Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2014-τ.407                              

Από τη Λέττα Καλαμαρά


Έξω να πάμε καλά!
Η γνωστή, και πολλάκις ειπωμένη για διάφορους λόγους, φράση «έξω πάμε καλά» στην περίπτωση του επιχειρείν δεν ισχύει. Οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις στην πλειονότητά τους δεν παράγουν διεθνώς ανταγωνιστικά και εμπορεύσιμα προϊόντα. Συνεπώς, εγκλωβίζονται στην τοπική αγορά όπου εδρεύουν και προσπαθούν να επιβιώσουν ακολουθώντας τακτικές όπως περιορισμό του περιθωρίου κέρδους, μείωση δαπανών –που αφορά κυρίως το ανθρώπινο κεφάλαιο– ελαχιστοποίηση επενδύσεων του τεχνολογικού εξοπλισμού και εκσυγχρονισμού και μηδενισμό χρηματοδότησης παραγωγής και δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι στρεβλώσεις του εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας καταπνίγουν τις προσπάθειες εξωστρέφειας των περισσότερων επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Μια εύθραυστη και μερική ανάκαμψη», η Ελλάδα παρουσίασε επιδείνωση των δεικτών απασχόλησης, του αριθμού των επιχειρήσεων και της προστιθέμενης αξίας.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα απώλεσε το 27% των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούσαν οι ΜΜΕ και το 33% της προστιθέμενης αξίας που παρήγαγαν, ενώ ο αριθμός τους μειώθηκε περισσότερο από 200.000. Οι επιχειρήσεις που απέμειναν, στην πλειοψηφία τους, δεν καρπώθηκαν μέρος της θετικής επίδρασης, αφού η μεγάλη πλειονότητα αυτών δραστηριοποιείται σε κλάδους μη διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών. Το γεγονός αυτό παρατηρείται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και τείνει να αποτελέσει εγγενές και δυσεπίλυτο πρόβλημα της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με την έκθεση, το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενώ τονίζεται ότι πρέπει να γίνουν πολιτικές παρεμβάσεις έτσι ώστε να ενισχυθεί η τάση διεθνοποίησής τους, η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα δημοσίων συμβάσεων, η ανάδειξη της καινοτομίας και η βελτίωση των δεξιοτήτων.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΙΑΣ
ΣΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΤΕΛΜΑ Η ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
ΔΕΛΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
DIGITAL BANKING CONFERENCE 2014
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 Όροι και προϋποθέσεις του site