Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2014-τ.408                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ


ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΖΙΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ


Συνεχίστηκε η αυξητική τροχιά και το γ’ τρίμηνο του 2014 στα υπό διαχείριση κεφάλαια της θεσμικής διαχείρισης, με το συνολικό ύψος τους να διαμορφώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 στα 13,37 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 0,13%, έναντι των 13,36 δισ. ευρώ της 30ής Ιουνίου 2014, και 14,50% από την αρχή του έτους.


του Γιώργου Καλούμενου


Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 παρουσίασε αύξηση 7,48% από την αρχή του έτους και μείωση 4,6% από το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 6.691 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές εκροές στο γ’ τρίμηνο του έτους ήταν 21,7 εκατ. ευρώ, προερχόμενες κυρίως από εκροή κεφαλαίων στις κατηγορίες των Διεθνών Ομολογιακών A/K, των Σύνθετων Α/Κ Ειδικού Τύπου και των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας. Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, εκτός από τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας και τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 14,41%, τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 12,71% και τα Μετοχικά Funds of Funds με 11,36%. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας, τα 27 από τα 31 Α/Κ υπεραπόδωσαν σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ, με αποδόσεις από -8,63% έως -3,12%, έναντι του -8,70% του Γενικού Δείκτη.

Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη, με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών τις κατηγορίες των Μετοχικών Α/Κ (23% επί του συνόλου), των Ομολογιακών Α/Κ (22% επί του συνόλου), των Μικτών Α/Κ (18% επί του συνόλου) και των Α/Κ Χρηματαγοράς (15% επί του συνόλου).


 ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δημιουργείται από τη χρηματική εισφορά πολλών επενδυτών, οι οποίοι διαμορφώνουν μια κοινή περιουσία. Ανάλογα με το ποσό που συνεισφέρει ο εκάστοτε επενδυτής, γίνεται κάτοχος και του αντίστοιχου μέρους αυτής της περιουσίας με τη μορφή μεριδίων.

Το αμοιβαίο κεφαλαίο συνήθως το διαχειρίζεται ένα επιτελείο εξειδικευμένων και έμπειρων διαχειριστών, καθότι οι περισσότεροι επενδυτές δεν έχουν τις γνώσεις ή τον απαιτούμενο χρόνο για να χειριστούν κατάλληλα την επένδυση. Οι διαχειριστές, με τη βοήθεια προηγμένου εξοπλισμού, παρακολουθούν και αναλύουν σε βάθος τις χρηματιστηριακές αγορές, τις αγορές ομολόγων και χρηματαγορών, έτσι ώστε να ανακαλύπτουν και να εκμεταλλεύονται τις επενδυτικές ευκαιρίες με τον καλύτερο τρόπο. Αναλαμβάνουν την πλήρη διαχείριση της επένδυσης για λογαριασμό σας κι εσείς απλά επωφελείστε από τις γνώσεις και τις ικανότητές τους.

Τα μερίδια σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης επένδυσης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να πετύχει αποδόσεις μεγαλύτερες από αυτές που θα επιτύγχανε αν επένδυε ανεξάρτητα και απευθείας σε μετοχές. Παράλληλα, μειώνεται ο επενδυτικός κίνδυνος, μιας και η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου απαρτίζεται από πολλές, διαφορετικές μορφές επένδυσης.

Το να επενδύσει κανείς σε αμοιβαία κεφάλαια σημαίνει να αγοράσει μερίδια. Ο αριθμός των μεριδίων που του αντιστοιχεί θα εξαρτηθεί από το χρηματικό ποσό που θα διαθέσει για την επένδυση.

 Τα αμοιβαία κεφάλαιά της αποτιμώνται σε καθημερινή βάση. Η καθαρή περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται με τον αριθμό των μεριδίων, καθορίζοντας έτσι την τιμή του μεριδίου. Η καθημερινή αποτίμηση αποφέρει και καθημερινή μεταβολή του μεριδίου.

Όταν έρθει η στιγμή που ο επενδυτής θεωρεί κατάλληλη για ρευστοποίηση της επένδυσης, απλά πουλάει τα μερίδια.


ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


Τα αμοιβαία κεφάλαια βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί επενδυτές –οι οποίοι έχουν την ίδια επενδυτική φιλοσοφία και κοινούς στόχους– ενώνουν τα χρήματά τους, αντί να τα επενδύσουν μόνοι τους και δημιουργούν ένα μεγάλο ισχυρό κεφάλαιο, την «κοινή περιουσία» του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η κοινή αυτή περιουσία διαιρείται σε μερίδια που έχουν όλα την ίδια τιμή και την περιουσία αυτή αναλαμβάνει να την επενδύσει η Εταιρεία Διαχείρισης (ΑΕΔΑΚ), με τοποθετήσεις σε προσεκτικά επιλεγμένες κινητές αξίες, όπως ομόλογα, μετοχές και προϊόντα της χρηματαγοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι επενδυτές μοιράζονται όλα τα εισοδήματα, κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τις επενδύσεις, ενώ παράλληλα συμμετέχουν και στις δαπάνες διαχείρισης της κοινής περιουσίας.

 Όλα τα αμοιβαία κεφάλαια όμως δεν είναι ίδια. Παρόλο που ο γενικός στόχος είναι ο ίδιος, δηλαδή η αύξηση της «κοινής περιουσίας», το κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τη δική του επενδυτική στρατηγική και εξαρτάται από τον επενδυτή να διαλέξει αυτό ή αυτά που ταιριάζουν στο δικό του επενδυτικό προφίλ.


ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ


Είναι σημαντικό πριν επενδύσει κάποιος σε αμοιβαία κεφάλαια να έχει κατανοήσει τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις:


• Επενδυτικός στόχος

• Χρονικός Ορίζοντας Επένδυσης

• Επενδυτικός Κίνδυνος

• Διαφοροποίηση Επενδύσεων

• Κατανομή Κεφαλαίου


Κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά απόδοσης και επενδυτικού κινδύνου, που συμβαδίζουν με την πορεία της χρηματαγοράς ή της κεφαλαιαγοράς στην οποία επενδύει. Άλλα αμοιβαία κεφάλαια είναι μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα. Άλλα έχουν μεγάλες διακυμάνσεις (επενδυτικός κίνδυνος), ενώ άλλα είναι πιο σταθερά.

 Ανάλογα με τον επενδυτικό χαρακτήρα, τις ανάγκες, τον βαθμό κινδύνου και το ύψος του κεφαλαίου, μπορεί να επιλέξει ο επενδυτής τα αμοιβαία κεφάλαια που εξυπηρετούν καλύτερα τις επενδυτικές του ανάγκες.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


Τα αμοιβαία κεφάλαια παρουσιάζουν μια σειρά από πλεονεκτήματα που τα καθιστούν μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές επένδυσης, διεθνώς, στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι τα παρακάτω:


• Επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων από την ΑΕΔΑΚ, καθώς οι Εταιρείες Διαχείρισης διαθέτουν καταξιωμένα στελέχη του χώρου, με υψηλή κατάρτιση και εμπειρία, ώστε να αξιολογούν τις επενδυτικές ευκαιρίες προς το συμφέρον των μεριδιούχων.

• Επενδυτική διασπορά η οποία επιτυγχάνεται με τοποθετήσεις σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα, τα οποία παρουσιάζουν διαφορετικά μεταξύ τους ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έτσι επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου.

• Δυνατότητα συμμετοχής με μικρό κεφάλαιο και επίτευξη ευρείας διασποράς, αφού σε περίπτωση που θα ήθελε να επενδύσει σε μεμονωμένα αξιόγραφα, θα έπρεπε να τοποθετήσει ένα σημαντικά μεγάλο κεφάλαιο για να επιτύχει την επιθυμητή διασπορά του χαρτοφυλακίου του.

• Διαπραγματευτική δύναμη που παρέχει ο όγκος του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς τα κεφάλαια των μεριδιούχων, όσο μικρά κι αν είναι, αποκτούν τη διαπραγματευτική δύναμη που έχει το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Έτσι το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να πετύχει πολύ πιο ευνοϊκούς όρους στην αγορά και πώληση μετοχών και ομολόγων, στην ελληνική αλλά και στις διεθνείς αγορές.

• Ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων, αφού αυτά φυλάσσονται από τον Θεματοφύλακα.

• Ποικίλοι τρόποι αγοράς μεριδίων, αφού σε σύγκριση με άλλα μεμονωμένα επενδυτικά προϊόντα τα αμοιβαία κεφάλαια διαθέτουν ευρύτερο δίκτυο πώλησης.

• Δυνατότητα μεταφοράς μέρους ή ολόκληρου του κεφαλαίου του επενδυτή από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε άλλο, σε περίπτωση που σε κάποια αγορά παρουσιαστεί μεγάλη προοπτική κέρδους.

• Επανεπένδυση κερδών χωρίς κόστος.

