Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2005                               Τεύχος 313

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Υψυλή αξιολόγηση από τη Moody’s


Πώς σχολίασε την εξέλιξη ο Αναπληρωτής Δήμαρχος
κ. Θόδωρος Σκυλακάκης


Ο Δήμος Αθηναίων αξιολογήθηκε με   Α2, κατηγορία που θεωρείται εξαιρετικά υψηλή για τα Ελληνικά δεδομένα καθώς είναι ανάλογη με αυτήν στην οποία βρίσκεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όλοι οι μεγάλοι δημόσιοι οργανισμοί καθώς και οι μεγαλύτερες ιδιωτικές αλλά και κρατικές τράπεζες. Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο αναπληρωτής Δήμαρχος Θόδωρος Σκυλακάκης είπε στους δημοσιογράφους:
«Όπως γνωρίζετε η πιστοληπτική ικανότητα κρατών, πόλεων, τραπεζών, μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων αξιολογείται από τρεις παγκοσμίου κύρους οργανισμούς, ένας εκ των οποίων είναι και η Moody’s Investor Service.
Η λήψη του σχετικού πιστοποιητικού και το επίπεδό του καθορίζει τη δυνατότητα των κρατών και οργανισμών να προσφεύγουν για χρηματοδότηση στη διεθνή αγορά κεφαλαίων και το ύψος των επιτοκίων που μπορούν να εξασφαλίσουν. Ταυτόχρονα όμως παρέχουν, μέσω μιας εξονυχιστικής διαδικασίας αξιολόγησης μια πραγματική και αντικειμενική εικόνα της κατάστασης και της πορείας των οικονομικών του υπό αξιολόγηση οργανισμού. Η Moody’s ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα ότι αξιολογεί το Δήμο Αθηναίων με Α2.


Τι σημαίνει το Α2
Για να διαμορφωθεί μια εικόνα της φερεγγυότητας που συνεπάγεται η αξιολόγηση αυτή θα αναφέρω συνοπτικά τα εξής:
Τα μακροχρόνια πιστοποιητικά της Moody’s της κατηγορίας Α θεωρούνται από την Moody’s ως «ανωτέρας κατάταξης με χαμηλό πιστοληπτικό κίνδυνο» («…upper-medium grade and are subject to low credit risk».
Το ελληνικό κράτος στο σύνολό του έχει από την Moody’s αξιολογηθεί με Α1. Πλην αυτού δεν υπάρχει κανένας άλλος οργανισμός ή επιχείρηση στην Ελλάδα με καλύτερη αξιολόγηση από το Α2. Αναλόγου επιπέδου αξιολόγηση φερεγγυότητας από την Moody’s (A2), έχουν αυτή τη στιγμή άλλοι τέσσερις οργανισμοί στη χώρα ένας εκ των οποίων είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι υπόλοιποι οργανισμοί, μεγάλες τράπεζες και επιχειρήσεις που έχουν αξιολογηθεί από την Moody’s έχουν χαμηλότερα πιστοποιητικά (Α3, Βaa1, Βαα2, Βaa3 κ.λπ.).
Η υψηλή αυτή αξιολόγηση ανοίγει μια νέα περίοδο για το Δήμο Αθηναίων αλλά και για τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μας. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μια πλεονεκτική θέση και μπορεί να σχεδιάζει την αναπτυξιακή και επενδυτική προοπτική της πόλης, χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς να υποθηκεύει τα έσοδα του και τα τέλη που καταβάλλουν οι δημότες. Η αξιολόγηση αυτή αποτυπώνει μια θέση ισχύος, ανοίγει νέες δυνατότητες και καινούργιες ευκαιρίες, τόσο για το Δήμο Αθηναίων όσο και για το σύνολο της αυτοδιοίκησης. Η εποχή που η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν μόνιμος και αναγκαστικός πελάτης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων τελειώνει οριστικά.
Δήμος Αθηναίων έχει πλέον τη δυνατότητα από πλευράς πιστοληπτικής ικανότητας:
• Να προσφεύγει στη διεθνή αγορά ομολόγων.
• Να επιτύχει ακόμα χαμηλότερα επιτόκια για τον υφιστάμενο δανεισμό του (εκτιμούμε ότι τα μακροπρόθεσμα οφέλη, αν αποφασίσει ο Δήμος αναχρηματοδότηση των υφισταμένων δανείων του με αξιοποίηση του πιστοποιητικού που λάβαμε σήμερα και χρήση του εργαλείου των ομολόγων στη διεθνή αγορά, θα προσεγγίσουν τα 7 εκ. Ευρώ).
• Να αποτελεί έναν εξαιρετικά φερέγγυο εταίρο σε οποιοδήποτε εγχείρημα αυτοχρηματοδότησης και συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο των Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα.
Ασφαλώς η αξιολόγηση αυτή δεν συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν και θέματα προς αντιμετώπιση και δυνατότητες για βελτίωση της οικονομικής μας πορείας. Αυτές καταγράφονται και θα αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης προσπάθειας του Δήμου στο επόμενο διάστημα. Όμως η αξιολόγηση αυτή αποτελεί μια απόλυτα αντικειμενική καταγραφή του σημείου στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα και μια επίσης αντικειμενική ένδειξη και δικαίωση της προσπάθειας που έχουμε ως τώρα καταβάλλει.


