Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2014-τ. 402                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ FACTORING

ΜΕ ΓΕΡΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΤΗΣ ΡΟΛΟ

Πρωταγωνιστικό ρόλο στα αποτελέσματα του 2013 είχε η κατηγορία του εγχώριου factoring, εν γένει, η οποία, πάρα τη σχετική πτώση της (-8,4% από 11.1 δισ. ευρώ σε 10.2 δισ. ευρώ το 2013), αποτέλεσε και την «ατμομηχανή» του κλάδου.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς, τις ραγδαίες αλλαγές στον τραπεζικό χάρτη της χώρας και την περαιτέρω μείωση του ελληνικού ΑΕΠ, το 2013 χαρακτηρίστηκε ως έτος «σχετικής σταθερότητας» για την ελληνική αγορά υπηρεσιών factoring. Πιο συγκεκριμένα, για το έτος 2013, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε από τις εταιρείες/μονάδες factoring που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά διαμορφώθηκε, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Factoring, σε 12.1 δισ. ευρώ. Το μέγεθος αυτό είναι οριακά χαμηλότερο από τα 12.7 δισ. ευρώ που πραγματοποιήθηκαν το 2012 και συνιστά μείωση της τάξεως του 5,2%. Το αντίστοιχο μέγεθος της αγοράς για το 2011 σημειώνεται πως ανήλθε σε 14.7 δισ. ευρώ.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στα αποτελέσματα του 2013 είχε η κατηγορία του εγχώριου factoring, εν γένει, η οποία, πάρα τη σχετική πτώση της (-8,4% από 11.1 δισ. ευρώ σε 10.2 δισ. ευρώ το 2013), αποτέλεσε και την «ατμομηχανή» του κλάδου. Αξιοσημείωτη άνοδο, ωστόσο (+17,3%), σημείωσε η κατηγορία του διεθνούς factoring –αποτυπώνοντας την εξωστρέφεια που καταγράφεται από μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων– και διαμορφώθηκε σε 1.8 δισ. ευρώ από 1.6 δισ. ευρώ το 2012.

Σημειώνεται πως εντός των ανωτέρω κατηγοριών –εγχώριου και διεθνούς factoring– περιλαμβάνονται υποκατηγορίες υπηρεσιών οι οποίες κινήθηκαν ανάλογα, διαμορφώνοντας έτσι και το τελικό αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες εγχώριου factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής κατέγραψαν πτώση κατά 28,4% (από 3.2 δισ. ευρώ το 2012 σε 2.3 δισ. ευρώ το 2013), αποτυπώνοντας, κατά ένα μέρος, τη συρρίκνωση των πιστωτικών ορίων ασφάλισης για μερίδα των ελληνικών επιχειρήσεων, λόγω της βεβαρημένης χρηματοοικονομικής τους κατάστασης. Στον αντίποδα, αύξηση καταγράφηκε στις υπηρεσίες εγχώριου factoring με δικαίωμα αναγωγής (+17,6%) από 3.7 δισ. ευρώ σε 4.3 δισ. ευρώ το 2013.


Μετά την αναδιαμόρφωση του τραπεζικού χάρτη της χώρας από την ενοποίηση των τραπεζικών σχημάτων, πλέον μέλη της Ελληνικής Ένωσης Factoring είναι η Εθνική Factors A.E., η ABC Factors A.E., η Eurobank Factors A.E., η Πειραιώς Factoring A.E. και η Laiki Factors, καθώς και 2 μονάδες/Διευθύνσεις Factoring από τις τράπεζες Geniki και Hsbc.

Σημειώνεται, πως παρά τις δυσκολίες που συνεχίζουν να υφίστανται σε μακροοικονομικό, αλλά και σε μικροοικονομικό επίπεδο, αποτελεί κοινό σκοπό όλων η έμπρακτη στήριξη των υγιών επιχειρήσεων με υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Factoring δήλωσε: «Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ανασχηματισμού του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα, το factoring βάζει τις βάσεις για δυναμική ανάκαμψη και ισχυροποίηση του στρατηγικού του ρόλου».


ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ EUROBANK FACTORS

Το 2013 επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για την πορεία του κλάδου factoring, αφού μετά από μια σωρευτική πτώση της προηγούμενης χρονιάς, επήλθε μια ελπιδοφόρα σταθερότητα. Σήμερα υπάρχουν όλες οι θετικές ενδείξεις, που θα επαληθεύσουν τη βραχεία –σε αντίθεση με την οικονομία– κυκλικότητα του όγκου εργασιών factoring. Αυτό, σε συνδυασμό με την έως τώρα ιδιαίτερα συγκρατημένη εμφάνιση επισφαλειών, αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα ανθεκτικότητας και επιτυχημένης διαχείρισης του προϊόντος.

Το factoring αποτελεί αναμφισβήτητα το πιο ασφαλές χρηματοδοτικό προϊόν του πιστωτικού συστήματος σήμερα. Οι μητρικές τράπεζες δείχνουν να έχουν σαφή αντίληψη των ωφελειών του και γι’ αυτό εντείνουν την κινητικότητα στον κλάδο. Σίγουρα θα περιμέναμε πιο εντυπωσιακές επιδόσεις, αν δεν αποτελούσε τροχοπέδη η αναπόφευκτη εσωστρεφής τάση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τα τελευταία 2-3 χρόνια ως απόρροια των πρωτοφανών κινήσεων συγκέντρωσης μέσω αλλεπάλληλων εξαγορών, της επικέντρωσης και της απασχόλησης πόρων για τις ασκήσεις προσομοίωσης (stress test) της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΕΚΤ και των εκ βάθρων οργανωτικών αλλαγών στο πλαίσιο της προσαρμογής σε ένα νέο μοντέλο, περιλαμβανομένων και των εργασιών λειτουργικής συγχώνευσης των τραπεζών.

