Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2014-τ.404                              

INSURANCE CONFERENCE 2014

Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟ «ΚΛΕΙΔΙ» ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ


 


Την είσοδο της διαμεσολάβησης σε μια νέα εποχή, που χαρακτηρίζεται από νέες ισορροπίες στη σχέση διαμεσολαβούντων, ασφαλιστικών εταιρειών και πελατών, το πλαίσιο των αρχών που θα διασφαλίσουν όχι απλά τη λειτουργία της διαμεσολάβησης αλλά την ανάπτυξή της, τους νέους κανόνες λειτουργίας που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα της αγοράς, καθώς και την ανάγκη να υπάρξει ένας ειλικρινής και αποδοτικός διάλογος όλων των εμπλεκόμενων μερών για τη μετάβαση σε ένα σύστημα συντάξεων μέσω των επαγγελματικών ταμείων, συζήτησαν μεταξύ άλλων ομιλητές και σύνεδροι στο Insurance Conference 2014, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου στο συνεδριακό κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν 400 σύνεδροι, 1.000 άτομα συμμετείχαν μέσω live streaming και περισσότεροι από 300 παρακολούθησαν με live broadcasting την ομιλία του προέδρου της ΕΑΕΕ, κ. Α. Σαρρηγεωργίου.

Στην έναρξη του συνεδρίου, ο κ. Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO της Ethos Media S.A., απηύθυνε θερμό καλωσόρισμα στους παρευρισκομένους, τονίζοντας πως η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε αναζήτηση νέας ταυτότητας, προοπτικής και αλλαγών: «Πιστεύουμε στο reinvention, πως πρέπει να επαναεφεύρουμε τον εαυτό μας για να πάμε πιο μακριά». Υπογράμμισε πως η προσαρμογή στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά και εν γένει στην ελληνική οικονομία καθίσταται αδιαμφισβήτητα αναγκαία.

 Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και Πρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, αναφέρθηκε στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από θεμελιώδεις αλλαγές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στη λειτουργία εταιρειών και διαμεσολαβητών. Μέσω της Solvency II και του νέου νομοθετικού πλαισίου, η αγορά μετεξελίσσεται σε μοχλό στήριξης της κοινωνίας και ενισχύει την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητά της. Απαραίτητες προϋποθέσεις, ωστόσο, είναι να μην υπάρξουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και ανισότητες ως προς την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, ενώ ταυτόχρονα να οδηγηθούμε μέσα από γόνιμο διάλογο με την Πολιτεία στον καθορισμό των αρχών πάνω στις οποίες θα εδραιωθεί η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στον καθορισμό των φορολογικών κινήτρων και των επιθυμητών αποτελεσμάτων προς όφελος του καταναλωτή. Μιλώντας για τις πράξεις 30-31 του διοικητή της ΤτΕ, δήλωσε πως «το μεταβατικό διάστημα για την αγορά ήταν μικρό, ωστόσο φαίνεται πως οι συντελεστές της ιδιωτικής ασφάλισης προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα». Όπως είπε, «οι αλλαγές αυτές έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί εδώ και καιρό».

Ο Νικόλαος Μακρόπουλος, Μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην Ευρώπη Ασφαλιστική, επικεντρώθηκε στη μεταβατική φάση στην οποία βρίσκεται η ελληνική ασφαλιστική αγορά: «ο τρόπος που λειτουργούσαμε στο παρελθόν –κι αυτό αφορά τόσο τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και τους διαμεσολαβητές– έχει πλέον αλλάξει». Όπως δήλωσε, «με το Solvency θα δούμε πολλές συγχωνεύσεις και εξαγορές, που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερα σχήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν θετικά για τον καταναλωτή. Η προσαρμογή είναι μονόδρομος». Υπογραμμίζοντας τα περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα στάθηκε στους τρεις βασικούς προαπαιτούμενους πυλώνες: «Θεωρώ πως για να πάμε μπροστά χρειάζονται βασικά τρία πράγματα: Προσαρμογή, συνεργασία, εκπαίδευση-επαγγελματισμός. Ήδη βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο, η πλήρης εφαρμογή του Solvency II θα γίνει από 1.1.2016, όμως η αγορά μας εδώ και χρόνια βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας. Πρέπει να συνεργαστούν η Πολιτεία, η Εποπτική Αρχή, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι διαμεσολαβητές μέσω των θεσμικών τους οργάνων, τα επιμελητήρια, αλλά και άλλοι που θα παίξουν ρόλο στο νέο περιβάλλον, όπως εταιρείες συμβούλων και εταιρείες αξιολόγησης. Επιπλέον, οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τον πελάτη με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό. Να γνωρίζουμε καλά τη δουλειά μας, να εξυπηρετούμε, να είμαστε εκεί για τον καταναλωτή. Να τον πείσουμε για την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητα της ασφάλισης».

