Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2014-τ.401                              

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

ΠΗΡΕ «ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Κεφαλαιακή «ανάσα» 6 δισ. ευρώ στις μεγάλες ελληνικές τράπεζες από τις ξένες αγορές.


Πρόκειται για κεφάλαια – ρεκόρ, που κατάφεραν να αντλήσουν τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, δηλαδή η Πειραιώς (1,75 δισ.), η Alpha Bank (1,2 δισ.) και η Eurobank (3 δισ., εκ των οποίων περίπου 800 εκατ. θα καταβάλει το ΤΧΣ).

Η Εθνική, με κεφαλαιακό έλλειμμα 2,183 δισ., επέλεξε έναν άλλο δρόμο ανακεφαλαιοποίησης: έπρεπε να βρει σε 6 μήνες 2,18 δισ. χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. H Πειραιώς προχώρησε και σε έκδοση 500 εκατ. ομολογιακού δανείου χωρίς εξασφαλίσεις, το οποίο υπερκαλύφθηκε κατά τρεις φορές.

Με βάση την άσκηση προσομοίωσης που υλοποίησε η ΤτΕ, η Alpha Bank είχε κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 262 εκατ., η Πειραιώς 425 εκατ., ενώ η Eurobank χρειαζόταν 2,945 δισ. και η Εθνική 2,183 δισ. Κεφάλαια ύψους 397 εκατ. έχει ανάγκη η Attica Bank και 169 εκατ. η Πανελλήνια Τράπεζα.

Με βάση τα stress test, η ΤτΕ υιοθέτησε το βασικό σενάριο, που προέβλεπε ανάπτυξη 0,6% το 2014 και 2,9% το 2015, έναντι του δυσμενούς σεναρίου, που προέβλεπε ύφεση -2,9% το 2014 και -0,3% το 2015.

 Με βάση το βασικό σενάριο των stress test, προέκυψαν 6,382 δισ. κεφαλαιακές ανάγκες για τις τράπεζες:

- Alpha: 262 εκατ. με εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 4,047 δισ.

- Eurobank: 2,945 δισ. με εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 2,106 δισ.

- Εθνική: 2,183 δισ. κεφάλαια με εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 1,451 δισ.

- Πειραιώς: ανάγκες κεφαλαίων 425 εκατ. με εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 2,658 δισ.

- Attica Bank: 397 εκατ. με εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 106 εκατ.
Η ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ


Η Εθνική, εμφανίζοντας τις χαμηλότερες εκτιμήσεις για πιστωτικές ζημιές (CLPs) σε ό,τι αφορά το ελληνικό χαρτοφυλάκιο (8,74 δισ.), δέχεται πλήγμα από τις αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου στο εξωτερικό (3,1 δισ.), ενώ εμφανίζει τη χαμηλότερη εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου, της τάξης των 1,451 δισ. Τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια αναφοράς διαμορφώνονται στα 4,82 δισ. ευρώ, με τον στόχο κεφαλαίων 8% στα 4,743 δισ. τον Δεκέμβριο του 2016, και οι συσσωρευμένες προβλέψεις στα 8,13 δισ.


Η Πειραιώς εμφανίζει αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στο εξωτερικό, της τάξης των 2,342 δισ. και τα μεγαλύτερα CLPs για ελληνικό κίνδυνο (16,132 δισ.). Διαθέτει τα υψηλότερα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια αναφοράς (8,294 δισ.), με στόχο 8% τον Δεκέμβριο του 2016, στα 5,265 δισ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώνονται στα 12,362 δισ. και η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου στα 2,658 δισ.


Η Alpha Bank εμφανίζει την υψηλότερη εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου, στα 4,047 δισ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώνονται στα 10,416 δισ., τα ελληνικά CLPs στα 14,720 δισ. και τα CLPs εξωτερικού στα 2,936 δισ. Τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της τράπεζας την ημερομηνία αναφοράς (Ιούνιο 2013) υπολογίστηκαν στα 7,38 δισ. και τα κεφάλαια τον Δεκέμβριο του 2016, βάσει του στόχου 8%, στα 4,45 δισ.


