Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2014-τ. 402                              

ΖΩΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

PARTNER, PAYROLL & BENEFITS SOLUTIONS

PWC ΕΛΛΑΔΑΣ
To payroll outsourcing οφείλει να προσφέρει στοχευμένες λύσεις σε κάθε κλάδο της επιχειρηματικότητας


 


Οι λύσεις outsourcing διαδίδονται στην Ελληνική επιχειρηματικότητα και αποτελούν την οδό για αυξημένη ανταγωνιστικότητα, πρόσβαση στην εξειδικευμένη γνώση και μειωμένα κόστη. Η κατάλληλη επιλογή συμβούλων outsourcing  συμβάλλει στην ανάπτυξη συνεργασιών και τη δημιουργία επαγγελματικών ισχυρών επαγγελματικών σχέσεων, που οδηγούν στην  αύξηση της εξωστρέφειας και τη συστηματική ανάπτυξη καινοτομίας.


Καθώς σήμερα δεν υπάρχουν περιθώρια για σπατάλη χρόνου και κυρίως πολύτιμων πόρων, το δαιδαλώδες περιβάλλον και οι εξαιρετικά αυξημένες ανάγκες απαιτούν την ενασχόληση απολύτως εξειδικευμένων στελεχών σε κάθε επιχειρηματική λειτουργία.


Ξεκάθαρα πλέον, οι Διοικήσεις των εταιρειών έχουν αντιληφθεί το σημαντικό ρόλο που έχουν για τη στρατηγική τους οι λύσεις Outsourcing, προκειμένου να απεμπλακούν από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να ελαχιστοποιήσουν την σπατάλη πόρων και ενέργειας για την διαχείριση των back offices’. Ζητούμενο είναι να εστιάσουν στην πραγματική επιχειρηματικότητα, βελτιώνοντας δείκτες και EBITDA, δημιουργώντας αξίες και προσφέροντας αρχικά λύσεις και μεσοπρόθεσμα ανάπτυξη στο ανθρώπινο δυναμικό που διοικούν.


Στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης και της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού που αντιλήφθηκαν εγκαίρως το στρατηγικό τους ρόλο, ενθάρρυναν και επένδυσαν σε λύσεις outsourcing, με αποτέλεσμα τη δημιουργία των προϋποθέσεων γνώσης και χρόνου ώστε να εστιάσουν στην εταιρική αποστολή και να αποτελέσουν σήμερα σημαντικό κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής, προτείνοντας στους μετόχους λύσεις που ενσωματώνουν αξία και προσφέρουν όραμα.


ΧΡΗΜΑ_Ποια  είναι τα οφέλη και οι στόχοι της εφαρμογής του payroll outsourcing σε μία επιχείρηση;


ΖΩΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ_Οι σύγχρονες εταιρείες εστιάζουν εντατικά στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο πολλών ενεργειών. Η έγκυρη και έγκαιρη διαχείριση των αμοιβών αποτελεί βασικό παράγοντα ικανοποίησης των εργαζομένων. Συνεπώς, η συνεργασία με μια καταξιωμένη εταιρεία έκδοσης μισθοδοσίας με κατάλληλες τεχνολογικές υποδομές και έμπειρα στελέχη, είναι εφικτό να στηρίξει πολύπλοκα έργα τα οποία ξεφεύγουν από τα στενά όρια της έκδοσης μισθοδοσίας.

Οι εταιρείες έχουν θέσει υψηλά τον πήχη, τόσο των παροχών προς το ανθρώπινο δυναμικό όσο και των απαιτήσεων από τους συνεργάτες τους. Με ένα καταξιωμένο και ικανό συνεργάτη, αισθάνονται ασφαλείς ότι θα βρίσκεται δίπλα τους για ότι χρειαστούν, καλύπτοντας όχι μόνο τρέχουσες αλλά και μελλοντικές ή/και έκτακτες ανάγκες που μπορούν να προκύψουν. Η αμεσότητα, η ορθότητα και η εγκυρότητα είναι παράγοντες που προσδίδουν αξία σε μια λύση outsourcing.