 H συνεργασία κράτους και ασφαλιστικής αγοράς για την ομαλή μετάβαση του κλάδου στους νέους νομοθετικούς κανόνες λειτουργίας ήταν το βασικό θέμα της συζήτησης της πρώτης ενότητας του συνεδρίου. Στο πάνελ συμμετείχαν η Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ο Γιώργος Κούμπας, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobrokers Α.Ε., ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Senior Manager Insurance & Actuarial Services στην EY, ο Ροβέρτος Σπυρόπουλος, Διοικητής του ΙΚΑ, και ο Γιώργος Στεργίου, Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή και Βιομηχανίας.

Ιδιωτικές συντάξεις μέσω της καθιέρωσης επαγγελματικών ταμείων, με τη συμμετοχή στη διαχείριση των αποθεματικών και των ασφαλιστικών εταιρειών, δίχως αυξημένες εισφορές για τους εργαζομένους και υπό την προϋπόθεση ότι για το νέο πλαίσιο θα προηγηθεί ένας πανεθνικός διάλογος, «πρότεινε» ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος. Όπως τόνισε, η Πολιτεία οφείλει να ανοίξει έναν ειλικρινή διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς, αλλά και του δημοσίου, για τις ιδιωτικές συντάξεις, ώστε να αναμορφώσει το συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθιστώντας στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης ισχυρότερα τα επαγγελματικά ταμεία.

 Πρόσθεσε ότι οι πόροι τους θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προέλθουν μέσω της μεταφοράς εισφορών από τα κύρια ταμεία ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί τυχόν κατάρρευση του πρώτου πυλώνα ασφάλισης. Μάλιστα ο ίδιος έκανε λόγο και για μείωση των συνολικών εισφορών, στόχος που θα μπορούσε να επιτευχθεί αν για παράδειγμα τα κύρια ταμεία ασφάλισης έβρισκαν τρόπους είσπραξης των ανείσπρακτων εισφορών, που σήμερα αντιστοιχούν σε πολλά δισ. ευρώ, αλλά και καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής.

 Μιλώντας για το ίδιο θέμα, η κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, υπογράμμισε το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η Πολιτεία δεν συνομίλησε ειλικρινά με την ασφαλιστική αγορά, όχι μόνο για το ζήτημα των συντάξεων αλλά και για συνέργειες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και στον τομέα της υγείας, όπως και για το θέμα της υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι του σεισμού.

 Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κ. Γιώργος Στεργίου, συμμετέχοντας στο ίδιο πάνελ επεσήμανε ότι πέρα από τους προαναφερόμενους τομείς συνεργασίας κράτους και ασφαλιστικών εταιρειών ο κλάδος θα μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του και για την αδειοδότηση νέων επιχειρήσεων, συμμετέχοντας στις διαδικασίες αξιολόγησης-ανάλυσης των κινδύνων που αντιμετωπίζουν. Τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή με την ασφαλιστική αγορά.

Μάλιστα ανέφερε και ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο, βάσει του οποίου τα παράπονα των καταναλωτών για ασφαλιστικά θέματα στο τηλεφωνικό κέντρο μειώθηκαν το 2013 στο μισό σε σχέση με τα αντίστοιχα παράπονα το 2012.

