Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2014-τ.401                              

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟ 2014


Στην ενίσχυση των πωλήσεών της στα tablet, τα smartphones και τις τηλεοράσεις με το σήμα Turbo-X θα ρίξει το μεγαλύτερο βάρος των προσπαθειών της για περαιτέρω ανάπτυξη μέσα στο 2014 η «Πλαίσιο».


Σε εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του 2013 σε αναλυτές στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η διοίκηση της «Πλαίσιο» τόνισε ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες προϊόντων, και ιδιαίτερα οι τηλεοράσεις και τα smartphones, παρουσιάζουν ιδιαίτερες προοπτικές για ανάπτυξη κατά το τρέχον έτος, κυρίως γιατί αποτελούν πρόσφατα λανσαρίσματα, τα οποία κέρδισαν πολύ γρήγορα σημαντικά μερίδια αγοράς.

Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι οι τηλεοράσεις Turbo-X μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο έφτασαν να είναι το τέταρτο brand σε πωλήσεις μέσα στα καταστήματα «Πλαίσιο», τα tablet, αντίστοιχα, να έχουν την τρίτη θέση, μετά από τα Apple και τα Samsung, ενώ ένα στα πέντε smartphones που πωλούνται είναι και αυτά Turbo-X.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες δραστηριότητες, μια κατηγορία που είχε σημαντική απόδοση σε σχέση με άλλες χρονιές ήταν αυτή των σχολικών ειδών. Οι πωλήσεις ίντερνετ συνεχίζουν να βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον τζίρο στο 6%, παρά το γεγονός ότι το site της εταιρείας δέχεται περίπου 100.000 επισκέψεις, οι περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο site του κλάδου.

Όσον αφορά την ανάπτυξη των καταστημάτων, το «Πλαίσιο» θα συνεχίσει να ακολουθεί συντηρητική πολιτική, ανοίγοντας το πολύ ένα μέσα στο 2014, ενώ όπου χρειάζεται θα προχωρήσουν σε ανακαινίσεις στα υφιστάμενα σημεία πώλησης.


Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου διαμορφώθηκαν το 2013 ως εξής:


• Καθαρά κέρδη έτους 14,3 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή 65 ευρωλεπτά, αυξημένα κατά 39,3%.

• Ελαφρά μειωμένες πωλήσεις στο σύνολο του έτους, που ανακάμπτουν, ωστόσο, στο τελευταίο και πιο σημαντικό τρίμηνο της χρήσης.

• Περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) ισχυρά αυξημένο, κατά 236 μονάδες βάσης, στο 8,3%. Βελτίωση άνω των 200 μονάδων και στους τρεις τομείς δραστηριότητας.

• Περαιτέρω μείωση του κόστους πωληθέντων κατά 3,8% και των λειτουργικών εξόδων κατά 5,6%, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των περιθωρίων αποδοτικότητας.

• Ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές 12,3 εκατ. ευρώ, παρά τη σημαντική αποπληρωμή των προμηθευτών.

• Εύρωστη κεφαλαιακή διάρθρωση με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης (Ξένα/Ίδια Κεφάλαια) να συρρικνώνεται στο 0,80 από 1,05.

• Υποχώρηση κατά 3 εκατ. ευρώ του συνολικού δανεισμού, στα 14,3 εκατ. ευρώ.

• Ταμειακά διαθέσιμα πλέον των 52 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 40% περίπου της συνολικής κεφαλαιοποίησης.


Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του έτους, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του «Πλαισίου», κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής:


«Τα κέρδη προ φόρων προσέγγισαν τα 20 εκατ. ευρώ, σχεδόν 50% υψηλότερα από το 2012 και μόνο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών μπόρεσε να περιορίσει κάπως την ποσοστιαία άνοδο των αποτελεσμάτων μετά από φόρους. Η συνεπής παρακολούθηση του κόστους λειτουργίας επέφερε, για άλλη μια χρονιά, περιορισμό του, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 37,7%.

Η ικανοποιητική κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου, σε συνδυασμό με την ευρύτατη ρευστότητα - τα διαθέσιμα υπερέβησαν τα 50 εκατ. ευρώ - μας επιτρέπουν να προτείνουμε στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 20 ευρωλεπτών ανά μετοχή, σημαντικά υψηλότερου κατά 66%, σε σχέση με το 2012, σηματοδοτώντας την επιθυμία μας να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη των μετόχων μας ως απόρροια της πορείας της εταιρείας».

Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος πρόσθεσε:


«To 2013 κάναμε τέσσερις στρατηγικές κινήσεις:


• Κάναμε είσοδο στην κινητή τηλεφωνία, με το brand μας Turbo-X,

• Επίσης με το Turbo-X μπήκαμε στην κατηγορία των τηλεοράσεων,

• Επενδύσαμε στα σχολικά είδη, γεγονός που μας πρόσφερε μια δυνατή σχολική περίοδο, και

• Βγήκαμε, για πρώτη φορά στην ιστορία του “Πλαισίου”, με τηλεοπτική διαφήμιση, με πρώτο στόχο το branding των private labels.


Αυτές οι κινήσεις μας ενίσχυσαν πολύ και το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία. Παράλληλα, δουλέψαμε, όπως και κάθε χρόνο, στην ανανέωση των καταστημάτων μας, του site και των καταλόγων.»


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
SUSTAINABILITY
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΙΒΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
OUTDOOR EXPO 2014
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site