Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2014-τ.406                              

RANDSTAND WORKMONITOR


 


ΤΙΤΛΟΣ: ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ


Η Randstad Hellas από το 2010 έχει θεσπίσει και διεξάγει την έρευνα Workmonitor, ώστε να αποτυπώνει τις τάσεις της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Για το 3ο τρίμηνο του 2014 ερευνά τη συνεργασία στον χώρο εργασίας καθώς και την εργασιακή εμπιστοσύνη και ικανοποίηση των Ελλήνων εργαζομένων.


Σύμφωνα με τα ευρήματα του Workmonitor της Randstad για το 3ο τρίμηνο του 2014, το 62% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσαν ότι αποδίδουν καλύτερα όταν εργάζονται μέσα σε ομάδα από ό,τι όταν εργάζονται ατομικά, ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς (49%) απάντησαν ότι τώρα πια συνεργάζονται πολύ περισσότερο με συναδέλφους τους από ό,τι έκαναν πέντε χρόνια πριν. Μόλις το 21% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι στην ειδικότητά τους η συνεργασία δεν είναι απαραίτητη. Αντίθετα, το 78% δήλωσε ότι η συνεργασία αποδίδει καλύτερα σε κατά πρόσωπο συναναστροφή από ό,τι σε «εικονικές ομάδες» (virtual teams), στις οποίες οι συνάδελφοι εργάζονται από διαφορετικές τοποθεσίες.


ΑΠΟΔΙΔΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΑΠ’ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ


 
ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΕΚΑΝΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ


 


Παρόλα αυτά, περίπου 9 στους 10 ερωτηθέντες (89%) δηλώνουν ότι η εργασία μέσα σε ομάδα προϋποθέτει συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες. Συγκεκριμένα, το 61% πιστεύει ότι οι άνθρωποι είναι συνεργατικοί από τη φύση τους, ενώ το 64% δήλωσε ότι για την προώθηση της ομαδικής εργασίας οι εταιρείες πρέπει να θέσουν διαδικασίες και πρακτικές, ώστε να προάγουν τη συνεργατικότητα αντί της ατομικής εργασίας και ανταγωνιστικότητας. Μάλιστα, το 76% πιστεύει ότι η εταιρεία τους χρειάζεται να καταναλώσει περισσότερο χρόνο στην προώθηση της συνεργατικότητας μεταξύ των εργαζομένων.

Από την άλλη πλευρά, μόλις το 45% των ελλήνων εργαζομένων δήλωσαν ότι η εταιρεία τούς προσέφερε τα απαραίτητα εργαλεία και την εκπαίδευση που απαιτείται έτσι ώστε να είναι σε θέση να εργάζονται σε ποικιλόμορφες ομάδες, τη στιγμή που το 92% δηλώνει ότι το να γνωρίζει κανείς τι κινητοποιεί τους συναδέλφους είναι σημαντικό για την προώθηση της συνεργατικότητας. Μόλις λίγοι παραπάνω από τους μισούς (53%) δήλωσαν ότι η συνεργατικότητα αναγνωρίζεται και ανταμείβεται από την εταιρεία τους, ωστόσο το 62% δήλωσε ότι όσο η αξιολόγησή τους βασίζεται στην ατομική τους επίδοση δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία στη συνεργασία. Τέλος, σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός πως το 74% συμφώνησε ότι οι ομάδες με ποικιλομορφία ξεπερνούν σε επίπεδο συνεργατικότητας τις ομάδες μελών από ίδια τμήματα.


ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ


Ο «δείκτης κινητικότητας» καταγράφει την πιθανότητα οι εργαζόμενοι να βρουν άλλη εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο συγκεκριμένος δείκτης αυξήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά κατά μία (1) μονάδα από το τελευταίο τρίμηνο, φτάνοντας στο 110. Η υψηλότερη αύξηση της κινητικότητας σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο παρατηρήθηκε στη Χιλή, τη Νέα Ζηλανδία (+7) και την Αυστρία (+6), ενώ η μεγαλύτερη μείωση κινητικότητας καταγράφηκε στην Ελβετία (-6) και το Μεξικό (-5).


Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η έρευνα αποκάλυψε ότι ο «δείκτης κινητικότητας» μειώθηκε ελαφρώς, από 101 το 2ο τρίμηνο, σε 100 το 3ο τρίμηνο του 2014, αλλά υπήρξε και μια αξιοσημείωτη μείωση, της τάξης του 6%, στον φόβο απώλειας της εργασίας, πέφτοντας στο 38% συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2014.


Η εμπιστοσύνη των εργαζομένων στην Ελλάδα για την εξεύρεση ανάλογης εργασίας μέσα στους επόμενους 6 μήνες αυξήθηκε κατά 6%, φτάνοντας στο 52%, συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2014. Αντίστοιχα, και η προσδοκία να απασχοληθούν μέσα στους επόμενους 6 μήνες σε μια διαφορετική θέση από αυτήν που έχουν σήμερα αυξήθηκε επίσης κατά 9%, καταγράφοντας ποσοστό 56%, βάσει του προηγούμενου τριμήνου.


Σύμφωνα με τα ευρήματα του Workmonitor της Randstad, στην Ελλάδα η εργασιακή ικανοποίηση μειώθηκε κατά 5% από το τελευταίο τρίμηνο, φτάνοντας στο 54%. Αντίστοιχη μείωση σημειώθηκε και στην Αργεντινή, το Λουξεμβούργο και την Ισπανία κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014. Αντίθετα, η Νορβηγία σημειώνει τον υψηλότερο δείκτη ευχαριστημένων εργαζομένων, ενώ έχει καταγραφεί μια μικρή αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης στη Βραζιλία, την Κίνα, τη Δανία καθώς και την Ελβετία.


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ


Η έρευνα Workmonitor υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2003 και καλύπτει πλέον 33 χώρες σε όλον τον κόσμο, περιλαμβάνοντας την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Η έρευνα πραγματοποιείται στην Ελλάδα ήδη από το 2010 και αποτυπώνει τις τάσεις που επικρατούν στην τοπική αγορά εργασίας. Η έρευνα Workmonitor της Randstad δημοσιεύεται 4 φορές τον χρόνο, αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας που παρατηρούνται τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε βάθος χρόνου.


Ο «δείκτης κινητικότητας» της έρευνας Workmonitor εντοπίζει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και στοχεύει στην καταγραφή των προσδοκιών και του αισθήματος ασφάλειας που νιώθουν, καθώς και της πιθανότητα μετακίνησής τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα εξαμηνιαίο πλαίσιο. Έτσι παρέχεται μια ουσιαστική κατανόηση των αισθητήρων της αγοράς και των τάσεων που διαμορφώνουν οι εργαζόμενοι. Πέρα από τις εργασιακές μετακινήσεις, μέρη της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΛΑΡΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΧΑ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ LEIGH OSTERGARD
RANDSTAND WORKMONITOR
ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ GIJS NAGEL
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ...METAXA
GREEK GAMING CONFERENCE 2014
ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site