Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2014-τ.399                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ  ΤΟΥ 2014Αν και δεν υπάρχουν, ακόμη, σαφείς ενδείξεις ορατής ανάκαμψης της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας για το 2014, η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει ότι το σύνολο σχεδόν των απωλειών ανταγωνιστικότητας παλαιότερων ετών έχει ανακτηθεί, ενώ και ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος για τη βιομηχανία έχει ανακάμψει.Το 2013 ο κλάδος συμπλήρωσε μια εξαετία συνεχούς συρρίκνωσης, που τον «γύρισε» σε επίπεδα παραγωγής περίπου 27% χαμηλότερα από εκείνα του 2005 και έχει στοιχίσει, μεταξύ άλλων, περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας, ζημιές της τάξεως των 10 δισ. ευρώ και πλήρη ή μερική απαξίωση και καταστροφή χιλιάδων βιοτεχνικών, αλλά και μεσαίου, μικρού και μεγάλου μεγέθους βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Οι διαπιστώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τις οποίες έχει ανακτηθεί το σύνολο σχεδόν των απωλειών ανταγωνιστικότητας παλαιότερων ετών, δεν βρίσκουν ακόμη αντίκρισμα στην εξέλιξη των συνολικών παραγωγικών και οικονομικών μεγεθών του βιομηχανικού τομέα.

Ωστόσο, σύμφωνα με συμπεράσματα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), είναι γεγονός ότι στη διάρκεια του 2013 το επιχειρηματικό κλίμα στη βιομηχανία ανέκαμψε. Έτσι είναι λογικό υπό προϋποθέσεις να ελπίζει κανείς, ιδιαίτερα εφόσον επαληθευτεί η πρόβλεψη για έξοδο της Ευρωζώνης από το υφεσιακό κλίμα και αυξηθεί ο όγκος του διεθνούς εμπορίου το 2014, ότι η ελληνική βιομηχανία θα μπορέσει ίσως τον επόμενο χρόνο να επανέλθει όντως σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.

Ο ρυθμός πτώσης της ελληνικής μεταποιητικής παραγωγής το 2013, βάσει των στοιχείων που αφορούν τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, επιβραδύνθηκε σε -1,7%, από -5% την ίδια περίοδο του 2012. Τα ποσοστά απασιοδοξίας στον χώρο των βιομηχανικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στα μέσα του έτους, συρρικνώθηκαν. Αλλά προς τα τέλη του έτους, καθώς διαψεύσθηκαν οι προσδοκίες για μείωση του δυσβάστακτου ενεργειακού κόστους, αύξηση της ροής τραπεζικών πιστώσεων και ελάφρυνση των φορολογικών βαρών της παραγωγικής διαδικασίας, το επιχειρηματικό κλίμα επιβαρύνθηκε και πάλι. Η επιδείνωση αυτή φαίνεται να συνδέεται επίσης, σε σημαντικό βαθμό, με την υποχώρηση της διεθνούς ζήτησης, που επανέφερε σε αρνητική τροχιά τις εξαγωγές και οδήγησε τον περασμένο Οκτώβριο, τελευταίο μήνα με διαθέσιμα στοιχεία, σε πτώση των νέων παραγγελιών ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων κατά 17,5%, έναντι ανόδου τους κατά 15,3% τον ίδιο μήνα του 2012.Δεν ήταν «τρύπα στο νερό» βέβαια, για τη βιομηχανία, η συρρίκνωση του κόστους εργασίας και η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, σχεδόν σε υπέρτατο βαθμό. Η ανάκαμψη των περιθωρίων μεικτού κέρδους φαίνεται να συνεχίζεται και να αφορά πλέον περισσότερες από τις μισές ενεργές επιχειρήσεις του τομέα, οι οποίες επωφελούνται ως ένα βαθμό από τα κενά που αφήνουν όσες τερματίζουν τον βίο τους. Αλλά η συνολική σμίκρυνση του όγκου παραγωγής, σε συνδυασμό με την έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων και τις υψηλές ενεργειακές και άλλες επιβαρύνσεις, τείνουν να εξουδετερώνουν σε βραχυπρόθεσμη βάση τα οφέλη ανταγωνιστικότητας από τη μείωση του κόστους ανά μονάδα προϊόντος, καθιστώντας ανέφικτη, ακόμη, την παραγωγική ανάκαμψη των περισσότερων κλάδων.

