Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2014-τ.400                              ΑΓΟΡΑ CATERING-FAST FOOD

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΝΕΙ ΕΛΠΙΔΕΣ   ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 


Θετικές προοπτικές εντοπίζονται στην επέκταση των συνεργασιών με ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ ο κλάδος μπορεί να αναπτυχθεί και μέσω του συνεδριακού τουρισμού, τομέας με περιορισμένη ακόμα δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Η οικονομική ύφεση έχει έντονα αρνητική επίπτωση στη ζήτηση υπηρεσιών catering, καθώς οι εταιρείες περιορίζουν τα κονδύλια που διαθέτουν για συνεστιάσεις, εκδηλώσεις προώθησης και διαφήμισης κ.λπ.

Παράλληλα με τον περιορισμό των επιχειρηματικών κονδυλίων για catering, έχει μειωθεί σημαντικά και το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, οδηγώντας σε συγκράτηση των δαπανών για δεξιώσεις γάμων και βαφτίσεων.

Σημαντική πτώση έχει υποστεί και ο τομέας του αεροπορικού catering. Οι αεροπορικές εταιρείες περικόπτουν το κόστος των υπηρεσιών catering, μειώνοντας την ποικιλία ή την ποσότητα των παρεχόμενων γευμάτων. Η επιβολή αυξημένου ΦΠΑ 23% στις επιχειρήσεις του κλάδου οδήγησε στην περαιτέρω πτώση της αγοράς, με αρκετές εταιρείες να έχουν πλέον καταστεί ζημιογόνες. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση αναγκάστηκε να μειώσει στη συνέχεια τον ΦΠΑ στο 13%. Επιπλέον, ο τομέας του catering, όντας σε μεγάλο βαθμό B2B κλάδος, υφίσταται σημαντικές καθυστερήσεις αναφορικά με την είσπραξη των απαιτήσεων από τους πελάτες, τόσο ιδιωτικές εταιρείες, όσο και φορείς του Δημοσίου.

Θετικές προοπτικές εντοπίζονται στην επέκταση των συνεργασιών με ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ ο κλάδος μπορεί να αναπτυχθεί μέσω του συνεδριακού τουρισμού, τομέας με περιορισμένη ακόμα δραστηριότητα στην Ελλάδα.


ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CATERING


Ο κλάδος του catering διακρίνεται σε τρεις τομείς: το catering δεξιώσεων, το βιομηχανικό catering και το αεροπορικό catering.

Στον κλάδο της τροφοδοσίας με τρόφιμα εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται 3.000 περίπου εταιρείες, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία προσφέρει υπηρεσίες catering δεξιώσεων. Ενδεικτικά, Το catering δεξιώσεων υπολογίζεται ότι καταλαμβάνει το 51% της αγοράς.

Ο υποκλάδος του catering δεξιώσεων χαρακτηρίζεται από χαμηλά εμπόδια εισόδου και κατά συνέπεια δραστηριοποιείται σε αυτόν πληθώρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και λίγες εταιρείες μεγάλου μεγέθους από πλευράς κύκλου εργασιών.

Επιπλέον, υπηρεσίες catering δεξιώσεων προσφέρουν πολλαπλές επιχειρήσεις με άλλη κύρια δραστηριότητα, οι οποίες ωστόσο διαθέτουν τα μέσα για να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στο catering, όπως για παράδειγμα ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κ.τ.λ.

Το κύριο στοιχείο ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του υποκλάδου είναι η τιμολογιακή πολιτική, ενώ η ποιότητα των γευμάτων καταλαμβάνει δευτερεύουσα θέση.

