Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2014-τ.400                              

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαική οδηγεί στην ασφάλιση γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών και λογιστών
Οι αλλαγές στο ευρωπαικό κανονιστικό πλαίσιο για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και η εναρμόνιση τους με το εθνικό δίκαιο αναμένεται να φέρουν αύξηση των εργασιών στις ασφαλίσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις.


Όπως εκτιμούν στελέχη της αγορας μέσα στα επόμενα χρόνια θα υπάρξει ανάπτυξη στις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης γιατρών, λογιστών, δικηγόρων και μηχανικών λόγω της αυξημένης ευθύνης κατά την τέλεση των υποχρεώσεων τους και τις πιθανές ζημίες που μπορεί να προκαλέσουν σε τρίτους από λάθη ή παραλείψεις τους.   

Όπως αναφέρει στο iw η κα Έλενη Φωτάκη, Υποδιευθύντρια Ανάληψης και Εκδόσεων Γενικών Ασφαλίσεων στην International Life «η ύπαρξη συμβολαίου αστικής ευθύνης θα αποτελέσει «εργαλείο» διαφοροποίησης μεταξύ των διαφόρων επαγγελματιών του ίδιου χώρου, καθώς ο πελάτης θα αξιολογεί τις υπηρεσίες που λαμβάνει συνυπολογίζοντας την ύπαρξη συμβολαίου αστικής ευθύνης. Οι αναμενόμενες αλλαγές θα οδηγήσουν σε αύξηση των μεγεθών της ασφάλισης αστικής ευθύνης σε ορίζοντα πενταετίας».

Προοπτικές ανάπτυξης διαφαίνονται και στην ασφάλιση περιουσίας. Η επιχειρηματική δράση που θα στηριχτεί σε βιώσιμο προγραμματισμό και δομημένη στρατηγική θα θωρακίσει τη λειτουργία των υγιών εταιρειών και θα δημιουργήσει ανάγκες για πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις. Σύμφωνα με την κα Άρτεμις Μαΐλη, Marketing & Business Development Specialist στην Eurolife ERB Ασφαλιστική «παρόλο που η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στο να βάλουν λουκέτο, θεωρούμε πως, μεσοπρόθεσμα, οι ασφαλίσεις περιουσίας και αστικής ευθύνης των επιχειρήσεων θα αυξηθούν. Οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν θα είναι οι πιο υγιείς, με μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης και επομένως περισσότερες ασφαλιστικές ανάγκες».


Η εικόνα του κλάδου αποτυπώνεται στα στοιχεία της που δημοσίευεσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για το εντεκάμηνο του 2013. Σταθερή εικόνα παρουσιάζουν οι ασφαλίσεις Γενικής Αστικής Ευθύνης, οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε 72,1 εκατ. ευρώ, καθώς παρουσιάζουν μικρή πτώση της ταξεως του 1% σε σχέση με το 2012. Το ίδιο παρατηρείται και στις ασφαλίσεις πυρός που κάμφθηκαν κατά 0,2% και ανήλθαν στα 355,3 εκατ. ευρώ. Αντίθετα πτώση 6,3% κατέγραψαν οι ασφαλίσεις για λοιπές ζημίες αγαθών, που φτάνουν τα 116,1 εκατ. ευρώ.  Όπως αναφέρουν και οι κ.κ. Χρήστος Χασιώτης, Liabilities Manager, AIG & Μιχάλης Δημήτρης, Property, Energy Manager, AIG «οι δυο κλάδοι κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης. Ναι μεν επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό, αλλά έδειξαν σημαντική ανθεκτικότητα, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι αρκετές εταιρίες έκλεισαν, ενώ σταμάτησαν οι μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της περιουσίας».


 


ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

LIABILITIES MANAGER, AIG & ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, PROPERTY, ENERGY MANAGER, AIG


Η περιουσία και  η γενική αστική ευθύνη θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι από τους πιο «παραδοσιακούς» και βασικούς τομείς των επιχειρηματικών ασφαλίσεων και σίγουρα αποτελούν το πρώτο μέλημα μιας επιχείρησης, κάτι που είναι απόλυτα λογικό καθώς συνιστούν τη βασική εξασφάλιση του ενεργητικού και του παθητικού της, δηλαδή τα πάγια και την απώλεια κερδών της  αλλά και τις υποχρεώσεις από ζημιές έναντι τρίτων.

Το πόσο βασικές είναι ως καλύψεις φαίνεται και από την πορεία που έχουν δείξει οι δυο κλάδοι κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης. Ναι μεν επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό, αλλά έδειξαν σημαντική ανθεκτικότητα, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι αρκετές εταιρίες έκλεισαν, ενώ σταμάτησαν οι μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της περιουσίας.