Η «ανάρρωση» του τομέα όντως συνεχίστηκε, αλλά δεν ολοκληρώθηκε το 2013, θα μπορούσε να πει κανείς, αναλύοντας στοιχεία όπως η εξέλιξη του όγκου της παραγωγής. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου οι δεκαεπτά από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους παρουσίασαν πτώση του όγκου του προϊόντος τους για ακόμη μία χρονιά, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ο ρυθμός επιβραδύνθηκε σημαντικά. Αυτό συνέβη και με τον κύκλο εργασιών, τα έσοδα δηλαδή των διαφόρων κλάδων. Στο δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2012-Οκτωβρίου 2013 κατεγράφη συνολική πτώση των βιομηχανικών εσόδων κατά 4,3%, έναντι αύξησης κατά 3,4% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που οφειλόταν όμως σχεδόν αποκλειστικά στα αυξημένα έσοδα του πετρελαϊκού κλάδου. Με εξαίρεση έξι κλάδους, σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους ο ρυθμός μείωσης των εσόδων το 2013 επιβραδύνθηκε. Ίσως, λοιπόν, να είναι πιο ρεαλιστικές εκείνες οι προβλέψεις που κάνουν λόγο όχι για ανάκαμψη, εμφανή τουλάχιστον, αλλά για πιθανή σταθεροποίηση του τομέα το 2014.

ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΟΙ 6 ΣΤΙΣ 10 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΟ 2013Αυξημένες πωλήσεις, αλλά και αυξημένα μεικτά και λειτουργικά κέρδη, που δεν οδήγησαν όμως σε βελτιωμένα τελικά αποτελέσματα, παρουσιάζουν ως σύνολο οι βιομηχανικές επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν οικονομική χρήση την 30ή Ιουνίου 2013 ή σε διαφορετική ημερομηνία κατά τα μέσα του περασμένου έτους και έχουν γνωστοποιήσει τα ετήσια οικονομικά τους αποτελέσματα.

Πρόκειται για 130 εταιρείες μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους με συνολικές πωλήσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ, από όλους σχεδόν τους βιομηχανικούς κλάδους, οι οποίες έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς χρήσης για την περίοδο 1.7.2012-30.6.2013 ή για χρονικά παρεμφερή περίοδο είτε σε ιστοσελίδες τους είτε στο ΓΕΜΗ.

Οι επιχειρήσεις αυτές κατέγραψαν, ως σύνολο, αύξηση πωλήσεων 7% (+118,6 εκατ. ευρώ), ισόποση ποσοστιαία αύξηση των μεικτών κερδών (+15,5 εκατ. ευρώ), αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5% (+5,25 εκατ. ευρώ) και μεγαλύτερη αύξηση των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT), κατά 14% (+8,5 εκατ. ευρώ), λόγω εγγραφής μικρότερων αποσβέσεων. Τα μεικτά κέρδη τους ανήλθαν σε 243,5 εκατ. ευρώ, τα EBITDA σε 112,4 εκατ. ευρώ και τα EBIT σε 68 εκατ. ευρώ.

Επίσης, παρουσίασαν μείωση των συνολικών υποχρεώσεων (-4,4%) και βελτίωση της χρηματοοικονομικής δομής τους, με αύξηση των δεικτών άμεσης και γενικής ρευστότητας, καθώς μειώθηκε ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός τους και αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος. Ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαιά τους ανήλθε σε 41,3%, από 39% έναν χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, η τελική κερδοφορία τους επλήγη από αυξημένες χρηματοοικονομικές δαπάνες, άλλες, έκτακτες δαπάνες, όπως προβλέψεις για κινδύνους, καθώς και υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση, που οδήγησαν σε μείωση αφενός των κερδών προ φόρων κατά 12% (από περίπου 19,1 εκατ. ευρώ σε 16,8 εκατ. ευρώ) και αφετέρου των καθαρών κερδών κατά 66% (από περίπου 8,4 εκατ. ευρώ σε 2,9 εκατ. ευρώ), αφού η πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκε κατά 29%, κυρίως λόγω μεγαλύτερης αναβαλλόμενης φορολογίας.

