Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2014-τ.405                              

ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ 


Υπότιτλος: Μειωμένη ασφαλιστική συνείδηση, υπερφορολόγηση κατοικιών, έλλειψη ενημέρωσης και μειωμένα εισοδήματα κρατούν στάσιμη την ασφάλιση κατοικίας


 


Της Βίκυς Γερασίμου


 


Καθηλωμένη στα ποσοστά των παρελθόντων ετών παραμένει η ασφαλιστική αγορά στον κλάδο κατοικίας. Αν και στην Ελλάδα τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης είναι υψηλά μόνο ένας στους δέκα ιδιοκτήτες έχει ασφαλισμένη την περιουσία του και σύμφωνα με στελέχη της αγοράς η πλειοψηφία των ασφαλισμένων, διατηρεί συμβόλαια που έχουν περιορισμένες καλύψεις και συνδέονται με τραπεζικό δανεισμό.

Η εικόνα αυτή ωστόσο δεν είναι αποτέλεσμα της κρίσης ή τουλάχιστον δεν αποτελεί η οικονομική ύφεση τη βασική της αιτία. Κι αυτό γιατί και πριν την μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, πάλι τα ποσοστά των καταναλωτών που μεριμνούσαν για την ασφάλιση τους ήταν μικρά. Αντιθέτως, στο εξωτερικό και κυρίως στην Ευρώπη τα ποσοστά ασφαλισιμότητας φτάνουν και το 70-80%, γεγονός που μαρτυρά την ύπαρξη ασφαλιστικής κουλτούρας, εμπιστοσύνης και εκπαίδευσης, που κατευθύνουν τους πολίτες στο να ιεραρχήσουν ψηλά στις προτεραιότητες τους την προστασία της κατοικίας τους και να εντάξουν στα βασικά τους έξοδα τα ασφάλιστρα της κατοικίας τους. 

Την εικόνα του κλάδου σκιαγραφούν στο iw στελέχη της αγοράς. Ο Σπυράτος Νικόλαος, Τεχνικός Διευθυντής Γενικών Κλάδων της Μινέττα, αναφέρει ότι «η ασφάλιση των κατοικιών στην Ελλάδα είναι σε πολύ περιορισμένα επίπεδα, της τάξεως του 10-15%, περιλαμβανομένης και της ασφάλισης η οποία γίνεται στο πλαίσιο της λήψης στεγαστικού δανείου και της συνακόλουθης υποχρέωσης ασφάλισης της δανειοδοτούμενης κατοικίας βάσει της σύμβασης του δανείου». 

Η παραγωγή σε σχέση με τις προοπτικές που έχει ο κλάδος είναι αναμφίβολα πολύ περιορισμένη, όπως περιορισμένη είναι και η γενικότερη διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική αγορά. Κι αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες.  Πέρα από την κρίση, καταλυτικό ρόλο στην συμπεριφορά που έχουν οι καταναλωτές φαίνεται πως έχει διαδραματίσει:

- Η «έλλειψη» ασφαλιστικής συνείδησης των Ελλήνων

- Η άγνοια που υπάρχει για το κόστος των προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας

- Η έλλειψη κινήτρων από την πολιτεία

- Η υπερφορολόγηση που έχει επιβληθεί σήμερα στους Έλληνες για τις κατοικίες τους και δεν αφήνει χώρο για επιπλέον έξοδα

- Η έλλειψη εμπιστοσύνης από μερίδα των καταναλωτών προς την ιδιωτική ασφάλιση.

Όπως αναφέρει η Δήμητρα Τσακνιά, μέλος του Δ.Σ και Σύμβουλος Διοίκησης της Ευρώπη Ασφαλιστική, «δυστυχώς η εικόνα της αγοράς δεν δείχνει σημάδια διαφοροποίησης έναντι του παρελθόντος. Η εκτίμηση ότι από το σύνολο των ακινήτων της χώρας μόνο το ένα στα δέκα είναι ασφαλισμένο παραμένει η ίδια και αυτό διότι ο Έλληνας δεν διαθέτει την κουλτούρα του ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος μερινά για το μέλλον του, φροντίζει να ασφαλίζει τα κύρια περιουσιακά του στοιχεία και, σε κάθε περίπτωση, αποφεύγει το ενδεχόμενο ανατροπής του οικογενειακού προγραμματισμού. Ασφαλιστήριο κατοικίας θα έπρεπε να διαθέτει κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα, ωστόσο, όμως, όποτε η Ένωση επιχείρησε να θέσει το θέμα στη σωστή του βάση, και το επιχείρησε πολλές φορές, θέτοντας ως κυρίαρχο ζήτημα την ασφάλιση των ακινήτων για τον κίνδυνο του σεισμού, η πρότασή της κωδικοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης με τον όρο «σεισμόσημο». Βέβαια, κανείς από όσους αντιστρατεύονται το μέτρο δεν άρθρωσε λόγο όταν περιοχές της χώρας επλήγησαν από καταστροφικούς σεισμούς και ο κόσμος εκλιπαρούσε την κυβέρνηση για αποζημιώσεις».

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat οι Έλληνες σε ποσοστό 60% έχουν ιδιόκτητη κατοικία χωρίς να έχουν στεγαστικό δάνειο ή υποθήκη και σε ποσοστό 15% μένουν σε ιδιόκτητο ακίνητο, το οποίο απέκτησαν με στεγαστικό δάνειο και υποθήκη.

Συνολικά η ιδιοκατοίκηση φτάνει το 75% στην Ελλάδα και σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων δύο ετών βρίσκεται περίπου στη μέση της κατάταξης των χωρών στην Ευρώπη. Μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης έχουν  οι χώρες: Ρουμανία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Λετονία, Βουλγαρία, Εσθονία, Νορβηγία, Τσεχία, Ισπανία, Ισλανδία, Σλοβενία και Μάλτα.


Στο μικρό ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών σε σχέση με το συνολικό οικιστικό δυναμικό αναφέρεται και η Κάκια Κεχρή, Τεχνική Διευθύντρια Ατομικών Γενικών Ασφαλίσεων στην Generali. Όπως μας λέει «υπολογίζεται ότι περίπου το 15% των κατοικιών έχουν ασφαλιστική κάλυψη και οι περισσότερες εξ αυτών με συμβόλαια που συνδέονται με τα στεγαστικά δάνεια, ειδικά όσων συνήφθησαν τα τελευταία χρόνια πριν την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Από το 2009 και μετά, ο κλάδος ασφάλισης περιουσίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και η ασφάλιση κατοικίας, έχει υποστεί τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Μέχρι το τέλος του 2013 η μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων στον κλάδο περιουσίας ήταν της τάξης του 13,9%. Βέβαια πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η μείωση της παραγωγής στον κλάδο περιουσίας ήταν πολύ μικρότερη από ό,τι στο σύνολο της αγοράς, όπου η πτώση έφθασε το 27,9%».


