Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2014-τ.403                              

ΝΤΕΠΗ ΤΖΙΜΕΑ,

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ


Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΥΤΟΣΗΜΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ


Η διευθύντρια εταιρικής επικοινωνίας του ομίλου ΟΤΕ, Ντέπη Τζιμέα, μιλάει για τις αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος και για τον τρόπο με τον οποίο αυτές υιοθετούνται και επηρεάζουν την κουλτούρα και τη λειτουργία ανάπτυξης του ομίλου. Επίσης, περιγράφει τους στόχους που είχε θέσει ο όμιλος το 2013 σε ό,τι αφορά το Sustainability και αναλύει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, ενώ αποκαλύπτει τα σχέδιά της για τη μελλοντική εξέλιξη του ομίλου στον τομέα ευθύνης της.
ΧΡΗΜΑ_Πώς αντιλαμβάνεται ο Όμιλος ΟΤΕ την έννοια του Sustainability και πόσο σημαντική είναι αυτή για την εταιρική κουλτούρα και τη λειτουργία του;


ΝΤΕΠΗ ΤΖΙΜΕΑ_Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ταυτόσημη με τη λειτουργία του ΟΤΕ και της COSMOTE. Είναι προαπαιτούμενο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των εταιρειών. Οδηγεί και ορίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, αφού πάνω σε οικονομικά γερές βάσεις μπορούμε να επιστρέψουμε στην κοινωνία πολύ περισσότερα.

O ΟΤΕ και η COSMOTE είναι ηγέτες στις τηλεπικοινωνίες, έναν κλάδο που καθημερινά αλλάζει τον κόσμο. Η βιωσιμότητα για εμάς ισοδυναμεί και με εξέλιξη και αλλαγή. Σημαίνει να λειτουργούμε ισόρροπα προς όφελος όλων των κοινωνικών εταίρων μας. Να βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα επικοινωνίας και την εμπειρία των πελατών μας. Να προστατεύουμε τους πόρους μας. Να μεγιστοποιούμε τις ευκαιρίες. Να απαντάμε υπεύθυνα και με διαφάνεια στις ανάγκες της κοινωνίας.


Χ_Τι σημαίνει για τον Όμιλο ΟΤΕ εξέλιξη;


Ν.Τ._Προσπαθούμε και γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. «Ακούμε» το περιβάλλον και τις ανάγκες του. Δεν φοβόμαστε να αλλάξουμε. Αλλάζουμε πρώτοι και γινόμαστε καλό παράδειγμα, συμβάλλοντας στη συνολική πρόοδο της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε σκληρά για τον μετασχηματισμό μας σε μια μοντέρνα εταιρεία, υψηλών επιδόσεων και προοπτικών, με επίκεντρο τον πελάτη. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας και να αυξήσουμε τον κύκλο εργασιών μας. Υλοποιήσαμε προγράμματα εθελουσίας εξόδου με κοινωνικά υπεύθυνες λύσεις και ανανεώσαμε το ανθρώπινο δυναμικό μας με προσλήψεις 1.000 νέων εργαζομένων σε περίοδο δώδεκα μηνών. Μέσα σε μια περίοδο που η ανεργία αγγίζει το 27%, προσφέραμε νέες θέσεις εργασίας και εξακολουθούμε να παρέχουμε ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης στους εργαζομένους μας.

Ταυτόχρονα, συμβάλλουμε στην εξέλιξη και την ανάπτυξη της χώρας, παραμένοντας ο μεγαλύτερος εθνικός επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές. Επεκτείνουμε διαρκώς τα Δίκτυα Νέας Γενιάς και βοηθάμε τη χώρα να μεταβεί στη νέα ψηφιακή εποχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σήμερα, χάρη στον Όμιλο ΟΤΕ, σχεδόν το 60% του πληθυσμού απολαμβάνει κάλυψη 4G στην κινητή, ενώ περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες VDSL.


