Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2014-τ.404                              

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ 3,76 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ


Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2014, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 163,4 εκατ. ευρώ, έναντι 96,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2013, αυξημένες κατά 68%, κυρίως λόγω των υψηλότερων πωλήσεων στον τομέα των κατασκευών.
Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανήλθε σε 21,9 εκατ. ευρώ, έναντι 21,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2013, αυξημένη κατά 2,3%, θετικά επηρεασμένη κυρίως από τον τομέα των κατασκευών. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 18,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2013, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 19 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου το εν λόγω διάστημα ανήλθαν σε 20,1 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των κατασκευών.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται πλέον σε 428 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 28 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του α’ τριμήνου του 2014 ανέρχονταν σε 267 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 695 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 637,7 εκατ. ευρώ. Στις επιμέρους δραστηριότητες: το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου παραμένει στα υψηλά επίπεδα των 3,76 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας μια σημαντική περίοδο κερδοφορίας αλλά και δημιουργίας αυξημένων ταμειακών ροών για τον όμιλο. Σημειώνεται ότι η μέγιστη εντατικοποίηση της κατασκευής των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων αναμένεται στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2014.

Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 133 εκατ. ευρώ, έναντι 66,9 εκατ. ευρώ το περσινό αντίστοιχο διάστημα, σημειώνοντας αύξηση κατά 98%,ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων (EBITDA-προσαρμοσμένα για μη ταμειακά έξοδα) του τομέα διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2013.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 0,9 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε λειτουργικό κέρδος προ αποσβέσεων 0,1 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα των παραχωρήσεων, δεδομένης πλέον της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 0,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,12 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2013. Υπενθυμίζεται ότι στον κλάδο των παραχωρήσεων, ο όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) θα αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή του στο προσεχές διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο όμιλος θα έχει επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 185 εκατ. ευρώ στα συγκεκριμένα τρία έργα, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια σημαντικές πηγές εσόδων.

 Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από θερμικές πηγές, τα καθαρά κέρδη για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σημειώνεται ότι, όπως και οι Παραχωρήσεις, ο τομέας της παραγωγής ενέργειας από θερμικές πηγές πλέον θα ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ο όμιλος μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, λειτουργεί 580 MW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Πολωνία και τη Βουλγαρία.

Επιπλέον, 258 MW είτε κατασκευάζονται είτε είναι έτοιμα ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή τους, εκ των οποίων 246 MW στην Ελλάδα και 12 MW στην Πολωνία. Εξ αυτών, περίπου 60 MW αναμένεται να τεθούν σύντομα σε λειτουργία.

Τα έσοδα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθαν σε 28,8 εκατ. ευρώ, έναντι 28,3 εκατ. ευρώ την περσινή περίοδο, αυξημένα κατά 1,5%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 19,2 εκατ. ευρώ, έναντι 20,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2013, μειωμένα κατά 4,4%.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο κλάδος των μεταλλείων σταδιακά θα γίνεται ιδιαίτερα σημαντικός για τον όμιλο, καθώς πλέον οι εργασίες στα μεταλλεία Λευκόλιθου-Μαγνησίας στην Εύβοια έχουν ξεκινήσει.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
QUALCO
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ PHARMA & HEALTH CONFERENCE
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
INSURANCE CONFERENCE 2014
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΩΔΩΝΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ BEIERSDORF HELLAS
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site