Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2015-τ.409                              

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ GMCCI


ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΕΣΠΑ, ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Εισαγωγή: Οι σύμβουλοι θεωρούν ότι τα κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση δημιουργούνται από τις ανεπάρκειες του δημόσιου τομέα. Πρώτη σε σημασία είναι η «ασυνέχεια» του κράτους, δηλαδή οι συχνές αλλαγές πολιτικών.


ΜΟΤΟ: ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 Ο ΔΕΙΚΤΗΣ GMCCI-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ


Η γενική εικόνα που προκύπτει είναι ότι η επιδείνωση των προσδοκιών που καταγράφηκε το τρίτο τρίμηνο συνεχίστηκε, και μάλιστα πολύ απότομα. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του ισοζυγίου «θετικών»-«αρνητικών» απαντήσεων για τα πέντε μεγέθη του GMCCI-Οικονομική Συγκυρία περιορίστηκε σε μόλις 3,8, από 36,9 το προηγούμενο τρίμηνο, όπως φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα.

Η απότομη αυτή κάμψη του δείκτη οφείλεται σε μειώσεις όλων ανεξαιρέτως των συνιστωσών του. Μεγαλύτερη απαισιοδοξία επικράτησε πάντως για τη μεγέθυνση της οικονομίας και για τις ιδιωτικές επενδύσεις, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας για την οικονομική πολιτική. Και στα δύο αυτά μεγέθη οι «αρνητικές» απαντήσεις ξεπέρασαν τις «θετικές».

Οι εξελίξεις των προσδοκιών στο μέτωπο των παραγωγικών συντελεστών, δηλαδή των παραγόντων που εν τέλει προσδιορίζουν τον μακροχρόνιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, ανέδειξαν επιδείνωση των προσδοκιών. Ο δείκτης GMCCI-Παραγωγικοί Συντελεστές, δηλαδή ο μέσος όρος της διαφοράς «θετικών»-«αρνητικών» απαντήσεων, σημείωσε απότομη κάμψη, από 29,7 το προηγούμενο τρίμηνο, σε μόλις 1,6 τώρα. Επισημαίνεται ότι όλοι οι υποδείκτες χειροτέρευσαν, δηλαδή η αποδοτικότητα ανθρώπινου δυναμικού, οι δημόσιες υποδομές, οι συνθήκες χρηματοδότησης, η επιχειρηματικότητα και το θεσμικό-κανονιστικό πλαίσιο. Η μεγαλύτερη ωστόσο επιδείνωση σημειώθηκε στις εκτιμήσεις για τις συνθήκες χρηματοδότησης.

 Οι σύμβουλοι θεωρούν ότι τα κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση δημιουργούνται από τις ανεπάρκειες του δημόσιου τομέα. Πρώτη σε σημασία είναι η «ασυνέχεια» του κράτους, δηλαδή οι συχνές αλλαγές πολιτικών. Ακολουθούν η στενά σχετιζόμενη με τον προηγούμενο παράγοντα έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος, η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Τέλος, η υψηλή φορολογία παρέμεινε στην πέμπτη θέση.


ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ


Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, οι περισσότεροι σύμβουλοι θεωρούν ότι η κατανομή των πόρων του είναι τέτοια ώστε τα αποτελέσματά του στην ανάπτυξη, στην επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι μέτρια. Καταγράφηκαν επίσης οι εκτιμήσεις για τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα σχετίζονται με τη χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα, πολύ σημαντικά προβλήματα είναι η δυσκολία δανεισμού, οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις εκταμιεύσεις και οι δυσκολίες κάλυψης της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση. Επίσης, το κυριότερο πρόβλημα των διαδικασιών είναι αυτό που σχετίζεται με τις εκταμιεύσεις και ακολουθεί η τήρηση των αναληφθεισών υποχρεώσεων.


Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ


Ο ΣΕΣΜΑ δημιούργησε έναν νέο δείκτη, τον Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ (Greek Management Consultants Confidence Index-GMCCI), ο οποίος έχει δύο συνιστώσες. Η πρώτη (GMCCI-Οικονομική Συγκυρία) αποτυπώνει τις προσδοκίες των διευθυνόντων και στελεχών των επιχειρήσεων Συμβούλων Μάνατζμεντ για την πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το επόμενο δωδεκάμηνο. Η δεύτερη (GMCCI-Παραγωγικοί Συντελεστές) καταγράφει τις εκτιμήσεις τους για τις μεταβολές στη διαθεσιμότητα και στην ποιότητα των βασικών παραγωγικών συντελεστών, ήτοι το ανθρώπινο δυναμικό, τις συνθήκες χρηματοδότησης, τις δημόσιες υποδομές, την επιχειρηματικότητα και το θεσμικό πλαίσιο. Η βελτίωση της παραγωγικότητας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην έξοδο από την ύφεση, στην επιχειρούμενη αλλαγή του προσανατολισμού και στη μακρόπνοη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, η συνιστώσα αυτή του GMCII έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Και οι δύο υποδείκτες καταρτίζονται από δεδομένα που προέρχονται από τριμηνιαίες έρευνες στα μέλη και τα στελέχη των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΣΜΑ και προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ «θετικών» και «αρνητικών» απαντήσεων. Επιπλέον, οι έρευνες καταγράφουν τα κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση. Το τμήμα αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, γιατί απηχεί την εμπειρία συμβούλων που παρέχουν υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων και συνεπώς είναι σε θέση να γνωρίζουν τους όποιους ανασταλτικούς παράγοντες.

Τέλος, στο τέλος κάθε έτους καταγράφονται οι εκτιμήσεις των συμβούλων, των κατ' εξοχήν ειδικών για τα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τα κυριότερα προβλήματα, και οι προτάσεις τους για τη βελτίωση του. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλής και υπεύθυνος της έρευνας ο κ. Βασίλειος Ρεγκούζας, γενικός γραμματέας του ΔΣ του ΣΕΣΜΑ.

Η έρευνα για το δ’ τρίμηνο του 2014 πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των μελών του ΣΕΣΜΑ Accenture, KPMG, PwC, REMACO, STOCHASIS, TEC και ΤΕΚΜΩΡ.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΤΑ 100 ΔΙΣ. ΤΑ ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ GMCCI
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ SAXO BANK
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΙΡΠΙΝΙΑΣ
VENTURE CAPITAL & PRIVATE EQUITY
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Όροι και προϋποθέσεις του site