Χ_Πόσα χρόνια είστε διευθύντρια εταιρικής επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ και υπεύθυνη για το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας;


Ν.Τ._Φέτος, συμπληρώνω δεκατρία χρόνια ως υπεύθυνη εταιρικής επικοινωνίας του ΟΤΕ, αλλά και υπεύθυνη για το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας. Ο ΟΤΕ έχει μακρά παράδοση στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς, που πάει πολλές δεκαετίες πίσω. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας των εργαζομένων συμπληρώνει περισσότερα από τριάντα πέντε χρόνια. Ωστόσο, συστηματικά ξεκινήσαμε να οργανώνουμε τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας το 2003.


Χ_Από ποιες αρχές διέπεται η πολιτική εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ και πόσο πιστά ακολουθούνται από τις εταιρείες του ομίλου;


Ν.Τ._Στον ΟΤΕ και στην COSMOTE, μέσα από τα προγράμματά μας, στόχος μας είναι να συμβάλουμε, στο μέτρο που μας αναλογεί, στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Αναπτύσσουμε τις δράσεις μας πάνω σε τέσσερις πυλώνες: την Αγορά, τους Εργαζομένους, το Περιβάλλον και την Κοινωνία. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους, βασιζόμαστε στις αξίες του Ομίλου ΟΤΕ, που είναι η ποιότητα, η διαφάνεια, η κοινωνική ευαισθητοποίηση, η συνέπεια και η συνέχεια, καθώς και σε συγκεκριμένα Διεθνή Πρότυπα, όπως π.χ. οι κατευθυντήριες αρχές του GRI (Global Reporting Initiative).

Σε ό,τι αφορά τις θυγατρικές μας στην Αλβανία και στη Ρουμανία, οι εταιρείες ακολουθούν την ίδια στρατηγική, το ίδιο πλαίσιο και τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές εταιρικής υπευθυνότητας του ομίλου στην Ελλάδα, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών. Η υλοποίηση των δράσεων και η δημοσίευση απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας, γίνονται από τις ίδιες τις εταιρείες.


Χ_Πόσο εφικτό είναι για έναν όμιλο όπως ο ΟΤΕ, που λειτουργεί σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο, να υιοθετεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης; Μπορούν αυτά τα δύο να συνδυαστούν;


Ν.Τ._Η υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης σήμερα είναι μονόδρομος για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και πρόοδο των επιχειρήσεων. Ούτως ή άλλως, σήμερα, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν περιμένουν τίποτα λιγότερο από την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριοποίηση, που αποτελεί παγκόσμια κατεύθυνση. Ενδεικτική είναι η διεθνής έρευνα που διεξάγει η KPMG με θέμα την εταιρική υπευθυνότητα στους 100 μεγαλύτερους οργανισμούς 41 χωρών από όλες τις ηπείρους. Βάσει αυτής, το 2013 το 75% των εταιρειών τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ εκδίδει απολογισμούς εταιρικής υπευθυνότητας, τη στιγμή που το ποσοστό αυτό 5 χρόνια νωρίτερα ήταν μόλις 47%. Η συγκεκριμένη αύξηση αποδεικνύει τη σημαντικότητα που αποδίδεται από μεγάλους οργανισμούς παγκοσμίως πλέον στην εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.


Χ_Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι στόχοι εταιρικής υπευθυνότητας το 2013 και σε ποιο βαθμό επετεύχθησαν;


Ν.Τ._Το 2013 είχαμε θέσει περισσότερους από 50 επιμέρους μετρήσιμους στόχους της στρατηγικής μας για την κοινωνία, το περιβάλλον, την αγορά και τους εργαζομένους. Τους πετύχαμε όλους στο 100%. Ενδεικτικά θα αναφερθώ στις πιο σημαντικές περιοχές προόδου:

• Με συστηματικό τρόπο ενθαρρύναμε τον διάλογο με τους κοινωνικούς μας εταίρους.

