Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2014-τ.403                              

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι ένας δυναμικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής κλάδος της οικονομίας, ακόμα και κατά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης.


Αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο της βιομηχανίας και δείχνει ιδιαίτερη αντοχή στην κρίση. Όπως προκύπτει και από τα παρακάτω στοιχεία (σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ για τον κλάδο-Ετήσια Έκθεση 2013), ο κλάδος τροφίμων και ποτών είχε, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, παραγωγή αξίας 16,456 δισ. ευρώ (σε σύνολο 59,4 όλης της μεταποίησης-ποσοστό 27,6%). Είχε την πρώτη θέση στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας 5,9 δισ. ευρώ (σε σύνολο 16,8 όλης της μεταποίησης-ποσοστό 35%) και καλύπτει το 22% των συνολικών εξαγωγών της χώρας (δεν περιλαμβάνονται τα πετρελαιοειδή), ενώ το εμπορικό ισοζύγιο βελτιώνεται με γοργούς ρυθμούς (από 52% το 2007 στο 78% το 2012).

 Επίσης καλύπτει το 1/5 του συνόλου των επιχειρήσεων της μεταποίησης και είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της, αφού σε αυτήν απασχολείται περίπου το 1/4 του συνόλου των απασχολουμένων στην παραγωγή. Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών έχει μεγαλύτερη συμβολή στον τομέα της μεταποίησης σε σύγκριση με την ΕΕ-27, λόγω αφενός της υπανάπτυξης των άλλων κλάδων του εγχώριου τομέα της μεταποίησης (μεταφορικά μέσα, χημικά, μηχανήματα κ.λπ.), αλλά και αφετέρου της εγχώριας δυναμικής του, την οποία εν πολλοίς αντλεί και από τη σύνδεσή του με την εστίαση και τον τουρισμό. Τέλος δείχνει μεγαλύτερες αντοχές και στην οικονομική κρίση.

Οι βασικοί λόγοι που ο κλάδος αυτός μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη και να αποτελέσει την ατμομηχανή της ανάπτυξης είναι οι εξής:


1. Ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων αποτελείται από 16.695 επιχειρήσεις (αποτελούν το 33,5% του συνόλου των επιχειρήσεων στη βιομηχανία) και απασχολεί περίπου 110.000 άτομα (25% του συνόλου της μεταποίησης, που διατηρήθηκαν παρά τη βαθιά οικονομική ύφεση).

Υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις (το 95% του συνόλου με κάτω από 10 άτομα) που σε περίοδο κρίσης δείχνουν αντοχή και ευελιξία καλύτερες από άλλους κλάδους της οικονομίας. Υπάρχει επομένως μεγάλη εμπειρία επιχειρηματικότητας.

Υπάρχουν επίσης και νέες μορφές που έχουν μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον και αξίζει να προσεχθούν και να αναπτυχθούν, όπως οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί.

Ο κλάδος προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης διεξόδου απασχόλησης για το μεγάλο κύμα των ανέργων.


2. Ο κλάδος είναι ισχυρά εξαγωγικός (15% του συνόλου), με πλούσια εμπειρία ιδιαίτερα σε κάποιους υποκλάδους, όπως: φρούτα και λαχανικά (οι εξαγωγές τους αποτελούν το 6% των συνολικών μεταποιητικών εξαγωγών), έλαια, προϊόντα γάλακτος και τυριά, είδη κρέατος.

Σε κάποιους τομείς ο κλάδος πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο: στη φέτα η Ελλάδα κατέχει το 28% της παγκόσμιας αγοράς, ενώ σε άλλους τομείς, όπως τα φρούτα και λαχανικά, το λάδι, τις ιχθυοκαλλιέργειες, η χώρα ακόμα και στις σημερινές συνθήκες είναι ανάμεσα στους 10 μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο.


3. Οι κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες ευνοούν την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων. Ταυτόχρονα, παράγουμε διαφοροποιημένα προϊόντα με ιδιαίτερα, και συχνά μοναδικά, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, που έχουν και υψηλή διαθρεπτική αξία.


