Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2014-τ.408                              

Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Ο «γνωστός άγνωστος» τρόπος χρηματοδότησης-Μέρος ΙΙΙ


Στα δύο πρώτα μέρη δώσαμε έναν ορισμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και παρουσιάσαμε επιγραμματικά τα κυριότερα από αυτά. Είναι πλέον καιρός να καταπιαστούμε με περισσότερο πρακτικά θέματα, όπως είναι η διαδικασία συγγραφής μιας πρότασης. Φυσικά δεν υπάρχει κάποιος «χρυσός οδηγός», τον οποίο αν ακολουθήσουμε θα έχουμε εγγυημένη επιτυχία, αλλά υπάρχουν κάποια μικρά «μυστικά» που θα μας βοηθήσουν να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας.


ΒΗΜΑ 1ο: Γένεσις

Εν αρχή λοιπόν είναι η Ιδέα. Η Ιδέα έχει κάποιες «κβαντικές» ιδιότητες. Μπορεί να υπάρχει ή μπορεί να μην υπάρχει. Μπορεί να είναι πρωτότυπη ή μπορεί να αντιγραφεί. Ίσως είναι εφαρμόσιμη τώρα, ίσως έπρεπε να έχει ήδη εφαρμοστεί, ίσως είναι πολύ νωρίς να εφαρμοστεί. Στην περίπτωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η μαγική λέξη είναι η «καινοτομία».

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τον ορισμό της καινοτομίας, όμως λίγοι ορισμοί έχουν καταφέρει να συλλάβουν την πολυπλοκότητα και το πεδίο εφαρμογής της καινοτόμου διαδικασίας. Το σίγουρο είναι ότι δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό ώστε να δημιουργήσουμε κάτι καινοτομικό. Η καινοτομία διακρίνεται σε τεχνολογική και οργανωτική.

 Ως τεχνολογική καινοτομία ορίζεται η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά, πιθανές χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας) ή η εισαγωγή στην επιχείρηση μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου παροχής και διανομής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.

Οργανωτική καινοτομία είναι η εφαρμογή νέων μεθόδων ή μεταβολών των μεθόδων, όσον αφορά τη δομή ή τη διοίκηση της επιχείρησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των γνώσεων στην επιχείρηση, της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή της αποτελεσματικότητας των ροών εργασίας.

Μέσα λοιπόν από μια έρευνα αγοράς, μέσα από πολλές εσωτερικές συσκέψεις, brainstorming και συναντήσεις με πελάτες και προμηθευτές, ή ακόμα και μέσα από τις ίδιες τις προκηρύξεις (διαβάζοντας τους στόχους κάθε call), η ιδέα γεννιέται και διαμορφώνεται.


ΒΗΜΑ 2ο: Καταγραφή της ιδέας


Verba volant, scripta manent: «Τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν». Κατά τη διάρκεια των εσωτερικών και εξωτερικών συναντήσεων πολλές ιδέες και απόψεις θα διατυπωθούν. Η τελική ιδέα θα είναι μια σύνθεση όλων αυτών των σκέψεων. Πρέπει λοιπόν να καταγράφονται όλες, ώστε να μας βοηθήσουν να καταλήξουμε στη μία και μοναδική. Και όταν αυτό συμβεί, είναι επιτακτικό να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός abstract, δηλαδή μιας περίληψης, η οποία θα περιλαμβάνει την ιδέα, τους στόχους που θα επιτευχθούν μέσα από αυτήν αλλά και τους τρόπους με τους οποίους σκεφτόμαστε να την υλοποιήσουμε. Το κείμενο αυτό οφείλει να είναι σύντομο (δισέλιδο), αλλά κατανοητό στον μέσο αναγνώστη, και περιεκτικό. Παράλληλα όμως, θα πρέπει να μην αποκαλύπτει λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εύκολη αντιγραφή του από πιθανούς ανταγωνιστές. Πολύ καλή τακτική είναι επίσης η δημιουργία μιας τράπεζας ιδεών (σε μορφή abstract), ώστε όταν ανακοινώνονται οι προκηρύξεις, να ανατρέχουμε σε αυτήν και να αναζητούμε «συμβατές» ιδέες.


BHMA 3ο: Ανάλυση του προγράμματος της προκήρυξης (Work Programme)

 Θα μπορούσε να αποτελεί και το πρώτο βήμα. Εμπίπτει λίγο στο δίλημμα της κότας και του αυγού. Η εξέταση του προγράμματος οδηγεί στην ιδέα ή η ιδέα υπάρχει και προσαρμόζεται στην εκάστοτε προκήρυξη του προγράμματος; Όποια κι αν είναι η απάντηση, σημασία έχει να ταιριάξουν αυτά τα δύο. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται πολύ προσεκτική μελέτη του προγράμματος, ώστε να κατανοήσουμε τι ακριβώς ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και να εντοπίσουμε προκηρύξεις και προσκλήσεις προς τις οποίες ίσως λίγοι από τους ανταγωνιστές μας θα επιλέξουν να κινηθούν.

Κάθε πρόγραμμα αποτελείται κυρίως από έναν αριθμό Προκηρύξεων και Προσκλήσεων (calls). Για παράδειγμα το Πρόγραμμα της Πληροφορικής (ICT) αποτελείται από είκοσι περίπου προκηρύξεις σε διάφορους τομείς (π.χ. παιδεία, υγεία, περιβάλλον κ.λπ.). Μέσα σε καθεμιά από τις προκηρύξεις υπάρχουν προσκλήσεις με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, χρόνο υποβολής (deadline) και αριθμό συμμετεχόντων.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να επιλέξουμε ένα call το οποίο θα έχει αρκετό προϋπολογισμό (ώστε να εγκριθούν πολλές προτάσεις σε αυτό) και στο οποίο δεν θα κινηθεί η μεγάλη μάζα των προτάσεων. Έπειτα, είτε προσαρμόζουμε την υπάρχουσα ιδέα μας πάνω στις απαιτήσεις του call είτε προσπαθούμε να δημιουργήσουμε από την αρχή μια συμβατή ιδέα.


