Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2005                               Τεύχος 312

Διεθνείς Αγορές  Εμπορευμάτων
Ανασκόπηση για το Μήνα Ιούνιο 2005


Ο έκτος μήνας του έτους 2005 αποτέλεσε ένα ακόμα χρονικό διάστημα κατά το οποίο η διεθνής αγορά των εμπορευμάτων επέδειξε υψηλή μεταβλητότητα, κυρίως λόγω της έντονης κίνησης των τιμών του πετρελαίου, των ζώντων και των πολύτιμων εμπορευμάτων. Η πορεία του δείκτη Commodities Research Bureau - CRB ήταν έντονα ανοδική για το πρώτο 20ήμερο στη διάρκεια του μήνα, διασπώντας ανοδικά τα επίπεδα των 300 μονάδων, έπειτα από τη συσσωρευτική κίνηση σε αυτά τα επίπεδα στις αρχές του μήνα. Η τιμή του δείκτη εμπορευμάτων CRB στη διάρκεια της πτωτικής κίνησης προσέγγισε τις 310 μονάδες, ενώ στη συνέχεια, η πτωτική κίνηση επανέφερε το δείκτη τελικά στα επίπεδα των 303,10 μονάδων, οριακά αυξημένο σε σχέση με τα επίπεδα του μηνός Μαΐου, όπου ο δείκτης είχε κλείσει στις 300,83 μονάδες. Η τεκμαρτή μεταβλητότητα στην αγορά των εμπορευμάτων κινείται πλέον σε αισθητά ανώτερα επίπεδα, συγκρινόμενη με τους ιστορικούς μέσους όρους, γεγονός το οποίο λαμβάνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους επενδυτές, ενώ η αδυναμία δυναμικής διάσπασης του ψυχολογικού επιπέδου 310 - 320 μονάδων δημιουργεί επιφυλάξεις για την περαιτέρω πορεία του εν λόγω δείκτη. Από την άλλη πλευρά όμως, η διατήρηση του σημαντικού τεχνικού και ψυχολογικού επιπέδου των 290 – 295 μονάδων με σχετική ευκολία για ένα ακόμα μήνα, βελτιώνει την τεχνική εικόνα της αγοράς. Σε τεχνικούς όρους, βραχυπρόθεσμα, ο CRB πιθανότατα θα δοκιμάσει να διασπάσει τα επίπεδα των 305 μονάδων, ενώ στον αντίποδα οι αντιστάσεις των 310 – 315 μονάδων θα δοκιμασθούν στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.
Στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, η οποία περιλαμβάνει τα πολύτιμα μέταλλα χρυσό, άργυρο, πλατίνα και παλλάδιο, ο δείκτης της πολύτιμων μετάλλων της Goldman Sachs, επηρεάσθηκε από τις πρώτες συνεδριάσεις του μήνα Ιουνίου από την ανοδική διάθεση των επενδυτών. Σε όλη τη διάρκεια του μήνα, οι αγοραστές έδειχναν πιο αποφασιστικοί στις κινήσεις τους, με αποτέλεσμα ο δείκτης των πολύτιμων μετάλλων να κλείσει τελικά στην περιοχή των 590,61 μονάδων έναντι 569,61 μονάδων το μήνα Μάιο του 2005, ήτοι άνοδος της τάξεως του 3,69%. Έπειτα από τις καθοδικές κινήσεις στην αρχή του μήνα, ο δείκτης των βιομηχανικών μετάλλων (χαλκός, αλουμίνιο, χάλυβας, κ.ά.), κινήθηκε ακόμα υψηλότερα, πάνω από τα επίπεδα των 225 μονάδων, με τη δυναμική των τιμών να διατηρείται πλέον σε ελαφρώς ανώτερα επίπεδα. Τελικά, ο δείκτης έκλεισε στις 231,24 μονάδες, έναντι των 228,16 μονάδων για το μήνα Μάιο. Ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων της Goldman Sachs στην εξεταζόμενη περίοδο, έπειτα από συσσώρευση στα επίπεδα των 185 – 190 μονάδων, κινήθηκε έντονα ανοδικά για τρίτο συνεχόμενο μήνα, διασπώντας το κρίσιμο όριο των 200 μονάδων. Τελικά ο δείκτης έκλεισε στις 199,75 μονάδες έναντι 195,21 μονάδων και η πορεία του θα εξαρτηθεί πλέον από την υπέρβαση ή μη του σημείου αντίστασης των 200 μονάδων σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αφού η σχετική δύναμη των πωλητών ήταν υπερβάλλουσα σε όλη τη διάρκεια των τελευταίων συνεδριάσεων. Ο δείκτης των ζώντων εμπορευμάτων κινήθηκε με την υψηλότερη μεταβλητότητα συγκριτικά με τους υπόλοιπους δείκτες, συνεχίζοντας όμως με εμφανή πτωτική τάση. Ο δείκτης τελικά έκλεισε στα επίπεδα των 208,49 μονάδων έναντι 223,74 μονάδων στα τέλη Μαΐου. Η αγορά ωστόσο διατηρεί ισχυρή στήριξη στα επίπεδα των 200 μονάδων και πιθανή προσέγγιση σε αυτά τα επίπεδα να επαναφέρει το ανοδικό momentum. Τέλος, ο δείκτης ενεργειακών πρώτων υλών κινήθηκε έντονα ανοδικά. Η τιμή του πετρελαίου έδωσε ένα ισχυρό ανοδικό τόνο σε επίπεδο συνολικής αγοράς, με αποτέλεσμα ο δείκτης να κινηθεί στη διάρκεια του μήνα στα επίπεδα των 206,35 μονάδων έναντι 186,52 μονάδων περίπου για τον προηγούμενο μήνα.


