Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2005                               Τεύχος 312

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Με επιτυχία στέφθηκε το πρώτο Συνέδριο του Euromoney για την ελληνική κεφαλαιαγορά στο Λονδίνο
Mε επιτυχία διεξήχθη το 1ο Euromoney Conference για την Ελληνική Κεφαλαιαγορά στο Λονδίνο, την οργάνωση του οποίου ανέλαβε η ΜΕΤΑΧΟΛΝΤΙΝΓΚ Α.Ε. (εκδότρια του περιοδικού ΧΡΗΜΑ και της ηλεκτρονικής εφημερίδας ΧΡΗΜΑ Week). Το συνέδριο προσέλκυσε πάνω από 100, υψηλότατου επιπέδου, συνέδρους. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία και Κεφαλαιαγορά, καθώς και για τις θέσεις και απόψεις, που αφορούσαν στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα.
Στο συνέδριο συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της ελληνικής οικονομίας, της πολιτικής, των επιχειρήσεων και της πανεπιστημιακής κοινότητας.  Το συνέδριο προλόγισε ο κ. Nigel Waterson, Member of Parliament for Eastbourne ενω μίλησαν επίσης οι κ.κ.: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος CEO, INTRALOT SA, Amra Balic, S&P, Director, Governance Services, Σπύρος Καπράλος, CEO Hellenic Exchanges SA, Xavier Chavee, S&P, Director, Governance Services, Prof. Helen Louri, Economic Advisor to the Prime Minister of Greece, E. Ξανθάκης, Chairman Marfin Financial Group, Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO Metaholding S.A., Σπύρος Παπανικολάου, Managing Director Public Debt Management Agency, Γεώργιος Πετζετάκις, Chairman & Managing Director, Petzetakis Group of Companies Χρήστος Σκλαβούνης, Managing Director, Head of Greece & Joint Head of Central & Eastern Europe, UBS Investment Bank και ο κ. Λευτέρης Χιλιαδάκης, CEO, Marfin Financial Group. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Euromoney Conference δόθηκε η δυνατότητα στις εταιρίες που υποστήριξαν το συνέδριο να αναπτύξουν θέματα όπως:
What Does Greece Look Like from the Outside?
Investing in Greece: Is it for you?
Reengineering for growth.
Investment Opportunities in environment of uncertainty
Corporate Governance Evaluation in Action: The case of Greece
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του γεύματος που παρατέθηκε ομιλητής ήταν ο κ. Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του οποίου η ομιλία ακολουθεί.


Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου
της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» κ. Σπύρου Καπράλου
στο Συνέδριο Euromoney «Επενδύστε στην Ελλάδα»
Κυρίες και Κύριοι,
Η Ευρωπαϊκή Αγορά Χρεογράφων διανύει σήμερα μία περίοδο ταχύτατων εξελίξεων. Οι θεσμικές αλλαγές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν μία άμεση επίπτωση στην εν λόγω αγορά: ορίζουν το επίπεδο κατά το οποίο το εν γένει πεδίο δράσης είναι (βάσει και της ροής του λόγου) «γεμάτο» από ευκαιρίες αλλά και «γεμάτο» από απειλές. Οι πρωταγωνιστές της αγοράς ανταγωνίζονται έντονα μεταξύ τους, σε λειτουργικό επίπεδο σε όλη την Ευρωπαϊκή «αρένα». Η επιβίωση του καθενός εξ’ αυτών συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη της ευελιξίας και της δυνατότητας άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς.
Οπωσδήποτε, για μία αγορά, τις λειτουργίες της οποίας εποπτεύουν οι αρμόδιες αρχές, τόσο το θεσμικό πλαίσιο όσο και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο η εν λόγω αγορά λειτουργεί, θεωρούνται ως καθοριστικής σημασίας. Για την Ελληνική αγορά, οι θεσμικές αλλαγές οι οποίες στην τρέχουσα φάση υλοποιούνται από την Κυβέρνηση, μας επιτρέπουν να τονίσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από τις εν λόγω εξελίξεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τις φορολογικές αλλαγές, η σημασία των οποίων είναι κρίσιμη για την ενδυνάμωση των επενδύσεων στην αγορά μετοχών, προκύπτει ότι κάτω από το νέο καθεστώς, η Κυβέρνηση επέτυχε ή επιδιώκει τα ακόλουθα:
- Τη μείωση της εταιρικής φορολογίας από το 35% κατά το 2004 στο 25% μέσα στα επόμενα τρία έτη.
- Την εισαγωγή νέων κινήτρων για εξαγορές και συγχωνεύσεις.