Η Eurobank εμφανίζει το δεύτερο χαμηλότερο ύψος αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών στην Ελλάδα, στα 9,519 δισ. ευρώ, και το χαμηλότερο στο εξωτερικό, 1,628 δισ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις είναι στα 7 δισ. και η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου στα 2,106 δισ. Τα εποπτικά κεφάλαια αναφοράς είναι στα 2,2 δισ. και ο στόχος του 8% τον Δεκέμβριο του 2016 στα 3,133 δισ.
ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


Θετική ήταν η αντίδραση του οίκου αξιολόγησης Moody’s στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress test από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 Μάλιστα ανέφερε ότι τα 6,4 δισ. κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών είναι εναρμονισμένα με τις δικές της εκτιμήσεις.

 Η Moody’s χαρακτήρισε «πιστωτικά θετική» (credit positive) για τις ελληνικές τράπεζες τη δημοσιοποίηση των stress test. Δίνει επίσης ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες και εκτιμά ότι είναι σε θέση να αντλήσουν ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαιακών τους αναγκών - αν όχι το σύνολο - από τις αγορές, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι αυξημένο για στοιχεία ενεργητικού.

H Deutsche Bank σημειώνει ότι προβλέπει ισχυρή ανάκαμψη στα θεμελιώδη μεγέθη του εγχώριου τραπεζικού κλάδου λόγω:

- Των υψηλότερων περιθωρίων, καθώς ομαλοποιούνται τα κόστη χρηματοδότησης,

- Της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (credit risk), καθώς η ελληνική οικονομία ισχυροποιείται,

- Της βελτίωσης στην παραγωγή προμηθειών, αφού ανακάμπτει η οικονομική δραστηριότητα,

- Των εκτιμήσεων για καλύτερη αποδοτικότητα κόστους, που αντανακλά τις συνεργίες από τα deals, αλλά και μεμονωμένες ενέργειες των τραπεζών,

- Των προσδοκιών για χαμηλότερα κόστη σε σχέση με το πιστωτικό ρίσκο, καθώς βελτιώνονται οι οικονομικές συνθήκες.


Η γερμανική τράπεζα προβλέπει για τις ελληνικές τράπεζες αύξηση 10% ετησίως στα έσοδα έως το 2018 και αύξηση 18% στα προ προβλέψεων κέρδη.

 Οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να εμφανίσουν διψήφιες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων από το 2016 και μετά, αναφέρει η Citi.

Ωστόσο, τονίζει ότι οι άμεσες προκλήσεις για τον κλάδο παραμένουν.

 Για τα «κόκκινα» δάνεια τονίζει ότι η μείωσή τους είναι μια πολυετής διαδικασία. Όπως σημειώνει, αναμένει καθυστερήσεις σε μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις τράπεζες και την οικονομία.

Ωστόσο, τονίζει ότι η μείωση των τραπεζών από 15 σε 4, αλλά και τα συμφέροντα της κυβέρνησης, αναμένεται να αποτελέσουν τους οδηγούς για διψήφια ποσοστά απόδοσης ιδίων κεφαλαίων προς το 2016.

Η Citi «βλέπει» υψηλή απόδοση και αποτίμηση για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο και τονίζει πως οι διεθνείς δραστηριότητες της ΕΤΕ θα της εξασφαλίσουν σημαντική κερδοφορία, εκτιμώντας, ωστόσο, ταχύτερα κέρδη για την Alpha Bank.

Σύμφωνα με τη Citi, τρία είναι τα σενάρια για την ελληνική τραπεζική αγορά με βάση τη βελτιωμένη οικονομική κατάσταση της χώρας:

- Το βασικό προβλέπει ότι τα κέρδη θα φτάσουν κοντά στο 1,5% του ΑΕΠ της χώρας και με περιορισμένο πλεόνασμα κεφαλαίων. Η εκτίμηση για την τιμή προς λογιστική αξία (p/b) του 2017 είναι 0,7-1,4 φορές και 10-14% το RoE.