4. Η παγκόσμια αναγνώριση της μεσογειακής διατροφής, σε συνδυασμό με την έλξη που ασκούν στον καταναλωτή διεθνώς –αλλά και στην Ελλάδα– τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, ευνοούν ιδιαίτερα τις παραγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες του κλάδου των τροφίμων και ποτών.


5. Πέρα από την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του πληθυσμού, που είναι στόχος στρατηγικής σημασίας, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου λόγω σύνδεσης με την ανάπτυξη του τριτογενή τομέα των υπηρεσιών της εστίασης, των ξενοδοχείων και εν γένει του τουρισμού.


Παράλληλα, μια σειρά από άλλους παράγοντες ευνοούν αντικειμενικά και μπορούν να στηρίξουν την ανταγωνιστική ανάπτυξη του κλάδου. Τέτοιοι είναι:


• To ισχυρό και υψηλού επιπέδου ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό.


Το εκπαιδευτικό μας σύστημα παράγει εξειδικευμένους επιστήμονες που καλύπτουν όλο το κύκλωμα του τροφίμου, από την αγροτική παραγωγή μέχρι την εστίαση. Οι σχετικές σχολές εκπαιδεύουν περίπου 5.000 σπουδαστές τον χρόνο.


• Το τεχνολογικό υπόβαθρο ανταγωνιστικού επιπέδου.


Πέρα από τις μεγάλες βιομηχανίες που πρωτοπορούν (γιαούρτι, φρούτα κ.λπ.), ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο καταγράφεται ανεκμετάλλευτο παραγωγικό δυναμικό. Στο σημείο αυτό κεντρικής σημασίας θα είναι η δυνατότητα αξιοποίησης των άνω των 1.000 εγκαταλελειμμένων εργοστασίων τροφίμων που είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, πολλά από αυτά με πλήρη εξοπλισμό. Αποτελούν έναν εν δυνάμει πολύτιμο παραγωγικό πόρο, που μπορεί να βοηθήσει στην καθετοποίηση των τοπικών οικονομιών αν αξιοποιηθεί παραγωγικά, αλλά και στην απασχόληση τοπικού ανθρώπινου και επιστημονικού δυναμικού.


• Η ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων εγκαταλελειμμένης καλλιεργήσιμης γης.


Με τη χρήση νέων τεχνολογιών μεγάλο τμήμα της γης –που προέκυψε από την εγκατάλειψη της αφθονίας– μπορεί να επανακτηθεί παραγωγικά και να αξιοποιηθεί στην παραγωγή διαφοροποιημένων μοναδικών προϊόντων.


• Η ύπαρξη τεχνογνωσίας στην παραγωγή ιδιαίτερων προϊόντων.


Αν και από μόνο του το γεγονός δεν συνιστά ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη, το γεγονός πως η Ελλάδα είναι η 4η χώρα στην Ευρώπη σε τίτλους προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ αποτελεί πολύτιμο εργαλείο και εφαλτήριο για την ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, ΠΟΠ και ΠΓΕ έχουν καταγραφεί για κρασιά-147, γαλακτοκομικά-21, φρούτα/λαχανικά-19, λάδι-27, ποτά-19, ελιές βρώσιμες-11, άλλα-3.

Αναλογικά με τον πληθυσμό, είναι η 1η χώρα στην Ευρώπη. Όμως στις συνολικές πωλήσεις –πλην των γαλακτοκομικών– είναι πολύ χαμηλά, π.χ. στα κρασιά είναι 3η σε τίτλους αλλά 8η σε πωλήσεις. Άρα υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών προϊόντων.


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Όλα τα παραπάνω συνηγορούν ότι η βιομηχανία τροφίμων είναι μια δυναμική, ανταγωνιστική και εξωστρεφής βιομηχανία, με σημαντικές επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. Καλύπτει έτσι τις βασικές παραμέτρους ώστε να θέσει φιλόδοξους στόχους και να αυξήσει δυναμικά το ποσοστό της συμμετοχής της στη μεταποίηση και γενικότερα στην εθνική οικονομία.

