Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2014-τ.401                              

PROFILE

ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15 ΕΚ. ΕΥΡΩ
Στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας της θα εστιάσει μέσα στην επόμενη τριετία η Profile.


Στόχος της διοίκησης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας Χαράλαμπο Στασινόπουλο είναι μέχρι το 2016 τα 2/3 του κύκλου εργασιών να προέρχεται από το εξωτερικό.  Για το σκοπό αυτό η Profile θα προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την επάνδρωση των υφιστάμενων γραφείων στο εξωτερικό και τη δημιουργία ακόμα ενός γραφείου σε χώρα που η εταιρεία δεν έχει μέχρι στιγμής παρουσία.

Η Profile μέσα από αυτές τις κινήσεις προσδοκά να πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μέσα από την αυξημένη παρουσία της στις αγορές του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της Profile Βαγγέλη Αγγελίδη, την τελευταία διετία η εισηγμένη κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα κύκλου εργασιών (9,32 εκατ. το 2013), ωστόσο μέσα από την εστίαση σε δικά της προϊόντα και στην πώληση αυτών στο εξωτερικό κατάφερε να διευρύνει το περιθώριο EBITDA στο 30%, να αυξήσει δραστικά την κερδοφορία της (στα 625 χιλιάδες ευρώ το 2013 από 146 χιλ. το 2011) και να σημειώσει ισχυρές θετικές ταμειακές ροές (στις 31/12/2013 διέθετε καθαρό ταμείο ανώτερο των τραπεζικών της υποχρεώσεων κατά 2,1 εκατ. ευρώ). Επίσης, ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια εμφάνισε το 2013 αξιοσημείωτη κάμψη στη 0,70 φορά, από 0,93 φορά το 2012, ενώ ο δείκτης γενικής ρευστότητας ξεπέρασε το 1,52 αναδεικνύοντας την οικονομική ευρωστία του ομίλου.

Η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων (στα 15,1 εκατ. ευρώ, έναντι 14,5 εκατ. ευρώ το 2012) έχει οδηγήσει σε δείκτη χρηματιστηριακής αξίας προς ίδια κεφάλαια γύρω στο 60%.

Σήμερα, η Profile διαθέτει γραφεία εκτός από την Αθήνα σε πέντε ακόμη πόλεις του εξωτερικού (Γενεύη, Λονδίνο, Ντουμπάι, Σιγκαπούρη, Λευκωσία), κι έχει περισσότερους από διακόσιους εταιρικούς πελάτες σε 18 χώρες.


Σταθερός ο τζίρος αυξημένα τα κέρδη


Ο όμιλος PROFILE εξακολούθησε την κερδοφόρα πορεία του το έτος 2013, ως αποτέλεσμα της ορθολογικής διαχείρισης και επέκτασης των δραστηριοτήτων του σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού, αλλά και μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων - λύσεων για τη διεθνή αγορά του χρηματοοικονομικού τομέα.

Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε μικρή πτώση διαμορφούμενος στα €9,31 εκατ. για το 2013, λόγω επιλεκτικών κινήσεων στις αγορές που δραστηριοποιείται. Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) εμφάνισαν αύξηση της τάξεως του 6,35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, διαμορφούμενα σε €2,80 εκατ. από €2,63 εκατ. το 2012, συνέπεια της αύξησης του περιθωρίου του μεικτού κέρδους (41%) και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων. Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους (EBITDA) αυξήθηκε στο 30%, έναντι 26% το 2012.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €649 χιλ., από €634 χιλ. το 2012 και τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στις €647 χιλ. από €532 χιλ. το προηγούμενο έτος. Κατά συνέπεια, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,0549, αυξημένα κατά 21% έναντι του 2012.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
SUSTAINABILITY
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΙΒΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
OUTDOOR EXPO 2014
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site