- Το κακό σενάριο βασίζεται στο ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν επιπλέον χρηματοδότηση από τους μετόχους τους, η οποία αντιστοιχεί στη σημερινή κεφαλαιοποίηση. Οι αποτιμήσεις σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι οι υψηλότερες, παγκοσμίως, στο 30% του ΑΕΠ. Η εκτίμηση για την τιμή προς λογιστική αξία (p/b) του 2017 είναι 3-6 φορές και οι αποδόσεις θα παραμείνουν αρνητικές.

- Το καλό σενάριο προβλέπει ότι η κερδοφορία θα αυξηθεί ταχύτατα και θα φτάσει σε επίπεδα που απαντώνται σε άλλες ολιγοπωλιακές αγορές, όπως αυτές της Αυστραλίας και του Καναδά (2,5 του ΑΕΠ των χωρών). Επιπλέον κεφαλαιακό απόθεμα το οποίο μπορεί να προσεγγίζει την κεφαλαιοποίηση θα επιστρέψει, εν καιρώ, στους μετόχους. Οι τράπεζες θα έχουν το 2017 p/b μεταξύ 0,3 και 0,8 φορές και RoE 25-32%.


ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟ 2013
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 809 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2013


Ετήσια καθαρά κέρδη 809 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, μετά τη ζημιογόνο χρήση του 2012, όταν είχαν καταγραφεί ζημιές 2,14 δισ. ευρώ.

 Ο όμιλος εμφάνισε καθαρά κέρδη 547 εκατ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο της περσινής χρονιάς, στοιχείο ενδεικτικό, σύμφωνα με τη διοίκησή του, της βελτίωσης του εγχώριου οικονομικού κλίματος.

 Στο σύνολο του 2013 τα κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 50% στα 1,55 δισ. ευρώ, με τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις να περιορίζονται κατά 36% στα 1,63 δισ. ευρώ, λόγω της μείωσης των νέων δανείων σε καθυστέρηση.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεισφορά της θυγατρικής της Εθνικής στην Τουρκία, Finansbank, η οποία εμφάνισε καθαρά κέρδη 439 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε ετήσια βάση κατά 9% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία.

Θετική ήταν η συνεισφορά από τις δραστηριότητες στη ΝΑ Ευρώπη, με τα καθαρά κέρδη το 2013 να διαμορφώνονται στα 32 εκατ. ευρώ από ζημιές 65 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρήση.

 Ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στον όμιλο σε 22,50% και στην Ελλάδα σε 27,40%, παρουσιάζοντας αύξηση μόνο κατά 30 μ.β. στο τελευταίο τρίμηνο της περσινής χρονιάς.

 Αναφορικά με τα αποτελέσματα της άσκησης της BlackRock, η οποία επιφορτίστηκε με την εκτίμηση των δυνητικών ζημιών των δανειακών χαρτοφυλακίων, τονίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα έχει, μακράν, τις χαμηλότερες δυνητικές ζημιές για την περίοδο της άσκησης σε σχέση με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις για δυνητικές ζημιές στο εγχώριο χαρτοφυλάκιο που εκτίμησε η BlackRock για το διάστημα Ιουνίου 2013 – Δεκεμβρίου 2016, ανήλθαν σε 8,7 δισ. ευρώ, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες προβλέψεις που παρέχουν κάλυψη κατά 74%, οι καθαρές δυνητικές ζημιές για την ερχόμενη τριετία διαμορφώνονται σε μόλις 2,3 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο τρέχων ρυθμός που αντιστοιχεί σε διενέργειες εγχώριων προβλέψεων σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με τον υπολογισμό της δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου ύψους 1,45 δισ. ευρώ για τα 3 χρόνια μέχρι το 2016, σημειώνεται από την Εθνική Τράπεζα ότι τα κέρδη προ προβλέψεων του ομίλου για το 2013 - έτος ύφεσης για την Ελλάδα και σημαντικών πιέσεων για την Τουρκία - ανήλθαν σε 1,55 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη σε ένα μόλις έτος.

