Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2015-τ.409                              

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ «ΠΝΙΓΟΥΝ» ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ


 


του Γιώργου Καλούμενου


ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Εξαιρετικά αρνητικές για τον κλάδο της βιομηχανίας είναι οι επιπτώσεις από το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος στη χώρα μας. Το γεγονός αυτό επηρεάζει άμεσα σημαντικούς δείκτες της οικονομίας, με χαρακτηριστικότερο ίσως τον τομέα της ανταγωνιστικότητας, στον οποίο η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση της σχετικής λίστας συγκριτικά με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην Ελλάδα, τη χώρα με το μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, η κρίση δημιούργησε ένα εκρηκτικό τοπίο, ειδικά στη βαριά βιομηχανία. Αν δεν γίνει άμεσα επιχειρησιακό σχέδιο για την ελληνική βιομηχανία, τότε αυτή θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν για την Ελλάδα. Σε μελέτη του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με τίτλο «Η επίδραση του ενεργειακού κόστους στην Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα: Η περίπτωση της Ελληνικής Βιομηχανίας», την επιμέλεια της οποίας είχαν ο λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πειραιά, Αθανάσιος Δαγούμας, και ο ηλεκτρολόγος-μηχανικός Γιώργος Γκούμας, καταγράφονται οι εξαιρετικά αρνητικές επιδόσεις της ελληνικής βιομηχανίας και αναδεικνύεται παράλληλα το τεράστιο ενεργειακό κόστος στη χώρα μας συγκριτικά τόσο με την υπόλοιπη Ευρώπη όσο και με άλλες περιοχές του πλανήτη.


ΠΑΝΑΚΡΙΒΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ


Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, οι ΗΠΑ, η Ινδία και η Ρωσία χρησιμοποιούν τρεις με τέσσερις φορές φθηνότερο φυσικό αέριο από την Ευρώπη, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια για βιομηχανική χρήση είναι δύο φορές πιο ακριβή στην ΕΕ συγκριτικά με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία και 20% πιο ακριβή από την Κίνα. Ειδικότερα για την Ελλάδα, σημειώνεται πως το κόστος ενέργειας για βιομηχανική χρήση αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 3,3% τον χρόνο την περίοδο 2000-2009. Tην περίοδο 2009-2013 το τελικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανική χρήση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 7,6%.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αναδεικνύουν ένα ανταγωνιστικό έλλειμμα της Ευρώπης, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει στις ενεργοβόρες βιομηχανίες της μέχρι και 10% του μεριδίου αγοράς τους μέχρι το 2035, με τα οφέλη να καρπώνονται οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Μέση Ανατολή και η Ινδία.


ΕΙΚΟΣΑΕΤΗΣ ΠΤΩΣΗ


Η εξέλιξη αυτή θα είναι καταστροφική για την ελληνική βιομηχανία, η παραγωγή της οποίας, αν και έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια, παραμένει ακόμα ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας συνεισφοράς στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελλάδας και αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας, ενώ είναι και η κύρια πηγή φορολογικών εσόδων και εργοδοτικών εισφορών. Η μελέτη του Δικτύου επισημαίνει ότι το ενεργειακό κόστος βάζει τη θηλιά στον λαιμό της ελληνικής βιομηχανίας, ενώ διαπιστώνει στρεβλώσεις και παράδοξα κατά την εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών και εθνικών στόχων των κρατών-μελών. Ως παράδειγμα παρουσιάζεται η πριμοδότηση με υψηλές επιδοτήσεις στους επενδυτές ανανεώσιμων πηγών, με την Ελλάδα να δεσμεύεται με πολυετή συμβόλαια που εν τέλει δεν τηρήθηκαν. Η εμπιστοσύνη των επενδυτών κλονίστηκε και τα ίδια τα προγράμματα απέτυχαν.


ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ


Παράλληλα με την αύξηση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων, οι ελληνικές βιομηχανίες κλήθηκαν να πληρώσουν αυξημένους φόρους και στα ενεργειακά προϊόντα. Συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, το Δίκτυο διαπιστώνει ότι η ενεργειακή φορολόγηση στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η Ελλάδα, μαζί με τα κράτη της Βαλτικής και την Τσεχία, έχει σημαντικά υψηλότερες χονδρεμπορικές τιμές στο φυσικό αέριο, σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ένωσης.

