Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2014-τ.401                              

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΙΒΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ»


ΚΡΙΣΙΜΟ «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» Η ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ


Ο διευθύνων σύμβουλος της «Αστήρ Παλάς» αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη της το 2013, περιγράφει τις δυνατότητες ανάπτυξης που το συγκρότημα αποκτά μετά και την επιτυχημένη ολοκλήρωση της δεσμευτικής φάσης για την πώλησή του στην Jermyn Street και επισημαίνει τους βασικούς άξονες στους οποίους πρέπει να στηριχθεί ο ελληνικός τουρισμός ώστε να βελτιώσει ποιοτικά το προϊόν του και να ηγηθεί, ως κλάδος, της εθνικής προσπάθειας για ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας.


ΧΡΗΜΑ_Κ. Γριβέα, δώστε μας μια εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Αστέρα Βουλιαγμένης για το 2013, καθώς και γενικότερα στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητά του.


ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΙΒΕΑΣ_Κατά τη χρήση 2013, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 26,9 εκατ. ευρώ, έναντι 25,3 εκατ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,4%. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διατηρήθηκε στα 25,3 εκατ. ευρώ και τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη ύψους 423 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 2.579 χιλ. ευρώ το 2012, λόγω της σημαντικής μείωσης του κόστους πωλήσεων κατά περίπου 3 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων των ξενοδοχείων «ARION RESORT & SPA» και «THE WESTIN ATHENS» το 2013 ανήλθε σε 55.321 έναντι 51.406 το 2012, ενώ τα έσοδα από δωμάτια παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 3%, παρά τη μείωση της μέσης τιμής κατά 4,6%. Το αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και τελών ακίνητης περιουσίας της εταιρείας διαμορφώθηκε σε κέρδη 2.139 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας 892 χιλ. ευρώ το 2012 (βελτίωση 340%), ενώ τα αντίστοιχα ποσά για τον όμιλο ανήλθαν σε κέρδη 2.356 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας 991 χιλ. ευρώ το 2012 (βελτίωση 338%). Τα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους, της εταιρείας παρουσίασαν σημαντική βελτίωση, καθώς διαμορφώθηκαν σε ζημία 6.029 χιλ. ευρώ, έναντι ζημίας 9.115 χιλ. ευρώ το 2012 (βελτίωση 34%), ενώ τα αντίστοιχα ποσά για τον όμιλο ανήλθαν σε ζημία 6.446 χιλ. ευρώ, έναντι ζημίας 9.318 χιλ. ευρώ το 2012 (βελτίωση 31%).


Χ_Έχετε προχωρήσει σε ενέργειες με στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών και τη βελτίωση των βασικών οικονομικών μεγεθών του «Αστέρα» τα τελευταία χρόνια και, αν ναι, ποιες είναι αυτές;


Π.Γ._Από τον Αύγουστο του 2012 η εταιρεία εφάρμοσε ένα πρόγραμμα αναδιοργάνωσης, λαμβάνοντας μέτρα με σκοπό τον ορθολογισμό του λειτουργικού κυρίως κόστους, με αποτέλεσμα να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματά μας σε σχέση με το 2012. Αλλάξαμε δομές διαχείρισης, απλουστεύσαμε διαδικασίες, περιορίσαμε τα λειτουργικά έξοδα, μειώθηκε το κόστος μισθοδοσίας, επαναδιαπραγματευθήκαμε όλες τις συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, δημιουργήσαμε συνέργειες μεταξύ τμημάτων, συγχωνεύσαμε τμήματα και δημιουργήσαμε εσωτερικές πολιτικές που βοήθησαν στην επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και άλλες που βοήθησαν στην πιο αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητάς μας. Κύριο μέλημά μας ήταν - και παραμένει - η διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και η ήπια προσαρμογή στα δεδομένα της τουριστικής αγοράς. Από την οικονομική χρήση του 2011 τα συνολικά έξοδα της εταιρείας έχουν περιοριστεί κατά 6 εκατ. ευρώ περίπου, επιτρέποντάς μας, χωρίς αύξηση των εσόδων μας, να έχουμε το 2013 λειτουργικά κέρδη.


Χ_Ο «Αστέρας» Βουλιαγμένης αποτελεί σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του εγχώριου τουριστικού κλάδου και η παρουσία του ενισχύει την εικόνα της πολυτέλειας που πρέπει να έχει κάθε μεγάλη πρωτεύουσα της Ευρώπης, όπως είναι η Αθήνα. Σε ποιον βαθμό ο «Αστέρας» μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια της περαιτέρω αύξησης του τουριστικού ρεύματος στη χώρα και ιδιαίτερα στη δοκιμαζόμενη τα τελευταία χρόνια ελληνική πρωτεύουσα;


Π.Γ._Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο τουρισμός είναι ο οδηγός στην προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας μας και ο «Αστέρας» ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές του. Έχω ξαναπεί, πολλές φορές στο παρελθόν, ότι ο «Αστέρας» είναι μια διαχρονική αξία στον χώρο του τουρισμού στη χώρα, και έχει τη δυναμική και τη δυνατότητα να αναδειχθεί με όραμα και συλλογική προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Με αυτό το όραμα πορευόμαστε και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα εκπληρώσουμε τις προσδοκίες όλων μας. Το 2014 μπορεί να αποδειχτεί μία από τις πιο επιτυχημένες χρονιές μας και να γίνει η αφετηρία του άλματος προς ένα λαμπρό και γεμάτο επιτυχίες μέλλον.

