Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2014-τ.405                              

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΠΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟ 2014


Σε επίπεδο 6μήνου, Ιανουάριος-Ιούνιος 2014, καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση των πτωτικών ρυθμών των ελληνικών εξαγωγών, στα επίπεδα του 4,6%, η οποία είναι ακόμη μικρότερη (-4%) αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή


Ενδείξεις περιορισμού των πιέσεων στη συνολική αξία των εξαγωγών, αλλά και σημάδια ανάκαμψης σε μία σειρά από επιμέρους κλάδους προϊόντων δείχνει ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ). Το θετικό στοιχείο έχει να κάνει με την αύξηση της τάξης του 1,5% στις εξαγωγές, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών.

Ως αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων, σε επίπεδο 5μήνου, Ιανουάριος-Μάιος 2014, καταγράφεται σταθεροποίηση των ρυθμών υποχώρησης των εξαγωγών στα επίπεδα του 7,8%, στα 10,65 δις ευρώ από 11,55 δις ευρώ στο αντίστοιχο 5μηνο του 2013. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει μικρότερη μείωση κατά 4,9%.

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, το γεγονός ότι εξακολουθεί να ενισχύεται σημαντικά το μερίδιο των χωρών της ΕΕ στις συνολικές εξαγωγές της χώρας, καθώς προς τους ευρωπαίους εταίρους καταγράφονται σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά υποχώρησης έναντι των Τρίτων Χωρών. Συγκεκριμένα, στο 5μηνο του 2014, οι συνολικές εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ υποχώρησαν κατά 3,5%, έναντι μείωσης 11,5% προς τις Τρίτες Χώρες. Έτσι, στο διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2014 το μερίδιο των χωρών της ΕΕ διαμορφώθηκε στο 47,8% (έναντι 52,2% των Τρίτων Χωρών), από το 45,6% της αντίστοιχης περιόδου του 2013 (οπότε και το ποσοστό των εξαγωγών που απορροφήθηκε από Τρίτες Χώρες είχε ανέλθει στο 54,4%).

Αν μάλιστα, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή από τις εξαγωγές, το μερίδιο των χωρών της ΕΕ ανέρχεται στο 65,6% από 64,9% του 5μήνου του 2013. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις Τρίτες χώρες διαμορφώνονται στο 34,4% (από 35,1%).

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν τη μεγάλη βαρύτητα του κλάδου των πετρελαιοειδών στο σύνολο των εξαγωγών και τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος στις εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες και αφετέρου την αυξανόμενη εκ νέου βαρύτητα των ευρωπαϊκών αγορών ως προς την απορρόφηση των ελληνικών προϊόντων, σε συνδυασμό με τις δυσχέρειες περαιτέρω διείσδυσης σε αγορές εκτός ΕΕ, εξαιτίας και του σκληρού ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ-ΣΤΑΤ, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών αυξήθηκε κατά 11,3% στα 2,45 δις ευρώ (από 2,20 δις ευρώ τον Ιούνιο του 2013), χάρη κυρίως στην εμφατική ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαιοειδών. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει οριακή μείωση της τάξης του 0,8%

Ως αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων, σε επίπεδο 6μήνου, Ιανουάριος-Ιούνιος 2014, καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση των πτωτικών ρυθμών, στα επίπεδα του 4,6%, η οποία είναι ακόμη μικρότερη (-4%) αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον Ιούνιο καταγράφηκε αύξηση συνολικών εξαγωγών τόσο προς τις χώρες της ΕΕ (1,2%), όσο και προς Τρίτες Χώρες (21,6%), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει μείωση των εξαγωγών προς τις ευρωπαϊκές χώρες (-1,6%), έναντι αύξησης 0,5% προς τις χώρες εκτός ΕΕ.

Σε επίπεδο 6μήνου, οι συνολικές εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ έχουν μειωθεί κατά 2,6% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 6,4%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών  καταγράφεται μείωση 3,4% προς τις χώρες της ΕΕ και κατά 5,2% προς τις Τρίτες Χώρες.


ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ


Η αναθέρμανση του εξωτερικού εμπορίου της χώρας κατά τον περασμένο Ιούνιο, είναι ακόμη πιο εμφανής στο πεδίο της συνολικής αξίας των εισαγωγών, όπου καταγράφηκε και νέα αύξηση της τάξης του 9,7%, η οποία εκτινάσσεται στα επίπεδα του 14,9% εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών.

Στο 6μηνο του τρέχοντος έτους, η συνολική αξία των εισαγωγών έχει αυξηθεί κατά 1,2%, ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών κατά 8,9%. Να σημειωθεί ότι από τις αρχές του χρόνου έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα πλοία συνολικής αξίας περίπου 1 δις ευρώ.

Η μεγάλη αύξηση των εισαγωγών υποσκέλισε τις βελτιωμένες επιδόσεις των εξαγωγών, με αποτέλεσμα να προκληθεί νέα αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας, στα 10,6  δις ευρώ, ήτοι κατά 9,6%, σε επίπεδο 6μήνου. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αύξηση είναι εκρηκτική και διαμορφώνεται στο 25,3% ή κατά 1,65 δις ευρώ, η οποία όπως προαναφέρθηκε, αποδίδεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της στις εισαγωγές πλοίων.
ΟΡΙΑΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΟ 2013


Την ανακοπή του θετικού σερί αυξήσεων των εξαγωγέων σε ετήσια βάση επιβεβαίωσε για το 2013, ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), που κατέγραψε ιστορική, ωστόσο, επίδοση συμμετοχής της εξωστρέφειας στο σχηματισμό του ΑΕΠ της χώρας, με ποσοστό που αγγίζει πλέον το 30%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης, οι συνολικές εξαγωγές της χώρας σταθεροποιήθηκαν πέρυσι στα επίπεδα πλησίον του ιστορικού ρεκόρ του 2012 (27,34 δισ. ευρώ), υποχωρώντας οριακά κατά 0,2% (στα 27,28 δισ. ευρώ). Η υποχώρηση αυτή, μόλις για δεύτερη φορά την τελευταία 10ετία (μετά την κατάρρευση του 2009), σε συνδυασμό με την περαιτέρω υποχώρηση των εισαγωγών κατά 5,2%, επέφερε νέα βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας (κατά 11,5%), αλλά κυρίως σηματοδότησε την ενίσχυση της σημασίας της εξωστρέφειας στο σχηματισμό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές προϊόντων αντιστοιχούν πλέον στο 15,07% του ΑΕΠ, ενώ συνδυαστικά οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών αντιστοιχούν στο 28,93% του ΑΕΠ. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση των τελευταίων δεκαετιών.

Η Πρόεδρος του ΠΣΕ Χριστίνα Σακελλαρίδη, σχολιάζοντας τα ευρήματα της ανάλυσης, τόνισε: «Όπως επιβεβαιώθηκε στο Διεθνές Συνέδριο του ΠΣΕ, διά στόματος του πρωθυπουργού της χώρας, Αντώνη Σαμαρά, έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε τα αμέσως επόμενα χρόνια η εξωστρέφεια να συνεισφέρει το 50% του ΑΕΠ της χώρας. Αυτό σημαίνει οριστική μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα, με πυρήνα τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών έκλεισε το 2013 με οριακή μείωση της τάξης του -0,2%, ως προς τις επιδόσεις των ελληνικών εξαγωγών%, στα 27,28 δισ. ευρώ έναντι 27,34 δισ. ευρώ το 2012. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η μείωση είναι μεγαλύτερη κατά -2,1% (στα 16,82 δισ. ευρώ έναντι 17,19 δισ. ευρώ το 2012).