Το φυσικό αέριο στη χώρα μας είχε τιμή κατά 25% υψηλότερη τους πρώτους μήνες του 2013, με το Δίκτυο να χαρακτηρίζει απαραίτητη είτε τη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης είτε την έναρξη νέας διαπραγμάτευσης από κάθε εταιρεία.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Δικτύου, στην αγορά φυσικού αερίου η δυνητική άμεση συμπίεση του ενεργειακού κόστους είναι αμιγώς θέμα:


• μείωσης της ενεργειακής φορολόγησης

• πραγματικού ανοίγματος της αγοράς με τα γειτονικά κράτη, μέσω τόσο της υλοποίησης των προβλέψεων του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου όσο και της υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού ενδιαφέροντος.


ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ


Αναφορικά με το ενεργειακό κόστος για τον ηλεκτρισμό, στην Ελλάδα οι τιμές ηλεκτρισμού για τον μέσο βιομηχανικό καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 33% την περίοδο 2008-2012, ενώ ο Δείκτης Τιμών Παραγωγής αντίστοιχα αυξήθηκε κατά 13%. Από τα δεδομένα που επεξεργάστηκε το Δίκτυο προκύπτει ότι η Ελλάδα μαζί με κάποια κράτη της νότιας Ευρώπης (όπως η Κύπρος και η Ιταλία), καθώς και τα κράτη της Βαλτικής, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους ηλεκτρισμού για έναν μέσο βιομηχανικό καταναλωτή, τόσο ως προς το ονομαστικό όσο και ως προς το πραγματικό κόστος.

 Η διαφορά συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι της τάξης των 10 ευρώ/Mwh, δηλαδή κατά 20% αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για την ελληνική βιομηχανία.


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ


Αναλύοντας και παρουσιάζοντας δεδομένα για την αγορά ενέργειας, το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη καταλήγει σε μια σειρά προτάσεων για να αντιστραφεί το κλίμα και να κρατηθεί ζωντανή η ελληνική βιομηχανία. Οι προτάσεις αυτές συνοψίζονται ως εξής:


• Ειδική αντιμετώπιση από την ΕΕ των κρατών-μελών που βρίσκονται σε παρατεταμένη ύφεση, ιδιαίτερα σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας τους στους οποίους οι ζημιές είναι μη αναστρέψιμες.

• Επιτάχυνση της διαδικασίας μελέτης και κατασκευής κρίσιμων έργων κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και δημιουργούν συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού στις ενεργειακές αγορές, ιδιαίτερα στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

• Εφαρμογή των κανόνων του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου στα γειτονικά κράτη, συμπληρωματικά με την απελευθέρωση της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ώστε να υφίσταται ανταγωνισμός και στη χονδρεμπορική αγορά και στις διασυνδέσεις.

• Διευκόλυνση στην αλλαγή προμηθευτή.

• Ομαδική διαπραγμάτευση συμβολαίων μακράς διάρκειας.

• Δημιουργία πραγματικού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος μέσω σύγχρονων χρηματιστηρίων ενέργειας.

• Αποτροπή της χειραγώγησης της αγοράς, όπως έγινε με τη διερεύνηση των διαδικασιών τιμολόγησης του φυσικού αερίου από την Gazprom.

• Σχεδιασμός της ενεργειακής πολιτικής με τρόπο τέτοιο που να προάγει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς ενέργειας και τη χρήση τεχνικά αλλά και οικονομικά βιώσιμων λύσεων, ώστε να αποφευχθούν αποτυχίες –όπως η ανεξέλεγκτη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας– που οδήγησαν σε αύξηση του κόστους και δημιούργησαν ενεργειακό έλλειμμα.

• Η ενδελεχής οικονομοτεχνική ανάλυση να αποτελεί τη βάση των νέων πολιτικών της ΕΕ και όχι απλά την επιθυμία της Ευρώπης «να πρωτοστατεί με οποιοδήποτε κόστος».