Η εποχικότητα στο catering δεξιώσεων είναι ιδιαίτερα έντονη (η περίοδος υψηλής ζήτησης είναι από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο), γεγονός που απαιτεί καλό προγραμματισμό και οργάνωση από τις εταιρείες του υποκλάδου για να αντεπεξέλθουν στην υψηλή ζήτηση και να διαχειριστούν ζητήματα προσωπικού και ρευστότητας. Επιπλέον, προκειμένου να μειωθούν οι επιδράσεις της εποχικότητας, απαιτείται από τις εταιρείες του υποκλάδου συνεχής προσπάθεια ανάπτυξης του πελατολογίου τους και προσφοράς νέων υπηρεσιών.

Αντιθέτως, στο βιομηχανικό catering δραστηριοποιούνται λίγες εταιρείες, μεγάλου μεγέθους από πλευράς κύκλου εργασιών. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση στον υποκλάδο είναι υψηλή.

Επιπλέον, επικρατεί έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών του υποκλάδου, όσον αφορά στις προσφερόμενες τιμές, προκειμένου να επιτευχθούν συμφωνίες συνεργασίας με διάφορες κατηγορίες πελατών, όπως τα νοσοκομεία, τα εκπαιδευτήρια, τα ξενοδοχεία, διάφορες επιχειρήσεις κ.τ.λ.

Τέλος, σχετικά με το αεροπορικό catering, σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα πολύ εξειδικευμένο τομέα του catering, ο οποίος απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Οι παράμετροι αυτοί, καθώς και λοιπά εμπόδια εισόδου που προκύπτουν από το νομικό πλαίσιο του υποκλάδου, συντελούν στη διαμόρφωση μιας αγοράς με έντονα χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου.

Προβλήματα των εταιρειών του κλάδου

• Οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές των πρώτων υλών ασκούν υψηλή πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες, αρκετές φορές, προκειμένου να αντισταθμίσουν το υψηλότερο κόστος, οδηγούνται σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και σε προσφορά χαμηλής ποιότητας γευμάτων. Το ανεπαρκές νομικό πλαίσιο και οι ανεπαρκείς έλεγχοι συμβάλλουν στην επιδείνωση των φαινομένων αυτών. 

• Όλες οι εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς υπάρχει έλλειψη τόσο εξειδικευμένου, όσο και ανειδίκευτου προσωπικού.


ΤΟ CATERING ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

Το catering δεξιώσεων αφορά στην τροφοδοσία κοινωνικών και επαγγελματικών

εκδηλώσεων, όπως γάμοι, βαφτίσεις, πάρτυ, ημερίδες, συνέδρια, εταιρικές

παρουσιάσεις, παρουσιάσεις προϊόντων κ.τ.λ., οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε

κτήματα, ξενοδοχεία, εκθεσιακά κέντρα, συνεδριακούς χώρους και σε άλλους

χώρους εκδηλώσεων.

Στον υποκλάδο αυτό δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες

διακρίνονται σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες:

• Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν λίγες εταιρείες μεγάλου μεγέθους, με

κύκλο εργασιών άνω των €2,5 εκ., οι οποίες εδρεύουν στα δυο μεγάλα

αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), και οι οποίες καλύπτουν ευρύ

φάσμα υπηρεσιών και δυνατοτήτων προς τους πελάτες τους, ενώ

παράλληλα έχουν αναπτύξει συνεργασίες με σημαντικούς χώρους

εκδηλώσεων και διασκέδασης.

• Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει μεγάλος αριθμός ΜΜΕ, κυρίως Ο.Ε. και Ε.Ε.,

οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της

χώρας, όσο και στην υπόλοιπη επικράτεια.

Επιπλέον, στο χώρο αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία

και εστιατόρια να επεκτείνουν το πεδίο δραστηριότητάς τους, προσφέροντας

υπηρεσίες catering σε δεξιώσεις, με στόχο να «συμπληρώνουν» με τον τρόπο αυτό

τον κύκλο εργασιών τους. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε ολόκληρη τη χώρα,

ωστόσο είναι πιο έντονο στην επαρχία, όπου οι αμιγώς εταιρείες catering είναι

λίγες (ειδικά με νομική μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.).