Η μείωση αυτή προκύπτει κυρίως από την υποχώρηση των ελληνικών εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες (-4,2%), παρά το γεγονός ότι οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9% προς τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. Το αποτέλεσμα ήταν να διαμορφωθεί η σχέση εξαγωγών προς τις χώρες της Ε.Ε. στο 46,4%, έναντι 53,6% των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει πτώση εξαγωγών τόσο προς τις χώρες της Ε.Ε. (-0,1%), όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (-5,5%), με την αναλογία να διαμορφώνεται στο 63,4% υπέρ των χωρών της Ε.Ε.

Σε βάθος 10ετίας 2004-2013, οι ελληνικές εξαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν, εμφανίζοντας αύξηση 109%. Στην εξωστρεφή ελληνική οικονομία, με πυρήνα τις εξαγωγές προϊόντων, αντιστοιχεί πλέον ποσοστό περίπου στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, συνυπολογίζοντας τους διεθνοποιημένους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών και της ναυτιλίας. Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο ότι στα 10 αυτά χρόνια έντονης εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας, με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν μόνο 2 έτη, το 2009 έτος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και το 2013, οπότε και πολλές χώρες-εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας, εμφάνισαν επίσης έντονα υφεσιακά φαινόμενα.

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές για το 2013, καταγράφεται συνέχιση των πτωτικών τάσεων και νέα υποχώρηση 5,2%, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 46.105 εκατ.€ έναντι 48.623,9 εκατ.€ το 2012, εξαιτίας της συνέχισης της ύφεσης και της μείωσης της εγχώριας κατανάλωσης στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι λόγω μεγαλύτερης μείωσης των εισαγωγών έναντι αυτής των εξαγωγών, ενισχύεται η τάση περιορισμού του εμπορικού ελλείμματος στα 18.823,8 εκατ.€ από 21.281,2 εκατ.€ το 2012, ήτοι μείωση 11,5%. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας παραμένει πάνω από το 10% του ΑΕΠ της χώρας (10,39%).

Ο χάρτης των εξαγωγών

Αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές κατά 1,4% προς τις 27 χώρες της Ε.Ε., γεγονός που οφείλεται στη σημαντική αύξηση κατά 6,4% προς τις χώρες της Ε.Ε.(15) που υπερκάλυψαν τη μείωση των εξαγωγών κατά 9,6% προς τις χώρες της Νέας Διεύρυνσης. Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ευρωζώνης εμφανίζουν αύξηση 1%.

Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο έτους 2013, παρατηρείται πτωτική πορεία των εξαγωγών προς τις χώρες των Βαλκανίων (-7%) που απορροφούν αξιοσημείωτο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών, στασιμότητα προς Μ.Ανατολή και Β.Αφρική (-0,1%), ενώ αντίθετα σημαντική άνοδος  παρατηρείται προς τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ (Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία) κατά 8,2%.

Μεικτές τάσεις καταγράφονται προς γεωγραφικές περιοχές με χαμηλότερο όγκο εξαγωγών. Ανά μερίδιο στις συνολικές εξαγωγές, αναφέρεται η μείωση προς τις χώρες της Β.Αμερικής (-6,5%), η αύξηση προς την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) (+3,8%,), η μεγάλη μείωση προς τη ΝΑ. Ασία (-37,9%), η σημαντική αύξηση προς την Κίνα (10,2%), οι μειώσεις προς τις Άλλες Ανεπτυγμένες Χώρες (Ιαπωνία, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία) κατά -3,7%, προς τις χώρες της Αφρικής (εκτός Β. Αφρικής) κατά -27,3% και την Ινδία κατά -22,6% και η μεγάλη αύξηση προς τη Λατινική Αμερική κατά 23,3%.

Σε ό,τι αφορά τις νέες χώρες που κατατάχθηκαν το 2013 μεταξύ των 100 καλύτερων αγορών για τα ελληνικά προϊόντα, ξεχωρίζουν: Ομάν (67η θέση), Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (77η θέση), Περού (81η θέση), Αγία Ελένη (85η θέση), Σενεγάλη (93η θέση), Αργεντινή (95η θέση) και Αγκόλα (99η θέση).