Η αγορά του φυσικού Αερίου
Κατά το 2004, η τιμή του φυσικού αερίου κινήθηκε έντονα με υψηλές διακυμάνσεις και ιστορική μεταβλητότητα άνω του μέσου όρου, με την περιοχή των 5,00 – 9,50 δολαρίων ανά MBTu, να αποτελεί το κανάλι κίνησης των τιμών, ως αποτέλεσμα της εύθραυστης ψυχολογίας στην πλευρά του πετρελαίου. Στη διάρκεια του 2005, η τιμή του φυσικού αερίου κινείται σε σταθερά υψηλά επίπεδα, ως απόρροια των ειδικών συνθηκών στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Την παρούσα χρονική στιγμή έχει επέλθει μία ευμετάβλητη ισορροπία στην αγορά, γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία και τους ρυθμούς ανάπτυξης των χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της τιμής του φυσικού αερίου και των υποπροϊόντων του, τα οποία δημιουργούν νέες συνθήκες ανταγωνισμού τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων όσο και μεταξύ των κρατών. Στη διάρκεια του έκτου μήνα του τρέχοντος έτους, η μέση τιμή του φυσικού αερίου στη Νέα Υόρκη κινείται στα 7,15 δολάρια ανά MBTu. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των τιμών του φυσικού αερίου διαδραματίζει πάντως η εξέλιξη των καιρικών συνθηκών σε συνδυασμό με την πορεία της τιμής του πετρελαίου. Η ύπαρξη γεωπολιτικών εντάσεων στο εγγύς μέλλον δύναται να μεταβάλει άρδην την ήδη εύθραυστη παρούσα ισορροπία.


Η τιμή του εμπορεύματος κατά το διάστημα του Ιουλίου του 2005 καταγράφει μια έντονα ανοδική πορεία, έπειτα από τη συσσωρευτική κίνηση των μηνών Μαΐου και Ιουνίου ’05. Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια του τρέχοντος μηνός, η τιμή έχει εισέλθει εκ νέου σε ένα ανοδικό κανάλι τιμών, γύρω από το κρίσιμο όριο των 7,50 δολαρίων ανά MBTu. Η τιμή στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Αυγούστου του 2005 στην αγορά της Νέας Υόρκης (New York Mercantile Exchange) την Τρίτη 5 Ιουνίου του 2005, άνοιξε στα 7,50 δολάρια ανά MBTu και έπειτα από διακυμάνσεις στα επίπεδα των 7,50 – 7,70 δολαρίων ανά MBTu) έκλεισε στα 7,648 δολάρια. Η τιμή κατέγραψε άνοδο της τάξεως του 2,31%, ως αποτέλεσμα της ισχυρής αγοραστικής τάσης που επικράτησε στην αγορά του εμπορεύματος, αλλά και γενικότερα των ενεργειακών πρώτων υλών. Στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Σεπτεμβρίου του 2005, η τιμή του φυσικού αερίου έκλεισε στα 7,680 δολάρια ανά MBTu, σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 2,09%. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά του εμπορεύματος αποτελεί το γεγονός ότι τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγματεύονται με υψηλό premium σε σχέση με την τιμή της spot αγοράς. Το παραπάνω φαινόμενο δικαιολογείται τόσο από την ανοδική κίνηση της spot τιμής του φυσικού αερίου στη διάρκεια των τελευταίων συνεδριάσεων, όσο και από την προσδοκία ότι οι τιμές του εμπορεύματος θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε σχετικά υψηλά επίπεδα στο μέλλον, ως αποτέλεσμα των ανισορροπιών στις ενεργειακές αγορές. Σημαντικό παράγοντα για τη βραχυχρόνια κίνηση των τιμών θα διαδραματίσει ο παράγων ψυχολογία σε συνδυασμό με την ανακοίνωση των αποθεμάτων πετρελαίου στις Η.Π.Α. μέσα στις επόμενες ημέρες.