- Το μερικό περιορισμό του φορολογικού βάρους επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Ειδικότερα, ο φόρος επί των χρηματιστηριακών πράξεων πώλησης υποχώρησε από 0,3% σε 0,15%.
- Αξιοσημείωτη επίσης είναι η έλευση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ο οποίος αναμένεται να τονώσει τις επενδύσεις.
- Υπό το ανωτέρω πρίσμα, το Χρηματιστήριο Αθηνών σχεδιάζει τη στρατηγική του προκειμένου να κινηθεί με νέα βήματα προόδου.
Στο βραχυπρόθεσμο διάστημα, είμαστε αποφασισμένοι:
- Να ενδυναμώσουμε την εικόνα των «προϊόντων» τα οποία προσφέρονται στην πλατφόρμα μας, και ειδικότερα να βελτιώσουμε τους όρους διαφάνειας και γνωστοποίησης πληροφόρησης των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριό μας, καθώς και
- Να καταστήσουμε τις διαδικασίες εισαγωγής, αλλά και την υποδομή σε επίπεδο διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης, περισσότερο «οικείες» προς τους διεθνείς επενδυτές.
Σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, φιλοδοξούμε:
- Να βελτιώσουμε όλους τους δεσμούς με τα άλλα χρηματιστήρια (τόσο τα ανεπτυγμένα όσο και τα περιφερειακά) και να εξελιχθούμε σε ένα χρηματιστήριο που προσφέρει όλες τις δυνατές επιλογές για τους ξένους επενδυτές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η βελτίωση της διαφάνειας και της πληροφόρησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
- Την κατάλληλη υιοθέτηση και «μεταφορά» των επιταγών των Ευρωπαϊκών Οδηγιών: ο αντίστοιχος νόμος που σχετίζεται με την Οδηγία για τη Χειραγώγηση της Αγοράς, ο οποίος ενσωματώνει σημαντικές διατάξεις για την εσωτερική πληροφόρηση και τη χειραγώγηση, έχει ήδη επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο.
- Την κατάλληλη εφαρμογή, εκ μέρους των εισηγμένων επιχειρήσεων, των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής τους από τις αρμόδιες αρχές.
- Την αποτελεσματική «μεταφορά» ήπιων αλλά επαρκών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης μέσα στην κουλτούρα των εγχώριων επιχειρήσεων. Το Χρηματιστήριο, είναι ο κεντρικός φορέας συλλογής, διάχυσης και αποθήκευσης όλης της σχετικής πληροφόρησης, προσφέροντας ένα και μοναδικό σημείο πρόσβασης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ταυτόχρονα, το Χρηματιστήριο είναι ο «φύλακας» της εφαρμογής όλων αυτών των κανόνων διαφάνειας και ως φορέας είναι υπεύθυνος για την κατηγοριοποίηση των εταιριών, με σκοπό τη βελτίωση της εν γένει ποιότητας της αγοράς και την προστασία των επενδυτών. Όσον αφορά στο δεύτερο στόχο μας, ο Όμιλος «Ελληνικά Χρηματιστήρια», στην τρέχουσα περίοδο, επανασχεδιάζει τις υπάρχουσες δομές του και υιοθετεί καινούριες με σκοπό την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων.
Στον τομέα των εισαγωγών, μεταβάλλουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Με ένα νέο νόμο, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας και εξέτασης, αποκτούμε τη δυνατότητα να επαναδιαμορφώσουμε τις αγορές μας. Θα ανταποκριθούμε σε αυτήν την ευκαιρία, με σκοπό να μετατρέψουμε την Ελληνική αγορά σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη πλατφόρμα, η οποία θα προσαρμόζεται συνεχώς στις ανάγκες της αγοράς.
- Θα αναφερθώ με λίγα λόγια στο θέμα της εισαγωγής ναυτιλιακών εταιριών. Έχετε δίκιο, δεν υπάρχει καμία εισηγμένη επιχείρηση. Υπό το υπάρχον καθεστώς, η εισαγωγή μιας ναυτιλιακής εταιρίας, απαιτεί τη δημιουργία μιας εταιρίας συμμετοχών. Επιπρόσθετα, το καθεστώς αυτό περιλαμβάνει επώδυνους περιορισμούς, οι οποίοι πρακτικά καθιστούν τη μονομερή εισαγωγή στην Αθήνα ως ανεπιθύμητη, ενώ την ταυτόχρονη εισαγωγή ως αδύνατη. Σήμερα εξετάζουμε με προσεκτικά βήματα το σχεδιασμό ενός νέου καθεστώτος, το οποίο θα διευκολύνει την είσοδο ναυτιλιακών εταιριών στην αγορά μας.