Οι 20 κορυφαίες αγορές για το 2013


Η ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Ως προς τη σύνθεση των εξαγωγών κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, παρατηρούνται αυξήσεις των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων κατά 3,5% και των καυσίμων κατά 2,2%, οι οποίες όμως δεν υπερκάλυψαν τις μειώσεις των εξαγωγών στις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες (πρώτες ύλες -9,2%, βιομηχανικά προϊόντα -3,1% και Είδη & συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες -4,1%).

Σε ό,τι αφορά την κατάταξη των 20 κορυφαίων προϊόντων, ξεχωρίζει η μεγάλη άνοδος του παρθένου ελαιολάδου στην 4η θέση (από την 9η το 2012), η ένταξη στην πρώτη δεκάδα των τυροκομικών προϊόντων (από την 11η το 2012), η ενίσχυση των κραμάτων αλουμινίου (13η θέση), η αναρρίχηση των τσιγάρων στη 14η θέση (από τη 17η το 2012) και η είσοδος στην πρώτη 20άδα των τσιμέντων (από την 33η θέση το 2012).

Νέες είσοδοι στην κατάταξη αφορούν το ακατέργαστο πετρέλαιο (27η θέση), τα χυτά τεχνουργήματα (52η θέση), τα μη παρθένα ελαιόλαδα (87η και 92η θέση), τους μετασχηματιστές (88η θέση), τα ζαχαρώδη προϊόντα (93η θέση), τα σνακ φρούτων-καρπών (94η και 100ή θέση), τα τριμερή λιπάσματα (97η θέση) και τα φορέματα (99η θέση).
ΣΤΟΧΟΣ Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ 2014

Στόχος της κυβέρνησης είναι οι εξαγωγές της χώρας να παραμείνουν και φέτος σταθερές στο ύψος των 27 δισ. ευρώ (15% του ΑΕΠ), όπως τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νότης Μηταράκης.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, το υπουργείο λαμβάνει μέτρα για τη στήριξη των εξαγωγών. Μεταξύ αυτών είναι:


• Η υλοποίηση των 25 δράσεων στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής που μειώνει το κόστος και το χρόνο για την πραγματοποίηση των εξαγωγών.


• Η ίδρυση και λειτουργία του ενιαίου φορέα εξωστρέφειας.


• Η δημιουργία ειδικών εργαλείων ρευστότητας μέσω της ΕΤΕπ.


• Ο διπλασιασμός των εγγυήσεων για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις


• Το πρόγραμμα εξωστρέφειας του ΕΣΠΑ.


ΤΑ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Κέρδη κρύβουν οι εξαγωγές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, με την αξία τους να ανέρχεται σε 3,9 δισ. ευρώ και 12 από αυτά να γίνονται ανάρπαστα σε ξένες αγορές.

Η μειωμένη εγχώρια ζήτηση και η οικονομική ύφεση δημιουργούν ευκαιρίες για όσους ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία στο εξωτερικό. Με απλά λόγια, η οργανωμένη αγροτική παραγωγή σε συνδυασμό με την τυποποίηση και τις εξαγωγές προσφέρει σίγουρα έσοδα.

Ποια ελληνικά προϊόντα είναι περιζήτητα στο εξωτερικό

Οι «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» παρουσιάζουν έρευνα του καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου, Ιωάννη Χαλικιά, που έγινε για λογαριασμό του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, στην οποία μεταξύ άλλων αναδεικνύονται τα ελληνικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που είναι «πρωταθλητές» στις εξαγωγές.

Λαχανικά, βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, πορτοκάλια, ντομάτες, φρούτα με κουκούτσια, σταφύλια, ελαιόλαδο, τυριά, σιτάρι, αλλά και καπνός ξεπουλάνε σε Αυστραλία, Πολωνία, Ιταλία, Αγγλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βέλγιο, Κύπρο και Ουγγαρία.