Ωστόσο η ανάκαμψη των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας αυτών των 130 επιχειρήσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόκριμα γενικότερης βελτίωσης των συνολικών επιδόσεων του βιομηχανικού τομέα. Μολονότι αντανακλά την ευρύτερη τάση ανάκαμψης των λειτουργικών περιθωρίων κέρδους, η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών σειράς επιχειρήσεων επηρεάζεται θετικά από την ταυτόχρονη αδρανοποίηση ή έξοδο άλλων ομοειδών επιχειρήσεων από την αγορά, που είναι φυσικό να επιδρούν ανοδικά στην εξέλιξη των πωλήσεών τους, αλλά και του κόστους ανά μονάδα προϊόντος. Πέραν αυτού, οι 130 επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 4% των συνολικών πωλήσεων των ελληνικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Συγχρόνως, αξίζει να σημειωθεί ότι η σημαντική αύξηση των πωλήσεων των εν λόγω επιχειρήσεων εξηγείται, εν μέρει, από τη διόγκωση των εσόδων συγκεκριμένων βιομηχανικών υποκλάδων, όπως οι εταιρείες επεξεργασίας ελαιοκάρπου και εκκόκκισης βάμβακος, που υπερεκπροσωπούνται στο δείγμα των 130 εταιρειών και ευνοήθηκαν από αύξηση των τιμών των προϊόντων τους κατά την περίοδο 1.7.2012-30.6.2013, καθώς επίσης από την υπερεκπροσώπηση βιομηχανικών επιχειρήσεων που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον εμπορικό τομέα.

Ανεξαρτήτως αυτών, όπως προκύπτει από στοιχεία της βάσης βιομηχανικών οικονομικών δεδομένων www.inr.gr, αύξηση των πωλήσεών τους παρουσίασαν οι 79 από τις 130 επιχειρήσεις (60,8%). Παράλληλα, επίσης 79 κατέγραψαν αύξηση των μεικτών κερδών, ενώ αύξηση του μεικτού περιθωρίου μεικτού κέρδους παρουσίασαν 80 (61,5%). Αυξημένα EBITDA είχαν 88 (67,7%), ενώ αυτές που βελτίωσαν και το περιθώριο EBITDA είναι 77 (59,2%). Συγχρόνως, αυξημένα EBIT είχαν 89 (68,5%), ενώ αυτές που βελτίωσαν και το περιθώριο EBIT είναι 81 (62,3%).

Στο επίπεδο της τελικής κερδοφορίας βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) πέτυχαν οι οι 83 από τις 130 επιχειρήσεις (63,8%), ενώ βελτιωμένα τελικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές), μετά την πρόβλεψη για φόρους, είχαν οι 78 (60%).

Κερδοφόρες, με συνολικά καθαρά κέρδη 39,9 εκατ. ευρώ (κέρδη προ φόρων 54,8 εκατ. ευρώ), ήταν οι 82, δηλαδή το 63,1% του συνολικού αριθμού, οι οποίες είχαν συνολικές πωλήσεις 1,23 δισ. ευρώ (69,9% των συνολικών).

Αντιθέτως, ζημιογόνες με καθαρές ζημιές περίπου 37,1 εκατ. ευρώ (ζημιές προ φόρων 38 εκατ. ευρώ), ήταν οι υπόλοιπες 48, δηλαδή το 36,9% του συνολικού αριθμού, οι οποίες είχαν συνολικές πωλήσεις σχεδόν 539,2 εκατ. ευρώ (30,1% των συνολικών).ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣτο Εννεάμηνο του 2013, ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.051 εκατ., έναντι των €1.095 εκατ. το 2012. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Εννεάμηνο του 2013 ανήλθαν σε €183,7 εκατ. από €114,3 εκατ. το 2012, αύξηση της τάξης του 61%. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €22,5 εκατ. έναντι €9,7 εκατ. το Εννεάμηνο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 131% σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2012.

