Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2014-τ. 402                              ΣΙΔΕΝΟΡ

 ΠΤΩΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 10,8 εκ. ευρώ έναντι 27,1 εκ. ευρώ πέρυσι, απόρροια πέρα των ανωτέρω και του υψηλού ενεργειακού κόστους.


Σε ετήσια παρουσίαση της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), μεταξύ άλλων αναλύθηκαν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2013, οι σημαντικότερες εξελίξεις σε επιχειρηματικό επίπεδο, η παραγωγική δραστηριότητα και η δομή των εταιριών, καθώς και οι προοπτικές για τον Όμιλο.

Όπως αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους της εταιρίας, το 2013 η ελληνική οικονομία και ειδικότερα η αγορά χάλυβα συνέχισαν την καθοδική τους πορεία και σε συνδυασμό με τις αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο διεθνώς, επηρέασαν δυσμενώς τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ. 

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στη χρήση 2013 σε 807,7 εκ. ευρώ έναντι 1.046,7 εκ. ευρώ το 2012 καταγράφοντας πτώση κατά 22,8%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 10,8 εκ. ευρώ έναντι 27,1 εκ. ευρώ πέρυσι, απόρροια πέρα των ανωτέρω και του υψηλού ενεργειακού κόστους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν και από έκτακτες ζημιές ύψους 12,8 εκ. ευρώ, οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούσαν σε κόστος αδράνειας των εργοστασίων, καθώς και απομειώσεις παγίων του εργοστασίου Βετ στη Χαλκίδα. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στη χρήση 2013 σε ζημιές 73,2 εκ. ευρώ (ζημιές 0,7602 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 66,7 εκ. ευρώ (ή ζημίες 0,6926 ευρώ ανά μετοχή) το 2012. Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα (από 20% σε 26%) επιβάρυνε περαιτέρω τα καθαρά αποτελέσματα με αναβαλλόμενη ζημιά, ύψους 13,6 εκ. ευρώ.

Στη συνέχεια της παρουσίασης σημειώθηκε ότι ο σαφής πλέον εξαγωγικός προσανατολισμός του Ομίλου, ο οποίος θα ενισχυθεί περαιτέρω από τις εξαγγελθείσες μειώσεις του κόστους ενέργειας, η υψηλή δυναμικότητα των παραγωγικών μονάδων, το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, οι συνεχείς ενέργειες για διείσδυση σε νέες αγορές, σε συνδυασμό με την επανεκκίνηση των εγχώριων δημόσιων έργων που αφορούν σε οδικούς άξονες, αποτελούν γερές βάσεις για την αποτελεσματική επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ και την αντιστάθμιση των αρνητικών συνθηκών που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στην αγορά.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ FACTORING
ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
FOCUS ON HUMAN RESOURCES
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ζ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ M. NARASCHEWSKI
ETHOS SUSTAINABILITY FORUM 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2013
ΑΡΘΡΟ SARGIA PARTNERS
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ F.G. EUROPE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΠΑΠ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site