Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2014-τ.400                              

ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΣΤΗ «ΜΕΓΓΕΝΗ» ΤΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ (ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Η συνεχής πτώση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην εγχώρια κατανάλωση καυσίμων, λόγω της κρίσης, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές και τα ιστορικά χαμηλά περιθώρια διύλισης, επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα των ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και το 2013.


Είναι χαρακτηριστικό το ότι τα περιθώρια διύλισης βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, ενώ η εγχώρια κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης υποχώρησε, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, κατά 44%. Την ίδια στιγμή η ευρύτερη αγορά πετρελαιοειδών καυσίμων εμφάνισε πτώση της τάξεως του 14,6% σε όγκο κατανάλωσης, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group. Ιδιαίτερα η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης έκανε «βουτιά», όπως σημειώθηκε και παραπάνω, το 2012 κατά 44,1%, ενώ πτώση κατά 13,2% εμφάνισε και η κατανάλωση βενζίνης. Εν τω μεταξύ, η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου παρουσίασε μείωση 8% το 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ελαφρά ενισχυμένη εμφανίζεται μόνο η κατανάλωση πετρελαίου κίνησης (κατά 3,7%).

 Όσον αφορά στη συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου, αυτή κορυφώθηκε το 2011 και παρουσίασε μείωση 8,0% το 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα τελευταία χρόνια (2005-2012), η εν λόγω κατανάλωση παρουσιάζει διαχρονική αύξηση, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 6,5%. Στην αυξητική αυτή πορεία συνέβαλε τόσο η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου όσο και οι νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

 Αναφορικά με τα καύσιμα «Διεθνούς Αγοράς» (ναυτιλιακά και αεροπορικά καύσιμα), η κατανάλωση διαμορφώθηκε το 2012 περίπου στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος (με πτώση 13,2% στα αεροπορικά και 1,4% στο ναυτιλιακό μαζούτ και ενίσχυση κατά 53,1% στο ναυτιλιακό πετρέλαιο).

 Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων (διύλισης/χονδρικής εμπορίας) του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών.

 Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των δύο εταιρειών διύλισης για την περίοδο 2011-2012, προέκυψε αύξηση των συνολικών τους πωλήσεων κατά 15,3% το 2012, ενώ τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 20,7%. Στην ίδια κατεύθυνση, τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 247,5 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 25,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 11,6% τα έτη 2012/2011.

 Όσον αφορά τις εταιρείες χονδρικής εμπορίας, οι συνολικές πωλήσεις των 33 εταιρειών του δείγματος κατέγραψαν μείωση 7,2% και διαμορφώθηκαν σε 12.855 εκατ. ευρώ το 2012. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος υπήρξε διεύρυνση των ζημιών το 2012, γεγονός που με σειρά του οδήγησε στην εμφάνιση συνολικών ζημιών ύψους 61,1 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι 23,4 εκατ. ευρώ το 2011. Τέλος, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 26,9% το 2012/11.


ΕΛ.ΠΕ.

ΚΑΜΨΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Το πλέον δυσμενές περιβάλλον στην πρόσφατη ιστορία του ευρωπαϊκού κλάδου διύλισης και το σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα των διυλιστηρίων της ευρύτερης περιοχής στην τροφοδοσία με αργό πετρέλαιο και στο κόστος ενέργειας, επηρέασαν, όπως ήταν φυσικό, τα αποτελέσματα των Ελληνικών Πετρελαίων για το δ’ τρίμηνο του 2013.

 Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, Γιάννη Κωστόπουλο, τα ΕΛ.ΠΕ. θα εστιάσουν περαιτέρω, κατά το τρέχον έτος, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη απόδοση των διυλιστηρίων και την εκμετάλλευση των σημαντικών συνεργειών μεταξύ τους, τον έλεγχο του κόστους σε όλες τις δραστηριότητες και την επιτάχυνση της απομόχλευσης. Ήδη, το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού αντιστάθμισαν, εν μέρει, τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης της τελευταίας δεκαετίας.