Ο κ. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Senior Manager Ασφαλιστικών και Αναλογιστικών Υπηρεσιών της Ernst & Young, τόνισε ότι ανάλογα συστήματα συνταξιοδότησης λειτουργούν επιτυχώς εδώ και χρόνια στην Ευρώπη. Πρόσθεσε ότι εφόσον θεσμοθετηθούν και στην Ελλάδα οι ιδιωτικές συντάξεις, θα απαιτηθεί περίπου μία διετία με μία τριετία για τη λειτουργία του νέου συστήματος, ενώ εκτίμησε ότι οι πρώτες συντάξεις θα καταβληθούν μετά από αρκετά χρόνια. Μίλησε για την Πολωνία, η οποία δημιούργησε και στήριξε τον δεύτερο πυλώνα με συνέπεια αυτός να διογκωθεί και ο πρώτος πυλώνας τελικά να καταρρεύσει. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν να αναγκαστεί το πολωνικό δημόσιο να κρατικοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου πυλώνα.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Γιώργος Κούμπας, υπογράμμισε ότι κράτος και ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούσαν επίσης να συνεργαστούν και για την ασφάλιση της δημόσιας περιουσίας, αλλά και για να καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση συγκεκριμένων επαγγελματιών, όπως οι δικηγόροι και οι μηχανικοί, ενώ υπενθύμισε ότι σήμερα η ασφάλιση της επαγγελματικής αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική πρώτα απ’ όλα για τους ίδιους τους ασφαλιστικούς συμβούλους. Πρόσθεσε ότι η σημερινή εποχή είναι πολλά υποσχόμενη για τους διαμεσολαβούντες οι οποίοι είναι σε θέση να δίνουν σωστές υπηρεσίες με σωστές τιμολογήσεις. Μάλιστα ανέφερε ότι το χαμηλό 2,5% του ΑΕΠ στην Ελλάδα της ασφαλιστικής αγοράς δεν πρόκειται να βελτιωθεί χωρίς να παίξουν οι διαμεσολαβούντες σωστά τον ρόλο τους.

Στο τέλος της I ενότητας ακολούθησε η ομιλία της κ. Μάρθας Στεφανοπούλου, PR & Communications Manager της Carglass Ελλάδας. Η κ. Στεφανοπούλου αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι διαμεσολαβούντες υπό το πρίσμα της παρουσίασης του επιτυχημένου τρόπου εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρείας της. «Το υψηλό ποσοστό ικανοποίησης των πελατών μας είναι αποτέλεσμα της συνολικής εμπειρίας που έχουν εισπράξει από την Carglass από την αρχική επικοινωνία μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας. Οι πελάτες μας αξίζουν το καλύτερο και αυτό προσπαθούμε να προσφέρουμε σε όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Ο ρόλος των διαμεσολαβούντων είναι καθοριστικός λοιπόν ως προς τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, διότι προτείνει, επικοινωνεί και ενημερώνει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ασφαλιστικών εταιρειών. Ένας ενθουσιασμένος πελάτης στην Carglass είναι ενθουσιασμένος με την ασφαλιστική του εταιρεία και κατά συνέπεια ενθουσιασμένος με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο».

Τις νέες συνθήκες στις οποίες καλείται να λειτουργήσει η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, το νέο πρότυπο του διαμεσολαβητή βάσει των αναγκών που έχει ο σύγχρονος καταναλωτής και τη σχέση του διαμεσολαβητή με την ασφαλιστική εταιρεία συζήτησαν οι ομιλητές της II ενότητας του συνεδρίου με θέμα: «Η Νέα Εποχή της Διαμεσολάβησης: Επαναπροσδιορίζονται οι Σχέσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών και Διαμεσολαβούντων». Ο Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος στην Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, από τη μεριά του τόνισε με έμφαση ότι το πρόβλημα του ασφαλιστικού κλάδου δεν είναι πρόβλημα διαχείρισης αλλά ανάπτυξης και εισόδου νέων ανθρώπων στην ασφαλιστική αγορά. «Εισερχόμαστε σε μια περίοδο ισχνών αγελάδων, οφείλουμε να αναζητήσουμε επαναπροσδιορισμό του προσανατολισμού μας, στοχεὐοντας στην ενίσχυση, επιτάχυνση και βελτίωση των σχέσεών μας με τους διαμεσολαβούντες. Η κρίση πρέπει να αποτελέσει αφορμή για να αυξήσουμε τις δουλειές, όχι να τις μειώσουμε». Επεσήμανε ότι η αγορά πρέπει να αναζητήσει λύσεις για τη διευκόλυνση των νέων επαγγελματιών, ενώ δήλωσε ότι ήδη έχει κατατεθεί σχετικό υπόμνημα στην ΤτΕ και την ΕΑΕΕ.

