Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2014-τ.408                              

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


 


Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Κέντρο Αειφορίας (CSE), με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI), κατά την τριετία 2012-2014, πάνω από 55 εκατ. ευρώ διαθέτουν οι ελληνικές εταιρείες σε δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.


του Γιώργου Καλούμενου


Ως εταιρική κοινωνική ευθύνη συνήθως εννοείται η ηθική συμπεριφορά μιας επιχείρησης στις σχέσεις της με την κοινωνία. Ειδικότερα, αυτό σημαίνει τις υπεύθυνες ενέργειες της διοίκησής της κατά τις σχέσεις της με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders).

Λόγω του πολυσύνθετου χαρακτήρα της έννοιας δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόλο που χρησιμοποιείται ευρύτατα στον δημόσιο διάλογο διεθνώς.

Η διαφορετικότητα των ορισμών συνδέεται με τη διαφορετική φιλοσοφία, τον διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης κάθε χώρας, τις διαφορετικές προτεραιότητες που υπάρχουν στις διάφορες περιφέρειες.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: «Εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους».

Η ιδέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει σχέση με τον τρόπο που μια εταιρεία εφαρμόζει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη υποδηλώνει ότι μια εταιρεία ασχολείται σοβαρά όχι μόνο με την αποδοτικότητα και την ανάπτυξή της, αλλά και με τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό της. Πρέπει επίσης να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους εκφραζόμενους προβληματισμούς των ενδιαφερόμενων μερών της: εργαζομένων, μετόχων, πελατών, προμηθευτών και της κοινωνίας γενικότερα.

Παρά τους διαφορετικούς ορισμούς, υπάρχουν τρία σημεία για τα οποία υπάρχει συναίνεση. Το ένα είναι ο εθελοντικός χαρακτήρας της ΕΚΕ. Είναι όλες οι δράσεις που οι εταιρείες εφαρμόζουν πέρα από τον νόμο. Το δεύτερο είναι η στενή σχέση της με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και το τρίτο το ότι είναι στρατηγική επιλογή της επιχείρησης και όχι απλά δευτερεύουσα περιστασιακή επιλογή.


ΠΑΝΩ ΑΠΟ 55 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ


Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Κέντρο Αειφορίας (CSE), με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI), κατά την τριετία 2012-2014, πάνω από 55 εκατ. ευρώ διαθέτουν οι ελληνικές εταιρείες σε δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

 Πρόκειται τόσο για πολυεθνικές εταιρείες (21%) όσο και για μεγάλες εθνικές (60%) και μικρομεσαίες (19%) εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ποσοστό 14,3% επί του συνόλου των υφιστάμενων εταιρειών, της ενέργειας (12%), των κατασκευών και κατασκευαστικών υλικών (12%), των τροφίμων και ποτών (12%), των τηλεπικοινωνιών (9,5%) και των εξορύξεων και μεταλλευτικών προϊόντων, των υπηρεσιών και προϊόντων υγείας και διαφόρων ομίλων εταιρειών σε ποσοστό 7,1% των υφιστάμενων εταιρειών ανά κλάδο. Θετική εντύπωση προκαλεί η διαπίστωση ότι, παρά τη δυσμενή οικονομική κατάσταση των τελευταίων ετών, το 67% των εταιρειών διατήρησαν σταθερά τα έξοδά τους για ενέργειες ΕΚΕ, ενώ το 17% των εταιρειών τα αύξησαν. Εξάλλου, στα άμεσα σχέδια, τουλάχιστον οκτώ –στις δέκα– εταιρειών (83%) εντάσσεται η διατήρηση των δαπανών στα ίδια επίπεδα, ενώ οι υπόλοιπες (17%) σκοπεύουν να τις αυξήσουν. Ωστόσο, η ανάπτυξη των δράσεων ΕΚΕ δεν παύει να πραγματοποιείται μετ' εμποδίων, καθώς στην πρώτη θέση των προβλημάτων (50%) βρίσκονται η έλλειψη μέτρησης ποσοτικών αποτελεσμάτων από κάθε ενέργεια και η αβεβαιότητα για τα οφέλη από αυτές, ενώ το 35% των εμποδίων πηγάζουν από τη λειτουργία, την πολιτική και τη γενικότερη κατάσταση της εταιρείας (έλλειψη προσωπικού, κινήτρων υπαλλήλων, χρημάτων, χρόνου, υποστήριξης) και το 6% από την έλλειψη ικανού νομοθετικού πλαισίου.


ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟ 31% ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΚΕ


Οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν την κοινωνία καλύπτουν πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο (31,1% το 2014) στον συνολικό τους προϋπολογισμό για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

 Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις στην Ελλάδα επιδεικνύουν ενδιαφέρον για θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και για εκπόνηση απολογισμών βιωσιμότητας, ωστόσο υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης για την περαιτέρω διείσδυση των αρχών ΕΚΕ σε αξιόλογο ποσοστό εταιρειών και σε μεγαλύτερο φάσμα δραστηριοτήτων.

 Αυτό καταδεικνύει μελέτη της ICAP για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, στην οποία παράλληλα σημειώνεται ότι η υπάρχουσα οικονομική ύφεση και η συρρίκνωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων έχουν οδηγήσει σε μείωση των προϋπολογισμών για δράσεις ΕΚΕ τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τον πυλώνα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα και την πολυδιάστατη έκφανση του κοινωνικού τους ρόλου, δεδομένης της οικονομικής ύφεσης που βιώνει η χώρα την τελευταία πενταετία.

 Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν την κοινωνία καλύπτουν πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο (31,1% το 2014) στον συνολικό τους προϋπολογισμό για δράσεις ΕΚΕ. Ακολουθούν οι δράσεις σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό (28,9% του συνολικού προϋπολογισμού ΕΚΕ), το περιβάλλον (23,9%) και την αγορά (16,1%).

 Ωστόσο, παρά την κατανόηση για τη σημαντικότητα της ΕΚΕ, η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (53,6%) θεωρεί ότι ο βαθμός εφαρμογής των πρακτικών ΕΚΕ από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 στην Ελλάδα εκδόθηκαν γύρω στους 35 απολογισμούς βιωσιμότητας βάσει των Κατευθυντηρίων Οδηγιών του GRI. Οι απολογισμοί που έχουν καταχωριστεί στο GRI προέρχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς διαφόρων μεγεθών και δραστηριοτήτων.


ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΕ


Εξάλλου, πρακτικές προτάσεις για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη κατέθεσαν οι εκπρόσωποι 60 και πλέον επιχειρήσεων και φορέων και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση που διοργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 Το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη καταρτίστηκε από επιτροπή την οποία συγκάλεσε και συντόνισε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 Τα κύρια συμπεράσματα, όπως αναπτύχθηκαν και καταγράφηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, συνοψίζονται στα ακόλουθα κύρια σημεία:


• Η υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και στη χώρα μας είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό και θετικό βήμα.

• Το όραμα για την εθνική στρατηγική, όπως αναφέρεται στο σχέδιο, ξεκαθαρίζει και υπογραμμίζει ορθά την αναγκαιότητα η Πολιτεία να συμβάλει έτσι ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να συμπράξουν σε μια αναπτυξιακή διαδικασία που στηρίζεται στην ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην κοινωνική συνοχή (triple bottom line).

• Η «συνεργατική προσέγγιση» στην οποία στηρίχθηκε ο αρχικός σχεδιασμός και προβλέπεται ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής είναι καταλυτικός παράγοντας για το νέο, σύγχρονο αναπτυξιακό πρότυπο που περιγράφεται από το σχέδιο.

• Έτσι, το σχέδιο συμπερασματικά θα πρέπει να αποτελεί στην τελική του έκδοση καταρχήν μια δήλωση αυτοδέσμευσης της Πολιτείας για την προώθηση και στην Ελλάδα ενός νέου, σύγχρονου αναπτυξιακού προτύπου, με συνεργατική προσέγγιση, και να προβλέπει συναφείς στόχους και μέτρα για την υλοποίησή του.

• Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση της υφιστάμενης γνώσης και εμπειρίας που προέρχεται από το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, αλλά πρωτίστως και από όσες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μέχρι σήμερα πρωτοστατήσει και ηγηθεί στην ενσωμάτωση των αρχών και πρακτικών της ΕΚΕ, με προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, οφείλει να αποτελεί ένα από τα κύρια μέτρα εφαρμογής του σχεδίου.