Το άκουσμα, και μόνο, στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, της επιτυχημένης ολοκλήρωσης της δεσμευτικής φάσης της πώλησης του «Αστέρα» συνέβαλε στο να διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα στους ισχυρούς επενδυτικούς κύκλους του εξωτερικού και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της δοκιμαζόμενης Αθήνας. Πιστεύω ότι η πώληση του «Αστέρα» είναι μόνο η αρχή και για άλλες σημαντικές επενδύσεις σε ξενοδοχειακά ακίνητα της χώρας μας.


Χ_Πώς έχει ξεκινήσει το 2014 για την εταιρεία; Βλέπετε αύξηση των κρατήσεων και γενικά της ζήτησης, όπως όλοι οι φορείς του κλάδου προβλέπουν για τη φετινή τουριστική περίοδο;


Π.Γ._Το πρώτο τρίμηνο του έτους, που σημειωτέον είναι και το πιο αδύναμο κάθε χρονιά για τον «Αστέρα», η δραστηριότητά μας παρουσιάζει ικανοποιητική αύξηση, που ξεπερνά το 15%. Οδηγός της αύξησης αυτής αποτέλεσαν τα συνέδρια που φιλοξενήσαμε, αφού σιγά-σιγά, πλέον, ο προορισμός «Αθήνα» αποκαθιστά τη φήμη του ως ασφαλής και ταυτόχρονα αξιόπιστος ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Θα έλεγα, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος για το 2014, χωρίς όμως να με βρίσκουν σύμφωνο οι γενικευμένοι πανηγυρισμοί που συχνά παρατηρώ. Η αύξηση των αφίξεων είναι σίγουρα ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, αλλά το μεγαλύτερο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί είναι η σταδιακή ανάπτυξη του τουριστικού αυτού ρεύματος χρόνο με τον χρόνο, ώστε έτσι να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος, που θα έχει πολλαπλά οφέλη, με σημαντικότερο τη συμβολή στη μείωση της ανεργίας. Αυτό θα το κερδίσουμε με ποιοτικά, κυρίως, κριτήρια, όπως η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Χ_Βάσει της εικόνας που έχετε από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα, Θα μπορούσατε να κάνετε μια πρόβλεψη για τη συνολική πορεία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του «Αστέρα» μέσα στο 2014;


Π.Γ._Το 2014 η πορεία του ομίλου - εφόσον δεν μεταβληθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός από τους πιθανούς νέους μετόχους της εταιρείας - αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω, καθώς οι θετικές επιπτώσεις του προγράμματος αναδιοργάνωσης, σε συνδυασμό με τη βάσιμη προσδοκία για αύξηση των εσόδων, θα επηρεάσουν θετικά τα αποτελέσματα σε ετήσια βάση.


Χ_Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα του «Αστέρα» έναντι του ανταγωνισμού;


Π.Γ._O «Aστέρας» είναι ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δυσεύρετα παγκοσμίως στον ξενοδοχειακό χώρο, όπως το εξαιρετικό φυσικό κάλλος του συγκροτήματος, η εύκολη προσέγγιση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, αλλά και με σκάφος από τη θάλασσα, η κοντινή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, η άμεση πρόσβαση σε πολύ σημαντικά πολιτιστικά σημεία και σημεία υψηλού ενδιαφέροντος. Είναι τόσο κοντά στα επιχειρηματικά κέντρα των Αθηνών, για business, αλλά και τόσο μακριά, ώστε να θεωρείται ο ιδανικός προορισμός για χαλάρωση και διακοπές. Όποιος επισκέπτεται το resort για πρώτη φορά, διακατέχεται δικαίως από απρόσμενο δέος και θαυμασμό από τη μεγαλοπρέπειά του. Η ζεστή φιλοξενία του προσωπικού, σε συνδυασμό με τις εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, έχουν δώσει το δικό τους στίγμα στη χερσόνησο της Βουλιαγμένης.