Σήμερα, πολλά πράγματα δείχνουν να έχουν πάρει τον δρόμο τους, ενώ παράλληλα γίνονται εμφανή τα πρώτα σημάδια ανάσχεσης της καθοδικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Ο κλάδος του factoring βρίσκεται στο τέλος της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού μετά από αντίστοιχες συνενώσεις χαρτοφυλακίων ως συνέπεια των εξαγορών.

Παρά τη σταθερότητα του συνολικού κύκλου εργασιών, υπήρξε μια μετατόπιση προς το εξαγωγικό factoring σε «βάρος» του εγχώριου. Η προτίμηση των factors προς τις εξαγωγικές εργασίες ήταν αναμενόμενη, αφού από αυτόν τον τομέα υπάρχουν προσδοκίες ανάκαμψης σε αντίθεση με την εγχώρια δραστηριότητα, που είναι ακόμα σχετικά υποτονική και ενέχει κινδύνους.

Οι δραστηριότητες factoring του Ομίλου Eurobank –με ναυαρχίδα τη Eurobank Factors– παραμένουν πρώτες σε όγκο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σημειώνοντας συντηρητική αύξηση στην Ελλάδα και εντυπωσιακή στη Βουλγαρία, όπου η τοπική μονάδα είναι και αυτή ηγέτιδα. Όλα αυτά, μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επωφελήθηκαν από οποιαδήποτε μεταφορά χαρτοφυλακίου λόγω συγχώνευσης, καθώς τόσο η Νέα Proton όσο και το Νέο Τ.Τ. δεν είχαν αντίστοιχες δραστηριότητες.

Η Eurobank Factors συνέχισε να εφαρμόζει μια πολιτική αυστηρού πιστοληπτικού ελέγχου και λελογισμένης επέκτασης. Δεν δίστασε να ρευστοποιήσει υφιστάμενες σχέσεις με σοβαρές ενδείξεις μη αναστρέψιμων προβλημάτων προσπαθώντας να ανακυκλώσει το χαρτοφυλάκιό της, επιδιώκοντας νέες συνεργασίες με αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα στην ύφεση. Στο πλαίσιο αυτό επιδίωξε τη σύναψη νέων προγραμμάτων χρηματοδότησης προμηθευτών μεγάλων και υγιών επιχειρήσεων (Reverse Factoring Schemes), εξυπηρετώντας σήμερα αρκετές εκατοντάδες συμμετέχοντες. Με αυτόν τον τρόπο, ικανοποίησε τις χρηματοδοτικές ανάγκες ενός μεγάλου πλήθους επιχειρήσεων, όλων των μεγεθών, βοηθώντας παράλληλα μεγάλους corporate πελάτες και ενισχύοντας τους δεσμούς των προμηθευτών με τον βασικό τους (στις περισσότερες περιπτώσεις) πελάτη.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του τομέα Corporate Transaction Banking (Liquidity Management, Trade Services) στον οποίο υπάγεται, προσπάθησε να εντατικοποιήσει την προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης των πελατών και παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών συντελώντας στην εφαρμογή της νέας πελατειακής πολιτικής του Ομίλου Eurobank, που ήρθε να αντικαταστήσει την παρωχημένη μονοπροϊοντική προσέγγιση του τραπεζικού συστήματος του πρόσφατου παρελθόντος.

 Στόχος της Eurobank Factors για το 2014 είναι η έγκαιρη εκμετάλλευση των προοπτικών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με επικέντρωση σε κλάδους που θα ανακάμψουν πρώτοι και συνεχίζοντας την υποστήριξη της υγιούς και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στη σύσταση νέων δομημένων προϊόντων factoring, που θα ικανοποιούν πιο πολύπλοκες ανάγκες, μειώνοντας παράλληλα τους υποκείμενους κινδύνους. Μέσα από τέτοιες σχέσεις, θα μπορέσει να απολαύσει μεγαλύτερες προστιθέμενες αξίες βελτιώνοντας περαιτέρω την παραδοσιακά υψηλή κερδοφορία της.

 Τέλος, η Eurobank Factors θα προσπαθεί να κεφαλαιοποιεί συνεχώς τις διακρίσεις του πρόσφατου παρελθόντος (δύο παγκόσμιες πρωτιές, μια δεύτερη και μια τρίτη θέση από το 2009 μέχρι σήμερα στο εισαγωγικό-εξαγωγικό factoring, βάσει βαθμολόγησης μεταξύ των μελών του παγκόσμιου οργανισμού Factors Chain International, και μια πανευρωπαϊκή πρώτη θέση στο εξαγωγικό factoring για το 2013 σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου Οργανισμού).
  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ FACTORING
ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
FOCUS ON HUMAN RESOURCES
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ζ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ M. NARASCHEWSKI
ETHOS SUSTAINABILITY FORUM 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2013
ΑΡΘΡΟ SARGIA PARTNERS
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ F.G. EUROPE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΠΑΠ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site