• Η υιοθέτηση και αποσαφήνιση του πιο πρόσφατου ορισμού της έννοιας «ΕΚΕ» σύμφωνα με την αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 2011-14 είναι αναγκαία ώστε να τεκμηριώνεται ο «εθελοντικός χαρακτήρας» της για τις επιχειρήσεις αλλά και η σημασία της προσαρμογής τής επιχειρηματικής στρατηγικής ανάλογα με τη φύση, το εύρος και τον κλάδο δραστηριότητας κάθε επιχείρησης. Δεδομένου του ότι η ΕΚΕ θεωρεί –ως προϋπόθεση– τη συμμόρφωση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οριοθετείται σαφώς από το πώς κάθε επιχείρηση (ή οργανισμός) μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, πέραν των υποχρεώσεών της για συμμόρφωση. Για τον σκοπό αυτό, κάθε επιχείρηση καλείται να αξιολογήσει τα θέματα που είναι ουσιώδη και στα οποία θα εστιάσει κατά προτεραιότητα, αναλαμβάνοντας σχετικές πρωτοβουλίες. Δεν υπάρχει ένα «μοντέλο που να ταιριάζει σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς» (“No one size fits all”). Η ωριμότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και όλων των άλλων εμπλεκομένων είναι σημαντική προϋπόθεση στην εφαρμογή της ΕΚΕ.

• Είναι κρίσιμη και πρακτικά αναγκαία η ανάδειξη και επεξήγηση της σημασίας που έχει η ΕΚΕ για τις επιχειρήσεις ως εθελοντική δέσμευση για συνεισφορά στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων που είναι ουσιώδη για την επιχειρηματική λειτουργία και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε βάθος χρόνου (μακρόχρονη προσέγγιση) και θα πρέπει να αποσαφηνίζεται σε αντιπαραβολή με τον ρόλο και την ευθύνη της Πολιτείας, που αποτελεί η ίδια «πρότυπο» με τον τρόπο που λειτουργεί.


ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ENTERPRISE 2020


Οι εταιρείες, μέσω συνεργειών, μπορούν να αναπτύξουν πρακτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους μέσα από ενεργή εμπλοκή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Enterprise 2020”.

Το πρόγραμμα “Enterprise 2020” είναι μια πρωτοβουλία του CSR Europe που υποστηρίζει την ανάπτυξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, βοηθά στη βελτιστοποίηση των συνεργειών με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο την ηγετική θέση της Ευρώπης στο θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ).

Αυτό θα γίνει εφικτό με την ανάπτυξη, εφαρμογή και συμβολή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργειών απέναντι σε βασικές κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι οποίες –προεκτεινόμενες μέχρι το 2020– θέτουν σοβαρά υπό αμφισβήτηση τα παραδοσιακά μας μοντέλα τρόπου διαβίωσης, κατανάλωσης και κατανομής των πόρων.

 Αυτές οι κοινωνικές πιέσεις και κατευθύνσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, τη νέα παγκόσμια διακυβέρνηση, την κλιματική αλλαγή, την ανεπάρκεια των πόρων, τη δημογραφική αλλαγή, τον κοινωνικό διαχωρισμό, την επιτάχυνση της τεχνολογίας και πολλές άλλες.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα “Enterprise 2020” εξετάζει το πώς οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται και δρουν προληπτικά απέναντι σε αυτές τις παγκόσμιες τάσεις, επιφέροντας αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, στην οργανωτική δομή τους και στους ανθρώπους τους. Οι συνέργειες μεταξύ των εταιρειών θα πρέπει:


• Να είναι καινοτόμες

• Να στοχεύουν στην επίλυση μίας ή περισσοτέρων κοινωνικών προκλήσεων

• Να έχουν σχέση με βιώσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες

• Να παράγουν προστιθέμενη αξία από τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη

• Να μεταφέρονται εύκολα σε άλλους κλάδους, περιοχές κ.λπ.


Ποια είναι τα οφέλη;


• Προβολή των πρωτοβουλιών, οι οποίες θα αναγνωριστούν για τη συμβολή τους στο όραμα και τη στρατηγική “Europe 2020” στο μεγάλο συνέδριο που θα οργανωθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στις Βρυξέλλες.

• Συμμετοχή στην ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση κοινωνικών και επιχειρηματικών προκλήσεων.

• Στενή συνεργασία με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.

