Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2014-τ.400                              

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

 


Η εντεινόμενη οικονομική κρίση δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει, για άλλη μια χρονιά, και την αγορά ταχυμεταφορών logistics στη χώρα μας.
Και είναι λογικό, καθώς και τη διετία 2012-3 σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανική και διαμετακομιστική δραστηριότητα, ως απόρροια της μειωμένης βιομηχανικής παραγωγής και της περιορισμένης κεφαλαιακής επάρκειας στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με μελέτη της Colliers International με τίτλο «Βιομηχανική και Logistics Επισκόπηση 2012», οι επενδυτές υιοθέτησαν στρατηγική αναμονής, εστιάζοντας κυρίως στα distressed ακίνητα, προκειμένου να αξιοποιήσουν ευκαιρίες. Η ζήτηση, αν και μειωμένη, παρακινήθηκε από επιχειρήσεις που προχώρησαν σε συμφωνίες με 3PL εταιρείες (logistics), επιδιώκοντας να μειώσουν τα κόστη μεταφοράς, αποθήκευσης, διαχείρισης και διανομής των προϊόντων τους. Από την άλλη ο κλάδος ταχυμεταφορών δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, καθώς δύο από τους leader του κλάδου, η ACS και η Speedex, σημείωσαν οριακή βελτίωση μεγεθών (η πρώτη) και γύρισμα σε οριακά κέρδη από ζημίες η δεύτερη.

Η κα Ana Vukovic, διευθύνουσα σύμβουλος της Colliers International Ελλάδας, σχολίασε: «Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η διαθεσιμότητα ποιοτικών βιομηχανικών χώρων και ακινήτων κατάλληλων για logistics βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα για τα δεδομένα της Ελλάδας, ενώ η ποιότητα των σύγχρονων χώρων ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που ισχύουν στο εξωτερικό. Πρόκειται για αποτέλεσμα της σημαντικής προσφοράς που προηγήθηκε της ύφεσης. Ωστόσο, η πτώση των βιομηχανικών παραγγελιών, εξαιτίας της μειούμενης κατανάλωσης και της ύφεσης που πλήττει τους περισσότερους κλάδους, έχει επηρεάσει σημαντικά τη συγκεκριμένη αγορά».

Η δραστηριότητα στη logistics αγορά εκτιμάται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα λόγω της περιορισμένης τραπεζικής χρηματοδότησης σε συνδυασμό με τον χρόνο που απαιτείται για την εφαρμογή ανταγωνιστικών δομών. Ωστόσο, νέες γραμμές παραγωγής που σχεδιάστηκαν από πολυεθνικές εταιρείες, σε συνδυασμό με νέες συμφωνίες για συνεργασία διανομής και οικονομικά αποδοτικές λύσεις, αυξάνουν τη δραστηριότητα και τη ζήτηση για χώρο, παρακινώντας το ενδιαφέρον της αγοράς προς δυνητικές συμφωνίες και πράξεις.

Με το περιορισμένο νέο επενδυτικό απόθεμα εκτιμάται ότι ευκαιρίες θα παρουσιαστούν από εταιρείες που υιοθετούν τη στρατηγική αποεπένδυσης ακινήτων από τα χαρτοφυλάκιά τους. Οι επιπτώσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου στην αλυσίδα εφοδιασμού αναμένεται να γίνουν πιο σαφείς, με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να οδηγηθούν σε επανεξέταση των χαρτοφυλακίων τους, αλλά και των τοποθετήσεών τους σε διαμετακομιστικά κέντρα, σημεία τελικής διανομής και ακίνητα κατάλληλα για μεταφόρτωση. Αυτό αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια τιμών και πιθανώς να ενισχύσει τη ρευστότητα στον εν λόγω τομέα της αγοράς.


Tι περιλαμβάνουν τα logistics


Logistics είναι εκείνο το τμήμα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική, κανονική και αντίστροφη, ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσής τους έως το σημείο κατανάλωσής τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών.

Ενδεικτικές περιοχές εφαρμογών των Logistics περιλαμβάνουν τα: Business Logistics, Systems Logistics, Maritime Logistics, Logistics Υγείας, Logistics Στρατού, Περιβαλλοντικά Logistics, City Logistics, Crisis Logistics, Logistics Υπηρεσιών, Agro-logistics και Reverse Logistics.

Τα Logistics βρίσκουν εφαρμογή σε δύο κυρίως πεδία:

• Το πρώτο πεδίο είναι η επιχείρηση, η οποία πρέπει να οργανώσει την εισροή, την εσωτερική διακίνηση και την εκροή υλικών και προϊόντων κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της.