Όπως και στους υπόλοιπους κλάδους της ασφαλιστικής αγοράς και στον κλάδο περιουσίας είναι εμφανές πως υπάρχει άγνοια σχετικά με τα οφέλη που απορρέουν από τα ασφαλιστικά προγράμματα και έλλειψη κινήτρων ακόμα και για αυτούς που διαθέτουν συμβόλαια να τα διατηρήσουν μετά την αποπληρωμή του δανείου τους. Όπως μας επισημαίνει σχετικά η Mέλπω Καλλιγέρη, Διευθύντρια του Κλάδου Περιουσίας & Γενικών Ασφαλίσεων της AIGAION Ασφαλιστική, «σε αρκετές περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι περιορίζονται στην κάλυψη του ποσού του δανείου που έχουν λάβει και όχι στη συνολική αξία της κατοικίας τους, ενώ μετά την αποπληρωμή κλείνουν τα συμβόλαιά τους. Δεν είναι σωστό αυτό που συμβαίνει. Οφείλουν να κατανοήσουν οι πολίτες ότι πρέπει να διασφαλίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία γενικά και ειδικά την κατοικία τους. Και εμείς ως ασφαλιστές πρέπει να κινηθούμε περισσότερο δυναμικά προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης».

Από την πλευρά της η Μπέτυ Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη του Κλάδου Περιουσίας της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, τονίζει ότι «τα επίπεδα ασφάλισης των κατοικιών στην Ελλάδα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθούν με αυτά των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Παρόλα αυτά, παράγοντες όπως τα ενυπόθηκα δάνεια, η ραγδαία κλιματολογική αλλαγή που έχει επιφέρει –όχι συνηθισμένα για την Ελλάδα– ακραία καιρικά φαινόμενα (χαλάζι, θύελλες, πλημμύρα) αλλά και η οικονομική κρίση που ταλανίζει την πλειοψηφία των πολιτών και συντελεί σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των κρουσμάτων διαρρήξεων και κλοπών τόσο των κύριων κατοικιών όσο και των εξοχικών, γίνονται ολοένα και πιο ισχυρά κίνητρα για την αναζήτηση ασφάλισης των κατοικιών».
Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ


Τα τελευταία χρόνια και κυρίως όποτε καταγράφεται ένα σεισμός στην Ελλάδα αναδύεται και πάλι η συζήτηση της προστασίας της περιουσίας των πολιτών και της πηγής από την οποία θα προέλθουν οι πόροι για την κάλυψη των ζημιών. Μπορεί να καλύψει το κράτος σε μία χώρα όπως η Ελλάδα τη δαπάνη αποκατάστασης των σεισμοπαθών περιοχών; Και αν δεν μπορεί, πως μπορεί ο καταναλωτής να διασφαλίσει την επόμενη μέρα; Πως θα κατευθυνθεί προς την ασφαλιστική αγορά και τα προγράμματα που διαθέτει;

Θυμίζουμε ότι στον πρόσφατο σεισμό της Κεφαλονιάς, όπου κατεβλήθησαν σε πολλές περιπτώσεις άμεσα οι αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες, μόνο το 10% κτισμάτων ήταν ασφαλισμένο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις για το σεισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 6.000.000 ευρώ, ενώ οικονομική ενίσχυση ύψους 3,7 εκατ. ευρώ ενέκρινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Όπως είχε δηλώσει σχετικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας της ΕΑΕΕ, κ. Ν. Βαγιακάκος,  «είναι εξαιρετικά σημαντικό η πολιτεία σε συνεργασία με την ασφαλιστική αγορά να προβεί άμεσα σε σχέδιο διαχείρισης και αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών των σεισμών ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον».

Στο πως θα υλοποιηθεί ένα σχέδιο προετοιμασίας και αν αυτό θα είναι για τον πολίτη σε εθελοντική ή υποχρεωτική βάση μένει να το δούμε στο μέλλον. Στην ασφαλιστική αγορά, ωστόσο υπάρχουν στελέχη τα οποία πρεσβεύουν ότι πρέπει με δική του βούληση ο καταναλωτής να αντιληφθεί ότι πρέπει να ασφαλίσει το σπίτι του και στελέχη που θεωρούν ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική υπό την προυπόθεση ότι ο πολίτης θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή. Παρακάτω σας παραθέτουμε τι λένε οι άνθρωποι της ασφαλιστικής αγοράς:
Δήμητρα Τσακνιά: Από τη στιγμή που όλοι δεχόμαστε ότι η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα, εκτιμώ ότι η ασφάλιση των κατοικιών πρέπει να καταστεί υποχρεωτική. Όσο κι αν προσπαθήσουμε, ως ασφαλιστές, να περάσουμε τα σωστά μηνύματα στην κοινωνία, ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας θα παραμείνει ανασφάλιστο και άρα ακάλυπτο έναντι μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, μέσω της υποχρεωτικής ασφάλισης θα διευρυνθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ο αριθμός των ασφαλισμένων και, άρα, θα καταστεί οικονομικότερη η ασφάλιση του κινδύνου. Ένα μέτρο λοιπόν που θα ορίζει ως υποχρεωτική την ασφάλιση της κατοικίας, μόνο θετικά θα μπορούσε να επιδράσει στο κοινωνικό σύνολο.

Μέλπω Καλλιγέρη: Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα παγκοσμίως και ένας από τους καλύτερους τρόπους για την αντιμετώπιση ζημιογόνων γεγονότων είναι η ασφάλιση των κτηρίων. Σε βάθος δεκαετιών έχουν σημειωθεί αρκετοί καταστροφικοί σεισμοί στη χώρα μας, που έχουν προκαλέσεις τεράστιες υλικές ζημιές και παρά τις προσπάθειες της Πολιτείας να ενισχύσει οικονομικά τους πληγέντες, έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι το κόστος για τους ιδιοκτήτες είναι δυσβάσταχτο.

Παρά το γεγονός ότι το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης της υποχρεωτικής ασφάλισης για σεισμό στην Ελλάδα έχει συζητηθεί αρκετές φορές από την πολιτεία, απόφαση δεν έχει ληφθεί. Ως πότε και με τι ποσά το κράτος θα μπορεί να αποζημιώνει τέτοια περιστατικά; Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι ο σεισμός στην Κεφαλονιά. Τι θα ακολουθήσει και πότε κανείς δεν γνωρίζει. Αυτό που οφείλουμε να αξιολογήσουμε είναι το πραγματικό γεγονός, ότι δηλαδή η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο των σεισμών. Η ασφάλιση έναντι των σεισμών είναι ένα ρίσκο που δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναλαμβάνει η πολιτεία. Γι’ αυτό και θα πρέπει να το ρυθμίσει. Εμείς στην AIGAION εκτιμούμε ότι σε δύσκολες οικονομικές περιόδους η προστασία της περιουσίας έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων ότι όσο μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει να υποστούν ζημιές τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη να καλυφθούν από το ενδεχόμενο ενός καταστροφικού σεισμού.

Μπέτυ Παπαδοπούλου: Ζούμε σε μια σεισμογενή χώρα και είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση για σεισμό αλλά με όρους και προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν ότι θα μπορεί να ανταποκριθεί στην υποχρεωτικότητα αυτή ο καταναλωτής. Η υποχρεωτική ασφάλιση για τον κίνδυνο του σεισμού είναι προς το συμφέρον όλων, καθώς θα προστατεύσει τις περιουσίες μας μέσω των αποζημιώσεων, που θα είναι δικαιότερες και αμεσότερες –απαλλάσσοντας το κράτος από την ανάγκη καταβολής τους– που ούτως ή άλλως είναι ενδεικτικές και σχεδόν ποτέ δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό ύψος της ζημιών, πόσο μάλλον τώρα που το κράτος βρίσκεται σε καθεστώς δημοσιονομικής προσαρμογής.