Σημειώνεται ότι στα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Εννεάμηνο του 2013 καταγράφεται και μη επαναλαμβανόμενο έσοδο προηγούμενων χρήσεων ποσού €29 εκ. ως συνέπεια της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας της θυγατρικής της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ» από τη ΔΕΗ, με αναδρομική ισχύ από 01.07.2010, ενώ στα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Εννεάμηνο του 2012 υπήρχε αντίστοιχο μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ποσού €10 εκ. Επίσης, στα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων καταγράφεται μη επιλαμβανόμενη ζημία €13,3 εκατ. που προκύπτει από τη διαγραφή της συμμετοχής στην ΕΛΒΟ.

Στο Εννεάμηνο του 2013, ο Όμιλος παρουσιάζει αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, ισόρροπη συνεισφορά των τομέων δραστηριοποίησης, ισχυρές ταμειακές ροές και βελτίωση του πιστωτικού προφίλ, ενώ ενισχύει την παρουσία του στις διεθνείς αγορές.

FLEXOPACK: ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ 9ΜΗΝΟ 2013                        

Στα 1,868 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) της Flexopack, το εννεάμηνο του 2013, έναντι 2,730 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 41,139 εκατ. ευρώ έναντι 40,721 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός στα 40,918 εκατ. ευρώ έναντι 40,413 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 1,03% και 1,25%, αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο ομίλου στα 5,787 εκατ. ευρώ έναντι 5,675 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,97% και σε εταιρικό επίπεδο στα 5,697 εκατ. ευρώ έναντι 5,571 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,26%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον όμιλο στα 3,477 εκατ. ευρώ έναντι 3,416 εκατ. ευρώ και για την εταιρεία στα 3,431 εκατ. ευρώ έναντι 3,297 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,79% και 4,06%, αντίστοιχα.

Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον όμιλο στα 1,867 εκατ. ευρώ έναντι 2,740 εκατ. ευρώ, συνεπεία της αύξησης της αναβαλλομένης φορολογικής υποχρεώσεως του ομίλου και της εταιρείας και για την εταιρεία στα 1,818 εκατ. ευρώ έναντι 2,648 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μείωση κατά 873 χιλ. ευρώ, που παρουσίασαν τα ενοποιημένα «κέρδη μετά από φόρους», οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης του ομίλου και της εταιρείας κατά 729 χιλ. ευρώ, η οποία προέκυψε απο την αναπροσαρμογή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας, συνεπεία της αύξησης του φορολογικού συντελεστή στο 26%, για τη χρήση 2013, από 20%, που ήταν τη χρήση 2012.

Η ανωτέρω επιβάρυνση ποσού 729 χιλ. ευρώ καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο φόρο εισοδήματος και επιβάρυνε εξ' ολοκλήρου τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2013.

Μη συνυπολογιζομένης της ανωτέρω επίπτωσης στην αναβαλλόμενη φορολογία από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή στο 26% απο 20%, η ποσοστιαία μείωση των μετά φόρων κερδών (ΕΑΤ) σε επίπεδο ομίλου ανέρχεται στο 5,28% και σε εταιρικό επίπεδο ανέρχεται στο 3,81%.

Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου 2013, πραγματοποίησε εξαγωγές σε 40 περίπου χώρες, οι οποίες, την 30/09/2013, ανήλθαν σε ποσοστό 76,74% επί του εταιρικού κύκλου εργασιών.ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ:

ΣΕ ΑΝΟΔΟ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου η πορεία και για τους δύο κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου Πλαστικά Θράκης ακολούθησε την ίδια τάση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα, με τον Κλάδο της Συσκευασίας να σημειώνει σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων και περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους εν αντιθέσει με τον Κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων όπου η μειωμένη ζήτηση τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και στην Αμερικάνικη αγορά λόγω κυρίως της επιβράδυνσης των δημοσίων επενδύσεων οδήγησε σε μείωση του όγκου πωλήσεων και συμπίεση των περιθωρίων κέρδους

Σε επίπεδο Ομίλου τα βασικά μεγέθη για το εννεάμηνο του 2013 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ενοπ. Κύκλος Εργασιών: € 204,4 εκ. σε σχέση με € 203,9 εκ πέρυσι (+0,2% )

Ενοπ. Μικτά Κέρδη: € 37,2 εκ. σε σχέση με € 40,5 εκ πέρυσι (-8,2%)

Ενοπ. EBITDA: € 16,5 εκ. σε σχέση με € 21,5 εκ. πέρυσι (-23,2% )

