Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2014-τ.403                              

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΕΝΤΗΣ,

MANAGING DIRECTOR ΤΗΣ ZEPHIRUS BUSINESS CONSULTANTS


H ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ


Τη σημασία της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επιτυχημένη πορεία μέσα στην κρίση αναλύει ο Κωνσταντίνος Καλέντης. Επίσης, περιγράφει τη δραστηριότητα της εταιρείας του Zephirus, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεσαίους έως πολύ μεγάλους οργανισμούς, σχετικές με την ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών, και αποκαλύπτει τα σχέδιά του για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον


ΧΡΗΜΑ_Πόσο σημαντική είναι η σύγχρονη τεχνολογία για τις επιχειρήσεις;


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΕΝΤΗΣ_O ρυθμός ανάπτυξης έρχεται σε άμεσο συσχετισμό με τον ρυθμό μόχλευσης και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. Από αυτόν ακριβώς τον συσχετισμό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ανταγωνιστικότητα, η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η απορρόφηση θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να τονίσω ότι σήμερα προσμετράται η ποιότητα του ρυθμιστικού πλαισίου και η δημιουργία περιβάλλοντος που ενισχύει την καινοτομία στους χώρους εργασίας. Η νέα πραγματικότητα σημαίνει κίνδυνο για αυτούς που αντιγράφουν το παρελθόν αλλά και νέες ευκαιρίες για αυτούς που αντιλαμβάνονται τη δυναμική του νέου περιβάλλοντος.


Χ_Επομένως η χρήση της τεχνολογίας από μόνη της είναι σε θέση να φέρει την επιτυχία σε έναν οργανισμό;


Κ.Κ._H βέλτιστη οργάνωση και οι διαδικασίες είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία ενός οργανισμού, μιας κρίσιμης λειτουργίας ή ακόμα και μιας ολόκληρης χώρας. Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά ένα σύστημα περιλαμβάνει τόσο πολλούς παράγοντες, που είναι δύσκολο έως αδύνατον να ληφθούν συγκεντρωτικά υπ’ όψιν, να αξιολογηθούν και να προσμετρηθούν χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων μεθοδολογιών και εργαλείων. Και είναι βέβαιο ότι ελάχιστοι οργανισμοί διαθέτουν εσωτερικά το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τα σωστά εργαλεία για να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.


Χ_Πώς διαφοροποιείται η Zephirus σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες;


Κ.Κ._Όσον αφορά τη Zephirus, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, προηγμένων λύσεων, σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί μελέτες για έργα πληροφορικής, επικοινωνιών και για νέες επιχειρησιακές μονάδες. Είναι οι αξίες μας και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την αγορά. Δίνουμε έμφαση σε έξι βασικά χαρακτηριστικά που θέλουμε να μας διακρίνουν σε ό,τι κάνουμε: Αξιοπιστία, αυθεντικότητα, ακεραιότητα, σεβασμός, υπευθυνότητα και έμφαση στην υψηλή ποιότητα. Επιπλέον, με κορυφαίες συνεργασίες με αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού, αλλά και διαθέτοντας άξιους και ικανούς συνεργάτες με ισχυρή τεχνογνωσία παγκοσμίου επιπέδου. Επίσης, η Zephirus έχει τις βάσεις έτσι ώστε να ενθαρρύνει τη χρήση λύσεων υψηλής τεχνολογίας, με στόχο την απόκτηση συγκεκριμένων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Στη Zephirus διατηρούμε στενή σχέση με τους πελάτες μας, διότι θέλουμε να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες και να προσφέρουμε τεχνολογικές λύσεις που καλύπτουν πλήρως τις επιχειρηματικές ανάγκες τους. Η διατήρηση μιας καλής επιχειρηματικής σχέσης είναι η βάση για την ικανοποίηση των αναγκών των οργανισμών. Έτσι, κρατώντας τις γραμμές επικοινωνίας ανοικτές διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν τη λύση που χρειάζονται. Είμαστε πάντα έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε το καθιερωμένο δίκτυο των συνεργατών μας και των εταιρικών συμμαχιών μας, με τη δέσμευση όλων των αναγκαίων πόρων για την ολοκληρωμένη πρόταση ενός έργου.