Ειδικότερα, τα ΕΛ.ΠΕ. δημοσίευσαν συγκρίσιμα κέρδη EBITDA δ’ τριμήνου στα 45 εκατ. (-43% έναντι του δ’ τριμ. 2012). Αρνητικά επηρεάστηκαν και τα συνολικά αποτελέσματα του 2013, λόγω των ιστορικών χαμηλών περιθωρίων διύλισης, του αυξημένου κόστους προμήθειας αργού, καθώς και της διαδικασίας αριστοποίησης του Διυλιστηρίου Ελευσίνας κατά το α’ εξάμηνο. Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA για το 2013 ανήλθαν στα 178 εκατ. ευρώ (-60% σε σχέση με το 2012, που ήταν 444 εκατ.). Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, μετά από φόρους, επηρεάστηκαν από έκτακτα στοιχεία, όπως το κόστος της αναδιοργάνωσης για τη μείωση λειτουργικών εξόδων και η πρόβλεψη ύψους 21 εκατ. για τη νέα, αναδρομική φορολόγηση αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων.

Αρνητική επίδραση στα δημοσιευμένα καθαρά αποτελέσματα είχε και το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος, που επηρεάζει όλες τις ελληνικές εταιρείες. Οι πωλήσεις των ΕΛ.ΠΕ. το 2013 ανήλθαν σε 9,67 δισ. ευρώ (-8% σε σχέση με το 2012, που ήταν 10,47 δισ.), ενώ κατεγράφησαν ζημιές 269 εκατ. (το 2012 είχαν καταγραφεί κέρδη 86 εκατ.). Στα συγκρίσιμα καθαρά υπήρξαν ζημιές 117 εκατ. (το 2012 ήταν κέρδη 232 εκατ.). Τα EBITDA το περασμένο έτος ήταν 29 εκατ. (-90% σε σχέση με το 2012, που είχαν φθάσει τα 298 εκατ. ευρώ).

Υπογραμμίζεται, βεβαίως, η ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς καυσίμων στο δ’ τρίμηνο και η αύξηση της ζήτησης μετά από 18 συνεχόμενα τρίμηνα πτωτικής πορείας. Σε σχέση με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αναδιάρθρωση της εγχώριας λιανικής εμπορίας, τα ΕΛ.ΠΕ. είχαν συνολικά οφέλη από προγράμματα άνω των 500 εκατ. την τελευταία πενταετία. Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2013 υπεγράφη η σύμβαση (SPA) για την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ, από τα «Ελληνικά Πετρέλαια» στην κρατική εταιρεία πετρελαίου και αερίου του Αζερμπαϊτζάν SOCAR, αντί 400 εκατ. ευρώ. Το ποσό που αντιστοιχεί στο μερίδιο της «Ελληνικά Πετρέλαια» για το 35% που κατέχει εμμέσως στον ΔΕΣΦΑ, ανέρχεται στα 212 εκατ.

Στα επιμέρους αποτελέσματα του ομίλου ενδιαφέρον παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:


• Το διυλιστήριο Ελευσίνας βελτίωσε σταδιακά την αποδοτικότητά του κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου λειτουργίας, με την παραγωγή του να διαμορφώνεται σε 3,9 εκατ. τόνους.

• Η συνολική παραγωγή μεσαίων κλασμάτων ανήλθε σε 6,2 εκατ. τόνους, καθιστώντας τον όμιλο τον πιο σημαντικό εξαγωγέα ντίζελ στην περιοχή.

• Οι εξαγωγές έφθασαν τους 5,5 εκατ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας το 44% των συνολικών πωλήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε 12,7 εκατ. τόνους.

• Τα κέρδη EBITDA της εγχώριας εμπορίας ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ, διπλάσια σε σχέση με το 2012, καθώς οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης και ελέγχου κόστους αντιστάθμισαν τη μείωση της ζήτησης.

• Η Διεθνής Εμπορία διατήρησε τους όγκους στα ίδια επίπεδα με το 2012, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να αυξάνονται στα 44 εκατ. (+8%).

• Όσον αφορά τα πετροχημικά, τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν για το 2013 στα 57 εκατ., αυξημένα κατά 23%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του ομίλου.


 
MOTOR OIL

ΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΑΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ


Σε 340.000 ευρώ διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου τα καθαρά κέρδη του ομίλου Motor Oil, καθώς τα κέρδη του γ’ τριμήνου, ύψους 31,977 εκατ. ευρώ, κατάφεραν να καλύψουν τις ζημίες, ύψους 31,6 εκατ. ευρώ, που είχε παρουσιάσει ο όμιλος κατά το α’ εξάμηνο.