• Καθημερινή δημοσίευση και παρακολούθηση από τον ημερήσιο Τύπο της τιμής των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων. Επίσης, δυνατότητα ενημέρωσης και παρακολούθησης της πορείας της επένδυσης, μια που η νομοθεσία στον χώρο των αμοιβαίων κεφαλαίων προβλέπει μια σειρά από ενημερωτικά έντυπα.

• Ονομαστικοί τίτλοι κυριότητας.

• Δυνατότητα συμμετοχής ενός ή περισσότερων δικαιούχων σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο.

• Δυνατότητα επένδυσης σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων.

• Εύκολη και γρήγορη ρευστοποίηση επένδυσης, αφού ο μεριδιούχος μπορεί να έχει τα κεφάλαιά του διαθέσιμα το αργότερο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης για την εξαγορά των μεριδίων.

• Δυνατότητα ενεχυρίασης των τίτλων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ως εγγύηση για λήψη δανείου.

• Μεγάλη απλότητα στις διαδικασίες επένδυσης.

• Πλήρης διαφάνεια στις συναλλαγές και ασφάλεια από κινδύνους πτώχευσης, χάρη στην ολοκληρωμένη νομοθεσία στον τομέα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα αμοιβαία κεφάλαια διέπονται από ειδική νομοθεσία (Ν. 4099/2012), όπου ορίζονται αυστηρά οι υποχρεώσεις των ΑΕΔΑΚ προς τους μεριδιούχους. Επιπλέον, με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε συνεργασία με την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, έχουν θεσπιστεί Κανόνες Συμπεριφοράς για ΑΕΔΑΚ και ΕΕΧ, που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών επενδυτών και των μεριδιούχων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και την εξασφάλιση ότι η διαχείριση γίνεται από τις ΑΕΔΑΚ με αποκλειστικό σκοπό το συμφέρον των μεριδιούχων.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ


Η βασική κατηγοριοποίηση των αμοιβαίων κεφαλαίων γίνεται με βάση το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα (με τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων). Τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να διακρίνονται περαιτέρω σε Α/Κ που αναπαράγουν Δείκτη και σε Α/Κ Κεφαλαίων. Οι κατηγορίες αυτές εν συντομία έχουν ως εξής:


Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς:


Τα Α/Κ επενδύουν κυρίως σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, ενώ διακρίνονται σε επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους:


Α) Α/Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων, τα οποία εκτός των ανωτέρω επιτρέπεται να επενδύουν και σε χρεωστικούς τίτλους με ημερομηνία λήξης έως τριακόσιες ενενήντα επτά (397) ημέρες και σε άλλα Α/Κ και ΟΣΕΚΑ της ιδίας κατηγορίας που πληρούν τις κείμενες διατάξεις. Το χαρτοφυλάκιο του Α/Κ θα πρέπει να έχει μέση σταθμισμένη ληκτότητα έως εξήντα (60) ημέρες και μέση σταθμισμένη διάρκεια ζωής έως εκατόν είκοσι (120) μέρες.


Β) Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, που μπορούν να επενδύουν πέραν των γενικότερων τοποθετήσεων της κατηγορίας σε:


• ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου,

• μέσα χρηματαγοράς επενδυτικής διαβάθμισης investment grade, εγγυημένα από Αρχή, χώρα ή κεντρική τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΕΚΤ ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,

• χρεωστικούς τίτλους με ημερομηνία λήξης έως και δύο (2) έτη, ενώ η επόμενη ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριακόσιες ενενήντα επτά (397) ημέρες,

• άλλα Α/Κ και ΟΣΕΚΑ της ιδίας κατηγορίας.


Το χαρτοφυλάκιο του Α/Κ θα πρέπει να έχει μέση σταθμισμένη ληκτότητα έως έξι (6) μήνες και μέση σταθμισμένη διάρκεια ζωής έως δώδεκα (12) μήνες.


Η απόδοσή τους εξαρτάται από την πορεία των επιτοκίων, ενώ η διακύμανση της τιμής του μεριδίου συνήθως είναι πολύ μικρή.


Ομολογιακά Α/Κ


Τα Ομολογιακά Α/Κ επενδύουν κυρίως σε ομολογίες, ενώ επιτρέπεται και η επένδυση σε μετοχές μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού τους.

Η απόδοσή τους εξαρτάται από την πορεία των επιτοκίων ενώ η διακύμανση της τιμής του μεριδίου είναι χαμηλή.