Ταυτόχρονα, μια σειρά μελέτες όμως τόσο του ΙΟΒΕ όσο και τελευταία της McKinsey συμφωνούν από μια διαφορετική σκοπιά στη διαπίστωση πως τόσο η αγροτική παραγωγή όσο και η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αποτελούν τομείς-προτεραιότητες για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας.


ΠΡΩΤΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΚΡΟΑΤΙΑ


Εκατόν ενενήντα εννέα ελληνικά αιτήματα (-3,3% έναντι του 2012, που ήταν 206), για εξαγωγές, επενδυτικές ευκαιρίες ή για γενικότερη συνεργασία στην πλειοψηφία τους, διευθέτησε το 2013 το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στο Ζάγκρεμπ.

 Το 35% των εξαγωγικών αιτημάτων αφορούσαν τρόφιμα και ποτά και ακολουθούν αιτήματα για δομικά υλικά (11%), παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (5%), ενδύματα (4,5%), έπιπλα (4%) και μηχανήματα (3%).

Ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων ήταν 1,5 εργάσιμες ημέρες και από σχετική έρευνα προκύπτει ότι το ποσοστό βαθμού συνολικής ικανοποίησης ήταν 96%. Επίσης, καταρτίστηκαν τέσσερις έρευνες αγοράς για τους τομείς γαλακτοκομικών, κατασκευών, γουναρικών και τουρισμού.

Η Κροατία βρίσκεται σε μεταβατικό περίοδο απελευθέρωσης της αγοράς της και η γενική διαπίστωση είναι ότι υπολείπεται ακόμα σε σημαντικό βαθμό, προκειμένου το επιχειρηματικό κλίμα να χαρακτηριστεί ανοιχτό και φιλικό προς τους ξένους επιχειρηματίες.

 Από την άλλη πλευρά, η διαρκούσα οικονομική κρίση και η μείωση της κατανάλωσης, δημόσιας και ιδιωτικής, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα απορρόφησης ξένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα ελληνικά προϊόντα αντιμετωπίζουν σημαντική δυσκολία διείσδυσης λόγω του ομοειδούς χαρακτήρα της εγχώριας κροατικής παραγωγής, που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στις βασικές κατηγορίες των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων (ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά, οινοπνευματώδη, κλωστοϋφαντουργικά).

 Οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν, ωστόσο, να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους –σημειώνεται στο έγγραφο της πρεσβείας– που αναμένεται να αναδείξουν περαιτέρω επιχειρηματικές ευκαιρίες και προοπτικές για ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην κροατική αγορά, ανεξάρτητα από τις παρατηρούμενες δυσκολίες πρόσβασης, αφού μετά την ένταξη της Κροατίας στην Ε.Ε. η εξομάλυνση και η προσαρμογή του κροατικού πολιτικοοικονομικού συστήματος στα ευρωπαϊκά απαιτούμενα θα δημιουργήσει συν τω χρόνω ευνοϊκότερες συνθήκες για την επιχειρηματική δραστηριότητα.


CRETA FARMS

ΝΕΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ GOURMET ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ


Η Creta Farms, η κορυφαία ελληνική εταιρεία αλλαντικών, που διακρίνεται για τις υψηλές διατροφικές αξίες της και την καινοτομία, πρωτοπορεί ακόμα μία φορά και παρουσιάζει τη νέα Εν Ελλάδι Gourmet Γαλοπούλα Βραστή, την πιο λαχταριστή και ζουμερή βραστή γαλοπούλα στην κατηγορία των gourmet αλλαντικών.

Η εταιρεία συνεχίζει να διευρύνει σταθερά την γκάμα των προϊόντων της, ενισχύοντας την ήδη δυνατή κατηγορία αλλαντικών πολυτελείας Εν Ελλάδι Gourmet, με κύριο στόχο την καλύτερη κάλυψη των γευστικών απαιτήσεων των ελλήνων καταναλωτών.