• Ενίσχυση των σχέσεων με όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ


ΤΝΤ

«ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΕΛΠΙΔΑ» ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ


Χαμόγελα, ελπίδα και είδη πρώτης ανάγκης σε 17 κοινωνικούς φορείς για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, στο πλαίσιο της καινοτόμου συνεργατικής δράσης «Δέματα αγάπης και κοινωνικής προσφοράς» θα βρουν τους αποδέκτες τους που έχουν ανάγκη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μεταφέρουμε ελπίδα», μια συνεργατική δράση, η οποία αναπτύσσεται βασιζόμενη στην ενεργή συμμετοχή του δικτύου επιχειρήσεων πελατών της ΤΝΤ, καθώς και στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, του ανθρώπινου δυναμικού και του υπερσύχρονου στόλου που διαθέτει η εταιρεία ταχυμεταφορών ΤΝΤ.

 Το πρόγραμμα «Μεταφέρουμε ελπίδα» λανσαρίστηκε στις 17 Οκτωβρίου, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας, και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 18 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια στο πλαίσιο της οποίας εταιρεία, συνεργάτες και δίκτυο επιχειρήσεων/πελατών συλλέγουν και μεταφέρουν είδη πρώτης ανάγκης τα οποία έχουν επισημανθεί από τους ίδιους τους φορείς μέσω του μηχανισμού καταγραφής κοινωνικών αναγκών του QualityNet Foundation, σε 17 φορείς στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο της Κρήτης που υποστηρίζουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Συγκεκριμένα, η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, όπως ρουχισμού, παιχνιδιών, βιβλίων, σχολικών ειδών, ειδών υγιεινής και προσωπικής φροντίδας, λευκών ειδών και τροφίμων μακράς διαρκείας μη ευπαθών, θα πραγματοποιείται έως τις 12 Δεκεμβρίου 2014. Από τις 15 έως και τις 17 Δεκεμβρίου οι εργαζόμενοι της εταιρείας θα τα διαχωρίσουν, θα τα κατηγοριοποιήσουν σε ομάδες και θα τα συσκευάσουν, και στη συνέχεια στις 18 Δεκεμβρίου οι οδηγοί της TNT θα τα μεταφέρουν στους 17 φορείς. Στόχος είναι πριν τα Χριστούγεννα όλοι όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα να προσφέρουν χαρά και αγάπη στα παιδιά και στις οικογένειές τους.

Με αυτό το πρόγραμμα αναδεικνύεται η αξία της κοινωνικής προσφοράς των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού τους και η δυναμική της συνεργασίας για την επίτευξη και την παραγωγή ουσιαστικού κοινωνικού έργου, ειδικότερα στις σημερινές δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που βιώνουν πολλοί συνάνθρωποί μας.


ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ


Ο απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξής της συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο ποιοτικούς απολογισμούς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.

Την κάλυψη του υψηλότερου επιπέδου δεικτών A+ κατά το πρότυπο GRI-G3.1 πέτυχε ο απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης 2013 της εταιρείας Σωληνουργεία Κορίνθου.

Πρόσφατα, και ο ίδιος ο φορέας GRI (Global Reporting Initiative) επιβεβαίωσε ότι πληροί τις απαιτήσεις για το επίπεδο Α+. Σημειώνεται πως στην Ελλάδα ελάχιστοι απολογισμοί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) έχουν επιτύχει το επίπεδο αυτό.

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, το επίπεδο κάλυψης των δεικτών του διεθνούς αυτού προτύπου απολογισμών ΕΚΕ αντικατοπτρίζει την ποιότητα του εκάστοτε απολογισμού και ταυτόχρονα αποτελεί στοιχείο διαφάνειας και δέσμευσης της εταιρείας απέναντι στους συμμετόχους της. Στον απολογισμό 2013 της «Σωληνουργεία Κορίνθου» παρουσιάζονται σε πλήρη ανάπτυξη παραπάνω από 70 ποιοτικοί και 50 ποσοτικοί δείκτες του διεθνούς προτύπου GRI-G3.1.

Η «Σωληνουργεία Κορίνθου» δημοσιεύει από το 2008 και σε ετήσια βάση Απολογισμό Δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με το διεθνές πλαίσιο οδηγιών Απολογισμών ΕΚΕ, GRI-G3 και GRI-G3.1, του οργανισμού Global Reporting Initiative (
www.globalreporting.org).