Η μελέτη βασίστηκε σε επίσημα στοιχεία των τελευταίων 22 ετών και από τη διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών προκύπτει ανά προϊόν:


    -Τα βερίκοκα, τα κεράσια και τα ροδάκινα αναδεικνύονται οι «πρωταθλητές» όλων των αγροτικών προϊόντων. Η αξία των εξαγωγών τους είναι στα 234,5 εκατ. ευρώ και γίνονται ανάρπαστα χτυπώντας πρωτιές στην Πολωνία και αποσπώντας το 69% των εισαγωγών τους, στην Ιταλία με μερίδιο 49,7%, στην Αγγλία (39,4%) και στη Γερμανία (28,1%), ενώ στη Γαλλία η χώρα μας είναι δεύτερος προμηθευτής έχοντας το 20% των εισαγωγών τους.

   - Στα λαχανικά η Ελλάδα είναι ο πρώτος προμηθευτής της Αυστραλίας και οι εξαγωγές μας αντιστοιχούν στο 19,9% των εισαγωγών τους. Στην Ιταλία, στις ΗΠΑ και στην Αγγλία είμαστε τρίτοι προμηθευτές με τα προϊόντα μας να αντιπροσωπεύουν το 19,8%, το 11,2% και το 8,5% των εισαγωγών τους, αντίστοιχα. Η αξία των εξαγόμενων λαχανικών είναι 237,9 εκατ. ευρώ.

    -Το παρθένο ελαιόλαδο αγοράζεται από την Ιταλία, όπου είμαστε δεύτεροι προμηθευτές της χώρας με μερίδιο 15,7%, ενώ δεύτεροι είμαστε και στη Γερμανία και στον Καναδά αποσπώντας το 12,9% και το 10,5% των εισαγωγών τους. Στις ΗΠΑ είμαστε τέταρτοι προμηθευτές με το 2,7% των εισαγωγών τους. Η αξία του εξαγόμενου ελαιολάδου είναι 198,1 εκατ. ευρώ.

    -Οι ελληνικές ντομάτες «τραβιούνται» από τη Φινλανδία, όπου είμαστε οι δεύτεροι προμηθευτές της χώρας με μερίδιο 20,1% στις εισαγωγές τους, την Αγγλία με 13,2% όπου καταλαμβάνουμε την τέταρτη θέση, την Ολλανδία με 10,1% και είμαστε οι τρίτοι προμηθευτές, ενώ και στην Πολωνία οι ελληνικές ντομάτες είναι στην πέμπτη θέση των εισαγωγών τους με 6,2%.

    -Εντυπωσιακή είναι η ζήτηση και των ελληνικών πορτοκαλιών. Η αξία των εξαγωγών είναι 150 εκατ. ευρώ. Είμαστε πρώτοι προμηθευτές της Ρουμανίας κερδίζοντας το 72,9% των εισαγωγών τους, αλλά και της Ουγγαρίας με το 51,3%. -----Στην Πολωνία είμαστε δεύτεροι πωλητές με 13,5% και τρίτοι στη Γερμανία με 7,9%.

    -Τα τυριά μας κερδίζουν έδαφος στην Κύπρο, όπου είμαστε δεύτεροι προμηθευτές με 21,2% και στη Σουηδία πέμπτοι με 9,5%.

    -Τα ελληνικά σταφύλια αρέσουν στη Ρουμανία, όπου η χώρα μας είναι ο τρίτος προμηθευτής με 12,7%, όπως και στη Γερμανία με 10,5%.

    -Τα νωπά φρούτα με κουκούτσια φτάνουν πρώτα στη Ρουμανία με μερίδιο 37,4% στις εισαγωγές τους, ενώ η χώρα μας είναι πέμπτος προμηθευτής της Γερμανίας με 5,5%.

    -Αλλά και το σκληρό, ανάλεστο σιτάρι αγοράζεται κατά προτίμηση πρώτο από την Τουρκία και στην Ιταλία είμαστε οι τέταρτοι εξαγωγείς της.

