Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2014-τ.400                              

ΠΛΑΙΣΙΟ

Έμφαση στις φορητές συσκευές το 2014


Στην ενίσχυση των πωλήσεων της στα tablet, smartphones, και τηλεοράσεις με το σήμα Turbo-X θα ρίξει το μεγαλύτερο βάρος των προσπαθειών της για περαιτέρω ανάπτυξη μέσα στο 2014 η Πλαίσιο. Σε εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του 2013 σε αναλυτές στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών η διοίκηση της Πλαίσιο τόνισε ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες προϊόντων και ιδιαίτερα οι τηλεοράσεις και τα smartphones έχουν ιδιαίτερες προοπτικές για ανάπτυξη κατά το τρέχον έτος κυρίως γιατί αποτελούν πρόσφατα λανσαρίσματα τα οποία κέρδισαν πολύ γρήγορα σημαντικά μερίδια αγοράς.

Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι οι τηλεοράσεις Turbo-X μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο έφτασαν να είναι το τέταρτο brand σε πωλήσεις μέσα στα καταστήματα πλαίσιο, τα tablet αντίστοιχα να έχουν την τρίτη θέση, μετά από τα Apple και Samsung ενώ στα smartphones ένα στα πέντε που πωλούνται είναι και αυτά Turbo-X.

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες δραστηριότητες μία κατηγορία που είχε σημαντική απόδοση σε σχέση με άλλες χρονιές ήταν αυτή των σχολικών ειδών. Οι πωλήσεις ίντερνετ συνεχίζουν να βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον τζίρο στο 6%, παρά το γεγονός ότι το site της εταιρείας δέχεται περίπου 100.000 επισκέψεις που είναι οι περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο site του κλάδου.

Σε ότι αφορά την ανάπτυξη των καταστημάτων το Πλαίσιο θα συνεχίσει να ακολουθεί συντηρητική πολιτική ανοίγοντας το πολύ ένα μέσα στο 2014, ενώ όπου χρειάζεται θα προχωρήσουν σε ανακαινίσεις στα υφιστάμενα σημεία πώλησης.  


ΣΙΔΕΝΟΡ

Επένδυση 10 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη


Με τη νέα επένδυση ενδυναμώνεται περαιτέρω η διεθνής ανταγωνιστικότητα και ο εξαγωγικός προσανατολισμός του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, που θα αποτελεί μια από τις πιο ανταγωνιστικές, παραγωγικά και τεχνολογικά, χαλυβουργίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ την 28/02/14 περί μείωσης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία, που κινείται σε θετική κατεύθυνση για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητάς της, η ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι προχωράει σε νέα επένδυση ύψους 10 εκ. € στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης.

Στόχος της νέας επένδυσης είναι η αποφυγή αναθέρμανσης των μπιγιετών με φυσικό αέριο, όπως συμβαίνει στους κλασικούς κλιβάνους αναθέρμανσης και για το σκοπό αυτό θα τοποθετηθεί ηλεκτρικός φούρνος (επαγωγικός), σε σειρά με τις γραμμές χύτευσης, που θα ανεβάζει τη θερμοκρασία των ήδη ζεστών μπιγιετών σε θερμοκρασία έλασης πριν αυτές κρυώσουν. Με την επένδυση αυτή, θα εξοικονομείται σημαντική ποσότητα ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα θα επιτευχθεί μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα της εγκατάστασης, δεδομένου ότι πλέον η έλαση χάλυβα θα έχει μηδενικό άμεσο αποτύπωμα άνθρακα (λόγω της μη χρήσης φυσικού αερίου).

Επιπλέον θα μελετηθεί πιθανή αύξηση των βαρδιών για τη λειτουργία του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης και τα Σαββατοκύριακα.

Με τη νέα πρωτοποριακή επένδυση ενδυναμώνεται περαιτέρω η διεθνής ανταγωνιστικότητα και ο εξαγωγικός προσανατολισμός του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, που θα αποτελεί μια από τις πιο ανταγωνιστικές, παραγωγικά και τεχνολογικά, χαλυβουργίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ για μείωση της τιμής ενέργειας στη ζώνη της ελάχιστης ζήτησης (νύχτα και Σαββατοκύριακο) κατά 25% προσαρμόζει σε κάποιο βαθμό την τιμολόγηση στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών μονάδων, όπως επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, γεγονός το οποίο ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές της εταιρίας.


ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αύξηση πωλήσεων το 2013

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν το 2013 κατά 10% και ανήλθαν σε €55 εκ. (€50 εκ. το 2012). Aνασχέθηκε το 2013 η ραγδαία πτώση των αγορών που υπηρετεί η Εταιρία, με εξαίρεση εκείνης των ημιφορτηγών pick-up που συρρικνώθηκε κατά ακόμη 34% έναντι του 2012. Ορισμένες αγορές αυξήθηκαν όπως τα αγροτικά τρακτέρ (100%) και βαρέα φορτηγά (50%).

Τα κέρδη από τις λειτουργικές δραστηριότητες μετά τους φόρους ανήλθαν σε €0,613 εκ. Η μεγάλη βελτίωση έναντι του 2012, (ζημίες €5,9 εκ. εκ των οποίων €3,4 ήταν από την αποτίμηση των προς επένδυση ακινήτων στην εύλογη αξία τους), οφείλεται τόσο στην αύξηση των πωλήσεων όσο και στον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών. Η τιμή της μετοχής προς την καθαρή θέση του Ομίλου διαμορφώνεται 0,46 (τιμή κλεισίματος 19/3/2014).

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (ίδια κεφάλαια δια του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) παρέμεινε στο υψηλό επίπεδο του 51,4%.

To Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη μη διαμονή μερίσματος για την Χρήση 2013.


ΕΧΑΕ

Καθαρά κέρδη μετά φόρων 32,3 εκ. το  2013

20 Μαρτίου 2014 – Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. (ΕΧΑΕ), στη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013) και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2014, την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,20 ανά μετοχή έναντι €0,12 κατά την προηγούμενη Χρήση (€0,09 μέρισμα και €0,03 επιστροφή). Λόγω των εταιρικών μετασχηματισμών που υλοποιήθηκαν στο τέλος του 2013 στις εταιρείες του ομίλου, σε συνδυασμό με την έκτακτη φορολογία των αφορολογήτων αποθεματικών (ν.4172/13) της φετινής χρονιάς, ο όμιλος δεν έχει τη δυνατότητα να διανείμει τα κέρδη, μέσω καταβολής μερίσματος, κατά τη φετινή χρήση. Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η εταιρεία θα ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες, μόλις αυτές αποφασιστούν.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε €32,3 εκ. έναντι €11,9 εκ. το 2012, και παρουσιάζονται σημαντικά αυξημένα, κυρίως λόγω των εσόδων που προέκυψαν από την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών. Η φορολογική επιβάρυνση το 2013, είναι σημαντικά αυξημένη λόγω του φόρου αφορολόγητων αποθεματικών (ν. 4172/2013) ύψους €13,1 εκ. για τον οποίο σχηματίστηκε ισόποση πρόβλεψη. Εξαιρουμένου του φόρου αφορολόγητων αποθεματικών, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται στα €45,4 εκ.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2013, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε €0,49, έναντι €0,18 to 2012. Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων και των μη επαναλαμβανόμενων χρεώσεων που σχετίζονται με τη δημιουργία προβλέψεων για τη φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών,  τα κέρδη ανά μετοχή, της τρέχουσας χρήσης, διαμορφώνονται στα €0,24.


EUROMEDICA

Στις παγκόσμιες εκθέσεις ιατρικού τουρισμού


Ο Όμιλος Euromedica, συμμετείχε σε τρεις διεθνείς εκθέσεις Ιατρικού Τουρισμού και συγκεκριμένα στο Greek Health Tourism Integration Conference στην Αθήνα (22-23/02/2014), στο Moscow Medshow στη Ρωσία (1-2/03/2014) και στο International Medical Travel Exhibition and Conference (IMTEC) στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (5-6/03/2014).

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στις συγκεκριμένες εκθέσεις, ο Όμιλος Euromedica έδωσε έμφαση σε ιατρικές υπηρεσίες στις οποίες κατέχει εξειδίκευση και άριστη τεχνογνωσία, όπως η αποκατάσταση, η οφθαλμολογία, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ο τομέας προληπτικού ελέγχου υγείας (Check up) κ.α.  και πρόβαλλε τις μεγάλες γενικές νοσηλευτικές μονάδες όπως η Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, η Γενική Κλινική Δωδεκανήσου, αλλά και εξειδικευμένα κέντρα όπως το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης, και τη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Γένεσις, μονάδες που αποτελούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Η συμμετοχή του Ομίλου Euromedica στις μεγάλες εκθέσεις ιατρικού τουρισμού, εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου να επενδύσει στον αναπτυσσόμενο κλάδο του Ιατρικού Τουρισμού. Με πάνω από 13.000 συνεργαζόμενους ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, ο Όμιλος προβάλλει συντονισμένα και στη διεθνή ιατρική κοινότητα, την πολύχρονη και διεθνή εμπειρία του, αλλά και το υψηλό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών και φιλοξενίας που παρέχουν οι 68 μονάδες του σε 25 πόλεις πανελλαδικά.


ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Ενίσχυση μεγεθών


Η επιχειρησιακή αριστεία και η ορθότητα των στρατηγικών επιλογών της διοίκησης της Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ απέφεραν καρπούς το 2013, καθώς ο όμιλος ενίσχυσε τα οικονομικά του μεγέθη. Σύμφωνα με τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου, τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 8,97% στα 23,07 εκατ. ευρώ. Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 11,64% στα 19,38 εκατ. ευρώ. Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) σημείωσαν άνοδο κατά 29,06% στα 19,73 εκατ. ευρώ από 15,29 εκατ. ευρώ το 2012. Τα Καθαρά Κέρδη παρουσίασαν αύξηση κατά 27,75% φτάνοντας τα 15,53 εκατ. ευρώ από 12,15 εκατ. ευρώ το 2012. Τέλος, άνοδο της τάξης του 28% παρουσίασαν τα Κέρδη ανά

Μετοχή (EPS) στα 0,45 ευρώ από 0,35 ευρώ το 2012. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του

Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 236,59 εκατ. ευρώ το 2013, ενισχυμένες κατά 0,25%

σε σύγκριση με το 2012, υποστηριζόμενες από ένα σχετικά δυνατό τέταρτο τρίμηνο

πωλήσεων και στην Ελλάδα αλλά και στις ξένες αγορές του Ομίλου. Κατά τη διάρκεια του 2013, οι χώρες του εξωτερικού, που αντιπροσωπεύουν το 64% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, ενισχύθηκαν κατά 2,17% στηρίζοντας τις συνολικές πωλήσεις και αντισταθμίζοντας την κατά 3% πτώση πωλήσεων της ελληνικής αγοράς. Τέλος, ο Όμιλος Σαράντη μείωσε το συνολικό τραπεζικό δανεισμό του το 2013 κατά 35 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2012, ενώ η net cash θέση του αυξήθηκε στα 22 εκατ. ευρώ.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS
ONLINE TRADING
ΑΓΟΡΑ CATERING-FAST FOOD
CLINICAL RESEARCH CONFERENCE 2013
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site