 Με σκοπό την αύξηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας, η «Σωληνουργεία Κορίνθου» φέτος ανέθεσε και στον οργανισμό GRI τον έλεγχο του επιπέδου εφαρμογής των δεικτών GRI-G3.1 στον απολογισμό της. Ο οργανισμός GRI μετά από έλεγχο επιβεβαίωσε ότι ο απολογισμός 2013 της εταιρείας πληροί τις απαιτήσεις του επιπέδου εφαρμογής Α+ και εξέδωσε σχετικό επιπρόσθετο πιστοποιητικό από αντίστοιχο έλεγχο ανεξάρτητου φορέα στην Ελλάδα.

Για τη «Σωληνουργεία Κορίνθου» η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών της να λειτουργεί με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, να συμβάλει στην ανάπτυξη των κοινοτήτων δίπλα στις οποίες δραστηριοποιείται και να σέβεται τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων, των επενδυτών, των μετόχων, των πελατών, καθώς και των άλλων συμμετόχων της. Άλλωστε, ο ετήσιος απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί για την εταιρεία ένα πολύ σημαντικό μέσο επικοινωνίας με όλους τους συμμετόχους της και παράλληλα συμβάλλει στη βέλτιστη διαχείριση των θεμάτων που την απασχολούν. Για τον λόγο αυτό, ο απολογισμός εστιάζεται:


• στην παρουσίαση της στρατηγικής προσέγγισης της εταιρείας αναφορικά με την εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη,

• στην παρουσίαση συνολικών και συγκρίσιμων ανά τα έτη επιδόσεων,

• στην ανταπόκριση σε ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμέτοχους κατά το έτος αναφοράς.


ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

4ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Η Μαρινόπουλος ΑΕ προχώρησε στην έκδοση του 4ου Απολογισμού Βιώσιμης και Υπεύθυνης Ανάπτυξης, που αφορά το 2013. Ο απολογισμός, όχι μόνο διατηρεί το επίπεδο συμφωνίας «Core» ακολουθώντας τις διεθνείς οδηγίες G4 (έκδοση 2013) του Global Reporting Initiative, αλλά και συμπεριλαμβάνει 180 ποσοτικούς δείκτες για λόγους διαφάνειας (από 145 την προηγούμενη χρονιά) και 24 ποσοτικούς στόχους για λόγους πρακτικής δέσμευσης.

Η έκδοση του απολογισμού βιώσιμης και υπεύθυνης ανάπτυξης αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας, διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα εργαλείο διαχείρισης της υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία εσωτερικά. Αναλυτικότερα, παρατίθενται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της εταιρείας:


• Επέφερε μέση μείωση 7% στο κόστος των καθημερινών αγορών των καταναλωτών.

• Αύξησε κατά 17% τις οικογένειες που επωφελούνται από τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, σε πάνω από 1.400. Αύξησε, παράλληλα, κατά 72% την αξία των προϊόντων που διανεμήθηκαν από τα Κοινωνικά Παντοπωλεία το 2013.

• Έχει εγγράψει πάνω από 500.000 άτομα στο εκπτωτικό πρόγραμμα για κοινωνικά ασθενέστερους.

• Με 12.245 εργαζομένους (39 διαφορετικών εθνικοτήτων) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιώτες εργοδότες στην Ελλάδα.

• Στήριξε τις τοπικές οικονομίες. Το ποσοστό των προμηθειών τροφίμων που έγιναν από εγχώριους προμηθευτές (περιλαμβανομένων και εισαγωγών από τοπικούς προμηθευτές) έφτασε το 86% των συνολικών αγορών.

• Επένδυσε 12 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του δικτύου της.

• Εγκαινίασε 16 νέα καταστήματα δικαιόχρησης μέσα στο 2013.

• Μείωσε τις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 8,9%, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 6,7%, τη χρήση χαρτιού για εμπορικούς σκοπούς κατά 25,7%, τη χρήση νερού κατά 26,4% και τη συνολική ποσότητα ψυκτικών υλικών κατά 8%.

• Το 100% των προμηθευτών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Carrefour υπέγραψαν ότι τηρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH.

• Μείωσε περαιτέρω το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα με συνολικές επενδύσεις ύψους 5,5 εκατ. ευρώ.

• Αύξησε τον αριθμό διαθέσιμων βιολογικών προϊόντων στα καταστήματά της κατά 21%. Σε κάθε 1.000 τρόφιμα που πωλούνται στα καταστήματά της σχεδόν τα 6 είναι βιολογικά.

• Διατήρησε το ποσοστό προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Carrefour σε επίπεδο πάνω από 26% των συνολικών πωλήσεων.