Στην ανάγκη ύπαρξης «καθαρών» σχέσεων μεταξύ εταιρειών και διαμεσολαβούντων, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από τις νέες συμβάσεις της αγοράς, αλλά και στην ισότιμη μεταχείριση των δικτύων στην τιμολόγηση των προϊόντων αναφέρθηκε η κ. Δήμητρα Λύχρου, Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ). Όπως είπε, τα όργανα των διαμεσολαβούντων έχουν ήδη καταθέσει υπόμνημα στην ΤτΕ και την ΕΑΕΕ σχετικά με τα σημεία όπου έχουν ενστάσεις στις ασφαλιστικές συμβάσεις που έχουν ελέγξει έως τώρα. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στους λόγους καταγγελίας των ασφαλιστικών συμβάσεων αλλά και στον χαρακτηρισμό ως προμήθειας την προμήθεια του πρώτου έτους.

Ο Σπυρίδων Μαυρόγαλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, υπογράμμισε ότι η διαμεσολάβηση οφείλει να μπει σε νέα εποχή, με στόχο ο κλάδος να αποκτήσει και πάλι την αξιοπιστία του. «Μέσα από τη βελτίωση του τρόπου προσέγγισης των πελατών θα έρθει και η αξιοπιστία από τον καταναλωτή».

Ο Δημήτρης Χριστοδουλιάς, Γενικός Διευθυντής της Δύναμις Α.Ε.Γ.Α., αναφέρθηκε στη δημιουργία νέας βάσης στη σχέση πελάτη, διαμεσολαβητή και εταιρείας, τονίζοντας ότι ο ρόλος των διαμεσολαβούντων είναι καθοριστικός στην εξέλιξη και τη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς. Ο διαμεσολαβών σήμερα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ήθος και αρχές. Αυτό είναι το πρότυπο του σωστού επαγγελματία που θα προάγει τον ασφαλιστικό πολιτισμό.

Η Νάντια Σταυρογιάννη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της D.A.S. Hellas, εξέφρασε την ανάγκη επικοινωνίας της νομικής προστασίας από τους διαμεσολαβούντες μέσω της κατάλληλης γνώσης προς τους πελάτες, τονίζοντας πως «οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, οι πωλητές, είναι οι άνθρωποί μας, οι οποίοι αν δεν πιστεύουν στο προϊόν, δεν θα μπορέσουν να πείσουν τους πελάτες».

Στην ομιλία του, ο Espen Tranoy, Managing Director της First Data Hellas, παρουσίασε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και λύσεις πληρωμών για e-commerce, mobile payments και ασφαλείς συναλλαγές μέσω APS, ATM, πιστωτικών, χρεωστικών, prepaid και loyalty cards της εταιρείας, που απευθύνονται σε τραπεζικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες, αλυσίδες και εμπόρους λιανικής. «Οι νέες νομοθετικές οδηγίες που τέθηκαν σε ισχύ το τελευταίο χρονικό διάστημα από την Τράπεζα της Ελλάδος έχουν άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο λειτουργίας τόσο των ασφαλιστικών εταιρειών όσο και των διαμεσολαβητών. Η First Data Hellas, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες της νέας ασφαλιστικής εποχής και επενδύοντας σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες, έχει τη δική της ξεχωριστή πρόταση στο κομμάτι της είσπραξης ασφαλίστρων. Στις περιπτώσεις που ο διαμεσολαβητής έχει δικαίωμα είσπραξης ασφαλίστρων από τον τελικό πελάτη (ισχύει η πενθήμερη απόδοση των ασφαλίστρων από τον διαμεσολαβητή προς την ασφαλιστική εταιρεία), μέσω του νέου μας προϊόντος με την ονομασία “POGO (payment on the go)”, δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να χρησιμοποιεί την πιστωτική/χρεωστική του κάρτα για την πληρωμή του ασφαλίστρου. Πιο συγκεκριμένα, ο διαμεσολαβητής προμηθεύεται με μια φορητή τερματική συσκευή πληρωμών (mobile POS), που του δίνει τη δυνατότητα να υποδέχεται ηλεκτρονικές πληρωμές οπουδήποτε και αν κάνει το ραντεβού με τον πελάτη. Η πληρωμή των ασφαλίστρων οδηγείται με πλήρη ασφάλεια απευθείας στον λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο ο διαμεσολαβητής μειώνει το διαχειριστικό του κόστος και αυξάνει την παραγωγικότητά του. Η ασφαλιστική εταιρεία λαμβάνει άμεσα το ποσό του ασφαλίστρου χωρίς να χρειάζεται η καταβολή του ασφαλίστρου από τον διαμεσολαβητή, και για τον πελάτη δίνεται ένα καινούριο κανάλι πληρωμής μέσω κάρτας κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον διαμεσολαβητή. Παράλληλα, η όλη διαδικασία είναι πλήρως εναρμονισμένη με το νέο νομοθετικό πλαίσιο».