• Μείωση της σπατάλης ενέργειας και δημιουργία λιγότερο ενεργοβόρων κοινωνιών. Τα κράτη-μέλη προτρέπονται πλέον να δίνουν προτεραιότητα στη μείωση των εκπομπών και στην εξοικονόμηση ενέργειας, αντί να αναζητείται η λύση στην επιπλέον παραγωγή ενέργειας, έστω κι αν αυτή προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

• Τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν θα πρέπει να συνεργάζονται στενότερα όχι μόνο για να θέτουν στόχους, αλλά και για να δημιουργούνται συνέργειες στην επίτευξη των στόχων, προς όφελος όλων.


ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Όσον αφορά τα προτεινόμενα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, το Δίκτυο προτείνει τα εξής μέτρα που υλοποιούνται άμεσα ή βραχυπρόθεσμα:


• Θέσπιση μηχανισμού αντιστάθμισης του έμμεσου περιβαλλοντικού κόστους.

• Θέσπιση συμβολαίων διακοπτόμενων φορτίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν θέματα ευστάθειας του συστήματος, ποιότητας ισχύος και ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού.

• Προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας. Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για δράσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία.

• Ταχεία ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου από τη ΡΑΕ και υλοποίηση από τον ΑΔΜΗΕ των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής, τύπου ΝΟΜΕ.

• Λήψη αποφάσεων από τη ΡΑΕ και δρομολόγηση αυστηρού χρονοδιαγράμματος ενεργειών για την προσαρμογή της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού μοντέλου-στόχου.

• Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου από τη ΡΑΕ, ώστε να επιτραπεί η σύναψη διμερών συμβάσεων για τους βιομηχανικούς καταναλωτές με παραγωγούς του εσωτερικού ή και του εξωτερικού.

• Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ώστε να επιτρέπει την ομαδική διαπραγμάτευση συμβολαίων μακράς διάρκειας, όπως στην περίπτωση του Exeltium consortium στη Γαλλία.

• Επανεξέταση και κατάργηση ή εξορθολογισμό του επιπέδου της φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων για τις ελληνικές βιομηχανίες, με προσέγγιση/υιοθέτηση των συντελεστών/επιβαρύνσεων που ισχύουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

• Η ανισορροπία διαπραγματευτικής ισχύος στις υφιστάμενες αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ελλάδα μπορεί να αμβλυνθεί μέσω της καθιέρωσης δυνατότητας και μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία για την επίλυση των διαφορών μεταξύ επιλεγέντων πελατών και επιχειρήσεων που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες.

• Αναπροσαρμογή του πλαφόν για το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων στα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια.

• Απαλλαγή ή περιορισμός της επιβάρυνσης των βιομηχανιών από το ειδικό τέλος λιγνίτη.

• Απόκτηση ενός σταθερού, απλού και διαφανούς φορολογικού συστήματος. Οι αυξομειώσεις και οι έκτακτες φορολογήσεις –λόγω και της δημοσιονομικής προσαρμογής– δημιουργούν αίσθηση αβεβαιότητας.

• Επαναφορά των συντελεστών απόσβεσης πάγιων στοιχείων, προς απομείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων.


ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΟ 2014


Παρά το γενικό αρνητικό περιβάλλον και τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές βιομηχανίες, αρκετές από αυτές κατάφεραν να βελτιώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα τη χρονιά που πέρασε.


ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΑΝΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ


Στο εννεάμηνο του 2014, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Μυτιληναίος διαμορφώθηκε στα 927,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1.051,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, μείωση που οφείλεται αποκλειστικά στις ρυθμιστικές αλλαγές της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας. Η βελτιωμένη επίδοση στους τομείς της μεταλλουργίας και των έργων EPC οδήγησαν σε αύξηση της τάξης του 12% των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που ανήλθαν σε 184,1 εκατ. ευρώ, από 164,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 44,9 εκατ. ευρώ, από κέρδη 24,8 εκατ. ευρώ (ή σε συγκρίσιμη βάση ζημιών 2,7 εκατ. ευρώ, έχοντας αφαιρέσει το έκτακτο έσοδο που κατεγράφη από τη Διαιτησία ΔΕΗ-Αλουμινίου) την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο τομέας μεταλλουργίας και μεταλλείων του ομίλου παρουσιάζει τη σημαντικότερη βελτίωση σε σύγκριση τόσο με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το προηγούμενο εννεάμηνο. Ο συγκεκριμένος τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών 344,0 εκατ. ευρώ, έναντι 339,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχονται σε 55,0 εκατ. ευρώ, έναντι 30,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 82,7%. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτυπώνει πρωτίστως την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος «Μέλλον» και τη δραστική μείωση κόστους που επετεύχθη, η οποία συνδυάζεται πλέον με τις τρέχουσες ευνοϊκές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, όπως την ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ, τη μείωση των τιμών του πετρελαίου αλλά και τη σταθεροποίηση των “all in” τιμών αλουμινίου σε υψηλότερα επίπεδα.