Χ_Πώς εξηγείτε τη μεγάλη επιτυχία της «Astir Beach»;


Π.Γ._Η «Astir Beach» ανακατασκευάστηκε πλήρως το 2008 και αποτελεί μια εντελώς πρωτοποριακή για την Ελλάδα αντίληψη πλαζ. Στόχος μας ήταν, πολύ σύντομα, η «Astir Beach» να πρωταγωνιστήσει και να ξεχωρίσει σε διεθνές επίπεδο, ανεβάζοντας υψηλά τον πήχη, με μοναδικές εμπειρίες παραθαλάσσιας διασκέδασης. Θεωρώ σημαντικό το ότι τα τελευταία δυο χρόνια έχουμε λάβει προτάσεις από επενδυτές για επέκταση του concept μας σε δύο υψηλού προφίλ τουριστικούς προορισμούς του εξωτερικού. Η «Astir Beach» περιλαμβάνει άνετες και λειτουργικές εγκαταστάσεις, απόλυτα εναρμονισμένες με το φυσικό περιβάλλον και προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, που φιλοδοξούν να καλύψουν κάθε ανάγκη των επισκεπτών της. Στην «Αstir Beach» η ολοήμερη ψυχαγωγία, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επιφυλάσσει δυνατές εμπειρίες και συγκινήσεις για όλους, με δύο εξαιρετικές επιλογές για φαγητό, σέρβις στην ξαπλώστρα, υπηρεσίες μασάζ από το Orlof Spa, εμπορικά καταστήματα για shopping, δωρεάν προγράμματα από το Holmes Place, δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ, θαλάσσια σπορ, εξειδικευμένους γιατρούς για πρώτες βοήθειες, πολυτελείς χώρους για τα Platinum μέλη και πολλές δραστηριότητες από τους χορηγούς μας, Cosmote και Mercedes-Benz. Τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα της φετινής περιόδου, που περιλαμβάνει πολλές νέες εκπλήξεις και δραστηριότητες.

Η «Astir Beach» προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, που δεν περιορίζεται πια στους λίγους μήνες της θερινής περιόδου, αλλά παραμένει ανοιχτή, προσφέροντας πολλές εμπειρίες και δραστηριότητες όλο τον χρόνο. Το πρώτο τρίμηνο του 2014 κινούμαστε με ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 20%. Είναι φανερό ότι οι πελάτες που επισκέπτονται την «Astir Beach», συνειδητά, αναζητούν ένα πιο αναβαθμισμένο προϊόν από άλλους ψυχαγωγικούς προορισμούς δίπλα στο κύμα και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν την όποια διαφορά του αντιτίμου.


Χ_Ποια είναι τα οφέλη από την είσοδο του νέου επενδυτή στη μετοχική σύνθεση της «Αστήρ Παλάς»;


Π.Γ._Η «Αστήρ Παλάς ΑΞΕ» έχει στην ιδιοκτησία της το πιο εμβληματικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στη χώρα μας και οι ανάγκες χρηματοδότησής του για την περαιτέρω αναβάθμιση και αξιοποίησή του είναι σημαντικές. Τα οφέλη από την είσοδο ενός νέου και δυναμικού επενδυτή, όπως είναι η Jermyn Street, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία στελεχών της μητρικής AGC, είναι πολυεπίπεδα για την εταιρεία μας, αφού νέες επενδύσεις, που είναι αναγκαίες, θα ξεκλειδώσουν αξίες και θα αυξηθούν οι προοπτικές της. Το συγκρότημα του «Αστέρα» Βουλιαγμένης έχει τη δυναμική και την προοπτική ώστε να γίνει πρωταγωνιστικός προορισμός υψηλοτάτου επιπέδου σε παγκόσμιο επίπεδο, εξέλιξη η οποία μόνο οφέλη μπορεί να φέρει για την τοπική κοινωνία, τους εργαζομένους μας, του μετόχους μας, τη χώρα μας.


Χ_Ποιο είναι το business plan του «Αστέρα» για τα επόμενα χρόνια; Σχεδιάζετε κάποια επέκταση ή την προσφορά καινούριων υπηρεσιών για τους πελάτες σας;


Π.Γ._Το πλάνο της επόμενης πενταετίας δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί, αφού τη μεγαλύτερη συμβολή σε αυτό θα πρέπει να έχει ο επικείμενος νέος επενδυτής που θα το χρηματοδοτήσει. Συμπληρώνουμε κομμάτι-κομμάτι το παζλ και πιστεύω ότι μέχρι το φθινόπωρο θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τα σχέδια ανάπτυξης της «Αστήρ Παλάς». Το γεγονός ότι πλέον θα υπάρχει και ένα υψηλών προδιαγραφών οικιστικό πρότζεκτ εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος απαιτεί από όλους μας μια προσεκτική προσέγγιση στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Είμαι πεπεισμένος ότι θα γίνουν εντυπωσιακά πράγματα στον «Αστέρα» τα επόμενα χρόνια και, σε συνδυασμό με την επικείμενη ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης της Αττικής, ευελπιστώ ότι θα μπορούμε να μιλούμε σύντομα για τη νέα «Κυανή Ακτή» της Μεσογείου.
  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
SUSTAINABILITY
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΙΒΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
OUTDOOR EXPO 2014
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site