Η ανθεκτικότητα αυτή οφείλεται σε διάφορους παράγοντες: κατά πρώτον το ρυθμιστικό πλαίσιο γίνεται πιο αυστηρό ως προς τις υποχρεώσεις ενός επαγγελματία ή μιας επιχείρησης προς τρίτους. Επιπλέον, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση των τραπεζών έχει μειωθεί κατά πολύ και οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν την απαραίτητη ρευστότητα για να αντιμετωπίσουν κάποια σοβαρή ζημιά, η ασφάλιση είναι η μικρότερη δυνατή επένδυση που μπορούν να κάνουν για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα μιας εταιρίας σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου. Φυσικά, σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η συστηματική δουλειά που καταβάλουν τόσο οι διαμεσολαβητές, όσο και οι ασφαλιστικές εταιρίες για να εκπαιδεύσουν τις Επιχειρήσεις/Πελάτες να επιλέξουν τα κατάλληλα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι με τα δυο αυτά προγράμματα μια εταιρία καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες της.

Η AIG έχει μια μακρά παράδοση τόσο στον κλάδο της αστικής ευθύνης όσο και της περιουσίας, με τεχνογνωσία, μεγάλη χωρητικότητα στην ανάληψη κινδύνων και σημαντική εμπειρία σε σύνθετα πολυεθνικά προγράμματα.

Στον κλάδο περιουσίας αναλαμβάνουμε βιομηχανικές, εμπορικές, ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις, καλύπτοντας τις υλικές ζημιές και την απώλεια κερδών κατά παντός κινδύνου, ενώ η κάλυψη μπορεί να επεκταθεί και στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή τις μηχανικές βλάβες. Επιπλέον προσφέρεται η μεμονωμένη ασφάλιση για τρομοκρατικές ενέργειες με ιδιαίτερο συμβόλαιο. H τεχνογνωσία της AIG φαίνεται και από το γεγονός ότι η χωρητικότητα ανάληψης στον κλάδο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1,5 δισ. δολάρια, κάτι που αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε.

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο αστικής ευθύνης, η AIG κατά πρώτον προσφέρει το πρόγραμμα ασφάλειας αστικής ευθύνης επιχειρήσεων που καλύπτει υλικές ζημιές σε περιουσία τρίτων, αξιώσεις για σωματικές βλάβες τρίτων, ιατρικές δαπάνες, καθώς και αξιώσεις για προσβολή προσωπικότητας και δυσφήμιση. Το πρόγραμμα μπορεί να επεκταθεί για να περιλαμβάνει και την ευθύνη έναντι των εργαζομένων της, καθώς και την ευθύνη έναντι των καταναλωτών από τα προϊόντα της. Η κάλυψη των απαιτήσεων παρέχεται σε παγκόσμια βάση, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας όπου βρίσκεται ο καταναλωτής και προσθέροντας ενεργή νομική υπεράσπιση αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο και την τοπική παρουσία της AIG σε περισσότερες από 130 χώρες και δωσιδικίες.
         ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΑΚΗ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ INTERNATIONAL     LIFE

 

Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή αναμένεται να οδηγήσει στην αλλαγή του τρόπου     παροχής υπηρεσιών από επαγγελματίες όπως γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, λογιστές. Η ύπαρξη συμβολαίου αστικής ευθύνης θα αποτελέσει «εργαλείο» διαφοροποίησης μεταξύ των διαφόρων επαγγελματιών του ίδιου χώρου, καθώς ο πελάτης θα αξιολογεί τις υπηρεσίες που λαμβάνει συνυπολογίζοντας την ύπαρξη συμβολαίου αστικής ευθύνης. Οι αναμενόμενες αλλαγές θα οδηγήσουν σε αύξηση των μεγεθών της ασφάλισης αστικής ευθύνης σε ορίζοντα πενταετίας.


Στο πλαίσιο αυτό, και με στόχο την προστασία και την υποστήριξη του σύγχρονου επαγγελματία, η International Life δημιούργησε τα σύγχρονα, ανταγωνιστικά και ευέλικτα προτιμολογημένα ασφαλιστικά προϊόντα επαγγελματικής αστικής ευθύνης «Secure Professionals», τα οποία απευθύνονται σε δικηγόρους, λογιστές και συμβολαιογράφους, καλύπτοντας λάθη και παραλείψεις κατά την παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών των ασφαλισμένων.