Η συρρίκνωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, που έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δέκα χρόνων, και η μείωση της ζήτησης έχουν «ροκανίσει» τα κέρδη του διυλιστηρίου, το οποίο το α’ εξάμηνο είχε και μείωση στην παραγωγή λόγω έργων συντήρησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στο εννεάμηνο στα 6,98 δισ. ευρώ, από 7,25 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, όταν είχε επιτύχει καθαρά κέρδη 81,772 εκατ. ευρώ.

 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο στα 145, 083 εκατ. ευρώ, από 229,150 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 37%. Στο τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, τα αντίστοιχα κέρδη έφθασαν στα 84,017 εκατ. ευρώ, από 109,374 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2012. Τα κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο ήταν 23,732 εκατ. ευρώ, από 104,740 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, με το γ’ τρίμηνο να παρουσιάζει προ φόρων κέρδη 43,659 εκατ. ευρώ, έναντι των 68,014 εκατ. ευρώ του διαστήματος Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2012.

Στο επίπεδο της εταιρείας Motor Oil, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο στα 6,664 εκατ. ευρώ, από 83,262 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του προηγούμενου χρόνου, ενώ ο κύκλος εργασιών περιορίστηκε στα 5,92 δισ. ευρώ, από 6,16 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, ανήλθαν σε 117,664 εκατ. ευρώ, από 203,818 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.


REVOIL

Η ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΦΕΡΕ ΖΗΜΙΕΣ


Ο κύκλος εργασιών του ομίλου έκλεισε στα 553,63 εκατ. ευρώ, έναντι 700,93 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012, μειωμένος κατά 21%, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών των καυσίμων και των πωλούμενων όγκων του ομίλου.

Οι πωλούμενες ποσότητες στις βενζίνες και στο πετρέλαιο κίνησης του ομίλου, τους πρώτους εννέα μήνες του 2013, ανήλθαν στα 409,4 εκατ. λίτρα, έναντι 423,9 εκατ. λίτρων το 2012, εμφανίζοντας μικρή κάμψη, κατά 3.4%.

Οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης του ομίλου παρουσίασαν πτώση 68%, ακολουθώντας τη γενικευμένη καθοδική πορεία της αγοράς, αντανακλώντας την περιορισμένη ζήτηση, απόρροια των υψηλότερων τιμών σε σχέση με το περσινό εννεάμηνο, λόγω της εξίσωσης του φόρου μεταξύ του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, του χαμηλότερου διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών μορφών θέρμανσης.

 Στον συνολικό κύκλο εργασιών του ομίλου, ποσό 5,17 εκατ. ευρώ προέρχεται από τη δραστηριότητα στη ναυτιλία μέσω της 100% θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.

Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε στα 15,18 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 19,16 εκατ. της περσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του ομίλου, έκλεισαν στα 4,23 εκατ. ευρώ την περίοδο από 1.1 έως 30.9.2013, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα 6,56 εκατ. του 2012, μειωμένα λόγω των χαμηλότερων εσόδων από την εμπορία καυσίμων με την υποχώρηση των πωλούμενων όγκων και τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους, σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα ναύλα με τα οποία είναι μισθωμένα τα τρία φορτηγά πλοία του ομίλου.

Η μεγάλη υστέρηση στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης, οι υψηλότερες αποσβέσεις, η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους και τα μικρότερα έσοδα από τη ναυτιλία οδήγησαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων με ζημιές 4,86 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,41 εκατ. το περσινό εννεάμηνο. Σε επίπεδο μητρικής, οι ζημιές διαμορφώθηκαν σε 3,36 εκατ. ευρώ, από ζημιές 755 χιλ. το εννεάμηνο του 2012.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ο όμιλος έκλεισε με αρνητικό πρόσημο 4,89 εκατ. ευρώ, από ζημιές 1,56 εκατ. ευρώ το 2012.

 Τους πρώτους εννέα μήνες του 2013 ο κλάδος εμπορίας πετρελαιοειδών βίωσε την ελεύθερη πτώση στις πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης, που ήρθε να προστεθεί στο περιβάλλον χαμηλής ρευστότητας, υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους και έντονου ανταγωνισμού στο οποίο λειτουργεί η αγορά. Η ανάκαμψη στις πωλήσεις καυσίμων κίνησης τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν μια αισιόδοξη εξέλιξη σε έναν κλάδο που προσπαθεί να ισορροπήσει μετά από ταλαιπωρία ετών.