Πως οδηγηθήκαμε στη σημερινή οικονομική θέση του Δήμου.
Ο στόχος ο Δήμος Αθηναίων να ενταχθεί στους οργανισμούς που θα έχουν μια αντικειμενική και ανεξάρτητη αξιολόγηση από διεθνή και έγκυρο φορέα δεν ήταν για εμάς  μια συγκυριακή απόφαση. Ούτε υπαγορεύτηκε από σκοπιμότητες ή επιδιώξεις της στιγμής.
Είναι πολιτική απόφαση που ελήφθη από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την ευθύνη του Δήμου Αθηναίων. Η διαδικασία ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2003 και είναι μέρος ενός συγκροτημένου οικονομικού σχεδιασμού στον οποίο εντάσσονταν και το γεγονός ότι όταν πήραμε από τη διεθνή τραπεζική αγορά το δάνειο για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού μας προγράμματος, επιδιώξαμε και πετύχαμε να μην  δεσμεύσουμε τα τέλη και τα έσοδα του Δήμου και να  μειώσουμε σημαντικά το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού. Εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική στα οικονομικά του Δήμου, που στηρίχθηκε στους εξής άξονες:
Αναλυτική και αντικειμενική καταγραφή της πραγματικότητας. Για μας δεν υπάρχουν πλέον εκπλήξεις από «άσπρες» ή «μαύρες» τρύπες, πλην εκείνων που κατά καιρούς δημιουργεί το κεντρικό κράτος, όταν δεν τηρεί τις νομοθετημένες υποχρεώσεις του ή παρακρατά για να διευκολυνθεί ταμιακά, χρήματα των Δήμων, που έχει εισπράξει για λογαριασμό τους.
Αποφασιστικότητα στην είσπραξη των εσόδων και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Διαφανής και ορθολογική διαχείριση.
Αναχρηματοδότηση των παλαιών χρεών με πολύ σοβαρή μείωση των επιτοκίων.
Έλεγχος και παρακολούθηση των καταναλωτικών δαπανών.
Μηχανοργάνωση και εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος.
Στροφή στις επενδύσεις και υλοποίηση ενός τεράστιου επενδυτικού προγράμματος, που το 2003 και 2004 έφτασε τα 112 εκ. Ευρώ.
Αναλυτικά στοιχεία για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας στους άξονες αυτούς θα σας δώσει αμέσως μετά ο αναπληρωτής δημάρχου και αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τα οικονομικά κ. Θόδωρος Σκυλακάκης.