Κάκια Κεχρή: Η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα και όπως προανέφερα είναι κρίμα η περιουσία των Ελλήνων να είναι ακάλυπτη έναντι αυτού του κινδύνου. Μπορεί μέσα από έναν θεσμοθετημένο διάλογο με την Πολιτεία να βρεθεί ο τρόπος, αφού οι τεχνικές υπάρχουν, προκειμένου να ασφαλισθεί η περιουσία των Ελλήνων από έναν κίνδυνο πάρα πολύ σοβαρό.

O ασφαλιστικός κλάδος σε συλλογικό επίπεδο, μέσω της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, έχει καταθέσει την πρότασή του για τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου ασφάλισης φυσικών καταστροφών σε συνεργασία με την Πολιτεία.


Νικόλαος Σπυράτος: Υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να υπάρχει η έννοια της υποχρεωτικότητας σε θέματα προστασίας ίδιας περιουσίας. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κίνηση οχημάτων ή σκαφών ορθώς είναι υποχρεωτική, καθότι ο στόχος είναι η προστασία του ζημιωθέντος τρίτου και όχι του ιδίου του οχήματος ή του σκάφους.

Όταν το θέμα αφορά την ασφάλιση ίδιας περιουσίας, θα έπρεπε ίσως να αποτελεί ελεύθερη απόφαση του ιδιοκτήτη της, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Βεβαίως, η οικονομική κρίση και η συνακόλουθη δυσκολία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που αυτή επιφέρει ίσως καθιστούν πιο αναγκαία την ασφάλιση της κατοικίας από ό,τι σε άλλες περιόδους, όπου η αποταμίευση των νοικοκυριών είναι σε καλύτερα επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, η μη ασφάλιση έναντι σεισμού ή καλύτερα έναντι φυσικών καταστροφών με επιλογή του πολίτη εγείρει αναπόφευκτα το ερώτημα αν μετά από μια τέτοια συνειδητή απόφαση θα πρέπει σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος να υπάρχει κρατική αρωγή προς αποκατάσταση ζημιάς η οποία θα μπορούσε να είχε ασφαλιστεί, κάτι το οποίο βεβαίως είναι δύσκολο να απαντηθεί.

Το κράτος ενισχύει οικονομικά σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών χωρίς όμως να λαμβάνει το ασφάλιστρο κινδύνου από τους πολίτες και να δημιουργεί από αυτό απόθεμα διαχείρισης ζημιών, όπως συμβαίνει στις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες μέσω της διαχείρισης του ασφαλιστικού αποθέματος κινδύνου και της αντασφαλιστικής προστασίας έχουν τη δυνατότητα, τα οικονομικά διαθέσιμα και τους μηχανισμούς να ανταποκριθούν.

Σε κάθε περίπτωση, η αποζημίωση ενός καταστροφικού γεγονότος εξυπηρετείται καλύτερα εάν προ της ελεύσεώς του έχει προβλεφθεί προς αυτόν τον σκοπό η δημιουργία κάποιου χρηματικού αποθέματος ικανού να αντιμετωπίσει τα οικονομικά αποτελέσματα του γεγονότος. Υπό αυτό το πρίσμα, η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης φυσικών καταστροφών θα μπορούσε να εξηγηθεί, καθότι οι αντίστοιχες ζημιές πάντα θα υπάρχουν και οι δυνατότητες ανταπόκρισης σε αυτές κάποιου ταμείου το οποίο έχει μόνον έξοδα χωρίς τα αντίστοιχα έσοδα της ασφάλισης είναι σαφώς περιορισμένες.
ΤΙ ΛΕΝΕ  GENERALI, , ΜΙΝΕΤΤΑ, ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΓΗ, AIGAION ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ


 


Χ_ Γνωρίζουν οι Έλληνες τα οφέλη που προκύπτουν από την ασφάλιση κατοικίας και το κόστος που έχει;


Κάκια Κεχρή, Τεχνική Διευθύντρια Ατομικών Γενικών Ασφαλίσεων στην Generali:  Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας προκύπτει ότι οι Έλληνες γνωρίζουν για τα οφέλη που απορρέουν από την ασφαλιστική κάλυψη. Άλλωστε, υπάρχει αντίστοιχη γνώση για την ασφάλιση του κλάδου αυτοκινήτου αλλά και για την ασφάλιση ζωής και υγείας.

Ένας προβληματισμός όμως που μπορεί να αναπτυχθεί είναι εάν υπάρχει ενημέρωση για το ετήσιο κόστος μιας ασφαλιστικής κάλυψης. Νομίζω όμως ότι πέραν αυτού ένα ακόμα βασικό πρόβλημα που εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου δεν είναι τόσο η γνώση όσο κυρίως η ιεράρχηση των αναγκών που κάνει κάθε νοικοκυριό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο μείωσης της αγοραστικής δύναμης. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι λόγω της οικονομικής κρίσης το πρώτο ασφαλιστικό προϊόν που «κόβει» ο ασφαλισμένος που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα είναι η ασφάλιση κατοικίας. Επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι το ακίνητο το βαρύνουν πολλοί φόροι, που τελικά λειτουργούν αποτρεπτικά για τους ιδιοκτήτες στην ανάληψη ενός ακόμη «εξόδου». Με τον ΕΝΦΙΑ η όλη εικόνα γίνεται ακόμη πιο θολή. Αυτή την κατάσταση θελήσαμε ως Generali να αντιμετωπίσουμε λανσάροντας νέα προϊόντα, τα Home Made και Home Style, προσιτά από πλευράς κόστους αλλά με αυξημένες καλύψεις, ώστε να δώσουν απάντηση στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.
Δήμητρα Τσακνιά, μέλος του Δ.Σ και Σύμβουλος Διοίκησης της Ευρώπη Ασφαλιστική: Προφανώς και γνωρίζουν τα βασικά οφέλη. Αν θέλετε, γνωρίζουν ότι εφόσον είναι ασφαλισμένοι, δικαιούνται σε περίπτωση μικρής ή μεγάλης ζημιάς αποζημίωση. Ποιος δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι αν το ακίνητό του υποστεί πλήγμα από έναν σεισμό ή καταστραφεί από πυρκαγιά, λύνει τα προβλήματά του διαθέτοντας ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο; Από το «γνωρίζω» βέβαια μέχρι το «αποφασίζω να ασφαλιστώ» η απόσταση αποδεικνύεται όχι απλά μεγάλη, αλλά τεράστια. Ίσως γιατί λίγοι αντιλαμβάνονται ότι το κόστος ασφάλισης είναι πραγματικά χαμηλό ή διότι εμείς οι ασφαλιστές δεν μεταφέραμε με σαφή παραδείγματα τα σωστά μηνύματα στο κοινό μας. Το βέβαιο όμως είναι ότι ο Έλληνας δεν έχει μάθει να ασφαλίζεται, γεγονός το οποίο καταδεικνύουν και άλλοι κλάδοι ασφάλισης, όπως οι συντάξεις ή οι ασφαλίσεις υγείας, στις οποίες προστρέχουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι κυριολεκτικά στο «και πέντε», βιώνοντας την κατάρρευση των Ταμείων τους. Κάποιος βέβαια θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι και η κρίση απομάκρυνε περισσότερο τους Έλληνες από την ασφάλιση των ακινήτων τους. Πρόκειται όμως για λάθος εντύπωση. Σκεφθείτε πόσοι με μειωμένες σήμερα τις αποδοχές τους στο 40% θα μπορέσουν να αποκτήσουν εκ νέου τις περιουσίες που «έκτισαν» προ κρίσης, αν αυτές πληγούν από ένα καταστροφικό γεγονός; Το στοίχημα λοιπόν είναι ένα: Το πώς θα πείσουμε τον έλληνα καταναλωτή να ιεραρχήσει διαφορετικά τις ανάγκες του ή αν θέλετε να επαναξιολογήσει τα πάγια κόστη του.