 Για ένα ακόμα τρίμηνο συνεχίστηκε η θετική πορεία του τομέα έργων EPC. Η ΜΕΤΚΑ κατέγραψε κύκλο εργασιών 468,3 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2014, έναντι 405,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 78,3 εκατ. ευρώ, από 64,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 21,8%. Η ΜΕΤΚΑ, στο εννεάμηνο του 2014, συνέχισε με επιτυχία την υλοποίηση των συμβάσεων στο εξωτερικό, που είχε αναλάβει το προηγούμενο διάστημα, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά το ασταθές περιβάλλον που διαμορφώθηκε στις αγορές της Μ. Ανατολής.

Το επόμενο διάστημα η ΜΕΤΚΑ εστιάζεται αφενός στο άνοιγμα νέων αγορών με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και αφετέρου στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει συγκεντρώσει από την –επί σειρά ετών– αποτελεσματική εκτέλεση δύσκολων έργων σε χώρες με ασταθές πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο, για τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των έργων της στην Ελλάδα.

Ο τομέας ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών 121,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2014, έναντι 311,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ως συνέπεια της μειωμένης ζήτησης και των ρυθμιστικών αλλαγών στη λειτουργία της αγοράς. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 57,8 εκατ. ευρώ, έναντι 72,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2013.

Το επόμενο διάστημα, ο όμιλος θέτει ως προτεραιότητα τη δυναμική παρουσία της Protergia στη λιανική αγορά και τη συνέχιση των επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ, προσβλέποντας στη σταδιακή ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς.

 Οι θετικές επιδόσεις του εννεάμηνου του 2014 προδικάζουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης του 2014.

Η σημαντική εξάλλου περαιτέρω βελτίωση των βασικών δεικτών των οικονομικών καταστάσεων, όπως η διεύρυνση του EBΙTDA (αύξηση τιμών πώλησης-μείωση κόστους), ύψος δανείων προς EBITDA (πλησιάζει το 1 που είναι η συνήθης τιμή του δείκτη αυτού για τις καλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες) αλλά και τα καθαρά κέρδη (αναμένεται να διευρυνθούν ακόμη περισσότερο το τελευταίο τρίμηνο του έτους, σαν αποτέλεσμα της μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους), δικαιώνουν τις επιλογές της Διοίκησης για συντηρητική διαχείριση στα χρόνια της κρίσης, με έμφαση στη μείωση του κόστους, τον πάση θυσία εξαγωγικό προσανατολισμό και τη διασπορά του χαρτοφυλακίου μεταξύ των τριών βασικών δραστηριοτήτων.

Ο όμιλος βγαίνει από την κρίση χωρίς καμία μείωση προσωπικού (αύξηση όπου χρειάστηκε, π.χ. εργοτάξια εξωτερικού), με υποδειγματική συμπεριφορά έναντι τραπεζών και πιστωτών (σε συνθήκες ανύπαρκτης εγχώριας ρευστότητας) και με μια βάση κόστους, know-how και χρηματοοικονομική διάρθρωση ως ισχυρά εφόδια για το μέλλον, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων αλλά και της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.


FRIGOGLASS

ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ


Αύξηση 8% στις πωλήσεις, λόγω της αύξησης των πωλήσεων στον κλάδο υαλουργίας κατά 32%, και ισχυρή ζήτηση γυάλινων συσκευασιών στη Νιγηρία και φιαλών ελαφριού τύπου στο Ντουμπάι έδειξαν τα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων του συνδικάτου μετάλλου στη Νότια Αφρική, που διήρκεσαν έναν μήνα, και η μείωση των επενδύσεων στον κλάδο ζυθοποιίας στη Ρωσία επηρέασαν τις πωλήσεις στον κλάδο επαγγελματικής ψύξης, που μειώθηκαν κατά 4%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 14%, με βελτίωση του αντίστοιχου περιθωρίου κατά 30 μονάδες βάσης, λόγω των ισχυρών επιδόσεων στον κλάδο υαλουργίας, της συνεχιζόμενης αύξησης της αποδοτικότητας και του οφέλους από την αναδιάρθρωση στις ΗΠΑ.