ΒΗΜΑ 4ο: Διαμόρφωση της κοινοπραξίας (Consortium)

Όπως έχουμε είδη αναφέρει, τα ευρωπαϊκά προγράμματα απαιτούν στις περισσότερες περιπτώσεις συνεργασίες εταιρειών και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων. Ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας είναι λοιπόν η διαμόρφωση του Consortium. Η Κοινοπραξία πρέπει να αποτελείται από φορείς οι οποίοι θα έχουν συγκεκριμένο ρόλο και αρμοδιότητες στο έργο και θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν απόλυτα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ανούσιο σε αυτήν τη διαδικασία να παρασυρθούμε από καλές προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις και συναισθηματισμούς. Επιπροσθέτως, σημαντικό είναι να επιλεγεί ως Συντονιστής (Coordinator) ένας φορέας με οικονομική ευρωστία και εμπειρία σε Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων, γιατί η Επιτροπή συνομιλεί απευθείας μόνο με αυτόν και του αναθέτει έναν εποπτικό ρόλο για την ορθή υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με το Συμβόλαιο (Grant Agreement).


ΒΗΜΑ 5ο: ECAS, URF, Participant Portal & Αριθμός PIC

Πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στο κομμάτι της συγγραφής, αρχίζουν να εμφανίζονται τα σημάδια της «ειδικής» γλώσσας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τα περίεργα ακρωνύμια και τις αποκλειστικές σχεδόν ερμηνείες κάποιων λέξεων.

Το πρώτο βήμα είναι η εγγραφή στο ECAS (Σύστημα Διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Το ECAS επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να κάνουν είσοδο (log in) σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριακών συστημάτων της Επιτροπής, χρησιμοποιώντας μόνο ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password).

Το δεύτερο βήμα είναι η εγγραφή στο URF (Unique Registration Facility). Το URF (Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής) είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει πρόσβαση στην υπηρεσία εγγραφής. Πρόκειται για μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέχει στοιχεία ταυτοποίησης για εταιρείες και οργανισμούς, τα οποία απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεων στα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η πρόσβαση στο URF παρέχεται μέσω ενός μοναδικού σημείου εισόδου, του Participant Portal (Πύλη για Συμμετέχοντες).

 Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται μέσα από το URF Registration Wizard, ένα βήμα-προς-βήμα φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο (εδώ διίστανται οι απόψεις) για εισαγωγή όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την καταχώριση ενός οργανισμού. Η επίκληση του URF Registration Wizard εκτελείται από τη σελίδα του Participant Portal όταν ξεκινά μια νέα καταχώριση ή όταν ανακτάται ένα πρόχειρο (draft) καταχώρισης (μερικώς ολοκληρωμένη και αποθηκευμένη). Το URF Registration Wizard χρησιμοποιεί μια μέθοδο εντοπισμού των διπλών καταχωρίσεων οργανισμών κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Ως συμμετέχων οργανισμός, πρέπει να πραγματοποιήσετε την καταχώριση μία μόνο φορά –το URF θα εκδώσει για εσάς έναν μοναδικό Participant Identification Code (PIC-Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντος)– τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για κάθε μελλοντική επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Εθνική Μονάδα. Η χρήση του PIC για κάθε οργανισμό βοηθά στην αποφυγή καταργημένων αιτημάτων για πληροφορίες και παράλληλα διευκολύνει την προσπάθεια να διατηρούνται επικαιροποιημένες οι πληροφορίες που αφορούν τους συμμετέχοντες οργανισμούς.

Στο τέλος της διαδικασίας, το σύστημα σας αποστέλλει με e-mail τον μοναδικό αριθμό PIC, ο οποίος όμως είναι προσωρινός. Με αυτόν μπορείτε να υποβάλλετε μια πρόταση αλλά αν δεν επιθυμείτε να επαναλάβετε όλη την παραπάνω διαδικασία την επόμενη φορά, είναι επιβεβλημένο να στείλετε στις υπηρεσίες πιστοποίησης (Validation Services) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τα στοιχεία που υπεβλήθησαν για την απόκτηση του PIC (για παράδειγμα, το Καταστατικό της Εταιρείας, Ισολογισμούς κ.λπ.).


Επίλογος

Είναι λοιπόν σοφό να αποπερατώνουμε το συντομότερο δυνατό τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, να φροντίσουμε δηλαδή όλοι οι Partners να έχουν ή να αποκτήσουν ένα Validated PIC number πολύ γρήγορα, ώστε να επικεντρωθούμε στη συγγραφή της πρότασης, γιατί τα κριτήρια αξιολόγησης δεν περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας αλλά τα εξής:

• Αρτιότητα πρότασης (Excellence)

• Αντίκτυπος (Impact)

• Ποιότητα και Αποδοτικότητα Υλοποίησης (Quality and Efficiency of Implementation)


Πλέον έχουμε την Ιδέα, την Πρόσκληση (Call), την Κοινοπραξία (Consortium) και το Validated PIC number. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, στο επόμενο τεύχος, να αρχίσουμε τη συγγραφή…

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡ. ΓΥΠΑΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ YELLOWDAY
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΝΙΚΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ METAXA
1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ 2015
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site