Mέλπω Καλλιγέρη, Διευθύντρια του Κλάδου Περιουσίας & Γενικών Ασφαλίσεων της AIGAION Ασφαλιστική: Αν τα γνώριζαν, το ποσοστό στην ασφάλιση κατοικίας δεν θα ήταν τόσο χαμηλό. Η έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, έχει ως αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να περιορίζονται στις υποχρεωτικές ασφαλίσεις, όπως το αυτοκίνητο, και να αφήνουν εκτεθειμένη την περιουσία τους σε πάσης φύσεως κινδύνους. Η AIGAION διαθέτει προγράμματα πλήρους κάλυψης σε προσιτές τιμές, που αποτελούν την πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων που δημιουργεί η καταστροφή των περιουσιακών στοιχείων και κυρίως της κατοικίας.


Μπέτυ Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη του Κλάδου Περιουσίας της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: Είναι εμφανές ότι οι Έλληνες δεν γνωρίζουν τα οφέλη από την ασφάλιση κατοικίας και το κόστος αυτής και έτσι εξηγούνται και τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ασφάλισης κατοικιών στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στην ίδια την ασφαλιστική αγορά, που δεν κατάφερε να ενημερώσει επαρκώς τους υποψήφιους πελάτες, με αποτέλεσμα την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, που προέκυψε από τα «ψιλά» (όπως συνηθίζουν να λένε) «γράμματα». Η πληροφόρηση για τον θεσμό της ασφάλισης είναι ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο και πρέπει να γίνεται συλλογικά από τον κλάδο μας. Οφείλουμε να κάνουμε σαφές ότι η ασφάλιση της κατοικίας μας είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι σε εμάς και την οικογένειά μας, της οποίας το κόστος, συγκριτικά με άλλες πάγιες οικογενειακές δαπάνες, είναι ασήμαντο.

Σπυράτος Νικόλαος, Τεχνικός Διευθυντής Γενικών Κλάδων της Μινέττα: Κατά την άποψή μας τα κύρια αίτια της πολύ μικρής ασφάλισης των κατοικιών οφείλονται κυρίως στην έλλειψη ενημέρωσης του καταναλωτή για τα οφέλη και το κόστος της ασφάλισης, το οποίο είναι αρκετά χαμηλό σε σύγκριση με άλλες ασφαλίσεις (π.χ. για την ασφάλιση έναντι πυρκαγιάς μιας κατοικίας επιφάνειας 100 τ.μ. το ετήσιο κόστος ασφάλισης είναι της τάξεως των 50 ευρώ περίπου, με μικρές διαφοροποιήσεις αναλόγως της ασφαλιστικής εταιρείας και του ασφαλιστικού προγράμματος).
Χ_Ποιες διαφορές υπάρχουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό;
Δήμητρα Τσακνιά: Στο εξωτερικό ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου φροντίζει για την ασφάλισή του, στην Ελλάδα όχι. Στο εξωτερικό ουδείς εναποθέτει τις ελπίδες του στο Δημόσιο για την αποζημίωσή του, στην Ελλάδα δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας και επιμένουμε να ζητούμε στήριξη από το κράτος. Στο εξωτερικό ο πολίτης γνωρίζει πώς να ασφαλίζει το μέλλον του, στην Ελλάδα όχι. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη και στον κλάδο αυτοκινήτου, όπου η ασφάλιση είναι υποχρεωτική, υπάρχουν 600.000 συμπολίτες μας που παρανομούν οδηγώντας ανασφάλιστοι. Στο εξωτερικό, τέλος, η ασφαλιστική βιομηχανία στηρίζεται από τις κυβερνήσεις με αναπτυξιακά μέτρα, ενώ στην Ελλάδα, και σε μια περίοδο που η χώρα αναζητεί διέξοδο στην ανάπτυξη, η ασφαλιστικές εταιρείες βάλλονται από αντιαναπτυξιακά μέτρα και παλεύουν μόνες τους για να καθιερωθούν στη συνείδηση του έλληνα καταναλωτή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι, σε αντίθεση με άλλους κλάδους, οι ασφαλιστικοί όμιλοι όχι απλά δεν κατέρρευσαν οικονομικά δρώντας σε περιβάλλον παρατεταμένης ύφεσης, όχι μόνο δεν κόστισαν ούτε ένα ευρώ στον φορολογούμενο, αλλά συνέχισαν να αποζημιώνουν και παράλληλα ενίσχυσαν την κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Μπέτυ Παπαδοπούλου: Οι διαφορές που υπάρχουν στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό έχουν κυρίως να κάνουν με την έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης, που στο εξωτερικό είναι σαφώς πιο ανεπτυγμένη. Τα ποσοστά ασφάλισης κατοικιών στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης είναι σχεδόν αντίστροφα από αυτά της Ελλάδας, με την πλειοψηφία των κατοικιών να είναι ασφαλισμένα και ένα μικρό ποσοστό ανασφάλιστα.

Mέλπω Καλλιγέρη: Οι διαφορές είναι τεράστιες, αφού στις ανεπτυγμένες χώρες οι πολίτες έχουν κατανοήσει τη σημασία και τον ρόλο της ασφάλισης. Να τονίσουμε βέβαια και κάτι σημαντικό: το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά υψηλό, οπότε από αυτό και μόνο το στοιχείο θα έπρεπε ο κλάδος να έχει μεγάλα ποσοστά στο σύνολο των κατηγοριών ασφαλίσεων.


Νικόλαος Σπυράτος: Τα αντίστοιχα νούμερα σε ανεπτυγμένες ασφαλιστικά αγορές της δυτικής Ευρώπης είναι της τάξεως του 80-85%. Οι εν λόγω αγορές είναι πιο ώριμες ασφαλιστικά αναφορικά με τη διείσδυσή τους στην ασφάλιση κατοικιών, πλην όμως οι υφιστάμενες σχετικά μικρές επιδόσεις της ελληνικής αγοράς δημιουργούν ταυτόχρονα και σημαντικές προϋποθέσεις δυνητικής ανάπτυξής της. Ως προς τα παρεχόμενα ασφαλιστικά προγράμματα δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών του εξωτερικού.
Κάκια Κεχρή: Στην Ελλάδα η ασφάλιση κατοικίας είναι ακόμη υπό ανάπτυξη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στη δυτική και βόρεια Ευρώπη, όπου λόγω και των κινδύνων που αντιμετωπίζει η κατοικία (θύελλες, πλημμύρες) υπάρχει μια αυξημένη ασφαλιστική συνείδηση. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο της ΕΕ για την ασφάλιση φυσικών καταστροφών, η αντίστοιχη ασφάλιση εμφανίζει σε ορισμένα κράτη -μέλη χαμηλό βαθμό διείσδυσης, ενώ αντίθετα σε άλλα πολύ υψηλή, καθώς ο κίνδυνος πλημμυρών, καταιγίδων ή σεισμών είναι ετερογενής στα διάφορα κράτη-μέλη. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα ποσοστά διείσδυσης της ασφάλισης έναντι θύελλας είναι υψηλά στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, στην περίπτωση της ασφάλισης έναντι πλημμύρας και σεισμού, τα ποσοστά ασφαλισιμότητας είναι υψηλά μόνο στις περιπτώσεις που οι κίνδυνοι αυτοί είναι ομαδοποιημένοι με άλλους. Στη χώρα μας ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι ο σεισμός, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ακόμη ότι είναι υποχρέωση του κράτους να μας καλύπτει έναντι του συγκεκριμένου κινδύνου.