Η ευελιξία αποτελεί το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των νέων προγραμμάτων της International Life, καθώς ο ασφαλιζόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις οικονομικές του δυνατότητες, μέσα από πολλές επιλογές εναλλακτικών ορίων κεφαλαίου κάλυψης, που ξεκινούν από 60.000 ευρώ και αγγίζουν το ποσό των 600.000 ευρώ κατ’ έτος.


Στα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων προστίθενται η σχέση ποιότητας-τιμής, οι χαμηλές απαλλαγές και οι κατανοητοί όροι ασφάλισης.


Συγκεκριμένα, τα προγράμματα Secure Professionals προσφέρουν τις ακόλουθες καλύψεις:


 Αποζημίωση που οφείλεται από τον ασφαλισμένο για δικαστικά ή εξώδικα λόγω παράβασης επαγγελματικού καθήκοντος.

 Δαπάνες για τη νομική υπεράσπιση του ασφαλισμένου με δικηγόρο της επιλογής του.

 Αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων σχετικά με την απώλεια εγγράφων.

 Αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων που σχετίζονται με δυσφήμιση που προξενήθηκε ακούσια κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του ασφαλισμένου.

 Εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων.

 Προστασία των νομίμων κληρονόμων των ασφαλισμένων.


Η International Life διαθέτει επίσης προτιμολογημένα προγράμματα για επιχειρηματίες όπως κατασκευαστές, ξενοδόχους, ιδιοκτήτες καταστημάτων και γραφείων, καθώς επίσης και για επαγγελματίες και, συγκεκριμένα, για γιατρούς και φαρμακοποιούς.


Αξίζει να σημειωθεί ότι η ασφάλιση της αστικής ευθύνης είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού αποτελεί εργαλείο «κατοχύρωσης» για τον επιχειρηματία ή τον επαγγελματία σε περίπτωση ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε τρίτους από λάθη ή παραλείψεις του.


Κάθε επαγγελματίας και κάθε επιχείρηση μπορεί - και πρέπει - να είναι κάτοχος ενός ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης, το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησής του, π.χ. σε ένα εστιατόριο να παρέχεται και η κάλυψη τροφικής δηλητηρίασης.


Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο ο αριθμός των επιχειρηματιών – ιδιοκτητών καταστημάτων, γραφείων, εστιατορίων, ξενοδόχων - που επιθυμούν να ασφαλιστούν, στο πλαίσιο της γενικής αστικής ευθύνης, για περιπτώσεις ατυχημάτων που συμβαίνουν σε τρίτους από υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου, εντός των χώρων λειτουργίας του κάθε επιχειρηματία. Παράλληλα, παρατηρείται εκτεταμένη κάλυψη της εργοδοτικής ευθύνης, η οποία παρέχεται ως επέκταση της γενικής αστικής ευθύνης.
ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΪΛΗ, MARKETING & BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST ΣΤΗΝ EUROLIFE ERB ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ


Η ασφάλιση περιουσίας για τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητη, καθώς προστατεύει τα στοιχεία του ενεργητικού τους, δηλαδή την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως τις πάγιες εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό ή τα αποθέματα πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων.

Η ασφάλιση περιουσίας μπορεί να επεκταθεί και με την κάλυψη απώλειας κερδών, δηλαδή την ασφάλιση του μεικτού κέρδους της επιχείρησης από τη λειτουργία της. Σε περίπτωση υλικής ζημιάς στα περιουσιακά της στοιχεία, το μεικτό κέρδος απειλείται να μειωθεί σημαντικά, έως και να μηδενιστεί, καθώς θα αναγκαστεί να σταματήσει τη λειτουργία της ή να μειώσει αισθητά τη δραστηριότητά της. Με την ασφάλιση απώλειας κερδών, η επιχείρηση αναπληρώνει το μεικτό κέρδος από τον χαμένο κύκλο εργασιών που δεν πραγματοποίησε.