 Στον Όμιλο Revoil το γ’ τρίμηνο της χρήσης ήταν βελτιωμένο σε σχέση με το β’ τρίμηνο, αποτυπώνοντας την πεποίθηση ότι τα χειρότερα έχουν παρέλθει. Παράλληλα, το τελευταίο τρίμηνο του χρόνου που διανύουμε αποδεικνύεται το καλύτερο ολόκληρης της χρήσης, με τη στοχευμένη εμπορική πολιτική προσέλκυσης νέων πρατηρίων με πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής και τις κινήσεις περιορισμού του κόστους λειτουργίας να αποδίδουν.

Η σταδιακή ανάκαμψη της παγκόσμιας ναυτιλίας και οι συντονισμένες ενέργειες του Ομίλου Revoil, με άξονα τη βέλτιστη αξιοποίηση δικτύου, εγκαταστάσεων και ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την εξοικονόμηση πόρων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, θέτουν τις βάσεις για τη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων στο άμεσο μέλλον με την έναρξη του 2014.


ΕΛΙΝΟΪΛ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΖΗΜΙΩΝ


Διεύρυνση ζημιών και μείωση του κύκλου εργασιών εμφάνισε ο όμιλος της ΕΛΙΝΟΪΛ κατά το α’ εξάμηνο του 2013. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 13,5 εκατ. ευρώ, έναντι 18,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2012, μειωμένα κατά 27%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ, έναντι 3,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2012, και τα ενοποιημένα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αποτελέσματα του Ομίλου (EATAM) ανήλθαν σε ζημία 1,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 0,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε., τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2012, ενώ τα αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM), ανήλθαν σε ζημία 2,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 0,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

 Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2013 ανήλθε σε 326,7 εκατ. ευρώ, έναντι 414,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2012, καταγράφοντας μείωση 21%. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αντίστοιχη μείωση του όγκου πωλήσεων υγρών καυσίμων της μητρικής κατά 30% και ειδικότερα στην πολύ μεγάλη μείωση του πετρελαίου θέρμανσης κατά 69%, απόρροια των υψηλότερων τιμών που διαμορφώθηκαν από την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μεταξύ του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, και που οδήγησαν όλη την αγορά σε πτώση άνω του 70%.

Αντίθετα, στα καύσιμα κίνησης η μητρική εμφανίζει αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1%, με τις βενζίνες να μειώνονται κατά 3%, αλλά τους όγκους πωλήσεων πετρελαίου κίνησης να παρουσιάζουν στο α’ εξάμηνο αύξηση κατά 6%, διάστημα κατά το οποίο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος στη χώρα μας.

 Παράλληλα, τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2013, σε επίπεδο μητρικής, έχουν επηρεασθεί από την πολύ μεγάλη πτώση πωλήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία έπληξε στο σύνολό της την αγορά καυσίμων. Παρόλα αυτά, οι έγκαιρες κινήσεις της ΕΛΙΝΟΪΛ για τον περιορισμό των λειτουργικών της δαπανών βοήθησαν σημαντικά στο να αντιμετωπιστεί η μεγάλη και απότομη πτώση εσόδων που προκάλεσε το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε επίπεδο ομίλου, η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα έχει μειώσει σημαντικά τις προοπτικές ανάληψης κερδοφόρων έργων από την ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., ενώ και τα αποτελέσματα της ΕΛΙΝ Ν.Ε. έχουν σαφώς επηρεαστεί από την πτώση στη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων.

 Το α’ εξάμηνο επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις ότι το 2013 θα είναι πολύ δύσκολο για την αγορά πετρελαιοειδών, όμως η πολύ καλή τουριστική περίοδος δίνει κάποια πρώτα μικρά ενθαρρυντικά μηνύματα, που ίσως σημαίνουν ότι η αγορά έχει φτάσει στο χαμηλότερό της σημείο.

Η ΕΛΙΝΟΪΛ, χάρη στο εκτεταμένο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων «ελίν», και την ισχυρή της παρουσία στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, έχει σημαντικό πλεονέκτημα, αφού της επιτρέπει να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την αναμενόμενη αύξηση του τουρισμού στη χώρα μας. Η διοίκηση της ΕΛΙΝΟΪΛ εκτιμά ότι, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, οι οποίες θα συνεχιστούν, θα υπάρξουν και ευκαιρίες. Παράλληλα, το νέο, αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, σταδιακά, θα οδηγήσει στην εξυγίανση της αγοράς πετρελαιοειδών, περιορίζοντας στρεβλώσεις και παραβατικότητα, επιτρέποντας σε όσες εταιρείες λειτουργούν αυστηρά εντός των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού να αναπτύξουν πωλήσεις που δεν μπορούσαν να έχουν στο παρελθόν.