 


Χ_ Ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου στο μέλλον και ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξή του;


Μπέτυ Παπαδοπούλου: Οι προοπτικές είναι μεγάλες και το έδαφος πρόσφορο, οι δε προϋποθέσεις για την ανάπτυξη είναι η ίδια η ασφαλιστική αγορά να συντελέσει στην αύξηση της ασφαλιστικής συνείδησης των Ελλήνων με όσα μέσα διαθέτει. Το έργο της αγοράς οφείλει να γίνει όχι τύποις αλλά ουσιαστικά συμβουλευτικό, να γνωστοποιούνται στους υποψήφιους ασφαλισμένους οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλισης καθώς και οι εξαιρέσεις των συμβολαίων, ώστε να καθίσταται κάθε φορά απολύτως σαφές το περιεχόμενο της σύμβασης που αγοράζουν. Η καλύτερη δε ευκαιρία μας να αποδείξουμε τι πουλάμε είναι όταν προκύψει η ανάγκη αποζημίωσης. Η εταιρεία μας παραμένει δίπλα στον ασφαλισμένο της με αμεσότητα και πληρότητα στην αποζημίωση.

Κάκια Κεχρή: Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου συνδέονται πρωτίστως με τη γενικότερη πορεία της οικονομίας, σε συνδυασμό βέβαια με μια βελτίωση αυτού που αποκαλούμε «ασφαλιστική συνείδηση». Για παράδειγμα, όσο το ακίνητο θα αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία ως ανεξάντλητη πηγή άντλησης φόρων δεν θα μένει πολύ «χώρος» για το ασφάλιστρο. Παράλληλα, μία από τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου συνδέεται και με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Πολιτεία για την ασφαλιστική κάλυψη των κατοικιών από τον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών. Αν για παράδειγμα θεσπισθεί η υποχρεωτική ασφάλιση από σεισμό, τότε οι προοπτικές του κλάδου θα διαφοροποιηθούν.

 Γενικότερα, εκτιμώ ότι όσο γίνεται συνείδηση η αδυναμία του κράτους να συνδράμει σε περίπτωση μεγάλης φυσικής καταστροφής τόσο ο πολίτης θα αναζητά την κάλυψη στην ιδιωτική ασφάλιση. Όμως, από την άλλη πλευρά έχει ιδιαίτερη σημασία και η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Φυσικά και είναι απόλυτη ανάγκη να αυξηθεί η ασφαλισιμότητα στην Ελλάδα και στον κλάδο περιουσίας.

Είναι κρίμα η ακίνητη περιουσία του Έλληνα να μένει ακάλυπτη, όταν μάλιστα η χώρα μας είναι η πιο σεισμογενής χώρα της Ευρώπης. Και φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλο και περισσότερο εμφανίζονται και στην Ελλάδα κίνδυνοι όπως πλημμύρες και άλλα φυσικά φαινόμενα αλλά ακόμα και κίνδυνοι που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως κλοπές, ληστείες κ.λπ.


Σπυράτος Νικόλαος: Τα τελευταία χρόνια, λόγω κυρίως της μεγάλης ανάπτυξης του χώρου των κατασκευών και της αντίστοιχης δανειοδότησης της κατασκευής ή της αγοράς κατοικίας, υπήρξε σταδιακή αύξηση του πλήθους των ασφαλισμένων κατοικιών και μάλιστα σημαντική σε επίπεδο ποσοστού αυξήσεως, το οποίο ήταν της τάξεως του 50%, διαμορφώνοντας το τελικό 10-15% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό μέχρι τα τέλη του 2000, το οποίο ήταν της τάξεως του 7-10%. Βεβαίως, η παραπάνω ανάπτυξη αφορούσε κυρίως την περίοδο 2000-2010, καθότι εν συνεχεία λόγω της οικονομικής κρίσεως υπήρξε σχετική καθίζηση τόσο στην αγορά και την ασφάλιση νέων κατοικιών όσο βεβαίως και στην ασφάλιση υφισταμένων κτισμάτων. Η χαμηλή ασφαλισιμότητα δημιουργεί σαφέστατα προσδοκίες ανάπτυξης του κλάδου, καθότι οι ανασφάλιστες κατοικίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοικιών σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου το ποσοστό ιδιοκατοίκησης είναι της τάξεως του 80%, ενώ παράλληλα τα καταστροφικά γεγονότα (δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί κ.λπ.) κάνουν την εμφάνισή τους ανελλιπώς σε ετήσια βάση τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως, θα χρειαστεί σοβαρή προσπάθεια των εμπλεκόμενων φορέων (ασφαλιστικές εταιρείες, Πολιτεία, ΜΜΕ κ.λπ.) για την αναστροφή του κλίματος, με την ενημέρωση των πολιτών και τη χορήγηση κινήτρων (φορολογικών ή άλλων), για τη διεύρυνση της ασφάλισης κατοικιών στη χώρα μας.


Μέλπω Καλλιγέρη.: Οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ασφάλισης κατοικιών στην Ελλάδα είναι αρκετές και για να επιτευχθούν χρειάζονται τόσο συλλογικές όσο και μεμονωμένες ενέργειες από τις ίδιες τις εταιρείες. Βασικός στόχος πρέπει να είναι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και η ενημέρωσή τους για τα οφέλη, τις καλύψεις και το κόστος των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν οι συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης της ασφαλιστικής αγοράς και της διαμεσολάβησης, οι εταιρείες αλλά και η Πολιτεία. Έτσι, σταδιακώς θα αυξηθεί η ασφαλιστική συνείδηση στην εγχώρια αγορά και θα συνειδητοποιήσουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών και γενικότερα ακινήτων ότι το κόστος της ζημιάς και οι επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους είναι πολύ μεγαλύτερα από το κόστος των ασφαλίστρων.