Στο International Petroleum Exchange, η τιμή του φυσικού αερίου κινήθηκε ανοδικά, καθώς έκλεισε στις 31,71 αγγλικές πένες ανά British thermal unit, καταγράφοντας κέρδη της τάξεως του 1,25%. Ο δείκτης IPE Natural Gas Index, ο οποίος αποτελεί σημείο διεθνούς αναφοράς για την τιμή του φυσικού αερίου, διαμορφώθηκε στις 30,18 αγγλικές πένες ανά British thermal unit στις 05/07/2005. Την παρούσα χρονική στιγμή, στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Αυγούστου στην αγορά της Νέας Υόρκης, η τιμή του εμπορεύματος κινείται πάνω από τους βραχυχρόνιους κινητούς μέσους όρους των 20 ημερών και των 30 ημερών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πορεία των τιμών είχε ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι τεχνικοί δείκτες να κινούνται σε ουδέτερες ζώνες τιμών. Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι ο ταλαντωτής RSI 14 ημερών την παρούσα χρονική στιγμή βρίσκεται στα επίπεδα του 49,65, εμφανίζοντας ανοδικές αποκλίσεις, γεγονός που κρίνεται θετικό για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του εμπορεύματος.


ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α.
Σύμφωνα με τις μελέτες του International Energy Agency και του Energy Information Administration για το μήνα Μάρτιο του 2005, η εκτίμηση για την παραγωγή των χωρών μελών του ΟΟΣΑ για το πρώτο 3μηνο του 2005 διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 297.266 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ενώ συγκεκριμένα για το μήνα Μάρτιο του 2005 προσδιορίσθηκε σε 100.575 εκατ. κυβικά μέτρα. Ειδικότερα, η αμερικάνικη πρωτογενής παραγωγή φυσικού αερίου εκτιμάται σε 191.562 εκατ. κυβικά μέτρα στο πρώτο τρίμηνο του έτους 2005, ενώ για το μήνα Μάρτιο, η παραγωγή ανήλθε σε 65.202 εκατ. κυβικά μέτρα. Για την περιοχή της Ευρώπης εκτιμάται ότι η παραγωγή της για το πρώτο 3μηνο του έτους 2005 ανέρχεται σε 95.358 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ για το μήνα Μάρτιο του 2005, η παραγωγή κυμάνθηκε στα επίπεδα των 31.791 εκατ. κυβικών μέτρων. Η συνολική παραγωγή για τις χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2005 εκτιμάται σε 10.347 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ πιο συγκεκριμένα, για το μήνα του Μάρτιο του 2005, η παραγωγή ανήλθε σε 3.586 κυβικά μέτρα.


Σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες, η συνολική ζήτηση των χωρών μελών του Ο.Ο.Σ.Α. κατά το πρώτο 3μηνο του 2005, εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 464.059 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ για το σύνολο του μηνός Μαρτίου το αντίστοιχο μέγεθος εκτιμήθηκε σε 100.579 εκατ. κυβικά μέτρα. Ειδικότερα, η αμερικάνικη ζήτηση για το φυσικό αέριο εκτιμάται σε 242.391 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ για το μήνα Μάρτιο, η ζήτηση ανήλθε σε 76.316 εκατ. κυβικά μέτρα. Για την περιοχή της Ευρώπης εκτιμάται ότι η ζήτηση για το πρώτο 3μηνο του έτους 2005 προσδιορίστηκε σε 184.947 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ για το μήνα Μάρτιο, η ζήτηση κυμάνθηκε στα επίπεδα των 58.330 εκατ. κυβικών μέτρων.

  Περιεχόμενα
Editorial: Βρήκαμε παπά... να θάψουμε και τους ζωντανούς!
¶ρθρο: Η Αγορά ΄Εργων Τέχνης
RoadShow: ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
¶ρθρο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Αφιέρωμα: Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αφιέρωμα: Κυπριακή οικονομία: Κάτω το έλλειμμα, «τρέχει» το Α.Ε.Π.
Αφιέρωμα: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Αφιέρωμα: Η αγορά των τυχερών παιχνιδιών
Editorial: 17 χρόνια επιτυχίας & αγώνα για την ελληνική κεφαλαιαγορά
Αγορά Εμπρευμάτων: Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων - Ανασκόπηση για το Μήνα Ιούνιο 2005
Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους: Με τις μετοχές που τρέχουν ή με αυτές που πρέπει;
Προτάσεις Αγοράς: Η ανοδική τάση των μετοχών βρίσκει «αντίκρισμα»
Επενδύσεις: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Παρουσιάσεις: ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Συνέντευξη: ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

 Όροι και προϋποθέσεις του site