Ο κύριος Torsten Tuerling, διευθύνων σύμβουλος της Frigoglass ΦΡΙΓΟ, σχολίασε: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι το τρίτο τρίμηνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8% και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 14%. Στον κλάδο της υαλουργίας συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των πωλήσεων στη διάρκεια του τριμήνου, χάρη στη δυναμική αγορά της Νιγηρίας και την ισχυρή ζήτηση γυάλινων φιαλών υψηλής ποιότητας που παράγουμε στο Ντουμπάι. Οι πωλήσεις μας στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης επηρεάστηκαν δυσμενώς από την απεργία του συνδικάτου μετάλλου στη Νότια Αφρική, διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, και τις χαμηλότερες επενδύσεις των πελατών ζυθοποιίας στη Ρωσία. Παρά τη μείωση των πωλήσεων στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης στη διάρκεια του τριμήνου, το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης, σαν αποτέλεσμα των επιδόσεων του κλάδου της υαλουργίας, της συνεχιζόμενης έμφασης στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας και στην εξοικονόμηση από τις δραστηριότητες ενοποίησης της παραγωγικής μας βάσης. Για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, αναμένουμε να συνεχιστεί η ανοδική πορεία των πωλήσεων στον κλάδο της υαλουργίας και οι πωλήσεις στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης να παραμείνουν αδύναμες εν μέσω ενός εύθραυστου μακροοικονομικού περιβάλλοντος».


FLEXOPACK

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ


Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου της στη διάρκεια του εννεαμήνου της χρήσης 2014, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (εννεάμηνο 2013), έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:


α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 43,930 εκατ. ευρώ, έναντι 41,139 εκατ. ευρώ, και ο εταιρικός σε 43,182 εκατ. ευρώ, έναντι 40,918 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 6,78% και 5,53% αντίστοιχα.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο ομίλου σε 6,505 εκατ. ευρώ, έναντι 5,787 εκατ. ευρώ, αυξημένα δηλαδή κατά 12,41%, και σε εταιρικό επίπεδο σε 6,411 εκατ. ευρώ, έναντι 5,697 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,53%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον όμιλο σε 3,757 εκατ. ευρώ, έναντι 3,477 εκατ. ευρώ, και για την εταιρεία σε 3,702 εκατ. ευρώ, έναντι 3,431 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,05% και 7,90% αντίστοιχα.

δ) Τα κέρδη μετά από φόρους (EAT) ανήλθαν για τον όμιλο σε 2,868 εκατ. ευρώ, έναντι 1,867 εκατ. ευρώ, και για την εταιρεία σε 2,817 εκατ. ευρώ, έναντι 1,818 εκατ. ευρώ.

ε) Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε 2,868 εκατ. ευρώ, έναντι 1,867 εκατ. ευρώ.


Επισημαίνεται για τη συγκρισιμότητα των κερδών μετά από φόρους της εν λόγω περιόδου (εννεάμηνο χρήσης 2014), σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013, ότι η αύξηση κατά 1.001 χιλ. ευρώ που παρουσίασαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα της προηγούμενης συγκρίσιμης περιόδου (εννεάμηνο του 2013) είχαν επιβαρυνθεί αρνητικά κατά 729 χιλ. ευρώ, συνεπεία της αύξησης του αναβαλλόμενου φόρου του ομίλου και της εταιρείας, που προέκυψε ως επακόλουθο της αύξησης του φορολογικού συντελεστή σε 26% για τη χρήση 2013, από 20% που ήταν κατά τη χρήση 2012.


ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ


Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα μεγέθη του ομίλου στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, δεδομένου του ότι και το τρίτο τρίμηνο του 2014 ακολούθησε την ανοδική πορεία των δύο προηγούμενων τριμήνων. Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου ήταν η αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου των τεχνικών υφασμάτων, που είχε ως απόρροια την αύξηση του όγκου πωλήσεων και κατ’ επέκταση τη βελτίωση του παραγωγικού κόστους, καθώς και την εξασθένηση του ευρώ σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο. Ειδικότερα, τα βασικά μεγέθη του ομίλου για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, διαμορφώθηκαν ως εξής:


• Ενοποιημένος κύκλος εργασιών: 212,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 193,7 εκατ. πέρσι (+9,6%)

• Ενοποιημένα μικτά κέρδη: 39,6 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 34,3 εκατ. πέρσι (+15,5%)

• Ενοποιημένο ΕΒΙΤ: 11,2 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 7,8 εκατ. ευρώ πέρσι (+43,5%)

• Ενοποιημένο EBITDA: 17,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 14,6 εκατ. ευρώ πέρσι (+21,1%)

• Ενοποιημένα ΚΠΦ: 8,0 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 6,0 εκατ. ευρώ πέρσι (+33,3%)

• Ενοποιημένα ΚΜΦ & ΔΜ: 6,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 4,3 εκατ. ευρώ πέρσι (+46,4%)

• Βασικά κέρδη ανά μτχ. (σε ευρώ): 0,1390 σε σχέση με 0,0950 πέρσι (+46,3%)


Στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, ο όμιλος χρηματοδότησε επενδύσεις ύψους 10,8 εκατ. ευρώ –εκ των οποίων 7 εκατ. περίπου αφορούν επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα– και έγινε αποπληρωμή μέρους του τραπεζικού δανεισμού θυγατρικής του εξωτερικού. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 36,4 εκατ. ευρώ και ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,3.

Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων του ομίλου για το δ' τρίμηνο του 2014, ο κύκλος εργασιών και τα λειτουργικά κέρδη ακολουθούν την ανοδική τάση των προηγούμενων τριμήνων σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2013.


KLEEMANN

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2014


Με κερδοφορία και βελτιωμένες επιδόσεις, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο περιθωρίων, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, έκλεισε το εννεάμηνο για τον Όμιλο Kleemann.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το εννεάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 67,8 εκατ. ευρώ, έναντι 61,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 9,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Το ενοποιημένο μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 35,1%, από 33,4%. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανέρχονται σε 3,1 εκατ. ευρώ, από 2,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,7%. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα επιβαρύνονται από υψηλότερες προβλέψεις επισφάλειας ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, έναντι προβλέψεων 1,8 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Τα κέρδη μετά από φόρους και από τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο του 2014 σε 2,4 εκατ. ευρώ, από 1,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 26,4%.

 Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο εννεάμηνο του 2014 παρουσίασαν αύξηση 8,2 εκατ. ευρώ και ανέρχονται σε 14,0 εκατ. ευρώ, από 5,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Ο δείκτης συνολικών ιδίων κεφαλαίων προς υποχρεώσεις είναι πολύ υψηλός και ανέρχεται σε 2,04. Ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε -8,6 εκατ. ευρώ, από -5,0 στις 31 Δεκεμβρίου του 2013.

Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη σταθερή χρηματοδοτική αυτάρκεια του ομίλου καθώς και την υγιή οικονομική του βάση, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργική του ανάπτυξη στο μέλλον.

 Η στρατηγική διεθνοποίησης και εξωστρέφειας τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσμα ο όμιλος να διατηρεί παρουσία σε περισσότερες από 92 χώρες, με τις διεθνείς πωλήσεις να ανέρχονται στο 89% του κύκλου εργασιών. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος Kleemann προχώρησε στην ίδρυση νέου γραφείου αντιπροσώπευσης στη Γαλλία, με στόχο την αμεσότερη επικοινωνία και ανάπτυξη στην αγορά.

 Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται σημαντική επένδυση υποδομής για τον όμιλο, με την αγορά νέου, σύγχρονου ERP –πληροφοριακού συστήματος– η εγκατάσταση του οποίου έχει ξεκινήσει και πρόκειται να ολοκληρωθεί στο επόμενο έτος.

Η διοίκηση αναμένει ότι οι βελτιωμένες επιδόσεις και η διατήρηση της υψηλής ρευστότητας του ομίλου θα συνεχιστούν και στο κλείσιμο του έτους.

 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΤΑ 100 ΔΙΣ. ΤΑ ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ GMCCI
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ SAXO BANK
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΙΡΠΙΝΙΑΣ
VENTURE CAPITAL & PRIVATE EQUITY
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Όροι και προϋποθέσεις του site