Δήμητρα Τσακνιά: Εφόσον η συντριπτική πλειονότητα των κατοικιών στη χώρα είναι ανασφάλιστη, προοπτικές υπάρχουν. Το ζητούμενο είναι πώς θα φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο έλληνας καταναλωτής πρέπει να αντιληφθεί ότι η ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό αγαθό, ότι δεν είναι ένα απλό καταναλωτικό προϊόν για το οποίο αποφασίζει αν θα πληρώσει ή όχι. Τουλάχιστον για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες ασφάλισης, όπως αυτή των κατοικιών. Το να πείσουμε όμως τον Έλληνα για τη σπουδαιότητα της ασφάλισης, όσο εύκολο κι αν ακούγεται, τόσο δύσκολο είναι. Η προσπάθειά μας οφείλει να είναι συντονισμένη, τα μηνύματα κοινά, πολύ συγκεκριμένα, σωστά, στοχευμένα και με διάρκεια. Η συλλογικότητα αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος. Απέναντι στον καταναλωτή δεν πρέπει να «σταθούν» μόνο οι ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και η Ένωση, με καμπάνιες και με μια σειρά από πρωτοβουλίες, κυρίως επικοινωνιακού χαρακτήρα. Τέλος, και η κυβέρνηση θα μπορούσε να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή, διότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των ασφαλισμένων τόσο ωφελείται το Δημόσιο από τα έσοδα του ΦΠΑ, από τον φόρο επί των κερδών που εισπράττει και φυσικά από το γεγονός ότι περιορίζεται ο αριθμός των ιδιοκτητών που θα αποζητήσουν κρατική οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος.


 


 
Χ_ Τι κάνετε ως εταιρεία για να αυξήσετε το μερίδιό σας στον συγκεκριμένο κλάδο;


Μέλπω Καλλιγέρη: Η AIGAION Ασφαλιστική ΑΕ έχει δημιουργήσει ευέλικτα ασφαλιστικά προϊόντα για την κατοικία, με μεγάλες καλύψεις και κατά παντός κινδύνου, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών. Επίσης, δίνουμε έμφαση στα προσιτά ασφάλιστρα και στους κατανοητούς όρους για τον πελάτη. Η μορφή των συμβολαίων μας είναι ξεκάθαρη, με όρους ευανάγνωστους, σε απλή γλώσσα, ώστε ο ασφαλισμένος να κατανοεί τις καλύψεις που περιλαμβάνονται σε αυτά.

Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει μια νέα πλατφόρμα τιμολόγησης, προκειμένου οι συνεργάτες μας να μπορούν να τιμολογούν και να δίνουν προσφορές ευκολότερα, ενώ στα επόμενα σχέδιά μας είναι να υπάρξει η δυνατότητα άμεσης έκδοσης συμβολαίων κατοικίας. Μέσα από όλα αυτά προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τους συνεργάτες να προωθήσουν συμβόλαια αλλά και τους πολίτες να τα αγοράσουν.


Δήμητρα Τσακνιά: Δημιουργούμε νέα προϊόντα, προσφέρουμε ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, προωθούμε ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης, τα οποία με την πάροδο του χρόνου προσαρμόζουμε στις ανάγκες των ασφαλισμένων και βέβαια φροντίζουμε να διατηρούμε αναλλοίωτη την πολιτική που ακολουθούμε επί 45 χρόνια ως εταιρεία: Στεκόμαστε με υπευθυνότητα κοντά στον ασφαλισμένο, από την έκδοση του συμβολαίου του μέχρι και την αποζημίωσή του. Πρόκειται για στρατηγική επιλογή, την οποία τηρεί ευλαβικά το σύνολο των συνεργατών μας και μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις συνεργασίας μας με τους ασφαλιστικούς συμβούλους. Για μας δεν υπάρχει μικρός ή μεγάλος ασφαλισμένος. Άπαντες δικαιούνται και απολαμβάνουν σέρβις υψηλού επιπέδου και φυσικά αποζημιώνονται άμεσα, δίχως αδικαιολόγητες «εκπτώσεις» ή φθηνές προφάσεις.
Μπέτυ Παπαδοπούλου: Η εταιρεία μας εδώ και 37 χρόνια δεν σταμάτησε ποτέ να αφουγκράζεται την αγορά και να επεξεργάζεται διαρκώς τα προγράμματά της, φροντίζοντας να είναι επίκαιρα, ανταγωνιστικά και ευέλικτα, ώστε να καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες των ασφαλισμένων.

Μάλιστα, πρόσφατα εισαγάγαμε στην αγορά ένα νέο, ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας, με απλούς και ξεκάθαρους όρους, που σχεδιάσαμε με τη λογική τού ιδιαίτερα προσιτού κόστους, της ευελιξίας στην επιλογή καλύψεων και των διευρυμένων παροχών και υπηρεσιών για τον ασφαλιζόμενο, βάσει των απαιτήσεων και των δεδομένων της αγοράς.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας υπάγεται και η συνεχής ενημέρωση των συνεργατών μας, μέσω εγκυκλίων, τεχνικών οδηγιών και συναντήσεων, για τα ακριβή χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών μας προγραμμάτων, δίδοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια για τη σωστή ενημέρωση των πελατών τους.


Κάκια Κεχρή: Εμείς στην Generali πιστεύουμε ότι η ασφαλιστική αγορά διευρύνεται και από την επαγγελματική στάση του κλάδου. Η κάθε ασφαλιστική εταιρεία με την προώθηση σύγχρονων προγραμμάτων μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της αγοράς. Η Generali με τα νέα προϊόντα «Home Made» και «Home Style» κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, προσφέροντας πρότυπα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα, παρέχει και ουσιαστικά κίνητρα στους συνεργάτες της, προκειμένου να αυξήσουν την προώθηση των προϊόντων αυτών στην αγορά. Είναι αλήθεια ότι οι συνεργάτες και οι καταναλωτές αγκάλιασαν τα δύο νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικίας που προσφέρουμε, καθώς προσφέρουν λύσεις προσιτές και αποτελεσματικές, όπως άλλωστε δείχνουν και τα πλέον πρόσφατα παραγωγικά στοιχεία. Με τη στρατηγική αυτή διευρύνουμε εμπράκτως την ασφαλιστική πίτα και τα μερίδια αγοράς της εταιρείας μας.


Νικόλαος Σπυράτος: Η εταιρεία μας έχει θέσει ως πρωτεύοντα στόχο της την ανάπτυξη του κλάδου ασφάλισης περιουσίας και ιδιαιτέρως του τομέα του που αφορά την ασφάλιση κατοικιών. Συγκεκριμένα, έχει θεσπίσει ειδικές συνδυαστικές εκπτώσεις στην ασφάλιση κατοικίας οι οποίες δίνουν πρόσθετο οικονομικό κίνητρο σε πελάτες της στον κλάδο αυτοκινήτων, προκειμένου να ασφαλίσουν την κατοικία τους. Επιπροσθέτως, έχει προσφάτως λανσάρει τα ασφαλιστικά προγράμματα «Ασφαλώς κατοικείν», τα οποία αποτελούν σημαντικό προϊοντικό εφαλτήριο καθότι:


a. Είναι ευέλικτα και μέσω της επιλογής συνδυασμού ασφαλιστικών επιλογών παρέχουν στον υποψήφιο καταναλωτή τη δυνατότητα να διαλέξει με τη βοήθεια του ασφαλιστικού του διαμεσολαβητή το κατάλληλο για τις ανάγκες του και την οικονομική του δυνατότητα πρόγραμμα ασφάλισης.

b. Είναι οικονομικά, καθότι πέραν του χαμηλού κόστους ασφάλισης παρέχουν:

i. Ενιαίο συντελεστή ασφαλίστρου κτηρίου-περιεχομένου για τις κοινές ασφαλιστικές καλύψεις.

ii. Ενιαίο συντελεστή ασφαλίστρου σεισμού για όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

iii. Πλειάδα εκπτώσεων αναλόγως των τεχνικών ή εμπορικών χαρακτηριστικών της ασφάλισης.