 Η διοίκηση της Εθνικής καταλήγει στην ίδια ανακοίνωση τονίζοντας ότι σκοπεύει να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες, που υπολογίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος (2,2 δισ. ευρώ) εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ (ΦΩΤΟ)


Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, σημείωσε ότι το 2013 ήταν κερδοφόρο σε επίπεδο τόσο λειτουργικών όσο και καθαρών κερδών στις εγχώριες και διεθνείς δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεχιζόμενη βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα επέτρεψε τη μείωση του κόστους κινδύνου της χώρας και τη συγκράτηση του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών, καθώς οι νέες επισφάλειες στο εγχώριο χαρτοφυλάκιο μειώθηκαν περαιτέρω το δ’ τρίμηνο, με αποτέλεσμα την οριακή μόνο επιδείνωση των καθυστερήσεων.

 Αναφορικά με την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από την άσκηση προσομοίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Τουρκολιάς τόνισε ότι «ο όμιλος θα συνεχίσει να προβαίνει σε κινήσεις ενίσχυσης των κεφαλαιακών του αποθεμάτων με σειρά ενεργειών».

 Όπως σημειώνει σχετικά, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών με σημαντική ρευστότητα, ποιοτικά θωρακισμένο χαρτοφυλάκιο και οργανική διατηρήσιμη κερδοφορία, η Εθνική θα συνεχίσει τον διαχρονικό της ρόλο ως βασικού μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας και στήριξης της επιχειρηματικότητας.

 Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίου του ομίλου (Core Tier 1) διαμορφώθηκε σε 10,3%, ενώ αν ληφθούν υπόψη οι μεθοδολογικές αλλαγές στο μοντέλο υπολογισμού του σταθμισμένου ενεργητικού της Finansbank και το όφελος από τη συμφωνία πώλησης του Αστέρα Βουλιαγμένης, έφτασε το 11,2%.

Ο δείκτης περιλαμβάνει χαμηλή επιβάρυνση από μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές ζημιές από την τουρκική λίρα κατά 24 μ.β. στο δ’ τρίμηνο του 2013. Από την άλλη πλευρά, θετικά συνεισέφερε η κερδοφορία του έτους, η μικρή κεφαλαιακή ενίσχυση των νεοαποκτηθεισών τραπεζών FBB και Probank, καθώς και το όφελος από την πώληση της εταιρείας εκμετάλλευσης ακινήτων Εθνική Πανγαία.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

ΣΤΑ 2,532 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ


Στο ποσό των 2,532 δισ. ευρώ ανήλθε για το 2013 το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένου μη επαναλαμβανόμενου εσόδου από αρνητική υπεραξία των εγχώριων δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών, της ATEbank και της Millennium Bank Ελλάδας, ύψους 3,81 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς, τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του 2013 διαμορφώθηκαν στα 731 εκατ. ευρώ, χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λειτουργικής ενοποίησης και εξαγορών ύψους 233 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έντοκα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,662 δισ. ευρώ. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, στη διαμόρφωσή τους θετική επίπτωση είχαν η σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων και ο περιορισμός της χρήσης του μηχανισμού ELA. Σε τριμηνιαία βάση τα καθαρά έντοκα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, στα 475 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2013 και 13% έναντι του β’ τριμήνου.

 Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 287 εκατ. ευρώ, με την τριμηνιαία αύξηση να φτάνει το 24%, ενώ ο όμιλος σχεδιάζει σειρά ενεργειών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυσή τους από το χαμηλό σημερινό σημείο.

Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 2,135 δισ. ευρώ, ενώ το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε 1,637 δισ., συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα 233 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 126 εκατ. ευρώ αφορούν το πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού και 107 εκατ. ευρώ το κόστος ενσωμάτωσης των εξαγορασθεισών τραπεζών.

Οι προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε 2,218 δισ. ευρώ ή 3,0% επί των δανείων προ προβλέψεων και προσαρμογών, από 4,2% το 2012, παρά τη σημαντική μείωση του σχηματισμού νέων δανείων σε καθυστέρηση κατά το δ’ τρίμηνο (1,3% από 1,7% το γ’ τρίμηνο), ενισχύοντας περαιτέρω τον δείκτη κάλυψης σε 51% από 49% τον Σεπτέμβριο του 2013.


ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΛΛΑΣ (ΦΩΤΟ)


Σχολιάζοντας τα μεγέθη, ο πρόεδρος του ομίλου, Μιχάλης Σάλλας, δήλωσε: «Το 2013 ήταν το 6ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι οι “πρόδρομοι” δείκτες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ήταν και το τελευταίο. Το 2014 πιστεύουμε ότι θα επαληθευθούν οι προβλέψεις και η οικονομία θα σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης, κυρίως κατά το β’ εξάμηνο του έτους. Οι ελληνικές τράπεζες ισχυρότερες, τόσο από πλευράς κεφαλαίων όσο και από πλευράς ρευστότητας, συνδράμουν στην ορατή πλέον ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με δύο διεθνείς συμβούλους, βάσει των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου που προσδιόρισε η BlackRock Solutions, κατέδειξε την ισχυρή θέση στην οποία βρίσκεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, παρά το γεγονός ότι υιοθετήθηκε ιδιαίτερα αυστηρή προσέγγιση.

Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, με αίσθημα ευθύνης και με εμπιστοσύνη στις προοπτικές της τράπεζας, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 28 Μαρτίου 2014, για την έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 1.750 εκατ. ευρώ, με σκοπό την επιστροφή των 750 εκατ. ευρώ προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, την κάλυψη των 425 εκατ. ευρώ κεφαλαιακών αναγκών που προσδιορίσθηκαν από την ΤτΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ζημιές για τη συνολική διάρκεια ζωής (lifetime) του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς και την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθιστά την Πειραιώς μία από τις πλέον κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ευρώπη, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, ισχυρή να αντεπεξέλθει σε εξαιρετικά ακραίες οικονομικές συνθήκες και να στηρίξει αποφασιστικά την οικονομική πρόοδο του τόπου».

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Λεκκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO, τόνισε: «Το 2013 ήταν μια χρονιά-σταθμός για τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την απορρόφηση 6 τραπεζών σε ταχύτατο χρονικό διάστημα. Το 2014 προχωρούμε από ισχυρότερη θέση και οι κύριοι άξονες δράσης μας εστιάζονται στην ολοκλήρωση των ενεργειών για την επίτευξη των συνεργειών, την εισαγωγή βέλτιστων διεθνών πρακτικών διαχείρισης δανείων σε καθυστέρηση, αλλά και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρηματικών κλάδων, και την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και εν τέλει κερδοφορίας του ομίλου.

 Τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων για το 2013 ανήλθαν σε 731εκατ. ευρώ (χωρίς την αρνητική υπεραξία των εξαγορών ύψους 3,8 δισ. ευρώ, και τα έκτακτα έξοδα ενοποίησης αυτών ύψους 233 εκατ, ευρώ. Σε τριμηνιαία βάση, οι οργανικές πηγές εσόδων συνέχισαν τη σταθερή τάση βελτίωσής τους. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση εξακολούθησαν την καθοδική τους πορεία, τάση που παρατηρείται τα τελευταία 4 τρίμηνα. Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις ενισχύθηκε τον Δεκέμβριο 2013 στο 51% από 49% τον Σεπτέμβριο 2013, θωρακίζοντας έτσι περαιτέρω τον ισολογισμό του ομίλου. Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους της τράπεζας για το 2013 διαμορφώνεται στα 2,5 δισ. ευρώ, ενσωματώνοντας όφελος από αρνητική υπεραξία εξαγορών ύψους 3,8 δισ. ευρώ.

Η ρευστότητα του ομίλου παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση, με τον δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 111% τον Δεκέμβριο του 2013 από 113% στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2013. Η κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη EBA CT-1 να βρίσκεται στο 13,9%».


ALPHA BANK:

ΚΕΡΔΗ 2,922 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 2013


Κέρδη 2,922 δισ. ευρώ για το 2013 ανακοίνωσε η Alpha Bank στα αποτελέσματα μετά από φόρους. Τα Καθαρά Αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένης της θετικής επιπτώσεως από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης - ύψους 3,3 δισ. ευρώ - εμφανίζουν ζημιές 304 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές χορηγήσεις του ομίλου προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε 62,8 δισ. ευρώ στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2013, μειωμένες κατά 548 εκατ. το δ’ τρίμηνο. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 52,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 0,4 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο, ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε 9,9 δισ. ευρώ.