Τέλος, αρκετά catering, κυρίως των μεγάλων ξενοδοχείων, αναλαμβάνουν να

καλύψουν, εκτός από τις ανάγκες εστίασης του ιδίου ξενοδοχείου, δεξιώσεις και σε

τρίτους χώρους συνεστιάσεων και διασκέδασης, προσφέροντας υπηρεσίες “outside

catering”. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δε

διακρίνουν τα έσοδα της συγκεκριμένης δραστηριότητας από τα συνολικά έσοδα

στις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις τους.

Ο υποκλάδος του catering δεξιώσεων εκτιμάται σε €200εκ. περίπου. Στην Ελλάδα

ακολουθεί συνεχή ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αναμένεται να

συνεχιστεί στα προσεχή έτη. Πιο συγκεκριμένα, στην επόμενη τριετία εκτιμάται ότι

ο συγκεκριμένος υποκλάδος θα αναπτυχθεί με ρυθμούς της τάξης 2-3%.

Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου δε ξεχωρίζουν μόνο λόγω του μεγέθους του

κύκλου εργασιών τους, αλλά και για τη δυνατότητα που έχουν να καλύψουν

εκδηλώσεις μεγάλου μεγέθους από πλευράς ατόμων, να καλύψουν περισσότερες

από μία εκδηλώσεις ανά ημέρα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και εκτός

των ορίων του νομού όπου εδρεύουν, σε αντίθεση με τις μικρές εταιρείες του

κλάδου.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον

υποκλάδο, παρατηρείται χαμηλή συγκέντρωση, όσον αφορά στα μερίδια των

εταιρειών. Οι 4 μεγαλύτερες εταιρείες κατέχουν το 11% της αγοράς (όλες

εδρεύουν στην Αθήνα και ως επί το πλείστον το πελατολόγιό τους προέρχεται από

την πρωτεύουσα). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν υπολογιστεί ξεχωριστά

μερίδια αγοράς για τα ξενοδοχειακά catering (για παράδειγμα Athens Plaza,

Intercontinental, Ledra Marriott, Πεντελικόν).


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ CATERING

Το βιομηχανικό catering αφορά στη μαζική παραγωγή γευμάτων που διατίθενται

σε τρίτους προς πώληση. Τα γεύματα αυτά είναι είτε κατεψυγμένα (frozen), είτε

φρέσκα ψυγείου (chilled). Τα πρώτα μπορούν να συντηρηθούν μέχρι 9-12 μήνες,

ενώ τα δεύτερα διακρίνονται σε γεύματα που διατηρούνται φρέσκα για 6-8 ημέρες

και σε γεύματα που διατηρούνται φρέσκα έως και 20 ημέρες (τροποποιημένης

ατμόσφαιρας). Στην αγορά έχει επικρατήσει και ο όρος “contract catering” για να

περιγράψει την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας προς πελάτες «επί συμβάσει»,

μετά από διαγωνισμό.

Οι κύριοι πελάτες των εταιρειών του υποκλάδου είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις,

δημόσιοι οργανισμοί και κλειστές αγορές, όπως ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, κυλικεία,

νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, πλοία, super-markets (SM) κ.τ.λ.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο υποκλάδο περίπου 15 εταιρείες Α.Ε.

και Ε.Π.Ε., ορισμένες από τις οποίες έχουν δραστηριότητα και στο catering

δεξιώσεων (με μικρό ωστόσο, μερίδιο στο συνολικό κύκλο εργασιών). Όλες οι

εταιρείες είναι μεγάλες, δηλαδή παρουσιάζουν κύκλο εργασιών άνω των €2,5 εκ.,

καθώς η παραγωγική διαδικασία αφορά σε μεγάλες ποσότητες και έχει υψηλές

απαιτήσεις τόσο σε εξειδίκευση, όσο και σε εξοπλισμό.