iv. Αντιπροσωπευτική του αναλαμβανόμενου ασφαλιστικού ρίσκου τιμολόγηση με διαφορετικό κόστος ασφάλισης αναλόγως της ηλικίας του ακινήτου, του είδους κατασκευής του, της χρήσης του (κύρια ή εξοχική) και της τοποθέτησής του (μονοκατοικία ή διαμέρισμα).

c. Παρέχουν λύσεις σε σημαντικά προβλήματα της ασφάλισης, όπως η παλαιότητα και η υπασφάλιση. Συγκεκριμένα, η ασφάλιση στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων παρέχεται σε αξία καινούργιου ανεξαρτήτως ηλικίας των ασφαλιζομένων αντικειμένων, ενώ υπάρχει σαφής και ρητή επί του ασφαλιστηρίου δέσμευση ότι εάν ο Ασφαλιζόμενος επιλέξει προς ασφάλιση τις ελάχιστες προτεινόμενες από την ασφαλιστική εταιρεία αξίες, τότε ακόμη και εάν προκύψει κατά τη ζημιά βεβαιωμένη υπασφάλιση, η ασφαλιστική αποζημίωση δεν θα μειωθεί.

d. Δεν εφαρμόζουν απαλλαγές στην ασφάλιση της κύριας κατοικίας, παρά μόνον στην κάλυψη του σεισμού.

e. Παρέχουν τη δυνατότητα μεμονωμένης ασφάλισης της εξοχικής κατοικίας χωρίς υποχρέωση ασφάλισης της κύριας κατοικίας.

f. Έχουν σαφείς και κατανοητούς όρους ασφάλισης.


 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


AIGAION


Η AIGAION Aσφαλιστική ΑΕ προσφέρει ευέλικτα και ολοκληρωμένα προγράμματα για την κατοικία, ενώ οι καλύψεις μπορούν να διαμορφωθούν και κατά περίπτωση, ανάλογα με το ύψος των προς ασφάλιση αξιών. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής της κάλυψης από το 1 ευρώ της ζημιάς, δηλαδή χωρίς απαλλαγές. Όλα τα πακέτα προσφέρονται σε αξία αντικατάστασης καινούργιου, δηλαδή καλύπτεται η επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου ή του περιεχομένου σαν να ήταν καινούργια, για την ίδια χρήση, με τα ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια ή αντίστοιχης ποιότητας κατασκευή.

Το πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΤΕΓΗ, σχεδιασμένο ειδικά για τις κατοικίες με ενυπόθηκο ενδιαφέρον, παρέχει ασφάλιση για πυρκαγιά, έκρηξη, νερά, καιρικά φαινόμενα, σεισμό, ζημιές κλέφτη στο κτήριο, αστικές ευθύνες, βραχυκύκλωμα, τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, αποκομιδή συντριμμάτων. Παράλληλα, καλύπτει τις δόσεις του δανείου του ασφαλισμένου ή αποπληρώνει ολόκληρο το δάνειο σε περίπτωση καταστροφής της κατοικίας από καλυπτόμενο κίνδυνο.


Το πλήρες πρόγραμμα AIGAION ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΕΥΕΛΙΚΤΟ παρέχει ασφάλιση για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενώ υπάρχουν και επιπλέον καλύψεις, όπως θραύση υαλοπινάκων, επακόλουθα έξοδα ζημιάς, κάλυψη τραπεζικής θυρίδας, προσωπικό ατύχημα. Η πρωτοτυπία του είναι ότι παρέχεται και η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 4 ομάδες καλύψεων, ενώ γίνεται συνδυασμός καλύψεων και κόστους ανάλογα με τις ανάγκες και την οικονομική δυνατότητα.


Το ALL ABOUT HOME είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου, που καλύπτει οποιαδήποτε υλική ζημιά μπορεί να προκληθεί στο κτήριο ή στο περιεχόμενο της κατοικίας από οποιαδήποτε αιτία, ακόμα κι αν δεν αναγράφεται ρητώς στις καλύψεις. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χωρίς «ψιλά γράμματα», αφού ό,τι δεν εξαιρείται ρητώς καλύπτεται.


ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ


Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, με τη δέσμη προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας Dynamis Home, παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στα μέτρα του κάθε ενδιαφερομένου, είτε αυτός είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής.

Πιο συγκεκριμένα, η δέσμη Dynamis Home αριθμεί τρία προγράμματα ασφάλισης κατοικιών, ενυπόθηκων και μη. Ξεκινώντας από το βασικό πακέτο με την ονομασία Dynamis Home, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασφαλίσει την περιουσία του έναντι των βασικών κινδύνων, επωφελούμενος από το εξαιρετικά οικονομικό ασφάλιστρο.

Το πρόγραμμα Dynamis Home Plus είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα, που διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πακέτο καλύψεων και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την κάλυψη του σεισμού, με ένα ιδιαίτερα προσιτό ασφάλιστρο. Στη βασική ραχοκοκαλιά του προγράμματος μπορούν να προστεθούν επιπρόσθετες καλύψεις, τις οποίες επιλέγει ο ασφαλιζόμενος από πληθώρα διαθέσιμων προαιρετικών καλύψεων, τιμολογημένες στα κατώτατα επίπεδα κόστους της αγοράς. Έτσι, διαμορφώνει την ομπρέλα προστασίας της κατοικίας του, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Τη δέσμη των προγραμμάτων ασφάλισης κατοικιών έρχεται να συμπληρώσει το πιο πλήρες πακέτο ασφάλισης κατοικίας, το Dynamis Home Full, που προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία σχεδόν από όλους τους πιθανούς κινδύνους.

Η αποζημίωση των ζημιών του κτηρίου γίνεται πάντα σε αξία καινούργιου, ενώ έχουμε προσπαθήσει όσο το δυνατό περισσότερο να κάνουμε τους όρους των συμβολαίων πιο απλούς και κατανοητούς από όλους.

Επίσης, διαθέτουμε προϊόντα ασφάλισης εξοχικών κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, ενώ μπορούμε να προσαρμόσουμε τα συμβόλαιά μας και τις παρεχόμενες καλύψεις τους στις αποκλειστικές ανάγκες των ασφαλιζομένων μας.


 


Dynamis Home Plus


Το νέο πρόγραμμα Dynamis Home Plus είναι σχεδιασμένο βάσει των απαιτήσεων και των δεδομένων της αγοράς. Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών (με ή χωρίς ενυπόθηκο ενδιαφέρον) που θέλουν να ασφαλιστούν, προσφέροντας βασική προστασία στο κτήριο και το περιεχόμενό του καθώς και επιπρόσθετες προαιρετικές καλύψεις, στα κατώτατα επίπεδα κόστους της αγοράς. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευελιξία να διαμορφώσουν το πρόγραμμα ασφάλισης της κατοικίας τους βάσει των αναγκών τους, έχοντας στη διάθεσή τους πληθώρα πρόσθετων καλύψεων, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή σχέση παροχών και κόστους. Μερικά από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος αποτελούν το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο, η αποζημίωση των ζημιών του κτηρίου σε αξία καινούριου, η μείωση του δικαιώματος συμβολαίου κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες και οι σαφείς και κατανοητοί όροι, χωρίς κενά και περιθώρια παρερμηνειών, χαρακτηριστικά που συνθέτουν το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας.
ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ


Η Ευρώπη Ασφαλιστική, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών στη δύσκολη σημερινή εποχή, έχει δημιουργήσει μια σειρά προϊόντων που συνδυάζουν πλήθος καλύψεων και παροχών με ανταγωνιστικές τιμές. Προγράμματα σημαντικά διαφοροποιημένα από τον ανταγωνισμό, αφού στα βασικά πακέτα περιλαμβάνεται και η κάλυψη του σεισμού.

