Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2014-τ.406                              

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


TITΛΟΣ: Ο ΓΝΩΣΤΟΣ-ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


ΜΟΤΟ: Κάποια στιγμή το κράτος πρέπει να εμπιστευτεί τους έλληνες επιχειρηματίες. Με την έγκριση του προγράμματος θα πρέπει να δίνεται μια μεγάλη προκαταβολή (τουλάχιστον 30%), έτσι ώστε η επιχείρηση να υλοποιεί το πρώτο –και βασικότερο– μέρος του προγράμματος.


του Γρηγόρη Μηλόπουλου (gmil@Megaprojects.gr)


Τι είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα; Εξαρτάται ποιον ρωτάει κανείς. Η εύκολη απάντηση, που βρίσκεται στο μυαλό των περισσότερων, είναι το ΕΣΠΑ. Είναι όμως σωστή; Μάλλον όχι. Τουλάχιστον όχι απόλυτα. Υπάρχει μια κατηγορία ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία δημοσιεύονται και χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα γνωρίζουν καλά τα ελληνικά πανεπιστήμια, κάποιοι δήμοι και ένας κλειστός κύκλος μικρών και μεγάλων εταιρειών. Αυτόν τον κύκλο θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε, παρουσιάζοντας τα κυριότερα από αυτά και υποδεικνύοντας τρόπους εκμετάλλευσής τους.


Ο όρος «ΕΣΠΑ», όντας εύηχος και συνοπτικός, γρήγορα καθιερώθηκε στη συνείδηση των ελλήνων επιχειρηματιών ως συνώνυμο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αν και πράγματι πρόκειται για πόρους που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύκλο των συμβούλων τα προγράμματα αυτά χαρακτηρίζονται –όχι άδικα– ως ελληνικά. Η ελληνικότητά τους έγκειται στο γεγονός ότι η διαχείρισή τους πραγματοποιείται κυρίως από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Αυτό σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή επιτροπή δίνει κάποιες κατευθύνσεις, τις οποίες οφείλουν να σεβαστούν τα υπουργεία. Από κει όμως και πέρα, κάθε υπουργείο έχει την ευελιξία να δημιουργήσει τα δικά του προγράμματα, ύστερα από –πραγματική ή τυπική έστω– διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους κοινωνικούς και επιχειρηματικούς φορείς.

Φυσικό επακόλουθο της προαναφερθείσας διαδικασίας είναι η γραφειοκρατία. Αν και το ενδιαφέρον σε κάθε πρόσκληση του ΕΣΠΑ είναι πολύ μεγάλο, καθώς υπάρχει μεγάλη ανάγκη χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κάθε κλάδου, όσοι τελικά καταφέρουν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να το υλοποιήσουν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το εγκαταλείπουν, στην αρχή ή στην πορεία του έργου. Αυτό συμβαίνει για έναν πολύ απλό λόγο: εξαιτίας της ροής της χρηματοδότησης.

Στην πλειονότητα των προγραμμάτων, η επιχείρηση καλείται να πραγματοποιήσει πρώτα τις δαπάνες τις οποίες έχει περιγράψει στο επενδυτικό σχέδιο που έχει εγκριθεί και μετά, αφού συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ελεγχθεί επιτόπου από οικονομικό και τεχνικό κλιμάκιο, καταθέτει αίτηση για την αποπληρωμή τους. Εν τω μεταξύ, στη διάρκεια του έργου είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να εξεταστούν και άλλα αιτήματα παρατάσεων, τροποποιήσεων κ.λπ. Όλος αυτός ο κύκλος συνθέτει τελικά μια επίπονη και άκρως γραφειοκρατική διαδικασία, στη διάρκεια της οποίας ενδέχεται να δημιουργηθούν και εντάσεις μεταξύ των επιχειρηματιών, των συμβούλων, των ελεγκτών και της εκάστοτε Διαχειριστικής Αρχής.

Αν ψάξουμε να βρούμε τους υπαίτιους της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι περίφημοι «δικαιούχοι» των προγραμμάτων, θα διαπιστώσουμε πως αυτό δεν είναι καθόλου απλό. Εύκολα μπορεί κανείς να κατηγορήσει τα υπουργεία και τις Διαχειριστικές Αρχές. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υπάλληλοι σε αυτές τις υπηρεσίες είναι πρόθυμοι, ευγενικοί και εξυπηρετικοί (και ίσως λιγότεροι από όσο πραγματικά χρειάζεται). Η πηγή του προβλήματος είναι η ροή της χρηματοδότησης. Κάποια στιγμή το κράτος πρέπει να εμπιστευτεί τους έλληνες επιχειρηματίες. Με την έγκριση του προγράμματος θα πρέπει να δίνεται μια μεγάλη προκαταβολή (τουλάχιστον 30%), έτσι ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση να υλοποιήσει το πρώτο –και βασικότερο– μέρος του επενδυτικού της προγράμματος.