Με βάση το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το εκλεκτό κρέας, το νέο προϊόν, η Εν Ελλάδι Gourmet Γαλοπούλα Βραστή, ήρθε να εμπλουτίσει τον ευρύτερο κλάδο των premium αλλαντικών, προσφέροντας στους καταναλωτές ακόμα μεγαλύτερη διατροφική απόλαυση, χάρη στην ποιότητα, τη νοστιμιά και τη μοναδική υπογραφή της Creta Farms.

Πρόκειται για μια νέα, εκλεπτυσμένη και ξεχωριστή γεύση, στην οποία το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο εισχωρεί στην καρδιά του ατόφιου φιλέτου γαλοπούλας, με αποτέλεσμα κάθε ίνα του να γίνεται ακαταμάχητα τρυφερή και ζουμερή. Έτσι, η νέα Εν Ελλάδι Gourmet Βραστή Γαλοπούλα αποτελεί την τέλεια επιλογή για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις, καθώς προσφέρει αυτήν την προσιτή πολυτέλεια που κάνει την καθημερινότητά μας πιο νόστιμη, ξεχωριστή και διατροφικά ανώτερη.


Στην κατηγορία των προϊόντων Εν Ελλάδι Gourmet, η Creta Farms έχει ήδη την Εν Ελλάδι Gourmet Γαλοπούλα Καπνιστή, η οποία αποτελείται από ατόφιο φιλέτο γαλοπούλας, μαριναρισμένο σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και καπνισμένο με ξύλο οξιάς, την Εν Ελλάδι Gourmet Ψητή Γαλοπούλα, η οποία αποτελείται από δύο ατόφια φιλέτα γαλοπούλας, μαριναρισμένα με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και έναν υπέροχο συνδυασμό μυρωδικών. Ακόμη, συμπεριλαμβάνει το Εν Ελλάδι Gourmet Φιλέτο Κοτόπουλου και τη Εν Ελλάδι Gourmet Γαλοπούλα Ορεινό, τα οποία παράγονται χωρίς την προσθήκη συντηρητικών. Επιπλέον, η Creta Farms διαθέτει στην ίδια κατηγορία το Εν Ελλάδι Gourmet Ζαμπόν, για την παραγωγή του οποίου τα δύο πιο άπαχα και τρυφερά κομμάτια από το χοιρινό μπούτι, αναμειγνύονται με ελαιόλαδο, μυρωδικά και αρωματικά βότανα, σιγοψήνονται και καπνίζονται με ξύλα οξιάς. Τέλος, τα Εν Ελλάδι Gourmet ολοκληρώνουν με το Σαλάμι Αέρος Gourmet, που αποτελείται από έναν συνδυασμό απαλών ιταλικών αρωμάτων, με ελαφριές νότες ελαιολάδου και καπνού, που διαμορφώνει, μέσα από τη δίμηνη ωρίμανσή του, την υπέροχη και ισορροπημένη γεύση του και την Εν Ελλάδι Gourmet Μορταδέλα, η οποία παράγεται από εκλεκτό κρέας, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, μπαχαρικά και ολόκληρο μαύρο πιπέρι. Υπενθυμίζεται πως όλα τα προϊόντα της σειράς Εν Ελλάδι Gourmet δεν περιέχουν άμυλο και γλουτένη, ενώ για την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται αγνά υλικά και πολύ μεράκι.

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Creta Farms, κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, δήλωσε: «Η Creta Farms συνεχίζει να πρωτοπορεί και να στηρίζει την ελληνική αγορά, προσφέροντας νέες, ξεχωριστές γεύσεις στους έλληνες καταναλωτές, που ανταποκρίνονται στις διατροφικές τους απαιτήσεις και καλύπτουν πλήρως την ανάγκη τους για το καλύτερο και το γευστικά ανώτερο. Η νέα Εν Ελλάδι Gourmet Γαλοπούλα Βραστή, που εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των Εν Ελλάδι Gourmet, αποτελεί μια γευστική επιλογή πλούσια σε διατροφική αξία, που έλειπε από την ελληνική αγορά».


ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 89% ΤΟ 2013


Η Μύθος Ζυθοποιία αναδεικνύεται στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία μπύρας στην Ελλάδα μέσα από την αύξηση μεριδίου της αγοράς, τη διψήφια αύξηση του όγκου πωλήσεων και της κερδοφορίας, τη θετική ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων στις αγορές του εξωτερικού, τη διαρκή διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της και την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Το 2013 η Μύθος Ζυθοποιία παρουσίασε διψήφια αύξηση κερδοφορίας, που αντιστοιχεί σε 89% σε σχέση με το 2012 και 6,1 εκατ. ευρώ. Η μεγάλη ανάπτυξη της κερδοφορίας οφείλεται στον αυξημένο τζίρο, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και εξοικονομήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, καθώς και στην αλλαγή των συντελεστών απόσβεσης.

Επίσης, ο τζίρος της εταιρείας έφτασε τα 92 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 9% σε σχέση με το 2012, ενώ σε επίπεδο τετραετίας (2010-2013) η ποσοστιαία αύξηση ανήλθε σε 24%.

Θετικό πρόσημο παρουσιάζει και ο όγκος πωλήσεων, με αύξηση της τάξης του 11% σε σχέση με το 2012. Ταυτόχρονα, και παρά την πτωτική πορεία της αγοράς, η εταιρεία πέτυχε την περαιτέρω ανάπτυξη του μεριδίου της, το οποίο σε επίπεδο πενταετίας (2009-2013) αυξήθηκε κατά 8 μονάδες, φτάνοντας το 2013, στο 18%.

Επιπλέον, η βελτίωση των δεικτών ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής θέσης ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση της Μύθος Ζυθοποιίας, η οποία συνεχίζει τη δυναμική της πορεία και το 2014 δίνοντας έμφαση: α) στην ισχυροποίηση του brand Mythos, β) στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, γ) στην καινοτομία μέσω της επαναστατικής τεχνολογίας Draught Master και δ) στη διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της.

 Σε αυτό το πλαίσιο, η μπύρα Mythos υλοποιεί τα τελευταία έτη στοχευμένη στρατηγική ανάπτυξης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 10% το 2013, ενώ η ανοδική πορεία συνεχίζεται και κατά το 1ο πεντάμηνο του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 14% στο σύνολο της μάρκας και κατά 10% στο draught.

 Παράλληλα, κατά το 2014, ανταποκρινόμενη στις τάσεις της αγοράς και τις ανάγκες των καταναλωτών, η εταιρεία προχώρησε στο λανσάρισμα δύο νέων προϊόντων. Πρόκειται για το Mythos Radler, που αποτελεί συνδυασμό ξανθιάς μπύρας ανώτερης ζυθοποίησης αναμεμειγμένης με χυμό από λεμόνι, και για τον ανθρακούχο μηλίτη Somersby Blackberry, ο οποίος έρχεται για να αυξήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη νέα αυτή κατηγορία.

Δυναμικές, ωστόσο, είναι και οι εξελίξεις αναφορικά με την ανάπτυξη της επαναστατικής καινοτομίας Draught Master: σε συνέχεια της μεγάλης απήχησης της τεχνολογίας Flex 20lt και Μodular 20lt, η εταιρεία προχώρησε στο λανσάρισμα του Select 10lt (ποιοτική, φρέσκια μπύρα για τελικά σημεία μικρών καταναλώσεων).

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Αλέξανδρος Καραφυλλίδης, δήλωσε σχετικά: «Μέσα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη αγορά επιτυγχάνουμε ανοδική πορεία, αύξηση των οικονομικών δεικτών και κατάκτηση μεριδίου της αγοράς που ανέρχεται στο 18%. Για το 2014, συνεχίζουμε την ανοδική μας πορεία παραμένοντας πιστοί στο επενδυτικό μας πλάνο και προγραμματίζοντας επενδύσεις ύψους 8,5 εκατ. ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτομίας, την ανανέωση του σχεδιασμού μάρκετινγκ και την ανάπτυξη των 380 εργαζομένων μας. Παράλληλα, αναπτύσσουμε έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο, όπου παρουσιάζουμε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 81% για την πενταετία (2009-2013), προάγοντας το ελληνικό επιχειρείν και επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούμε την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία μπύρας στην Ελλάδα».