Χ_Μπορούν όμως οι μικρότερες εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε τέτοιο επίπεδο τεχνογνωσίας και υψηλής τεχνολογίας, ειδικά σε ένα περιβάλλον πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης;


Κ.Κ._Η Zephirus έχει δεσμευτεί να παρέχει πραγματικά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις μέσω μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στην τεχνολογία. Αυτό υποστηρίζεται από τη βαθιά τεχνογνωσία του κλάδου, της ομάδας και των συνεργατών μας, με ένα εταιρικό μοντέλο που βασίζεται στη στενή συνεργασία.

Είναι αλήθεια ότι καμία επιχείρηση δεν έφθασε στην κορυφή των επιδόσεών της με το να μην πάρει την καλύτερη αξία για τα χρήματα που επενδύει. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε δεσμευτεί για την ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων, που θα βοηθήσουν τους πελάτες μας να πετύχουν τους στόχους τους με ένα κόστος υπηρεσιών που είναι δίκαιο και προσιτό, ακόμα και σε μικρούς οργανισμούς που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία ή ακόμα διαθέτουν περιορισμένα resources. Είναι προφανές ότι καμία επιχείρηση δεν αναπτύχθηκε μόνο με τη μείωση του κόστους.


Χ_Ποιες τεχνολογίες κατά τη γνώμη σας είναι αναγκαίες για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας ενός σύγχρονου οργανισμού;


Κ.Κ._Είναι σαφές ότι πραγματοποιείται παγκοσμίως μια μεγάλη μεταστροφή προς τα data και τη διαχείριση της πληροφορίας. Οι τεχνολογίες που μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικά τις ανάγκες να προστατεύσουν, να διαχειριστούν και να επεξεργαστούν αποτελεσματικά την πληροφορία έχουν σαφή προτεραιότητα στην ιεράρχηση των αναγκών ενός οργανισμού. Βέβαια κάθε περίπτωση είναι διαφορετική για κάθε οργανισμό, αλλά παρατηρείται όλο και περισσότερο μια συγκέντρωση προς αυτήν την κατεύθυνση. Άλλη μια τεχνολογία που αναπτύσσεται ραγδαία και διαθέτει σαφή πλεονεκτήματα είναι το Cloud. Το Cloud computing μπορεί να ακούγεται σαν μια σειρά πολύπλοκων τεχνικών εργασιών, αλλά οι αποφάσεις για επενδύσεις σε λύσεις Cloud συχνά οδηγούνται από όλη την εκτελεστική ομάδα και ανώτατα διοικητικά στελέχη. Οι λόγοι έχουν να κάνουν λιγότερο με τις προδιαγραφές του συστήματος και με τη βέλτιστη επιχειρηματική λογική. Οι CEOs έλκονται από την ευελιξία. Οι CFOs και COOs προσπαθούν να βρουν λύσεις σχετικά με τη δέσμευση για μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες που δένουν μετρητά και απαιτούν τεράστιο ετήσιο κόστος συντήρησης και υποστήριξης. Οι CIOs συνειδητοποιούν ότι ένα μοντέλο Cloud computing που παρέχεται με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, τη βελτιωμένη ασφάλεια και την εξειδικευμένη εμπειρία είναι σχεδόν αδύνατο να αναπτυχθεί μόνο από εσωτερικές ομάδες. Η Zephirus μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη Cloud computing για την επιλογή και την ανάπτυξη ενός ορθού συνδυασμού λύσεων.

 Η Ανάκαμψη έπειτα από Καταστροφή (DR) και ο Αδιάλειπτος Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (BCP) είναι επίσης μια σοβαρή διαδικασία λήψης αποφάσεων για πολλούς οργανισμούς. Οι οργανισμοί είναι ευάλωτοι σε έναν αυξανόμενο αριθμό απειλών που διαταράσσουν τις συνήθεις εργασίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Κρίσιμα περιστατικά θα μπορούσαν να διακόψουν τη λειτουργία του οργανισμού για μέρες, αλλά σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ακόμη και λίγα λεπτά μετάπτωσης μπορεί να αποβούν από δυσάρεστα έως καταστροφικά.

