητα παραγωγής εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 140,639 εκατ. μετρικούς τόνους, έναντι 138,669 εκατ. μετρικών τόνων το 2003/04. Για την τρέχουσα περίοδο, η ζήτηση προβλέπεται σε 142,711 εκατ. τόνους, υποδηλώνοντας άνοδο της τάξεως του 1,47%. Οι παγκόσμιες εξαγωγές της ζάχαρης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα επίπεδα των 46,290 εκατ. τόνων το 2005/06, καταγράφοντας μία άνοδο της τάξεως του 0,54% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Η συνολική προσφορά για το διεθνές εμπόριο της ζάχαρης προβλέπεται σε 223,224 εκατ. μετρικούς τόνους για το 2005/06, μέγεθος αυξημένο κατά 0,755 εκατ. τόνους, ενώ για την περίοδο του 2004/05 το εν λόγω μέγεθος εκτιμήθηκε σε 222,469 εκατ. τόνους, ήτοι αύξηση 0,34%. Για την περίοδο 2005/2006, τα τελικά αποθέματα θα διαμορφωθούν σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση τα προγενέστερα έτη, ήτοι στα 34,223 εκατ. μετρικούς τόνους.

  Περιεχόμενα
Editorial: Κρίσιμο δωδεκάμηνο για την οικονομία και όχι μόνο...
¶ρθρο: Οικονομία: Αντί για παροχές, μεταρρυθμίσεις...
Επενδύσεις: Aντιδιαμετρικές οι ενδείξεις ομολόγων και μετοχών.
¶ρθρο: ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ: Ζητείται παγκόσμιος συντονισμός
¶ρθρο: Αγορά ακινήτων: Προσέξτε πριν επενδύσετε
Αφιέρωμα: 70η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Εμπορεύματα: Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων - Ανασκόπηση Αυγούστου 2005
¶ρθρο: Κύπρος: Αξιολογώντας τα αποτελέσματα των τραπεζών
Θέματα: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Υψυλή αξιολόγηση από τη Moody’s

 Όροι και προϋποθέσεις του site