 


ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

ΜΠΑΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ


Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε., η ηγετική και καταξιωμένη εταιρεία στον χώρο των εμφιαλωμένων νερών, παρουσιάζει τη νέα σειρά φυσικών μεταλλικών αναψυκτικών «Βίκος», κάνοντας δυναμική είσοδο στη συγκεκριμένη κατηγορία. Πρόκειται για τη μοναδική σειρά αναψυκτικών, που συνδυάζει τα ευεργετικά στοιχεία του φυσικού μεταλλικού νερού από την πηγή Ζαγοροχώρια και την υπέροχη γεύση των φυσικών χυμών φρούτων.

Η νέα σειρά αποτελείται από 7 προϊόντα, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσσινάδα, cola, γκαζόζα, σόδα, τόνικ και κυκλοφορεί στην καινοτόμα συσκευασία PET των 330 ml.

Τα αναψυκτικά ΒΙΚΟΣ έρχονται ως αποτέλεσμα δύο ετών εντατικής έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας και παράγονται σε ξεχωριστή γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιό της στο Καλπάκι Ιωαννίνων. Η συνολική επένδυση της ΒΙΚΟΣ Α.Ε. για τη δραστηριότητα αυτή ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ. Με διαρκείς επενδύσεις και ταυτόχρονη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της, η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. αποτελεί έναν από τους ισχυρούς υποστηρικτές της τοπικής αλλά και της εθνικής οικονομίας.

Ο διευθυντής πωλήσεων και marketing της ΒΙΚΟΣ Α.Ε., κ. Κωνσταντίνος Σεπετάς, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη δημιουργία της πρώτης σειράς φυσικών μεταλλικών αναψυκτικών με την υπογραφή μας. Πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές θα μας τιμήσουν με την προτίμησή τους, όπως κάνουν εδώ και 24 χρόνια για το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ και “Ζαγοροχώρια”. Στόχος μας είναι να ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προσφέροντάς τους καινοτόμα, υψηλής ποιότητας, ελληνικά προϊόντα».


COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 275 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ


Η κορυφαία εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών είναι «Εδώ, Μαζί» με όλους τους Έλληνες, συνεχίζοντας και το 2014 τις επενδύσεις και τη σημαντική συμβολή της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον, με στρατηγική δέσμευσή της πάντοτε τη διατήρηση ισχυρής και σταθερής παρουσίας στην Ελλάδα, προχωράει στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στην ελληνική αγορά τους επόμενους μήνες. Ήδη, επενδύσεις ύψους 11 εκατ. ευρώ είναι σε εξέλιξη στις μονάδες της εταιρείας στο Σχηματάρι και στο Αίγιο, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή της στην παραγωγή και διάθεση υψηλής ποιότητας μη αλκοολούχων ποτών στα εκατομμύρια των καταναλωτών που την εμπιστεύονται.

Από το 2012 μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει επενδύσει στην ελληνική αγορά 275 εκατ. ευρώ και έχει συνεισφέρει σε φόρους στο ελληνικό κράτος 258,8 εκατ. ευρώ. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει αποδώσει στο κράτος 1 δισ. ευρώ μέσω κρατικών και εργοδοτικών εισφορών. Συνολικά, η Coca-Cola Τρία Έψιλον υποστηρίζει 30.000 άμεσες ή έμμεσες θέσεις εργασίας.