• Το δεύτερο πεδίο είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποτελείται από όλες εκείνες τις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε ένα προϊόν από τις πρώτες ύλες να καταλήξει στον τελικό πελάτη. Η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση της ροής προϊόντων και πληροφοριών σε αυτήν την αλυσίδα αποτελεί επιτακτική ανάγκη σε μια παγκοσμιοποιημένη και ψηφιακή οικονομία, όπου ο ανταγωνισμός από ατομικός (επιχείρηση εναντίον επιχείρησης) γίνεται συλλογικός (εφοδιαστική αλυσίδα εναντίον εφοδιαστικής αλυσίδας).


ΟΛΠ

ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΤΟ 2014


Μικτή εικόνα προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η διοίκηση του ΟΛΠ για την πορεία του λιμανιού το 2013. Σύμφωνα με αυτά, η διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων (από τον Προβλήτα Ι που παραμένει υπό τον έλεγχο του ΟΛΠ) κατέγραψε μικρή βελτίωση και διαμορφώθηκε σε 644.055 εμπορευματοκιβώτια, έναντι 625.914 κατά το 2012. Στον αντίποδα, μικρή πτώση σημείωσε ο αριθμός των φορτοεκφορτωθέντων αυτοκινήτων και εμπορευμάτων σε 448.682, έναντι 458.755 το αμέσως προηγούμενο έτος. Αναφορικά με τη δραστηριότητα της επιβατηγού ναυτιλίας, η συνολική επιβατική κίνηση σημείωσε μικρή πτώση έναντι του 2012, καθώς διακινήθηκαν 17.669.774 επιβάτες έναντι 17.978.728. Αντίστοιχα, μικρή πτώση κατέγραψε και ο αριθμός των οχημάτων που διακινήθηκαν από και προς τα ελληνικά νησιά, καθώς διαμορφώθηκε σε 2.549.407 έναντι 2.701.891 κατά τον προηγούμενο χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη έρευνα της Fast Market Research, στην οποία υπολογίζεται και η παρουσία της Cosco στον Πειραιά, προβλέπεται ότι κατά το 2014 θα διακινηθούν συνολικά 3,125 εκατ. εμπορευματοκιβώτια στον Πειραιά, αύξηση 13% έναντι του 2013 (η πρόβλεψη αφορά και τους τρεις εν λειτουργία προβλήτες). Μεσοπρόθεσμα, ο ετήσιος αριθμός αύξησης της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να διαμορφωθεί σε 11,9%. Ανάλογα θετικές είναι και οι εκτιμήσεις για τη συνολική διακίνηση φορτίων, καθώς κατά το 2014 προβλέπεται ετήσια αύξηση κατά 7,8% σε 16,68 εκατ. τόνους. Μεσοπρόθεσμα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης αναμένεται να διαμορφωθεί σε 5,7%.


ΕΛΤΑ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) αποτελούν έναν υγιή όμιλο επιχειρήσεων, που παρέχει σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές σε όλους τους πολίτες της χώρας.

Ιδρύθηκαν το έτος 1828, σχεδόν ταυτόχρονα με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, με προεδρικό διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια. Από το 1996 λειτουργούν ως ανώνυμη εταιρία («ΕΛΤΑ Α.Ε.»).

Τον Όμιλο ΕΛΤΑ συνιστούν η εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές εταιρείες της «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.» και «ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε.». Τον όμιλο συμπληρώνουν δύο συγγενείς εταιρείες: «Τ.Τ. - ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ» και «Post Insurance Brokerage Α.Ε.».

Τα ΕΛΤΑ προσφέρουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές και τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες, προϊόντα δικτύου λιανικής και υπηρεσίες ταχυμεταφοράς. Από τις αρχές του 2012 δραστηριοποιούνται και στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας (ΕΛΤΑ Καρτοκινητή), σε συνεργασία με τη Vodafone Α.Ε.

Τα ΕΛΤΑ είναι ο ηγέτης της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα και ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Με βάση τον νόμο «Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προβλέπεται ότι τα ΕΛΤΑ αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας για διάστημα 15 ετών από την έναρξη της πλήρους απελευθέρωσης, δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου του 2028.

Η παροχή καθολικών υπηρεσιών προσδιορίζει τον χαρακτήρα των ΕΛΤΑ ως προς τη θέση τους και τον ρόλο τους στη λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς, υπό την έννοια της δέσμευσης έναντι του κράτους για την προσφορά καθολικών υπηρεσιών αποδεκτής ποιότητας σε προσιτές τιμές στο σύνολο των πολιτών. Αποτέλεσμα αυτής της δέσμευσης, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική μορφολογία του ελλαδικού χώρου, είναι η διατήρηση και λειτουργία του μεγαλύτερου δικτύου λιανικής στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.500 σημεία εξυπηρέτησης.