• Εκπαίδευσε τουλάχιστον μία φορά πάνω από το 21% των εργαζομένων της μέσα στο 2013.

• Διατήρησε το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές θέσεις σε πάνω από 40%.


BRITISH AMERICAN TOBACCO HELLAS

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΕΓΗ ΣΕ 12 ΠΟΛΙΤΕΣ


Κατοικία σε 12 πολίτες που αντιμετωπίζουν βασικό πρόβλημα στέγασης δίνει με πρωτοβουλία της η British American Tobacco Hellas. Με την ενέργεια «Μαζί φτιάχνουμε σπίτι», η εταιρεία ανέλαβε την πλήρη αποκατάσταση δύο σχεδόν εγκαταλελειμμένων σπιτιών στο κέντρο της Αθήνας, που έχουν παραχωρηθεί και λειτουργούν από τη μη κυβερνητική οργάνωση «Ανθρώπινοι Άνθρωποι» και τον Δήμο Αθηναίων. Οι εργαζόμενοι της British American Tobacco Hellas στην Ελλάδα ανέλαβαν την ολοκλήρωση των εργασιών, παραδίδοντας δύο έτοιμες Κοινωνικές Κατοικίες για να στεγάσουν πολίτες που θα επιλεγούν από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Συγκεκριμένα, τα σπίτια βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Νικόλαου Αχαρνών και αποκαταστάθηκαν πλήρως από την British American Tobacco Hellas, που αφιέρωσε παράλληλα μία εργάσιμη ημέρα για όλους τους εργαζομένους προς τον σκοπό αυτό. Την παράδοση των Κοινωνικών Κατοικιών στην οργάνωση «Ανθρώπινοι Άνθρωποι» και στον Δήμο Αθηναίων έκαναν οι εργαζόμενοι της εταιρείας, που ολοκλήρωσαν εργασίες όπως βάψιμο, συναρμολόγηση επίπλων και διακόσμηση, στα σπίτια που θα διατεθούν για να φιλοξενήσουν άτομα και οικογένειες που είναι ή κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς στέγη.

«Η πρωτοβουλία που αναλάβαμε έχει ως στόχο να απαντήσει σε ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που δυστυχώς διογκώνεται, λόγω της κρίσης των τελευταίων ετών, αυτό της απώλειας στέγης» αναφέρει ο διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της British American Tobacco Hellas, κ. Στέφανος Διανέλλος. «Συνεχίζοντας να δίνουμε αξία καθημερινά στην ελληνική κοινωνία μέσα από τη δραστηριότητά μας θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωση να κοιτάμε δίπλα μας βοηθώντας, όσο αυτό είναι εφικτό, ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους αυτούς και στην προσπάθειά τους για αναζήτηση απασχόλησης και επαγγελματική κατάρτιση».


ALPHA BANK

«ΧΕΡΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ


Η υποστήριξη αφενός ευπαθών ομάδων (άποροι, πολύτεκνοι, ηλικιωμένοι) και αφετέρου η στήριξη ελληνικών επιχειρήσεων από τις οποίες προμηθεύεται η τράπεζα τρόφιμα είναι οι στόχοι του προγράμματος «Χέρι Βοηθείας» που ξεκίνησε ως πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Alpha Bank, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της το 2012.

 Συγκεκριμένα, η αγορά των προϊόντων πραγματοποιήθηκε από τις εταιρείες: 3Α (φασόλια), Agrino (ρύζι), Αφοί Χαϊτόγλου (μαρμελάδα), Γεωφρούτα Ελλάς (Σύκα Ευβοίας), Κρόνος (κομπόστα), Κύκνος (τομάτα κονσέρβα), Μέλισσα (ζυμαρικά), Μύλοι Θράκης (αλεύρι), Nutria (λάδι), Παπαδοπούλου (μπισκότα), Πίττας ΑΕΒΕ (μέλι), Σιούρας ΑΓΒΕ (ελιές καλαμών), Φάκλαρης (λάδι) και Φλόκος (κονσέρβες). Τη συσκευασία, τοποθέτηση και διανομή των προϊόντων ανέλαβε η εταιρεία Corporate Promotions.