Σήμερα η εταιρεία αποτελεί έναν από τους βασικούς υποστηρικτές των τοπικών οικονομιών και της περιφέρειας. Με 25 γραμμές παραγωγής, η Coca-Cola Τρία Έψιλον παράγει στην Ελλάδα το 96% των προϊόντων της. Συνολικά, τα προϊόντα της διατίθενται σε 115.000 σημεία πώλησης, και παράλληλα η εταιρεία στηρίζει 4.000 έλληνες προμηθευτές. Το 90% των προμηθειών της γίνονται στην Ελλάδα και το 52% αυτών προέρχεται από προμηθευτές της περιφέρειας, στηρίζοντας ουσιαστικά την εγχώρια και τοπική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε ο Ι.Ο.Β.Ε. για τη συμβολή της εταιρείας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, η Coca-Cola Τρία Έψιλον επενδύει το 20,6% των καθαρών αποτελεσμάτων της. Σημαντική είναι επίσης η κοινωνική συνεισφορά της με επενδύσεις που από το 2010 έχουν φτάσει περίπου τα 11,5 εκατ. ευρώ σε 440 κοινωνικές και περιβαλλοντικές ενέργειες που έχουν αγγίξει περίπου το 85% της Ελλάδας.


NESTLE

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ «ΠΑΓΩΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»


Η νέα καλοκαιρινή σεζόν φέρνει μαζί της έναν αναζωογονητικό αέρα ανανέωσης για τα παγωτά της Nestlé. Με βασικό μήνυμα «Παγωτό για όλους», η Nestlé παρουσιάζει φέτος μια σειρά από καινοτόμες και άκρως γευστικές προτάσεις, απαντώντας στις ανάγκες μικρών και μεγάλων καταναλωτών.

«Με λίγα λόγια για εμάς στη Nestlé το “Παγωτό για όλους” σημαίνει: παγωτό για κάθε γούστο, παγωτό για κάθε στιγμή, παγωτό για κάθε τσέπη και παγωτό για κάθε ηλικία. Προσπαθούμε να καινοτομούμε και να εξελισσόμαστε διαρκώς, με στόχο τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, αλλά και να βελτιώνουμε την αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών μας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κοντογεώργος, Γενικός Διευθυντής Κλάδου Παγωτού της Nestlé Ελλάδας.

Έτσι, η νέα καμπάνια που έχει ως βασικό στόχο την προσέλκυση του κοινού στα «πράσινα» ψυγεία, έχει ξεκινήσει ήδη από τον Μάρτιο με την αναβάθμιση του συνόλου των ψυγείων και την ανανέωση της εξωτερικής όψης τους με νέα εικαστικά. Ευδιάκριτες σημάνσεις, νέα λαχταριστά γραφικά και κατηγοριοποίηση του τιμοκαταλόγου θα πλαισιώνουν τον εξοπλισμό στα σημεία πώλησης. Επίσης, η γκάμα της οικονομικής σειράς διευρύνεται και θα ισχύσουν και χαμηλότερες προτεινόμενες τιμές στις οικογενειακές συσκευασίες ALOMA®, όπως και στις συσκευασίες 470 ml των NIRVANA®.

Στο ίδιο μοτίβο, οι συσκευασίες αγαπημένων brands, όπως NIRVANA, BOSS, MAGNUM, εξελίσσονται και γίνονται πιο λαχταριστές. Νέα και δυναμική απεικόνιση τόσο των λογοτύπων όσο και των γραφικών του κάθε παγωτού θα ενισχύσουν την τελική εικόνα των προϊόντων.

 Η Nestlé Παγωτά ενισχύει την παρουσία της στα σημεία πώλησης, με διάθεση νέων premium και ελκυστικών προωθητικών υλικών. Πλήθος προωθητικών ενεργειών θα λάβουν χώρα τόσο στην επίσημη σελίδα στο
https://www.facebook.com/icecreamland.gr όσο και στα σημεία πώλησης. Δώρα, γευστικές δοκιμές και κουπόνια θα σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι, γι’ αυτό μείνετε συντονισμένοι.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ASSETS
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
«ΠΕΤΑΕΙ» ΣΕ ΝΕΑ ΥΨΗ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΤΕΠΗ ΤΖΙΜΕΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΚΑΛΕΝΤΗΣ
OUTSOURCING CONFERENCE 2014
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ VIVECHROM
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site