Ενοπ. ΚΠΦ: € 6.4 εκ σε σχέση με € 9,7 εκ. πέρυσι (-34,4%)

Ενοπ. ΚΜΦ&ΔΜ: € 4,2 εκ. σε σχέση με € 7,3 εκ. πέρυσι (-42,1% )

Στις 30.09.2013 ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 35,8 εκ. και ο Δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,3.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ειδικότερα, τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν στα 11,2 εκατ. ευρώ, από 12,08 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στα 173,3 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 10,5%, σε σχέση με τα 156,9 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2012. Τα μικτά κέρδη όμως αυξήθηκαν μόλις κατά 2 εκατ. ευρώ (στα 35,9 από 33,9 εκατ. ευρώ) σημειώνοντας άνοδο κατά 5,8%, ως αποτέλεσμα του μείωσης του σχετικού περιθωρίου.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ( EBITDA) του ομίλου ανήλθαν στο εννεάμηνο σε 21,9 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 10,5% σε σχέση με τα 19,85 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Τα καθαρά προ φόρων κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 15,6 εκατ. ευρώ, επίδοση αντίστοιχη με την περσινή.

MEVACO

ΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΟ ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε 18,91 εκατ. ευρώ έναντι 20,31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, σημειώνοντας μείωση κατά 6,91%. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,91 εκατ. ευρώ έναντι 3,53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας πτώση κατά 17,70%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου, μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο σε κέρδη 465,95 χιλ. ευρώ έναντι 897,37 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση κατά 48,08%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,75 εκατ. ευρώ έναντι 2,08 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, σημειώνοντας πτώση κατά 16,06%.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον όμιλο ανήλθαν σε κέρδη 3,03 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 653,09 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση κατά 90,35%, κυρίως λόγω της διόρθωσης των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων από 20% το 2012 σε 26% στη χρήση 2013, ποσού 209,65 χιλ. ευρώ (Ν.4110/2013).

Να σημειωθεί ότι τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου επηρεάσθηκαν αρνητικά και από τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρίας «VENMAN A.B.E.E.» της οποίας μειώθηκε ο κύκλος εργασιών κατά 12,08%. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 13,95 εκατ. ευρώ έναντι 14,70 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2012, παρουσιάζοντας μείωση 5,10%.

Τα μικτά κέρδη της εταιρίας ανήλθαν σε 2,28 εκατ. ευρώ έναντι 2,77 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2012, παρουσιάζοντας μείωση 17,80%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 331,23 χιλ. ευρώ έναντι 737,55 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2012, παρουσιάζοντας μείωση 55,09%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 1,37 εκατ. ευρώ, έναντι 1,60 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 14,33%.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για την εταιρία ανήλθαν σε ζημίες 76,93 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι κερδών 534,31 χιλ. ευρώ αντίστοιχα την αντίστοιχη περίοδο. Σημειώνεται ότι στους φόρους της τρέχουσας περιόδου καταχωρήθηκε ποσά 256,46 χιλ. ευρώ που αφορά προσαρμογή των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων από 20% σε 26%, λόγω μεταβολής των φορολογικών συντελεστών από 1/1/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4110/2013.

Η ανωτέρω μείωση ήταν αποτέλεσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική και διεθνή αγορά και κυρίως της σημαντικής κάμψης των πωλήσεων της εταιρίας στον κλάδο κατασκευής μεταλλικών μερών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), λόγω του δυσμενούς κλίματος που δημιουργήθηκε στην αγορά των Φ/Β συστημάτων στην Ελλάδα εξ αιτίας της νέας νομοθεσίας.

Η εταιρία κάλυψε μέρος των εν λόγω απωλειών των πωλήσεων με στροφή προς τις αγορές του εξωτερικού για νέα προϊόντα και νέους τομείς δραστηριότητας (ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς της κατασκευής ηλεκτρονικών αντικεραυνικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, ο τομέας περιβαλλοντικής προστασίας από ηχορύπανση και ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και ο τομέας κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων για τρένα).  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ 2014
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
EXPORTS MONEY CONFERENCE 2013
EXPORTS ECOSYSTEM AWARDS 2013
GREEK AGRIBUSINESS FORUM 2013
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site