Ο υποκλάδος του βιομηχανικού catering παρουσιάζει υψηλά εμπόδια εισόδου. Από

τη μια πλευρά, υπάρχουν υψηλά αρχικά κόστη σε πάγιο εξοπλισμό (κτιριακές

εγκαταστάσεις, αποθήκες, ψυγεία, φορτηγά), από την άλλη υπάρχουν υψηλές

απαιτήσεις σε τεχνογνωσία και σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον, η κατοχή

πιστοποιητικών ποιότητας κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί η

ποιότητα των παραγόμενων γευμάτων. Τέλος, όπως και στο catering δεξιώσεων,

το κόστος των πρώτων υλών κρίνεται υψηλό και βαίνει συνεχώς αυξανόμενο.


ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ CATERING

Ο υποκλάδος του αεροπορικού catering αφορά στις υπηρεσίες τροφοδοσίας που

προσφέρονται στα αεροσκάφη των αεροπορικών εταιρειών, τα οποία έχουν είτε ως

αφετηρία, είτε ως ενδιάμεσο προορισμό, ένα από τα αεροδρόμια της χώρας. Πιο

συγκεκριμένα, το αεροπορικό catering περιλαμβάνει τόσο την έννοια του “in-flight

catering”, δηλαδή την παραγωγή των γευμάτων που διατίθενται κατά τη διάρκεια

μιας πτήσης, όσο και την έννοια του “handling” (επίγεια εξυπηρέτηση), δηλαδή

την παροχή του συνόλου των υποστηρικτικών υπηρεσιών που απαιτούνται, όπως

για παράδειγμα τη μεταφορά και φόρτωση των γευμάτων στα αεροσκάφη. Γενικά,

οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, προσφέρουν και τις δυο υπηρεσίες,

ενώ σε λιγότερες περιπτώσεις παρέχουν, επιπλέον, την υπηρεσία του “handling” σε

τρίτες εταιρείες.

Η ελληνική αγορά του αεροπορικού catering χαρακτηρίζεται ως ολιγοπωλιακή. Οι κυρίαρχες εταιρείες το κλάδου, οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα μεγαλύτερα / πολυσύχναστα αεροδρόμια, υπολογίζεται ότι ελέγχουν το 80% του συνόλου της αγοράς.

Πολλές μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ενδιαφέρονται για συνεργασία με

συγκεκριμένες εταιρείες catering οι οποίες έχουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού σε

πολλά διαφορετικά αεροδρόμια. Δεδομένης της σημαντικής ζήτησης που

παρουσιάζουν οι αεροπορικές αυτές εταιρείες και της σημαντικής οργάνωσης και

κόστους που απαιτείται από την πλευρά των εταιρειών, συνάγεται ότι ο

συγκεκριμένος τομέας θα εξακολουθεί να μονοπωλείται από μεγάλες εταιρείες,

καθώς οι μικρότερες δεν έχουν τη δυνατότητα τέτοιας δομής.

Η αγορά του αεροπορικού catering παρουσιάζει υψηλά εμπόδια εισόδου.

Προκειμένου να δραστηριοποιηθεί μια εταιρεία στο συγκεκριμένο χώρο,

απαιτούνται υψηλά κεφάλαια για την απόκτηση του εξοπλισμού για τη μαζική

παραγωγή γευμάτων και την παροχή υπηρεσιών “handling”, καθώς και εξειδίκευση

στο συγκεκριμένο αντικείμενο τροφοδοσίας. Ταυτόχρονα, το νομικό πλαίσιο που

υπάρχει δημιουργεί επιπλέον εμπόδια εισόδου. Πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται

μια εταιρεία να δραστηριοποιείται στο αεροπορικό catering, χωρίς να έχει φυσική

παρουσία, με κτίρια και αποθήκες, στο εκάστοτε αεροδρόμιο. Επιπλέον για τη

λειτουργία μιας εταιρείας απαιτείται εκχώρηση ειδικής άδειας διαχείρισης

τροφοδοσίας.


ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ FAST FOOD

Ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών λόγω της οικονομικής ύφεσης και η αύξηση του ΦΠΑ από 8% σε 23%, που στη συνέχεια μειώθηκε σε 13% επιδείνωσε το ήδη αρνητικό κλίμα, επηρεάζοντας δυσμενώς τον κύκλο εργασιών των καταστημάτων μαζικής εστίασης.

Ο τομέας της πίτσας εμφάνισε τη μεγαλύτερη πτώση με 30% ενώ ακολούθησαν το σουβλάκι με 28%, τα ταχυφαγεία (fast food) με 26%, οι αλυσίδες πώλησης σάντουιτς και σνακ με 24%, οι αλυσίδες πώλησης καφέ με 24% και τα επώνυμα εστιατόρια με 23%.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν εξέλθει από την αγορά, ενώ εκτιμάται ότι το 2012 η απασχόληση στο κλάδο μειώθηκε κατά 20%.

Υπό τις αρνητικές αυτές συνθήκες, σύμφωνα με την Hellastat, οι εταιρείες έχουν αναπτύξει έντονο ανταγωνισμό εφαρμόζοντας πολιτικές όπως: «happy hours» (χρονικό διάστημα μέσα στην ημέρα με χαμηλότερες τιμές), χαμηλότερες χρεώσεις για on-line παραγγελίες, προσφορές σε είδος (π.χ. δωρεάν αναψυκτικό για κάθε pizza ή δωρεάν καφές με κάθε τυρόπιτα) κ.ά.

Όσον αφορά στις επιχειρηματικές εξελίξεις του κλάδου επισημαίνεται ότι η μητρική McDolanld΄s, πούλησε τα 19 εταιρικά καταστήματα που διέθετε στην Ελλάδα στη Premier Capital, ενώ η αλυσίδα καταστημάτων Applebee's διέκοψε την λειτουργία των καταστημάτων της στην Ελλάδα, λόγω σημαντικών ζημιών και αδυναμία εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων.
VIVARTIA

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ GOODY’S ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ


Στην υπογραφή συμφώνου με την εταιρεία Magna Food SH.P.K. για την ανάπτυξη της αλυσίδας Goody’s στo Κόσοβο προχώρησε ο όμιλος Goody’s - Everest της Vivartia.

Η συμφωνία προβλέπει τη λειτουργία τουλάχιστον 10 εστιατορίων Goody’s στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, με το πρώτο κατάστημα να ανοίγει τις πόρτες του μέχρι τον Μάιο του 2014.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία «έρχεται να ενδυναμώσει το σχέδιο εξωστρέφειας που υλοποιεί με συνέπεια ο Όμιλος Εστίασης Goody’s - Everest και ήδη περιλαμβάνει συμφωνίες για την ανάπτυξη των σημάτων του σε Αλβανία, Μαυροβούνιο, Κόσοβο, ΠΓΔΜ, Λευκορωσία, Λιβύη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και τη λειτουργία περισσοτέρων από 20 καταστημάτων σε Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία».

«Η νέα αυτή συμφωνία για την παρουσία ελληνικών σημάτων στην αγορά του Κοσόβου μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους και ενισχύει τη δυναμική παρουσία της Goody’s - Everest στο εξωτερικό. Η ελληνική επιχειρηματικότητα διαθέτει χωρίς καμία αμφιβολία τα εχέγγυα να ανταγωνιστεί με επιτυχία σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Κλάδου Εστίασης Θανάσης Παπανικολάου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Vivartia, Γιάννης Αρτινός, πρόσθεσε πως «η νέα αυτή συμφωνία προσθέτει άλλη μια χώρα παρουσίας για τα σήματα εστίασης του Ομίλου, ενώ μέσα από τα 10 νέα καταστήματα θα έχουμε την ευκαιρία να προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε 2 εκατομμύρια νέους καταναλωτές».
PREMIER CAPITAL HELLAS