Ταυτόχρονα,  στόχος του συμβούλου μισθοδοσίας πρέπει να είναι η δημιουργία μιας μακρόχρονης και αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης. Στη συζήτηση, δεν είναι πλέον επίκαιρη μόνο η παροχή αυτοματοποιημένων λύσεων μισθοδοσίας, η υποβολή ΑΠΔ, η ενημέρωση του ΕΡΓΑΝΗ, η  απομακρυσμένη σύνδεση με ένα σύστημα μισθοδοσίας και το ηλεκτρονικό payslip. Αυτά διευκολύνουν την καθημερινότητά μας και είναι πλέον αυτονόητες εκφάνσεις μιας υπηρεσίας.»

 


Σήμερα, ο σύμβουλος μισθοδοσίας λειτουργεί σαν στρατηγικός συνεταίρος και πρέπει να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του πελάτη, να μιλά με την ίδια άνεση για φορολογικά θέματα και για στρατηγική των αμοιβών και όλα αυτά να τα συνδέει με πρακτικά KPI’s που προσφέρουν αξία στη διοίκηση και τη βοηθούν στη εξεύρεση καινοτόμων λύσεων.


Χ_Ποια είναι τα κριτήρια προκειμένου οι επιχειρήσεις να επιλέξουν τον σύμβουλο payroll outsourcing που τους ταιριάζει;


Ζ.Σ._Τα κριτήρια επιλογής συμβούλου μισθοδοσίας ποικίλουν. Δεδομένοι παράγοντες είναι η εκτεταμένη γνώση σε μισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. Επίσης, η ικανότητα διαχείρισης μιας απαιτητικής μισθοδοσίας, η χρήση λύσεων που ενσωματώνουν τεχνολογία αιχμής και κυρίως το ενημερωμένο, πρόθυμο και ευέλικτο προσωπικό του συμβούλου.


Η αγορά πλέον, δεν αναζητά απλά μία εταιρεία έκδοσης μισθοδοσίας για να αναλάβει τους μηνιαίους υπολογισμούς, αλλά έναν στρατηγικό συνεργάτη με διάθεση να στηρίξει την εταιρεία σε ένα πλήθος θεμάτων που καταλήγουν σε εξειδικευμένες συμβουλές για ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα, μέχρι και για πλάνα αμοιβών μέσω stock options ή εξειδικευμένα bonus schemes.»


Χ_Ποιους επιχειρηματικούς κλάδους αφορά; Υπάρχουν κάποιοι τομείς που το payroll outsourcing έχει πλεονέκτημα;


Ζ.Σ._To payroll outsourcing οφείλει να προσφέρει αποτελεσματικές  λύσεις σε κάθε κλάδο  της  επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.


Στον Τραπεζικό κλάδο λόγω των ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων, στον κλάδο των Φαρμακευτικών για να υποστηρίξει τα πολύπλοκα bonus schemes, στη Ναυτιλία για να προσφέρει συμμόρφωση όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία και στην Ενέργεια ώστε να απαντήσει τα ερωτήματα που ενσκήπτουν από τις σύνθετες συμβάσεις εργασίας.


Και εάν τα ανωτέρω απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και ανάλυση, ο κλάδος της Λιανικής, της Εστίασης  και της Μεταποίησης αξιώνουν κάτι επιπλέον: Ταχύτητα, Οργάνωση και Πειθαρχία. Απαιτούν έναν άρτια δομημένο μηχανισμό που θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διαχείριση των αλλαγών στα ωράρια εργασίας, στις βάρδιες και στη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων εν γένει.


Ακόμα καθοριστικότερη είναι η συνεισφορά ενός συμβούλου στον κλάδο των Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όπου η εποχικότητα, η μαζική πρόσληψη και αποχώρηση προσωπικού, αλλά και η διαφαινόμενη σταδιακή ενασχόληση του κλάδου με τον τομέα της ακίνητης περιουσίας απαιτεί αφενός εξειδίκευση στην ερμηνεία διαφορετικών συμβάσεων εργασίας, αλλά και την ανάγκη εφαρμογής λύσεων τεχνολογίας αιχμής για την αντιμετώπιση του εποχικού φόρτου εργασίας.»