    -Ψηλά είναι η χώρα μας και στις εξαγωγές καπνού. Η Ελλάδα είναι πρώτος προμηθευτής της Βουλγαρίας με 53,9% των εισαγωγών της, επίσης πρώτος του Βελγίου με 34,3%, ενώ η χώρα μας είναι στη δεύτερη θέση της Γερμανίας και της Ολλανδίας με 14,2% και 11,4% των εισαγωγών τους.


Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΟ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΣΕ 14 ΧΩΡΕΣ

Η Ελλάδα είναι στην πρώτη πεντάδα εξαγωγών σε πολλές χώρες. Αθροιστικά η χώρα μας είναι:


• 1ος προμηθευτής σε 14 χώρες σε 35 προϊόντα

• 2ος προμηθευτής σε 17 χώρες σε 23 προϊόντα

• 3ος προμηθευτής σε 13 χώρες σε 20 προϊόντα

• 4ος προμηθευτής σε 10 χώρες σε 17 προϊόντα

• 5ος προμηθευτής σε 10 χώρες σε 12 προϊόντα


Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες αγορές η χώρα μας είναι ο πρώτος προμηθευτής περισσότερων του ενός αγροτικών προϊόντων. Για παράδειγμα, στη Βουλγαρία η Ελλάδα είναι ο πρώτος προμηθευτής σε 13 προϊόντα (παγωτά, μακαρόνια, ψωμί & φρυγανιές, άλλα λαχανικά & μείγματα λαχανικών, λαχανικά διατηρημένα, μανταρίνια, φράουλες, ζάχαρη, καπνά, τσιγάρα, κλάσματα λαδιών, εξευγενισμένο λάδι και φυτικά λίπη & λάδια). Στην Κύπρο σε 12 προϊόντα (παγωτά, σουπιές, χταπόδια & καλαμάρια, ψωμί & φρυγανιές, μπισκότα & γκοφρέτες, λοιπά προϊόντα αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, μείγματα για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα, παιδικές τροφές, λοιπά παρασκευάσματα διατροφής, μεταλλικά & αεριούχα νερά, κρασιά και μπίρα).

Στη Ρουμανία σε τέσσερα προϊόντα, στη Ιταλία σε τρία προϊόντα, στις αγορές της Γερμανίας, Ουγγαρίας, Τουρκίας και Ην. Βασιλείου σε δύο προϊόντα κ.λπ.

Ολες οι κατηγορίες αγροτικών προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση των εξαγωγικών τους επιδόσεων κατά την περίοδο 1988-2010. Ειδικότερα, τον μεγαλύτερο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής εμφανίζουν τα προϊόντα: φρούτα και λαχανικά (13,1%), ψάρια, οστρακοειδή και μαλάκια (11,2%), καπνός & προϊόντα καπνού (9,1%) και γαλακτοκομικά προϊόντα (8,3%).

Οι λοιπές κύριες κατηγορίες σημείωσαν μέσο ρυθμό μεταβολής που κυμαίνεται από 0,3% (ζάχαρη και παρασκευάσματα από ζάχαρη & μέλι) έως 3,3% (δημητριακά & παρασκευάσματα). Αύξηση παρουσιάζει και η μέση αξία των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα, κατά την περίοδο 1988-2010, ο δείκτης μέσης αξίας του συνόλου των αγροτικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 70,6% σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 3,3%.

Από τις κύριες κατηγορίες προϊόντων, τον υψηλότερο μέσο ρυθμό μεταβολής των τιμών παρουσιάζουν τα δημητριακά & παρασκευάσματα δημητριακών (μέσος ρυθμός μεταβολής 3,6%). Ακολουθούν ο καπνός & προϊόντα καπνού με 3,5%, τα φρούτα και λαχανικά με 2%, τα λάδια & λίπη φυτικής προέλευσης με 1,5%, τα ποτά με 1,4% και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και αβγά πουλιών με 1%.