Τι προγραμματίζουμε
Η ενίσχυση και εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου θα συνεχιστεί σε όλα τα μέτωπα και μέχρι το τέλος του 2006 προγραμματίζουμε τα εξής:
Ένα νέο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο στη φάση αυτή θα στηρίζεται στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και στην αυτοχρηματοδότηση. Έχουμε εξασφαλίσει 56 εκ. Ευρώ ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις (έναντι 1,3 εκ Ευρώ την περίοδο 1994-2002), ενώ ξεκινά με αυτοχρηματοδότηση και το μεγάλο έργο της διπλής ανάπλασης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και το Βοτανικό.
Βελτίωση και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών είσπραξης των τελών και άλλων εσόδων. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος ανέπτυξε σε συνεργασία με το διεθνή οίκο συμβούλων Mc kinsey & Company, ένα συστηματικό πρόγραμμα είσπραξης οφειλών, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται πιλοτικά από τις αρχές του 2005.
Εφαρμογή στο Δήμο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και της αναλυτικής λογιστικής.
Πληρωμή των οφειλών στο Δήμο με χρήση πιστωτικών καρτών.


Αλλαγή οικονομικής φιλοσοφίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Η πορεία του Δήμου Αθηναίων δείχνει τις δυνατότητες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση αν κατευθυνθεί προς ένα νέο οικονομικό μοντέλο, που θα ενθαρρύνει την οικονομική τους αυτονομία και ανεξαρτησία. Ένα μοντέλο που πρέπει κατά τη γνώμη μου να στηρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις:
Χρήση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης από τους Δήμους, με διευκόλυνσή τους να προσφύγουν στη διεθνή αγορά. Στην Ελλάδα ως τώρα υπάρχουν ασφυκτικοί πολιτικοί και γραφειοκρατικοί περιορισμοί, που σε συνδυασμό με την φτωχή κρατική χρηματοδότηση στραγγαλίζουν οικονομικά την τοπική αυτοδιοίκηση.
Δυνατότητα τοπικής φορολογίας, με συγκεκριμένο περιεχόμενο και ταυτόχρονη μείωση της κρατικής φορολογίας.
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα στην υλοποίηση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, ευέλικτου και προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για να εφαρμοστεί το μοντέλο αυτό εκτός από τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές, χρειάζεται επίσης ιδιαίτερη προσπάθεια και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χρειάζεται διαφάνεια, αυτοπειθαρχία και προσεκτική διαχείριση των οικονομικών.
Η υψηλή αξιολόγηση για την ελληνική οικονομική πραγματικότητα με Α2 από το διεθνή οργανισμό Moody’s, βάζει σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική την οικονομική πολιτική του Δήμου Αθηναίων. Η σημερινή δημοτική αρχή, έχοντας ακολουθήσει ένα ολοκληρωμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης και επενδυτικής δράσης, με σημαντικά οφέλη, δηλώνει ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν χρειάζεται να προσφύγει σε νέο δανεισμό.
Η αξιολόγηση, όμως, δημιουργεί για το Δήμο  δυνατότητες και ευκαιρίες σε μια μακροπρόθεσμη βάση.
Προς αυτή την κατεύθυνση η λήψη πιστοποιητικών πιστοληπτικής ικανότητας, τα οποία ως γνωστόν αποτελούν μια διαρκή διαδικασία (επαναλαμβάνονται δηλαδή κάθε χρόνο), έχουν και μια άλλη μεγάλη χρησιμότητα.

  Περιεχόμενα
Editorial: Κρίσιμο δωδεκάμηνο για την οικονομία και όχι μόνο...
¶ρθρο: Οικονομία: Αντί για παροχές, μεταρρυθμίσεις...
Επενδύσεις: Aντιδιαμετρικές οι ενδείξεις ομολόγων και μετοχών.
¶ρθρο: ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ: Ζητείται παγκόσμιος συντονισμός
¶ρθρο: Αγορά ακινήτων: Προσέξτε πριν επενδύσετε
Αφιέρωμα: 70η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Εμπορεύματα: Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων - Ανασκόπηση Αυγούστου 2005
¶ρθρο: Κύπρος: Αξιολογώντας τα αποτελέσματα των τραπεζών
Θέματα: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Υψυλή αξιολόγηση από τη Moody’s

 Όροι και προϋποθέσεις του site