 Στο πλαίσιο της ενότητας III, ο κ. Κωνσταντίνος Χανιώτης, CEO της Telenavis, μίλησε για το αντικείμενο της εταιρείας του, που επικεντρώνεται στη χρήση του location element στην καθημερινότητα της εργασίας και στη γεωγραφική πληροφορική. Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι όλες οι επιχειρηματικές αποστολές θέλουν οργάνωση. Σε αυτήν την κατεύθυνση τα προϊόντα της εταιρείας του μπορούν να βοηθήσουν με τη δημιουργία θεματικών χαρτών, μέσω των οποίων τα στελέχη έχουν τη δυνατότητα να μελετούν δημογραφικά ή γεωχωρικά δεδομένα.

 Στην «Προσαρμογή, Επιβίωση και Ανάπτυξη της Διαμεσολάβησης στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον: Λειτουργία-Οργάνωση-Ασφαλιστική Ψηφιοποίηση-Νέες Τεχνολογίες» του III πάνελ συμμετείχαν οι ομιλητές: Ευγενία Καφφετζή, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Global Net Insurance Brokers, Νικόλαος Κατσιμπέρης, Διαχειριστής της Nak Insurance Brokers, Γιώργος Μαυρέλης, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών της Interamerican, και Espen Tranoy, Managing Director της First Data Hellas.

Ο κ. Μαυρέλης υπογράμμισε τη σημασία της σύγχρονης τεχνολογικής και μηχανογραφικής υποστήριξης που χρειάζονται πλέον οι ασφαλιστικές εταιρείες λόγω των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων, που αλλάζουν ραγδαία τις ανάγκες των καταναλωτών.

Η κ. Καφφετζή, από την πλευρά της, ανέφερε ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου θα επιβιώσει όχι ο πιο έξυπνος ή ο πιο ισχυρός αλλά αυτός που θα προσαρμοστεί πιο γρήγορα και αποτελεσματικά στις αλλαγές.

 Ο κ. Κατσιμπέρης τόνισε ότι όλες οι τεχνολογικές αλλαγές βρίσκονται σε συνάρτηση με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα οι αλλαγές γίνονται συνήθως με «βάρβαρο» τρόπο, με αποτέλεσμα να μη δίνεται η δυνατότητα στα ασφαλιστικά δίκτυα να αφομοιώνουν τις αλλαγές.

 Ο κ. Tranoy είπε ότι κάθε αγορά πρέπει να μπορεί να αλλάζει αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Κάθε κλάδος οφείλει να εκσυγχρονίζεται και αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο τον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά π.χ. και τις τράπεζες ή το λιανεμπόριο. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα που υπάρχουν χρέη και ο κόσμος δυσκολεύεται να ασφαλιστεί, καθώς έχει μειωμένη αγοραστική δυνατότητα, η ανάγκη προσαρμογής του κλάδου στις νέες συνθήκες είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Στο πλαίσιο της IV ενότητας, ο κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών και Bancassurance της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, έδωσε έμφαση στην τάση συγκέντρωσης της αγοράς. «Το 2002 το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στη χώρα μας ανέρχονταν σε 102, ενώ το 2012 σε 69: 33 λιγότερες εταιρείες σε μια δεκαετία», ενώ αναφερόμενος στον ρόλο των συνεργειών στη διαμεσολάβηση και στη χάραξη κοινής πορείας σε διαφορετικές διαμεσολαβητικές ενέργειες, υπογράμμισε: «ο ρόλος των συνεργειών με τη δημιουργία νέων σχημάτων διαμεσολάβησης θα προσφέρει άμεσα μείωση του κόστους λειτουργίας του ασφαλιστικού γραφείου και ανάπτυξη του υφιστάμενου πελατολογίου, με την εκμετάλλευση της γνώσης προϊόντων κάθε συνεργαζόμενου μέλους. Για παράδειγμα, ένας ασφαλιστικός πράκτορας γνωρίζει πολύ τον τρόπο ανάπτυξης ατομικών συμβολαίων υγείας και διαθέτει βαθιά γνώση των προϊόντων, όμως δεν έχει πρόσβαση σε επιχειρήσεις. Στον αντίποδα, ένας μεσίτης ασφαλίσεων έχει πολύ μεγάλη διείσδυση στα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας, αλλά δεν έχει τον χρόνο να εκμεταλλευτεί μεμονωμένα τα ασφαλιζόμενα άτομα της επιχείρησης».