Σημειώνεται ότι τα δύο πρώτα έτη το πρόγραμμα κάλυψε γεωγραφικά περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης, του Νομού Αττικής και περιχώρων, ενορίες της Ξάνθης, της Κοζάνης, του Καρπενησίου, της Ηγουμενίτσας, ενορίες των Μητροπόλεων Νίκαιας, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και της Μητροπόλεως Πατρών. Φέτος, το πρόγραμμα επισκέφθηκε ενορίες των Μητροπόλεων Φλώρινας, Έδεσσας, Άρτας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Καρδίτσας και Τρικάλων, ενώ τρόφιμα παραδόθηκαν επιπλέον στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Περάματος, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χαλανδρίου, στον Όμιλο για την Unesco Πειραιώς και Νήσων, στον Πανελλήνιο Σύλλογο για άτομα με εγκεφαλική παράλυση και Σύνδρομο Down, στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας και στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού. Μέχρι τώρα, συνολικά, έχουν παραδοθεί 11.500 τροχήλατα σακίδια.


UNILEVER

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Τριετή συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων σύναψε η Unilever, με στόχο να αντιμετωπιστούν η σπατάλη τροφίμων και η πείνα στην Ευρώπη, αλλά και να εξαλειφθεί η σπατάλη τροφίμων από την εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων της εταιρείας.

 Η συμφωνία βασίζεται στις υπάρχουσες σχέσεις που διατηρεί η Unilever σε 13 χώρες της Ευρώπης με τοπικές τράπεζες τροφίμων. Χάρη σε αυτές τις συνεργασίες, παρέχονται κάθε χρόνο περισσότερα από 3 εκατομμύρια γεύματα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

 Στην Ελλάδα, η ΕΛΑΪΣ-Unilever Ηellas στηρίζει τις δράσεις της Ελληνικής Τράπεζας Τροφίμων, που σιτίζει περισσότερους από 218 φορείς –35.000 οικογένειες– προσφέροντας τα τελευταία 19 χρόνια περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο συσκευασίες προϊόντων της.

 Όπως δήλωσε ο Γρηγόρης Αντωνιάδης, διευθυντής Επικοινωνίας της ΕΛΑΪΣ-Unilever Ηellas, «η συνεργασία αυτή, που ξεκίνησε από την ίδρυση της Ελληνικής Τράπεζας Τροφίμων το 1995, μας κάνει ιδιαίτερα ευτυχείς, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα, δωρίζοντας προϊόντα μας, να στηρίξουμε χιλιάδες συνανθρώπους μας. Το 2014 μάλιστα κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς τη μείωση της σπατάλης, εξασφαλίζοντας ότι κανένα προϊόν μας δεν θα καταλήγει στη χωματερή, καθώς είτε δωρίζεται είτε ανακυκλώνεται».

 «Η καίριας σημασίας συμφωνία της Unilever με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων έρχεται ακριβώς τη στιγμή που τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι περισσότεροι από 120 εκατομμύρια άνθρωποι –ή σχεδόν το ένα τέταρτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού– αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ παράλληλα περισσότεροι από 100 εκατομμύρια τόνοι φαγητού καταλήγουν κάθε χρόνο στα σκουπίδια των Ευρωπαίων» επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.


EUROBANK

ΓΙΑ 12Η ΧΡΟΝΙΑ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»


Το πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» υλοποιεί για 12η συνεχή χρονιά η Eurobank.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες δράσης του ολοκληρωμένου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ομίλου Eurobank, ο οποίος εδώ και χρόνια εστιάζει την κοινωνική του δράση στους τομείς της παιδείας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας.

 «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» ξεκίνησε το 2003 και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το πρόγραμμα έχει βραβεύσει συνολικά 14.000 αριστούχους μαθητές και έχει αναδειχθεί σε έναν θεσμό με μεγάλη αναγνώριση από την εκπαιδευτική κοινότητα, τους καθηγητές, τους μαθητές και τους γονείς τους, σε όλη την Ελλάδα. Επί 12 συνεχή χρόνια, «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» στέκεται δίπλα στους νέους και αποδεικνύει τη συνέπεια της τράπεζας για σταθερές σχέσεις, τόσο με τους πελάτες και συνεργάτες της όσο και με την κοινωνία στο σύνολό της.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Eurobank βραβεύει κάθε χρόνο τους αριστούχους απόφοιτους μαθητές με τον υψηλότερο γενικό βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση –ο οποίος είναι πάνω από 18– σε καθένα από τα 1.550 Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η επιβράβευση κάθε αριστούχου συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡ. ΓΥΠΑΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ YELLOWDAY
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΝΙΚΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ METAXA
1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ 2015
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site