Η ΕΕ είναι ο κύριος προορισμός των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Ομως, το ποσοστό συμμετοχής των χωρών αυτών συνεχώς μειώνεται και από 79% το 1988 περιορίστηκε σε 62% το 2010. Αυξητική τάση παρατηρείται στις εξαγωγές προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με αποτέλεσμα οι χώρες αυτές να αποτελούν τον δεύτερο τόπο προορισμού των εξαγωγών με συνολικό ποσοστό συμμετοχής 20,4% (από 2,3% το 1988).

Η Β. Αμερική και οι χώρες της Β. Αφρικής & Μέσης Ανατολής είναι ο τρίτος και τέταρτος προορισμός των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων με ποσοστά συμμετοχής 5,1% και 4%, αντίστοιχα.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ


Με τη βοήθεια του ελληνικού Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) και της ιστοσελίδας (www.startupgreece.gov.gr) δίνονται οι απαραίτητες συμβουλές για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, τη σωστή έρευνα των αγορών, την αποφυγή «παγίδων», τους τρόπους εξαγωγής, τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων και την τιμολόγηση.


1. Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές

Για να κάνετε εξαγωγές, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε το προϊόν ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων. Ενα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις: Σωστό σχεδιασμό, μελετημένη συσκευασία και πιστοποίηση.


2. Πώς να προσαρμόσετε το προϊόν σας για εξαγωγή

Κάντε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει έρευνα και που μπορεί να αφορά τη μελέτη και καταγραφή των ανταγωνιστικών προϊόντων, τη συσκευασία και παρουσίαση, τις ανταγωνιστικές τιμές και την αποδοχή προϊόντος. Θα πρέπει ο εξαγωγέας να γνωρίσει το προϊόν του στους ενδεχόμενους εισαγωγείς και να συζητήσει μαζί τους για τις συνθήκες στην πώληση και τη διακίνηση παρεμφερών προϊόντων.


3. Πώς να τιμολογήσετε το προς εξαγωγή προϊόν σας

Η τιμολόγηση των προϊόντων που εξάγονται αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας διαδικασία, καθώς λαμβάνονται υπόψη, εκτός από παράγοντες κόστους παραγωγής, και άλλοι που αφορούν τη μεταφορά και παράδοση των εμπορευμάτων στις ξένες αγορές.


4. Πώς να προωθήσετε το προϊόν σας σε ξένες αγορές

Τα μέσα προώθησης που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια με τις αγορές του εσωτερικού. Αυτά είναι η διαφήμιση, το προωθητικό υλικό, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι προσωπικές επισκέψεις, η συμμετοχή σε εκθέσεις και η ιστοσελίδα της επιχείρησης.


5. Πώς να διεισδύσετε σε ξένες αγορές

Σε γενικές γραμμές, οι μέθοδοι εισαγωγής ενός προϊόντος σε μια αγορά του εξωτερικού μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι οι απευθείας εξαγωγές, εξαγωγές μέσω τρίτων, σύναψη συνεργασίας με επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
ΚΕΠΕ

ΤΑ ΒΑΡΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ


Η Ελλάδα δείχνει να ανακτά σταδιακά την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των αγορών, χάρη στην εξάλειψη των διδύμων ελλειμμάτων και τα μεταρρυθμιστικά βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί, αναφέρει σε πρόσφατο άρθρο του το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Παράλληλα, το ΚΕΠΕ παρουσίασε και τους 29 κλάδους στους οποίους η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα που πρέπει να αξιοποιήσει.

Θα μπορούσαν δε να γίνουν τα ισχυρά χαρτιά για τις ελληνικές εξαγωγές τα επόμενα χρόνια.

Τουρισμός, κατασκευές και μεταφορές φαίνεται να κερδίζουν έδαφος και να παρουσιάζουν αξιόλογα πλεονεκτήματα.

Οι τομείς που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή, τα τρόφιμα, τα γουναρικά, τα ορυκτά, τη διύλιση πετρελαίου, τη βιομηχανία μετάλλων, τα χημικά προϊόντα και την κλωστοϋφαντουργία και ένδυση έχουν τον πρώτο λόγο.