Στον τομέα της διαπραγμάτευσης: Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία δύο νέων μηχανισμών για τη διαχείριση λανθασμένων συναλλαγών και κεφαλαιακών συναλλαγών, ανταποκρινόμενοι στις αντίστοιχες παρακλήσεις των διεθνών επενδυτών που έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο πρώτος μηχανισμός έχει ήδη υιοθετηθεί ενώ ο δεύτερος βρίσκεται ήδη στο στάδιο της εξέτασης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Και οι δύο αυτοί μηχανισμοί, πρακτικά, διευκολύνουν τους χρηματιστές να εφαρμόζουν στρατηγικές διαπραγμάτευσης, οι οποίες ζητούνται από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, ενώ με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ρευστότητα και το βάθος της αγοράς. Στον τομέα των λειτουργιών μετά τη συναλλαγή: Η πρόσφατη, επικυρωμένη και από τις εποπτικές αρχές, δυνατότητα των διεθνών επενδυτών να επιλέγουν την καταχώρησή τους ως μέτοχοι μεταξύ τμηματικής καταχώρησης και καταχώρησης δικαιούχου, μας δίνει την ευκαιρία δραστικής αναδιάρθρωσης του συστήματος καταχώρησης των μετοχολογίων. Η καταχώρηση δικαιούχου, η άνευ κόστους μεταφορά μετοχών μεταξύ λογαριασμών, καθώς και άλλα εξίσου σημαντικά εργαλεία φύλαξης μετοχών, βρίσκονται στην παρούσα φάση στο στάδιο της εμπεριστατωμένης εξέτασης μέσα στον Όμιλό μας, με σκοπό τη δημιουργία μιας πιο ευέλικτης υποδομής καταχώρησης μετοχολογίων και μιας ακόμη πιο αποτελεσματικής από πλευράς κόστους υποδομής για παγκόσμια θεματοφυλακή.
Η διεθνής επενδυτική κοινότητα έχει ήδη εγκρίνει τις προσπάθειές μας: Οι ξένοι επενδυτές κατέχουν περίπου το 45% της κεφαλαιοποίησης του δείκτη FTSE/ASE 20 βάσει των στοιχείων του Μαΐου 2005. Η συνολική συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην αγορά μας διαμορφώνεται περίπου στο 38%, ενώ η συμμετοχή τους στην ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα ανέρχεται στο υψηλότερο επίπεδο του 55%. Αυτά τα σημαντικά ποσοστά συμμετοχής εκ μέρους των ξένων επενδυτών επιβεβαιώνουν τη δυναμική ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και την άποψη των ξένων επενδυτών ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν τη δυναμική τους πορεία στο μέλλον.
Αναφορικά με την περιφερειακή ανάπτυξη των Χρηματιστηρίων, πιστεύουμε ότι υπάρχει σημαντικό έδαφος για συνεργασίες. Επίσης υπάρχουν δυνατότητες για ταυτόχρονη διαπραγμάτευση, για καταμερισμό και περαιτέρω εκμετάλλευση της ενδεχόμενης υπερβάλλουσας υποδομής, καθώς και για το αμοιβαίο περιορισμό διαφόρων κονδυλίων κόστους στον τομέα της πληροφορικής.
Προχωράμε μπροστά, σε ένα περιβάλλον διαφάνειας, σε ένα περιβάλλον τόσο μοντέρνο όσο και προσβάσιμο, προσφέροντας επενδυτικές ευκαιρίες και εξωτερικεύοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες των αγορών μας.

  Περιεχόμενα
Editorial: Βρήκαμε παπά... να θάψουμε και τους ζωντανούς!
¶ρθρο: Η Αγορά ΄Εργων Τέχνης
RoadShow: ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
¶ρθρο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Αφιέρωμα: Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αφιέρωμα: Κυπριακή οικονομία: Κάτω το έλλειμμα, «τρέχει» το Α.Ε.Π.
Αφιέρωμα: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Αφιέρωμα: Η αγορά των τυχερών παιχνιδιών
Editorial: 17 χρόνια επιτυχίας & αγώνα για την ελληνική κεφαλαιαγορά
Αγορά Εμπρευμάτων: Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων - Ανασκόπηση για το Μήνα Ιούνιο 2005
Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους: Με τις μετοχές που τρέχουν ή με αυτές που πρέπει;
Προτάσεις Αγοράς: Η ανοδική τάση των μετοχών βρίσκει «αντίκρισμα»
Επενδύσεις: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Παρουσιάσεις: ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Συνέντευξη: ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

 Όροι και προϋποθέσεις του site