• Στηρίξαμε ακόμη πιο εντατικά ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και νέους ανθρώπους.

• Ενισχύσαμε τη νεανική επιχειρηματικότητα.

• Βελτιώσαμε τις επιδόσεις μας στη μείωση των εκπομπών CO2, την εξοικονόμηση ενέργειας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

• Συστηματοποιήσαμε τον εταιρικό εθελοντισμό.


Όμως δεν εφησυχάζουμε. Βάζουμε τον πήχη όλο και ψηλότερα!


Χ_Πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά του ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου στην ενσωμάτωση των αρχών του Sustainability; Ποιες είναι οι ενέργειες της διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ που βοηθούν ώστε το προσωπικό να εργάζεται και να λειτουργεί σε συνθήκες που απαντούν στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης;


Ν.Τ._Χωρίς τους ανθρώπους μας δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα ουσιαστικό. Το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να κάνει τα μικρά βήματα μεγάλα άλματα. Χωρίς αυτό, πολλές ιδέες δεν θα είχαν προκύψει και άλλες δε θα μπορούσαν να γίνουν πράξη.


Παραδείγματα που επιβεβαιώνουν την έμφασή μας στους ανθρώπους αποτελούν:


• Η εφαρμογή κοινωνικά υπεύθυνων προγραμμάτων αναδιοργάνωσης προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου του ΟΤΕ. Περίπου 1.827 εργαζόμενοι αποδέχτηκαν τα κίνητρα που δόθηκαν από τον ΟΤΕ.

• Η τακτική έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων, με την οποία το δυναμικό μας μοιράζεται τις σκέψεις και τις απόψεις του και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει και να συνδιαμορφώσει το εργασιακό περιβάλλον.

• Η δημιουργία της πρώτης κοινής ομάδας εταιρικής υπευθυνότητας ΟΤΕ-COSMOTE, με 50 εκπροσώπους από όλες τις επιχειρησιακές μονάδες και με στόχο τη διάδοση των αρχών και δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας, αλλά και τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στις επιδόσεις μας.

• Η συνεκτίμηση των αρχών εταιρικής υπευθυνότητας στην ετήσια διαδικασία αξιολόγησης των εργαζομένων.


Στον Όμιλο ΟΤΕ κάθε χρονιά ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοί μας συμμετέχουν σε δράσεις του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας. Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό.


Το 2013, πάνω από 5.000 εργαζόμενοί μας συμμετείχαν σε εθελοντικές δράσεις, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας που όπως ανέφερα νωρίτερα πραγματοποιείται περισσότερα από 35 χρόνια, τη συλλογή φαρμάκων για τις ανάγκες του κοινωνικού ιατρείου, όπου συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 8.000 φάρμακα και τη συλλογή περισσοτέρων των 5.000 τροφίμων, τα οποία σε συνεργασία με την «Τράπεζα Τροφίμων» και τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» διατέθηκαν σε 400 συσσίτια.


Χ_Ποια είναι τα σχέδιά σας για το επόμενο διάστημα;


Ν.Τ._Πρωταρχική μέριμνα για τον Όμιλο ΟΤΕ είναι να διατηρήσει τη θέση τού ηγέτη στην καινοτομία και την εμπειρία του πελάτη, συνεχίζοντας τις υψηλές οικονομικές του επιδόσεις, προσθέτοντας αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτό, βασικός μας στόχος παραμένει η οικονομική ευρωστία μας να συνεχίσει να συμβαδίζει με το οικολογικό και κοινωνικό μας αποτύπωμα.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ASSETS
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
«ΠΕΤΑΕΙ» ΣΕ ΝΕΑ ΥΨΗ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΤΕΠΗ ΤΖΙΜΕΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΚΑΛΕΝΤΗΣ
OUTSOURCING CONFERENCE 2014
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ VIVECHROM
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site