Μικτά Α/Κ


Τα Μικτά Α/Κ επενδύουν κατ’ ελάχιστον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού τους σε μετοχές και κατ’ ελάχιστον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού τους σε ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομολογίες ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού τους.

Η απόδοσή τους επηρεάζεται τόσο από την πορεία των επιτοκίων, λόγω της ύπαρξης ομολογιών στο χαρτοφυλάκιό τους, όσο και από την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς στην οποία επενδύουν, λόγω της ύπαρξης μετοχών.


Μετοχικά Α/Κ


Τα Μετοχικά Α/Κ επενδύουν κυρίως σε μετοχές. Η απόδοσή τους επηρεάζεται κυρίως από την αγορά στην οποία επενδύουν και οι διακυμάνσεις της τιμής του μεριδίου μπορεί να είναι μεγάλες.


Σύνθετα Α/Κ


Τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια εφαρμόζουν διαχείριση που αποσκοπεί, βάσει μαθηματικού τύπου, στην επίτευξη προκαθορισμένης απόδοσης κατά τη λήξη τους, διακρατώντας καθ’ όλη τη διάρκειά τους τα στοιχεία του ενεργητικού που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου τους. Η προκαθορισμένη απόδοσή τους αναφέρεται σε ορισμένο αριθμό σεναρίων, τα οποία βασίζονται στην αξία των υποκείμενων στοιχείων και προσφέρουν στους μεριδιούχους διαφορετικές αποδόσεις ανά σενάριο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι μεριδιούχοι δεν επιτρέπεται να εκτίθενται σε περισσότερα του ενός σεναρίου απόδοσης.

 Τα σενάρια απόδοσης ισχύουν στη λήξη τους και, ως εκ τούτου, όσοι μεριδιούχοι ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους πριν από τη λήξη του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενδέχεται να υποστούν σημαντικές απώλειες.


Α/Κ που αναπαράγουν Δείκτη (Index Funds)


Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη αναπαράγουν τη σύνθεση δείκτη μετοχών ή ομολόγων και επενδύουν ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του καθαρού ενεργητικού τους σε:


(α) κινητές αξίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο δείκτη τον οποίο αναπαράγουν και

(β) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία:


- τον δείκτη που αναπαράγουν,

- τις κινητές αξίες που περιλαμβάνονται στον δείκτη που αναπαράγουν,

- άλλους δείκτες, οι οποίοι έχουν μεγάλο συντελεστή συσχέτισης με τον δείκτη που αναπαράγουν.


Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη δεν επιτρέπεται να επενδύουν σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την κάλυψη ή τη μείωση (αντιστάθμιση) του κινδύνου των στοιχείων που συνθέτουν τον δείκτη που αναπαράγουν.

Η απόδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας των Α/Κ εξαρτάται αποκλειστικά από την πορεία της αγοράς στην οποία αναφέρεται, από την οποία η απόδοση του Α/Κ δεν μπορεί να παρεκκλίνει σημαντικά.


Α/Κ Κεφαλαίων


Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Κεφαλαίων επενδύουν κυρίως σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Η συγκεκριμένη κατηγορία Α/Κ συνήθως επιτυγχάνει σημαντικά επίπεδα διαφοροποίησης, η οποία, όπως και η απόδοσή της, επηρεάζεται από τον επενδυτικό σκοπό που εξυπηρετεί το κάθε Α/Κ.


ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΕΔΑΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ


Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται 16 εταιρείες ΑΕΔΑΚ, οι οποίες συνοπτικά είναι οι παρακάτω:


ALLIANZ AEΔAK


Το Allianz A/K Διαχείρισης Διαθεσίμων επενδύει κυρίως σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως καταθέσεις διάρκειας έως έναν χρόνο, swap και άλλα. Παράλληλα, τμήμα του ενεργητικού του επενδύεται σε κρατικά ομόλογα και ομόλογα εταιρειών με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.


ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ


Σήμερα, η Alpha Trust AEΔAK διαχειρίζεται 12 αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα επενδυτικών αναγκών, επενδύοντας στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε θεσμικούς επενδυτές.


ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ


Αμοιβαία κεφάλαια διαχειρίζεται η ίδια ή άλλοι συνεργαζόμενοι οίκοι, με στόχο την προσφορά τής μεγαλύτερης δυνατής γκάμας εναλλακτικών λύσεων.

Τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρονται για τη συμμετοχή σε διάφορες αγορές με μικρά ποσά και την απόκτηση σειράς πλεονεκτημάτων, όπως της επαγγελματικής διαχείρισης, της ρευστότητας και της δυναμικής τοποθέτησης.


CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ


Η CPB Asset Management ΑΕΔΑΚ δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης συλλογικών και ατομικών χαρτοφυλακίων επενδύσεων, με βασική της φιλοσοφία την προσαρμογή στις ανάγκες κάθε πελάτη. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, παρέχοντας απευθείας πρόσβαση στις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές. Η εταιρεία διαχειρίζεται σήμερα 6 αμοιβαία κεφάλαια, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κάθε τύπου επενδυτή, ανάλογα με το επενδυτικό του προφίλ (από συντηρητικό έως επιθετικό) και τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης.


EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ


Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, μέσα από μια δομημένη επενδυτική διαδικασία, σχεδιάζει και αναπροσαρμόζει εξατομικευμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, σύμφωνα με τον επενδυτικό στόχο, τον χρονικό ορίζοντα και την επιθυμητή σχέση κινδύνου/απόδοσης. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου γίνεται σε δύο επίπεδα, ανάλογα με τον επενδυτικό γεωγραφικό προσανατολισμό: για τα περιφερειακά χαρτοφυλάκια τα οποία επενδύουν στην Ελλάδα, την αναδυόμενη Ευρώπη, τη Β. Αφρική και τη Μέση Ανατολή, όπου υπάρχει τοπική εξειδίκευση, γίνεται ενεργητική διαχείριση με επιλογή συγκεκριμένων αξιών. Για τα διεθνή χαρτοφυλάκια γίνεται ενεργητική διαχείριση με επιλογή αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία παρέχονται από τρίτους επενδυτικούς οίκους, και ETFs.


ING ΑΕΔΑΚ


Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, εγκεκριμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4099/2012, και επιπροσθέτως η ανάληψη της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. Ειδικότερα, η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: διαχείριση επενδύσεων, διοίκηση των αμοιβαίων κεφαλαίων, διαφήμιση των αμοιβαίων κεφαλαίων και προώθηση των μεριδίων τους, διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, περιλαμβανομένων και εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, επενδυτικές συμβουλές, φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.


ΙNTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ


Η International Ανώνυμη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με τον διακριτικό τίτλο «International ΑΕ∆ΑΚ», είναι ανώνυμη εταιρεία που συστάθηκε βάσει του Ν. 1969/1991, με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 7-9 και Νεαπόλεως 2.


METLIFE ΑΕΔΑΚ


Η MetLife ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται 20 αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως Διαθεσίμων, Ομολογιακά, Μικτά, Fund of Funds, Ελληνικά και Διεθνή Μετοχικά, δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών τους. Επίσης, ασφαλιστικά ταμεία έχουν εμπιστευτεί τη MetLife ΑΕΔΑΚ για τη δημιουργία και διαχείριση 2 αμοιβαίων κεφαλαίων που ανήκουν στην κατηγορία μικτά εξωτερικού και που κατά τη σύστασή τους τοποθετήθηκε σε αυτά μέρος των αποθεματικών των ασφαλισμένων τους. Η MetLife ΑΕΔΑΚ από τον Οκτώβριο του 2002 ανέλαβε τη διαχείριση των ελληνικών αμοιβαίων Citifunds που ανήκουν στη Citibank, ενώ σε συνεργασία με την ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ το 2007 δημιουργήθηκε το αμοιβαίο κεφάλαιο Beta Global Μικτό Εξωτερικού. Τέλος, η εταιρεία υποστηρίζει όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked της MetLife Ελλάδας, Κύπρου και Βουλγαρίας.


PROBANK ΑΕΔΑΚ


H διαχείριση και το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, που ιδρύθηκε το 2001 με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένο πλαίσιο εξυπηρέτησης στους πελάτες της, «πέρασε» στη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.


ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ


Βασικό αντικείμενο της αποστολής της είναι η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Τα αμοιβαία κεφάλαια εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία ως εθνική εποπτική αρχή ασκεί έλεγχο σε όλες τις Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, για την τήρηση της νομοθεσίας καθώς και για θέματα νομιμότητας των πράξεων που συνδέονται με την προστασία των επενδυτών.


ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT AEΔAK


Η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ ιδρύθηκε το 1972 ως η πρώτη εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα και διαχειρίζεται κεφάλαια θεσμικών και ιδιωτών πελατών του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ). Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων, παρέχοντας μεγάλη ευελιξία στους επενδυτές, ώστε να δημιουργήσουν το προσωπικό τους χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με το επενδυτικό τους προφίλ και τους στόχους απόδοσης/κινδύνου που θέτουν. Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση κατά το τέλος του 2013 ανέρχονταν σε 1.33 δισ. ευρώ και οι πελάτες της εταιρείας υπερβαίνουν τις 47.000, 70 εκ των οποίων είναι θεσμικοί.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ


Στόχος της εταιρείας είναι η εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της σε μακροπρόθεσμη βάση, με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών και στον ανθρώπινο παράγοντα. Η εταιρεία διαθέτει έμπειρους συνεργάτες και καταξιωμένα στελέχη, τα οποία σε συνδυασμό με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, την καθιστούν ιδιαίτερα αποτελεσματική, ενώ στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:


1. Εξειδίκευση

2. Ασφάλεια

3. Προσωποποιημένες υπηρεσίες


ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ


Τα αμοιβαία κεφάλαια και οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ ανταποκρίνονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ένα ευρύτατο φάσμα αναγκών και προσδοκιών κάθε είδους επενδυτή, προσφέροντας την άμεση και εύκολη πρόσβαση σε κάθε δυνατότητα κέρδους που παρουσιάζεται στις παγκόσμιες αγορές.

Οι υψηλής εξατομίκευσης υπηρεσίες, σχεδιασμένες για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές με ιδιαίτερα αυξημένες και εξελισσόμενες ανάγκες, κατευθύνονται επιτυχώς μέσα από το ευμετάβλητο διεθνές χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον από την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις διεθνείς συνεργασίες της εταιρείας. Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ διαθέτει μια μεγάλη σειρά από πολλές επενδυτικές επιλογές, με 22 διαφορετικά ελληνικά και διεθνή αμοιβαία κεφάλαια.


ΤΤ ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ


Η ΤΤ ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή επενδυτικών επιλογών στο ευρύ επενδυτικό κοινό μέσω επενδυτικών προτάσεων που προσαρμόζονται στο προφίλ και στις ανάγκες του κάθε επενδυτή ξεχωριστά. Βασικό μέλημα της εταιρείας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης σε συνάρτηση πάντα με τη δυνατότητα για υψηλές αποδόσεις σε βάθος χρόνου. Η εταιρεία, υιοθετώντας πρότυπα επενδυτικής πολιτικής που βασίζονται στην ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου, στην ανάλυση των θεμελιωδών στοιχείων, στον μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα και στην ανάληψη ανάλογου ρίσκου μπορεί και ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των επενδυτών της.


AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕΔΑΚ


Η Amundi Ελλάς ΑΕΔΑΚ είναι η θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Amundi που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3283/04, με σκοπό τη δημιουργία και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Η οργάνωση της εταιρείας ακολουθεί τα πρότυπα της Amundi, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά της και τη δυνατότητα ανταπόκρισής της. Η διαχειριστική ομάδα συνδυάζει την εμπειρία των στελεχών της στην ελληνική αγορά με την τεχνογνωσία της Amundi στις αγορές του εξωτερικού καθώς η Amundi ανήκει στους πρωτοπόρους της Ευρώπης όσον αφορά στους βασικούς τομείς στους οποίους εξειδικεύεται: προϊόντα σταθερού εισοδήματος, σύνθετες επενδύσεις, απόλυτη απόδοση, μετοχές, διαχείριση διαθεσίμων και εναλλακτικές επενδύσεις.


TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ


Ιδρύθηκε το 1991 και είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων στη χώρα μας. Συνδυάζοντας αποτελεσματικά νέες ιδέες και διαχρονικές επενδυτικές αξίες, διαχειρίζεται σήμερα 6 αμοιβαία κεφάλαια μετοχών, ομολογιακά, μικτά και χρηματαγορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας παρέχουν ένα μεγάλο εύρος επενδυτικών επιλογών. O επενδυτής μπορεί να επιλέξει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή να δημιουργήσει ένα «καλάθι» αμοιβαίων κεφαλαίων που ταιριάζει καλύτερα στους επενδυτικούς του στόχους, ανάλογα με τον χρονικό ορίζοντα και τον επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) που είναι διατεθειμένος να αναλάβει. Όποια κι αν είναι η επιλογή, στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί η απόδοση των χρημάτων και η κάλυψη των ολοένα μεταβαλλόμενων επενδυτικών αναγκών.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡ. ΓΥΠΑΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ YELLOWDAY
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΝΙΚΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ METAXA
1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ 2015
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site