Τα «Ελληνικά Ταχυδρομεία» θέτουν τους πελάτες και το επίπεδο εξυπηρέτησής τους στο επίκεντρο της προσοχής. Προσπαθούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους, προωθούν την καινοτομία, αναπτύσσουν νέα προϊόντα και εμπλουτίζουν διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στόχος είναι η ενδυνάμωση της μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί με τους εκατομμύρια πελάτες με τους οποίους η επιχείρηση έρχεται σε επαφή σε καθημερινή βάση.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία επιτυγχάνει πλήρως όλους τους στόχους ποιότητας στη διακίνηση της αλληλογραφίας εσωτερικού και εξωτερικού που τίθενται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και από την International Post Corporation.

Τα ΕΛΤΑ επενδύουν ιδιαίτερα στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους για την αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή του στις νέες ανάγκες (νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες) που διαμορφώνονται στο ταχύτητα εξελισσόμενο ταχυδρομικό περιβάλλον. Προς την κατεύθυνση της διαρκούς και πιστοποιημένης βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων και των στελεχών της επιχείρησης συμβάλλει καθοριστικά το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ, με την υλοποίηση σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών.

Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων δράσεων αποτελεί στρατηγικό στόχο των ΕΛΤΑ. Η προστασία του περιβάλλοντος και η συμβολή στο όραμα της αειφόρου ανάπτυξης αποτελούν στρατηγική επιλογή της εταιρείας. Τα ΕΛΤΑ αναπτύσσουν δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα και συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα, όπως στην υλοποίηση του πενταετούς πανευρωπαϊκού προγράμματος Greenhouse Gas Reduction της PostEurop, με στόχο τη μείωση των εκπομπών του CO2, καθώς επίσης και στην υλοποίηση προγράμματος βιώσιμης περιβαλλοντικής ανάπτυξης μεταξύ των ταχυδρομικών υπηρεσιών των χωρών-μελών της International Post Corporation - IPC (Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Μέτρησης και Διαχείρισης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η εταιρεία προχωρά στην ψηφιακή εποχή του ταχυδρομείου, με τη σταδιακή εισαγωγή ψηφιακών υπηρεσιών (e-services) με στόχο την αμφίδρομη, ασφαλή επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων, Δημοσίου και καταναλωτών.


ACS COURIER

ΟΡΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ


Οι πωλήσεις εννεαμήνου 2013 της εταιρείας ανήλθαν σε 53,8 εκατ. ευρώ έναντι 52,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένες δηλαδή κατά 2%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.302 χιλ. ευρώ έναντι 1.843 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2.067 χιλ. ευρώ έναντι 1.831 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1.061 χιλ. ευρώ έναντι 967 χιλ. ευρώ την περσινή περίοδο.

Η ACS Courier λειτουργεί στην ελληνική αγορά από το 1981 και αποτελεί την ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την αποστολή εγγράφων, μικροδεμάτων και δεμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με βασικό της στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές. Προσφέροντας επί 30 χρόνια στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά όλης της χώρας πλήρεις, αξιόπιστες, προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των επειγουσών ταχυδρομικών τους αναγκών, η ACS έχει ταυτίσει αναμφισβήτητα το όνομά της με την υπηρεσία «courier» στην Ελλάδα.

Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των πελατών της, η ACS αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στην αγορά των ταχυμεταφορών, καθώς:


• Διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία και τη Βουλγαρία, με περισσότερα από 350 καταστήματα, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες επικοινωνίας εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και ιδιωτών σε 200 χώρες σε όλο τον κόσμο, με ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.

• Διαθέτει την αρτιότερη οργάνωση και τεχνογνωσία στην αγορά ταχυμεταφορών στην Ελλάδα, ενώ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000.

• Διαθέτει τις αρτιότερες και πιο σύγχρονες υποδομές σε μηχανογραφικό εξοπλισμό και αυτόματα συστήματα διαλογής και παρακολούθησης και εντοπισμού των αποστολών.

• Κατέχει Ειδική και Εθνική Γενική Άδεια Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς στην ελληνική αγορά.

• Συνεργάζεται με διεθνούς εμβέλειας δίκτυα ταχυμεταφορών για τη διεκπεραίωση αποστολών, τόσο εντός Ελλάδας σαν αντιπρόσωπος–εργολήπτης όσο και στο εξωτερικό για τις αποστολές σε όλο τον κόσμο.

• Αποτελεί εξέχον μέλος του δυναμικού επιχειρηματικού ομίλου Info-Quest.
SPEEDEX

ΓΥΡΙΣΕ ΣΕ ΚΕΡΔΗ ΤΟ 2013


Αύξηση εσόδων κατά 4,4% σημείωσε το 2013 η εταιρεία ταχυμεταφορών Speedex. Tα έσοδα ανήλθαν στα 28,4 εκατ., έναντι 27,2 εκατ. το 2012. Αξιοσημείωτο είναι το ότι η εταιρεία πέρασε σε κέρδη 0,1 εκατ., έναντι ζημιών 1,5 εκατ. το 2012.