Ακούγεται ουτοπικό; Ίσως εξωπραγματικό; Κι όμως: στα κατεξοχήν ευρωπαϊκά προγράμματα –τα οποία χρηματοδοτούνται απευθείας από τις Βρυξέλλες– αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα και σε έργα εκατομμυρίων ευρώ, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα ποσοστό 30-60% της χρηματοδότησης, ανάλογα με το πρόγραμμα, κατατίθεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ας ξεφύγουμε λοιπόν λίγο από τα ελληνικά σύνορα και ας δούμε ποια είναι και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα «ευρωπαϊκά προγράμματα». Συνοπτικά σε αυτήν την πρώτη μας επαφή και αναλυτικότερα στην επόμενη σειρά των άρθρων.


ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (HORIZON 2020)

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

 Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

• Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου, με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων.

• Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία/μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.

• Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, η εξάντληση των ενεργειακών πόρων, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.


Σε σύγκριση με τα προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει απλουστευθεί, ώστε να επιταχυνθεί η έκδοση των χρηματοδοτικών αποφάσεων και να δίνεται το πράσινο φως για την υλοποίηση των νέων έργων το ταχύτερο δυνατό. Τα αποτελέσματα εκδίδονται το αργότερο πέντε μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνίας υποβολής ενώ το συμβόλαιο με την Επιτροπή πρέπει να υπογραφεί τους επόμενους τρεις μήνες και το έργο να ξεκινήσει αμέσως μετά.


ERASMUS+

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, Δραστηριότητες Νεολαίας, Αθλητισμός κ.τ.λ.).


Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα προηγούμενα προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, όπως μεταξύ άλλων το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης-LLP (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες). Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις/Key Actions για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία:


• Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων/Learning Mobility of Individuals

Τα σχέδια κινητικότητας παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μιαν άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.


• Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις/Εταιρικές Σχέσεις αποτελούν αποκεντρωμένη δραστηριότητα και αφορούν σχέδια συνεργασίας που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες οργανισμούς να αντιμετωπίζουν από κοινού σημαντικά θέματα, να αναπτύσσουν συνεργασίες και να μοιράζονται καινοτόμες πρακτικές.


• Δράση 3: Μεταρρυθμίσεις της δημόσιας πολιτικής των κρατών-μελών

Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας, τη διεξαγωγή διασυνοριακών εθνικών μελετών και την υποστήριξη ειδικών προγραμμάτων δράσης, περιλαμβανομένης και της διαδικασίας Μπολόνια για την ανώτατη εκπαίδευση και της Κοπεγχάγης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (CREATIVE EUROPE)

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» αξιοποιεί την πείρα και την επιτυχία των προγραμμάτων «Πολιτισμός» και «MEDIA», που στήριξαν τον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα για περισσότερα από 20 χρόνια. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει:


• Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», για την υποστήριξη των παραστατικών και εικαστικών τεχνών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων τομέων.

• Το υποπρόγραμμα «MEDIA», το οποίο θα παρέχει χρηματοδότηση στον κινηματογράφο και τον οπτικοακουστικό τομέα.

• Μια διατομεακή συνιστώσα, η οποία θα υποστηρίξει τη συνεργασία στη χάραξη πολιτικής, τα οριζόντια μέτρα και τον νέο χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα λειτουργήσει από το 2016.


Η «Δημιουργική Ευρώπη» θα χρηματοδοτήσει τουλάχιστον 250.000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, 2.000 κινηματογραφικές αίθουσες, 800 ταινίες και 4.500 μεταφράσεις βιβλίων. Θα δημιουργήσει επίσης έναν νέο χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρές πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια ύψους έως και 750 εκατ. ευρώ.


ΕΠΙΛΟΓΟΣ


Η παρουσίαση των προγραμμάτων θα μπορούσε κυριολεκτικά να αποτελέσει αντικείμενο μιας εγκυκλοπαίδειας. Κάθε πρόγραμμα έχει υποπρογράμματα και κάθε υποπρόγραμμα δημοσιεύσει προσκλήσεις που εμπεριέχουν υποπροσκλήσεις κ.ο.κ. Επιπροσθέτως, δεν υπάρχει ένα κεντρικό σημείο πληροφόρησης για όλα τα προγράμματα, με συνέπεια ο ενδιαφερόμενος να βρίσκεται μπροστά σε έναν ωκεανό ιστοσελίδων και εγγράφων και να χάνεται πολύτιμη πληροφορία. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει στα συγκεκριμένα προγράμματα (καθώς είναι ανοικτά σε οποιαδήποτε επιχείρηση, όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθιστά επιτακτική την ανάγκη χρησιμοποίησης ενός εξειδικευμένου συμβούλου σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Στα επόμενα άρθρα θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα κυριότερα προγράμματα καθώς και τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υποβολής προτάσεων.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΛΑΡΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΧΑ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ LEIGH OSTERGARD
RANDSTAND WORKMONITOR
ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ GIJS NAGEL
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ...METAXA
GREEK GAMING CONFERENCE 2014
ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site