 Η απλούστευση και η διαδικασία πώλησης ασφαλιστικών προγραμμάτων ήταν το θέμα που συζητήθηκε στην IV ενότητα του συνεδρίου από τους Δημήτρη Γαβαλάκη, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων και Marketing της Interasco Α.Ε.Γ.Α., Γιάννη Σηφάκη, Διευθυντή Marketing και Εκπαίδευσης Δικτύων της ΑΤΕ Ασφαλιστικής και Άννυ Τρύφων, Διευθύνουσα Σύμβουλο της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες.

Ο Δημήτης Γαβαλάκης εστιάστηκε στην ανάγκη της σωστής παρεχόμενης ενημέρωσης των πελατών από τους διαμεσολαβούντες, που θα πρέπει να συνοδεύεται από ποιότητα και συμμόρφωση προς το κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται με εκλαϊκευμένο και άμεσο τρόπο η πληροφορία που λαμβάνει ο πελάτης.

Ο Θεόδωρος Ζαχαρόπουλος, από τη μεριά του, τόνισε τη μεταβατική περίοδο στην οποία βρίσκεται ο ασφαλιστικός κλάδος λόγω της οικονομικής πίεσης που υφίσταται, την οποία όπως είπε πρέπει ο χώρος της ασφάλισης να τη βλέπει με αισιοδοξία και όχι με σκεπτικισμό, υπογραμμίζοντας την πελατοκεντρική στρατηγική που πρέπει να διέπει το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ο Γιάννης Σηφάκης στάθηκε στην ανάγκη διερεύνησης των αναγκών των καταναλωτών, καθώς και στη σωστή τοποθέτηση και παρουσίαση του ασφαλιστικού προϊόντος από τους διαμεσολαβούντες, στο πλαίσιο της συνεργασίας εταιρείας, διαμεσολαβητή και πελάτη, ώστε ο πελάτης να αποκτά ολοκληρωμένη αντίληψη ως προς τα οφέλη του εκάστοτε ασφαλιστηρίου.

Τέλος, η Άννυ Τρύφων μίλησε για τη συμβολή της τεχνολογίας στον ασφαλιστικό κλάδο, που δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να καταλαβαίνει εύκολα, γρήγορα και άμεσα το ασφαλιστικό προϊόν, καθώς και για το αυστηρό –θεσμικά– κανονιστικό πλαίσιο, που περιορίζει τη δυνατότητα ενημέρωσης της επικοινωνίας των προϊόντων προς τους πελάτες με εκλαϊκευμένο και απλό τρόπο: «πρέπει να επιστρατεύσουμε όλα μας τα εργαλεία, ώστε να μην επιβαρύνεται ο πελάτης με πληροφορίες που δεν καταλαβαίνει».


Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των:


PANEL SPONSOR: FIRST DATA


SILVER SPONSORS: CARGLASS, EY


BRONZE SPONSORS: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, CEO CLUBS GREECE, GLASSDRIVE, INNEWS, TELENAVIS


DISTINGUISHED PARTICIPATIONS: ATE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Λ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., INTERASCO ΑΕΓΑ


CORPORATE PARTICIPATIONS: ACCURATE, ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., D.A.S. HELLAS, EUROLIFE ERB, NP INSURANCE, PRIME INSURANCE, PK DATA


PRINT SPONSOR: PRESSIOUS ARVANITIDIS


COURIER SPONSOR: ΤΑΧΥΔΕΜΑ


UNDER THE AUSPICES OF: EAEE, EAΔΕ, ΕΒΕΑ, ΠΟΑΔ, Π.Σ.Α.Σ, Π.Σ.Σ.Α.Σ, ΣΕΜΑ, ΕΕΑΕ, ΕΘΕ, ΕΝΕΙΣΕΤ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΑΣ


Για περισσότερες πληροφορίες: Σοφία-Αφροδίτη Βουλγαράκη, PR & Communication Manager, Ethos Media S.A., Tηλ. 210 9984901, Ε-mail: voulgaraki.s@ethosmedia.eu


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
QUALCO
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ PHARMA & HEALTH CONFERENCE
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
INSURANCE CONFERENCE 2014
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΩΔΩΝΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ BEIERSDORF HELLAS
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site