Ειδικότερα, στους τομείς των μεταποιημένων και μη αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα παρατηρούνται:


• στο βαμβάκι, το οποίο εξάγεται στο μεγαλύτερο μέρος του μη επεξεργασμένο και σε μικρότερη κλίμακα στη μορφή νήματος,


• στον κλάδο των παρασκευασμάτων διατροφής από λαχανικά και φρούτα, όπου πρωταγωνιστούν οι κονσέρβες φρούτων (ιδιαίτερα ροδάκινου) και λαχανικών, οι ελιές και δευτερευόντως οι μαρμελάδες,


• στον κλάδο των αλιευμάτων, και ειδικότερα των αλιευμάτων ιχθυοκαλλιέργειας,


• στον κλάδο των φρούτων, με πρώτα σε εξαγωγές τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια/ σταφίδες,

τα ροδάκινα, τα ακτινίδια και τα καρπούζια,


• στον καπνό όπου οι εξαγωγές ανεπεξέργαστου καπνού υπερβαίνουν ελαφρά τις εξαγωγές

τσιγάρων/λοιπών καπνικών προϊόντων,


• στα έλαια και λίπη και ιδιαίτερα στο ελαιόλαδο, όπου μεγάλες ποσότητες εξακολουθούν

να εξάγονται χωρίς ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία,


• στη ζάχαρη και τα ζαχαρώδη προϊόντα,


• στα γαλακτοκομικά και ειδικότερα στα τυριά, και το γιαούρτι, και


• στα λαχανικά διαφόρων ειδών και στα κηπευτικά.


Από άλλους κλάδους του δευτερογενούς τομέα, σημαντικά πλεονεκτήματα παρατηρούνται:

• στα γουναρικά,


• στα πετρώματα, όπου πρωταγωνιστούν ο σημαντικός και δυναμικός κλάδος του μαρμάρου

και ο μεγάλος σε εξαγωγική δραστηριότητα κλάδος του τσιμέντου,


• στη διύλιση πετρελαίου και τα συναφή προϊόντα,


• στον κλάδο του αλουμινίου, στον οποίο συγκαταλέγεται πληθώρα σημαντικών εξαγωγικών προϊόντων, όπως τα φύλλα και οι ταινίες αλουμινίου, τα προφίλ και οι ράβδοι αλουμινίου, τα κράματα αλουμινίου και τα προϊόντα αλουμινίου για κατασκευές,


• στα προϊόντα από χαλκό,


• στα λιπάσματα


• στα πλεκτά υφάσματα και είδη ένδυσης.


Όπως αναφέρουν οι αναλυτές του ΚΕΠΕ «από την παραπάνω ανάλυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στον τομέα των αγαθών, είναι ενδεχομένως αντιληπτό ότι απουσιάζουν ορισμένοι κλάδοι που εμφανίζουν υψηλά μερίδια στις εξαγωγές. Τέτοιους κλάδους αποτελούν τα ηλεκτρικά μηχανήματα και τα φάρμακα, τα οποία καταλάμβαναν το 2012 την 3η και 4η θέση αντίστοιχα σε ύψος εξαγωγών μεταξύ των 97 εξεταζόμενων κλάδων.

Άλλα προϊόντα με επίσης μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα περιλαμβάνουν τα πλαστικά, τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα και τα αναψυκτικά-κρασιά. Όλα τα εν λόγω προϊόντα δεν διαθέτουν μεν τύποις συγκριτικό πλεονέκτημα, τουλάχιστον έναντι της ΕΕ-28, αλλά στη βάση των μέχρι σήμερα εξαγωγικών τους επιδόσεων διαφαίνεται ότι είναι σε θέση να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις εξαγωγές της Ελλάδας και στο μέλλον».

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ASSET MANAGEMENT-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ-Ν. ΣΚΟΥΡΙΑΣ
79Η ΔΕΘ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site