ΣΤΑ 19 ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ MCDONALD’S


Συνεχίζει την αναδιάρθρωση του δικτύου των McDonald’s η Premier Capital Hellas, με τελευταία εξέλιξη την επαναλειτουργία του εστιατορίου McDonald’s στα Βριλήσσια. «Σε συνέχεια της πρόσφατης επένδυσής μας στο εστιατόριο της Χερσονήσου στην Κρήτη το καλοκαίρι του 2013, επενδύουμε τώρα επιπλέον 400.000 ευρώ στο νέο εστιατόριο McDonald’s στα Βριλήσσια αναβαθμίζοντας την παρουσία μας στη χώρα. Από τις αρχές του 2012 έχουμε επενδύσει συνολικά 2.5 εκατ. ευρώ σε νέα εστιατόρια και ανακαινίσεις, αποδεικνύοντας ότι πιστεύουμε στην ελληνική αγορά. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε καθημερινά στους Έλληνες καταναλωτές, ανεξαρτήτως ηλικίας, υψηλής ποιότητας φαγητό στους μοντέρνους, άνετους και φιλικούς μας χώρους ώστε να απολαμβάνουν την ολοκληρωμένη εμπειρία McDonald’s», δήλωσε ο Victor Tedesco, Managing Director της Premier Capital Hellas. Με το νέο εστιατόριο στα Βριλήσσια, η Premier Capital Hellas διαχειρίζεται πλέον 19 εστιατόρια McDonald’s στην Ελλάδα. Η εταιρεία αυτή είναι επίσημη Developmental Licensee της McDonald’s στην Ελλάδα από την 1η Ιουνίου 2011.
OLYMPIC CATERING

ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1970 με την εταιρική επωνυμία Marriot Airport Services με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της μαζικής εστίασης.

Το 1999, η Olympic Catering εισήχθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, πολλαπλασιάζοντας τα κέρδη της και εξασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να έχει θετικά αποτελέσματα, το οποίο και επιτυγχάνει από το 1976.

Τον Νοέμβριο του 2002, ο Όμιλος Εταιρειών Everest αγόρασε την πλειονότητα των μετοχών της Olympic Catering, γεγονός που έδωσε νέα ζωή στην Olympic Catering και άνοιξε νέους ορίζοντες. Το 2002, η Olympic Catering γίνεται θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Everest και από το 2008 αποτελεί μέλος του Ομίλου Vivartia, του μεγαλύτερου Ελληνικού Ομίλου Εταιρειών εστίασης. Ο Όμιλος Vivartia, δραστηριοποιείται σε 30 χώρες, σε 3 βασικούς κλάδους:

- Κλάδος Γαλακτοκομικών και Ποτών

- Κλάδος Εστίασης και Ψυχαγωγίας

- Κλάδος Κατεψυγμένων Τροφίμων

Η Olympic Catering κατάφερε να διατηρήσει τον ελληνικό της χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών αυτών, ενώ προσαρμόστηκε με επιτυχία στις αλλαγές της διεθνούς αγοράς και στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των πελατών. Από την πιο περίπλοκη υπηρεσία αεροπορικού catering έως τις πλέον εξειδικευμένες υπηρεσίες μαζικής εστίασης στις μεγαλύτερες αλυσίδες super market και λοιπές μονάδες βιομηχανικού catering, η Olympic Catering είναι σε θέση να ικανοποιήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Αυτός ο συνδυασμός εμπειρίας και τεχνογνωσίας επιτρέπει στην Olympic Catering να αντιμετωπίζει το μέλλον με ιδιαίτερη σιγουριά και αισιοδοξία.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS
ONLINE TRADING
ΑΓΟΡΑ CATERING-FAST FOOD
CLINICAL RESEARCH CONFERENCE 2013
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site