Χ_Το Payroll outsourcing αφορά επιχειρήσεις κάθε μεγέθους (μικρές, ΜΜΕ, μεγάλες), ή χρειάζεται μόνο μεγάλες επιχειρήσεις για να έχει αποτέλεσμα;


Ζ.Σ._Για διαφορετικούς λόγους το payroll outsourcing αφορά κάθε μεγέθους επιχειρήσεις.

 

Σε μικρές και μεσαίες επιχειρηματικές μονάδες προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης εισαγωγής τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Εφόσον μάλιστα μια λύση payroll outsourcing συνδυαστεί και με τη ταυτόχρονη εγκατάσταση συστημάτων ανθρωπίνου δυναμικού (HRMS), εξασφαλίζεται από τη ΜΜΕ η υιοθέτηση των αναγκαίων εφοδίων και πρακτικών που οδηγήσουν στην ορθολογικότερη και αποδοτικότερη αμοιβή, αξιολόγηση, ανάπτυξη και διαχείριση του Ανθρωπίνου Δυναμικού.


Στα ανωτέρω δεν θα πρέπει να αγνοούμε την ελαχιστοποίηση του ρίσκου από την εντατική και διαρκή παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων (φορολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών), ειδικά σήμερα που οι κυρώσεις μη συμμόρφωσης είναι εξαντλητικές για τις επιχειρήσεις.


Σε μεγάλους οργανισμούς, η λύση του Outsourcing προσφέρει ευελιξία, δυνατότητα εστίασης στους στρατηγικούς στόχους, εξομάλυνση των εργασιακών σχέσεων και κυρίως δραστικό περιορισμό του κόστους λειτουργίας του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού.


Περισσότερο και από τα ανωτέρω όμως το  payroll outsourcing προσφέρει εμπιστευτικότητα στο νευραλγικό τομέα της διαχείρισης των αμοιβών και επιπρόσθετα στρέφεται στη δημιουργία αξίας μέσω της εντατικής δημιουργίας αναφορών και KPI’s που διευκολύνουν τη Διοίκηση στη λήψη αποφάσεων.» 


Χ_Πόσο μεγάλο είναι το κόστος του payroll outsourcing για μία επιχείρηση και από ποιους παράγοντες διαμορφώνεται;

Ζ.Σ._Θα ήταν προτιμότερο να μιλάγαμε μόνο για αξία και όχι και κόστος. Αυτή η αξία αφορά το βαθμό ικανοποίησης και των δυο εμπλεκόμενων μερών και την επιθυμία για διατήρηση μιας μακρόχρονης συνεργασίας. Οι δείκτες αφορούν, τόσο μετρήσιμα χαρακτηριστικά κατά την έκδοση της μισθοδοσίας και την ταχύτητα απόκρισης σε εξειδικευμένα θέματα, όσο και την ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής μεταξύ πελάτη και συμβούλου. Υπάρχει όμως και η διάσταση του κόστους.

Σε μια λύση Payroll Outsourcing δεν αναφερόμαστε όμως σε δημιουργία κόστους, αλλά σε περιορισμό αυτού.

Ωστόσο η επιθυμητή  κοστολογική περιστολή προϋποθέτει πέρα από την αρχική λήψη της απόφασης για μετάβαση σε outsourcing, και την αμοιβαία δέσμευση για επένδυση σημαντικών ανθρωποωρών από την ηγετική ομάδα εταιρείας και συμβούλου. Η ηγετική ομάδα θα καταγράψει τις ανάγκες, θα ερμηνεύσει τους παράγοντες δυσκολίας και θα κατευθύνει τις λύσεις, ώστε η υλοποίηση να στεφθεί με επιτυχία.

Τα ανωτέρω πρέπει να οδηγήσουν στη  διαμόρφωση ενός αναλυτικού service level agreement (SLA) και την εξαντλητική περιγραφή των απαιτήσεων μισθοδοσίας και διαχείρισης αμοιβών, ώστε να οδηγηθούμε σε μια ασφαλή, δομημένη, αλλά και άμεση μετάβαση στο νέο μοντέλο συνεργασίας.