Η SPEEDEX, μέλος των δύο εκ των σπουδαιότερων ομίλων της χώρας - FOURLIS και SFAKIANAKIS - με σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική αγορά και με πολυετή εμπειρία, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου των ταχυμεταφορών, καλύπτοντας καθημερινά τις ανάγκες της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς με αξιοπιστία και συνέπεια.


• Ιδρύθηκε το 1986 (Αρχική Νομική Μορφή: ΕΠΕ), προσφέροντας εγγυημένες επείγουσες διακινήσεις και σήμερα μετράει 27 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά.


• Από την αρχή έγινε αντιληπτή η ανάγκη της πανελλαδικής κάλυψης, γι’ αυτό και τέθηκαν άμεσα οι βάσεις για την ανάπτυξη δικτύου αποκλειστικών αντιπροσώπων.


• Τον Σεπτέμβριο του 1994 διαθέτει, ήδη, ένα δίκτυο 68 καταστημάτων και η ανάπτυξή της συνεχίζεται αναβαθμίζοντας συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών της: εφαρμόζει το σύστημα ηλεκτρονικής ανίχνευσης (barcode), εξελίσσει το μηχανογραφικό της σύστημα, συνδέει τα καταστήματά της με ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων και ιδιωτικές αποκλειστικές πτήσεις. Επίσης, από το 1997 αλλάζει η νομική μορφή της και γίνεται πλέον Α.Ε.


• Σημαντικός σταθμός στην πορεία της εταιρείας αποτελεί ο Φεβρουάριος του 2000, όταν η SPEEDEX έγινε μέλος του Ομίλου «Φουρλής», ενός από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους της χώρας μας.


• Τον Ιούλιο του 2001 αναπτύσσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και αποκτά πρώτη, μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου ταχυμεταφορών, πιστοποιητικό ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008.


• Τον Σεπτέμβριο του 2001 η SPEEDEX επενδύει σε νέο σύγχρονο Κέντρο Διαλογής και Μεταφοράς (HUB), στο 14ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών – Λαμίας, συνολικής επιφάνειας 4.000 μ.


• Τον Μάρτιο του 2002 πραγματοποιείται στη SPEEDEX αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος SFAKIANAKIS.


• Το 2004 η εταιρεία μελετά και αποφασίζει να αναπτύξει το δίκτυο των καταστημάτων της με το σύστημα franchising.


• Το 2006 έως το 2010 η εταιρεία αναπτύσσει το σύστημα franchising και ταυτόχρονα ανανεώνει την εικόνα των καταστημάτων της.


• Το 2010 η SPEEDEX διαθέτει αυτόνομο δίκτυο 200 καταστημάτων πανελλαδικά.


• Το 2012 η εταιρεία μετακομίζει και τα κεντρικά της γραφεία και το κέντρο διαλογής μεταφέρονται σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στη διεύθυνση: Σενέκα 24, 15ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, στην Κηφισιά.


• Σήμερα η SPEEDEX συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου ταχυμεταφορών, παρέχοντας μια πλήρη γκάμα προϊόντων/υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς.


TNT

ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΙΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ


Η TNT Express είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ταχυμεταφορών. Η εταιρεία μεταφέρει 230 εκατομμύρια δέματα, έγγραφα και φορτία, την εβδομάδα, σε περισσότερες από 200 χώρες, χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο που αριθμεί 2.376 αποθήκες, διαμετακομιστικούς σταθμούς και κέντρα διαλογής.

Η ΤΝΤ Ελλάδος έχει καθημερινή σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Αεροπορικό και Οδικό Δίκτυο της ΤΝΤ.

Στα κεντρικά της γραφεία στο Μαρκόπουλο Αττικής απασχολούνται 320 άτομα προσωπικό, αλλά και στα υποκαταστήματα: Καλλιθέα, Μαρούσι, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.

H TNT διακρίνεται για την εταιρική κοινωνική της ευθύνη, ενώ συνεργάζεται με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης (WFP) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Οι προσπάθειές της έχουν αναγνωριστεί: To 2009 η ΤΝΤ διακρίθηκε στους Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης του Dow Jones και είχε τη μεγαλύτερη βαθμολογία ανάμεσα σε όλες τις εταιρείες που συμμετείχαν.
  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS
ONLINE TRADING
ΑΓΟΡΑ CATERING-FAST FOOD
CLINICAL RESEARCH CONFERENCE 2013
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site