 Οι συνολικές καταθέσεις του ομίλου ανήλθαν σε 42,5 δισ. ευρώ στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2013. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 36,8 δισ. ευρώ, με τις εισροές από ιδιώτες να ανέρχονται σε 1,9 δισ. ευρώ για το έτος, έναντι αυξήσεως 1,8 δισ. ευρώ για το τραπεζικό σύστημα συνολικά. Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2013, η Alpha Bank ανακοίνωσε την αναδοχή του συνόλου των καταθέσεων τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών (Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας), ύψους 0,4 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε 5,1 δισ. ευρώ, ουσιαστικά αμετάβλητες σε επίπεδο τριμήνου, καθώς οι εκροές στην Κύπρο αντισταθμίσθηκαν από εισροές στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, παρά τις ενέργειες ανατιμολογήσεως των καταθέσεων στις επιμέρους χώρες.


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΦΩΤΟ)


Ο Πρόεδρος της Alpha Bank, Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, δήλωσε: «Η εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών τραπεζών αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1,2 δισ. ευρώ επιτρέπει την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του ελληνικού Δημοσίου, η οποία και αποτελεί κύριο τμήμα του σχεδιασμού μας για αποπληρωμή της κρατικής ενισχύσεως και για την πλήρη επανιδιωτικοποίηση της τραπέζης. Καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ανακάμψεως, η Alpha Bank, με την ηγετική της θέση στην αγορά, το διευρυμένο δίκτυο και την ισχυρή εταιρική της ταυτότητα, δεσμεύεται να στηρίξει τους πελάτες της και να μεγιστοποιήσει την αξία των μετόχων της κατά τα προσεχή έτη».

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Π. Μαντζούνης, δήλωσε: «Συνεχίζουμε την εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδίου για την αποκατάσταση της οργανικής μας κερδοφορίας μετά και από το αποτέλεσμα του δεύτερου διαγνωστικού ελέγχου για τις κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών.

Το 2014, αναμένουμε περαιτέρω βελτίωση των κύριων εσόδων μας, λόγω του μειωμένου κόστους χρηματοδοτήσεως. Τα λειτουργικά μας έξοδα μειώθηκαν κατά 6,6% το 2013 και με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως της Εμπορικής Τραπέζης αναμένονται περαιτέρω σημαντικές συνέργειες κόστους. Η αποτελεσματική πολιτική μας στη διαχείριση κινδύνων έχει απτά αποτελέσματα, καθώς μειώνονται οι καθυστερήσεις, γεγονός που μας επιτρέπει να αναμένουμε την περαιτέρω μείωση των προβλέψεων κατά το 2014. Με την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του ελληνικού Δημοσίου εισάγονται υψηλής ποιότητος κεφάλαια στην καθαρή μας θέση, αυξάνεται η ευελιξία της μερισματικής μας πολιτικής και οι μέτοχοί μας επωφελούνται αποκλειστικά από μελλοντικά κέρδη».


ATTICA BANK:

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 13,5% ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ


Το αποτέλεσμα προ φόρων για τον όμιλο στο δωδεκάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε ζημία 153,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 192,02 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2012. Αντίστοιχα, το μετά από φόρους αποτέλεσμα για το δωδεκάμηνο διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 112,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 181,6 εκατ. ευρώ στη συγκριτική χρήση του 2012. Ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί η βελτίωση των συγκεντρωτικών λοιπών εσόδων μετά από φόρους, τα οποία περιορίστηκαν σε ζημία 79,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 162,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 408,2 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου ανήλθε σε 4,1 δισ. ευρώ.

 Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2013 σε 24,6%.

 Σε ό,τι αφορά τη χρήση που έληξε την 31/12/2013, οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ περίπου. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 436,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 20,6% περίπου σε σχέση με τη χρήση του 2012. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις την 31/12/2013 διαμορφώθηκε σε 43,5%.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο όμιλος, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που εξακολουθεί να υπάρχει, συνέχισε τη σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών, στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 272 μ.β. για τη χρήση του 2013.