 


Χ_Με ποιο τρόπο η PwC μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να μεγιστοποιήσει το κέρδος από το outsourcing;


Ζ.Σ._Η διαρκής υποστήριξη και η δυνατότητα άμεσης διάθεσης ικανών, ευέλικτων και εξειδικευμένων στελεχών αποτελεί προτεραιότητα, προκειμένου ο πελάτης να αισθάνεται μέλος ενός ισχυρού δικτύου συμβούλων που του δίνει τη δυνατότητα εξωστρέφειας και του ανοίγει τη πόρτα στη διεθνή επιχειρηματικότητα.


Η PwC δεν μπορεί παρά να επιθυμεί τη διαρκή και ουσιώδη συνεισφορά στις επιχειρηματικές στρατηγικές και τη δυνατότητα να προσφέρει την εμπειρία της, καθώς επίσης και να μεταφέρει τα best practices, όπως αυτά καθορίζονται από τη παγκόσμια αγορά.

Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα την ανάγκη να σταθούμε δίπλα στη Διοίκηση της εταιρείας, να λειτουργήσουμε ως σύμβουλοί της και να επιχειρούμε ενεργά και ουσιαστικά σε όσα σχεδιάζονται, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται η Διοίκηση στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του περιβάλλοντος και των εργαζομένων της.

Χ_Σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι ελληνικές επιχειρήσεις στην εφαρμογή λύσεων payroll outsourcing σε σχέση με αντίστοιχες του εξωτερικού;


Ζ.Σ._To payroll outsourcing αποτελεί ευρέως διαδεδομένη επιχειρηματική πρακτική τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Η τάση καταδεικνύεται τόσο από τα υψηλά ποσοστά των εργαζομένων που μισθοδοτούνται από εταιρείες outsourcing, αλλά κυρίως και από την εκτεταμένη προσφάτως δημιουργία shared services εκ μέρους εταιρειών που δραστηριοποιούνται πολυεθνικά, με σκοπό τη κεντρική διαχείριση του νευραλγικού τομέα των αμοιβών προσωπικού από απόλυτα εξειδικευμένους επαγγελματίες.


Στην Ελλάδα εκτιμάται, πως το 10% τουλάχιστον του συνολικού ανθρωπίνου δυναμικού του Ιδιωτικού τομέα μισθοδοτείται από συμβούλους μισθοδοσίας με τάσεις σημαντικής αύξησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών.   


Σημαντική είναι επίσης και η τάση που παρατηρείται στην ανάθεση σε συμβούλους των περιοχών της διαχείρισης των παροχών προς το προσωπικό (benefits), είτε αυτά είναι χρηματικών είτε όχι.


Χ_Υπάρχει τρόπος μέτρησης των ωφελειών του outsourcing τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά για μια επιχείρηση, και αν ναι ποιος είναι αυτός; 

     

Ζ.Σ._Οι διεθνείς πρακτικές εστιάζουν σε τέσσερεις περιοχές αναφορικά με τα ποιοτικά οφέλη του payroll outsourcing. Οι περιοχές αυτές αφορούν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, τον ορθολογισμό λειτουργίας του οργανισμού μέσω των εκτεταμένων αναφορών και της καλύτερη απασχόλησης πόρων και την  απόκτηση τεχνολογικής υπεροχής .


Τα ανωτέρω πλέον είναι εφικτό να μετρηθούν μέσω KPI’s τα οποία καθορίζονται κατά την έναρξη ενός μοντέλου outsourcing και  παρακολουθούνται και ανανεώνονται διαρκώς στην πορεία της συνεργασίας.


Ακόμα σημαντικότερη όμως στη μέτρηση της ποιότητας είναι η δημιουργία μιας  σχέσης συμβούλου – πελάτη η οποία προσφέρει απαντήσεις σε θέματα που αφορούν το  ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και αναζητήσεις, και είναι εφικτή να υποστηρίξει στρατηγικές επιλογές που απαιτούν γνώση όχι μόνο της εγχώριας αλλά και την παγκόσμιας αγοράς, αλλά και πρόσβαση σε ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών.


 
  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ FACTORING
ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
FOCUS ON HUMAN RESOURCES
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ζ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ M. NARASCHEWSKI
ETHOS SUSTAINABILITY FORUM 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2013
ΑΡΘΡΟ SARGIA PARTNERS
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ F.G. EUROPE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΠΑΠ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site