 Με σωστό σχεδιασμό και εκτέλεση, και ένα σχέδιο αποκατάστασης των καταστροφών, καθίσταται δυνατή η ανάκτηση δεδομένων και η επανάληψη της ορθής λειτουργίας των συστημάτων. Οι διαδικασίες αυτές είναι ένα κρίσιμο μέρος δραστηριοτήτων των υπολογιστικών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν τη μακροχρόνια αποθήκευση βάσεων δεδομένων. Ένα συμπαγές σχέδιο αποκατάστασης των καταστροφών μπορεί επίσης να είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση ελέγχων και συμμόρφωσης.

 Στη Zephirus λαμβάνουμε μια ολιστική άποψη των κρίσιμων συστημάτων μιας επιχείρησης, τι κίνδυνοι υπάρχουν, την πιθανότητα εμφάνισης αυτών των κινδύνων, τις επιπτώσεις και τους αποδεκτούς χρόνους ανάκτησης για την επιχείρηση. Μπορούμε να προσφέρουμε πολλαπλές εναλλακτικές λύσεις, που επιτρέπουν στην επιχείρηση να αποφασίσει σχετικά με τους πιθανούς συμβιβασμούς μεταξύ των διαφόρων παραγόντων, όπως το κόστος και τον χρόνο εκτός λειτουργίας ενός συστήματος. Έχουμε την εμπειρία όχι μόνο για τον εντοπισμό των κινδύνων που ήταν προηγουμένως απροσδόκητες, αλλά και για την παροχή καινοτόμων και οικονομικά αποδοτικών συστάσεων και συμβουλών.


Χ_Σε επίπεδο κρατικών υποδομών ποια είναι η τρέχουσα πορεία και ποιες οι προκλήσεις;


Κ.Κ._Η χώρα μας έχει δημιουργήσει την υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή ή σε πολλές περιπτώσεις μέρος αυτής σε επίπεδο δικτύων, διασύνδεσης και παροχής υπηρεσιών με τη συμμετοχή του ιδιωτικού αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό, καθώς η πρόσβαση και η διασύνδεση με τη συμμετοχή του ενεργού πληθυσμού δεν είναι ούτε αυτόματη αλλά ούτε και στατική διαδικασία. Είναι μια μακροπρόθεσμη δυναμική διαδικασία με υψηλό οικονομικό κόστος, που απαιτεί την απορρόφηση τεχνολογιών σε συνδυασμό με τη διαρκή βελτίωση σύμφωνα με τις τοπικές ειδικές συνθήκες κάθε χώρας. Η προώθηση της καινοτομίας και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται είναι ζήτημα συλλογικής ευθύνης και μια πρόκληση για όλες τις χώρες που ανταγωνίζεται η Ελλάδα ως προς την αναπτυξιακή στρατηγική.
*Ο Κωνσταντίνος Καλέντης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Zephirus Business Consultants και μέλος του Τομέα Διεθνών Σχέσεων, Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας στο «Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής». Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεσαίους έως πολύ μεγάλους οργανισμούς, σχετικές με την ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών. Με περισσότερα από 14 χρόνια εμπειρίας, έχει ήδη υλοποιήσει ορισμένες από τις πλέον κρίσιμες υποδομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι απόφοιτος του Baker, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του York της Μ. Βρετανίας και του Harvard Kennedy School of Government σε θέματα Εθνικής και Διεθνούς Ασφάλειας.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ASSETS
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
«ΠΕΤΑΕΙ» ΣΕ ΝΕΑ ΥΨΗ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΤΕΠΗ ΤΖΙΜΕΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΚΑΛΕΝΤΗΣ
OUTSOURCING CONFERENCE 2014
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ VIVECHROM
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site