 Οι καθαροί τόκοι για τον όμιλο ανήλθαν σε 46,3 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν αύξηση της τάξης του 10% έναντι της χρήσης του 2012, ως συνέπεια της μείωσης του κόστους καταθέσεων και της απεμπλοκής της τράπεζας από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας (E.L.A.).

Το σύνολο των εσόδων για τον όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 71,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 21% έναντι της χρήσης του 2012.

Τα λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων για λειτουργικούς κινδύνους σε επίπεδο τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 37,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 4,3%.

 Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 12%, σημαντικά υψηλότερα από τους δείκτες που έχει θέσει ως ελάχιστο όριο η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της άσκησης της Τράπεζας της Ελλάδος, οι κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank για την περίοδο από 07/2013 έως 12/2016, προσδιορίσθηκαν σε 397 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το βασικό σενάριο της άσκησης, το οποίο όμως - ειδικά για την Attica Bank - είναι πολύ κοντά στο ακραίο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο οι κεφαλαιακές ανάγκες, και με βάση πάντα την άσκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, προσδιορίσθηκαν σε 434 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της Τράπεζας, με την παρουσία ισχυρού βασικού μετόχου στη μετοχική της σύνθεση, και σε συνέχεια της λειτουργικής αναδιάρθρωσης που έχει λάβει χώρα τα προηγούμενα έτη, προχωρά στην κατάρτιση σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης και λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων, με σκοπό τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου για την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της μετοχικής της σύνθεσης.


ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ (ΦΩΤΟ)


«Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος, που είναι αποτέλεσμα της τήρησης των υποχρεώσεων που η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει έναντι των διεθνών πιστωτών, η συνεχιζόμενη δημοσιονομική προσαρμογή και αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, οδήγησαν στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο, με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, θα αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

Η τήρηση του παραπάνω όρου, σε συνδυασμό με την εισροή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την επάνοδο της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά, τη διασφάλιση της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας και την εν γένει οικονομική ανάταξη.

Μετά την επίτευξη του στόχου της ανακεφαλαιοποίησης της Attica Bank κατά το έτος 2013, από τον βασικό μέτοχο και από εν γένει ιδιωτικά κεφάλαια, στην τράπεζα έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου. Οι προσπάθειες αυτές έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς από το τέλος του 2013 και τα αποτελέσματά τους αναμένεται να αποτυπωθούν πλήρως στα μεγέθη της τράπεζας για το 2014.

 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι καταθέσεις για τον όμιλο κατά το έτος 2013 αυξήθηκαν κατά 13,5%. Ως αποτέλεσμα, η τράπεζα από το καλοκαίρι του 2013 έπαψε να λαμβάνει χρηματοδότηση από τον ELA, μειώνοντας ταυτόχρονα κατά πολύ την εξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και βελτιώνοντας σημαντικά τον δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις.

 Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της άσκησης εκτίμησης των κεφαλαιακών αναγκών που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, η Attica Bank, βάσει του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να διευρύνει περαιτέρω τις δυνατότητες ενίσχυσης της κερδοφορίας της, διερευνώντας παράλληλα το ενδεχόμενο σύναψης στρατηγικών συμμαχιών που θα οδηγήσουν στην πλήρη κάλυψη του ποσού στο οποίο κατέληξε η ΤτΕ.

 Η αποτελεσματική διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς και η μείωση του λειτουργικού κόστους και του κόστους καταθέσεων, αποτελούν τα βασικά σημεία δράσης της τράπεζας, από όπου αναμένεται να προέλθει η ενίσχυση της κερδοφορίας της τράπεζας εντός του 2014.

 Δρώντας με γνώμονα την στήριξη των πελατών της και με την υποστήριξη του βασικού της μετόχου, του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, αλλά και όλων των μετόχων της, η Attica Bank δημιουργεί το πλαίσιο ουσιαστικών απαντήσεων στα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει η οικονομική κρίση και ο κύκλος ύφεσης στον οποίο βρέθηκε για έκτο συνεχόμενο χρόνο η ελληνική οικονομία, έστω και με πιο ήπιο ρυθμό».


 


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
SUSTAINABILITY
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΙΒΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
OUTDOOR EXPO 2014
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site