Εκτός από την ασφάλιση περιουσίας και απώλειας κερδών, απαραίτητη είναι και η ασφάλιση αστικής ευθύνης των επιχειρήσεων, η οποία καλύπτει κάθε ποσό (συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών δαπανών που επιδικάζονται σε βάρος της) που θα υποχρεωθεί η επιχείρηση να καταβάλει σε τρίτους για αποζημίωση λόγω σωματικής βλάβης ή υλικής ζημιάς που προκλήθηκε από τη δραστηριότητά της. Τη γενική αστική ευθύνη έρχονται να συμπληρώσουν η εργοδοτική αστική ευθύνη, η αστική ευθύνη προϊόντων και η επαγγελματική ευθύνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, για την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2013, τα ασφάλιστρα του κλάδου πυρός και του κλάδου γενικής αστικής ευθύνης παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2012, ενώ του κλάδου λοιπών ζημιών αγαθών παρουσίασαν μικρή πτώση. Παρόλο που η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στο να βάλουν λουκέτο, θεωρούμε πως, μεσοπρόθεσμα, οι ασφαλίσεις περιουσίας και αστικής ευθύνης των επιχειρήσεων θα αυξηθούν. Οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν θα είναι οι πιο υγιείς, με μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης και επομένως περισσότερες ασφαλιστικές ανάγκες. Παράλληλα, αξίζει να αναφέρουμε πως παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος στην ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης δικηγόρων, λογιστών, φυσικοθεραπευτών κ.ά.


Η Eurolife ERB Ασφαλιστική διαθέτει, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης περιουσίας για ιατρεία, γραφεία και μικρές επιχειρήσεις εμπορίου και παροχής υπηρεσιών.


Ειδικότερα, η σειρά προγραμμάτων Business Care απευθύνεται σε γιατρούς, ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής πώλησης, πρατηρίων χονδρικής πώλησης, γραφείων - με ασφαλισμένο κεφάλαιο έως 1.000.000 ευρώ - οι οποίοι αναζητούν μια ολοκληρωμένη κάλυψη για τα περιουσιακά στοιχεία και τα έσοδα της επιχείρησής τους, με βασικές και πρόσθετες καλύψεις που μπορούν να επιλέξουν ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες.

Τα προγράμματα Business Care εξασφαλίζουν:

• Προστασία από ζημιές που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα:

o Τη μείωση του ενεργητικού σε περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (κτήρια, εξοπλισμός, εμπορεύματα, χρήματα).

o Την αύξηση του παθητικού από υποχρέωση για αποζημίωση τρίτων λόγω μετάδοσης πυρκαγιάς σε γειτονικά περιουσιακά στοιχεία ή υπαλλήλων λόγω σωματικής βλάβης.

o Τη μείωση εσόδων ή την αύξηση των εξόδων από τη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ή τη διακοπή των υπηρεσιών του επιχειρηματία.
Πιο συγκεκριμένα παρέχουν τις πιο κάτω καλύψεις και υπηρεσίες:

• Αποζημίωση σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς από φωτιά, καιρικά φαινόμενα, στάσεις και απεργίες, διαρροή νερού από σωληνώσεις, ζημιές κτηρίου από διάρρηξη, πτώση αεροσκάφους, πτώση δέντρων, πρόσκρουση οχήματος, θραύση υαλοπινάκων, επακόλουθα έξοδα και δαπάνες κ.ά.

• Υπηρεσία επισκευής ζημιών Eurolife ERB Repair:

o Δήλωση ζημιάς 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο.

o Σε περίπτωση χρήσης συνεργείων της υπηρεσίας, δεν χρειάζεται ο ασφαλισμένος να εκταμιεύσει χρήματα, εξασφαλίζει εγγύηση των εργασιών και μείωση της ενδεχόμενης απαλλαγής.

• Συμβουλευτική υπηρεσία βοήθειας:

o Συμβουλές και προσφορά κόστους για εργασίες ανακαίνισης, νέες κατασκευές ή επισκευές (δεν αφορούν ζημιές από καλυπτόμενους κινδύνους).

o Εγγύηση εργασιών.

• Επιλογή πρόσθετων καλύψεων όπως σεισμό, αστική ευθύνη, κλοπή από διάρρηξη, απώλεια κερδών, υπηρεσία άμεσης επέμβασης κ.ά.

• Άμεση εξυπηρέτηση με σύντομες διαδικασίες.


Το τελικό ασφάλιστρο ενός τέτοιου προγράμματος διαμορφώνεται ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, την αξία των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των εμπορευμάτων της, αλλά και άλλων παραγόντων, όπως η τοποθεσία του κινδύνου και τα μέτρα προστασίας που διαθέτει.


Η Eurolife ERB Ασφαλιστική διατηρεί σημαντική θέση και στην ασφάλιση μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Εξειδικευμένα στελέχη μας αξιολογούν με λεπτομέρεια τις ανάγκες, τους κινδύνους και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επηρεάζουν τη δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη ασφαλιστική λύση για την ασφάλιση περιουσίας και για την ασφάλιση αστικής ευθύνης.


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS
ONLINE TRADING
ΑΓΟΡΑ CATERING-FAST FOOD
CLINICAL RESEARCH CONFERENCE 2013
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site