Σε αυτό το δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, η ΕΛΙΝΟΪΛ έχει τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε επίπεδο υποδομών, διαθέτει τρεις εγκαταστάσεις καυσίμων οι οποίες καλύπτουν γεωγραφικά όλη την ηπειρωτική επικράτεια, δύο ειδικά σχεδιασμένα δεξαμενόπλοια με τα οποία τροφοδοτεί το νησιωτικό δίκτυο «ελίν» και ένα ακόμη το οποίο χρησιμοποιεί για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων καυσίμων. Οι υποδομές αυτές δίνουν τη δυνατότητα στην ΕΛΙΝΟΪΛ να κάνει εισαγωγές, αλλά και εξαγωγές καυσίμων, να δραστηριοποιηθεί σε νέες αγορές, αλλά και να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στις υφιστάμενες, αυξάνοντας τα μερίδια αγοράς που κατέχει. Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει την εφαρμογή μέτρων περιστολής κόστους λειτουργίας, ενώ θα εντείνει την προσοχή της στην πιστή εφαρμογή της πιστωτικής της πολιτικής, φροντίζοντας να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους επισφαλειών. Με «όπλα» τις εκτεταμένες υλικοτεχνικές υποδομές της, την ισχυρή μετοχική της σύνθεση, αλλά και το ομογενές και καλά οργανωμένο ανθρώπινο δυναμικό της, η ΕΛΙΝΟΪΛ θα αξιοποιήσει όποιες ευκαιρίες παρουσιαστούν και θα πρωταγωνιστήσει στην αγορά των καυσίμων όπως αυτή θα διαμορφωθεί κατά το προσεχές διάστημα.


CYCLON

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ, ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ


Μείωση κύκλου εργασιών, από τα 204,2 εκατ. στα 160,2 εκατ. ευρώ, άνοδο των κερδών προ φόρων και τόκων, από τα 765 χιλ. στο 1,999 εκατ. ευρώ, και καθαρά κέρδη 101 χιλ. ευρώ, από ζημία 272 χιλ. ευρώ, σημείωσε η Cyclon κατά το α’ φετινό εξάμηνο.

Η αύξηση των εξαγωγών στα λιπαντικά και η μείωση των πωλήσεων καυσίμων στην εγχώρια αγορά ήταν τα δύο βασικότερα χαρακτηριστικά της περιόδου.

Σε ό,τι αφορά την πορεία της εταιρείας για το β’ φετινό εξάμηνο, η διοίκηση της εισηγμένης αναφέρει: «Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, παρά την ολοκλήρωσή της, δεν αναμένεται να συμβάλει, ουσιαστικά, πριν την έναρξη της νέας χρονιάς, στα προβλήματα ρευστότητας που πλήττουν την αγορά. Τα μέτρα λιτότητας και η ανεργία θα συνεχίσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις πωλήσεις στην εσωτερική αγορά.

Η διοίκηση του ομίλου αναμένει τη συνέχιση της μείωσης των πωλήσεων καυσίμων, καθώς θα συνεχίζονται τα οικονομικά και εμπορικά προβλήματα στην αγορά. Η εταιρεία θα συνεχίσει τη στρατηγική αύξησης των εξαγωγών στη δραστηριότητα των λιπαντικών, όπου αναμένεται να υπερκαλύψουν τις όποιες απώλειες της εσωτερικής αγοράς.

Στόχος της εταιρείας παραμένει η αύξηση της κερδοφορίας με τη συνέχιση της πολιτικής των εξαγωγών στα λιπαντικά. Παράλληλα, στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής και της απόδοσης του διυλιστηρίου, με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση του μικτού περιθωρίου. Η εταιρεία θα συνεχίσει και την ενδελεχή παρακολούθηση όλων των εξόδων και θα στοχεύσει στην περαιτέρω μείωσή τους».


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS
ONLINE TRADING
ΑΓΟΡΑ CATERING-FAST FOOD
CLINICAL RESEARCH CONFERENCE 2013
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site