Αν κάποιος θέλει να καλύψει τις βασικές ανάγκες (πυρκαγιά και σεισμό) μπορεί να επιλέξει το προϊόν ΕUROKATOIKIA ΒΑΣΙΚΟ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ Α.

Αν κάποιος εκτός από τις βασικές καλύψεις του ενυπόθηκου δανείου του θελήσει, εκτός του σεισμού και της φωτιάς, να περιλαμβάνει και πλήθος άλλων σημαντικών καλύψεων, όπως αυτήν της Δόσης Στεγαστικού Δανείου ως το 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου οικοδομής, με maximum το ποσό των 6.000 ευρώ και διάρκεια ως 6 μήνες, μπορεί να επιλέξει το ΕUROKATOIKIA ΒΑΣΙΚΟ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ Β.

Σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να επιλέξει πρόγραμμα το οποίο καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των στεγαστικών δανείων όλων των τραπεζών, μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα ΟΙΚΙΑ.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα EUROΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την κάλυψη του σεισμού (προαιρετική), εξασφαλίζοντάς του έτσι περισσότερες επιλογές για την ασφάλιση του κτηρίου ή του περιεχομένου.

Για πιο εξειδικευμένους ανάγκες, προσφέρεται το πρόγραμμα VIP, με προαιρετική κάλυψη σεισμού και δυνατότητα κάλυψης έργων τέχνης, ειδικών κατασκευών εγκαταστάσεων στην ύπαιθρο (πισίνα, γκαράζ, BBQ, υπόστεγα, πέργκολες, μάνδρες, αυλόπορτες, κεραίες) για πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη και πτώση αεροσκαφών μέχρι το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου οικοδομής.

Διευκρινίζουμε ότι όλα τα προγράμματα έχουν απαλλαγές, με κοινή αυτήν του σεισμού 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου. Το πακέτο EUROΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 μπορεί να δοθεί και χωρίς απαλλαγές.


GENERALI


Η Generali προωθεί στην αγορά δύο σύγχρονα καινοτόμα προϊόντα ασφάλισης κατοικίας, το «Home Style» και το «Home Made».


 Το «Home Style» είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν που καλύπτει συγκεκριμένες, άμεσες ανάγκες σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος. Σχεδιάστηκε με στόχο να είναι προσιτό σε όλους με εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος. Απευθύνεται και στην αγορά των ενυπόθηκων δανείων, καθώς έχει τη δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής βασικών καλύψεων, όπως είναι η πυρκαγιά, ο κεραυνός, η έκρηξη, η αστική ευθύνη από πυρκαγιά, η δόση στεγαστικού δανείου. Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα παροχής επιπλέον καλύψεων όπως είναι ο σεισμός, η διασάλευση/διατάραξη δημόσιας τάξης, οι κακόβουλες, τρομοκρατικές ενέργειες και τα φυσικά φαινόμενα.

Το πρόγραμμα «Home Made» είναι ιδιαίτερα ευέλικτο. Πρόκειται για ένα «χειροποίητο» πρόγραμμα, το οποίο χτίζεται πάνω στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Ένα πλήρες πρόγραμμα, που προσφέρει κάλυψη από κάθε δυνατό κίνδυνο. Σε αυτό έχει ενσωματωθεί όλη η μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της Generali, καθιστώντας το «Home Made» το απόλυτο πρόγραμμα κάλυψης της ακίνητης περιουσίας του έλληνα καταναλωτή. Το πρόγραμμα καλύπτει τις μόνιμες και εξοχικές κατοικίες από κάθε δυνατό κίνδυνο, όπως πυρκαγιά, κλοπή, ληστεία, φυσικά φαινόμενα, διαρροή σωληνώσεων, πυρκαγιά από δάσος, κεραυνό, έκρηξη, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, θραύση κρυστάλλων, αστική ευθύνη, κ.λπ. Επιπλέον όμως δεν αφήνει κανένα στοιχείο της περιουσίας του ασφαλισμένου ακάλυπτο, καθώς εκτός της οικίας και του εσωτερικού περιεχομένου ασφαλίζει με απλή διαδικασία και ξεκάθαρο τρόπο τα εξωτερικά και βοηθητικά κτίσματα, τα αντικείμενα που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής, τους λέβητες κεντρικής θέρμανσης, τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, το φωτοβολταϊκό σύστημα, κ.ά. Εκτός των παραπάνω, το «Home Made» διευρύνει ακόμα περισσότερο την έννοια της ασφάλισης και φτάνει να καλύπτει μέχρι την απώλεια ενοικίων σε περίπτωση ολικής καταστροφής, την κάλυψη των δαπανών ψυχολογικής υποστήριξης μετά από περιστατικό διάρρηξης, την κάλυψη δαπανών διακοσμητή σε περίπτωση αποκατάστασης κατόπιν ζημιάς, ενώ προσφέρει αξία αντικατάστασης με καινούργιο ακόμα και στον ρουχισμό. Μία ακόμη καινοτομία είναι η κάλυψη ζημιών που προκαλούνται από τη φυσιολογική φθορά των σωληνώσεων, ενώ διευρύνεται η κάλυψη της κατοικίας του πελάτη από κάθε άλλο γεγονός πέραν των κατονομαζόμενων κινδύνων.
ΜΙΝΕΤΤΑ


Στην απόλυτη εξασφάλιση των κατοικιών, στοχεύουν τα ειδικά μελετημένα προγράμματα της εταιρίας. Απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες κατοικιών, μόνιμες – δευτερεύουσες ή εξοχικές, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις δανειοδότησης όπου η ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Η ασφάλιση αφορά, τόσο το κτίριο και το περιεχόμενο, όσο και τα έργα τέχνης και αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας με ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις και δωρεάν παροχές, περιλαμβάνουν όλους τους κινδύνους από τους οποίους απειλείται μια κατοικία και μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των καταναλωτών, με επιλογή μεμονωμένων ή προσθήκη προαιρετικών καλύψεων, όπως π.χ. η κάλυψη σεισμού.


Σημεία Υπεροχής


 

- Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα

- Παροχές χωρίς κόστος

- Ουσιαστικές καλύψεις

- Όροι διατυπωμένοι με σαφή, κατανοητή, ξεκάθαρη και απλή γλώσσα

- Άμεση καταβολή αποζημίωσης


Τα προγράμματα αφορούν :


- Μόνιμη Κατοικία

- Εξοχική Κατοικία

- Στεγαστικό Μόνιμων ή/και Εξοχικών Κατοικιών

- Κοινόχρηστοι Χώροι


Με όλα τα προγράμματα παρέχεται δωρεάν η κάρτα προνομίων και  10% έκπτωση στα ασφάλιστρα κατοικίας εφόσον είναι ασφαλισμένο το Ε.Ι.Χ.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ASSET MANAGEMENT-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ-Ν. ΣΚΟΥΡΙΑΣ
79Η ΔΕΘ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site